כתבות אחרונות

חדשות אחרונות

אגף שוק ההון אוסר התניית רכישת כיסוי ביטוחי ברכישת מוצר פנסיוני

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם היום חוזר האוסר על גופים מוסדיים להתנות הצטרפות עובדים באמצעות המעסיק לביטוח ריסק מוות או אובדן כושר עבודה, בניהול כספי החיסכון הפנסיוני באותו הגוף המוסדי. בנוסף, ההוראה אוסרת על גוף מוסדי להתנות מתן הנחה בדמי ניהול או בעלות כיסוי ביטוחי, ברכישת מוצר ביטוחי אחר באותו גוף מוסדי. הסכמים קיבוציים או הסכמי העסקה …

Read More »
חדשות

סוף סוף בישראל? מסלולי השקעה מותאמי גיל

מודל השקעות חדש בישראל? הממונה על שוק ההון במשרד האוצר הכריזה על הקמת מתווה חדש לניהול חסכונות החוסכים במוצרים הפנסיונים, מסלולי השקעה מותאמי גיל. לפי המתווה החדש תנהל כל חברה מסלולי השקעה שונים בהתאם לגיל החוסכים.

Read More »
מודל מחזור החיים

לא גומרים את החודש? אתם לא לבד

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אתם לא לבד. 38% ממשקי הבית בישראל מתקשים לגמור את החודש. באקדמיה אפילו הכניסו את זה למודל ומבטיחים שבסוף עוד יהיה טוב.

Read More »
דמי ניהול נתוני משרד האוצר

הדיון בדמי ניהול הוא פיקציה

במשרד האוצר מתכננים להשיק מחשבון דמי ניהול לטובת החוסכים בקרנות הפנסיה. מחשבון דמי ניהול הוא רעיון מצוין, רק חבל שיש דברים שהאוצר צריך לדאוג להם קודם.

Read More »
שינוי גודל גופנים