דף הבית / קרן פנסיה / מהי קרן פנסיה? המדריך המקיף לחיסכון הפנסיוני הנפוץ בישראל

מהי קרן פנסיה? המדריך המקיף לחיסכון הפנסיוני הנפוץ בישראל

אני מרצה לא מעט על קרן הפנסיה המקיפה. את הניסיון שצברתי במאות ההדרכות בחרתי לרכז במדריך הזה. אם אתם מחפשים מקום להתחיל ללמוד על החיסכון הפנסיוני שלכם, הגעתם למקום הנכון.

קרן פנסיה היא החיסכון הפנסיוני הנפוץ ביותר בישראל. אליה מכוון האוצר בשנים האחרונות את החוסכים, הוא עושה זאת באמצעות רפורמות להוזלת דמי הניהול והגדלת היציבות בקרנות. מדריך זה מפרט, מהי קרן הפנסיה, כיצד היא פועלת ומה מרכיב את שלושת הכיסויים הקיימים בה, אבדן כושר עבודה, ביטוח שארים ופנסיית הזקנה. מדריך זה מעודכן בהתאם לתקנון התקני הקיים בקרנות הפנסיה.

מהי קרן פנסיה?

לפני כל המילים הגדולות שעוד רגע נתחיל להשתמש בהם כדאי שנבין דבר פשוט אחד: קרן פנסיה, בסופו של דבר, היא מכשיר לחיסכון פנסיוני שנועד לשלם לנו החוסכים משכורת חודשית (פנסיה) שתחליף את הכנסה שיש לנו היום מעבודה.

ועכשיו נגיע למילים הגדולות, קרן הפנסיה מבוססת על ערבות הדדית בין החוסכים ומנוהלת על ידי תקנון.

מהי ערבות הדדית?

עמיתי קרנות הפנסיה נושאים בעלויות תשלומי התביעות של שאר החברים בקרן. בניגוד לתביעה מחברת ביטוח שם במקרה של אירוע ביטוחי, כמו לדוג' גנבת רכב, חברת הביטוח משלמת את התביעה מכיסה. בקרן הפנסיה משלמים עמיתי הקרן את עלות התביעות ולא החברה המנהלת של קרן הפנסיה.

מכיוון ואת התביעות משלמים החוסכים בקרן, ובעלות הביטוח לא טמון מרכיב של רווח או סיכון בעבור חברת הביטוח, ולכן העלות הבסיסית של הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה תהייה זולה משמעותית מעלות כיסוי מקביל במוצרים אחרים.

עלויות_ביטוח

ניקח שני חוסכים בני אותו גיל, העובדים באותה עבודה. נניח שני גברים בני 25 העובדים באגף שיפור פני העיר בעיריית תל אביב. האחד מבוטח בקרן פנסיה והשני מבוטח בביטוח מנהלים. הסיכון שלהם להיקלע מחר לאבדן כושר עבודה הוא זהה. אבל עלויות הביטוח שונות.

מכיוון ועלות הביטוח לאבדן כושר עבודה בחברת הביטוח כוללת גם את מרכיב הרווח וגם רזרבה במידה ויתרחשו יותר תביעות ממה שהעריכו מלכתחילה, עלות הביטוח בחברת הביטוח תהייה גבוהה יותר.

לעיקרון זה שבו עמיתי הקרן אחראים על תשלום התביעות קוראים עיקרון הערבות הדדית או ביטוח הדדי. בכל חודש עמיתי הקרן משלמים עלויות ריסק, עלויות כיסוי ביטוחי למקרה של מוות ומקרה של אבדן כושר עבודה. כל עמית משלם בהתאם לגובה הכיסוי שקיים לו, בהתאם לגילו, לשכר המבוטח שיש לו בקרן ובהתאם לצבירה אותה הוא צבר עד כה.

תשלומי הריסק נאספים בקופה צדדית ובמקרה של תביעה, משלמים את כספי התביעה מהקופה הצדדית. במידה ובסוף התקופה לאחר תשלום התביעות לחוסכים נשאר כסף בקופה, הכסף יוחזר חזרה לחוסכים בקרן. ובמידה ובסוף החודש, חסר כסף לצורך תשלום התביעות, העמיתים ידרשו להשלמת הסכום.

למנגנון זה שאחראי להחזרת העודפים או הגרעונות לחוסכים קוראים מנגנון איזון אקטוארי. המנגנון נועד להבטיח כי עודפים או גירעונות שנוצרו בקרן, עקב סטייה ממספר מקרי הביטוח שנצפו, לא ייצברו לאורך זמן.

ביטוח הדדי

קישורים נוספים

מהו תקנון קרן הפנסיה?

תקנון הקרן מאגד את הזכויות והחובות של עמיתי הקרן. התקנון קובע מה יחשב כאבדן כושר עבודה, מי נחשב כעמית בקרן הפנסיה וכיצד תחושב פנסיית הזקנה או פנסיית השארים. תקנון הקרן אחיד לכל העמיתים בקרן הפנסיה ואינו יכל להפלות בין עובדים של מעסיק כזה או אחר. הזכויות בקרן הן אותן הזכויות לעובדי חברת חשמל או עובדי טבע ולעוזרת הבית.

לאחרונה התפרסם תקנון תקני לכלל הקרנות. תקנון זה הקטין את ההבדלים בין קרנות הפנסיה.

איך פועלת קרן פנסיה?

מידי חודש העובד והמעסיק מפקידים כספים לקרן הפנסיה. למעשה על כל שקל שאתה, העובד, מפקיד לתכנית הפנסיה המעסיק מפקיד שני שקלים נוספים.

הפקדת עובד הפקדת מעסיק פיצויים
מינימום לפי חוק 6.00% 6.50% 6.00%
מקסימום 7.00% 7.50% 8.33%

באפשרותך להגדיל את ההפקדה לקרן הפנסיה עד ל- 7% מהשכר החודשי. גם במידה ובחרת להגדיל את ההפקדה המעסיק לא חייב להגדיל את ההפקדה בשיעור דומה.

הפקדת המעסיק לקרן הפנסיה כוללת גם הפקדה לרכיב הפיצויים, כספי פיצויים אלו שהופקדו לקרן הפנסיה יבואו (חלקם או כולם) במקום כספי הפיצויים שהמעסיק ישלם לך בסיום העבודה (לקריאה נוספת על סעיף 14).

בניגוד למוצרים פנסיוני אחרים, קרנות הפנסיה מקבלות הבטחת תשואה ממשרד האוצר. הבטחת התשואה היא על 30% מהנכסים בקרן הפנסיה. הבטחת התשואה בגובה של 4.86% לשנה עולה כסף למשלמי המיסים, ולכן משרד האוצר מגביל את הבטחת התשואה אותה הוא נותן לחוסכים.

התקרה אותה קבע האוצר היא 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. בשנת 2019 תקרת ההפקדה לקרן פנסיה היא 4,212 שקלים. חוסכים המפקידים מידי חודש סכומים העולים על תקרה זו, נדרשים למצוא מוצרים אחרים אליהם ניתן להפקיד את הכספים.

חיסכון_לפנסיה

כספי הפנסיה, מופקדים מידי חודש בתכנית על שמך. מהפקדה החודשית יורדים דמי ניהול ועלויות הכיסוי הביטוחי בהתאם למסלול הביטוח אותו בחרת. הכספים צוברים תשואה לאורך השנים במטרה שהחל מגיל 60 תוכל לנצל את כספי החיסכון לפנסיית הזקנה.

הידעת? דמי הניהול המירביים בקרן הפנסיה הם 6% מהפקדה החודשית ו-0.5% מהחיסכון המצטבר.

מה כוללת קרן פנסיה?

מלבד חיסכון לגיל פרישה כוללת קרן הפנסיה גם שני כיסויים נוספים, ביטוח מפני אבדן כושר עבודה וביטוח שארים שידאג להכנסה חודשית לבני המשפחה שלנו חס וחלילה במקרה של מוות. גובה הכיסויים הביטוחים נקבע בהתאם למסלול הביטוח אותו בחרת ובהתאם לגיל שבו הצטרפת לקרן הפנסיה.

דוח שנתי

בדוח השנתי מקרן הפנסיה ניתן לראות את גובה הקצבאות שישולמו במקרה של מוות או אבדן כושר עבודה. במידה וגובה הכיסויים אינו מתאים לצרכים שלך באפשרותך לעבור למסלול ביטוחי אחר או לרכוש כיסויים ביטוחים משלימים.

חשוב לזכור כי עבור הכיסויים הביטוחים נגבית עלות חודשית בהתאם לגובה הכיסוי. הגדלת הכיסוי תגדיל את עלות הכיסויים הביטוחיים

תקופת אכשרה בקרן פנסיה

מכיוון וקרן הפנסיה מבוססת על מנגנון של ערבות הדדית בין החוסכים, כך שבמקרה של תביעת נכות או תביעת שארים מי שישלם את דמי הביטוח יהיו יתר החוסכים בקרן הפנסיה.

מרבית החוסכים בקרן הפנסיה הצטרפו אליה מבלי שמילאו הצהרת בריאות או שענו על שאלון רפואי. לכן, כדי להגן על יתר החוסכים בקרן מפני מצטרפים חדשים קיימת בקרן הפנסיה תקופת אכשרה לעניין מחלה קודמת.

תקופת אכשרה, היא תקופה של 60 חודשים ממועד ההצטרפות, במידה ובמהלך אותה התקופה הוגשה לקרן תביעה לאבדן כושר עבודה או תביעה למקרה של מוות, קרן הפנסיה תבצע בדיקה של מחלה קודמת. בדיקת מחלה קודמת נעשית על ידי חברות שמתמחות באיסוף חומר רפואי שפונות לכלל המרכזים הרפואיים הקיימים בארץ ואוספות את התיק הרפואי של המבוטח.

מכניסת התקנון התקני לתוקף קיימת תקופת אכשרה בכל גידול שכר העולה על 15% ובעת חזרה מויתור על שארים או הגדלת גיל תום ביטוח.

במידה ומקור האירוע שבגינו הוגשה התביעה נובע ממחלה שקדמה להצטרפותו לקרן, התביעה תדחה. במידה ומדובר באירוע חדש, קרן הפנסיה תשלם את התביעה.

>>>הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה לאחר כניסת התקנון התקני לתוקף

ביטוח שארים בקרן פנסיה

ברגע שבחרת להצטרף לקרן פנסיה מקיפה, אתה מבוטח באופן אוטומטי בביטוח שארים.

ביטוח שארים הוא הביטוח למקרה של מוות שקיים בקרן פנסיה. בניגוד לביטוח למקרה של מוות אותו ניתן לרכוש בביטוח מנהלים. ביטוח השארים ישולם כקצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי. בנוסף, בעוד שבביטוח חיים אנו מגדירים מי יקבל את הסכום במידה ונמות. בקרן הפנסיה הקצבה תשולם לשארים כפי שהוגדרו על ידי תקנון הקרן:

 • בן או בת זוג, ידוע בציבור גם אם הוא מאותו המין
 • ילדים עד לגיל 21 לרבות בן חורג או ילד מאומץ
 • הורה נתמך

גובה הביטוח המירבי אותו ניתן לקבל מקרן הפנסיה במקרה של מוות הוא 100% מהשכר המבוטח שלנו בקרן. נניח לדוגמא חוסך שהרוויח 10,000 שקלים בחודש, הגובה המקסימלי של הקצבאות שישולם לשארים שלו הוא 10,000 שקלים.

רווק, גרוש או אלמן? יתכן ויש באפשרותך לחסוך בתשלומי ביטוח השארים בקרן הפנסיה.

כיצד מתחלקות הקצבאות בקרן הפנסיה?

 • בת הזוג תקבל קצבה חודשית בגובה 60% מהכנסה המבוטחת בקרן לכל ימי חייה. חשוב לזכור כי האלמנה תמשיך לקבל קצבה גם אם תתחתן בעתיד.
 • יתום  יקבל קצבה חודשית בגובה  40%  עד לגיל 21.
 • במידה וקיים הורה נתמך הוא יקבל קצבה חודשית בגובה של 20% מהכנסה.

חשוב לזכור, כי סך הקצבאות לא יעלו על הכנסה המבוטחת.

נניח מקרה של מבוטח שהרוויח 10,000 שקלים והשאיר אחריו אלמנה, שני ילדים והורה נתמך. הקצבאות ישולמו באופן הבא.

 • האלמנה תקבל קצבה חודשית של 6,000 שקלים לכל ימי חייה
 • כל ילד יקבל קצבה חודשית של 2,000 שקלים עד לגיל 21.
 • לא תשולם קצבה להורה הנתמך

במידה וקיימת זכאות לקבלת קצבת שארים ויש בן זוג או ילד מתחת לגיל 18 לא ניתן למשוך את הכספים מקרן הפנסיה כסכום חד פעמי.

קישורים נוספים

ביטוח אבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה

נניח כי נפלת כעת בביתך, או חס וחלילה נפגעת ממחלה, קרן הפנסיה כוללת ביטוח אבדן כושר עבודה למקרה של אבדן כושר עבודה חלקי או מלא. במקרה זה קרן הפנסיה תשלם לך קצבה חודשית בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית, כאשר מעל 75% נכות יחשבו כנכות מלאה. מלבד הקצבה החודשית, קרן הפנסיה תבצע גם "שחרור מפרמיות" כלומר תפקיד עבורך מידי חודש את אותה ההפקדה כפי שנהגת להפקיד בתקופת העבודה, הפקדות עובד, מעסיק ופיצויים.

בקרנות הפנסיה קיים גם מנגנון של פרנצ'יזה, מנגנון זה מגדיר את אופן תשלום הקצבה עבור חודשי ההמתנה.

כדי להיות זכאי לאבדן כושר עבודה מקרן הפנסיה עליך להיות באבדן כושר עבודה לתקופה שעולה על תשעים ימים ולעבור וועדה רפואית של קרן הפנסיה. חשוב לזכור כי יש לעבור וועדה רפואית של הקרן וכל וועדה אחרת אינה מספקת לצורך קביעת אבדן כושר עבודה מקרן הפנסיה.

הגדרת נכות

הגדרת נכות בהתאם לתקנון הקרן מבטחים החדשה

הוועדה הרפואית תבחן האם הנכות  פוגעת ביכולתך לעבוד בעבודה אחרת בהתאם להשכלתך, הכשרתך או נסיונך. חשוב לזכור כי ביטוח זה אינו ביטוח עיסוקי. אך הוא מבחין בין עיסוק שנופל בקטגוריה של צווארון כחול לבין עיסוק שנופל בקטגוריה של צווארון לבן.

ניקח לדוגמא רואה חשבון שנמצא באבדן כושר עבודה, קרן הפנסיה לא תשלח אותו לעבוד כשומר בסופר אך בהחלט היא יכולה לשלוח אותו לעבוד ככלכלן.

הידעת? תפקידה של הוועדה הרפואית לבחון האם הנכות עומדת בתנאי התקנון.  באפשרותך להביא רופא מטעמך שישב בוועדה.

קישורים נוספים

פנסיית הזקנה

בשעה טובה הגעת לגיל פרישה, מקרן הפנסיה ניתן לקבל פנסיית זקנה החל מגיל 60. חשוב לזכור כי במידה ותמשיך לעבוד יהיה עליך לבצע תאום מס בין ההכנסות. בנוסף קצבת זקנה אותה תקבל בגיל 60 תהייה נמוכה משמעותית מקצבת הזקנה אותה תוכל לקבל בגיל 67.

קצבת הזקנה מקרן הפנסיה צמודה למדד ומשולמת לכל החיים הן לחוסך ולאחר מותו לבת הזוג שלו. במועד הפרישה עליך לבחור במסלול הפרישה הרצוי, לאחר קבלת הקצבה הראשונה לא ניתן עוד לבצע שינויים במסלול הפרישה.

משיכת כספים כסכום חד פעמי בגיל פרישה חייבת במס.

באפשרותך לבחור האם לקבל קצבת זקנה ממלוא הסכום בקרן או לחלופין לקבל סכומים חד פעמיים בהתאם לכללי מס הכנסה.

מקדם הפרישה

תפקידו של מקדם הפרישה הוא להמיר את הסכום אותו חסכת לפנסיה לקצבה חודשית. נניח כי מקדם הפרישה עומד היום על 200 וצברת מיליון שקלים בתכנית הפנסיה שלך. כלומר על כל 200 שקלים שצברת תקבל שקל אחד לכל ימיי חייך או במילים אחרות, קצבה חודשית של 5,000 שקלים.

מקדם הפרישה יקבע במועד הפרישה, בהתאם למינך, גילך, ומסלול הפרישה אותו בחרת.

מקדם קרן פנסיה

מקדמים בקרן הפנסיה לגברים נשואים

בטבלת המקדמים אפשר לראות כי המקדם המיועד לפורש בגיל 67 שנולד בשנת 1950 נמוך יותר מהמקדם המיועד לחוסך שנולד בשנות ה-90. הפער בין המקדמים נובע מהגידול הצפוי בתוחלת החיים. במידה ובעתיד תוחלת החיים תעלה, מעבר להערכות שכבר צפויות במקדם, יעודכן מקדם הפרישה בהתאם.

קישורים נוספים

בשורה התחתונה

לפגישה הבאה שלכם עם סוכן הביטוח או נציג קרן הפנסיה תגיעו קצת יותר מוכנים

 • תבחרו מסלול ביטוח שמתאים לצרכים שלכם ושל משפחתכם
 • תבחרו מסלול השקעה שמתאים לגילכם ולתנאי השוק
 • תראו כיצד את מגדילים את רמת החיסכון על ידי צמצום ביטוחים מיותרים והקטנת דמי ניהול
 • והכי חשוב, תשאלו שאלות
מהי קרן פנסיה? המדריך המקיף לחיסכון הפנסיוני הנפוץ בישראל by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

68 comments

 1. תודה רבה – על הפוסט ובעיקר על הכתיבה הברורה לנושא שעבור מי שלא "חי אותו" נראה מורכב מאוד.
  אשמח אם תוכל לכתוב גם על פנסיה התקציבית.
  סופש נעים

  • בוקר טוב ותודה,
   אני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב, אני לא מומחה כזה גדול לפנסיה התקציבית. אבל מי יודע, אולי נגיע לזה בסוף.

 2. ניסים לוי

  האם קופת ביטוח עדיפה על קרן פנסיה
  ראיתי במנורה שיש קופת ביטוח מנהלים לזה אני מתכוון

 3. המכשיר הכי מטופש וגרוע לפנסיה. בעיקר כיום בשוק של אפס תשואה.
  מי שרוצה להתאבד – שיעשה לעצמו קרן פנסיה.
  זאת הבעיה של אזרחי ישראל – עדר.

 4. רן נשמח לקרוא מה האלטרנטיבה?
  לא רק עבור חיסכון אחא גם עבור כיסויים ביטוחיים של אובדן כושר עבודה ופטירה.

  נדב מפחידים אותנו הרבה בעניין הגרעון האקטוארי.
  אשמח אם תכתוב את דעתך בנושא.
  האם באמת מרחפת מעלינו העמיתים סכנה שהגרעון יגדל ויגדל כל שנה?

 5. שלום נדב

  כרגיל תודה על הפוסט המחכים.

  בנוגע לפנסיית שארים:
  האם אלמן מקבל כמו אלמנה ?

  כמו כן לדעתי אין הצדקה שאלמן/ה יקבלו קצבת שאירים לכל ימי חייהם.
  האם דבר זה הולך להשתנות ?

  תודה

 6. תודה על הכתבה הברורה והמועילה.
  נדמה לי שבעבר כתבת על כך שניתן להפקיד בקרן הפנסיה רק את כספי התגמולים ואילו את כספי הפיצויים ניתן להפקיד לקופת גמל. האם זה אכן המצב והאם ישנם מעסיקים היכולים לסרב לכזה פיצול?

  תודה!

  • שלום יורם,

   נכון, ניתן לפצל את ההפקדה בין המוצרים השונים, כתבתי על כך כאן https://pensuni.com/?p=1516
   כיום פיצול הפקדות זה מנוגד לאישור הכללי לסעיף 14 ומעסיק שמעוניין שיתקיים סעיף 14 על כספי הפיצויים עשוי לסרב למהלך

 7. פוסט מעולה

 8. גליה דולב

  בוקר טוב
  אתה כותב שככל שהצבירה בקרן גבוהה יותר עלות הכיסוי הביטוחי קטנה יותר.
  לא ברור לי הקשר
  תודה ושבת שלום

 9. שלום נדב,

  אני בת 66 ויש לי קרן פנסיה מעבודה זמנית שהופקד בה 100 ש"ח
  אמרו לי שאוכל למשוך את הכל ללא מס בגיל 67 אבל בדוח השנתי לקחו 38 ש"ח על ביטוח שאירים.
  זה כמעט חצי מהסכום !
  התקשרתי ואמרו לי שזה הסכום המינימאלי שגובים

  האם זה חוקי? עוד מעט אני אהיה במינוס בקרן הזו …

  אודה לתשובתך,
  שמחה

  • ערב טוב,

   לאחר גיל 60 אפשר לוותר על כיסוי ביטוחי לשארים. משיכה אפשרית לאחר גיל 67 בתנאי שגובה החיסכון נמוך מ- 90 אלף שקלים. גובה המס יקבע על ידי מס הכנסה.

   • צהריים טובים נדב,

    תודה על התגובה. עדיין לא הבנתי כמה עולה הביטוח.

    במקרה שלי הופקד פעם אחת סכום של 100 ש"ח בערך וזה מה שיש בקרן.
    השאלה היא אם מותר לגבות 38 ש"ח עבור הביטוחים ? הרי זה 40% מסך הסכום בקרן פנסיה.

    חשבתי שזה אמור להיות איזה אחוז קטן מההפקדה.

    האם יש סכום מינימאלי שגובים לביטוח בלי קשר למה שיש בקרן ?

    תודה,
    שמחה

 10. שלום,

  במידה ואין שארים, אין מוטבים ואין צוואה ?

  מה קורה לכספים בקרן הפנסיה שצברתי במהלך השנים?

  תודה

  • בוקר טוב תומר,

   גם שיגיע הבן דוד מאמריקה עוד עשר שנים הוא יהיה זכאי לקבל את הכסף. או בקיצור, הכסף לא ילך לאיבוד.

 11. היי נדב,
  תודה רבה על ההסבר המעולה 🙂

  האם ידוע לך על אתר מפורט המשווה בין תשואות בשנים האחרונות של קרנות פנסיה?
  פנסיה נט מעודכן רק עד לינואר 2017.

  תודה!

  • בוקר טוב לילך,
   בשנת 2016 קרנות הפנסיה עברו למודל חדש של מסלולי השקעה, מסלולי השקעה מותאמי גיל.
   חלק מהקרנות הפכו את המסלולים הכללים שלהם למסלול עד גיל 50 וחלק מהקרנות פתחו מסלולים חדשים.

   מכיוון ושינו את המסלולים בפנסיה נט אי אפשר לראות תשואות קודמות.

 12. צריך לתקן את הכתבה בהתאם לשינויים האחרונים. מהקצאת אג"ח מיועדות. דרך מנגנון חישוב התשואה התחשיבית.

 13. הי נדב
  שילמתי לקרן הפנסיה של עוזרת הבית שלי תשלום רטרואקטיבי של השנים 2012-2018.
  שילמתי את חלקה+חלקי+פיצויים ע"פ חוק בהפקדה אחת. סה"כ כ 4,000 ש"ח.
  ההסכם המילולי ביני ובין העוזרת היה שאת החלק שלה (מעל 1,000 ש"ח) היא תחזיר לי בהדרגה ע"י שנוריד מהשכר המשולם לה מכאן והלאה "תשלום" קבוע עד לסגירת החוב שלה אליי.
  ואולם, מיד כשהודעתי לה ששילמתי את כל הסכום, היא הודיעה שבעצם אינה יכולה לעמוד בתשלומי ההחזר מצידה ואינה מוכנה להורדת שכר ולכן מפסיקה לבוא לעבוד אצלי.
  מה ביכולתי לעשות כעת?
  האם אוכל לאלץ את קרן הפנסיה להחזיר לי את חלק העובדת מהסכום שכבר שילמתי?
  האם אוכל למנוע ממנה משיכת כספי הפיצויים מקרן הפנסיה עד שלא תסדיר את חובה מולי?

 14. כידוע, מעת לעת תקנוני קרנות פנסיה מתעדכנים. מה התקנון הקובע בנוגע לזכויות, התקנון בעת ההצטרפות לפני עשרות שנים? בעת הפרישה? המעודכן ביותר? מה התקנון הקובע בעת הפטירה של הפנסיונר?

  • בוקר טוב מרק,

   התקנון הקובע הוא התקנון הרלוונטי למועד קרות האירוע.
   מועד היציאה לפנסיה, מועד הפטירה או מועד האירוע לאבדן כושר עבודה.

 15. תודה על ההסבר המפורט.
  תוכל להסביר או להשוות בהיבטים השונים על קרן פנסיה סטנדרטית לעומת קרן פנסיה בעלת הכשר הלכתי.

  בכמה גורע, אם בכלל ההכשר ההלכתי מהתשואות?

  באופן כללי אשמח לשמוע פרוט על איפה הכסף מושקע בקרנות הפנסיה, האם הן יכול לקנות כל מוצר שכל בית השקעות מוכר למשקיע עצמאי.

  תודה, סער

  • בוקר טוב סער,

   הכשר הלכתי הוא בסך הכל מסלול השקעה נוסף בקרן הפנסיה, בניגוד למסלולי ההשקעה הכללים במסלולים הלכתים ישנו פיקוח נוסף שקרן הפנסיה לא משקיעה בחברות מחללות שבת.
   בדרך כלל במסלולים כשרים ההשקעה תעשה באמצעות תעודות סל ולא באמצעות השקעה ישירה בחברות.
   בדרך כלל התשואה של מסלולים אלו נמוכה יותר מהתשואה של המסלולים הרגילים בקרן הפנסיה.

 1. Pingback: מנגנון איזון אקטוארי - תמונת מצב -

 2. Pingback: אף אחד לא מדבר על צדק - מחשבות בעקבות החלטת האוצר על שינוי הריבית

 3. Pingback: פנסיה זה (לא) רק דמי ניהול -

 4. Pingback: חמש סיבות למה אתה צריך לקנות ביטוח -

 5. Pingback: האם להפקיד באופן עצמאי או לעשות הסדר ריסק בסיום עבודה? -

 6. Pingback: איך למשוך את הכסף מקרן פנסיה (ולא לשלם מס) -

 7. Pingback: מגדילים את ההפקדה לפנסיה בקופת הגמל להשקעה -

 8. Pingback: מה זה פרנצ'יזה? -

 9. Pingback: הגדלת אחוזי הפקדה בביטוחי מנהלים בשנת 2017 -

 10. Pingback: מעבר בין קרנות פנסיה ושמירה על זכויות ביטוחיות -

 11. Pingback: 4 דברים שאתם חייבים לדעת לפני שאתם חותמים על בקשה לפנסיית זקנה -

 12. Pingback: הרוצח השקט של הפנסיות -

 13. Pingback: 5 מיתוסים על הפנסיה שהגיע הזמן לפרק -

 14. Pingback: באוצר יודעים מה יקרה לכם במשבר הבא -

 15. Pingback: קופת גמל או קרן פנסיה -

 16. Pingback: סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - טוב לי או רע לי? -

 17. Pingback: האם המעסיק יכול למשוך כספי פיצויים?

 18. Pingback: דירה או פנסיה : במה כדאי להשקיע לפרישה? -

 19. Pingback: איך נממן את הפרישה? -

 20. Pingback: תקרת הפקדה לקרן פנסיה בשנת 2017 -

 21. Pingback: האם קרן הפנסיה היא פירמידה? -

 22. Pingback: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? באיזה מוצר כדאי לחסוך?

 23. Pingback: סיבוב פרסה או חישוב מסלול מחדש? -

 24. Pingback: האם לדחות את היציאה לפנסיה? -

 25. Pingback: הטבות מס לשכירים בקרן הפנסיה -

 26. Pingback: חיסכון לפנסיה, איפה מתחילים? המדריך היחידי שתצטרכו לקרוא -

 27. Pingback: האם במקרה מוות החיסכון הפנסיוני חייב במס? -

 28. Pingback: האם מגיעים פיצויים לעובד שהתפטר מעבודתו?

 29. Pingback: האם עצמאי שהוא גם שכיר חייב להפקיד לפנסיית חובה לעצמאים? -

 30. Pingback: מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן הפנסיה -

 31. Pingback: ביטוח אובדן כושר עבודה- על הבדלים בכיסוי בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים -

 32. Pingback: האם כדאי להעביר את קרן הפנסיה לקופת גמל? -

 33. Pingback: איך נממן תוחלת חיים של 100 שנים? -

 34. Pingback: האם כדאי להעביר ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה לצורך קבלת קצבה? -

 35. Pingback: מה ההבדל בין ביטוח חיים לקצבת שאירים? -

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: