דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / קצבה מזכה ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה?

קצבה מזכה ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה?

פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס כמו כל הכנסה אחרת. עם זאת כדי להבין כיצד מחשבים את המס על הפנסיה, חשוב להבחין בין שני סוגי הקצבאות, הקצבה המזכה והקצבה המוכרת.

מזל טוב! יצאת לפנסיה? אתה זכאי לקבל קצבת זקנה. קצבת הזקנה שלך יכולה להיות מורכבת משני מקורות, קצבה מזכה וקצבה מוכרת.

 • קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).
 • קצבה מוכרת נובעת מתשלומים פטורים שהופקדו אל קופת הגמל (או קרן פנסיה וביטוח מנהלים).

בעוד הקצבה המוכרת פטורה ממס לחלוטין, קצבת זקנה שנובעת מקצבה מזכה חייבת במס. באפשרותך לנצל פטור ממס על קצבה מזכה, הפטור עומד בשנת 2018 על 4,106 שקלים.

הפטור מחושב על ידי הכפלת תקרת הקצבה המזכה – 8,380 שקלים כפול אחוז הפטור. בשנת 2018 אחוז הפטור המירבי עומד על 49 אחוזים או 4,106 שקלים.

>>>רוצים לדעת כיצד ליצר קצבה מוכרת הפטורה ממס?

חשוב לזכור את את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל החל מגיל הפרישה 62 לאישה ו- 67 לגבר.

במקרה של פרישה מוקדמת, הקצבה המזכה תהייה חייבת במס (למעט נקודות הזיכוי)

כיצד נקבע אחוז הפטור על הקצבה המזכה?

הפטור ממס על הקצבה מורכב משניים:

 1. פטור בשיעור של 35% מתקרת הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליך להימנע ממשיכת מענקי פיצויים פטורים ממס במהלך 32 שנות העבודה, שקדמו לפרישה ולמועד קבלת הקצבה. (נוסחת השילוב)
 2. פטור נוסף בשיעור של 32% מתקרת הקצבה המזכה. הפטור הזה אינו מותנה במשיכת פיצויים והוא מתעדכן ארבע פעמים בין השנים 2012 ועד 2025.

בשנת 2018 עומד אחוז הפטור המירבי על 49% או  4,106 שקלים בחודש. לפטור זה זכאי פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה ולא משך כספי פיצויים פטורים לאורך 32 שנות עבודתו.

הגידול בפטור ימשך עד לשנת 2025 (חשוב לזכור כי שיעור הפטור שמוצג בטבלה מורכב משני הסעיפים)

שנה 2012 2016 2020 2025
אחוז הפטור 43.5% 49% 52% 67%

כיצד נקבל את הפטור על הקצבה המזכה?

אמנם כל אחד יכל לקבל את הפטור על קצבה מזכה אך לצורך קבלת הקצבה יש למלא טופס 161ד למס הכנסה. (טופס 161ד להורדה)

בטופס 161ד, אתה מנחה את מס הכנסה כיצד אתה מעוניים לנצל את יתרת ההון הפטורה העומדת לרשותך. האם כפטור על קצבת הזקנה המזכה או כסכום חד פעמי אותו אתה מעוניין למשוך מהחיסכון.

בנוסף, אתה מסמן בטופס 161ד האם קיבלת ב- 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה פיצויים פטורים.

במידה ומשכת פיצויים כאלה הם יקטינו את יתרת ההון הפטורה אותה תוכל לנצל כפטור על הקצבה המזכה.

מי שקיבל מענקים פטורים לפני ינואר 2012 ולא חלה עליו נוסחת השילוב הישנה (15 שנים לפני כניסת התקנות לתוקף) לא תחול עליו נוסחת השילוב החדשה.

כיצד משפיעה משיכת פיצויים על הפטור מהקצבה המזכה בפרישה?

בסעיף 9א'(ג) לפקודת מס הכנסה, קובע מס הכנסה כיצד יחושב גובה הפטור ממס על הקצבה אותה יקבל הפורש. צורת חישוב שזכתה לכינוי – נוסחת השילוב.

בנוסחה זו מפחיתים כספי פיצויים פטורים אותם משכנו בעבר מהסכום הפטור שעומד לרשותנו בפרישה.

כדי להבין כיצד מחושבת הנוסחה, עלינו להגדיר מספר מושגים:

מענקים פטורים – סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה. או במילים אחרות כספי פיצויים פטורים ממס שנמשכו על ידי העובד לאורך השנים שקדמו לפרישה..

יתרת ההון הפטורה– סך הסכום עליו ניתן לקבל פטור ממס. מחושב בשנת 2018 על ידי הכפלת הסכום 8,380 כפול המקדם 180 כפול אחוז הפטור בשנת 2018 ב-49%. בשנת 2018 עומד הסכום על 739,116. מסכום זה יש להפחית מענקים פטורים שנמשכו במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה. כאשר הם מוכפלים במקדם 1.35 וממודדים.

כיצד תשפיע נוסחת הקיזוז על פורש שעבד יותר מ- 32 שנים ומבקש למשוך כספי פיצויים? לקריאה

דוגמה לאופן השימוש בנוסחת השילוב.

הדוגמה מתייחסת לעובד עם קצבת זקנה בסך 10,000 שקלים אשר משך בתקופת עבודתו פיצויים פטורים בשיעור (ממודד) של 200,000 שקלים. אנו נחשב את גובה הקצבה הפטורה אותה הוא יכל לקבל.

קצבת זקנה – 10,000 שקלים

מענקים שנמשכו בעבר (ממודדים) – 200,000 שקלים

הפטור המירבי אותו ניתן לקבל בשנת 2018. 8,380 כפול 49% =4,106 =(תקרה * שיעור הפטור)

חישוב יתרת ההון הפטורה 1.35*200,000 פחות 180*8,380*49% = 469,116 שקלים

כיצד נחשב את הפטור על הקצבה?

יתרת ההון הפטורה חלקי מקדם 180

469,116 שקלים חלקי 180 = 2,606 שקלים

לסיכום:

הקצבה החודשית – 10,000 שקלים

סכום פטור – 2,606 שקלים

סכום חייב -7,394 שקלים

תרשים לחישוב הקצבה הפטורה

בשנת 2012 פרסמה רשות המיסים חוזר הממחיש כיצד לחשב את הקצבה הפטורה לאחר ניכוי המענקים שנמשכו לאורך השנים.

חישוב קצבה פטורה

להורדה של החוזר

תקרות וסכומים לפרישה 2018

תקרת הקצבה המזכה

כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה ומתעדכן פעם בשנה

  ₪ 8,380

אחוז הפטור על קצבה מזכה

הפטור מורכב מ- 35% במידה ולא משכת כספי פיצויים ו- 14% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025

 49%

סכום הפטור מקצבה מזכה

אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה

  ₪ 4,106

יתרת ההון הפטורה

סך הסכום הפטור ממס בשנת 2018 הניתן למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי

 ₪ 739,116

סכום הקצבה המזערי

סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח (למידע נוסף)

  ₪ 4,418

סכום הצבירה המזערי

סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה (למידע נוסף)

 ₪ 91,810

יש מושג לא ברור כנסו למילון השלם לפרישה

התמונה צולמה על ידי Ken Teegardin

קצבה מזכה ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.

59 comments

 1. רגע, רגע…

  אם מישהו מושך פיצויים הוא גם:
  א. מפחית מגובה קצבת הזיקנה העתידית שלו; וגם
  ב. מפחית משיעור הקצבה הפטורה ממס?

  • א. כמובן, הפיצויים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני. במקרים רבים יותר מחמישים אחוזים ממנו.
   ב. האוצר קבע הגדיר יתרה של סכום פטור אותו יכל לקבל האדם. ניצול של הסכום לפני גיל פרישה יקטין את היתרה אותו ניתן לנצל לקבלת פטור על הפנסיה.

 2. נדב שלום.
  מהיכן אני משיג את הנתונים לגבי משיכות פיצויים שהיו לי במשך 32 שנות עבודה (זה הרבה שנים, ואני לא בטוח שאנשים שומרים טופס 161 כל כך הרבה שנים)?

 3. תודה על האינפורמציה כרגיל נדב.

  יותר מסובך הם לא הצליחו לעשות את זה ?
  אני בספק אם יש למס הכנסה את כל הנתונים ואם רוב העובדים בכלל הגישו את טפסי ה-161 למס הכנסה בסיום כל מקום עבודה.
  זה עולם עבודה חדש שבו עובדים כבר לא נשארים 40 שנה באותו מקום.
  קשה לי לראות בני 60 רצים לפני הפרישה לחפש טפסים מסטארטאפים שנסגרו לפני 30 שנה.
  לא רואה את התקנות האלו מחזיקות עוד עשרים שנה.

  • * רק כדי לקרוא תגובות * לא צריך לאשר

  • תודה יהודה,

   מס הכנסה פתר את הבעיה כדרכו במועד היציאה לפנסיה תמלא טופס 161ד ותצהיר בפני פקיד השומה על כספי פיצויים אותם משכת בעבר.

   http://www.prisha.co.il/Article/161d

  • שלום נדב א
   אני עברתי גיל 67 יש לי ביטוח מנהלים שנת 1990 פוליסת-יותר איני רוצה למשוך קיצבה מסתדר בלי
   הקופה מורכבת מקופת פיצויים ותגמולים בודק אפשרות להשאירם כירושה לשלוש בנותיי
   האם ניתן לסכם עם חברת ביטוח על ירושת הקופה?
   -אם כן באיזה תנאים הכסף ימשיך לאחר מותי? בתנאים המקוריים?
   -באיזה מקדם ייקבלו היורשות?
   -איזה היבטי מס יהיו ליורשות מדובר על קופת שונות -קופת פיצויים וקופת תגמולים

   תודה

 4. תודה נדב, כמה שאלות ברשותך.
  א) בקשר לדוגמא שנתת, לאחר שיש קצבה על סך 10000 ש"ח וסכום חייב הינו 7393ש"ח איזה מס ומה סכומו ישולם על הסכום החייב?
  ב) איך אחוז הפטור מורכב משני סעיפים והגיע ל49% ולא ל67%(32+35)?
  תודה

  • ערב טוב סטאס,

   א. החל מרגע חישוב הפטור העובד ישלם מס בהתאם למדרגות המס ונקודות הזיכוי שחלות עליו כמו כל עובד שכיר אחר. לדוגמא 7393 שקלים נמצאת במדרגת המס השנייה של 14%. כמובן מהמס יש להפחית את נקודות הזיכוי.
   ב. הפטור יגיע ל – 67% בשנת 2025. עד אז הוא עולה בהדרגה.

 5. שלום,

  שאלה שאינה קשורה באופן ישיר:
  אני בעל ביטוח מנהלים לקצבה משנת 1990. בחלק מהמקומות קראתי שכספים שנצברו (פיצויים ותגמולים) עד דצמבר 1999 ניתנים למשיכה בגיל הפנסיה כסכום הוני חד פעמי פטור ממס, ואילו במקומות אחרים נאמר שזה נכון לכספים(פיצויים ותגמולים) שנצברו עד סוף שנת 2008.
  1. מהו התאריך הנכון?
  2. האם משיכת כספים אלו בגיל הפנסיה גם כן תשפיע על גודל הפטור ממס שיחול על הקצבה (שתינתן מהכספים שנותרו בפוליסה)?

  תודה

  מני

  • מני שלום,

   שני התאריכים מתייחסים לדברים שונים. עד שנת 2008 היה ניתן לחסוך באפיקים הונים, במידה ויש לך פוליסה הונית (או חלק ממנה) כספים שהופקדו באותה פוליסה עד לשנת 2008 ניתן למשוך כסכום חד פעמי.
   כספים שנמשכים כסכום הוני למעט פיצויים לא משפיעים על הפטור מקצבה. רק כספים שנמשכים כהיוון במסגרת הפטור.

 6. שלום רב נדב.
  אני שכיר בן 39. עבדתי 7 שנים. בחודשי עבודה האחרונים: 1-3/2016 השתכרתי סה"כ 39 אלפי ש"ח, כולל: 18 אלפי ש"ח 2.33% השלמת פיצויים. ביתרת 2016 ובכל 2017 אינני תושב ישראל ולא תהיינה לי הכנסות.
  כל כספי הפיצויים בק. הפנסיה הינם בסך 68 אלפי ש"ח (בגין 7 שנים).
  אינני מעוניין למשוך הפיצויים עד גיל הפרישה. האם כדאי לי לא לנצל את הפטור ולשלם מלוא המס על הפיצויים (ואז לקבלם בחזרה בדוח למ"ה 2016), או מספיק שאמלא בטופס 161א' רצף קצבה, כדי לא "לבזבז" את הפטור.

  • צהריים טובים,

   במידה ובעתיד אתה מעוניין לקבל פנסיה בישראל עדיף לך להשאיר את הכספים בקרן ולבחור ברצף קצבה על הכספים.

   • שלום נדב עברתי גיל 67 יש לי ביטוח מנהלים-קופת יתר משנת 1990

    ואיני רוצה למשוך פנסיה אני מסתדר עם מה שצברתי
    -בביטוח מנהלים שתי קופות פיצויים ותגמולים עבדתי 33 שנים עד 2007
    אני מעוניין להוריש ל3 בנותיי את הכספים לירושה באותה קופה גם לאחר מותי
    -האם ניתן לסכם עם חברת ביטוח על הכספים כירושה?
    כרגע אני מקבל 4.25% צמוד
    -באיזה תנאים היורשים יקבלו המשך הקופה.?
    -במידה וישאירו את הכספים לקיצבא באיזה מקדם? לי היה 144
    -האם יש היבטי מס על היורשים? בקופה יש קרן פיצויים ותגמולים כאמור
    תודה

    • בבקשה מבקש תשובות

    • בוקר טוב ישראל,

     1. הכספים זוכים לתשואה מובטחת עד לגיל פרישה ו/או במידה ווהמבוטח ממשיך לעבוד עד לגיל 70. הכספים לא זוכים למעמד זה במקרה של מוות.
     2. הכספים לא יכולים להישאר בעבור היורשים ככספי קצבה. היורשים יוכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי.
     3. על כספי הפיצויים קיים מס בגובה של משכורת כפולה עבור כל שנת עבודה או 24,260 הנמוך מבין השניים.

 7. מתעניינת

  שלום,אוכל לדעת כיצד מחושבת קצבת הפנסיה לאחר משיכת הפיצויים?
  (נוסחה כללית)

  • שבוע טוב,

   הפנסיה מחושבת באופן כללי כסכום החיסכון חלקי המקדם. לאחר משיכת הפיצויים סכום החיסכון נמוך יותר.
   משיכת הפיצויים משפיעה בנוסף על אופן חישוב הפטור ממס על הקצבה כפי שמתואר במאמר.

 8. איך אני מחשב כמה תהיה משכורת הפנסיה שלי בגיל 67?
  1. ממבטחים ברוטו של 12,600
  2. קצבה של ביטוח מנהלים ברוטו של 4,000 שקל
  3. לא משכתי פיצויים 40 שנה.
  4. כספי פיצויים פטורים ממס (12.500 בערך לשנה) נשארו בקופת ביטוח המנהלים והוגדרו כרצף קצבה)
  5. אקבל 2,300 שקל מביטוח לאומי.
  6. אני נבין שיהיה לי זיכוי של מס הכנסה על סכום של כ4.150 שקל
  7. האם בנוסף יש גם נקודות זיכוי רגילות. (עד עכשיו 3.25 )
  8. אני מבין שלא אשלם יותר ביטוח לאומי.

  האם החשבון הוא תשלום מס על 12,000 שקל לערך _סה"כ כ-16,5000 עם זיכוי של כ-4,500 )
  ןבנוסף תשלומי ביטוח בריאות ?

  לפי חשבוני שכר הנטו אמור להיות כ-11,000 שקל – האמנם

 9. שלום נדב,
  אני פורש לאחר 14.3 שנות עבודה. האם אני זכאי ל-3 שנות פריסה או ל-4 שנות פריסה קדימה של מענק הפרישה? מה הבסיס לעיגול מעלה או מטה של חלק מ-4 שנים? האם זה נוהג/פרשנות/חקיקה?
  תודה רבה
  מוטי

  • שלום מוטי,

   עבור כל ארבע שנות עבודה, אתה זכאי לשנת פריסה אחת. במידה והחלוקה בארבע נותנת מספר עם חצי ומעלה יש לעגל למעלה אחרת יש לעגל למטה. לדוגמא. עובד שעבד 15 שנים במקום עבודה. זכאי ל- 3.75 שנות פריסת מס. מכיוון ו 0.75 גדול מ 0.5 העובד יהיה זכאי ל- 4 שנות פריסת מס

   עוד על פריסת מס וטופס 116ג אפשר לקרוא בקישור הבא https://pensuni.com/?p=3023

 10. שלום נדב,
  פוטרתי לאחרונה (גיל 43) ואיני רוצה למשוך את הרכיב ההוני של הפיצויים שהופקדו לי בקופ"ג (וגם לא מעונין ברצף פיצויים). האם עלי לשלם את המס כבר עתה למרות שלא אמשוך את הכסף או שתשלום המס נדחה לגיל הפנסיה? ואם נדרש לשלם כבר עתה – האם ניתן לקבל פטור עד התקרה (12 אש"ח לשנה)? מה הפרוצדורה?
  תודה,
  גלעד

  • ערב טוב גלעד

   1. אם אתה לא רוצה למשוך את הפיצויים, אתה חייב לבצע רצף פיצויים. מכיוון ומדובר בפיצויים הונים אתה לא יכל לבצע עליהם רצף קצבה.
   2. האפשרויות שלך הם לא למשוך ולבצע רצף פיצויים או למשוך
   3. במידה ובחרת למשוך את יכל להחליט האם למשוך את הפיצויים תוך ניצול הפטור ממס או ללא ניצול הפטור ממס.
   4. כדי לנצל את הפטור ממס או את חלקו על כספי הפיצויים האלה, עליך לגשת לפקיד שומה עם טופס 161א וטופס 161 שקיבלת מהמעסיק, מידע על טופס 161א אפשר לראות בקישור הבא https://pensuni.com/?p=1005

 11. שלום,

  כידוע הפרשות המעביד והעובד גדלו בשתי פעימות
  התברר לי שהתוספת לא מופקדת לביטוח המנהלים הקיים אלא שנפתחה פוליסה חדשה
  (מגדל הפרשית) והתוספת מופקדת לשם.

  האם זו חובה או שאפשר לדרוש שגם התוספת תופקד לפוליסה הקיימת?

  תודה

  מני

  • ככל הנראה יש לך פוליסת ביטוח מנהלים שנפתחה לפני יוני 2001. במרבית החברות לא ניתן להגדיל את אחוז ההפקדה בפוליסה הקיימת ונפתחו פוליסות ביטוח חדשות באותה החברה.

 12. היי נדב,
  אני לא כל כך מבין את העניין עם 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה –
  אני היום בן 27. כלומר נכון לרגע זה יש לי עוד 40 שנים לעבוד.
  זה אומר שאם אני מחר מתפטר/מפוטר אני יכול למשוך את כספי הפיצויים שנצברו עד כה וזה לא ישפיע בכלל על הפטור ממס בעתיד? (כמובן שזה מן הסתם יקטין את הקצבה העתידית ואפקט ריבית דה ריבית וכו')

  תודה

  • בהנחה שיהיו לך עד הפרישה יותר מ-32 שנות עבודה, כלומר שנים בהם עבדת ולא שנים עד הפרישה. משיכה שתעשה היום לא תפגע לך בפטור על הקצבה.

   • איך מחשבים את ה 32 שנים –
    האם מדובר בשנים מגיל 35 עד 67 (אופציה 1)? או לחלופין ב 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הפרישה בפועל אשר יכול להיות גם מעל 67 (אופציה 2)?

 13. אני מניח שה"קנס" של 35% על הפטור ממס אמור להוות תמריץ לאנשים לא למשוך את כספי הפיצויים?
  למשל בדוגמה שלך אותו אדם מאבד פטור ממס על 35% * 200,000 = 70,000 ש"ח.

   • תודה על ההבהרה.

    באופן כללי אפשר בעצם להגיד שמשיכה של X כספי פיצויים פטורים תגרור הפסד של 0.35X מהסכום הפטור במס.

    למשל במקרה כאן, אם אותו אדם לא היה מושך כספי פיצויים, הפטור שלו היה תקף על 737,352 ש"ח. אבל היות ומשך, הוא קיבל סה"כ פטור על 200,000 + 467,352 = 667,352 שזה אכן בדיוק 0.35 * 200,000 = 70,000 פחות.

 14. היי נדב,
  אני בת 35 ואני מסיימת בעוד חודשיים לעבוד בחברה שבה עבדתי 10 שנים (במשכורת חודשית של 19,000 ש"ח)
  אני שוקלת למשוך את הפיצויים על מנת להשקיע או בנדלן (השקעה בדירה שניה) ,צמצום המשכנתא או ניהול עצמאי של הכספים בהשקעות בבנקים

  האם זהו מהלך חכם? או שפשוט להשאיר את הכסף ולהמשיך לצבור לפנסיה

  תודה!

 15. ישנה עוד השפעה למשיכה מוקדמת של כספי פיצויים, שיכולה להיות משמעותית הרבה יותר מהפטור במס.

  לאורך עשרות שנים יכולים רווחי הון להגיע לעשרות אם לא מאות אחוזים ואותם רווחים פטורים ממס רווחי הון כל עוד הם ממומשים בתוך קופת הגמל. אדם שמושך את כספי הפיצויים שלו מוותר למעשה על הפטור העתידי ממס רווחי הון על אותם כספים.

  • תסביר את זה בבקשה עוד.. אתה מתכוון גם למשיכה מוקדמת של *חלק* מכספי הפיצויים? ומהם רווחי הון? האם מוותרים על כל הפטור או על חלק מהפטור אם מושכים חלק מכספי הפיצויים ואת השאר מייעדים לרצף קצבה?

   • כן, אני מתכוון גם למשיכה מוקדמת של חלק מכספי הפיצויים.

    רווחי הון כשמם כן הם – כל רווח שמימשת בשוק ההון (בניכוי אינפלציה) ימוסה ב-25% (פרט למקרים מסוימים בהם ימוסה הערך הנומינלי ב-20% אבל הם פחות מעניינים). למשל אם קנית מניה בשווי 100 ש"ח ואחרי שנה ערכה עלה ל-150 ש"ח, ונניח שהייתה אינפלציה של 10% (כלומר ראלית אותם 100 ש"ח שווים עכשיו 110), אז למעשה הרווח הוא 150-110 קרי 40 ש"ח ומתוכם תשלמי 25% כלומר 10 ש"ח.

    כל עוד כספי הפיצויים שמורים במוצר פנסיוני, הם פטורים ממסים, כולל מס רווחי הון, וברגע שאת מוציאה אותם את מאבדת את הפטור מנקודה זו ואילך. כמובן שאת המס משלמים רק על מה שמוכרים – אם יש לי מליון שקל ואני מוכר רק 1000 ש"ח בחודש, אני משלם רק את החלק היחסי על הרווח של אותם 1000 ש"ח, ושאר הכסף ממשיך לצבור לי ריבית.

 16. שלום נדב,

  יש לי שתי שאלות:
  1. פיטרו אותי מהעבודה לאחר כ 10 שנות עבודה.
  עשיתי התחשבנות במס הכנסה שבמהלכה ביקשתי למשוך חלק מהכספים הפטורים במס אשר נמצאים בביטוח מנהלים. קיבלתי את האישורים לכך ממס הכנסה. אבל עוד לא ביקשתי מחברת הביטוח למשוך את הכסף. האם אני עדיין יכול להתחרט ולא למשוך את הכסף וכך הם ישארו לפנסיה? האם אני צריך לעשות משהו מיוחד עבור זה כמו לגשת למס הכנסה ולנסות להוציא אישורים חדשים? האם זה משנה שמשכתי את כספי ההשלמה לפיצויים אשר הופקדו בפסגות?

  2. הביטוח מנהלים שלי נפתח ב 2007 ולכן יש לי חלק קטן שהוא הוני. האם אני חייב למשוך אותו או שאני יכול להשאיר אותו ולא לנגוע בו?

  תודה,
  אלי

  • ערב טוב אלי,
   1. אתה יכל להתחרט ולבקש לבצע רצף קצבה על הכספים שלא נמשכו
   2. במידה ומשכת כספים בפטור תהייה חייב למשוך את החלק ההוני מביטוח המנהלים מכיוון ולא ניתן לבצע עליו רצף קצבה.

   • תודה רבה נדב על תשובתך.

    אני הוצאתי את האישורים הללו ממס הכנסה ב 19.10.2017 .
    האם עבר יותר מידי זמן או מחר אני יכול לגשת למס הכנסה ולתקן את זה?

    תודה,
    אלי

 17. היי,,
  יש לי בטוח מנהלים משנת 98.
  אם אני פורש לפני גיל 67 אני מבין שלא אקבל פטורים.
  האם כשאגיע לגיל 67 יתחילו לתת לי את הפטורים ממס או שברגע שפרשתי פרישה מוקדמת גזרתי על עצמי קבלת קצבאות ללא פטור עד סוף ימי?
  תודה

  • ערב טוב דורון,
   עד שתגיע לגיל 67 לא תהייה זכאי להטבת המס על הקצבה.
   לאחר שימלאו לך 67 תוכל לבקש את הפטור.

 18. היי נדב,
  האם הפטור על קצבה מזכה רלוונטי גם לגבי מי שמרוויח שכר מינימום (כלומר לא משלם מס הכנסה כשכיר), וקצבת הזקנה החודשית הצפויה שלו נמוכה משכר מינימום או שהוא בכל מקרה יהיה פטור (גם אם ימשוך לדוגמא פיצויים נוספים שקיבל מהמעסיק)?

  • בוקר טוב,

   במידה והקצבה הסופית לא חייבת במס או חייבת במס נמוך אין משמעות לנוסחת הקיזוז ולא צריך לנצל את יתרת ההון לצורך פטור על הקצבה, ניתן להסתפק בנקודות זיכוי.
   נגעתי בזה גם בכתבה למה כן למשוך את הפיצויים https://pensuni.com/?p=4590

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: