דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / קצבה מזכה בשנת 2019 ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה?

קצבה מזכה בשנת 2019 ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה?

פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס כמו כל הכנסה אחרת. עם זאת כדי להבין כיצד מחשבים את המס על הפנסיה, חשוב להבחין בין שני סוגי הקצבאות, הקצבה המזכה והקצבה המוכרת.

מזל טוב! יצאת לפנסיה? אתה זכאי לקבל קצבת זקנה. קצבת הזקנה שלך יכולה להיות מורכבת משני מקורות, קצבה מזכה וקצבה מוכרת.

 • קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).
 • קצבה מוכרת נובעת מתשלומים פטורים שהופקדו אל קופת הגמל (או קרן פנסיה וביטוח מנהלים).

בעוד הקצבה המוכרת פטורה ממס לחלוטין, קצבת זקנה שנובעת מקצבה מזכה חייבת במס. באפשרותך לנצל פטור ממס על קצבה מזכה, הפטור עומד בשנת 2019 על 4,155 שקלים.

הפטור מחושב על ידי הכפלת תקרת הקצבה המזכה – 8,480 שקלים כפול אחוז הפטור. בשנת 2019 אחוז הפטור המירבי עומד על 49 אחוזים או 4,155 שקלים.

>>>רוצים לדעת כיצד ליצר קצבה מוכרת הפטורה ממס?

חשוב לזכור את את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל החל מגיל הפרישה 62 לאישה ו- 67 לגבר.

במקרה של פרישה מוקדמת, הקצבה המזכה תהייה חייבת במס (למעט נקודות הזיכוי)

כיצד נקבע אחוז הפטור על הקצבה המזכה?

הפטור ממס על הקצבה מורכב משניים:

 1. פטור בשיעור של 35% מתקרת הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליך להימנע ממשיכת מענקי פיצויים פטורים ממס במהלך 32 שנות העבודה, שקדמו לפרישה ולמועד קבלת הקצבה. (נוסחת השילוב)
 2. פטור נוסף בשיעור של 32% מתקרת הקצבה המזכה. הפטור הזה אינו מותנה במשיכת פיצויים והוא מתעדכן ארבע פעמים בין השנים 2012 ועד 2025.

בשנת 2019 עומד אחוז הפטור המירבי על 49% או  4,155 שקלים בחודש. לפטור זה זכאי פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה ולא משך כספי פיצויים פטורים לאורך 32 שנות עבודתו.

הגידול בפטור ימשך עד לשנת 2025 (חשוב לזכור כי שיעור הפטור שמוצג בטבלה מורכב משני הסעיפים)

שנה 2012 2016 2020 2025
אחוז הפטור 43.5% 49% 52% 67%

כיצד נקבל את הפטור על הקצבה המזכה?

אמנם כל אחד יכל לקבל את הפטור על קצבה מזכה אך לצורך קבלת הקצבה יש למלא טופס 161ד למס הכנסה. (טופס 161ד להורדה)

בטופס 161ד, אתה מנחה את מס הכנסה כיצד אתה מעוניים לנצל את יתרת ההון הפטורה העומדת לרשותך. האם כפטור על קצבת הזקנה המזכה או כסכום חד פעמי אותו אתה מעוניין למשוך מהחיסכון.

בנוסף, אתה מסמן בטופס 161ד האם קיבלת ב- 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה פיצויים פטורים.

במידה ומשכת פיצויים כאלה הם יקטינו את יתרת ההון הפטורה אותה תוכל לנצל כפטור על הקצבה המזכה.

>>>המדריך למילוי טופס 161ד

מי שקיבל מענקים פטורים לפני ינואר 2012 ולא חלה עליו נוסחת השילוב הישנה (15 שנים לפני כניסת התקנות לתוקף) לא תחול עליו נוסחת השילוב החדשה.

כיצד משפיעה משיכת פיצויים על הפטור מהקצבה המזכה בפרישה?

בסעיף 9א'(ג) לפקודת מס הכנסה, קובע מס הכנסה כיצד יחושב גובה הפטור ממס על הקצבה אותה יקבל הפורש. צורת חישוב שזכתה לכינוי – נוסחת השילוב.

בנוסחה זו מפחיתים כספי פיצויים פטורים אותם משכנו בעבר מהסכום הפטור שעומד לרשותנו בפרישה.

כדי להבין כיצד מחושבת הנוסחה, עלינו להגדיר מספר מושגים:

מענקים פטורים – סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה. או במילים אחרות כספי פיצויים פטורים ממס שנמשכו על ידי העובד לאורך השנים שקדמו לפרישה..

יתרת ההון הפטורה– סך הסכום עליו ניתן לקבל פטור ממס. מחושב בשנת 2019 על ידי הכפלת הסכום 8,480 כפול המקדם 180 כפול אחוז הפטור בשנת 2019 ב-49%. בשנת 2019 עומד הסכום על 747,936. מסכום זה יש להפחית מענקים פטורים שנמשכו במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה. כאשר הם מוכפלים במקדם 1.35 וממודדים.

כיצד תשפיע נוסחת הקיזוז על פורש שעבד יותר מ- 32 שנים ומבקש למשוך כספי פיצויים? לקריאה

דוגמה לאופן השימוש בנוסחת השילוב.

הדוגמה מתייחסת לעובד עם קצבת זקנה בסך 10,000 שקלים אשר משך בתקופת עבודתו פיצויים פטורים בשיעור (ממודד) של 200,000 שקלים. אנו נחשב את גובה הקצבה הפטורה אותה הוא יכל לקבל.

קצבת זקנה – 10,000 שקלים

מענקים שנמשכו בעבר (ממודדים) – 200,000 שקלים

הפטור המירבי אותו ניתן לקבל בשנת 2019. 8,480 כפול 49% =4,155 =(תקרה * שיעור הפטור)

חישוב יתרת ההון הפטורה 1.35*200,000 פחות 180*8,480*49% = 477,936 שקלים

כיצד נחשב את הפטור על הקצבה?

יתרת ההון הפטורה חלקי מקדם 180

477,936 שקלים חלקי 180 = 2,655 שקלים

לסיכום:

הקצבה החודשית – 10,000 שקלים

סכום פטור – 2,655 שקלים

סכום חייב -7,345 שקלים

תרשים לחישוב הקצבה הפטורה

בשנת 2012 פרסמה רשות המיסים חוזר הממחיש כיצד לחשב את הקצבה הפטורה לאחר ניכוי המענקים שנמשכו לאורך השנים.

חישוב קצבה פטורה

להורדה של החוזר

תקרות וסכומים מרכזיים בפרישה 2019

תקרת הקצבה המזכה כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה ומתעדכן פעם בשנה
8,480 ש"ח
אחוז הפטור על קצבה מזכה הפטור מורכב מ- 35% במידה ולא משכת כספי פיצויים ו- 14% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025
49%
הסכום הפטור מקצבה מזכהאחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה 4,155 ש"ח
יתרת ההון הפטורה סך הסכום הפטור ממס בשנת 2019 הניתן למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי 747,936 ש"י
סכום הקצבה המזערי סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח (למידע נוסף)
4,512 ש"ח
סכום הצבירה המזערי סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה (למידע נוסף) 93,748 ש"ח

ש מושג לא ברור כנסו למילון השלם לפרישה

התמונה צולמה על ידי Ken Teegardin

קצבה מזכה בשנת 2019 ונוסחת השילוב החדשה : כיצד משפיעה משיכת הפיצויים על המס שתשלם בפרישה? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

82 comments

 1. רגע, רגע…

  אם מישהו מושך פיצויים הוא גם:
  א. מפחית מגובה קצבת הזיקנה העתידית שלו; וגם
  ב. מפחית משיעור הקצבה הפטורה ממס?

  • א. כמובן, הפיצויים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני. במקרים רבים יותר מחמישים אחוזים ממנו.
   ב. האוצר קבע הגדיר יתרה של סכום פטור אותו יכל לקבל האדם. ניצול של הסכום לפני גיל פרישה יקטין את היתרה אותו ניתן לנצל לקבלת פטור על הפנסיה.

 2. נדב שלום.
  מהיכן אני משיג את הנתונים לגבי משיכות פיצויים שהיו לי במשך 32 שנות עבודה (זה הרבה שנים, ואני לא בטוח שאנשים שומרים טופס 161 כל כך הרבה שנים)?

 3. תודה על האינפורמציה כרגיל נדב.

  יותר מסובך הם לא הצליחו לעשות את זה ?
  אני בספק אם יש למס הכנסה את כל הנתונים ואם רוב העובדים בכלל הגישו את טפסי ה-161 למס הכנסה בסיום כל מקום עבודה.
  זה עולם עבודה חדש שבו עובדים כבר לא נשארים 40 שנה באותו מקום.
  קשה לי לראות בני 60 רצים לפני הפרישה לחפש טפסים מסטארטאפים שנסגרו לפני 30 שנה.
  לא רואה את התקנות האלו מחזיקות עוד עשרים שנה.

  • * רק כדי לקרוא תגובות * לא צריך לאשר

  • תודה יהודה,

   מס הכנסה פתר את הבעיה כדרכו במועד היציאה לפנסיה תמלא טופס 161ד ותצהיר בפני פקיד השומה על כספי פיצויים אותם משכת בעבר.

   http://www.prisha.co.il/Article/161d

  • שלום נדב א
   אני עברתי גיל 67 יש לי ביטוח מנהלים שנת 1990 פוליסת-יותר איני רוצה למשוך קיצבה מסתדר בלי
   הקופה מורכבת מקופת פיצויים ותגמולים בודק אפשרות להשאירם כירושה לשלוש בנותיי
   האם ניתן לסכם עם חברת ביטוח על ירושת הקופה?
   -אם כן באיזה תנאים הכסף ימשיך לאחר מותי? בתנאים המקוריים?
   -באיזה מקדם ייקבלו היורשות?
   -איזה היבטי מס יהיו ליורשות מדובר על קופת שונות -קופת פיצויים וקופת תגמולים

   תודה

 4. תודה נדב, כמה שאלות ברשותך.
  א) בקשר לדוגמא שנתת, לאחר שיש קצבה על סך 10000 ש"ח וסכום חייב הינו 7393ש"ח איזה מס ומה סכומו ישולם על הסכום החייב?
  ב) איך אחוז הפטור מורכב משני סעיפים והגיע ל49% ולא ל67%(32+35)?
  תודה

  • ערב טוב סטאס,

   א. החל מרגע חישוב הפטור העובד ישלם מס בהתאם למדרגות המס ונקודות הזיכוי שחלות עליו כמו כל עובד שכיר אחר. לדוגמא 7393 שקלים נמצאת במדרגת המס השנייה של 14%. כמובן מהמס יש להפחית את נקודות הזיכוי.
   ב. הפטור יגיע ל – 67% בשנת 2025. עד אז הוא עולה בהדרגה.

 5. שלום,

  שאלה שאינה קשורה באופן ישיר:
  אני בעל ביטוח מנהלים לקצבה משנת 1990. בחלק מהמקומות קראתי שכספים שנצברו (פיצויים ותגמולים) עד דצמבר 1999 ניתנים למשיכה בגיל הפנסיה כסכום הוני חד פעמי פטור ממס, ואילו במקומות אחרים נאמר שזה נכון לכספים(פיצויים ותגמולים) שנצברו עד סוף שנת 2008.
  1. מהו התאריך הנכון?
  2. האם משיכת כספים אלו בגיל הפנסיה גם כן תשפיע על גודל הפטור ממס שיחול על הקצבה (שתינתן מהכספים שנותרו בפוליסה)?

  תודה

  מני

  • מני שלום,

   שני התאריכים מתייחסים לדברים שונים. עד שנת 2008 היה ניתן לחסוך באפיקים הונים, במידה ויש לך פוליסה הונית (או חלק ממנה) כספים שהופקדו באותה פוליסה עד לשנת 2008 ניתן למשוך כסכום חד פעמי.
   כספים שנמשכים כסכום הוני למעט פיצויים לא משפיעים על הפטור מקצבה. רק כספים שנמשכים כהיוון במסגרת הפטור.

 6. שלום רב נדב.
  אני שכיר בן 39. עבדתי 7 שנים. בחודשי עבודה האחרונים: 1-3/2016 השתכרתי סה"כ 39 אלפי ש"ח, כולל: 18 אלפי ש"ח 2.33% השלמת פיצויים. ביתרת 2016 ובכל 2017 אינני תושב ישראל ולא תהיינה לי הכנסות.
  כל כספי הפיצויים בק. הפנסיה הינם בסך 68 אלפי ש"ח (בגין 7 שנים).
  אינני מעוניין למשוך הפיצויים עד גיל הפרישה. האם כדאי לי לא לנצל את הפטור ולשלם מלוא המס על הפיצויים (ואז לקבלם בחזרה בדוח למ"ה 2016), או מספיק שאמלא בטופס 161א' רצף קצבה, כדי לא "לבזבז" את הפטור.

  • צהריים טובים,

   במידה ובעתיד אתה מעוניין לקבל פנסיה בישראל עדיף לך להשאיר את הכספים בקרן ולבחור ברצף קצבה על הכספים.

   • שלום נדב עברתי גיל 67 יש לי ביטוח מנהלים-קופת יתר משנת 1990

    ואיני רוצה למשוך פנסיה אני מסתדר עם מה שצברתי
    -בביטוח מנהלים שתי קופות פיצויים ותגמולים עבדתי 33 שנים עד 2007
    אני מעוניין להוריש ל3 בנותיי את הכספים לירושה באותה קופה גם לאחר מותי
    -האם ניתן לסכם עם חברת ביטוח על הכספים כירושה?
    כרגע אני מקבל 4.25% צמוד
    -באיזה תנאים היורשים יקבלו המשך הקופה.?
    -במידה וישאירו את הכספים לקיצבא באיזה מקדם? לי היה 144
    -האם יש היבטי מס על היורשים? בקופה יש קרן פיצויים ותגמולים כאמור
    תודה

    • בבקשה מבקש תשובות

    • בוקר טוב ישראל,

     1. הכספים זוכים לתשואה מובטחת עד לגיל פרישה ו/או במידה ווהמבוטח ממשיך לעבוד עד לגיל 70. הכספים לא זוכים למעמד זה במקרה של מוות.
     2. הכספים לא יכולים להישאר בעבור היורשים ככספי קצבה. היורשים יוכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי.
     3. על כספי הפיצויים קיים מס בגובה של משכורת כפולה עבור כל שנת עבודה או 24,260 הנמוך מבין השניים.

 7. מתעניינת

  שלום,אוכל לדעת כיצד מחושבת קצבת הפנסיה לאחר משיכת הפיצויים?
  (נוסחה כללית)

  • שבוע טוב,

   הפנסיה מחושבת באופן כללי כסכום החיסכון חלקי המקדם. לאחר משיכת הפיצויים סכום החיסכון נמוך יותר.
   משיכת הפיצויים משפיעה בנוסף על אופן חישוב הפטור ממס על הקצבה כפי שמתואר במאמר.

 8. איך אני מחשב כמה תהיה משכורת הפנסיה שלי בגיל 67?
  1. ממבטחים ברוטו של 12,600
  2. קצבה של ביטוח מנהלים ברוטו של 4,000 שקל
  3. לא משכתי פיצויים 40 שנה.
  4. כספי פיצויים פטורים ממס (12.500 בערך לשנה) נשארו בקופת ביטוח המנהלים והוגדרו כרצף קצבה)
  5. אקבל 2,300 שקל מביטוח לאומי.
  6. אני נבין שיהיה לי זיכוי של מס הכנסה על סכום של כ4.150 שקל
  7. האם בנוסף יש גם נקודות זיכוי רגילות. (עד עכשיו 3.25 )
  8. אני מבין שלא אשלם יותר ביטוח לאומי.

  האם החשבון הוא תשלום מס על 12,000 שקל לערך _סה"כ כ-16,5000 עם זיכוי של כ-4,500 )
  ןבנוסף תשלומי ביטוח בריאות ?

  לפי חשבוני שכר הנטו אמור להיות כ-11,000 שקל – האמנם

 9. שלום נדב,
  אני פורש לאחר 14.3 שנות עבודה. האם אני זכאי ל-3 שנות פריסה או ל-4 שנות פריסה קדימה של מענק הפרישה? מה הבסיס לעיגול מעלה או מטה של חלק מ-4 שנים? האם זה נוהג/פרשנות/חקיקה?
  תודה רבה
  מוטי

  • שלום מוטי,

   עבור כל ארבע שנות עבודה, אתה זכאי לשנת פריסה אחת. במידה והחלוקה בארבע נותנת מספר עם חצי ומעלה יש לעגל למעלה אחרת יש לעגל למטה. לדוגמא. עובד שעבד 15 שנים במקום עבודה. זכאי ל- 3.75 שנות פריסת מס. מכיוון ו 0.75 גדול מ 0.5 העובד יהיה זכאי ל- 4 שנות פריסת מס

   עוד על פריסת מס וטופס 116ג אפשר לקרוא בקישור הבא https://pensuni.com/?p=3023

 10. שלום נדב,
  פוטרתי לאחרונה (גיל 43) ואיני רוצה למשוך את הרכיב ההוני של הפיצויים שהופקדו לי בקופ"ג (וגם לא מעונין ברצף פיצויים). האם עלי לשלם את המס כבר עתה למרות שלא אמשוך את הכסף או שתשלום המס נדחה לגיל הפנסיה? ואם נדרש לשלם כבר עתה – האם ניתן לקבל פטור עד התקרה (12 אש"ח לשנה)? מה הפרוצדורה?
  תודה,
  גלעד

  • ערב טוב גלעד

   1. אם אתה לא רוצה למשוך את הפיצויים, אתה חייב לבצע רצף פיצויים. מכיוון ומדובר בפיצויים הונים אתה לא יכל לבצע עליהם רצף קצבה.
   2. האפשרויות שלך הם לא למשוך ולבצע רצף פיצויים או למשוך
   3. במידה ובחרת למשוך את יכל להחליט האם למשוך את הפיצויים תוך ניצול הפטור ממס או ללא ניצול הפטור ממס.
   4. כדי לנצל את הפטור ממס או את חלקו על כספי הפיצויים האלה, עליך לגשת לפקיד שומה עם טופס 161א וטופס 161 שקיבלת מהמעסיק, מידע על טופס 161א אפשר לראות בקישור הבא https://pensuni.com/?p=1005

 11. שלום,

  כידוע הפרשות המעביד והעובד גדלו בשתי פעימות
  התברר לי שהתוספת לא מופקדת לביטוח המנהלים הקיים אלא שנפתחה פוליסה חדשה
  (מגדל הפרשית) והתוספת מופקדת לשם.

  האם זו חובה או שאפשר לדרוש שגם התוספת תופקד לפוליסה הקיימת?

  תודה

  מני

  • ככל הנראה יש לך פוליסת ביטוח מנהלים שנפתחה לפני יוני 2001. במרבית החברות לא ניתן להגדיל את אחוז ההפקדה בפוליסה הקיימת ונפתחו פוליסות ביטוח חדשות באותה החברה.

 12. היי נדב,
  אני לא כל כך מבין את העניין עם 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה –
  אני היום בן 27. כלומר נכון לרגע זה יש לי עוד 40 שנים לעבוד.
  זה אומר שאם אני מחר מתפטר/מפוטר אני יכול למשוך את כספי הפיצויים שנצברו עד כה וזה לא ישפיע בכלל על הפטור ממס בעתיד? (כמובן שזה מן הסתם יקטין את הקצבה העתידית ואפקט ריבית דה ריבית וכו')

  תודה

  • בהנחה שיהיו לך עד הפרישה יותר מ-32 שנות עבודה, כלומר שנים בהם עבדת ולא שנים עד הפרישה. משיכה שתעשה היום לא תפגע לך בפטור על הקצבה.

   • איך מחשבים את ה 32 שנים –
    האם מדובר בשנים מגיל 35 עד 67 (אופציה 1)? או לחלופין ב 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הפרישה בפועל אשר יכול להיות גם מעל 67 (אופציה 2)?

 13. אני מניח שה"קנס" של 35% על הפטור ממס אמור להוות תמריץ לאנשים לא למשוך את כספי הפיצויים?
  למשל בדוגמה שלך אותו אדם מאבד פטור ממס על 35% * 200,000 = 70,000 ש"ח.

   • תודה על ההבהרה.

    באופן כללי אפשר בעצם להגיד שמשיכה של X כספי פיצויים פטורים תגרור הפסד של 0.35X מהסכום הפטור במס.

    למשל במקרה כאן, אם אותו אדם לא היה מושך כספי פיצויים, הפטור שלו היה תקף על 737,352 ש"ח. אבל היות ומשך, הוא קיבל סה"כ פטור על 200,000 + 467,352 = 667,352 שזה אכן בדיוק 0.35 * 200,000 = 70,000 פחות.

 14. היי נדב,
  אני בת 35 ואני מסיימת בעוד חודשיים לעבוד בחברה שבה עבדתי 10 שנים (במשכורת חודשית של 19,000 ש"ח)
  אני שוקלת למשוך את הפיצויים על מנת להשקיע או בנדלן (השקעה בדירה שניה) ,צמצום המשכנתא או ניהול עצמאי של הכספים בהשקעות בבנקים

  האם זהו מהלך חכם? או שפשוט להשאיר את הכסף ולהמשיך לצבור לפנסיה

  תודה!

 15. ישנה עוד השפעה למשיכה מוקדמת של כספי פיצויים, שיכולה להיות משמעותית הרבה יותר מהפטור במס.

  לאורך עשרות שנים יכולים רווחי הון להגיע לעשרות אם לא מאות אחוזים ואותם רווחים פטורים ממס רווחי הון כל עוד הם ממומשים בתוך קופת הגמל. אדם שמושך את כספי הפיצויים שלו מוותר למעשה על הפטור העתידי ממס רווחי הון על אותם כספים.

  • תסביר את זה בבקשה עוד.. אתה מתכוון גם למשיכה מוקדמת של *חלק* מכספי הפיצויים? ומהם רווחי הון? האם מוותרים על כל הפטור או על חלק מהפטור אם מושכים חלק מכספי הפיצויים ואת השאר מייעדים לרצף קצבה?

   • כן, אני מתכוון גם למשיכה מוקדמת של חלק מכספי הפיצויים.

    רווחי הון כשמם כן הם – כל רווח שמימשת בשוק ההון (בניכוי אינפלציה) ימוסה ב-25% (פרט למקרים מסוימים בהם ימוסה הערך הנומינלי ב-20% אבל הם פחות מעניינים). למשל אם קנית מניה בשווי 100 ש"ח ואחרי שנה ערכה עלה ל-150 ש"ח, ונניח שהייתה אינפלציה של 10% (כלומר ראלית אותם 100 ש"ח שווים עכשיו 110), אז למעשה הרווח הוא 150-110 קרי 40 ש"ח ומתוכם תשלמי 25% כלומר 10 ש"ח.

    כל עוד כספי הפיצויים שמורים במוצר פנסיוני, הם פטורים ממסים, כולל מס רווחי הון, וברגע שאת מוציאה אותם את מאבדת את הפטור מנקודה זו ואילך. כמובן שאת המס משלמים רק על מה שמוכרים – אם יש לי מליון שקל ואני מוכר רק 1000 ש"ח בחודש, אני משלם רק את החלק היחסי על הרווח של אותם 1000 ש"ח, ושאר הכסף ממשיך לצבור לי ריבית.

 16. שלום נדב,

  יש לי שתי שאלות:
  1. פיטרו אותי מהעבודה לאחר כ 10 שנות עבודה.
  עשיתי התחשבנות במס הכנסה שבמהלכה ביקשתי למשוך חלק מהכספים הפטורים במס אשר נמצאים בביטוח מנהלים. קיבלתי את האישורים לכך ממס הכנסה. אבל עוד לא ביקשתי מחברת הביטוח למשוך את הכסף. האם אני עדיין יכול להתחרט ולא למשוך את הכסף וכך הם ישארו לפנסיה? האם אני צריך לעשות משהו מיוחד עבור זה כמו לגשת למס הכנסה ולנסות להוציא אישורים חדשים? האם זה משנה שמשכתי את כספי ההשלמה לפיצויים אשר הופקדו בפסגות?

  2. הביטוח מנהלים שלי נפתח ב 2007 ולכן יש לי חלק קטן שהוא הוני. האם אני חייב למשוך אותו או שאני יכול להשאיר אותו ולא לנגוע בו?

  תודה,
  אלי

  • ערב טוב אלי,
   1. אתה יכל להתחרט ולבקש לבצע רצף קצבה על הכספים שלא נמשכו
   2. במידה ומשכת כספים בפטור תהייה חייב למשוך את החלק ההוני מביטוח המנהלים מכיוון ולא ניתן לבצע עליו רצף קצבה.

   • תודה רבה נדב על תשובתך.

    אני הוצאתי את האישורים הללו ממס הכנסה ב 19.10.2017 .
    האם עבר יותר מידי זמן או מחר אני יכול לגשת למס הכנסה ולתקן את זה?

    תודה,
    אלי

 17. היי,,
  יש לי בטוח מנהלים משנת 98.
  אם אני פורש לפני גיל 67 אני מבין שלא אקבל פטורים.
  האם כשאגיע לגיל 67 יתחילו לתת לי את הפטורים ממס או שברגע שפרשתי פרישה מוקדמת גזרתי על עצמי קבלת קצבאות ללא פטור עד סוף ימי?
  תודה

  • ערב טוב דורון,
   עד שתגיע לגיל 67 לא תהייה זכאי להטבת המס על הקצבה.
   לאחר שימלאו לך 67 תוכל לבקש את הפטור.

 18. היי נדב,
  האם הפטור על קצבה מזכה רלוונטי גם לגבי מי שמרוויח שכר מינימום (כלומר לא משלם מס הכנסה כשכיר), וקצבת הזקנה החודשית הצפויה שלו נמוכה משכר מינימום או שהוא בכל מקרה יהיה פטור (גם אם ימשוך לדוגמא פיצויים נוספים שקיבל מהמעסיק)?

  • בוקר טוב,

   במידה והקצבה הסופית לא חייבת במס או חייבת במס נמוך אין משמעות לנוסחת הקיזוז ולא צריך לנצל את יתרת ההון לצורך פטור על הקצבה, ניתן להסתפק בנקודות זיכוי.
   נגעתי בזה גם בכתבה למה כן למשוך את הפיצויים https://pensuni.com/?p=4590

 19. גימלאי שיש לו קצבה מהמעביד , ובנוסף כספים בקופת גמל גם קצבתיים וגם הוניים
  הוא משך כספים פטורים ב-32 שנים האחרונות , ז"א נפגע לו הפטור לקצבה החודשית באופן משמעותי .
  האם הוא יבקש פטור גם על הכספים הקיצבתיים שיש בקופה זה יפגע לו יותר בפטור החודשי או שזה לא קשור?

 20. היי נדב, תודה על המידע המצויין.
  אני מנסה להבין האם יש עבורי יתרון בהפרשה על השכר הלא מבוטח לפי סעיפים 45, 47. מצד אחד מתקבלת הטבת מס במעמד ההפקדה, מצד שני הכספים נצברים כקצבה מזכה, לכן עלולים להיות חייבים במס במועד הפרישה. ואז בעצם "הלכה ההטבה" ועדיף לי להשאיר את הכסף אצלי ונזיל. אשמח לשמוע דעתך על סוגיה זו, תודה מראש

  • הי אביב,

   זאת סוגיה מעניינת, יתכן וכדאי לך להפקיד את הכספים עבור בת הזוג (במידה ויש והחיסכון שלה נמוך משלך). בצורה הזאת גם תנצל את הטבת המס וגם יתכן ולא תהייה חייב במס על הקצבה.
   אני מקווה לכתוב על כך השבוע.

 21. שלום נדב. שלוש שאלות קצרות לגבי הנושא:

  1. אני לא זוכר אם משכתי כספי פיצויים בעבר ומתי. כיצד בכלל ניתן לבדוק זאת?

  2. מה אם הצטברו לי כספים כ "קצבה מוכרת" עקב הפרשות על משכורת גבוהה מהתקרה ותשלום מס עליהן. האם משיכת כספים אלה לאחר מעבר מקום עבודה תיחשב גם היא כמשיכת פיצויים בפטור בבוא יום ההתחשבנות?

  3. חוזר מס הכנסה הינו למעשה בתוקף ממאי 2012. למיטב ידיעתך, האם משיכת כספים באפריל 2012 תחשב כמשיכה ב32 שנות עבודה אחרונות או שתיכנס למיסגרת ההקלה של 15 שנים לפני תחולת החוק החדש.

  • הי ליאור,

   1. יתכן ותידרש להציג זאת בעתיד למס הכנסה כאשר תבקש לחתום על טופס 161ד לצורך קיבוע זכויות.
   2. האם אתה מתכוון להפקדה של כספי פיצויים העולים על 32,800 ? במידה וכן כספים אלה חייבים במס רווח הון בסיום עבודה.
   3. התאריך שנלקח לצורך הבחינה הוא ינואר 2012 ולא מאי 2012.

 22. לעניין השאלה השניה. כספי פיצויים העולים על 32,800. הכוונה בשאלה היתה האם משייכה של כספים אלו היום תחשב בעתיד כמשיכה שנעשתה ב32 שנה האחרונות לצורך נוסחת השילוב.

 23. שלום נדב,
  אם אני מושכת פיצויים אך מבקשת לחייב אותם במס מהשקל הראשון ובכך לא מנצלת את הפטור ממס, זה לא יפגע לי בפנסיה בעוד X שנים, נכון?

 24. האם אתה יכול להתייחס לכללי המיסוי החלים בהורשה על הפקדת ה – 35 אלף הראשונים כל שנה, לפי סעיף 190, שבגינן נתקבלה הטבת מס לפי סעיף 47 ו- 45א

  • הי אהוד,

   כספי קצבה מזכה יהיו פטורים ממס רווחי הון במקרה של הורשה וזאת לתקופה של 3 חודשים ממועד הפטירה. לאחר מכן, הרווחים החדשים יהיו חייבים במס.
   יתרת הכספים שהופקדו במסגרת תיקון 190 יהיו חייבים במס במקרה של מוות לאחר גיל 75. (מס של 15% על הרווח הנומינלאי)

 25. שלום נדב,
  תודה על הכתבה!
  משהו אחד לא מסתדר לי בדוגמא שנתת.
  "
  קצבת זקנה – 10,000 שקלים
  מענקים שנמשכו בעבר (ממודדים) – 200,000 שקלים
  הפטור המירבי אותו ניתן לקבל בשנת 2019. 8,480 כפול 49% =4,155 =(תקרה * שיעור הפטור)
  חישוב יתרת ההון הפטורה 1.35*200,000 פחות 180*8,480*49% = 477,936 שקלים
  "

  כמו כן גם רשמת:
  "פטור בשיעור של 35% מתקרת הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליך להימנע ממשיכת מענקי פיצויים פטורים ממס במהלך 32 שנות העבודה, שקדמו לפרישה ולמועד קבלת הקצבה. (נוסחת השילוב)"

  מה שלא מסתדר לי זה למה הפטור שחישבת בדוגמא שלך עומד על 49% ולא רק על 14%?
  להבנתי מהדוגמא הכספים שנמשכו היו במהלך 32 השנים שקדמו לגיל המזכה (62 נשים 67 גברים), שכן אם לא כך היה המצב אז לפי הכתבה הזו https://pensuni.com/?p=3707 משיכת כספי פיצויים שקדמו ל32 השנים לפני הגיל המזכה לא היו משפיעים על יתרת ההון הפטורה.

  כלומר, מכיוון שהמשיכה הייתה במהלך 32 השנים שקדמו לפרישה הייתי מצפה שבשנת 2019 הפטור יהיה רק 14% ולא 49% כמו שרשמת בדוגמא.

  מה אני מפספס כאן? למה בכל זאת קיבלנו את המתנה של ה35% למרות ששברנו את הכללים ומשכנו כספיי פיצויים?
  להבנתי זה היה אמור גם להקטין את הפטור שנקבל (כמו שאכן חישבת בדוגמא), אבל גם לבטל את הפטור של ה35% הנוספים.

  אשמח לתשובתך על מנת להבין איפה אני טועה כאן.

  תודה,
  אור.

  • הי אור,

   משיכת פיצויים לאורך 32 שנות העבודה לא שוללת את הזכאות לפטור, היא פשוט מקטינה אותו בהתאם לנוסחה שהצגת מעל
   סכום הפיצויים שנמשכו צמודים למדד * 1.35
   את הסכום הנל יש להפחית מיתרת ההון הפטורה.

   • מעולה זה פתר לי את הנקודה הזו.
    תודה רבה על התגובה המהירה והכתבות בכלל 🙂

 26. שלום נדב,

  נניח שחברת הביטוח הורידה לי מס מקצבת הפנסיה שאני מקבל ממנה, למרות שבפועל לא הייתי אמור לשלם בכלל מס זה (הסיבה לטעות היא שגובה הפטור מקצבה שלי שהיה ברשות חברת הביטוח לא היה עדכני).
  האם יש סעיף בדו״ח השנתי בו אני יכול למלא את *גובה הפטור מקצבה האמיתי* לו אני זכאי, כדי שמס הכנסה יידע לזכות אותי על כל סכום המס שהורד בשוגג מקצבאות הפנסיה?

  תודה רבה מראש!

  • כאשר מקבלים קצבה מקרן הפנסיה לא מקבלים יותר דוח שנתי, אתה ממלא טופס 101 ומאותו רגע תקבל בכל חודש תלוש "משכורת" מהקרן.

   בתלוש, תוכל לראות מה שיעור המס שחל עליך ומה נקודות הזיכוי המועדכנות. בדומה לתלוש השכר שאתה מקבל היום ממקום העבודה.

   • תודה נדב על תשובתך המהירה!
    אך נראה לי שלא התנסחתי בבירור: התכוונתי לדו״ח השנתי על הכנסות (כלומר, לטופס 1301).
    אני אסביר: במהלך השנה היה שינוי בגובה הפטור מקצבה אותו קיבלתי מפקיד השומה. לפיכך, בחלק מהשנה חברת הביטוח הורידה לי יותר מס ממה שבפועל היה אמור לרדת.
    לכן, אני רוצה להגיש את טופס 1301, כדי לקבל החזר על מס זה. הבעיה היא שלא ראיתי בטופס זה היכן יש מקום למלא את גובה הפטור מקצבה לו אני זכאי, כדי שברשות המיסים יידעו באיזה גובה מס לזכות אותי.
    האם אני מפספס משהו?
    תודה גדולה שוב!

 1. Pingback: משיכת כספי פיצויים

 2. Pingback: 6 דברים שאתה חייב לדעת על טופס 161א ומשיכת כספי פיצויים -

 3. Pingback: עזבו לנו את הטבות המס -

 4. Pingback: בין הון להיוון. על משיכת כספים מקופת הגמל לאחר 2008 -

 5. Pingback: 5 דרכים ליצר פנסיה פטורה ממס -

 6. Pingback: איך ישפיע עליך השינוי בגיל הפרישה? -

 7. Pingback: חזרתה של קופת הגמל : קופת גמל להשקעה -

 8. Pingback: תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2016 -

 9. Pingback: רצף פיצויים או רצף קצבה? אפשר גם לשלב -

 10. Pingback: מה ההבדל בין רצף פיצויים ורצף קצבה? -

 11. Pingback: כיצד תשפיע נוסחת הקיזוז על פורש שעבד יותר מ- 32 שנים? -

 12. Pingback: לקבל סכומים חד פעמיים מקרן הפנסיה? זה אפשרי ! -

 13. Pingback: משיכת כספים בגיל פרישה: מה עדיף משיכת פיצויים, או היוון קצבה? -

 14. Pingback: 10 מושגים בתכנון פרישה שאתם חייבים להכיר -

 15. Pingback: יש לך כספי פיצויים בקופת גמל? יכל להיות שכדאי לך להעביר אותם -

 16. Pingback: עורכים חשיבה מחדש על הטבות המס בשכר לא מבוטח -

 17. Pingback: בשורה לעובדים, מס הכנסה מאפשר למעסיקים להגדיל את הפטור על כספי הפיצויים -

 18. Pingback: 5 טעויות שזוגות נשואים עושים בחיסכון הפנסיוני -

 19. Pingback: איך למלא טופס 161ד ולחסוך כסף בפנסיה -

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: