דף הבית / תכנון פרישה / המילון (הכמעט) השלם לפרישה

המילון (הכמעט) השלם לפרישה

מילון המונחים לפרישה. יש מושג שחסר לכם? מצאתם טעות? ספרו לנו בתגובות.

ב

ביטוח לאומי

מי שהגיע לגיל פרישה פטור מתשלום ביטוח לאומי אך עדיין חייב בתשלום דמי בריאות בשיעור מינימאלי. מקבל קצבת זקנה ליחיד ללא השלמת הכנסה – ישלם 196 שקלים. מי שנמצא בפרישה מוקדמת חייב בתשלום ביטוח לאומי.

מילון

מקור Dennis Hill

ד

דוח שנתי

החל מהדוח השנתי לשנת 2015 תמצאו בדוח השנתי פירוט של הפקדות אותם ביצעתם לחיסכון הפנסיוני בהבחנה בין כספי קצבה מוכרת לכספי קצבה מזכה.  אישורי מס אלו יקלו על קבלת  פטור ממס על קצבה מוכרת מרשות המיסים.

ה

היוון קצבה

משיכת כספי הפנסיה כסכום חד פעמי. היון קצבה פטורה פטור ממס והיון קצבה חייבת חייב בגובה המס השולי. היוון קצבה אפשרי למי שצבר את סכום הקצבה המזערי, מי שטרם צבר את הקצבה המזערית יכל להוון רק עד 25% מכספי הקצבה למשך תקופה של 5 שנים.

היוון קצבה מוכרת

היוון כספי קצבה מוכרת מותר החל מגיל 60. ניתן לנצל את יתרת ההון הפטורה לצורך לצורך היוון כספי קצבה מוכרת וזאת החל מגיל 67. אחרת היוון הקצבה מעבר לתקרת ההיוון הפטורה יחוייב בשעור מס של 15% על הרווח הנומנאלי. היוון קצבה מוכרת משמש במקרים רבות כאפיק השקעה חלופי להשקעה בשוק ההון.

ט

טופס 116ג

טופס 116ג משמש לצורך פריסת המס על כספי מענק הפרישה

טופס 161ג

טופס 161ג (להורדה) משמש לצורך חרטה מרצף קצבה או רצף פיצויים

טופס 161ד

טופס 161ד (להורדה) משמש את מי שמבקש להשתמש ביתרת ההון הפטורה לצורך היוון קצבה מזכה או קצבה מוכרת.

161ד

שימו לב, בסעיף ב' בטופס אתם נדרשים להצהיר על מענקי פיצויים פטורים אותם קיבלתם במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה. בהצלחה 🙂

>>>כיצד למלא טופס 161ד

י

יתרת ההון הפטורה

הסכום עליו ניתן לקבל פטור ממס בפרישה. את הסכום הפטור ניתן לקבל כסכום חד פעמי או כקצבה פטורה ממס. יתרת ההון הפטורה מחושבת בשנת 2017 על ידי הכפלת הסכום 8,360 כפול המקדם 180 כפול אחוז הפטור בשנת 2017 ב-49%. בשנת 2017 עומדת היתרה על 737,352 שקלים. מסכום זה יש להפחית מענקים פטורים שנמשכו במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה. כאשר הם מוכפלים במקדם 1.35 וממודדים.

מ

מוצרי גיל שלישי

שינוי הטעמים בקרב הפורשים והרצון של חלק נכבד מהם לקבל את כספי החיסכון הפנסיוני כקצבה ולא כהון חייבו את חברות הביטוח לפתח מוצרים חדשים המאפשרים המרת סכום הוני לקצבה. בין המוצרים המאפשרים קבלת קצבה מיידית כאלה המעניקים מקדם קצבה מובטח, הבטחת תשואה ואפשרות לשמור על המרכיב ההוני של הכספים.

מכפיל המרה להון

מקדם שנקבע על ידי האוצר לצורך חישוב יתרת ההון הפטורה, תפקידו לתרגם קצבה להון בפעולה של היוון (מלא או חלקי) לצרכי מסמכפיל המרה להון עומד על 180. מטרת האוצר בקביעת המקדם הייתה לקבוע פרמטר אחיד למניעת מניפולציות לצרכי היוון. יתרת ההון הפטורה מחושבת בשנת 2017 על ידי הכפלת הסכום 8,360 כפול מכפיל המרה להון שהוא 180 כפול אחוז הפטור בשנת 2017 ב-49%. בשנת 2017 עומדת היתרה על 737,352 שקלים.

מסלולי פרישה

במועד הפרישה קובע החוסך את האופן שבו הוא מעוניין לקבל את כספי הקצבה החודשית. מסלול הפרישה קובע את הקצבה החודשית של החוסך, של בן הזוג שלו ואת מעמד יתרת הקצבות לאחר המוות. למסלול הפרישה השפעה דרמטית על גובה הקצבה אותה יקבל הפורש בפרישה. לאחר קבלת הקצבה הראשונה, לא ניתן עוד לשנות את מסלול הפרישה הנבחר.

מסלולי פרישה

מענקים פטורים

סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה. או במילים אחרות כספי פיצויים פטורים ממס שנמשכו על ידי העובד.

מקדם קצבה

מקדם קצבה, מקדם פרישה או מקדם המרה הם אותם השמות לאותו המושג. המקדם מממיר את יתרת הכספים בקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים לקצבה חודשית. כלומר מקדם קצבה 200 אומר שעבור כל 200 שקלים יקבל הפורש שקל אחד של קצבה לכל ימי חיו. לאחר המרת הכספים לקצבה לא נותר עוד סכום צבור בקופה. מקדם הקצבה קובע את סכום הקצבה הראשון בהתאם למסלול הפרישה הנבחר, לאחר חישוב הקצבה הראשונית הקצבה צפויה להשתנות בהתאם לכללי המוצר.

משיכה שלא כדין

משיכת כספי תגמולים מקופת גמל לקצבה למי שלא צבר את סכום הקצבה המזערי. הקנס על משיכה שלא כדין עומד על 35% או המס השולי, הגבוה מבין השניים.

מה לא יחשב כמשיכה שלא כדין:

 1. משיכת כספי תגמולים שהופקדו לפני שנת 2000
 2. היוון כספים שעולים על סכום הקצבה המזערי בפטור או במס שולי
 3. היוון של 25% למשך 5 שנים גם מסכום הנמוך מסכום הקצבה המזערי

נ

נוסחת השילוב (החדשה)

הכלל אומר שלא ינתן פטור על קצבה מזכה בשיעור של 35% ובו זמנית פטור בשל פיצויים שנמשכו 32 שנה לפני גיל הזכאות. כלומר במידה ומשכתם כספי פיצויים במשך 32 שנות עבודה לפני הפרישה הדבר ישפיע על הפטור שתקבלו על כספי הפנסיה.

דוגמא לאופן השימוש בנוסחת השילוב

הדוגמא מתייחסת לעובד עם קצבת זקנה בסך 10,000 שקלים אשר משך בתקופת עבודתו פיצויים פטורים בשיעור (ממודד) של 200,000 שקלים. אנו נחשב את גובה הקצבה הפטורה אותה הוא יכל לקבל

קצבת זקנה – 10,000 שקלים

מענקים שנמשכו בעבר (ממודדים) – 200,000 שקלים

הפטור המירבי אותו ניתן לקבל בשנת 2017. 8,360 כפול 49% =4,096 =(תקרה * שיעור הפטור)

חישוב יתרת ההון הפטורה 1.35*200,000 פחות 180*8,360*49% = 467,352 שקלים

כיצד נחשב את הפטור על הקצבה?

יתרת ההון הפטורה חלקי מקדם 180

467,352 שקלים חלקי 180 = 2,596 שקלים

לסיכום:

הקצבה החודשית – 10,000 שקלים

סכום פטור – 2,596 שקלים

סכום חייב – 7,404 שקלים

ס

סכום הקצבה המזערי

סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח. סכום הקצבה עומד בשנת 2017 על 4,405 שקלים.

סכום הצבירה המזערי

במידה וסך הכספים שנצברו בקופת הגמל נמוך מסכום זה, יהיה ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי גם ללא העברת הכספים לקופה משלמת לקצבה. וזאת בתנאי שסכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשות החוסך אינו עולה על סכום  הצבירה המזערי שנקבע, 91,536 שקלים, והוא (או היא) הגיעו לגיל 67.

פ

פריסת מס

עובד הפורש מעבודתו, רשאי למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס, ולבצע פריסת מס, כלומר לבצע התחשבנות עם מס הכנסה לגבי הסכום החייב בפריסה על פני מספר שנות מס. חישוב שנות הפריסה נעשה עפ"י עיגול לתקופה הקרובה. מי שמסיים עבודתו לאחר 11 שנים כאילו סיים עבודתו לאחר 12 שנים וזכאי ל- 3 שנות פריסה. ואילו מי שסיים עבודתו לאחר 9.5 שנים, כאילו סיים עבודתו לאחר 8 שנים וזכאי ל- 2 שנות פריסה.

הכללים לפריסת מס:

 1. עבור כל 4 שנות עבודה תינתן פריסת מס לשנה אחת.
 2. מקסימום שנות פריסה – 6 שנים.
 3. ניתן לפרוס מס קדימה (לשנים הבאות) וניתן לפרוס מס אחורה (לשנים הקודמות).

ק

קצבה מוכרת

אותו חלק של הקצבה המשולמת לגימלאי מקופת גמל לקיצבה חדשה (לא מקרן ותיקה), ומקורה בתשלומים פטורים. תשלומים פטורים מקורם בכספים שבמועד ההפקדה לא נתנה עליהם הטבת מס, הפקדות מעסיק שחוייבו במס במועד ההפקדה וכספי פיצויים ומוטבים שהועברו לחשבון חדש.

קצבה מזכה

קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). קצבת הזקנה פטורה ממס עד לתקרה של 8,360 שקלים כפול אחוז הפטור. בשנת 2017 עדכן אחוז הפטור והוא עומד על 49 אחוזים.

קצבת זקנה מביטוח לאומי

קצבת הזקנה הבסיסית שתשולם ליחיד על ידי ביטוח לאומי בשנת 2017 היא 1,531 שקלים, ישנה תוספת עבור בני זוג כך שהקצבה יכולה להגיע ל- 2,301 שקלים מידי חודש.

ת

תכנון פרישה

הערכות ליציאה לפנסיה מבחינת מיסוי, משיכת כספי הפיצויים ופריסת המס לצורך תשלום מס מינימלי תוך התחשבות בצרכיו העתידים של הפורש, מקורות הכנסה שלו וההוצאות הצפויות.

תיקון 190 (לפקודת מס הכנסה)

במאי 2012 עבר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, התיקון הכיל סעיפים רבים העוסקים בפטור על קצבה המזכה, בקצבה המוכרת ומקורותיה ואף בהפקדות לחיסכון פנסיוני לבעלי שליטה. לימים הפך תיקון 190 לשם קוד להפקדת כספים לקופת גמל לצורך היוון קצבה מוכרת.

תיקון 190

הפקדת כספים לקופת גמל לצורך משיכה עתידית של הכספים כהיוון קצבה מוכרת במס של 15% על הרווח הנומנאלי. התיקון משמש את מי שברשותו קצבה מזערית כדי לעקוף את מס רווחי הון בהשקעות בשוק ההון. לאחרונה קיבלו בתי ההשקעות וחברות הביטוח הקלות ממס הכנסה לצורך משיכת כספים שהופקדו במסגרת התיקון, כך שחוסכים המציגים אישורים על כך שעומד לרשותם סכום הקצבה המזערי יכולים למשוך את הכספים ישירות מקופת הגמל מבלי לפנות למס הכנסה.

תקופת הבטחה

תקופת הבטחה או הבטחת קצבאות היא אפשרות לרכישת "ביטוח" על קצבת הפנסיה הצפויה. האפשרות קיימת כבררת מחדל בביטוחי המנהלים ואפשרות לבחירה בבקרן הפנסיה. מכיון ומדובר בסוג של ביטוח, בחירה של תקופת הבטחה מקטינה את הפנסיה הצפויה.
מבוטח שבחר באפשרות זו במסגרת מסלול הפרישה ונפטר, בן הזוג שלו יקבל את יתרת הקצבאות עד לתום תקופת ההבטחה. בהעדר בן זוג, ישולמו יתרת הקצבאות כסכום חד פעמי מהוון ליורשיו של החוסך.

תקרת המענק הפטור

מענק הפרישה אותו מקבל העובד בסיום עבודתו. המענק הפטור עומד על שנות הוותק כפול משכורת אחרונה ולא מעבר לתקרה של 12,200 לשנה. במידה והפיצויים הם מעבר למשכורת אחרונה אך לא מעבר למענק הפטור ניתן לפנות לפקיד שומה ולבקש פטור על הפיצויים. כיום כל פקיד שומה רשאי להגדיל את הפטור עד ל- 150% פיצויים וזאת באמצעות טופס 161א. חשוב לזכור כי ניצול מענקים פטורים במשך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה יקטינו את יתרת ההון הפטורה שעומדת לרשותו של הפורש.

תקרת הקצבה המזכה

תקרת הקצבה המזכה משמשת לצורך קביעת הפטור ממס על כספי הפנסיה. בשנת 2017 עומדת התקרה על 8,360 שקלים ואחוז הפטור עומד על 49%. אחוז הפטור עתיד לעלות עוד פעמיים בשנת 2020 ל- 52% ובשנת 2025 ל- 67%. סכום הפטור הוא קבוע ללא קשר לגובה הקצבה כלומר לרשותו של פורש עם קצבה של 6,000 שקלים ולרשותו של פורש עם קצבה של 10,000 שקלים עומד פטור זהה בגובה של 4,096 שקלים.

המילון (הכמעט) השלם לפרישה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

23 comments

 1. כתבה מאוד ממצה
  שאלותיי
  1האם גברים ונשים יכולים לנצל את יתרת ההון הפטורה רק מגיל 67 או שנשים יכולות לנצל מגיל 62
  2 אני מבינה שיש 2 מקרים שבהם אני משלמת מס של 15% על היוון קצבה מוכרת
  א כאשר אני מהוונת לפני גיל 67
  ב כאשר אני מהוונת מעל יתרת ההון הפטורה
  האם אני צודקת ?
  3 כאשר בוחרים מסלול ללא הבטחה ואין בן זוג האם הכספים לא נשארים אצל המוטבים בקרו ולא אצל היורשים ?
  4 האם בחישוב קצבה חייבת לוקחים את הקצבה מפחיתים ממנה את כל הקצבה המוכרת ללא תקרה ולאחר מכן מפחיתים את הפטור לפי הקצבה המזכה ?
  אני ממש מבולבלת אשמח לסדר בנושא
  תודה ושבוע קסום
  גלי

  • בוקר טוב גליה

   1. אפשר לנצל את הפטור בהתאם לגיל פרישה: גברים 67 נשים 62
   2. כן אבל, כאשר את בוחרת לנצל את יתרת ההון הפטורה לצורך קצבה מזכה תשלמי את המס על ההיוון של הקצבה המוכרת.
   3. לא, אין כספים שישארו. כיבכול יתרת התשלומים הולכת למאזן האקטוארי של הקרן
   4. קצבה מוכרת פטורה ממס ככקצבה חודשית. בהנחה שיודעים להפריד בין מקורות הקצבה התהליך שתארת נכון

   • תודה רבה
    התבלבלתי בסעיף 3 הכוונה שלי היתה לשאול לגבי מסלול הבטחה למה אתה כותב יורשים לא מוטבים שאני כעמיתה ממנה
    אני יודעת שהמוטבים בקרן יש להם עדיפות על יורשים

 2. נראה שחסרים המון ערכים: ביטוח מנהלים, פנסיה, קצבה, הון, סעיף 14, ריסק, פרמיה, פוליסה, מודל צ'ליאני, עמלה, רגולטור וכו'…

  • בוקר טוב יאיר,

   המילון מתמקד בנושא הפרישה, אני מאמין שאת המונחים שציינת אפשר למצוא בכל מילון מונחים בחברת ביטוח

 3. ריכוז יפה של המושגים.

  יש משהו שלא כל כך ברור לי לגבי הליך הפרישה, עניני המיסוי והפיצויים.
  האם פורש עתידי שירצה למשוך כספים רק כקצבה יצטרך לספק לרשויות המס/לקופות המשלמות בכל מקרה איזהשהיא אינפורמציה/טופסיאדה לגבי כספי פיצויים ממעסיקיו לאורך השנים ?
  האם יש תנאים מקלים שלא יצטרך לעשות את זה – למשל קצבה קטנה מסכום מסוים ?
  בברכה,
  יהודה

  • תגובה לטובת הרשמה במייל

  • במידה וירצה לקבל את הפיצויים כחלק מהקצבה לא יצטרך לספק טפסים ממעסיקים קודמים. במידה ויש פיצויים בקופות גמל או שמעוניין למשוך פיצויים כסכום חד פעמי נדרשים אישורים ממס הכנסה לגבי היקף המס הנדרש.

 4. שלום לך,

  אמי פרשה בגיל 60, לפני 17 שנה, ומקבלת מאז קצבה מקרן הפנסיה.

  לפני למעלה משנה הפקידה כספים לפי תיקון 190 וכעת מעוניינת להתחיל לקבל בגינם קצבה נוספת, מקופה משלמת.

  המשווק הפנסיוני טוען שכדאי למלא טופס 161ד מאחר ונראה שעל הקצבה מקרן הפנסיה אינה מקבלת את כל הטבות המס.
  האם זה ייתכן? הפרישה שלה הייתה הרבה לפני 2012.

  • לפי מה שאני מכיר מי שפרש לפני שנת 2012 לא היה צריך למלא את הטופס כדי לקבל את ההטבת המס.
   היתה תקופת ביניים בין 2012 ל- 2015, בתקופה הזאת מי שקיבל הטבה נדרש למלא טופס 161ד.

   בכל אופן שווה לנסות להסתכל ולראות מה הקצבה הכוללת ומה המס שהיא משלמת היום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: