דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / רצף קצבה וחרטה מרצף קצבה

רצף קצבה וחרטה מרצף קצבה

במועד פרישתי, ביקשתי לייעד את כל הפיצויים בקופה, פטורים ולא פטורים, לרצף קצבה. במידה ואני חוזרת מהבקשה כעת, מה שיעור המס המוטל על הפדיון? האם המס כעת הוא על כל הסכום ,גם על הסכום שהיה פטור?

בעקבות המאמר על טופס 161א , הגיעו אלינו המון שאלות בנושא רצף קצבה. אנו ננסה לענות על כולם בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה. ונבחן את משמעות רצף הקצבה, החרטה מרצף קצבה, החסרונות בבחירת רצף הקצבה ומקרה מוות של עובד שבחר ברצף קצבה.

מה זה בכלל רצף קצבה?

עובד שפרש ממקום עבודתו ועומדים לזכותו כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה, רשאי להשאיר את הכספים שהופקדו בקופת הגמל, למטרת קבלת קיצבה עתידית.

למה בכלל לעשות רצף קצבה?

בסיום עבודה עומדות בפניך שתי אפשרויות, האחת למשוך את הכספים (פטורים ולא פטורים) והשניה להשאיר את הכספים. רצף קצבה מאפשר לך למשוך רק את כספי הפיצויים הפטורים ממס ואת כספי הפיצויים החייבים במס להשאיר בקרן הפנסיה עד למועד הפרישה.

למי כדאי לעשות רצף קצבה?

במידה ואתה מעוניין להגדיל את קצבת הזקנה ואתה סבור שלא תבקש למשוך את כספי הפיצויים אותם בחרת לייעד לרצף קצבה שלא כקצבה אפשרות רצף הקצבה היא האפשרות הטובה ביותר עבורך.

כיצד מבצעים רצף קצבה?

במידה ופורשים לאחר ינואר 2017 כספי פיצוים, עד לתקרה שנקבעה, שנמצאים בקופות לקצבה (הפקדות בקופות גמל לאחר 2008, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) יופנו באופן אוטומטי לרצף קצבה אלא אם העובד יבחר אחרת.

התקרה שנקבעה הנה הסכום הגבוה מבין:

 • 360,000
 • משכורת עד 32,000 ₪ כפול שנות העבודה

כלומר , העובד לא צריך יותר לפנות לפקיד השומה ולבקש "רצף קצבה" וסכומים אלה יהיו מיועדים לרצף קצבה גם ללא אישור מס מפקיד השומה. אם סכומי הפיצויים שנצברו לעובד בכל קופות הגמל לקצבה עולים על סכום התקרה האמורה, העובד חייב לפנות לפקיד השומה בבקשה לרצף קצבה.

בחירת רצף קצבה נעשה באמצעות סימון סעיף 5.2 בטופס 161א.

רצף קצבה

בנוסף המעסיק יסמן בטופס 161 בסעיף יא סעיף 7 את הסכום שבחר העובד ליעד לרצף קצבה

161-4

היתרונות ברצף קצבה

 • אפשרות למשיכת כספי הפיצויים הפטורים ממס בלבד והשארת כספי הפיצויים החייבים בקופה
 • דחיית אירוע המס לשלב הפרישה
 • הגדלת פנסיית הזקנה וקבלת קצבה גבוהה יותר בעתיד

חסרונות בבחירה ברצף קצבה

כבמידה ותבחר לחזור מרצף קצבה, יקטנו לך שנות פריסת המס העתידיות. בנוסף, במידה והיה קיים גם רצף פיצויים יש לבצע חרטה מרצף הפיצויים בשל החרטה מרצף הקצבה.

פריסת סכום הפיצויים המתקבל במועד החרטה

בחרטה מרצף קצבה יש לבחון האם נמשכו כספי פיצויים בסיום עבודה ואת מעמדם.

מקרה של משיכת כספי פיצויים פטורים בסיום עבודה

בעת סיום עבודה העובד משך רק את כספי הפיצויים הפטורים ממס ואת החלק החייב במס החליט לייעד לרצף קצבה. במועד מאוחר יותר מחליט העובד לבצע חרטה מרצף קצבה ולקבל את יתרת המענק – במקרה זה, בגין חלק המענק החייב במס , תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה ביום הפרישה.

לדוגמא, עובד פרש בשנת 2016 ועמדו לרשותו 4 שנות פריסת מס. בשנת 2017 מבקש העובד לבצע חרטה מרצף קצבה כעת יהיה באפשרותו לבצע פריסת מס רק לשלוש שנים.

מקרה של משיכת כספי פיצויים פטורים וחלק מכספי הפיצויים החייבים בסיום עבודה

בסיום עבודה העובד משך את כספי הפיצויים הפטורים ממס וכן חלק מסוים החייב במס אשר לגביו הוא מבקש לבצע פריסה כבר במועד הפרישה. את יתרת החלק החייב במס בחר העובד לייעד לרצף קצבה ובמועד מאוחר יותר מחליט לבצע חרטה מרצף קצבה ולקבל את יתרת המענק.

במקרה זה, עבור חלק המענק החייב במס תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס שנותרו משנות המס לגביהן אושרה הפריסה הראשונה.

בהמשך לנתוני הדוגמא הקודמת,

העובד פרש בשנת 2016 ועמדו לרשותו 4 שנות פריסת מס. במועד סיום העובדה ביצע פריסת מס על חלק מהכספים החייבים כעת בשנת 2017 מבקש העובד לבצע חרטה מרצף קצבה, יהיה באפשרותו לבצע פריסת מס רק לשלוש שנים.

מקרה של עובד שלא ביצע פריסת מס במועד החרטה מרצף קצבה

בעת החרטה מרצף קצבה העובד לא ביקש לבצע פריסה מכל סיבה שהיא, ובשלב מאוחר יותר פונה העובד לפקיד שומה בבקשה לבצע פריסה. במקרה זה ניתן לבצע פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה בעת הפרישה.

לדוגמא, עובד פרש בשנת 2016 ועמדו לרשותו 4 שנות פריסת מס. בשנת 2017 מבקש העובד לבצע חרטה מרצף קצבה כעת יהיה באפשרותו לבצע פריסת מס רק לשלוש שנים.

מה עושים בחרטה מרצף קצבה?

ראשית יש לבחון האם מדובר בחרטה מרצף קצבה לפני היציאה לפנסיה או אחרי היציאה לפנסיה.

חרטה לפני היציאה לפנסיה:

1. בחרטה מרצף קצבה בודקים את שיעור הפטור שנוצל במועד סיום העבודה.

2. מחשבים את מלוא הפטור שמגיע לעובד כיום לפי התקרה העדכנית.

3. מכפילים את מלוא הפטור בשיעור הפטור שטרם נוצל.

4. יש למלא טופס 161ג. (להורדת טופס 161ג)

חשוב לזכור ! במידה וניצלת במועד הפרישה את מלוא הפטור ומשכת את כל הכספים הפטורים ממס, כמובן שיתרת כספי הפיצויים חייבת במס.

חרטה לאחר היציאה לפנסיה

במידה והחרטה מרצף קצבה מבוצעת לאחר היציאה לפנסיה יראו את החרטה כהיוון קצבה.

חרטה מרצף קצבה עד דצמבר 1999.

עד לשנת 2000, היתה האפשרות לפטור נוסף בעת החזרה מרצף קצבה, במידה והחזרה בוצעה בין 6 שנים ל-10 שנים מיום סיום עבודה, באופן הבא:

 • כל שנה מהשנה -6 עד השנה ה-10 הפחיתה את שיעור הפטור שנוצל ב-20%.
 • כך שלאחר 6 שנים מגיע פטור נוסף לפטור שנוצל בעת הפרישה בסך 20% ולאחר 10 שנים מגיע פטור נוסף בשיעור 100%.

במידה וחתמת על רצף קצבה עד לדצמבר 1999 עומד לרשותך פטור נוסף על כספי הפיצויים אותו אתה יכל לנצל היום.

מקרה מיוחד פטירת עובד שפנה בבקשה לרצף קצבה

מטרת האפשרות בבחירת רצף קצבה היא לעודד את החוסכים ליעד את כספי הפיצויים שברשותם למטרת קצבה. במידה והועבד ביצע רצף קצבה, נפטר בטרם הגיעו לגיל הזכאות לקצבה, תינתן ליורשים אפשרות לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות:

קבלת קצבת שארים מהקופה

היורשים יוכלו להשאיר את הכספים לגביהם בוצע רצף הקצבה בקופת הגמל לקצבה, וזו תעביר ליורשים "קצבת שאירים" בהתאם לתנאים הקבועים בקופה.

.היורשים יוכלו לבקש לבצע חרטה מרצף קצבה ולמשוך את הכספים שיועדו לקצבה כסכום חד פעמי

במקרה זה יחשב אירוע המס אצל הנפטר (ולא אצל היורשים) בהתאם לשיעור המס שחל עליו בשנת הפטירה. במידה ובחרו היורשים באפשרות זו, ניתן יהיה על פי בקשתם לבצע פריסה לאחור של החלק החייב, כאשר שנת הפריסה האחרונה תהיה שנת הפטירה ושנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה.

רצף קצבה וחרטה מרצף קצבה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

68 comments

 1. שלום נדב,
  שאלה באותו עניין : האם ניתן לבצע חרטה מרצף קצבה בכספי פיצוים שנחסכו בקופת גמל בלתי משלמת ?

  תודה !

  • רק במידה וכספי הפיצויים הופקדו לאחר שנת 2008, כספי פיצויים מלפני שנת 2008 לא ניתן להחיל עליהם רצף קצבה. רק רצף פיצויים.
   חשוב גם שבטופס 161 תהייה הפרדה בין התקופות שבהם הופקדו כספי הפיצויים.

 2. תודה. אם כך היום אין אפשרות ליעד את הכספים הללו לקצבה, ובהכרח תהיה פגיעה בגובה הקצבה הפטורה ממס ?

  • נכון, במידה ויש לך כספים בקופת גמל אישית לפני 2008 בהכרח תצטרף למשוך אותם כסכום חד פעמי בשלב כלשהו במהלך החיים (או היציאה לפנסיה).
   במועד המשיכה, תצטרך לבצע תכנוני מס על כספי הפיצויים כמו פריסה קדימה או אחורה.

   • למעט אם אתה בגיל 60 ומעלה,באפשרותך לנייד את כספי הפיצויים שנחסכו בקופה הונית לקופה לקיצבה וליעד אותם לקבלת קיצבה מגיל פרישה.

 3. רוב תודות 🙂 במאמר הבא, מעלים אופציה נוספת. לטענתם ניתן לקבל קצבה פטורה ממס מהכספים ע"י ניודם לקרן פנסיה בפרישה:
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4332314,00.html

  השארת הפיצויים לאחר תשלום המס בקופת הגמל – עובד שנצברו לו פיצויים בקופת גמל, יכול לבצע התחשבנות מס (להגיש לקופה טופס 161/אישור פקיד שומה והקופה תנכה את המס) ולהשאיר את הכספים בחשבון חדש בקופת גמל במעמד עצמאי.

  המשמעות: הכספים בקופה נשארים נזילים, הקופה נחסמת להפקדות נוספות, והעובד יכול לבחור בין משיכת הכספים כסכום הוני בכל עת, ואז לשלם מס רווח הון על הרווח הריאלי (25%), או למשוך את הכספים בפרישה כקצבה ואז כל הקצבה (מהקרן כולל הרווחים שנצברו) פטורה ממס (קצבה מוכרת).

  האם גם בתרחיש של השארת הכספים בגמל אחרי עזיבת העבודה, וניוד הכספים לפנסיה לטובת קבלת קצבה (אם הדברים מדוייקים ועדכניים) תהיה בשורה התחתונה פגיעה בחוסך מבחינת המס על הקצבה כולה בגלל העובדה שהכספים נחסכו במקור בגמל ?

  • במידה וביצעת התחשבנות על כספי הפיצויים אתה יכל לייצר קצבה מוכרת מכספי הפיצויים. אבל בכל מקרה תצטרך לבצע התחשבנות במס על כספי הפיצויים בקופת הגמל (במידה והם לא כספים ברצף קצבה).

   עוד על קצבה מוכרת כאן בבלוג,
   https://pensuni.com/?p=1324

 4. יש משמעות כספית בפועל להתחשבנות במס אם הפיצויים ההוניים הם מתחת לתקרת הפיצויים הפטורה ממס והם היחידים ש"נמשכים" לכאורה ?

  • לא, כל משיכת פיצויים משפיעה על הפטור ממס שתקבל בגיל פרישה באופן יחסי. בעיקרון מס הכנסה רואה כל עזיבת עבודה ללא בחירה ברצף קצבה או רצף פיצויים כמשיכת פיצויים.

   • שלום נדב,
    יש לי שאלה נוספת בעניין הזה.
    הבנתי שבקופת גמל לא ניתן לבקש רצף קצבה על כספים שנחסכו לפני 2008. האם בביטוח מנהלים, שנפתח כהוני בלבד וקיבל נספח קצבה ב 2008, האפשרות לרצף קצבה על פיצויים מלפני 2008 קיימת, או שגם שם כמו בגמל היא חסומה ותהיה בכל מקרה התחשבנות עם מס הכנסה ?
    בנספח הקצבה מ 2008 מצויין במפורש שהמקדם איננו רלוונטי עבור הכספים שנחסכו לפני 2008 והם יפדו כהוניים בסוף החסכון.
    תודה מראש !

    • ביטוח מנהלים הונים הוא סוג משלם 4 בדומה לקופת גמל, ביטוח מנהלים לקצבה הוא סוג משלם 6 בדומה לקרן פנסיה.

     לכן לא ניתן להחיל עליו רצף קצבה- עוד על 161 בקישור

     https://pensuni.com/?p=1732

     • אין כמוך תודה !

      ואם אפשר עוד שאלה. קראתי שאת כספי הפיצויים ההוניים אפשר לשמור בפוליסה כחסכון במעמד של כספי פרט.
      אין שום יתרון לאפשרות הזאת. נכון ? באותו מידה חוסך יכול לקחת את כספי הפיצויים מקופת הגמל ולהפקיד אותם בכל פוליסת חסכון שיבחר.

 5. הי נדב,
  האם יש אפשרות לחרטה "חלקית" מרצף קצבה? כלומר בעת החרטה, למשוך רק את הכספים הפטורים ממס, ואת היתר (החייבים במס) לא למשוך ולהשאיר עד גיל הפרישה?
  תודה!

 6. נדב בוקר טוב,

  ציינת יתרון של רצף קצבה בכך שניתן לנצל את הפטור ואת היתרה להתשבן מאוחר יותר,
  שאלתי היא האם ניתן לבחור רצף קצבה בלי למשוך כלל כספי הפיצויים וכך לשמור את הפטור לעת הקבצה בפרישה?
  כמו כן בעת החרטה מרצף קצבה האם ניתן לוותר על הפטור ולשלם מס והאם חישוב המס הוא לפי מס שולי בעת החרטה או בעת הבקשה לרצף?

  תודה רבה!

  • בוקר טוב,
   1. בהחלט, ניתן ליעד את הכספים לרצף קצבה מבלי לנצל את הפטור
   2. כן, בזמן החרטה מרצף קצבה יציין פקיד השומה את המס שיש לנכות. יש לבקש ממנו לנכות מס מהשקל הראשון.
   3. החישוב נעשה בהתאם למס השולי במועד המשיכה.

   • תודה רבה!
    עוד שאלה, בזמן חרטה מרצף קצבה – בין אם ניצול הפטור או ללא ניצול – מתייחסים לכל כספי הפיצויים גם לרווחים שנצברו לאחר סיום העבודה, א שרווחים לא יכולים להיכלל בפטור?

   • נדב שלום
    אני מתקרב לגיל הפנסיה. את כל כספי הפיצויים החייבים והפטורים ייעדתי לקיצבה.
    (לא משכתי אותם)
    כיצד זה משפיע , אם בכלל, על חישוב הזכאות שלי לקיצבה מזכה?

    חיים

    • ערב טוב חיים,

     כל עוד תממש את הכספים כחלק מהקצבה זה לא יפגע לך בפטור על הקצבה. במידה ותחליט למשוך חלק מהכספים כסכום חד פעמי זה יפגע לך בפטור בהתאם לסכום שתמשוך. אפשר לקרוא על כך עוד כאן
     https://pensuni.com/?p=1258

 7. שלום נדב,
  1. האם אפשר להתחרט מרצף פיצויים/מעסיקים ואז לבקש רצף קצבה?
  2. אני זכאית לפיצויים שחלק מהם לא הופרש לקופה ונישולם לי ישירות מהמעביד, האם גם אותו חייבים להפקיד לקופ״ג על מנת לקיים רצף מעסיקים ( החלק הזה פטור ממס)
  תודה

  • בוקר טוב ענת

   1. לאחר רצף מעסיקים האפשר שלך לבחור ברצף מעסיקים נוסף או למשוך אתהכספים
   2. כן, במידה ואת רוצה להמנע מתשלום מס יש להפקיד את הכספים ולבחור ברצף פיצויים על המענק. מידע נוסף אפשר למצוא בקישור הבא https://pensuni.com/?p=1415

 8. נדב שלום,
  בחוזר נס הכנסה 3/2011 העוסק באופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה, בסעיף 1.5 שלו מצוין כי התחשבנות עם מס הכנסה בעת חרטה מרצף קצבה תהיה "על כל כספי הפיצויים … שקיבל מהמעביד" האם המילה "כל" מתייחסת גם לכספים ברצף פיצויים שבקש העובד לגבי כספים מאותו המעסיק או רק לאלה שברצף קצבה?

 9. בוקר טוב
  אני ממש לא מבינה את הנושא
  יש לי מספר שאלות
  1 לגבי הפטור הנוסף שכתבת האם מדובר על רצף קצבה שנעשה עד 1999 או שהחרטה נעשתה אחרי 1999
  2 אם החרטה נעשתה אחרי 10 שנים האם אני מקבלת פטור כפול גם אם ניצלתי את מלוא הפטור ?
  אשמח אם תוכל לתת דוגמא מספרית פשוטה להבהרת הנושא
  שבת שלום
  גליה

 10. שלום רב,
  תודה על המאמרים המאירים והבהירים!
  יש לי שאלה ביחס לנישום שבצע ייעוד כספים לקצבה על חלק הפצויים החייבים בביטוח מנהלים. הנישום נפטר ויש כספי פצויים חייבים שיועדו לקצבה. הנישום טרם התחיל לקבל פנסיה .
  1. האם נכון שאין אפשרות ליורשים לקבל פנסיה חודשית מהסכום הצבור כיון שהסכום צבור בביטוח מנהלים והנישום לא התחיל לקבל פנסיה חודשית לפני פטירתו?
  2. האם יש דרך כלשהי שהאלמנה תקבל את הכסף בפטור ממס? אם כן – לפי מה?
  3. יכול להיות שיש אפשרות לקבל את הכסף ולהפקידו לקצבה – ללא ארוע מס במועד המשיכה?

  תודה,
  רותי

  • בוקר טוב רות,

   1. ביטוח מנהלים משלם במקרה מוות סכום חד פעמי ולא קצבה חודשית
   2 ו- 3 לא ידוע לי על אפשרות כזאת. במקרה של מוות לפני סיום העבודה מתקבל פטור כפול ממס על כספי הפיצויים.

 11. בחודש ספטמבר 2016 סיימתי לעבוד אצל מעסיק (3 שנות עבודה) .
  ברשותי טפסי 161 ו 161א מלאים. בטופס 161א מצויינת בקשתי לייעוד הכספים לקצבה.
  ברצוני לייעד את כל כספי הפיצויים בקרן הפנסיה הפנסיה (קרן פנסיה חדשה) לקצבה (60 אלף ₪).
  האם יש לעביר לקרן הפנסיה טפסים נוספים מלבד טופס 161 ע"מ שהיעוד לקצבה יבוצע בפועל ?
  במידה וכן – האם מדובר באישור מס הכנסה ? במידה וכן – על מי ע"פ חוקי מדינת ישראל מוטלת החובה להשיג אישור זה וכיצד הוא נראה? האם על העובד ? המעסיק ? הסוכן הפנסיוני של המעסיק ? תוך כמה זמן יש להעביר אישור זה לקרן הפנסיה ? האם במידה והמעסיק ממלא את סעיף 7 חלק יא' בטופס 161 זה מחליף הליכה שלי לפקיד שומה ? האם ניתן לחייב את המעסיק למלא את סעיף 7 חלק יא' בטופס 161 ?

  • שלום ערן,

   עליך לפנות למס הכנסה באזור מגוריך להוצאת אישור על רצף קצבה המופנה לקופה, את האישור יש להעביר קופה. איך הוא נראה? דומה מאוד לטופס תאום מס, הוא צריך להיות מופנה לקופה בה נחסכו הכספים שלך, חשוב לראות שפקיד השומה רושם נכון את שם הקופה, נניח מנורה מבטחים פנסיה וגמל ולא מנורה חברה לביטוח (סתם לדוגמא)

   חשוב לשים לב שהמעסיק מסמן גם בטופס 161 על הכוונה שלך ליעד כספים לקרן הפנסיה.
   את הבקשה למס הכנסה ניתן (בדרך כלל) לעשות עד שלושה חודשים מסיום העבודה.

 12. נדב שלום . לא יאומן .

  האם לא מוטלת חובה (ע"פ תקנות משרד האוצר אגף הפיקוח על הביטוח) על הסוכן הפנסיוני של המעסיק או המעסיק בעצמו לבצע פעולה זאת עבורי ?
  כלומר אם עברו 3 חודשים מאז עזיבת העבודה , העניין אבוד ויראו את הכספים כאילו נמשכו לעניין הטבות המס בפרישה ???
  אם כך אני מניח ש 90% מכספי הפיצויים בישראל שלאחר עזיבת עבודה שלא נמשכו אינם נמצאים ברצף קצבה …

 13. אני לא מבין .
  טופס 161 מיועד לפקיד השומה ולקופה ע"י המעסיק .
  בחלק יא סעיף 7 כתוב : הודעתי לקופה כי …..

  כלומר המעסיק מודיע כאן לקופה שברצון העובד לייעד את כספי הפיצויים לקצבה , והוא רק מיידע את פקיד השומה בכך .
  אז מה יש לי ללכת לפקיד השומה ? אם כבר הקופה יודעת על זה כאשר טופס 161 מגיע אליה ?

 14. ניצה אברבנאל

  בוקר טוב ותודה על המאמרים
  עבדתי במספר מקומות עבודה במשך כ35 שנה . התחלתי לקבל פנסיה ממקפת ויש לי כספים גם בביטוח מנהלים ואני מבולבלת מבחינת חוקים ונושא מס הכנסה והייתי רוצה לקבל יעוץ אישי בנושא מס הכנסה ובדיקת ההיסטוריה וממשיכת הכספים ממיגדל האם אתה יועץ אישי או מכיר יועץ בנושא
  תודה

 15. שלום נדב,
  סיימתי לעבוד ב 31.12.2016. המעביד הכין לי טופס 161 שבו יש את צבירות הפיצויים הרגילות שלי ובנוסף סכום כסף נוסף (השלמת פיצויים על תקופה שלא הייתי חתום על סעיף 14) שהמעסיק ישלם לי ע"י שיק. אני רוצה לציין ששני הסכומים ביחד הם מתחת לתקרת הפטור.
  שאלתי – האם אני יכול להעביר גם את השיק שאני מקבל על השלמת הפיצויים לייעוד לרצף קצבה?
  תודה!!

 16. נדב שלום,

  אני מעיין בחוזר מס הכנסה מס' 2011/3 – רשות המסים
  סעיף 1.5 להלן הציטוט:
  "מובהר בזאת, כי אירוע של חרטה מרצף קצבה מחייב ביצוע התחשבנות עם פקיד השומה לצורך חישוב המס לתשלום, בגין כל כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד אשר הופקדו על ידי אותו מעביד".
  א. התייחסות בהוראות הן – פיצויים רק למעביד שבעתיו בוצע רצף לקצבה.
  ב. האם חרטה מרצף לקצבה מחייב חרטה מרצף פיצויים? כולל מעסיקים קודמים?
  ג. כיצד נוהגת חברת מנורה בהקשר לסוגיה זו.

  תודה בכלל ועל פועלך המבורך, בפרט.

  • אורי שלום,

   להבנתי החרטה מרצף קצבה גוררת התחשבנות ברצף פיצויים גם למעסיקים קודמים (זה כל העניין של רצף מעסיקים)

   במנורה מבקשים אישור מפקיד שומה ובהתאם לאישור מנקים את המס על כספי הפיצויים, לא חושב שבחברה אחרת יפעלו בצורה אחרת.

 17. נדב שלום ,
  נאמר שלפני 5 שנים עזבתי מקום עבודה והשארתי את הפיצויים בקרן הפנסיה(ברצף קצבה או דחויים .. לך תדע ) .
  נאמר שבעת העזיבה הפיצויים היו : 50 אלף פטורים ו 100 אלף חייבים במס . סה"כ 150 אלף.
  כעת אני מעוניין למשוך את הפיצויים הפטורים (אני בן 45) יש בידי מכתב שחרור כספים מהמעסיק. כיום סך הפיצויים עומד על 180 אלף (רווחי הון).
  השאלות שלי :
  1.האם סך הפיצויים הפטורים עומד גם היום על 50 אלף ? או שהוא גם גדל כתוצאה מרווחי ההון ?
  2.מה צריך להביא לפקיד השומה ע"מ לקבל ממנו טופס 161 שאעביר לקופה ?
  3. האם פקיד השומה יוכל לומר (לכתוב בטופס 161) מה שיעור המס שיגבה כעת מהפיצויים הלא פטורים ?

 18. נדב שלום,
  1. האם מענק פרישה (הוני) הניתן בעת סיום עבודה יכול להיות מופקד לרצף קצבה?
  2. האם מענק הפרישה נחשב כחלק מכספי הפיצויים?
  3. האם ניתן למשוך את החלק הפטור ממס ממענק הפרישה (12200 * וותק) ואת השאר לייעד לרצף קיצבה, וכך למעשה להימנע מתשלום מס כעת, ולדחות אותו למועד קבלת הקיצבה?
  תודה,
  רחל

 19. היי נדב
  עזבתי את מקום עבודתי
  כחלק מההסכם קיבלתי מענק פרישה בסכום של
  425 אלף שח
  הוסבר לי שקיים חלק פטור ממס בסכ 200 אלף שח אותו אני יכולה למשוך
  את החלק הנותר אני רוצה לייעד לרצף קצבה
  אך משום מה פקיד השומה אמר שלא ניתן והחלק הזה חייב במס
  האם זה נכון?
  והאם בכל זאת קיימת דרך לייעד את הסכום הנותר לרצף קיצבה
  תודה מראש

  • בוקר טוב אתי,

   לא ניתן לתת תשובה כך. צריך לראות מה מקור הכספים. יתכן ומדובר בהפקדה של פיצויים בקופת גמל או כספי פיצויים שהמעסיק משלם בסיום עבודה ולכן לא ניתן לבצע עליהם רצף קצבה.

 20. שלום נדב,
  אני רחוק מלהגיע לגיל פרישה, לפני כחודש עזבתי את עבודתי, ובינתיים, החלטתי להפקיד עצמאית לקרן הפנסיה עד למציאת עבודה חדשה.
  אני לא מעוניין למשוך את הכספים שנצברו, לא את התגמולים ולא את הפיצויים.
  במידה וארצה בשנים הקרובות כן למשוך בכל זאת את כספי הפיצויים, האם מומלץ לי היום לבצע רצף קצבה או רצף פיצויים? האם בכלל עדיף לא לעשות שום צעד בעניין כדי לא לגרום ליותר נזק מאשר תועלת? (אני בן 30)

  תודה מראש.

  • ערב טוב אורי,

   לא ניתן לתת יעוץ במסגרת האתר, במידה ואין לך כספי פיצויים חייבים במס האפשרות הקלה ביותר היא רצף קצבה. יהיה ניתן להתחרט בכל שלב ולמשוך את הכספים. בעוד שברצף פיצויים אתה מוגבל בתקופת החרטה.
   מציע שתקרא עוד על ההבדלים בין הרצפים בקישור הבא: מה הבדל בין רצף פיצויים לרצף קצבה https://pensuni.com/?p=3585

   • שלום נדב
    יצאתי לפנסיה ואת הפיצויים הלא פטורים העברתי לרצף קצבה
    האם ניתן לבצע חרטה חלקית זאת אומרת להוון את הכסף הזה בחלקים על פי הפטור שיהיה לי בעתיד
    האם אפשר להעביר כספים אליכם מחברת ביטוח אחרת ושהם יהיו צבועים כפי שהיו במקור

    • ערב טוב זאב,

     במידה ובחרת ברצף קצבה והגעת לגיל פרישה האפשרות הטובה ביותר עבורך היא ביצוע היוון קצבה ולא משיכת כספי פיצויים. אתה יכל לקרוא על כך עוד כאן https://pensuni.com/?p=3746
     לגבי העברת כספים אלינו, אין כזה דבר, אנחנו לא מספקים שירותים רק מידע.

     • שלום נדב
      קראתי את המאמר הוא ברור לי
      יצאתי כבר לפנסיה וקבלתי בעבר פיצויים פטורים
      נשאר לי בנוסחת השלוב נכון לעכשיו 2017 כ 200000 ש"ח
      ויש לי סכום כפול של פיצויים ברצף קצבה
      עדין לא ניצלתי פטור במשכורת הפנסיונית
      בכוונתי לבקש חרטה מרצף קצבה ולהוון סכום של 200000 מתוך הסכום שברצף קצבה ואת השאר באותו אופן להוון ב2025 כשאז יהיה לי פטור חדש בנוסחת השלוב.
      אני מבין שבאופן זה אני מוותר על הפטור בקיצבה החודשית אבל כך אני מושך בפטור את הפיצויים שנשארו לי וזה מותנה בכך שאכן ניתן לבצע חרטה חלקית עכשו ולהשלים ב 2025 ולכן זו היה שאלתי

      • האם אתה מקבל קצבה היום? האם המרת את כל הסכום לקצבה?
       במידה ולא, אתה יכל לבחור לבצע היוון קצבה ולהחליט האם לנצל את הפטור על ההיוון או על הקצבה.
       מטרת טופס 161ד הוא להודיע לנס הכנסה האם להעניק לך את הפטור היום או שאתה מתכנן לנצל את הפטור בעתיד על הקצבה שתעלה התקרה.

       • שלום נדב,
        המאמרים שלך מעולים!!
        האם כספים שמופקדים בקוד 4 (הוני) ניתן לבקש לגביהם ניוד לקצבה אחרי גיל 60 ללא התחשבנות מס במועד הניוד ? או שקודםם מתחשבנים ואח"כ מבצעים ניוד ?

        • מה מקור הכספים? האם מדובר בהשלמת כספי פיצויים (2.33%) או שמדובר במענקי פרישה אחרים?
         האם מדובר בכספי פיצויים שנמצאים ברצף פיצויים או כספי פיצויים שיגיעו למימוש בסיום עבודה?

         במידה ומדובר בהשלמת 2.33 יהיה ניתן לנייד את הכספים למטרת קצבה. במידה ואלה כספים ברצף פיצויים צריך לבצע התחשבנות מס ואז יהיה ניתן להפקיד / לנייד. בניגוד לכספים הקודמים שיחשבו כספי קצבה מזכה הכספים השניים יחשבו כספי קצבה מוכרת.

 21. שלום נדב,
  בשנת 2016 הפסקתי לעבוד, משכתי את כל הפיצויים הפטורים, ועשיתי רצף קיצבה לכל הפיצויים החייבים.

  בשנת 2017 אין לי הכנסה כלל, ואני מעוניין לבצע חרטה מרצף קיצבה, למשוך את כל הפיצויים החייבים, ולהנות מנקודות הזיכוי ממס הכנסה וממדרגות המס הנמוכות.

  בשנת 2018 אחזור לעבוד בשכר גבוה יחסית כך שאין לי רצון בפריסת מס כלשהי.

  כל הכספים הופקדו לאחר שנת 2008.

  1.האם יש דרך לבצע את המשיכה מבלי להגיע פיסית למשרדי מס הכנסה (אני מטייל בחו"ל ולא צפוי לחזור לפני סוף השנה)?
  2.איך עושים את זה?
  3.האם אהנה ממדרגות המס הנמוכות ומנקודות הזיכוי מייד או שינכו לי במקור מס במדרגה ולאחר מכן אצטרך לבקש החזר?

  תודה מראש

  • תיקון לשאלה השלישית, צריך להיות: "…או שינכו לי במקור מס במדרגה גבוהה ולאחר מכן אצטרך לבקש החזר?"

  • עליך לפנות למס הכנסה לצורך קבלת אישור על גובה המס שיש לנכות מחשבונך. צריך לבדוק מול מס הכנסה האם אתה נדרש להגיע לשם לבד או שניתן לעשות זאת בעזרת מייצג.

   • תודה נדב.

    האם אפשר לפנות לחברת הביטוח וקרן הפנסיה ולמשוך את הפיצויים גם ללא אישור ממס הכנסה, והם פשוט יגבו את המס המקסימאלי ולאחר מכן אצטרך לבקש החזר ממס הכנסה, או שללא האישור הגוף הפנסיוני פשוט יסרב לשחרר את הכסף בכלל?

 22. שלום נדב,

  בביצוע חרטה מרצף קיצבה, איזה עוד מסמכים צריך לצרף ל 161ג'?
  האם נדרש 161 המקורי?
  161א' המקורי שבו ביקשתי את רצף הקיצבה מלכתחילה?
  161א' חדש/עדכני?
  משהו נוסף כלשהו?

  ניסיתי להשיג את מס הכנסה בטלפון פעמים רבות ללא הצלחה. אני לא רוצה להגיע לשם סתם ולגלות שחסר לי משהו.

  תודה,
  דני

  • זאב גרשגורן

   שלום נדב
   בצעתי רצף פיצויים על כספי פיצויים לא פטורים
   האם יש דרך להקטין מס על משיכה מלבד פריסת מס
   ואם אני משאיר כספים אלה ליורשים הם יצטרכו לשלם מס במשיכה או שזה פטור ממס כמו כספי תגמולים
   תודה
   זאב

   • ערב טוב זאת,

    בחירה ברצף פיצויים פירושה דחיית תשלום המס, לא ניתן לדחות את תשלום המס לנצח כאשר המקסימום שתוכל לדחות את המס הוא לגיל פרישה ואז תוכל לבחור האם לנצל את הפטור ממס ו/או לנצל פריסת מס.
    לא ידועות לי אפשרויות נוספות להתחמק מהמס.
    לגבי השארת הכספים ליורשים, אתה תהייה חייב למצוא פתרון למס במועד היציאה לפנסיה. במקרה מוות לפני יציאה לפנסיה כספי פיצויים ממעסיק אחרון יזכו לפטור כפול ממס.

 23. שלום נדב,
  יש לי סכום מסויים של פיצויים שהצטבר ונמצא כרגע בסטטוס של רצף קצבה.
  אני יכולה להוציא *חלק* ממנו ולבקש לשלם עליו מהשקל הראשון ובכך לשמור על הפטור ממס?
  אם אני עושה את זה האם עוד תקופת זמן מסויימת (שנת מס חדשה) אוכל לעשות זאת שוב ולבקש להוציא סכום נוסף באותה הדרך?

  תודה!!

  • ערב טוב,

   חרטה מרצף קצבה גוררת חרטה מכל הרצפים שנעשו ויש להתחשבן על כספי הפיצויים.
   במידה ותבצעי התחשבנות, תוכלי להעביר את יתרת הכספים לחשבון חדש ממנו תוכלי למשוך כספים בעתיד.

 24. בדיוק אתמול הייתי אצל פקיד השומה ונאמר לי שאני יכולה לעשות חרטה מרצף קצבה עבור מעסיק אחד בלבד, אז נראה שמה רציתי לעשות אפשרי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: