דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / מה ההבדל בין רצף פיצויים ורצף קצבה?

מה ההבדל בין רצף פיצויים ורצף קצבה?

בפני עובד המסיים את עבודתו עומדות שלוש אפשרויות הנוגעות לכספי הפיצויים:

 1. משיכת כספי הפיצויים (ללא פטור ממס, פטור חלקי או מלא)
 2. השארת הפיצויים בקופה ברצף קצבה
 3. השארת הפיצויים בקופה ברצף פיצויים (רצף מעסיקים)

משיכת הפיצויים היום תפגע בפטור ממס אותו תקבלו בעתיד על פנסיית הזקנה, רצף פיצויים ידחה את משיכת הפיצויים כסכום חד פעמי לעתיד ורצף הקצבה מייעד את כספי הפיצויים להיות חלק מפנסיית הזקנה העתידית.

עליך להודיע למס הכנסה על האפשרות אותה בחרת באמצעות טופס 161א, הודעת עובד עקב פרישה מעבודה.

משיכת כספי פיצויים

משיכת כספי הפיצויים פטורה ממס עד לתקרה שנתית של משכורת עבור כל שנת עבודה ולא מעבר לתקרת הפיצויים הפטורה ממס. התקרה בשנת 2017 היא 12,200 שקלים לכל שנת עבודה.

לדוגמא,

רונן עבד במקום עבודה במשך חמש שנים ושכרו היה 7,000 שקלים בחודש. בסיום העבודה עומדים לרשות רונן כספי פיצויים בגובה של 40,000 שקלים.

האם כספי הפיצויים של רונן חייבים במס?

יש לבדוק האם כספי הפיצויים של רונן עומדים בשני הכללים:

 • משכורת עבור שנת עבודה
 • משכורת הנמוכה מתקרת הפיצויים הפטורה

השכר החודשי של רונן הוא  7,000 שקלים הנמוך מהתקרה אותה קבע מס הכנסה. אך רונן קיבל כספי פיצויים הגבוהים ממשכורת עבור כל שנת עבודה.

40,000 שקלים חלקי 5 שנות עבודה = 8,000 שקלים עבור כל שנת עבודה

באפשרות רונן, לבחור באמצעות טופס 161א, בפטור נוסף על כספי הפיצויים העולים על שכר עבור כל שנת עבודה.

 

161א-ד

שימו לב ! משיכת הכספים היום בפטור ממס תקטין את הפטור אותו תקבלו בעתיד על פנסיית הזקנה – לקריאה נוספת

רצף קצבה ורצף פיצויים

רצף קצבה ורצף פיצויים (או רצף מעסיקים)  הן שתי אפשרויות העומדות בפני העובד המבקש להשאיר כעת את כספי הפיצויים בקופה ולמשוך אותם בעתיד כסכום חד פעמי או כחלק מפנסיית הזקנה.

הבחירה ברצפים נעשית באמצעות סעיף 5 בטופס 161א

161א סעיף 5

 

הרצפים שונים מאוד, זה מזה והבחירה תשפיע על האופן שבו תמשכו בעתיד את כספי הפיצויים.

סיום עבודה החל מינואר 2017

במידה וסיימת לעבוד אחרי ינואר 2017,  ברירת המחדל קובעת כי במידה וסך כספי הפיצויים שנצברו לזכותך בכל הקופות לקצבה לא עולה על תקרה שנקבעה על ידי מס הכנסה יראה כאילו בחרת לבצע ברצף קצבה.

התקרה שנקבעה היא הסכום הגבוה מבין:

 • 360,000
 • משכורת עד 32,000 ₪ כפול שנות העבודה

האם כדאי לבחור ברצף פיצויים?

עובד שבוחר ברצף פיצויים, דוחה את התחשבנות על תשלום המס על הפיצויים למועד סיום העבודה אצל המעסיק החדש (או בפרישה). עבור עובד שמקבל מענק פרישה חד פעמי, הבחירה ברצף פיצויים היא האפשרות היחידה לדחיית תשלום המס.

היתרונות בבחירה ברצף פיצויים

 • דחיית התחשבנות המס למועד מאוחר ואפילו עד לפרישה
 • במועד חישוב המס מתחשבים בוותק אצל כל המעסיקים עליהם הוחל רצף הפיצויים
 • בסיום העבודה מבצעים את התחשבנות המס לפי תקרת הפטור על כספי הפיצויים העדכנית
 • טיפול במענקי פרישה
חשוב לזכור, במידה ובחרת ברצף פיצויים יש להמשיך ברצף פיצויים עד למשיכת הכספים ולא ניתן לבחור בהמשך רצף קצבה על כספים אלו.

במועד החזרה מרצף פיצויים נבחנת המשכורת האחרונה אצל המעסיק האחרון ולא המשכורת אצל כל אחד מהמעסיקים. כך שבמידה והשכר שלך היום נמוך מהתקרה והוא עשוי לעלות בעתיד מעבר לתקרת הפיצויים השנתית, בחירה ברצף פיצויים תגדיל את הפטור ממס אותו תוכל לנצל.

לצורך המחשה נשתמש בנתוני הדוגמא הקודמת,

רונן עבד במקום עבודה במשך חמש שנים ושכרו היה 7,000 שקלים בחודש. בסיום העבודה עמדו לרשות רונן כספי פיצויים בגובה של 40,000 שקלים.

רונן בחר שלא למשוך את כספי הפיצויים ובחר ברצף פיצויים בטופס 161א

161א5

כעבור שלוש שנים סיים רונן לעבוד אצל מעסיק חדש שם הרוויח 15,000 שקלים בחודש, סך כספי הפיצויים שנצברו לרשותו ממעסיק זה עומדים על 50,000 שקלים.

האם רונן חייב במס?

ברשות רונן רצף פיצויים של 8 שנים וכספי פיצויים משני מעסיקים בגובה של 90,000 שקלים.

מדובר בפיצויים של 11,250 שקלים בעבור כל שנת עבודה הנמוכים מהתקרה השנתית ולכן הפיצויים פטורים ממס.

במקרה זה למרות שהשכר החודשי היה גבוה מהתקרה השנתית, כספי הפיצויים יהיו פטורים ממס.

באפשרות רונן כעת לבחור האם למשוך את כספי הפיצויים או להמשיך ברצף פיצויים עד לסיום העבודה אצל המעסיק הבא.

החסרונות ברצף פיצויים

בחירה ברצף פיצויים פירושה שאתה מתכנן למשוך בעתיד את כספי הפיצויים כסכום חד פעמי. הבחירה ברצף אומרת שאתה רק דוחה כעת את מועד ההתחשבנות על תשלום המס על הפיצויים ואתה מתכננן להתחשבן בעתיד כאשר המס שתשלם יהיה נמוך יותר.

חשוב לשים לב, במידה ומעוניינים לבצע את רצף הפיצויים, חייבים למצוא מעסיק חדש שיפקיד כספי פיצויים בתוך שנה ואסור למשוך כספי פיצויים פטורים ממס.

בחרת ברצף פיצויים ואתה מעוניין להתחרט ולמשוך את כספי הפיצויים. עומדות בפניך שלוש אפשרויות לחרטה מרצף פיצויים.

האם כדאי לבחור ברצף קצבה?

משנת 2008 כל החסכונות הפנסיונים הם חסכונות למטרת קצבה לכן עובד שפרש ממקום עבודתו ועומדים לזכותו כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה, רשאי להשאיר את הכספים שהופקדו בקופת הגמל, למטרת קבלת קצבה עתידית. מינואר 2017, רצף הקצבה היא האפשרות האוטומטית לעובד המסיים את עבודתו והכנסתו נמוכה מ- 32 אלף שקלים.

לא ניתן לבצע רצף קצבה על כספי פיצויים בקופות הוניות (קופות גמל או פוליסות ביטוח מלפני 2008) כספים שמופיעים בטופס 161 תחת סוג משלם 4.

היתרונות בבחירה ברצף קצבה

 • ניתן למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס ואת כספי הפיצויים החייבים במס לייעד לרצף קצבה
 • דחיית אירוע המס לשלב הפרישה
 • הפיכה בעתיד של הפטור ממס על כספי הפיצויים לפטור ממס על קצבה מזכה
 • הגדלת פנסיית הזקנה וקבלת קצבה גבוהה יותר בעתיד

האם קיימים חסרונות בבחירה ברצף קצבה?

כן, במידה ותבחר לחזור מרצף קצבה, יקטנו לך שנות פריסת המס העתידיות. בנוסף, במידה והיה קיים גם רצף פיצויים יש לבצע חרטה מרצף הפיצויים בשל החרטה מרצף הקצבה.

טבלה מסכמת : ההבדל בין רצף פיצויים ורצף קצבה

רצף קצבה רצף פיצויים
חרטה מרצף ניתן בכל שלב ניתן במהלך השנתיים הראשונות או בסיום עבודה אצל המעסיק הבא
משיכה כסכום חד פעמי בפרישה מחייב חרטה מרצף קצבה אפשרי
משיכה כקצבה אפשרי לא אפשרי
שילוב עם משיכה בסיום עבודה אפשרי רק עם משיכת כספים חייבים
באיזה קופות ניתן לבצע רק קופות לקצבה בכל קופה
טיפול במענקי פרישה חד פעמיים לא ניתן אפשרי
בשורה התחתונה למעוניינים להגדיל את פנסיית הזקנה ולשמור את הפטור על כספי הפיצויים לצורך הגדלת הפטור על הפנסיה למעוניינים בעתיד למשוך את כספי הפיצויים ומענק הפרישה כסכום חד פעמי תוך ניצול האפשרות לפריסת מס
מה ההבדל בין רצף פיצויים ורצף קצבה? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

51 comments

 1. כתוב ברור (אפילו שהנושא מבלבל מאד). תודה.

 2. שלום,
  האם תוכל להבהיר את נושא רצף הקצבה?

  במידה וצברתי לאחר 10 שנים 144 אש"ח לפיצויים. כל הסכום פטור.
  אם אני בוחר רצף קצבה, האם בגיל פנסיה הקצבה תחשב קצבה מזכה או קצבה מוכרת?

  הרי הסכום הזה אמור להיות פטור ממס לחלוטין אם הבנתי נכון? אז זו לא קצבה מוכרת?

  • בוקר טוב דניאל,

   בגלל שלא ניצלת את הפטור ממס על כספי הפיצויים לאורך תקופת החיסכון, אתה תקבל פטור ממס (חודשי) על הפנסיה בגובה של כ- 3,000 שקלים.

   קצבה שמקורה באותם כספי פיצויים היא קצבה מזכה ולא קצבה מוכרת.

 3. נדב שלום,
  לפני מספר שנים החלפתי מקום עבודה, מבלי למשוך פיצויים שהצטברו ממקום העבודה הקודם. ככל הנראה לא הגשתי אז טופס161א למס ההכנסה.
  מה סטטוס כספי הפיצויים שלא הודעתי לגבי ייעודם? מה יקרה אם ארצה בעתיד למשוך חלק מהם?
  בהנחה שאין לי כיום כוונה למשוך את כספי הפיצייים האמורים, האם כדאי לגשת למס ההכנסה להסדיר את הסטטוס, או שהדבר כבר בלתי אפשרי ואדרש למשוך את כל הסכום תוך תשלום מס?

  • אלון שלום,
   מס הכנסה רואה באותם כספי פיצויים כאלו משכת אותם במועד סיום העבודה. כאשר תבקש בעתיד למשוך את כספי הפיצויים מס הכנסה יחשב את המס על כספי הפיצויים ממועד סיום העבודה.
   אני ממליץ בעתיד במידה ותחליט למשוך את הכספים כסכום חד פעמי תתיעץ עם גורם מקצועי (הכל תלוי גם בגובה כספי הפיצויים שהשארת בקופה).

 4. בקשת הבהרה,

  נניח שהתמדתי ברצף פיצויים עד ליום הפרישה,
  ביום הפרישה אהיה חייב למשוך את הפיצויים (בתשלום המס המתאים וביטול הקצבה המזכה על היתרה)?
  או שיש תעלול שיאפשר לי להמיר הפיצויים לקצבה (ולשלם עליה המס הנדרש תוך קבלת קצבה מזכה).

  למשל האם ביום הפרישה אפשר לעשות חרטה מרצף פיצויים?

  • שלום רן,

   משיכת כספי הפיצויים היא סוג של חרטה מרצף. אני מניח שיהיה ניתן בסיום העבודה לעשות התחשבנות על כספי הפיצויים תוך כדי תשלום מס והמרת יתר כספי הפיצויים לקצבה.

 5. שלום נדב

  משכתי כספי פיצויים פטורים ממס ב 2007 ואת השאר יעדתי לקצבה – האם בעקבות זאת הקצבה שלי איבדה פטור ממס?

  גם ב 2010 עזבתי מקום עבודה. ולא זכור לי אם משכתי פיצויים. איך אפשר לברר זאת?

  • אילן שלום,

   כן משיכת כספי הפיצויים הפטורים ממס יקטינו לך את שיעור הפטור על הקצבה שתקבל בעתיד בהתאם לגובה הפיצויים שמשכת. אפשר לקרוא עוד כך כאן https://pensuni.com/?p=1258

   לגבי 2010, אתה יכל לבדוק בקופה שלך האם נותרו שם כספי פיצויים

 6. שלום נדב,

  נניח והתכנון שלי במועד הפרישה (שעוד לא קרוב) הוא לקבל את הקצבה הדרושה המינימלית, ואת השאר למשוך כסכום הוני – האם יש עדיפות בעת עזיבת מקומות עבודה במהלך השנים, לבחור דווקא בשיטה אחת על פני האחרת?

  אם התמדתי לבחור ברצף פיצויים עד לפרישה – אוכל למשוך את כספי הפיצויים (חלקם/כולם עם פטור ממס), ואלה יהוו חלק מהסכום ההוני בו אני מעוניין. את שאר הכספים אוכל לחלק בין קצבה לבין סכום הוני.

  אבל מה יקרה אם אבחר ברצף קצבה עד לפרישה? האם הטבת המס לקצבה תבוא לידי ביטוי גם בסכום הוני שאבחר למשוך? ולא רק מבחינת מיסוי – האם יש עוד שיקולים שצריך לקחת בחשבון?

  שאלה קצת מסובכת, אני מקווה שהובנתי.

  • שאלה מורכבת,

   ככל הנראה במידה ואתה מעוניין למשוך כמה שיותר כספים בגיל פרישה כדאי לך לבחור ברצף פיצויים וכך בגיל הפרישה תוכל לבצע פריסת מס ולהקטין את המס שתשלם בפרישה.
   הטבת המס בפרישה לא משתנה בהתאם לרצף שבחרת, היא תשתנה רק במידה ותנצל אותה לאורך שנות החיסכון (משיכת כספים בפטור ממס).

   חשוב לזכור כי במידה ובחרת ברצף פיצויים עליך להמשיך לעבוד עד לגיל פרישה, במידה ולא תמצא מעסיק תוך שנה תאלץ לבצע חרטה מרצף פיצויים. לא תמיד זה יהיה בשלב שנוח לך.

   • הבנתי, תודה רבה!

   • נדב, לאחר שקראתי עוד על הנושאים הקשורים לשאלתי (באתרך כמובן 🙂 ובעוד מקורות), הגעתי למסקנה אחרת, ואשמח לשמוע את דעתך עליה.

    במקרה שתיארתי, אני חושב שבחירה ברצף קצבה תהיה עדיפה, משתי סיבות:

    1. הפטור ממס על קצבה או על היוון הקצבה, יהיה על סכום יותר גדול, שהרי לפי נוסחת השילוב, על כל 1 ש"ח שאני מושך כפיצויים פטורים ממס לאורך השנים, יפגע לי הפטור על הפנסיה ב-1.35 ש"ח. (לפי: https://pensuni.com/?p=1258)
    ז"א שיהיה עדיף לי לקבל את הסכום ההוני כהיוון קצבה בלבד ולא כמשיכת כספי פיצויים + היוון קצבה.

    2. פריסת המס על היוון הקצבה בפרישה לא תלויה בכלל בשנות עבודה אלא בגיל, כך שרצף פיצויים לצורך פריסת מס לא נדרש פה בכלל. (את המידע הזה לא מצאתי באתרך, אלא קראתי באתר אחר)

    פרט מידע שחסר לי ולא הצלחתי למצוא – במידה ואני בוחר לאורך כל שנות עבודתי ברצף פיצויים לאחר עזיבת כל מקום עבודה, האם בעת עזיבת המקום האחרון לפני הפרישה אוכל לבחור ברצף קצבה שיכלול את כל כספי הפיצויים שקיבלתי לאורך כל שנות עבודתי?
    אם כן, אז בעצם זה לא כ"כ משנה, שהרי בסופו של דבר גם אם בחרתי ברצף פיצויים לאורך כל השנים, אוכל להמיר אותו לכספי קצבה בעת עזיבת מקום העבודה האחרון לפני הפרישה (תקן אותי בבקשה אם אני טועה). כמובן שעדיין יש את המגבלה שחייבים למצוא מקום עבודה תוך שנה, אחרת חייבים לבצע חרטה מרצף פיצויים, ואז זה מסבך את כל העניין ופוגע בתכנון המקורי. (וגם במקרה הזה לא הצלחתי להבין, האם חרטה מרצף פיצויים משמעותה בהכרח משיכת הכספים, או שאפשר לייעד אותם לרצף קצבה).

    • הי רועי,

     כל השאלה צריכה להתחיל מכמה כסף אתה מעוניין לקחת כקצבה וכמה כסף כהון ואז לנסות לתכנן כיצד לבצע את המשיכה במינימום המס.
     היוון הקצבה בעתיד וניצול הפטור על הפיצויים הם חלק מהאפשרויות העומדות לרשותך.

     לגבי השאלה האחרונה, במידה ובחרת רצף פיצויים כל השנים לא תוכל לבצע בסוף משיכה של הכספים כקצבה ללא חרטה מהרצף שתגרור התחשבנות.

     • תודה רבה נדב.
      כרגיל, הרשויות חייבות לסבך הכל. אני לא מבין מדוע צריך להצהיר מראש על דברים עתידיים, כאילו אנחנו נביאים. מה יהיה יותר פשוט מלעזוב את הכספים (כספי הפיצויים) בשקט בצד, ואם וכאשר רוצים בעתיד למשוך את הכספים, לבדוק מה עשינו איתם עד לאותה נקודה, ולהתחשבן על המס לפי זה.
      הרי בן אדם יכול לתכנן להמשיך לעבוד כל חייו עד לפרישה ולבחור ברצף פיצויים, אבל נניח והייתה תקופה בה לא מצא עבודה למשך שנה – זה מסבך את התכנון שלו לגמרי ומחייב אותו למשוך את הכספים שלא ברצונו.

      לכן באמת נראה שהאפשרות העדיפה והבטוחה יותר תהיה לבחור ברצף קצבה, גם במחיר של איבוד האפשרות לפריסת מס וההטבות על צירוף שנות הותק.

      שוב תודה על כל העזרה והאינפורמציה באתר.

 7. בוקר טוב
  האם כאשר אני עושה רצף קצבה ומגיעה לגיל פרישה והקצבה שלי נמוכה מהקצבה המזערית
  האם אני יכולה למשוך את כספי פיצויי פיטורים כסכום חד פעמי
  מה המשמעות המיסויית של צעד זה
  תודה ושבת שלום
  גליה

  • שלום גליה,
   בגיל פרישה עד עושה למעשה חרטה מרצף קצבה ומנצלת את הפטור ממס על כספי הפיצויים. מכיוון וכספי הקצבה שלך נמוכים הם גם ככה לא יהיו חייבים במס כקצבה חודשית.

 8. שלום נדב
  במענק פרישה החייב במס

  אני רוצה לעשות פריסת מס עתידית
  האם אני חייבת לקבל את ההחלטה עכשו
  או האם אני יכולה בשנה הבאה בעת שיהיה לי מושג לגביי הכנסותיי העתידיות לפנות למס הכנסה ולבקש פריסת מס על המענק ששולם שנה קודם

  בתודה מראש

  • ערב טוב אתי,

   יש לטפל בכספי הפיצויים תוך שלושה חודשים מסיום העבודה. במידה ובחרת פריסת מס קדימה, תשלמי כעת מקדמה בהתאם להכנסה הצפויה. בנוסף בכל שנה עלייך להגיש דוח שנתי כדי לראות האם הכנסה השנתית עמדה בתחזית. במידה והכנסה תהייה נמוכה יותר תקבלי החזר מז. עוד אפשר לקרוא במאמר העוסק בפריסת מס https://pensuni.com/?p=3023

 9. שלום נדב,

  אני רחוק מגיל פרישה, ופוטרתי כעת ממקום העבודה, שמעניק לי מענק פיטורים מכובד (בנוסף, כמובן, לפיצויים שהופרשו לאורך השנים). אני מנסה להבין מה נכון לעשות עם הכספים מבין 3 האופציות – משיכה, רצף קצבה או רצף פיצויים (נוסיף שגודל המענק כפול מהתקרה שפטורה ממס, בהתחשב בכמות שנות העבודה שלי אצל המעסיק).

  בהקשר זה, השורה הבאה שכתבת לא ברורה לי: "עבור עובד שמקבל מענק פרישה חד פעמי, הבחירה ברצף פיצויים היא האפשרות היחידה לדחיית תשלום המס".

  האם תוכל להסביר מדוע?
  מה החסרון של בחירה ברצף קצבה בהקשר זה?
  האם יש אופציה שעדיפה לי בצורה ברורה על האחרות מבחינת מיסוי? (תחת ההנחה שאין לי צורך בכסף כרגע, לא סביר שאעבוד ברצף עד גיל פרישה,ואין לי מושג אם ארצה את הפנסיה קצבתית או הונית, זה עוד שלושים שנה…)

  תודה!

  • על מענק פרישה (מעבר למענק שהופקד לצד כספי התגמולים) לא ניתן לקבל רצף קצבה, האפשרות שלך היא או להפקיד את הכספים בקופת פיצויים אישית ולבצע רצף פיצויים או למשוך את הכספים היום.

 10. שלום נדב. השלמה של כספי פיצויים למי שלא חתום על סעיף 14 היא כמו פיצויים רגילים או כמו מענק פרישה?
  תודה!

 11. שלום,
  אם מושכים כספי פיצויים, ויש פטור שלא נוצל, האם ניתן למשוך בלי להשתמש בפטור ולהחליט לשלם את המס השולי בזמן המשיכה? (לשמל מענקים פרישה שגם כך לא יהפכו לקצבה).
  תודה!

 12. מה יקרה במצב שעובדת עבדה בשני מקומות עבודה במקביל,

  עכשיו פורשת מהמקום המשני.
  על פניו נראה שמשתלם לה לבצע רצף פצויים מהסיבה שהתקרה לפטור במקום העקרי תהיה גבוהה יותר

  היא מתכננת לפרוש בעוד שנה- פרישה לגמלאות.
  מה יקרה אז עם הכספים לגביהם היא בצעה רצף פצויים השנה ?
  יוכלו להשאר כסכום נזיל למשיכה גם אחרי שתפרווש מהמקום העקרי?

  • צהריים טובים,

   קיימת תקרת פטור עבור כל שנת עבודה, במידה ועבדה בשני מקומות במקביל תקרת הפטור על הפיצויים בשנת 2017 היא 12,200 שקלים לכל שנת עבודה או משכורת עבור כל שנת עבודה הנמוך מבין השניים.
   לעניין רצף פיצויים או רצף קצבה זה תלוי לגבי המטרות שלה בעתיד לשימוש בכספים. האם תהייה מעוניינת לקבל את הפיצויים כקצבה או לנצל את הפטור למשיכת הפיצויים.
   במידה ותבחר ברצף פיצויים בסיום העבודה השני תידרש לבצע התחשבנות על כספי הפיצויים מכיוון ולא תוכל להמשיך עוד ברצף הפיצויים.

 13. תודה רבה על תשובתך , ועל המאמרים בכלל.

  מה האפשרויות להתחשבנות על כספי הפצויים בסיום הרצף?.
  יש אופציה מלבד קבלת הסכום הפטור והתחשבנות על החייב?

  • הי שושי,

   יש מנגנונים שונים להתחשבנות על כספי הפיצויים,
   כמו היוון קצבה או פריסת מס.
   צריך לראות מה הכי מתאים במקרה הזה.

 14. היי נדב,
  אני קצת מבולבל מהכתבה ואודה לעזרתך.

  1. במידה ואני מבצע רצף פיצויים פעם ראשונה, תהיה לי אפשרות בעת סיום העסקה הבא לייעד את הכספים לקצבה והמשמעויות יהיו זהות למקרה שבו הייתי מבצע רצף קצבה ב-2 הפעמים שסיימתי העסקה?
  ממה שאני מבין – עם סיום ההעסקה אצל המעסיק החדש (לאחר ביצוע רצף פיצויים בסיום העסקה הקודם שלי) אני יכול לבחור אם למשוך את הכספים, לייעד אותם לקצבה, או לייעד אותם לרצף פיצויים אצל המעסיק הבא.

  2. מה המשמעות של חרטה מרצף פיצויים? זה אומר שאני חייב למשוך את כל הסכום? או שאני יכול לבחור להמיר את הסכום לרצף קצבה? המשמעות בחרטה היא איבוד כל הפטור ממס שהגיע לי אילו בחרתי מראש ברצף קצבה?

  המון תודה על העזרה

  • ערב טוב אלעד,

   לאחר רצף פיצויים אתה יכל לבחור רק במשיכת הכספים. לא ניתן לבצע רצף קצבה לאחר רצף פיצויים, גם לאחר חרטה מרצף פיצויים תהייה חייב למשוך את הכספים ולא תוכל לעבור לאפשרות השנייה של רצף קצבה.
   במועד החרטה מרצף פיצויים נבחנת המשכורת האחרונה אצל המעסיק הקודם כאשר היא צמודה למדד עד למועד החזרה מרצף הפיצויים.
   תקרת הפטור לפיצויים היא תקרת הפטור במועד החזרה מרצף הפיצויים ולא תקרת הפטור במועד סיום העבודה.
   הרווחים שנצברו על כספי הפיצויים נחשבים כחלק ממענק הפרישה. לקריאה נוספת https://pensuni.com/?p=1458

 15. אישור לרצף פצויים – האם ניתן לקבל בפ"ש או רק בנציבות מס הכנסה ?
  זו התשובה שקבלנו בפ"ש גוש דן. מדוע ?

 16. שלום נדב:

  יישר כוח שוב על כל המידע המדהים שאתה משתף.

  אם יש לי רצף פיצויים קודם , האם תקרת ההפקדה לרצף פיצויים מבוסס על המעסיק הספציפי שעוזבים כעת או האם עושים צירוף של ההפקדות והתקופות?
  האם הפקדה של חלף הודעה מוקדמת לרצף פיצויים יש להם אותם תקרות כמו מענק פרישה רגיל? איך מתייחסים במס הכנסה לתקופות הקצרות משנה, האם התקרה קטנה בהתאם? או האם בכל מקרה מאפשרים הפקדה של חלף הודעה מוקדמת שמתחת לארבע פעמים השכר במשק.

  תודה רבה!!

 17. נדב שלום,

  בסיום עבודתי קיבלתי את הטופס 161 והלכתי למס הכנסה. הוצאתי פטור ממס על הסכום שהוא מענק מהחברה ואת שני הקופות פיצויים שיש לי ייעדתי לרצף קיצבה בלי הבנה כ"כ בנושא משום שכך הנחו אותי במס הכנסה לעשות וזאת כאשר אמרתי להם שאיני מעוניינת למשוך את כספי הפיציים ולהשאיר אותם כמו שהם.
  דיברתי עם חברת הביטוח שלי והסברתי להם שאני מעוניינת שכספי הפיצויים שלי ישארו כמו שהם ולא לייעד אותן לקצבה וזאת למרות הטופס ממס הכנסה, הם אמרו לי שפשוט לא אשלח להם את הטופס של מס הכנסה ושהוציא חרטה.

  * הסכום כולו בשלושת הקופות יחד פטור ממס (2 קופות פיצויים+ 2.33% מחברה שעבדתי בה)

  שאלותיי הן:

  1. האם באמת אין צורך להגיש לחברת הביטוח את הטופס של הייעוד לקצבה או שעדיף להגיש?
  2. אם אני אוציא חרטה מייעוד לקיצבה אני אהיה מחוייבת להוציא עליהם פטור ממס? ואם כן זה יפגע גם אם לא אוציא אותם בפועל?
  3. האם אוכל להוציא חרטה בכל שלב?
  4. האם פטור על הסכום שהינו 2.33% מאחוז הפיצויים, שניתן מהחברה גם נכנס לתחשיב של הפטור ממס לאחר מכן במשיכה/קיצבה? הרי זה כסף שאנו מחוייבים לקחת ממקום העבודה.

  תודה מראש 🙂

  • ערב טוב זיוה,

   1. מומלץ להעביר את האישורים ממס הכנסה לחברות שמנהלות את הקופה
   2. באפשרותך למשוך בעתיד את הכספים בפטור ממס או במס מלא ולהשאיר את הפטור לפרישה.
   3. אכן
   4. כל פטור שתבחרי לנצל היום יקטין את הפטור שאת עתידה לקבל בעתיד

 18. שלום נדב.
  ראשית תודה רבה על הכתבות המעניינות והיסודיות!
  אם אני מבינה נכון למי שמשכורתו עומדת לרדת לאחר סיום עבודה הרי שלא כדאי לו לבחור ברצף קצבה ובטח במידה ומשכורתו כרגע עולה על התקרה.
  שנית
  במצב בו ישנם פיצויים פטורים וחייבים-
  האם יש הבדל בין כספי הפיצויים הפטורים שהמעסיק צריך לשלם לבין אלו הפטורים שכבר הופקדו בקופה?
  האם את הסכום הפטור שעל המעסיק להשלים ולשלם לעובד אפשרי למשוך(משולם בתלוש האחרון בדרכ) ולגבי שאר הכספים,הן בחלק הפטור והן החלק החייב,אפשרי להמשיך ברצף קצבה או רצף פיצויים? או שחשנה הגבלה כיון שחלק מהפיצויים הפטורים שולמו עי המעסיק?

  • ערב טוב גלית,

   מי שמשכורתו עתידה לרדת לא כדאי לא לבצע רף פיצויים. ברצף קצבה אין השפעה למשכורת במקום העבודה החדש על המענק ממקום העבודה הקודם.
   במידה ואת רוצה לבצע רצף פיצויים את לא יכולה לקבל כספי פיצויים פטורים תוכלי לקבל רק כספי פיצויים חייבים.
   יש לך גם אפשרות לבקש מהמעסיק להפקיד את יתרת הפיצויים לקופה ואז לא תצטרכי לבצע עליהם כעת את התחשבנות.

 19. שלום נדב,

  אני בן 30 ונמצא בין עבודות ובקרוב מתחיל עבודה חדשה.
  לאחר שהתפטרתי ממקום עבודתי האחרון, אני עושה הפקדות עצמאיות לקרן הפנסיה וייעדתי את כספי הפיצויים לרצף קצבה. אינני מעוניין למשוך את כספי הפיצויים ובנוסף,אין לי פיצויים חייבים במס.
  האם בעקבות העבודה החדשה מחובתי לבצע חרטה מרצף קצבה או שמא זה נתון להחלטתי?
  והאם יש לכך השפעה להפקדות המחודשות במקום עבודתי החדש? (בין אם ביצעתי חרטה ובין אם לא).

  תודה מראש,
  אורי.

  • לא, עליך לבצע חרטה מרצף קצבה רק אם אתה רוצה למשוך את הפיצויים.
   כל עוד אתה מתכנן להשאיר את הפיצויים עד לפרישה אינך צריך לעשות דבר

 20. כשפוטרתי ביוני 2017 ממקום העבודה הקודם שלי קיבלתי מענק פיטורים מכובד ובחרתי באפשרות של רצף פיצויים. כספי המענק הופקדו בקופת גמל ומסומנים שם כ "רצף פיצויים\קצבה". לאחר כחצי שנה מהפיטורים התחלתי לעבוד אצל מעביד חדש ואצל המעביד החדש פתחו לי קופת גמל נוספת אליה מפריש המעסיק החדש.
  1. האם אני צריך להעביר את הכספים מקופת הגמל בה הופקד מענק הפיטורים לאותה קופה אליה מופרשים הפיצויים תחת המעסיק החדש בכדי ליהנות מרצף פיצויים, או שאני יכול להשאיר את הכסף של המענק בקופת הגמל המקורית?
  2. באישור שקיבלתי ממס הכנסה רשום שעלי לעדכן את קופת הגמל שבה הופקד הכסף בתוך שנה שמצאתי מעסיק חדש, ולא הייתי מודע לכך ולכן לא עדכנתי אותם, האם באמת יש צורך לעשות זאת, היות שהכסף כבר מסומן כ "רצף פיצויים\קצבה" בקופת הגמל?

  • הי אור,

   1. אין צורך להעביר את הכספים בין קופות הגמל כדי לשמור על הרצף פיצויים.
   2. מומלץ לבדוק שאכן קופת הגמל סימנה את הכספים ברצף פיצויים

   • שלום נדב,

    לגבי תשובתך מס' 2: במסמך שקיבלתי ממס הכנסה נאמר מפורשות "הזכות לרצף תעמוד בתוקפה רק אם בתוך שנה מיום XX/XX/2017 יומצא לכל אחת מהקופות הנ'ל אישור מאת מעביד חדש המפריש עבורך לפיצויים."
    אני מבין מתשובתך הקודמת שלמרות שזה מה שנאמר במסמך, אין באמת צורך להמציא לקופת הגמל אישור מאת מעביד חדש המפריש עבורי לפיצויים, וזאת היות שבפועל הכסף מסומן כרצף פיצויים בקופה והתחלתי לעבוד אצל המעסיק החדש תוך פחות משנה מסיום העבודה הקודמת.
    אני קצת לא שקט בעניין כי תשובתך סותרת את הכתוב במסמך ממס הכנסה

 21. שלום רב,
  ברצוני לשאול האם בשנת 2007 ניתן היה למשוך כספי פיצויים בפטור ממס ובקביל לבצע רצף פיצויים
  ? ידוע לי שהיום לא ניתן לעשות כזה דבר.

 22. שלום נדב
  בפרישה מוקדמת לפני חודשים ספורים קבלתי מענקי פרישה עודפים (על הפיצויים המגיעים לי ) בסכום ניכר שהופקד לקופת גמל ומיועד לרצף פיצויים (בטופס 161 ) .

  כידוע ניתן לבחור מסלולים שונים בקופות הגמל חלקם רווחיים יותר וחלקם רווחיים פחות ( וכך גם הסיכון ) .

  שאלתי היא : ביום בו אפרוש משוק העבודה לפרישה סופית (מוקדמת או על-פי דין ) ואבקש פריסת מס האם יחושב המס על הסכום המקורי שהופקד לקופת הגמל ( כשהוא צמוד למדד אולי ) או שהמיסוי יכלול גם את הרווחים או "יתחשב" בהפסד (אם יהיה ) .

  • בוקר טוב,

   בחרטה מרצף פיצויים בוחנים מה היתה המשכורת שלך אצל המעסיק האחרון ובהתאם לכך מחשבים את הפטור ממס.

   במידה ותבצע חרטה לפני שתמצא מעסיק חדש, יבחנו את המשכורת האחרונה שלך אצל המעסיק הקודם כאשר היא צמודה למדד עד למועד החזרה מרצף הפיצויים.

   הרווחים שנצברו על כספי הפיצויים עד מועד הפרישה נחשבים כחלק ממענק הפרישה וילקחו בחשבון בחישוב המענק הפטור או החייב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: