סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני

טופס 161 החדש -המדריך המלא למילוי הטופס

טופס 161 החדש, הודעה על פרישה מעבודה, הוא הטופס אותו מגישים לעובד בסיום עבודה. המדריך המלא, כיצד יש למלא את טופס 161 החדש בהתאם לתקנות האחרונות של רשות המיסים.

טופס 161 החדש או הודעה על פרישה מעבודה הינו טופס חדש אותו השיקה רשות המסים, הטופס ממזג את הטפסים הקיימים טופס 161 וטופס 161א ובאמצעותו מורה המעסיק על יתרת כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד.

בשל מבצע חרבות ברזל דחתה רשות המיסים את השימוש בטופס 161 חדש והוא נכנס לתוקף החל מיום 01/01/2024. הטופס רלוונטי לפרישות החל ממועד זה. או לפרישות שטרם טופלו.

מבנה טופס 161 החדש

הטופס החדש משלב את הטפסים שהיו קיימים עד כה (טופס 161 וטופס 161א) והוא מורכב משלושה חלקים:

 1. חלק א' – הודעת המעסיק – בחלק זה יפרט המעסיק את הפיצויים העומדים לרשות העובד בדומה לטופס 161 הישן.
 2. חלק ב' – הודעת העובד – בחלק זה יפרט העובד את בחירותיו לגבי כספי הפיצויים (למידע נוסף)
 3. חלק ג' – הנחיות המעסיק – בחלק זה המעסיק ינחה את הקופות ואת רשות המיסים ביחס לבחירותיו של העובד (למידע נוסף)

מדריך זה עוסק באופן מילוי הטופס החדש בהתאם להנחיות הידועות של רשות המיסים. שימו לב כי מכיוון שמדובר בטופס חדש ישנם הנחיות המתעדכנות מידי שבוע.

 • הנחיות רשות המיסים כפי שהתפרסמו במועד הפצת הטופס (להורדה)
 • הנחיות רשות המיסים מחודש יוני 2023 (להורדה) ומחודש ינואר 2024
 • טופס 161 להורדה מאתר רשות המיסים (להורדה)
 • הנחיות רשות המיסים לעובד הפורש מעבודתו (לצפיה)

מה עושים עם טופס 161?

עובדים, אתם בטח שואלים את עצמכם למה צריך טופס 161?

טופס 161 ישמש אתכם לצורך משיכת כספי הפיצויים. גם במידה שאתם לא צריכים את הטופס היום יש לשמור אותו, ומומלץ לסרוק אותו למחשב. בעתיד במידה ולא יהיה לכם את הטופס תידרשו לשלם מס בגובה 47% על כספי הפיצויים.

במידה שבעבר לא מילאתם את חלק ב' חלק העובד, יראו כאילו בחרתם ברצף קצבה ולצורך משיכת הכספים תידרשו לבצע חרטה מרצף קצבה.

במידה שיש ברשותכם טופס חתום – נדרש להעביר אותו לידי קרנות הפנסיה וקופות הגמל.

מעסיקים, יש למלא את הטופס לכל עובד בסיום עבודתו, לאחר חתימתכם על חלק ג' בטופס עליכם ולהעביר העתק מהטופס לידי רשות המיסים באמצעות האזור האישי שלכם.

מעסיקים – באפשרותכם לדווח את נתוני הטופס למערכת סיומי עבודה ובכך להימנע מהשלמת חלק ג'

מה זה טופס 161?

טופס 161, או הודעה על פרישה מעבודה, הוא הטופס אותו מגישים לעובד בסיום עבודה. יחד עם טופס 161 חייב המעסיק להגיש לעובד מכתב שחרור כספי פיצויים המופנה אל הקופות בהם צבורים כספי הפיצויים.

>>>טופס 161 החדש להורדה מאתר רשות המיסים

טופס 161 מעיד על ניתוק יחסי עובד- מעביד ומפרט את הכספים העומדים לרשות העובד ואת התקרות לצורך משיכת הכספים או לצורך השארת הכספים. לאחר חתימה של העובד על הטופס יש להעביר אותו לפקיד השומה בצירוף 3 תלושי שכר אחרונים של העובד, העתק של הטופס יש למסור לעובד ולקופות השונות על מנת להודיע להן על בחירותיו של העובד.

עובדים, ללא טופס 161 תשלמו מס מירבי על כספי הפיצויים בקופה

מעסיקים, את הטופס יש למלא גם במידה שהעובד אינו זכאי למשוך את כספי הפיצויים והכספים נשארים לזכותו בקופות (לדוגמה במסגרת צו ההרחבה לפנסיית חובה).

מכיוון שהטופס משפיע על משיכת הפיצויים של העובד, חשוב להקפיד על מילוי נכון של הטופס ולציין את כלל ההפיצויים שעומדים לרשות העובד.

צפו ברונית כהן מסבירה איך למלא טופס 161 החדש (וידאו)

מילוי טופס 161 החדש

מדריך זה, כולל הסבר מלא למילוי טופס 161 החדש כולל ההנחיות אותן פרסמה רשות המיסים והחוזרים שהתפרסמו במהלך השנים האחרונות.

מה חדש בטופס 161?

הטופס החדש ממזג את הטופס הקודם ואת טופס 161א שכלל את התייחסות העובד לכספי הפיצויים בנוסף נותן הטופס מענה למספר אירועים נפוצים בסיום עבודה.

 1. רצף קצבה אוטומטי – החל משנת 2017 קיים רצף קצבה אוטומטי אך עד כה רצף זה לא היה מתועד בשום מקום.
 2. זקיפת שווי על כספי פיצויים – החל משנת 2017 נדרש לבצע זקיפת הכנסה על הפקדות לרכיב הפיצויים לעובד ששכרו עולה על 41,500 ש"ח (בשנת 2024), הפקדות אלו לפיצויים יש לרשום בצורה שונה בטופס 161 והם לא יבואו בסכום המענק שיירשם בסעיף א.9
 3. פרישה מדומה וקיבוע זכויות – בשנים האחרונות יותר ויותר עובדים יוצאים לפנסיה לפני סיום עבודה. הטופס מאשר את כספי הפיצויים שהומרו לקצבה והם יהיו חלק מהתקרה לרצף קצבה.
 4. קבלת פנסיה תקציבית – הטופס בוחן את זכאות העובד לפנסיה תקציבית והאם בגין אותו שכר הופקדו עבורו כספים נוספים לחיסכון הפנסיוני

מעסיקים – לרשות העובד עומד פרק זמן של 10 ימים לצורך מילוי חלק ב' בטופס 161 כדי שיוכל לבחון את האפשרויות שלו לשימוש בכספי הפיצויים.

חלק א' בטופס 161 החדש – הודעת המעסיק

המעסיק נדרש למלא את חלק א' ואת חלק ג' בטופס 161. העמוד הראשון דומה מאוד למה שהכרנו עד כה.

כבר בראש הטופס מופיעים שני חלקים חשובים, תאריך ההגשה והאם מדובר בטופס מקורי או תיקון.

טופס 161 החדש -חלק מעסיק
 1. חובה למלא את תאריך ההגשה, טופס 161 ללא תאריך, אינו תקין ולא יתקבל על ידי הקופה.
 2. את הטופס המקורי מעבירים לידי פקיד השומה, העתק מטופס 161 אפשר למסור לעובד לצורך משיכת הכספים.
 3. במידה ורוצים לתקן טופס 161, צריך למלא טופס חדש, כאשר צריך לציין כי טופס זה מתקן טופס קודם.
161 החדש- סיבת פרישה
 1. סעיף א.4, תקופת עבודה– יש לרשום את את ימי העבודה של העובד  מיום הקליטה ועד ליום הפרישה כולל. מתקופה זו צריך לנכות ימי חופשה ללא תשלום (חל"ת). את מספר הימים יש לחלק ב- 365. במידה והעובד עבד תקופות לא רצופות או ששכרו השתנה במהלך התקופה אנו נציין זאת בהמשך הטופס בסעיף א.5.
 2. סעיף א.3, סיבת הפרישה– במרבית המקרים נסמן את סעיף 1, יציאה לגמלאות, פיטורין או התפטרות. במקרה של מוות, נסמן את סעיף 2. במקרה של מוות זכאים השארים לפטור מוגדל על כספי הפיצויים (תקרה כפולה) בשנת 2024 התקרה הכפולה עומדת על 27,520 ש"ח עבור כל שנת עבודה.
  ככל שהעובד פרש בשל נכות יציבה, חשוב לציין זאת בטופס – סימון נכון יקל על העובד בהתנהלות מול רשות המיסים ויאפשר לו לבצע קיבוע זכויות גם לפני גיל פרישה.

סעיף א.5 בטופס 161- תקופות עבודה לא רצופות

 1. חשוב לדווח על שינויים מהותיים שהתרחשו במהלך תקופת העבודה. לדוגמא, חופשות ללא שכר, שינויים בשיעורי המשרה, הפחתות שכר. יש למלא כל תקופה בשורה נפרדת, במידה שאין מקום יש לצרף טפסי 161 נוספים
 2. עובד שעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית, יש לחשב שכר אחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה באופן יחסי למידת החלקיות של העבודה.
 3. במידה שהיקף העבודה והשכר משתנים מידי חודש, יש לחשב את הפיצויים לפי השכר הממוצע של העובד ב-12 החודשים שקדמו לסיום העבודה.

סעיף א.6 בטופס 161 – משכורת העובד

161 החדש - משכורת העובד
 1. סעיף א.6, משכורת העובדמשכורת חודשית אחרונה, הכנסת העובד מעבודה למעט תשלומים ששולמו לו לכיסוי הוצאות ולמעט שווי רכב. המשכורת החודשית תשמש אותנו מאוחר יותר לצורך קביעת תקרת הפיצויים. סעיף המשכורת החודשית עשוי להיות גבוה מסעיף שכר העבודה שמופיע בצד שמאל.
 2. >>>כיצד חישוב נכון של המשכורת החודשית יגדיל את הפטור ממס שיקבל העובד
 3. משכורת מבוטחת אחרונה – בחלק זה נוסף שדה חדש, משכורת מבוטחת אחרונה. השכר בגינו הפקיד המעסיק לרכיב התגמולים בשיעור שלא יפחת מ- 5%. סעיף זה יסייע בהמשך לחישוב התקרה להשלמת רצף קצבה.
 4. שדה משכורת – חבות פיצויים המשכורת לצורך חישוב חבות הפיצויים של העובד ואינה כוללת רכיבים כמו שעות נוספות או בונוס. לאופן חישוב פיצויי פיטורים.

ככל ששכר העובד נמוך מתקרת הפיצויים השנתית ישנה חשיבות גדולה לאופן חישוב המשכורת החודשית

סעיף א.7 בטופס 161 – פנסיה תקציבית

סעיף זה נועד עבור עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית, ככל שהעובד לא זכאי לפנסיה תקציבית יש לסמן V בחלק העליון. במידה שהעובד זכאי לפנסיה תקציבית יש לציין את השכר הקובע לצורך חישוב פנסיה תקציבית. מטרת הסעיף למנוע מבעלי שליטה לקבל פנסיה תקציבית על אותם רבדי שכר שהופנו בגינם הפקדות לחיסכון הפנסיוני.

סעיף א.8 בטופס 161 – מענק לשיעורין

מיועד עבור עובדים המקבלים את מענק הפרישה לשיעורין לאורך השנה או בין שנות מס, חבות הפיצויים על המענק תהייה בהתאם למועד קבלת הכספים ובהתאם לאותה שנת מס.

מענקים שנכללים בסעיף זה אין לכלול בהמשך בסעיף א.9

סעיף א.9 בטופס 161 – פירוט תשלומי הפיצויים שנצברו לעובד

 1. סעיף זה פירוט המענקים מחליף את סעיף ח' שהיה קיים בטופס הקודם. זהו אחד החלקים החשובים ביותר בטופס 161. המעסיק יפרט בכל שורה את הכספים הצבורים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים. ניתן לקבל את כל המידע באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית.
 2. בסעיף זה אין לציין כספים שהופקדו ובוצעה עבורם זקיפת שווי – כספים אלה יש לציין בסעיף הבא (א.10).
 3. יש לציין את כלל המענקים המשולמים על ידי המעסיק ועומדים בקריטריונים של מענקי פרישה : ימי מחלה, השלמת פיצויים, מענק הסתגלות, מענק שנים עודפות.
 4. עובד שיצא לחל"ת שעולה על 14 ימים (לדוגמה בתקופת הקורונה או בתקופת מלחמת חרבות ברזל) זכאי להשלמת פיצויים בגין 14 ימי עבודה. השלמת הפיצויים תרשם על קוד משלם מעסיק (קוד 1').
  שימו לב כי תקופה זו אינה מגדילה את הוותק לפטור על כספי הפיצויים
 5. צבירה נוספת, הפקדות לפיצויים ששטרם הועברו לקופות או טרם נקלטו בחשבונן.
 6. במידה ושולמו כספי פיצויים לקופת גמל יש להפריד בין כספים שהופקדו לפני שנת 2008 (סוג משלם 4) וכספים שהופקדו לאחר שנת 2008 (סוג משלם 6). על כספי פיצויים שהופקדו לקופת גמל לאחר שנת 2008 העובד יוכל להחיל רצף קצבה באמצעות חלק ב' של טופס זה

במידה שיש צורך לציין משלמים נוספים ואין מקום בטופס, עליך להוסיף טפסי 161 נוספים

סעיף א.10 – טיפול בזקיפת כספי פיצויים

 1. החל משנת 2017 יש לזקוף הכנסה לעובד על כספי פיצויים העולים על השכר המבוטח או תקרת שכר של 41,500 ש"ח (תקרה עדכנית לשנת 2024).
 2. המעסיק יפרט את התשלומים שחוייבו במס בערכם הנומינאלי ויצרף נספח המפרט את ההפקדות שבוצעו הכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שעליו בוצעה זקיפת הכנסה.
 3. בעמודה הבאה ירשום המעסיק את שווי הפיצויים כולל הרווחים כפי שהתקבלו מהקופה.

  בכל מקרה בו המעסיק לא דיווח לקופות הגמל על הפקדות כאמור או שסכומי ההפקדות למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שהעובד חויב עליהם במס מתוך תוכנת השכר, אינו תואם לסכום בערכו הנומינלי בטופס עזר למילוי הסעיף, על המעסיק לבצע את הפעולות הבאות:

  1. לתקן את הדיווח לו
  2. לצרף נספח לטופס ולפרט בו את סכומי ההפקדות שחויבו בשווי
  3. לפרט בחלק זה את ההפקדות הכוללות זקיפת שווי כפי שדווחו במערכת השכר

סעיף א.11 – פרישה מדומה

בשנים האחרונות יותר ויותר עובדים מבינים את הכדאיות של קבלת קצבה החל מגיל הפרישה. לתהליך זה קוראים פרישה מדומה, העובד עדיין ממשיך לעבוד אך מקבל קצבה גם מרכיב הפיצויים. עד כה נדרש עובד שבחר בפרישה מדומה וביצע קיבוע זכויות לקבל הצהרה מהמעסיק על כך שבסיום עבודה המעסיק לא יחשב לו את הזכאות לפטור ויעביר את חישוב הפטור לרשות המיסים.

בטופס 161 החדש, המעסיק יציין את גובה יתרת הפיצויים שהמיר העובד לקצבה חודשית. חשוב לציין כי כיום נתון זה לא ניתן במסגרת המסלקה ויש לבקש אותו פרטנית מהחברה.

בתחתית הטבלה יש לציין את סך המענקים שעומדים לרשות העובד. מענקים חייבים, מענקים לאחר זקיפת שווי ומענקים שהומרו לקצבה.

בצורה זאת יכל לראות פקיד השומה את התמונה המלאה לגבי סך המענקים.

סעיף א.12- תקרה לרצף קצבה

החל משנת 2017 רואה רשות המיסים בעובד כמי שבחר להשאיר את הכספים בקופה למטרת רצף קצבה. כדי לעמוד בתנאי המעסיק יסמן האם העובד עומד בתנאים לרצף קצבה אוטומטי:

 1. הכספים שהופקדו לחשבונו עומדים בתקרה (בשנת 2024) 405,900 ש"ח או 41,500 ש"ח כפול הוותק בעבודה (הגבוה מבינהם).
 2. כל כספי הפיצויים שעומדים לרשות העובד בסעיף א.9 הופקדו בקופה לקצבה כלומר אין כספים בקוד 4 או השלמת כספים על ידי קופה מרכזית או על ידי המעסיק.

ככל שהעובד עומד בתנאים לרצף קצבה והוא לא יחזיר לנו את חלק ב' חתום נוכל להשלים את התהליך בחלק ג'.

סעיף א.13- טבלה מסכמת

הגענו לסופו של חלק א' חלק המעסיק. בסוף החלק נמצאת טבלה חדשה המפרטת את סך הסכומים העומדים לרשות העובד ואת האפשרויות שהוא יכל לקבל בגינם בחלק ב' בטופס 161.

סכומים אלה מוצגים לרשות העובד לצורך אינפורמטיבי בלבד ואינם מהווים המלצה או יעוץ מצד המעסיק.

הסבר לגבי אופן מילוי הטבלה

סכום המענק הכולל – סך סכומי הפיצויים כפי שפרטנו אותם בתחתית הטבלה של א.11. סכום המורכב מסך המענקים שעומדים לרשות העובד, מענקים עם זקיפת שווי ומענקים שהומרו לקצבה.

סכום לרצף קצבה, הסכום המירבי אותו ניתן לייעד לרצף קצבה, סכום זה יהיה הגבוה מבין המשכורת המבוטחת כפול הוותק (סעיפים א.4 X א.6) או הפקדות שוטפות שנעשו בהתאם למשכורת המבוטחת (יש לכלול בסכום לרצף קצבה גם כספי פיצויים עם זקיפת שווי א.10 וגם את הסכום שהומר כבר לקצבה בסעיף א.11)

>>>מחשבון לחישוב התקרה לרצף קצבה

סכום לרצף פיצויים – הסכום המירבי שניתן לייעד לרצף פיצויים מורכב מחבות הפיצויים בתוספת 4 פעמים שכר ממוצע במשק כפול שנות הוותק. מסכום זה יש לנכות כספים שיועדו לרצף קצבה. בשנת 2024 השכר הממוצע במשק הוא 12,536 ש"ח והתקרה היא 50,144 ש"ח כפול שנות הוותק.

סכום המענק הפטור – משכורת לכל שנת עבודה ולא מעבר לתקרה – 13,750 ש"ח כפול הוותק. כאשר במידה ששכרו של העובד נמוך מהתקרה ניתן להגדיל את הפטור המגיע לו בעד 150% ולא מעבר לתקרה. במידה וסכום המענק הפטור עולה על המענקים שרשומים בסעיף א.9 יש לרשום את סכום המענקים הצבורים.

סכום המענק החייב – סכום הכספים שנצברו בסעיף א.9

חלק ג' בטופס 161 החדש – חישוב המעסיק והנחיות לקופת הגמל

מעסיקים שדיווחו את נתוני העובד במערכת סיומי עבודה של רשות שוק ההון אינם צריכים למלא את חלק ג'. חלק זה יטופל על ידי המערכת ועובדי רשות המיסים. (לכניסה למערכת)

לאחר סיום מילוי חלק א' בטופס יש להעביר אותו לידי העובד כדי שימלא את בחירותיו (חלק זה מחליף את טופס 161א הישן) יש להגדיר לעובד מה פרק הזמן העומד לרשותו לצורך מילוי חלק ב'.

רשות המיסים קבעה שעל העובד להחזיר את הטופס לכל היותר תוך 10 ימים מהיום שבו המעסיק העביר לידי העובד את הטופס 161.

>>>להסבר מפורט על חלק ג של המעסיק

חלופה א' – העובד לא החזיר למעסיק את חלק ב'

ברשות המיסים מודעים לכך כי במקרים רבים העובד לא ימלא את חלק ב' ולכן הם מאפשרים למעסיק לקבוע כי במידה שהעובד לא החזיר למעסיק את הטופס וכלל כספי הפיצויים העומדים לרשותו נמצאים בקופה לקצבה יראו בכספים כאילו הושארו בקופה לצורך קבלת קצבה.

עובד שבעתיד ירצה למשוך את הכספים ידרש לבצע חרטה מרצף קצבה מול רשות המיסים.

שימו לב כי במידה שהעובד זכאי להשלמת פיצויים או לסכומים אחרים במזומן לא ניתן לבחור באפשרות זאת.

חלופה ב' – העובד החזיר למעסיק את חלק העובד והוא עומד בתנאים

אחת המטרות של טופס 161 היא מתן כלים נוספים למעסיק לגבי בחירותיו של העובד לגבי משיכת פיצויים פטורים, רצף קצבה או רצף פיצויים מבלי שהוא יצטרך לגשת לפקיד השומה. לכן במידה שהעובד עומד בכל התנאים הבאים והוא החזיר את חלק ב' בטופס לידי המעסיק, המעסיק יוכל לחתום על טופס 161 ולהעבירו לידי העובד.

מתוך חלק ב' – חלק העובד

המעסיק יסכם את בחירות העובד בחלק ב' בכפוף לתקרות יחתום על הטופס ויעביר אותו לידי העובד ולידי רשות המיסים. על העובד להעביר את הטופס לקופות לצורך משיכת הכספים.

ג.2 – המעסיק מעביר את הטופס ואת העובד לרשות המיסים

ישנם מקרים בהם התהליך אינו יכל להסתיים אצל המעסיק.

 1. מקרה ראשון – העובד לא החזיר את הטופס למעסיק אך לא כל הכספים שלו נמצאים בקופה לקצבה או שהוא זכאי להשלמת פיצויים.
 2. מקרה שני – העובד אמנם החזיר את חלק ב' אך הוא לא עומד באחד מהתנאים שציינו מעל (תנאים 1 עד 7) יש לרשום את התנאים בהם העובד לא עומד.

לא לשכוח כמובן לחתום ולהוסיף חתימה של העסק. טופס לא חתום אינו תקין.

תוך כמה זמן יש למסור לעובד טופס 161?

יש להגיש את הטופס לעובד עד ה- 15 לחודש. מסירת הטופס באיחור תחשב כהלנת שכר.

קיבלתי מהמעסיק טופס 161 מה אני צריך לעשות?

יש לשמור את טופס 161 לצורך משיכה בעתיד של כספי הפיצויים. במידה ואתם מעוניינים למשוך את כספי הפיצויים או לדחות את המשיכה יש למלא את חלק ב' בטופס 161.

האם ניתן למשוך פיצויים ללא טופס 161?

משיכת כספי פיצויים ללא טופס 161 חייבת במס של 47% על כספי הפיצויים או במס שולי.

מה עושים עם טופס 161?

טופס 161 משמש לצורך קביעת המס על כספי הפיצויים. בהעדר הטופס ינכו מכם מס מלא על כספי הפיצויים. שימו לב כי המעסיק לא יכל להשלים את מילוי הטופס אם לא תמלאו את חלק ב' בטופס.

למה אני צריך טופס 161?

במידה ותבקשו למשוך כספי פיצויים ללא טופס 161 ינכו מכם מס מלא על כספי הפיצויים. גם במידה ואתם לא צריכים את הכספים היום יש לשמור את הטופס.

מהיכן מורידים טופס 161?

טופס 161 מקבלים מהמעסיק. במידה ואין לכם טופס 161 אפשר לבדוק מול חברת הביטוח או קרן הפנסיה האם קיים ברשותה העתק של הטופס. טופס 161 ריק ניתן להוריד מאתר מס הכנסה

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

טופס 161 החדש -המדריך המלא למילוי הטופס by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. מה קורה אם המעסיקה רשצה בסעיף ח' סכום גבוה מהסכום שהצטבר בקופה בטענה שזה מה שהיא שילמה ולא מוכנה לדבריה "לספוג את דמי הניהול" ? חברת הביטוח הגישה לה דו"ח לפני מילוי 161 והסכום שם נמוך ב500 שח מאשר הדו"ח שהיא הוציאה. האם זה חוקי? מעבר לעובדה שכך היא תשלים לי פחות פיצויים צריכה לשלם פיצויים מלאים)

  1. האם את חתומה על סעיף 14? האם המעסיקה הפקידה לך לאורך כל תקופת העבודה מידי חודש 8.33% מהשכר לפיצויים? במידה וכן, המעסיקה לא צריכה לבצע השלמת פיצויים.

   אחרת, זה לא משנה מה היא כותבת בסעיף ח' היא לא עומדת בחובה שלה בתשלום פיצויים

 2. נדב,
  1. בסעיף ז', תקופות עבודה לא רצופות נדרש לציין גם הגדלת שכר או רק הפחתת שכר?
  2. בסעיף ח' – פירוט תשלומי הפיצויים שנצברו לעובד נדרש לדווח גם על צבירות תגמולים או רק פיצויים?

   1. תודה.
    במשך 5 שנות העסקה, התחלה עם שכר מינימום + 4 הגדלות משמעותיות.
    ללא שינוי בשיעור משרה.

    אגב, למה בכלל מעניין את מס הכנסה הגדלת שכר או שינוי בשיעור משרה?

    1. בטופס 161 יש לציין את השכר האחרון ולפיו לחשב את הפיצויים המגיעים לעובד. ללא קשר, במידה והעובד לא חתום על סעיף 14 הוא זכאי לפיצויים בהתאם למשכורת אחרונה כפול שנות הוותק בעבודה.

 3. איך אני בודק אם לא עשו טעות ברישום שבבפירוט התשלומים סעיף ח' ? בפועל יש לי דוח הצטברות הפיצויים וערך פידיון תגמולים שקיבלתי מחברת הביטוח.
  1. רשומה בו שורה עם סכום הפקדה לפיצויים ס.מ 6 ו ס.ת 20 – האם זה צריך להופיע בטופס 161 כשהמשלם הוא המעביד? או חברת הביטוח?
  2. רשומה שורה נוספת מידע על ערך פדיון תגמולים – האם זה צריך להופיע גם בטופס 161 ? ומי המשלם?
  3. בתלושי שכר ניקו ממני כל חודש ניכויי חובה לחברת הביטוח. האם זה חלק מעדיפים 1 או 2 ? אם לא אז איכן מופיע הכסף הזה שירד ממני? .
  4. בתלושים יש גם סעיף הורדה מהמעביד שנקרא קופ"ג מעביד חודשי. האם זה חלק מעדיפים 1 או 2?
  נחוצה תשובה דחופה. תודה מראש.

  1. ערב טוב,

   בטופס 161 צריכים להיות רשומים כספי פיצויים שמגיעים לך מהמעסיק ומהקופות (קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) ולא כספי תגמולים. כאשר כל משלם צריך להופיע בשורה נפרדת.

 4. נדב שלום,

  מאמר מצויין האם ניתן לדווח בסעיף ו' משכורת חודשית סכום גבוה מתקרת הפטור 12,230. נניח ששכר העובד הוא 20,000. האם אפשר לדווח שכר של 20,000 בסעיף ו', ובסעיף יא' סכום המשכורת הקובעת לפטור אדווח את תקרת הפטור 12,230 כיצד יש לנהוג?

  תודה רבה!!!

 5. נדב שלום,

  יש לי שאלה בנוגע לרצף פיצויים.
  בהנחה שהעובד מילא טופס 161 א וביקש לבצע רצף פיצויים.

  בחלק יא בטופס 161 אילו סעיפים אני צריך למלא?

  במקרה של רצף פיצויים ובהנחה שסכום המענק חייב במס' סעיף 4 בחלק יא, האם צריך למלא גם את סעיף 6 בחלק יא?

  באילו מקרים צריך לסמן את סעיף 6 בחלק יא?

  1. רצף פיצויים לא רלוונטי לטופס 161, העובד בכל מקרה ידרש לפנות לנציבות מס הכנסה להגשת הבקשה.
   לצורך השלמת סעיף יא, כמה משלמים יש לעובד? האם יש קופה אחת או יותר? במידה ויש יותר ממשלם אחד מלבדיך לא ניתן להשלים את סעיף 6 וצריך להפנות את העובד למס הכנסה.

   1. היי נדב,

    תודה על תשובתך.
    משלם 1, קופה 1 האם במקרה של משלם 1 וקופה 1 אני צריך למלא את סעיף 6?
    בהנחה שסכום המענק חייב במס.

 6. שלום נדב
  תודה על ההסבר המפורט ועל הבלוג הנהדר.

  המקרה שלי הוא קצת יוצא דופן. עבדתי במשרה מלאה מספר שנים, ולאחר מכן עברתי באותה חברה למשרת סטודנט. עקב זאת גם המשכורת הבסיסית שלי קטנה, וגם ירדתי למשרה חלקית – בהיקף לא יציב. כלומר תקופות מסויימות עבדתי 50% ותקופות אחרות 20-30%.
  בכל התקופה הזו הייתי חתום על סעיף 14 והמעביד הפריש את הפיצויים לקרן הפנסיה וב. מנהלים.

  אחרי מספר שנים כסטודנט, פיטרו אותי.

  כעת לא ברור לי מה צריך להיות כתוב תחת הסעיף "משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה".
  מפני שאם על פי ערך זה מחושב לי גובה הפטור והוא בגובה המשכורת האחרונה, אז ערך זה לא מייצג את סך הפיצויים שהמעסיק הפריש לי לאורך השנים, ויצא שאצטרך לשלם מס (שאני לא אמור לשלם) על הפיצויים שהופרשו לי בתקופה בה עבדתי במשרה מלאה.

  בטופס, תחת "תקופות עבודה לא רציפות" המעסיק פירט את המשכורות שלי באופן נאמן. על כן, אני לא מבין מדוע הסעיף "משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה", הוא הקובע לגובה הפטור.

  מה דעתך?
  האם תוכל להאיר את עיניי?

  תודה רבה
  יובל

 7. שלום נדב,

  יש לי שאלה נוספת:
  לגבי "סעיף ח', פירוט תשלומים": האם מדובר בסכום שהופרש כולל הפרשות לפנסיה. או רק בחלק הפיצויים שהופרש לתוך תוכניות הפנסיה.

  שוב תודה,
  יובל

 8. תודה על המאמר!

  1. חישוב פיצויים לפי משכורת אחרונה – ברוטו או נטו?
  2. כיצד אדע אם מעבר דירה לאחד מיישובי השומרון נחשב להתפטרות שדינה כפיטורין?
  3.בטופס 161 חלק המעביד אני רואה שסהכ מענק שישולם בעת הפרישה (סכום ההפרשות לקופות) נמוך משמעותית מחישוב של משכורת אחרונה כפול מס שנות ותק.
  האם בכל מקרה של פיטורין המעביד מחויב לשלם משכורת אחרונה כפול במספר השנים?

  תודה רבה!

 9. שלום רב,
  אימי הקשישה העסיקה מטפלת במשך שנתיים וחצי. שכרה האחרון היה 6,050 שח, אולם חלק מהשכר הזה, כ-1200 שח שולם לה מביטוח לאומי באמצעות חברת כ"א. על השכר ששולם בפועל הפרשנו לקרן פנסיה כנדרש בחוק, באמצעות סוכן הביטוח שלה.
  לאחר פיטוריה בסוף אוקטובר, נדרשתי עי סוכן הביטוח למלא טופס 161.
  כמקובל בהעסקת מטפלות ועוזרות , מעולם לא הוצאתי לה תלושי שכר, אין לי מערכת להפקת תלושים ואין לי שום ידע לגבי מילוי הטפס וההשלכות שלו.
  ברצוני לציין שלגבי עוזרת בית אחרת שפוטרה ובוטחה ע"י חברת מנורה לא נדרשתי למלא ט. 161.
  מה עלי לעשות?

  1. תפעלי בהתאם להנחיות שמופיעות כאן כדי למלא את הטופס, תורידי טופס ריק. ותמלאי את פרטי השכר האחרון ואת ההסכום שהופקד לפיצויים בהתאם לנתונים שתקבלי מקרן הפנסיה שלה.

   1. שלום נדב, תודה עבור תשובתך.
    שתי שאלותנוספות:
    1. בחדשיים האחרונים לעבודתה , ביטוח לאומי לא השתתף בתשלום, ועל כן שלמתי לעובדת את השכר המלא (6050 שח). האם עלי לחשב פצויים לפי שכר זה למרות שלמעשה קבלה פצויים מחברת כא בגין 1200 שח ששלמו לה עבור כל התקופה הקודמת?
    2. הפרשתי לקרן הפנסיה 17.5%, כלומר רק 6% ע"ח פצויים ועלי להשלים 2.33%. האם נדרש לרשום גם את הסכום הזה בטופס 161?

    1. שלום אורית,

     1. בהתאם לתקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים , כאשר חל בשכרו של העובד שינוי זמני, יחושב השכר האחרון לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור. כלומר גם במקרה של העלאה של השכר האחרון, וגם במקרה של הפחתתו, השכר שיחושב הוא לא השכר האחרון בפועל אלא זה שהיה מתקבל אם לא היה נעשה השינוי, ובלבד שמדובר בהעלאה או הפחתה שהן זמניות בלבד.
     2. כן, צריך לרשום בסעיף ח שני משלמים אחד קרן הפנסיה והשני את

 10. נדב שלום

  אבקש את עזרתך

  שכר ממצוע 2014 = 4200 ש"ח
  שכר ממוצע 2015 = 2000 ש"ח
  שכר ממוצע 2016 = 800 ש"ח

  או שכר ב-30 חודש = 64000 ש"ח

  עובד שעתי

  מה הסכום שאני אמורה לרשום בטופס 161 סעיף ו משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה ?

  1. שלום נעמי,

   יש לבצע את החישוב באופן יחסי עבור כל תקופה בנפרד. ראי גם את סעיף ז בטופס, יש למלא שם את תקופות העסקה ואת השכר.

 11. נדב שלום.

  בט. עזר 161 מופיעים 2 סכומים שונים של יתרות הפיצויים. האחד הוא יתרות פיצויים והשני הוא למס. שאלתי היא בבוא המעביד להשלים את פיצויי הפיטורין (בהנחה ואין סעיף 14) מהו הסכום שיש לקחת בחשבון. הקופות שלי נפתחו בשנת 2000.

  תודה.

 12. שלום נדב

  יש עובד שמבוטח ב"מבטחים החדשה".
  העובד הגיע לגיל פרישה.
  האם בטופס 161 אני כמעסיק חייב למלא סכומים שהוא צבר לפנסיה,
  או רק את הסכומים שנצברו לפיצויים לפי אישור שקיבלתי ממבטחים החדשה?

  1. אבי שלום,

   בטופס 161 צריך למלא את כל המקורות לתשלום פיצויים. במידה ואתה משלם לעובד פיצויים נוספים על אלה שנצברו בקרן הפנסיה מבטחים עליך למלא בסיף ח בטופס את פרטיך כמשלם. במידה ואין מקורות נוספים לפיצויים יש למלא רק מבטחים החדשה כמשלם.

 13. נדב שלום,
  הגשתי היום מכתב פיטורין בעבודה לתאריך ה20/2 ויום למחרת אני טס.
  האחראית הסבירה לי שאני אקבל את הטופס(161) רק ב9/3 ביחד עם המשכורת.
  הבעיה היא שאני כבר לא אהיה בארץ, ורציתי לדעת אם ההורים יוכלו לטפל לי בטפסים או שאני חייב לעשות הכל?
  ומידה ורק אני יכול לטפל בזה. האם אני יוכל לטפל בטפסים רק אחראי שאחזור לארץ?
  תודה.

   1. זאת אומרת שאני לא חייב למלא טופס 161 בסיום העבודה?
    ובמידה ולא, אחרי סיום העבודה הכסף ישאר אוטומטית בקופה ואני אוכל למשך אותו מתי שאני ארצה בהמשך?
    תודה.

 14. נדב שלום
  מעביד ששילם פיצויים מלאים לפי טופס 161 ושיחרר גם את הקופות
  לאחר מכן התברר שבתחילת העבודה לא הפרישו לי את קרן הפנסיה (למרות שהיה כתוב בתלוש שהפרישו וכו')
  לאחר שדרשתי את השלמת ההפרשות שלא הופרשו
  אמר לי המעסיק שהתברר לו בדיעבד שהוא לא היה צריך לתת לי פיצויים מלאים (חודש לשנה) אלא רק חלקי, מכיון שהוא הפריש לי את הפנסיה לפי החוק החדש של פנסית חובה ומימילא סעיף 14 חל באופן אוטומטי על אותה תקופה.
  ההפרש הוא של כמה אלפי שקלים והמעסיק רוצה לקזז את ההפרשות שלא הופרשו בסכום הפיצויים המוגדל שהוא שילם.
  יש לי שתי שאלות:

  1. האם הוא יכול לחזור בו ולהגיד שהוא משלם רק לפי סעיף 14 ולקזז את עודף התשלום ?

  2. האם המעסיק חייב לשלם גם את סכומי התשואות של הקרן שלא קיבלתי על אותן הפרשות במשך השנים, (ההפרשות הם משנת 2010 ו 2011, התשואה הממוצעת לקרן היתה 36% במשך שש שנים, האם הוא חייב לשלם לי גם את התשואה שלא קיבלתי) ?

  1. ערב טוב,

   1. חובת תשלום פיצויי פיטורים היא משכורת אחרונה כפול תקופת העבודה. מעסיק שהפקיד לפי סעיף 14 ראשי שהכספים שהופקדו בתכנית יבואו במקום הכספים אותם הוא ישלם בסיום העבודה וזאת בתנאי שהוא הפקיד אחוז חודשי של 8.33%. במידה והמעסיק הפקיד לך אחוז נמוך יותר הוא נדרש לבצע השלמת פיצויים. בטופס 161 המעסיק צריך למלא את הכספים שהוא נדרש לשלם, את הכספים שנמצאים בקופה ואת הכספים שהוא השלים. כך שמוזר שיצא פער כל כך גדול לרעתו והוא לא שם לב.
   2. המעסיק ניקה ממך כספים ולא העביר אותם לקרן, מדובר בעבירה פלילית. מעבר לכך שהמעסיק חייב להחזיר את הכספים עליו לשלם גם ריבית.

   1. לגבי סעיף 1
    זה לא שהוא לא שם לב, הוא פשוט לא ידע שהוא יכול לשם לפי סעיף 14 ולא לשלם פיצויים מלאים שלחוד שלשנה.

    רק אחרי שאני תבעתי החזר על הפרשות שלא הופרשו, האירו את עיניו שהוא שילם יותר מידי וכעת הוא רוצה לקזז למפרע את התשלומים, כנגד ההפרשות של קרן הפנסיה שלא הופרשו במלואם.
    שאלתי היא, האם מותר לו לקזז את הסכומים והאם הוא יכול למפרע להחליט שהוא שילם דמי פיצויים גבוהים ממה שהוא היה חייב לשלם ע"פ חוק.

    רק אציין שאין חתימה של אף אחד על סעיף 14, הכל כתוצאה מחוק פנסיה חובה שאומרת שהפרשה של פנסיה חובה, היא כמו חתימה בפועל על סעיף 14.

    1. בוקר טוב,
     אכן סעיף 14 חל על שניכם מתוקף צו ההרחבה. אני לא עורך דין כך שאני לא יכל להיכנס לשאלה האם מותר לו עכשיו להתנער מהחישוב המקורי שלו. כל זה לא מונע את החובה שלו לשלם את הכספים עבור התקופה בה הוא ניכה ממך כספים ולא העביר לקרן. מדובר בעבירה לא קטנה.

 15. שלום
  לצערי לא הייתי מספיק מודע לחשיבות הטפסים הללו ועל אף שהחברות שעבדתי בהן בעבר העבירו לי את המסמכים לא עשיתי איתם כלום (כלומר לא ניגשתי להחתים פקיד שומה וכו')

  בשנת 2013 – 2105 עבדתי בחברה א'
  בשנת 2015-2016 עבדתי בחברה ב'
  בחצי השני של שנת 2016 עבדתי בחברה ג'
  כיום אני עובד בחברה ד'

  בחברות א' ו-ב' ברור מאליו שכבר עברו 90 הימים מאז שהייתי אמור לגשת לפקיד השומה
  בחברה ג' גם עברו כבר 90 הימים.

  חשוב לציין שנכון לכרגע אני לא רואה סיבה עבורי למשוך את כספי הפיצויים ואני רואה לנכון להמשיך איתם הלאה לרצף פיצויים ולבסוף גם לחלק מקצבת הפנסיה. (אין לדעת מה יוליד יום אבל כרגע אלו מחשבותיי).

  בהנחה וכל הנ"ל מתקיים איך משפיע עליי המצב שבו לא עשיתי שום דבר עם טפסי 161?

  תודה מראש

  1. ערב טוב יניב,
   הבעיה שלך תתחיל כאשר תרצה למשוך את הכספים בעתיד. תצטרך לגשת לפקיד שומה ולבקש אישור על ניכוי מס עדכני במקום טופס 161 שלך. פקיד השומה סביר להניח ירצה לחייב אותך במס כאילו משכת את הכספים במועד סיום העבודה.

   1. אבל בהנחה ולא ארצה למשוך את הכספים, אצבור אותם עד גיל הפנסיה ואז אקבלם כקצבת פנסיה.
    עדיין אחויב במס כאילו משכתי את הכספים?

 16. הי,

  יש לי ביטוח מנהלים. לאחרונה עברתי למעסיק חדש ושלחתי לחברת הביטוח טופס בקשה לרישום מעסיק חדש (העברת בעלות) וצירפתי גם טופס 161 מסודר שנתקבל מהמעסיק הקודם. כחודשיים לאחר הגשת הבקשה, קיבלתי מחברת הביטוח הודעה שלא ניתן לבצע הבקשה של העברת הבעלות בשל אי התאמה בסכום הצבירה בין מה שרשום בטופס 161 לבין הנתונים שיש בידי חבר הביטוח. מה זה אומר? מה אמורים לעשות במקרה כזה? תודה.

 17. שלום רב
  עבדתי 9 וחצי שנים בחברה במרכז , לפני חצי שנה עברתי למושב חקלאי בצפון
  המעסיק מילא ושלח לי הטופס 161 וקיבלתי את הכסף מהקופה!!
  השאלה שלי כמה אחוזים הכסף של הקופה מסך דמי הפיצויים?
  עוד שאלה בבקשה..השכר שלי היה שעתי כולל עמלות מכירה…איך אני יכול לדעת אם הם חשבו
  עם העמלות מכירת שזה היה קבוע כול חודש -איש מכירות הגדרת תפקיד
  תודה מאיר

  1. ערב טוב מאיר,

   אתה יכל לבדוק בקרן הפנסיה מאיזה שכר בוצעה ההפקדה לקרן. בימים האלה קיבלת דוח שנתי אתה יכל לראות שם את השכר בכל חודש

 18. היי אשמח לעזרה בבקשה
  המעסיקה הקודמת שלי שלחה לי טופס 161 א
  בזמן העבודה אצלה כעשרה חודשים עבדתי במקביל במקום נוסף באחוז משרה של כ25%
  מה הטופס שהיא שלחה לי אמור בעצם לעשות? כי לא נצברו לי כספי פיצויים שאני יודעת עליהם
  לא דיווחתי למס הכנסה על תיאום מס מפני שאני חיילת משוחררת ויש לי פטור של שנתיים
  במשרה המלאה אצלה השתכרתי בכ4600 ובעבודה הנוספת עד ל2500 שח בערך אפילו פחות.
  לא ידעתי שעליי לדווח על תיאום מס חשבתי שאני פטורה מכך בגלל הצבא .
  מה עליי לעשות כשאני ממלאת את הטופס אני רוצה שהכספים האלו ימשכו לקופת הפנסיה שלי
  תודה רבה

  1. בקישור הבא יש הסבר על אופן מילוי טופס 161א https://pensuni.com/?p=1005 עלייך למלא גם את חלק ב2 ולדווח שם על עבודות קודמות ועל הכספים שנצברו בחיסכון הפנסיוני שלך.
   כדי שכספי הפיצוים ישארו בקרן הפנסיה עלייך לבחור בסעיף 5 בטופס 161א ברצף קצבה

 19. נדב שלום,
  כספי פיצויים בקרנות מחולקות לשתי קטגוריות 1. סך פיצויים בקצבה וכן 2. סך הפצויים בהון
  האם המעביד חייב להשלים את ההפרש של שני הסכומים שנצברו או את ההפרש בין ה-100% לסך שנצבר בקצבה.
  תודה מראש.

  1. דוב, לא הבנתי את השאלה

   השלמת פיצויים רלוונטית לנושא, סעיף 14 והכספים שהופקדו לקרן.
   בסעיף ח' יציין המעסיק את סך המקורות בהם נצברו הכספים. במידה ויש חובה להשלים (לא הפקיד בהתאם לסעיף 14) עליו להוסיף שורה נוספת על שם המעסיק.

   1. ראשית איני חתום על סעיף 14 והמדובר במסגרת בטוח מנהלים.
    הסכום שהצטבר בקצבה הוא סך ההפקדות הנומינליות של המעביד והעובד ואילו הסעיף ההוני מתייחס לרווחי הון מהכסף "שלי" "שעבד" יפה ונשא רווחים.
    שאלתי האם המעביד אמור ליהנות מרווחים אלה ולהשלים למאה אחוז נומינלי או שהמעביד יהיה זה שיהנה מכספי רווחי הון ויצטרך להשלים למאה אחוז סכום נמוך יותר. בתקווה שהפעם שאלתי ברורה יותר.
    תודה. דוב

    1. דוב שלום,

     האם הכסף נחסך בביטוח מנהלים בפוליסה ישנה? סך הפיצויים הוא גם בחלק ההוני וגם בחלק לקצבה כאשר ישנה סוגיהכיצד יש לחשב את הרווחים על הפיצויים..
     ראה את התשובה שנתן בעבר עו"ד אלון זילברשץ בנושא

     בפוליסות ביטוח "ערך פדיון הפיצויים" אינו זהה לזה שבקרן פנסיה.
     במהלך השנים שונו תנאי הפוליסה בעניין זה. השינויים העיקריים חלו בפוליסות שיצאו לאחר 1991 ושוב בשנת 2004. יש לבדוק את תנאי הפוליסה הספציפית. בעבר ערך הפדיון חושב על פי הפרמיה של רכיב הפיצויים, ללא ריבית אך בתוספת הצמדה למדד. הריבית הועברה לחלק התגמולים. לאחר מכן החישוב היה לפי המדד או הרווחים הצבורים, לפי הנמוך. במקרים רבים אופן החישוב גרם לכך, שהמעביד חויב להשלים פיצויים ולא היה עודף. כמובן שהיו מקרים הפוכים רבים. כיום החישוב הוא נפרד לכל רכיב, כך שלפיצויים נוספים הרווחים עליהם.

     אם הצבירה עולה על חוב הפיצויים, ואם חוזה העבודה או הסכם קיבוצי אינו מבטיח לעובד את כל צבירת הפיצויים, רשאי המעביד בעקרון לקבל את ההפרש. התוספת "בעקרון" נובעת מכך שהפסיקה התייחסה לעודף הפיצויים בקופת גמל מרכזית לפיצויים או הונית, ולא ידוע לי על מקרה בו הוחזר למעביד עודף פיצויים מקופה לקצבה. על פי ההלכה המשפטית, סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים משריין את הפיצויים הסטטוטוריים, דהיינו החוב על פי החוק, ומעבר לכך אין שריון, בכפוף לקביעה בחוזה העבודה או הסכם קיבוצי.

 20. נדב שלום,
  במקרה של שכר גבוה מ 32000 ש"ח בשנת 2017, בסעיף ח בטופס 161 יש למלא רק את הסכום שחוייב בשווי למס ?
  כלומר לא את כל הסכום שעבורו הופרשו הפיצויים, אלא רק את החלק היחסי עד 32000 ש"ח לחודש ?

  תודה..

  1. בטופס 161 יש לרשום את כל סכום הפיצויים שהופקד לקופה, לצד שם המשלם יש לציין את הסכום עבורו בוצעה זקיפת הכנסה. בנוסף, כדי למנוע תשלום מס כפול במועד המשיכה, המעסיק יצרף לטופס 161 נספח שכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שעליו בוצעה זקיפת הכנסה.

 21. שלום נדב.
  במקום עבודתי הוחלף המעביד (עמותה אחרת).
  אני ממשיך לעבוד כרגיל באותם תנאים.
  אינני מעוניין בפיצויים.
  מעוניין שכל כספי הפנסיה והפיצויים ימשיכו כרגיל.
  האם אני חייב למלא טופס 161 וכו…

  1. במידה וצברת בכספי הפיצויים סכום הנמוך מ- 360 אלף שקלים וכל הכספים שלך נצברו בקופות לקצבה אינך צריך לעשות דבר.
   במידה ואתה לא עומד בכללים האלה, עליך למלא טופס 161א

 22. היי נדב,

  שים לב שסעיף ו' משכורת חודשית הינה הכנסת העובד מעבודה למעט תשלומים ששולמו לכיסוי הוצאות ולא כולל.

 23. שלום, המעסיק החתים אותי על עבודה זמנית אצלו ועבדתי אצלו 3 חודשים ובסיומה הם כל פעם עושים לי בעיות ולא רוצים להביא לי טופס 161.
  דורשים ממני שאני אחתום להם על טופס 161א' ורק אז כביכול הם ימלאו לי טופס 161.

 24. נדב שלום
  אני העסקתי עובד על בסיס יומי. שילמתי עבורו ביטוח לאומי וכן פיצויים ופנסיה ללא תלושי שכר. לאחרונה פיטרתי אותו עם מכתב פיטורין. מה עלי לעשות כדי שהוא יוכל לקבל דמי אבטלה? לדבריו אני צריך לתת לא תלושי משכורת, אם כן איך עושים את זה?

  תודה מראש
  דוד הנקין

 25. היי נדב,
  במקרה של עובד עם שכר של 150 ש"ח לשעה שעבד בממוצע 30 שעות בחודש, מה צריך למלא בשדות ו' ו ז' וכיצד הדבר משפיע על הפטור לפיצויים.

     1. אז בשדה ו' האם רושמים את המשכורת ה"מנורמלת" למשרה מלאה או המשכורת בפועל למשרה השעתית הממוצעת?

 26. היי נדב אחלה אתר אני לומד ננו המון
  שאלתי היא איך ממלאים את ה-161 כאשר יש רכיב חלף הודעה מוקדמת ? איך מקזזו=ים את המיסוי בגין תש' זה ?
  אשמח לעזרתך

  1. הי אידן,

   יש למלא את התשלום בסעיף ח'.
   יש לבחור סוג משלם 1 – המעסיק
   וסוג תשלום 20

   סכום זה ילקח בחשבון בסעיף יא בסך המענק

 27. נדב שלום,
  אחותי עובדת במכינה ללימודים קדם-אקדמיים של האוניברסיטה העברית מאז 1994.
  עד 2007 עבדה 8 חודשים ופוטרה בסוף שנת הלימודים ואחרי 4 חודשים חודש החוזה.
  מ- 2007 (חוק פנסיה חובה וכד'), עובדת רציף. סה"כ המשכורת של 8 חודשים חולקה ל- 12 חודשים, כלומר שכר שנתי ללא שינוי.
  אחותי לקראת פרישה בעוד 3 חודשים.
  האם הפיצויים על 13 השנים הראשונות אבדו ?
  נדמה לי שהיה איזשהו פסק דין שקבע שפיטורין שנתיים כאלו אינם תקפים.
  בתקווה..

  1. ערב טוב יגאל,

   אני לא מומחה בנושא הזה, אבל תראה את סעיף 9 בחוק פיצויי פיטורים. נדמה לי שהוא נועד כדי למנוע את המצב שאתה מתאר

   https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm#Seif9

   אני מציע גם שהיא תבחן מה הוותק שמופיע לה בתקופת העסקה, יכל להיות שהם לא מתכחשים למועד תחילת העבודה.

 28. שתי שאלות ברשותך:
  א. האם מענק פרישה, שנרשם בתלוש השכר האחרון ככזה, אמור להיכלל בטופס 161:
  1. בסעיף ו' והאם במשכורת חודשית אחרונה או בשכר עבודה
  2. בסעיף יא'

  ב. האם כאשר ע"פ טופס 161, כל הסכומים פטורים ממס (אלו שנמצאים בקרן הפנסיה כפיצויים ואלו ששולמו ודווח כמענק פרישה בתלוש השכר), יש חובה ו/או משמעות למילוי טופס 161א וסעיף 7 בסעיף יא' בטופס 161

 29. היי נדב,
  שאלה- עובד בשכר של 12 ברוטו. משכורת אחרונה הייתה 18 ברוטו (פדיון חופשה הבראה וכו). עבד 1.268 שנים. סהכ הפיצויים שהופקדו לו 15,600. לפי החישוב של 12*1.268 התקרה שלו לפטור היא 15,200. כלומר יש 400 שח שחייבים במס. האם ניתן לשנות את החישוב ולחשב לפי 18,000? או שבכל מקרה לא ניתן לקחת לתקרה יותר מ12,230? גם ב12230 נשאר פער של בערך 60 שח…. יש עוד דרכים להקטין את זה כדי לא להתחיל מסע לפקיד שומה על סכום כזה?
  תודה!

  1. ערב טוב לימור,

   התקרה לפטור לא משתנה, היא הוותק כפול התקרה. ציינת שנותר סכום של 60 שקלים,
   במידה ורוצים למשוך את הכספים מבלי לגשת למס הכנסה אפשר לשלם על הסכום הזה את המס המירבי, 47%
   נראה לי משתלם.

 30. אני עובד במשרד החינוך כמורה פנסיה תקציבית,
  ובמקביל בבעלות פרטית בפנסיה צוברת , התחלפו הבעלים וקיבלנו מכתב פיטורים .
  מעסיקים אותנו מחדש על ידי בעלים חדשים(נאמר לנו שרצף הזכויות נשמר).
  האם ניתן למשוך את כספי הפנסיה כיוון שמקבל פנסיה תקציבית ממשרד החינוך ?
  האם כן , האם יש על זה מס ?

  1. צהריים טובים יוסי,

   משיכת כספי הפנסיה (כספי התגמולים) חייבת במס של 35%. לאחר שתתחיל לקבל קצבה ולאחר גיל 60 יתכן ותוכל למשוך בשיעורי מס נמוכים יותר.

 31. שלום נדב,
  שאלה לגבי סעיף י"א – חישוב הפטור ממס:
  נניח והעובד עבד 10 שנים במשכורת של 24,000 ש"ח ובסה"כ הופרשו עבור ע"י המעסיק למרכיב הפיצויים 240,000 ש"ח (מתוכם כחצי פטורים ממס וכחצי חייבים). אך בעת העזיבה את מקום העבודה היו לו כ-400,000 ש"ח במרכיב הפיצויים ולא רק 240,000 ש"ח, כיוון שהסכומים צברו תשואה בקופה. מבירור שעשיתי עם מס' יועצים פנסיוניים – גם החלק היחסי של התשואה על הסכומים הפטורים הוא פטור ממס בעצמו, כלומר החלק היחסי אומר ש-200,000 פטורים ממס ו-200,000 חייבים במס, ולא רק 120,000 פטורים ממס ו-280,000 חייבים.
  אז קודם כל רציתי לוודא שזה אכן נכון, ושנית רציתי להבין מה המעסיק אמור למלא בסעיף י"א לגבי הסכומים הפטורים ממס, הרי המעסיק לא יודע בדיוק מה החלק היחסי הפטור ממס וסביר שהוא יעשה טעויות במילוי הטופס. האם הוא יכול להשאיר חלק זה ריק ולאפשר לעובד לתאם את הפרטים מול מס הכנסה?

  ושאלה נוספת – בהגעה לגיל פרישה, האם ישנה דרך לא לשייך את כספי הפיצויים לקצבה (בהנחה ויש יותר מקצבה מינימלית) ומנגד גם לא למשוך אותם, אלא פשוט להשאיר אותם בקופת הגמל כחיסכון המיועד לירושה? כך כל התשואה שירוויחו סכומי הפיצויים הפטורים ממס יישארו פטורים ממס בעצמם, וזה יתרון משמעותי. האם הדבר אפשרי? ואם כן – איך יחושב המס על אותם כספים שחייבים במס, במידה והכספים נשארו בקופת הגמל עד מותו של הפורש?

  תודה רבה!

  1. הי רונן,

   לגבי החלק הראשון אני לא מכיר משהו כזה. המעסיק נדרש לציין בסעיף ח' את הסכומים העומדים לרשותך בקופה במידה והוא לא יכל לחשב את גובה המענק הפטור עליו להפנות אותך למס הכנסה.

   לגבי השאלה השנייה, יש אפשרות לא לממש את כל כספי הפיצויים כקצבה אך הם יהיו חייבים במס במקרה מוות. בניגוד לתגמולים שיהיו פטורים ממס, כספי הפיצויים חייבים במס.

   1. תודה נדב.
    אז בעצם לפי מה שאתה אומר יש אפשרות להחליט שלא רוצים להכניס לקצבה הן את כספי הפיצויים והן את כספי התגמולים (מעבר לקצבה המינימלית)?
    כלומר אם למישהו יש קצבה בגובה 7000 שקל, יש לו אפשרות לבחור לקבל קצבה מינימלית ולא לממש את יתר הכספים? מה קורה עם היתר במקרה זה? האם יתר הכספים מוגדרים הוניים, נשארים בקרן הפנסיה וצוברים תשואה? האם ניתן לניידם לקופת גמל?

    ולגבי כספי הפיצויים שלא משוייכים לקצבה בגיל פרישה עד המוות – מה תהיה חבות המס עליהם וכיצד היא תחושב?

    שוב תודה!

    1. נכון, אתה לא חייב לממש את כל הכספים כקצבה. תוכל לבחור להוון אותם בעתיד בהתאם למס השולי שחל עלייך.

     במקרה מוות, כספי התגמולים יהיו פטורים ממס כולל הרווחים. כספי הפיצויים יהיו חייבים במס בהתאם למעמד שלהם לפני המוות

     1. תודה רבה נדב. שכחת רק להתייחס לנקודה של האם ניתן לנייד את יתר הכספים (אלה שהגמלאי לא מייעד לקצבה) מקרן הפנסיה לקופ"ג? כך ניתן גם לנהלם ב-IRA ולהפיק מהם תשואה גבוהה יותר מקרן הפנסיה, שתהיה בעצם פטורה ממס.

 32. לפי מה מחשבים את הפיצויים שהצטברו בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים. האם לפי הסכום הנומינלי או הריאלי?

 33. עובד שתבע את המעביד וזכה בהסכם פשרה פיצויים פטורים בנוסף למה ששוחרר בעבר מחברת הביטוח בסך12000 ש"ח ועוד השלמה לפיצויים מוגדלים 13 אלף ן+ הוצאות משפט 4.5 אלף
  כיצד מתקנים את ה 161 המקורי שהוגש ובו נרשמו הכספים מחברת הביטוח ששוחררו בינתיים?
  היכן נרשמים הו=צ משפט?
  ומה עושים כאשר יש פיצויים חייבים במס ?

 34. היי נדב.
  סיימתי לפני חודש סטאז' ברפואה בבית חולים ממשלתי. ברצוני למשוך את כל כספי הפנסיה בתשלום קנס(שבירת קופה) עקב צורך כלכלי.בבואי למדור השכר בבית חולים על מנת לבקשת טופס 161 א על מנת למשוך את הכספים נאמר לי על ידם שאין ביכולתם למסור לי טופס כזה כי המדינה אוסרת על כך.לי זה נשמע הזוי.אם ברצוני להתעקש ולמשוך את הכספים איזה טפסים עליי להתעקש לקבל ולמלא אותם? האם במקרה של שבירת קופה אני מחוייב גם לעבור בפקיד השומה?

  1. יתכן ואתה לא זכאי לפיצויים ולכן הם לא נותנים לך טופס 161? זה לא מונע ממך למשוך את כספי הפיצויים או את הכספים בקופה.

   מציע שתקרא בהקשר הזה את הכתבה הבאה : איך למשוך את הכספים מקרן הפנסיה
   https://pensuni.com/?p=321

   1. נכון נדב סטאז'רים ברפואה מוחרגים מהחוק ולא זכאים לפיצויים…אם כן אוכל לפנות לחברה שמנהלת את הפנסיה שלי(מנורה מבטחים) ולבקש מהם ישירות לשבור את הקופה או שעליי להמציא מסמך נוסף?האם גם במקרה דנן עליי לעבור דרך הפקיד השומה?
    בתודה מראש.

 35. שלום,
  פוטרתי בסוף-04/2018 ומאז אני בהתקשקשות מול המעסיק לגבי הסכום שהופקד בחשבון הפנסיה,
  לאחר התוספת של המעסיק כ-7200 ש"ח (יתכן והיה צריך להוסיף יותר) עכשיו שולח לי טופס 161 כאשר בסעיף ו הוא מציין ש"המשכורת החודשית" האחרונה לפני פרישה הינה 6222 ש"ח ו"שכר עבודה לענין תקנות פיצויי הפיטורין הינו 7040 ש"ח.
  בתלוש השכר של החודש המלא האחרון (03/2018) הגלובל עמד על 7000 ש"ח ושכר החייב במ.ה = 6222 ,
  שכר נטו = 5618, ונטו לתשלום=5318 (כולל נסיעות).
  בנוסף אמר שיעביר לי את הטופס + צ'ק הפיצויים (לא ידוע לי על כמה) לאחר שאחתום לו על העדר תביעות.
  1. האם הטופס שמילא תקין?
  2. האם הוא יכול לחייב אותי לחתום על העדר תביעות?

  אנא מענכם המהיר – הסיפור הזה נמשך כמעט שנה – והמעסיק לא גומר להטל בי.

  1. הי ציפי

   סעיף משכורת אחרונה מתייחס ל – הכנסת העובד מעבודה למעט תשלומים ששולמו לו לכיסוי הוצאות ולמעט שווי רכב. המשכורת החודשית תשמש אותנו מאוחר יותר לצורך קביעת תקרת הפיצויים. סעיף המשכורת החודשית עשוי להיות גבוה מסעיף שכר העבודה שמופיע בצד שמאל.

   הסעיף מושפע גם מתוספות שהיו לך לאורך השנה.
   לגבי טופס העדר תביעות, במידה והתנהלות המעסיק לא תקינה אין לו כלל משמעות

 36. שלום נדב,

  בחלק א' בטופס צריך לסמן אם העובד הוא בעל שליטה או לא.
  נכון למתי העובד הוא בעל שליטה? נכון לתקופת עבודתו או למועד קבלת הפיצויים?

  יש לי מקרה של בעל שליטה שכיר שהחזיק 18%, וכשסיים לעבוד מכר חלק מהמניות שלו, והגיע לאחזקה של 3.6%.
  מה צריך לסמן בטופס 161? האם נחשב בעל שליטה לפי אחזקותיו בתקופת עבודתו? או לא בעל שליטה בעת קבלת הפיצויים?

  1. להבנתי מקריאת פקודת מס הכנסה העובד יחשב עדיין כבעל שליטה.
   ראי בדברי ההסבר לטופס 161, הפניה לפקודת מס הכנסה סעיף 32 – 9

 37. היי נדב,
  עבדתי 3 שנים במקום עבודה שנסגר, אני מעוניינת להשאיר את כספי הפיצויים לפנסיה אך עדיין לא מצאתי עבודה .
  בינתיים אני מסתדרת בלי הכספים האלו אך אינני יודעת כמה זמן אצטרך לחפש….
  עוד שבוע עובר לי 90 הימים ועדיין אין לי מושג אם כדאי למשוך או שאני אצליח למצוא עבודה ואוכל להשאיר את הכסף לפנסיה.
  אוכל להחליט בהמשך?
  זה יפגע בי או שמקסימום אשלם מס שולי על חודשיים/שלוש של תשואה?

  1. במידה ואת מעוניינת להשאיר את הכספים לקצבה עלייך לבחור ברצף קצבה, בכל שלב ניתן בהמשך לבצע חרטה מרצף קצבה.

   במידה ואת שוקלת למשוך את הכספים, תוכלי לעשות רצף פיצויים, רצף פיצויים מחייב אותך למצוא מעסיק תוך שנה. במידה ולא תמצאי תהיי חייבת למשוך את הכספים.

   את הבחירה צריך לבצע באמצעות טופס 161א

   בשני המקרים במועד החרטה יבחנו את גובה הפיצויים לחישוב הפטור.

   1. אם הבנתי נכון אז אני יכולה לעשות רצף קצבה ומקסימום למשוך את הכסף בעוד כמה חודשים?

 38. היי נדב,
  עבדתי 3 שנים במקום עבודה שנסגר, אני מעוניין להשאיר את כספי הפיצויים לפנסיה אך עדיין לא מצאתי עבודה .
  בינתיים אני מסתדר בלי הכספים האלו אך אינני יודע כמה זמן אצטרך לחפש….
  עוד שבוע עובר לי 90 הימים ועדיין אין לי מושג אם כדאי למשוך או שאצליח למצוא עבודה ואוכל להשאיר את הכסף לפנסיה.
  אוכל להחליט בהמשך?
  זה יפגע בי או שמקסימום אשלם מס שולי על חודשיים/שלוש של תשואה?

  1. סליחה על הכפילות הוא לא הסכים להעלות על השם הראשון אז שיניתי, ואז הוא העלה את שניהם….

 39. שתי שאלות:

  1. קיבלתי טפסי 161 ולא הגשתי למס הכנסה תוך חצי שנה. האם עלי לעשות משהו לפני שאלך להגיש את הבקשה? נדרש דוח צבירות מחודש? האם אני נפגע במשהו?

  2. המעסיק לא הנפיק לי 161 למרות בקשות חוזרות ונשנות, מה יש לעשות?

  1. המעסיק נדרש להעביר העתק של טופס 161 למס הכנסה. אתה צריך למלא טופס 161א בהתאם למה שאתה רוצה לעשות עם כספי הפיצויים. במידה והכספים שלך הופקדו רק בקרן הפנסיה ואתה לא רוצה למשוך את הכספים אתה לא צריך לעשות כלום.

   במידה ואתה רוצה למשוך את הכספים וחלפה שנת המס או שאין לך טופס 161 אתה יכל לגשת למס הכנסה עם העתק טופס 161 (במידה וקיים), 3 תלושי שכר אחרונים ודוח צבירה עדכני מהקרן כדי שמס הכנסה יפיק לך אישור על גובה המס על הפיצויים.

 40. שלום,
  קודם כל תודה רבה על המאמר המפורט. לאחרונה התפטרתי ממקום עבודתי. כדי להמשיך לקבל הפקדות לקופה במקום החדש קיבלתי טופס 161א ואמרו לי לגשת איתו לפקיד שומה.
  אנחנו בשנת 2019, האם אין דרך לעשות זאת און ליין? דרך יותר יעילה? או לעשות את זה בדואר או דרך שליח?
  תודה רבה מראש

     1. היי נדב תודה על התגובות שלך
      אני עבדתי שנה שכר מינומים
      יצאתי לחופשה לידה וקיבלתי מענק לידה,
      השאלה שלי מה אני צריכה לרשום בסעיף משכורות אחרונה ?
      מה שיצא לי במענק הלידה עבור שלוש חודשים ,או החודש האחרון עבוד יצאתי לחופשה??

      1. הי עדן,

       את לא צריכה למלא את טופס 161. מי שממלא אותו הוא המעסיק. בדרך כלל יחשבו את ממוצע השכר בשנת העבודה האחרונה.

 41. היי נדב,

  במקרה שלמפוטר לא הייתה פנסיה כי הוא כבר פנסיונר, יש לו כמובן פיצויים מהמעביד. האם צריך להיות טופס 161 רק עם כספי הפיצויים מהמעביד?

 42. הי נדב
  הסכומים המופיעים בטופס 161 ובטופס 161 א הניגזר מטופס 161 הינם כידוע כספי הפיצויים למס בלבד.
  ישנם מיקרים בפוליסות עדיף מתחילת שנות ה-2000 בהם צבירת הפיצויים גבוהה יותר מהפיצויים למס ומשכך כיצד יבוא לידי ביטוי בטופס 161א עודף הפיצויים מעל הפיצויים במס שהנו פטור ???
  לדוגמא :
  אדם עבד 20 שנה , שכר קבוע של 15000 ש"ח לפי תקרה 12380 סה"כ תקרת פטור 247600 ש"ח
  סה"כ פיצויים למס 240,000 ש"ח
  סה"כ צבירת פיצויים 300000
  במקרה זה כל צבירת הפיצויים פטורה (300000)
  איך יבוא הדבר לידי ביטוי ב 161א ? איך ואיפוא לבקש את בקשת הפטור ???

  תודה
  אבינתן

  1. בפוליסות ישנות קיים מונח פיצויים למס ופיצויים למעסיק. פיצויים למס יוכנסו לטופס 161 ולטופס 161א ויהיו חלק ממענק הפרישה של העובד.
   פיצויים למעסיק ישמשו את המעסיק לצורך חישוב החבות במידה והעובד לא חתום על סעיף 14.

 43. נדב שלום,

  עזבתי מקום עבודה בסוף אוקטובר ובתחילת נובמבר התחלתי לעבוד אצל מעסיק חדש.
  בעבודה הקודמת לא הייתי חתום על סעיף 14.
  קיבלתי היום בדואר טופס 161 שהמעביד מילא עבורי.
  בהנחה שאני לא מעוניין למשוך את הפיצויים ורוצה שהם יהיו ברצף קצבה, אני לא צריך לגשת למס הכנסה?
  אני מבין נכון?

  תודה מראש,
  גונן

  1. בהנחה ואתה עומד בתנאים לרצף קצבה אוטומטי
   1. כל הכספים בקופה לקצבה כמו קרן פנסיה (או ביטוח מנהלים וקופת גמל לאחר 2008)
   2. צבירה שאינה עולה על הגבוה מ- 34,000 ש"ח כפול הוותק בעבודה או צבירה של – 365,400 ש"ח

   אתה לא צריך למלא טופס 161א והכספים צריכים לעבור לרצף קצבה

   1. תודה רבה.
    התנאים שמנית תקפים לגבי באופן מלא.

    אגב, האם כאשר המעסיק ממלא טופס 161 הוא נשלח אוטומטית למס ההכנסה?
    כי אני לא בטוח האם הטופס שיש בידי (שנשלח אלי בדואר) הוא הוא הטופס המקורי שאמור להגיע למס ההכנסה או ההעתק לעובד…
    אין לי כל כך את מי לשאול בעבודה הקודמת.

    תודה.

 44. היי נדב,
  מה עושים במקרה של עובד גלובלי שיש לו ניכוי בשכר בגין ימי היעדרות, האם יש להוריד את הימים האלו מסעיף ג. תקופת העבודה? או שרק לצורך חבות הפיצויים יש להוריד את הימים מהותק לפיצויים?, בהסבר (8) של מס הכנסה יש התייחסות רק למקרה של חל"ת.
  תודה!

 45. היי נדב אני גוד
  לא מצליחה איפה לשלוח את טופס 161 אחרי שקיבלתי אותו מהמעסיק ( המעסיק מלא אותו )
  תודה לך,,,

 46. הי נדב, גובה השכר לפטור הנרשם בסעיף יא 1 נקבע לפי תאריך סיום העבודה או תאריך הגשת טופס 161?
  לדוגמא, מבוטח סיים לעבוד ב 12/19, הגשת טופס 161 ב 01/20
  תקרת הפטור תהיה לפי 2019 או 2020?

 47. שלום נדב,

  מה עושים במצב שהפרישו לעובדת במשך 17 שנים 8.333% לפיצויים על שכר של כ- 3000 ש"ח ,ונראה שהקופה הרוויחה רווחים גבוהים מתקרת הפטור של העובדת ( מכ- 3500 ש"ח לשנה ,לא התקרה בסעיף 9 (7א) לפקודה).
  כלומר יוצא שצריך לחייב את העובדת במס על רווחי קופת הפיצויים.
  האם זה הגיוני? מה עושים במצב כזה?

  1. יש למלא את הטופס 161 בהתאם לנתונים הקיימים בקופות כולל הרווחים.
   שימו לב שבאפשרותם להגדיל את המשכורת ב- 50% בהתאם לתנאים, יתכן וזה יפטור את העובדת ממס.

   1. שלום נדב,

    אם המעביד לא מעוניין לתת לעובדת פיצויים מוגדלים, האם היא יכולה לבקש זאת ממס הכנסה באמצעות סימון סעיף ד'2 בטופס 161א ? אם כן, לפי איזה סעיף/תקנה בחוק?

    1. הי אתי,

     במידה והעובד הגיש טופס 161א וביקש לנצל את הגדלת הפטור והמעסיק יכל לחשב את סעיף יא אין סיבה להפנות את העובד למס הכנסה. במיוחד לא בתקופה הזאת שאין קבלת קהל במס הכנסה.

     1. הי נדב,

      המעסיק חושש מתקדים לגבי הגדלת הפיצויים גם לעובדים אחרים, לכן לא מגדיל לה את הפיצויים. העובדת עבדה במקומות נוספים וקיבלה קיצבאות מ- 2 מקומות נוספים, לכן, אין ברירה אלא לשלוח אותה למס הכנסה.

      האם אתה יודע האם היא צריכה ללכת לפקיד שומה של המעביד או לפקיד שומה באיזור מגוריה?

      האם היא יכולה לבקש את ההגדלה ממס הכנסה? לכאורה לפי סעיף קטן 22 בטופס 161א נראה שכן.
      תודה

 48. שלום נדב,
  בתחילת טופס 161 צריך לציין על פרישת העובד האם פרישה מוחלטת או חלקית.
  אשמח להסבר מה זה פרישה חלקית? האם זה מזכה בפיצויים? האם הפיצויים פטורים?

 49. שלום נדב,

  אני צריכה למלא טופס 161 לעובדת שאמורה לקבל פיצויים מקופה אישית וגם מקרן מרכזית לפיצויים.
  במקביל המעביד צריך להעביר הפרשות רטרואקטיביות לשנים 2008-2014 על גמל עובד, גמל מעביד ופיצויים לקופה האישית.
  הבעיה- לעובדת אין את היכולת לשלם את חלק העובד בהפרשה הרטרואקטיבית. והיא מבקשת לשלם אותה מחלק הפיצויים שתקבל מהקופה המרכזית. הבעיה שיש כאן פערי זמנים… וצריך קודם לשלם ואח"כ לקבל את הפיצויים.
  האם ניתן למלא טופס 161 שכולל את הפיצויים לתשלום מהקופה המרכזית ואת הפיצויים שיש כרגע בקופה האישית, לשחרר את הפיצויים מהקופה המרכזית, ואז לשלם את ההפרשות הרטרואקטיביות לקופה האישית ( עובד, מעביד, פיצויים) ואז למלא טופס 161 מתוקן עם הסכומים הנכונים בקופה האישית?

  תודה,
  אתי

  1. הי אתי,

   אני לא אכנס לנושא של הפקדת כספי התגמולים על חשבון כספי הפיצויים שהעובדת צריכה לקבל.
   אך באפשרות המעסיק לשלם לעובד את כספי הפיצויים ולאחר מכן לקבל חזרה את הכספים מהקופה המרכזית.
   מציע שתפנו לקופה המרכזית שלכם לבירור הנושא

   1. להבנתי המעסיק גם לא יכול לשלם את חלק העובדת…

    באילו מקרים מוציאים טופס 161 מתקן?

 50. היי נדב,
  בסעיף ו' "משכורת חודשית" בטופס 161, האם עלי למלא את השכר האחרון + מרכיב הנסיעות + שווים כפי שמופיע בתלוש האחרון של סיום העסקה? מה קורה במידה ולא הוספתי שווים? באיזו צורה זה משפיע על החישוב? האם אפשר להוציא טופס מתוקן?
  תודה

  1. הי אורלי,

   בסעיף ו' לא מכניסים שווי רכב או החזר הוצאות של העובד. בכל אופן במידה ושכר העובד נמוך מהתקרה והוא מילא טופס 161א ניתן להגדיל לו את הפטור על הפיצויים בעד 50%

   ראי עוד כאן https://pensuni.com/?p=4721

   1. היי נדב,
    בטופס 161 בסעיף ח' ניתן להכניס פירוט עד שלושה משלמים. מה קורה במידה וויש יותר משלושה? איפה אני מכניסה את זה?

 51. שלום בטופס 161 לגבי פיצויים יש לי באפלקציה סכום שמתאים לסעיף 14 האם בטופס אמור להיות הסכום המלא
  כולל השלמת פיצויים או רק הסכום שאגרתי

  1. הי מריים,

   האם את המעסיקה או העובדת?

   חבות הפיצויים היא בהתאם עליו חתום העובד ואופן סיום העבודה.
   במידה והעובד עזב בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, יש חשב את החבות בהתאם לצווים שחלים במקום עבודה ומועד תחילת ההפקדות לקופה.

 52. שלום נדב
  כמעסיק הפקתי לעובד טופס 161 והעברתי אליו ולמס הכנסה, כמו כן שילמתי לו את הפיצוים חייבים במס
  לאחר כחודש העובד מילא טופס 161 א שעל פיו יש מקום לתת לו פטור על הסכומים ששילמתי,

  פעלתי לפי הטופס שהמציא והחזרתילו את המס
  האם כמעסיק אני חייבת למלא מחדש טופס 161 מתקן לאור הנ"ל?

  בתודה מראש
  דניאלה

 53. שלום רב,
  אני עדיין עובד באותו מקום עבודה אעפי שהגעתי לגיל פרישה
  במקביל בקשתי מקרן הפנסיה להתחיל לקבל קצבה
  האם אני יכול לעשות קיבוע זכויות כדי להינות מהטבת המס בקיבוע זכויות ?

 54. שלום נדב,

  עובד שקיבל במשך שנתיים 8000 ש"ח ( לתחשיב פיצויי פיטורין) ו- 8600 ש"ח סהכ משכורת למס הכנסה,
  ואח"כ קיבל במשך שנתיים 6000 ש"ח ( לתחשיב פיצויי פיטורין) ו- 6600 ש"ח סהכ משכורת למס הכנסה.

  האם השכר שממלאים בסעיף ז' בטופס 161 הינו שכר לפיצויי פיטורין או שכר למס הכנסה לחישוב ממוצע משוקלל של התיקרה?

  תודה
  אתי

  1. והאם אני רושמת בשדה הימני בסעיף ו' את הממוצע המשוקלל של המשכורות מסעיף ז' או רושמת שם שכר של החודש האחרון?

   והאם המשכורת המשוקללת מסעיף ז' עוברת לסעיף יא' 1?

   תודה מראש
   אתי

    1. הי נדב,
     קראתי את המאמר, רשום לחלק את הפיצויים לתקופות ( סעיף ז' בטופס 161) כאשר היתה הפחתה בשכר, כמו במקרה זה. רק לא כ"כ הבנתי מה לרשום בסעיף ו' שדה משכורת אחרונה ושדה שכר לפיצויים, ומה לרשום בסעיף יא'1. האם לרשום את השכר האחרון או את הממוצע המשוקלל?
     ובסעיף ז' – לרשום את המשכורות לחישוב תיקרת מס הכנסה או לחישוב פיצויי הפיטורין?

     תודה
     אתי

 55. שלום נדב,

  סיימתי לעבוד במשרד החינוך כמורה מחליפה בשנת 2016.
  כעת אני רוצה למשוך את כספי הפיצויים שהופרשו לי.
  משרד החינוך נתן לי טופס 161. להלן תקצירו:
  סעיף ח' (הסכום שנצבר): 800 ש"ח.
  סעיף י"א.1 (המשכורת הקובעת לפטור): 1,500 ש"ח.
  סעיף י"א.2 (סך המענק): "לא קיבלה כל מענק או תשלום בעת הפסקת עבודה"
  יתר תתי-הסעיפים של סעיף י"א ריקים.

  חברת הביטוח מסרבת לשחרר לי את כספי הפיצויים כל עוד תתי-סעיפים י"א.2-י"א.3 ריקים.
  משרד החינוך לא מוכן לציין בסעיף י"א.2 את סכום הפיצויים שהופרשו לי, על-אף שהתעקשתי וניסיתי להסביר להם שב"מענק" נכללים כספי הפיצויים שהופרשו לי.

  מה אתה מציע לעשות?
  אני במבוי סתום ולא יודעת כיצד לשחרר את כספי הפיצויים ללא מס.

  אשמח מאוד לעזרתך!
  תודה רבה

  נ.ב. לא זכור לי שמילאתי את טופס 161א בסיום עבודתי.

  1. הבהרה קטנה: את טופס 161 קיבלתי לאחרונה לבקשתי, לפיכך סכום הפיצויים שנצבר (800 ש"ח) הוא עדכני (משרד החינוך מילא אותו לאחר שהעברתי לו מחברת הביטוח מסמך על גובה הפיצויים העדכני שהצטבר, לאחר ריביות).
   לפיכך, לא ברורה לי עמדת משרד החינוך שמסרב לציין בטופס 161 ש-800 ש"ח אלה פטורים ממס.

   1. הי ענבר,

    ככל וטופס 161 בסעיף יא לא מלא. קרן הפנסיה לא תשלם את הכספים בפטור. ניתן לפנות לרשות המיסים במייל לצרף את טופס 161 ואישור עדכני על גובה הצבירה בקרן ולבקש מהם פטור עבור הקרן.

 56. ,שלום נדב. סיימתי לעבוד ב 31.10.19. הצטברו לזכותי סכומים לפיצויים. חלקם מופיעים תחת קוד 4 חלק תחת קוד 6 וחלק תחת קוד 1 פדיון ימי מחלה. ביקשתי לקבל את פדיון ימי המחלה המעסיק וליעד את שאר הכסף לרצף פיצויים או רצף קצבה. פקיד השומה הודיע לי מיכוון שקבלתי מהעסיק פדיון ימי מחלה יראה כאילו בקשתי למשוך את כל כספי הפיצויים ולכן עלי למשוך את כל הכספים בקוד 4 ורק את הכספים המופיעים בקוד 6 אוכל לשמור בקופה לרצף קצבה . האם נכון והאם ישנה דרך בה אני יכול בכל זאת לשמור את הכספים שבקוד 4 לעתיד בלי למשוך כעת. משיכה והפקדה חוזרת, או משיכה בעתיד כולל רווחים עתידיים. לתשובתך אודה.

   1. תודה נדב.
    יש אפשרות למשוך כספי פדיון ימי מחלה שלא בפטור ואז לשמור את הכסף בקוד 4 בביטוח המנהלים לטובת שמירת זכויות ?

     1. 1. עבדתי ב 2 עבודות ולא קיבלתי טופס 161 ,
      במידה ולא רוצה לפדות את הפיצויים ,משאירה אותם לפנסיה,
      יש בעיה שאין לי טופס 161?
      2. העבודה האחרונה שסימתי לעבוד בה נתנה לי טופס 161 יכולה לפדות את הפיצויים רק באותה עבודה?
      3.האם צריכה להגיש לפקיד שומה טופס 161/161א,
      או שכבר העבודה נותנת?

      1. גם עם לא רוצים למשוך את הפיצויים מומלץ לגשת לרשות המיסים (אפשר גם באינטרנט) ולבקש להשאיר את הכספים ברצף קצבה כחלק מהפנסיה.
       בנוסף, תפני כיום למקום העבודה שלא נתן לך טופס 161 במטרה שיכין לך כזה אחרת גם עם תרצי בעתיד תתקלי בבעיה במשיכת הפיצויים.

 57. נדב שלום,
  עובד הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק עקב התפשטות נגיף הקורונה. שהה בחל"ת 3 חודשים ופוטר (ללא חזרה לעבודה).
  מהו תאריך סיום העבודה הנכון לרשום בסעיף ג (תקופת עבודה) בטופס 161 (מעסיק)?
  תודה

  1. פיטורים מחייבים החזרה לעבודה, הודעה מוקדמת או חלף הודעה מוקדמת. היום שבו יצא לעובד מכתב הפיטורים שכולל את מועד סיום העבודה הוא התאריך שיש לציין בטופס 161.

   בנוסף לא לשכוח לציין את תקופת החל"ת בתקופות עבודה לא רצופות ולהגדיל לעובד את הוותק המגיע לו ב- 14 ימים

   1. תודה נדב.
    מדובר בעובד שמפוטר לאלתר ומקבל תשלום אי הודעה מוקדמת. אז למעשה בסעיף ג בתאריך הפרישה אני רושמת תאריך סיום בפועל (יום הוצאת מכתב הפיטורין) ואילו בתקופת עבודה (8) הוותק יהיה קטן יותר (מוגדל ב 14 ימי לעניין החל"ת). נכון? ולמעשה הוא חזר ליום 1 רק לצורך השימוע, אז לכתוב את היום הזה בתקופות עבודה לא רציפות?
    ומה לגבי עובד שהתפטר לאחר חודשיים חל"ת? הוא פשוט הודיע שמצא עבודה אחרת ומסיים לעבוד אצלנו. כאן למעשה אין חזרה לעבודה ולכן גם אין תקופת עבודה לא רציפה. גם כאן אני רושמת את התאריך בו העובד התפטר?

    1. בתקופת עבודה לא רציפות לציין את כל תקופת החלת.
     בתקופת הוותק לציין את התקופה הכוללת בניכוי החלת, בתוספת 14 ימים ויום השימוע

     עובד שהתפטר, לציין את יום ההודעה כיום הסיום. להוסיף לוותק המגיע לו 14 ימים ללא השלמת פיצויים

     1. הי ,
      המעסיק טוען שתוספת 14+1 (בגין חלת ממושך ויום שימוע ) לוותק זה רק למי שחתום על סעיף 14 ,
      האם זה נכון ?
      איפה רואים את הוראת החוק לנושא הזה?
      תודה.

      1. לא רואה את הקשר בין השניים,
       זה מבוסס על תקנות פיצויי פיטורים – סעיף 10

       3) תקופה של חופשה או פגרה שלא בשכר כאמור בסעיף 2(5) לחוק העודפת על 14 יום לשנת עבודה, למעט תקופה כאמור שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה בהתאם לתוספת השביעית לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד–1953;

 58. נדב שלום,
  האם יש לתת 161 לעובד אשר עבד אצל ה מעסיק כ חודשיים והודיע על התפטרות (כמובן שלא הופקדו לו כספים לגמל). תודה

 59. שלום,
  האם ניתן לרשום בטופס 161 כספים שמעסיק משלם (קוד 1), השלמה לפיצויים 100%, בקוד 6 ולהעביר את הכספים לקרן הפנסיה?

  1. לא, המעסיק נדרש לההעביר את הכספים לקרן הפנסיה (או לקופת הגמל) ואז הם ירשמו תחתיהם.
   ניתן לבצע השלמת פיצויים לרצף קצבה עד השכר המבוטח כפול תקופת הוותק. על סכומים מעבר לתקרה ניתן לבצע רצף פיצויים.

   השלמה לקרן הפנסיה אפשרית, רק במידה והופקדו כספי תגמולים עבור אותה תקופה ולא הופקד לקרן 8.33%. אם הכספים לא עומדים בתנאים האלה, ניתן להפנות אותם לקופת הגמל.

 60. היי נדב,

  בדוחות ערכי פדיון של חברת הביטוח (ביטוח מנהלים ישן לפני 1992), יש פיצויים למעסיק (נניח 1,000,000 ש"ח) ופיצויים למס (נניח 1,500,000 ש"ח).
  ידוע כי צריך למלא את ה-161 לפי פיצויים למס.
  אך מהי חובת ההשלמה של המעסיק?
  נניח שכר אחרון כפול וותק יוצא חבות פיצויים ברוטו – 2,000,000 ש"ח.
  האם השלמת המעסיק תהיה לפי 500,000 ש"ח (פיצויים למס) או 1,000,000 ש"ח (פיצויים למעסיק)?

  תודה רבה

 61. היי, תודה על המידע החשוב! ערכתי בדיקה בטופסי 161 המצויים בידי ויש לי כמה שאלות:
  שאלה 1
  לפני עשור מעסיק הוציא לי 161.
  בסעיף ח' יש 2 שורות של "שם המשלם".
  בשורה הראשונה יש סכום A כאשר המשלם הוא חברת הביטוח. קוד המשלם 6 (אכן מדובר בב.מנהלים שנפתח לאחר 2008), קוד בתשלום 34.
  בשורה השנייה יש סכום B כאשר המשלם הוא המעסיק. קוד המשלם 1, קוד התשלום 20.
  בפועל הופקד לי לחשבון העו"ש רק את סכום B (לא זוכרת ששאלו אותי או ביקשו שאחתום על 161א, אבל מה שנעשה נעשה)
  בסעיף י"א 2 + 3 מופיע סכום X (שהוא למעשה סכום A+B). בשאר הסעיפים (מלבד סעיף 1 – השכר), לא מופיע כלום.
  1. מנסה להבין האם סעיף י"א הוזן כראוי? למעשה בפועל לא קיבלתי את סכום x אלא רק חלק ממנו, מניחה שזה היה אמור לבוא לידי ביטוי בסעיף זה? השאלה איך?
  2. תוהה לגבי קוד המשלם והתשלום המוזנים שם והאם נכונים?

  שאלה 2 – מעסיק אחר
  קיבלתי 161 כאשר בסעיף ח' ישנו רק משלם אחד – חברת הביטוח.
  1. בהנחה שהייתי חתומה על סעיף 14 וההפקדות לפיצויים בתלושי השכר היו 8.3% מהמעסיק, אין צורך בהשלמת סכום נוסף מהמעסיק במועד פיטורים? למעשה כל סכום הפיצויים אליו הייתי זכאית כבר שולמו?

  הסכום המופיע בסעיף ח' מופיע בסעיף י"א 2 + 3.
  קראתי במקום כלשהו, שכאשר כל הסכום מיועד לרצף קצבה ואין משיכה של הכספים, בסעיף י"א צריך למלא אך ורק את תת הסעיפים 1 – המשכורת ו7 – מה אחוז הסכום המיועד לרצף קצבה (נניח 100%). כלומר שאר הסעיפים (2 – 6) מתייחסים לכספים ששולמו בפועל, וביום הפרישה מבחינת מס הכנסה, סכומים שצוינו בסעיפים 2 / 3 יחשבו ככספים שהעובד משך (גם אם לא משך בפועל) ויחוייבו במס.
  2. האם זה נכון? במידה ולא, כיצד נכון למלא את סעיף י"א, בהנחה שכל הסכום מיועד לרצף קצבה?
  3. האם יש לגשת למס הכנסה עם הטופס ולבצע עדכון / דיווח כלשהו?

  שאלה 3 – טופס עזר ל161
  בטופס העזר שהעברתי למעסיק צויין סכום X, הסכום שהופקד לי לחשבון בפועל היה סכום Y.
  בטופס 161 סעיף ח' ישנם שני משלמים.
  משלם 1 חברת הביטוח – סכום X, משלם 2 – המעסיק – סכום Y (הסכום שקיבלתי בפועל לחשבון).
  האם זה תקין?

  תודה רבה!!

 62. שלום,

  אני מעסיקה ואני צריכה להשלים לעובד את הפיצויים עפ"י סעיף 14 (2.33%). בטופס 161 ציינתי את הסכום ובסעיף י"א חושב שחלק מהמענק חייב במס.
  לדוגמא : המשלם- קופת הפנסיה 20,000 ש"ח
  המשלם- המעסיק 10,000 ש"ח (ההשלמה של 2.33%)
  סה"כ המענק 30,000 ש"ח.
  המענק הפטור 24000 ש"ח
  המענק החייב 6,000 ש"ח
  אני רוצה להעביר את החלק של המעסיק ישירות לעובד. האם בתלוש הסופי אני מפרטת פיצויים חייב 6,000 ש"ח +פיצויים פטור 4,000 ש"ח ?
  תודה,

  1. הי אודליה,

   האם העובד מילא טופס 161א? אחרת את לא יכולה להעניק לו את הפטור.
   שימי לב שככל והשכר שלו נמוך מהתקרה הוא יכל לבקש להגדיל את הפטור ב- 150% ולא יותר מהתקרה

 63. האם צריך לדווח בסעיף ז' על חופשת לידה? (3 חודשים בתשלום ו3 חלת לצורך הדוגמא)

  מה המשמעות אם לא ממלאים את זה? או איזה יתרון לעובד יש אם זה מולא?

 64. הי נדב.
  עלי למלא טופס 161 ג'

  כתושב חו"ל אין לי אפשרות לגשת למס הכנסה.
  איך מעבירים/פונים עם הטופס ואיך מוודאים קבלת מענה לאימייל

 65. שלום,
  חברתי משכה את כספי הפיצויים ללא טופס 161
  וכמובן ירד לה 47% מס
  כעת היא מעוניינת לבצע החזר מס ולקבל חזרה את 47 האחוזים שירדו לה
  אך חשבת השכר של החברה בה עבדה טוענת שלא ניתן למלא טופס 161 לאחר שהפיצויים כבר נמשכו.
  האם זה נכון?
  אשמח לדעת, תודה רבה!!

 66. שלום נדב,
  העסקנו למשך כחודשיים וחצי מטפלת סיעודית ישראלית לטיפול באמי. בשכר ברוטו של 6,800 ש"ח לחודש.
  המטפלת קיבלה שכר והפרשנו עבורה לפנסיה ולפיצויים, לקופת גמל (האסמכתה להפקדות). בתחילת החודש השלישי המטפלת התפטרה, ונשארה שבועיים נוספים. בנוסף לשכר, פתחנו תיקו בביטוח לאומי ושילמנו דמי ביטוח לאומי עבורה (עובד + מעסיק).
  לא ניכינו עבורה מס הכנסה. ולא פתחנו תיק ניכויים. כעת לאחר 5 חודשים, העובדת פנתה אלינו וביקשה טופס 161, לפקיד שומה.
  מילאנו טופס ושלחנו לפקיד שומה חיפה. וזו התשובה שקיבלנו:

  לכבוד XXXXX
  הנדון: פנייתך לרשות המיסים . פניה מספר XXXX
  בנושא: העברת טופס 161 אוקט'-דצמ' 2020 – XXXXX
  התשובה מאת: XXXXX סטודנט מסים . משרד : פ"ש חיפה
  התשובה:
  שלום,
  טופס 161 אינו ממולא ע"י המעסיק. יש לצרף דוח יתרה מעודכן מחברת הביטוח ולציין את מס' תיק הניכויים.
  למילוי סקר משוב על הטיפול בפנייתך, יש ללחוץ כאן
  "זו הודעה שיוצאת ממייל מערכת, ולכן נא לא להשיב למייל זה !!!"
  חשוב לציין: התשובה היא עקרונית וכללית, ואינה מהווה מתן ייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת ו/או התחייבות מראש (פרה – רולינג (
  בכבוד רב, XXXX סטודנט מסים . משרד : פ"ש חיפה
  לא הבנו את ההודעה הזו. ע"פ החוק המעסיק חייב למלא טופס 161 לעובד שפוטר / התפטר.
  כמו כן, דוח יתרה מעודכן מחברת הביטוח זה בקשה שיש להפנות לעובדת, ולא לנו שהפקדנו לנו לתקופה קצרה ביותר (ולמעשה כלל לא היינו חיבים על פי חוק להפקיד). אשמח לעצתך, מה צריך לעשות כדי לעמוד בדרישות החוק, וכדי שהעובדת לא תיפגע.

  1. היה עליכם למלא טופס 161 כפי שמפורט כאן,
   לציין בסעיף ח' את הסכומים שנצברו בקופה. את הטופס יש להעביר לעובדת לצורך משיכת הכספים מהקופה.
   אם ממלאים את הטופס בצורה תקינה העובדת תקבל את הכספים מהקופה

 67. היי נדב,
  כיצד מטפלים בסעיף י' לטופס ה-161?
  הכוונה לרכישת זכויות קצבה לעובד.
  נניח מקרה בו יש פרישה מוקדמת (5 שנים טרם גיל הפרישה).
  לעובד יש קרן וותיקה.
  הפנסיה הצפויה להיום לפי צבירת וותק ושכר מבוטח – 10,000 ש"ח.
  המעסיק רוצה להעביר כיום בפרישה לקרן הוותיקה 600,000 ש"ח (12 * 5 * 10,000 ש"ח) והקרן הוותיקה תשלם לעובד במשך 5 שנים קצבה של 10,000 ש"ח.
  כלומר, המעסיק מממן מכספו את תשלומי הקצבה.
  האם התשלום הנ"ל חייב במס בכובע של המעסיק בעת העברת הכספים לקרן הוותיקה?
  האם התשלום הנ"ל (או חלק העובד לכאורה) חייב במס כיום בכובע של העובד?
  הוא הרי ישלם את המס מידי חודש בחודשו בעת קבלת הקצבה.

  תודה רבה

 68. שלום נדב,

  כיצד מתייחסים לעובד שהופקדו עבורו כספי פיצויים ל-2 קופות פנסיה, כששכרו – 40,000 ש"ח, וחושב שווי פיצויים בתלוש בעת ההפקדה לפנסיה?
  לפי המאמר שלך – אני מבינה שאם רשמתי בסעיף ח' את 2 המשלמים בשתי שורות, אז אני צריכה להוסיף עוד 2 שורות עבור 2 שוויים שנזקפו בגין הפיצויים ( שווי אחד לכל קופה) ?
  כמו כן, איך מתייחסים לשווי שנזקף בתחשיב המס?
  האם במקרה זה שבו הופרשו הכספים ל- 2 קופות (המעביד לא משלם פיצויים ) המעביד רשאי לחשב את המס או ששולחים את העובד לפקיד שומה?

  תודה,
  אתי

  1. הי אתי,

   האם בשתי הקופות נזקף שווי? במידה וכן יש לפרק את שתי השורות ולציין את השווי. בנוסף יש לצרף דף נוסף לטופס 161 שמציין את ההפקדות שבוצעו לקופות.
   אני מציע לעבור על חוזר 232 של מס הכנסה יש שם הנחיות לטיפול במקרה זה.

   לעניין חישוב המס על ידי המעסיק, כאשר מדובר בשני משלמים המעסיק לא יכל לחשב את המס ויש להפנות את העובד למס הכנסה (עובד בשכר כזה חייב למלא טופס 161א)

  2. שלום נדב,
   לגבי שווי לפיצויים בטופס 161 שרשמת שיש לעדכן בסעיף ח'.
   אני לא רואה שמס הכנסה הוסיפו שדה לנתון זה. איפה בדיוק מעדכנים בטופס 161 את השויי לפיצויים מעל תקרה ?
   זה לא אמור להיות מוצג רק בנספח ל 161 ?

 69. שלום נדב ותודה על המאמר.

  עובד שפוטר והופקד לו לאורך השנים לקרן פנסיה 6% לפיצויים, ולכן נדרשת כעת השלמה של כמה עשרות אלפי ש"ח לפיצויים.
  האם יש אפשרות לפתוח קופת גמל ושהמעסיק יפקיד אליה את כל ההשלמה לפיצויים בלי ניכוי במקור?
  אם כן, איך המעסיק ממלא את זה בטופס 161, בדגש על סעיף יא?

  תודה

  1. הי דוד,

   המעסיק מציין את הקופה החדשה בסעיף ח'
   העובד מציין את הקופה החדשה בסעיפים ד5 בטופס 161

   ראה על האפשרויות בפוסט שעוסק בהשלמת פיצויים https://pensuni.com/?p=6456

   בסעיף יא' יבואו לידי ביטוי הבחירות שיעשה העובד בטופס 161א

 70. שלום נדב ותודה על המידע !
  עובד עם וותק של פחות משנה , שכר של 20,000 , עובר את התקרה של 12,340
  האם בחישוב החלק הפטור יש לחשב 12,340 כפול מס' חודשי הוותק ?

  תודה רבה

 71. שלום נדב,
  אני לקראת פרישה, וגיליתי שחלק מהפיצויים שצבורים עבורי בביטוח המנהלים מגודרים כחסרי ייעוד, כלומר לא צבועים לרצף קצבה או פיצויים.
  מדובר על מעסיק מלפני כ 10 שנים שעבדתי אצלו רק מספר חודשים. אני לא מוצא טופס 161 ממעסיק זה. המעסיק הזה כבר לא קיים, כך שלא ניתן לבקש ממנו העתק של הטופס 161.
  הכספים מהמעסיק שלפניו צבועים ברצף פיצויים וכך גם הכספים מהמעסיקים שעכשיו, ואני מעוניין לקבל הכרה בכל הותק הזה על מנת לבצע פריסה קדימה של הפיצויים.
  אבל המעסיק שהפיצויים שלו לא צבועים "תקוע" באמצע ושובר את הרצף.
  האם יש דרך לצאת מהפלונטר?
  תודה מראש

  1. האם הכספים לא מסווגים על ידי חברת הביטוח או על ידי מס הכנסה?
   במידה והכספים לא סווגו על ידי מס הכנסה היית צריך לבצע חרטה מרצף פיצויים באותו סיום עבודה, הייתי מנסה להסדיר את זה מול הכנסה ולהראות להם שזאת היתה הכוונה המקורית של הכספים ולא נמשכו כספים בפטור לאורך התקופה

   1. בדוח יתרות של חברת הביטוח הפיצויים מסווגים כ"ללא ייעוד", איך ניתן לבדוק כיצד הם מסווגים על ידי מס הכנסה?

    1. אם לא הלכת למס הכנסה בסיום עבודה או שמילאת טופס 161א בסיום עבודה אז לא בוצע עליהם רצף פיצויים,
     צריך לפנות אליהם היום ולפנות לטוב ליבם.
     אחרת מבחינתם היית צריך לבצע חרטה על כל הפיצויים ברצף באותו סיום עבודה.

 72. היי נדב,
  כיצד מטפלים בסעיף י' לטופס ה-161?
  הכוונה לרכישת זכויות קצבה לעובד.
  נניח מקרה בו יש פרישה מוקדמת (5 שנים טרם גיל הפרישה).
  לעובד יש קרן וותיקה.
  הפנסיה הצפויה להיום לפי צבירת וותק ושכר מבוטח – 10,000 ש"ח.
  המעסיק רוצה להעביר כיום בפרישה לקרן הוותיקה 600,000 ש"ח (12 * 5 * 10,000 ש"ח) והקרן הוותיקה תשלם לעובד במשך 5 שנים קצבה של 10,000 ש"ח.
  כלומר, המעסיק מממן מכספו את תשלומי הקצבה.
  האם התשלום הנ"ל חייב במס בכובע של המעסיק בעת העברת הכספים לקרן הוותיקה?
  האם התשלום הנ"ל (או חלק העובד לכאורה) חייב במס כיום בכובע של העובד?
  הוא הרי ישלם את המס מידי חודש בחודשו בעת קבלת הקצבה.

 73. תודה על ההסבר המצוין. אני עושה סדר בטופסי 161 מהמעסיקים לאורך השנים. ביקשתי ממשרד ממשלתי כלשהו לשלוח לי טופס 161 מלפני מספר שנים, וקיבלתי אותו כעת בלי שמולא סעיף ח. דווקא את סעיף יא היא כן מילאה נכון והציבה 0 בסכום המענק המשולם בעת פרישה (ביקשתי רצף קצבה). לאחר שביקשתי ממנה לתקן את סעיף ח' ושלחתי לה טופס הכנה ל-161 מקרן הפניסה, היא מילאה את סעיף ח והציבה את הסכום שנצבר לפרישה נכון להיום (מה שמופיע בטופס ההכנה ל-161), ולא נכון ליום שבו עזבתי את העבודה. היא גם העתיקה את הסכום הזה לסעיף יא2 שאמור להיות ריק!
  1. האם בסעיף ח אמור להיות רשום רק הסכום שהופקד לי עבור פיצויים, או הסכום נכון להיום כולל הצבירה לאורך השנים?
  2. אם ייעדתי הכל לרצף קצבה, האם זה נכון שאני צריכה להתעקש להשאיר את סעיפים יא 7-2 ריקים (או 0)?
  3. מה המלצתך לעשות במקרה בו מקום עבודה נסגר ואין לי טופס 161 ממנו?

 74. נדב הי.
  תודה על ההשקעה.
  עובד עם קופה 1 שמעוניין לייעד את מלוא צבירת הפיצויים שלו לרצף קצבה.
  1. לגבי סעיף ח – האם יש איזשהו שוני במילוי לפי ה 161 א (פדיון / רצף קצבה / רצף פיצויים), או שהמילוי הוא אחיד ללא קשר לבחירת העובד?
  2. לגבי סעיף י"א אילו תתי סעיפים (1-7) יש למלא במידה והעובד מבקש ייעוד לקצבה?

 75. שלום נדב,
  הבנתי שבמקרה של חילופי מעסיקים מדובר הלכה למעשה בפיטורין ועל המעסיק המוחלף לתת לעובד הודעה מוקדמת על פיטורין.
  האם המעסיק המוחלף נדרש למלא טופס 161?
  האם העובד שעובר לעבוד תחת מעסיק חדש נדרש למלא טופס 161א'?
  האם המעסיק המוחלף צריך לספק לעובד מכתבי שחרור לקרן הפנסיה וקרן ההשתלמות?

  תודה רבה

  1. במקרה של רכישה וכד' של המעסיק הקודם, נדרש לבצע הליך של סיום עבודה לרבות טופס 161 וכד'

   במקרה של העברת עובדים בין מעסיקים יש נוהל של רשות המיסים שמפרט מה נדרש מהמעסיק לעשות

 76. שלום נדב,
  לפני חודשיים סיימתי עבודה במקום אחד ועברתי לעבוד במקום אחר. לא התבקשתי ע״י המעסיק הקודם למלא טופס 161א, אבל המעסיק הקודם מבקש ממני למלא את סעיף י״א בטופס 161 בעצמי או יחד עם סוכן ביטוח.
  אני מניח שזה מכיוון שהפיצויים עבורי הופקדו לקופת גמל פנסיונית, על אף שמשום מה יש סכום קטן מאוד של פיצויים שנמצאים גם בקרן פנסיה.

  סוכן הביטוח אמר לי שהסוכן מהעבודה הקודמת אמור לטפל בזה, הסוכן מהעבודה הקודמת אמר שאני צריך לפנות לגופים שמנהל את קופת הגמל (הלמן אלדובי או עכשיו הפניקס). בעקבות המעבר למעסיק חדש אני גם נמצא עכשיו בתהליך של ניוד הכספים לגוף אחר (מגדל).
  עם מי עלי לדבר כדי לטפל בזה?

  תודה רבה!

  1. אתה לא נדרש למלא את סעיף יא בטופס 161,
   במידה והמעסיק לא מילא את הסעיף עליך לפנות למס הכנסה עם טופס 161א ושלושה תלושי שכר אחרונים

 77. היי נדב
  עבדתי כ 5 חודשים אצל מעסיק לפני כ 7 שנים
  במהלך התקופה לא נפתחה עבורי קרן פנסיה ולא הופקדו עבורי פיצויים, וגם לא קיבלתי פיצויים כשהתפטרתי
  ולכן לא קיבלתי טופס 161
  כיצד עלי להתכונן לקיבוע זכויות במקרה הזה?

 78. כיצד מתייחסות רשויות המס למקרה של הפסקת עבודה כשכיר, התחשבנות לגבי פיצויים, קבלת טופס 161 והגשתו עם טופס 161 א למ"ה. לאחר כחודש המשך עבודה עוד תקופה כעצמאי (לצורך הדיון נניח שמתקיים יחסי עובד מעביד)?

   1. השאלה הינה רק לגבי חישוב וזכאות לפיצויים פטורים, או אופציה לרצף מעסיקים/קצבה. האם במקרה שזו מייד לאחר סיום העבודה הרשמית כשכיר ומילוי טופס 161 והגשתו עם 161 א למ"ה, מחליטים העובד והמעביד שהעובד ימשיך לעבוד עוד מספר חודשים תמורת חשבונית, במקום כשכיר. מבלי להיכנס לשיקולי העובד והמעביד, כיצד יתייחס לכך מבחינת מועד עזיבת מקום העבודה והתחשבנות בנושא פטור על פיצויי הפיטורין, או דחיית ההתחשבנות במקרה שהעובד בחר, תחת רצץ מעסיקים?

       1. היי נדב,
        בעלי עבד משנת 2002 ועד אוגוסט 2011 במקום עבודה מסויים ואז התפטר והחליף מקום עבודה.
        לפני כמה חודשים, בהגיעו לגיל פרישה, פרש לגמלאות.
        ואז התחוור לנו, כי אין בידינו את טופס ה 161 של המעביד הקודם. המעביד הקודם הזה "נופל" בטווח 15 השנה שקדמו לפרישה…
        בסבירות מאוד גבוהה אני יכולה לומר שלא קיבלנו טופס 161 מאותו מעביד.
        בזמנו, לא היינו מודעים לחשיבות הטופס…
        ניסיתי לפנות שוב ושוב למנהלת החשבונות של מקום העבודה ההוא, שהיא, במקרה, גם אשתו של המעסיק – ושוב ושוב היא נפנפה אותי וענתה בחוסר סבלנות ובצורה מאוד לא נעימה, עד כדי ניתוק השיחה.
        עברו כאמור כ 10 שנים וקצת מאז בעלי התפטר מהמקום ההוא.
        הלכנו לפקיד שומה בתל אביב כדי להתייעץ עימו מה ניתן לעשות. הבנתי ממנו, כי יש איזושהי הוראה –
        הוראת ניהול ספרים וניהול ספרי חשבונות, סעיף התיעוד – לפיה, המעסיק חייב לשמור את הטופס 161 הזה למשך 12 שנה.
        רציתי לשאול –
        1. האמנם?
        2. איך בדיוק נקראת ההוראה הזו?
        3. האם בזמנו המעסיק היה חייב להעביר את הטופס גם לרשויות המס?
        4. וכיצד אני יכולה לחייבם לתת לי את הטופס, שהם, ככל הנראה, כלל לא הוציאו בזמנו?

        המון תודה,
        תמר

        1. הי תמר,

         מעסיק חייב למסור העתק של הטופס למס הכנסה ולעובד,
         לצערי אין לי הצעה איך אפשר לחייב אותם למסור לך את העתק הטופס או להפיק טופס חלופי

 79. שלום נדב,
  יש לי מס' שאלות לגבי מילוי טופס 161 מתוקן בעקבות הסכם פשרה לתשלום פיצויים מוגדלים (מ- 2022) בתביעת עובד שסיים ב- 2020.
  הסכם הפשרה קובע לשלם 190000 ש"ח נטו פיצויים מוגדלים.
  בטופס 161 המקורי שכר העובד לפיצויים הגיע כמעט לתיקרת הפטור של 2020, ולא היה ניכוי מס.
  א. האם רושמים בטופס 161 המתוקן את תיקרת הפטור של 2020 או תיקרת הפטור של 2022?
  ב. בחלק ח' רושמים את הסכומים שהיו בטופס המקורי? + הפיצויים המוגדלים?
  ג. הפיצויים המוגדלים הם נטו. איך ניתן לדעת מה לרשום בחלק ח' ברוטו? איך מתייחסים לפיצויים מוגדלים בטופס?
  ד. האם אני יכולה לשלוח את העובד למס הכנסה כדי להביא אישור ניכוי מס בלי לרשום את הסכום ברוטו של הפיצויים המוגדלים בטופס 161?
  ה. איך המעביד יכול לחשב מס עבור עובד שלא עבד ב- 2022 בחברה, מקבל פיצויים מ- 3 מקורות ( מעביד, קופת פנסיה וקופה מרכזית לפיצויים)? בטופס המקורי 3 המשלמים שילמו פיצויים בפטור מס.
  ו. אם בטופס המקורי נותרה יתרה של כ- 25000 ש"ח פטורים מתחת לתיקרה, ניתן להשתמש בה?

  תודה מראש
  אתי

 80. שלום

  שאלה:
  נניח ואדם מגיע לגיל פרישה ובטופס 161 משולמים לו השלמת פיצויים 2.33%
  האם יש אפשרות לנייד אותם לקרן פנסיה (למרות שהם בקוד 1)?
  תודה

 81. שלום נדב,
  בחלק של פירוט תשלומי הפיצויים (סעיף ח'), אני מבין שבמידה ויש רווחים על הפיצויים בקרן לאורך הזמן, המעסיק צריך למלא את הסכום שהופקד כולל הרווחים. אך מה קורה במידה והיו הפסדים? האם המעסיק צריך לכתוב את הסכום המקורי שהופקד? או את הסכום פחות ההפסדים?

  תודה,
  רועי.

 82. שלום נדב,
  עזבתי ב- 4 לחודש, בטופס 161 מילאו את סעיף י"א 1 "סכום המשכורת הקובעת לפטור" את סכום המשכורת של החודש האחרון בו עזבתי ב- 4 לחודש ועל פיו מילאו גם את סעיף י"א 3.
  1. האם תקין? האם לא היו צריכים לקחת את הסכום המלא של החודש לפני העזיבה?
  2. הכל מיועד לקצבה, כך גם מילאו בסעיף י"א 7. במידה וזה לא תקין, כיצד זה יפגע בזכויותי?
  3. במידה ולא תקין, האם ניתן להפנות את חשב השכר להוראה כלשהי?

  תודה רבה

  1. בוקר טוב,

   צריך לראות מה הזינו בסעיף ו' משכורת חודשית אחרונה, במידה ותרצה למשוך את הכספים זה קריטי
   במידה והכספים מיועדים לקצבה זה לא קריטי

 83. נדב שלום,
  יש לי שאלה בקשר לטופס 161 מתוקן שיש להכין ב- 2022.
  הטופס המקורי הוכן ב- 2020.
  האם סכום התיקרה לפיצויים שרושמים בטופס המתוקן היא התיקרה של שנת 2020 או של 2022?
  תודה

 84. נדב שלום,

  האם ניתן לשחרר פיצויים בסכומים לא גבוהים ( נמוכים מהתיקרה) ממס' מקומות עבודה משנים עברו ללא טופס 161?
  אם לא – מה עושים אם לא משיגים טופס 161?

  האם צריך מכתב שחרור של הכספים מהמעסיק לקרן הפנסיה אם העובד סיים לעבוד אצלו לפני יותר משנה?

  תודה

 85. שלום נדב,
  סיימתי לעבוד אצל המעסיק לפני שנתיים וכעת אני מעוניין לפדות את כספי מרכיב הפיצויים. יש ברשותי טופס 161 מהמעסיק וכעת אני ממלא את טופס 161 א'. 2 שאלות ברשותך:
  כאשר פקיד השומה מבקש 3 תלושי שכר אחרונים, הכוונה היא לתלושי שכר מהמעסיק ממנו נצברו כספי הפיצויים (כלומר תלושים מלפני שנתיים אצל המעסיק הישן) ? או מהמעסיק הנוכחי שלי?
  מה אני צריך למלא בסעיף ד'-1 בסכום המענק הפטור ויתרת מענק החייב במס?

  תודה ענקית

  1. הי אור,

   עליך לצרף שלושה תלושי שכר של המעסיק ממנו אתה מעוניין למשוך את הכספים (המעסיק הקודם)
   לגבי המענק הפטור, אפשר לקחת את הנתון הזה מסעיף יא בטופס 161 אם המעסיק לא מילא את הנתונים אפשר להכפיל את הוותק בשכר וזה יתן את הסכום הפטור

 86. שלום נדב,

  מעביד צריך להוציא טופס 161 לעובד בן 68 שפוטר לאחרונה. חברת הביטוח טוענת שלפני כשנה העובד פדה את הפיצויים שלו, וכעת יש לו פיצויים בחברת הביטוח רק עבור השנה האחרונה. המעביד צריך לשלם לו 2.33% השלמת פיצויים עבור כל התקופה שעבד (כ-6 שנים).
  א. איך חברת הביטוח פדתה לו את הפיצויים ללא טופס 161 מהמעביד?
  ב. מה על המעביד לעשות? להוציא 2 טופסי 161? אחד עד התאריך שלפני שנה הכולל את השלמת הפיצויים ועוד טופס אחד עבור השנה האחרונה שיכלול את הפיצויים בחברת הביטוח ואת השלמת הפיצויים? ( בפנייתי לחברת הביטוח ענו שלעובד יש 2 תקופות העסקה ושהם צריכים לקבל טופס 161 עבור השנה האחרונה).
  ג. איך יבוא לידי ביטוי בטופס 161 פידיון הפיצויים מחברת הביטוח לתקופה הראשונה?

  תודה מראש,
  אתי

  1. מה הכוונה העובד פדה את הכספים? האם הוא קיבל קצבה מהכספים הללו?

   המעסיק צריך להוציא טופס 161 עבור תקופת העסקה שלו.
   ככל שהעובד חתום על סעיף 14 הכספים שנמשכו לא משפיעים על חבות המס של המעסיק

   1. כן, העובד החל לקבל קיצבה מהכספים הללו.
    האם אפשר לעשות זאת ללא טופס 161?

    האם כעת מוציאים טופס 161 אחד על כל תקופת ההעסקה? ובפירוט בסעיף ח' רושמים את הפיצויים שהצטברו בחברת הביטוח בשנה האחרונה בלבד ואת ההשלמה בשיעור 2.33% עבור כל תקופת ההעסקה?

    האם במקרה זה המעביד יכול לחשב את המס? או ששולחים אותו למס הכנסה?

    תודה
    אתי

    1. הכספים שהומרו לקצבה הם בדומה לכספים שבוצע עליהם רצף קצבה, האם העובד מילא טופס 161א? אם לא, המעסיק לא יכל למלא את סעיף יא'

 87. היי
  שלחתי לפני מספר ימים טפסי 161א ו 161 בהם ביקשתי רצף קצבה
  מדובר בטפסים ממעסיקים ישנים משנים קודמות
  מס הכנסה חזר אלי וביקש דוח יתרות עדכניות? הכוונה נכון להיום? אבל הרי הדוח ייצא כולל רווחי הון לא?

 88. הי נדב,
  ראשית תודה על כל המידע!
  שנית- האם המעסיק מחוייב למלא את טופס ה- 161 לפי טופס הכנה ל-161 או שמספיק גם דוח הפקדות מעודכן (עם כל המידע הרלוונטי כמו יתרת פיצויים, מספר תיק ניכויים מספר קופה וכו)?

 89. שלום,

  לעניין השכר לפיצויים . אצל עובד חודשי = שכר אחרון. מה במקרה והעובד נעדר בחצי השנה האחרונה -חלק מחלה וחלק היעדרות (נגמרו לו ימי המחלה הצבורים לזכותו ). מה יהיה השכר לחישוב הפיצויים ?
  כמו כן מה יהיה השכר לחישוב מס הכנסה?
  תודה מראש.

 90. היי שלום, האם טופס 161 א רלוונטי גם לבעלי עסקים שרוצים למשוך קרן פנסיה / קרן השתלמות ולהזדקות ממס? בנוסף אני גר ביישוב שיש בו זיכוי מס. האם זה רלוונטי ואפשר למלא את זה גם או שזאת פרוצדורה אחרת?

  תודה מראש!

  1. לא הבנתי את השאלה, טופס 161א הוא עבור העובד. הטבת המס לישוב מוטב עשויה להיות רלוונטית אם תבחר באפשרות של פריסת הכנסה

 91. נדב שלום.
  אני בן 72 . עבדתי אצל שלושה מעסיקים בתקופות 1990-2004 , 1990-2016 ו- 1998-2016.
  ב- 2016 פרשתי לפנסיה מוקדמת ומאז לא עובד יותר. איך לחשב סכום מענק פטוס למס ?
  האם לחבר כל משכורת חודשית אחרונה בשלושה טפסי 161 והסכום להכפיל במספר שנות העבודה ?
  תקרת פטור נקבעת עבור כל מעסיק בנפרד או יחידה עבוד כולם ביחד?
  תודה

  1. הפטור הוא משותף לכל המעסיקים – לצורך הדוגמה אם הפטור השנתי הוא 12,000 ש"ח אז זה הפטור הכולל שניתן לנצל בכל שנה.
   הוותק לצורך הפטור אצל כל מעסיק הוא בהתאם לתקופת העבודה אצל אותו המעסיק

   1. מתשובתך נובע שאין השפעה של נתוני טופס 161 של שני מעסיקים אם עבדתי כל השנים (1990-2016 ) אצל מעסיק שלישי ומשכרות אחרונה אצלו גדולה מתקרת הפטור (12,000). האם הבנתי נכון ?

     1. קודם כתבת "אם הפטור השנתי הוא 12,000 ש"ח אז זה הפטור הכולל שניתן לנצל בכל שנה" אז איך אפשר לקבל פטור נוסף משני מעסיקים אחרים?

      1. אי אפשר לקבל פטור משני מעסיקים,
       האם המעסיק שנתן לך את הפיצויים התחשב בסיום עבודה העתידי שלך? יתכן שהוא נתן לך פטור בעבר והמעסיק השני נתן לך אותו הפטור כעבור מספר שנים

 92. שלום נדב,
  תוכל להרחיב לגבי:
  "מיועד עבור עובדים המקבלים את מענק הפרישה לשיעורין לאורך השנה או בין שנות מס,"

  האם המענק לא תמיד מתקבל במשכורת האחרונה? כיצד ניתן לקבל את המענק בין שנות מס? האם אפשר לחסוך כך במס (להגיע למדרגות נמוכות יותר בגלל החלוקה לשתי שנים)?

  תודה

 93. אחדד את השאלה:
  אני מסיים לעבוד ב 31.12 וזכאי למענק הסתגלות משמעותי (מעבר לפיצויי הפיטורים הרגילים שהופקדו לקרו הפנסיה) שעולה על התקרה לרצף פיצויים.
  המענק בפועל יתקבל בינואר 2024.
  האם התקרה לרצף פיצויים תהיה לפי 2023 או לפי 2024?
  האם המס על החלק שעולה על התקרה יהיה לפי 2023 או לפי 2024?
  זה משנה באיזה יום בחודש ינואר משולם המענק?
  האם יש דרך כלשהי לגרום לכך שהתקרה והמיסוי יהיו לפי 2024, מבלי להזיז את מועד סיום ההעסקה?
  תודה מראש!

  1. הי אורן,

   תקרת הפטור תהייה לפי שנת 2024. לעניין ייחוס ההכנסה, לא נתקלתי במקרה כזה, אך מחיפוש ברשת ראיתי שאם הכספים משולמים עד 13 בינואר יש ליחס אותם לשנה קודמת.

   שוב לא מדובר בניסיון אישי

   ראה כאן

   1. תודה! התכוונתי לתקרת רצף פיצויים (4 פעמים השכר הממוצע במשק, ~47500), לא לתקרת הפטור (~13300). האם התשובה זהה?

     1. תודה נדב.
      אם אני משכנע את המעסיק לתת לי את המענק בתשלום אחד ב 14.1 (כשסיום העבודה עדיין ב 31.12), איפה הוא צריך להופיע ב 161? בסעיף משיכה לשיעורין (א.8) או בפירוט הרגיל (א.9) פשוט עם תאריך 14.1?

      1. לדעתי עניתי כבר על השאלה הזאת, יש לרשום את המענק הזה בסעיף ח' בטופס 161 (או בטופס החדש בסעיף א.9)
       זה לא מענק שנחשב כמענק לשיעורין

 94. היי נדב,
  תודה על מאמר מצוין!
  אשמח להבהרה לגבי סכום המשכורת האחרונה שצריך לרשום בטופס בסעיף א.5 ובסעיף א.6 במקרה של עובד שעבד ב-80% משרה לאורך כל תקופת העסקתו והשכר האחרון שלו הוא 8,000 ש"ח.
  בהנחה שלא היו לו תשלומים מעבר לשכר היסוד, האם צריך לרשום בסעיפים הללו את השכר שקיבל עבור המשרה החלקית ( 8,000 ש"ח) או את השכר שהיה מקבל אילו עבד במשרה מלאה (10,000 ש"ח)?
  תודה רבה

 95. שלום
  תודה על מאמר מעניין כרגיל.
  שאלות על טופס 161 החדש מצד המעסיק.
  1. האם בכל מקרה של השלמת פיצויים על ידי המעסיק (מעבר לכספים שהופקדו לקופה) נדרש להפנות את העובד למס הכנסה ? כך שאסור למעסיק לפטור את הכספים הנדרשים להשלמה על ידי המעסיק גם אם בוודאות הם פטורים.
  2. בהמשך לשאלה 1 ואם חובה להפנות למס הכנסה ועד קבלת האישור מהעובד האם נדרש לשלם לעובד השלמת פיצויים לפי מס בגובה 47% מס או מס שולי של העובד ?
  3. האם המעסיק בעת מילוי טופס 161 חלק א באתר רשות המיסים בקישור המקוון החדש פוטר את עצמו מהמשך טיפול ? כך שבעצם מילוי חלק א בקישור המקוון על ידי המעסיק גורם לכך שהמעסיק לא צריך לדאוג לקבלת טופס 161 ב מהעובד ולא למילוי טופס 161 חלק ג עם חתימתו.
  4. האם נדרש לצייד את העובד במכתב שחרור כספים לקופת הפנסיה או שטופס 161 החדש יחד עם הממשק המקוון פוטר את הדרישה הנ״ל גם כי האישורים מתקבלים אוטומטית לעובד ממס הכנסה.

  תודה רבה

  1. 1. לא, ככל שהעובד מילא את חלק ב' באפשרותך לשלם את הכספים ולשלם בפטור או במס
   2. מס שולי של העובד. יש לכך גם התייחסות בחלק ג'
   3. באפשרות המעסיק לבחור האם להשאיר את הטיפול לידי רשות המיסים או שהוא מעוניין שהעובד יחזור אליו בהמשך
   4. לא ראיתי הנחייה שמאפשרת פדיון כספי פיצויים בתוך 4 חודשים מסיום עבודה ללא "אישור שחרור כספי פיצויים"

   1. תודה על המענה.
    אך אבקש שוב לחדד ולשאול לגבי שאלה 1 שרשמתי.
    אם המעסיק נדרש לבצע השלמת פיצויים (קוד משלם 1) רשום בטופס 161 החדש בחלק א' בסעיף א.12 כי נדרש לסמן ב 2 כן או לא: "המענקים המדווחים בחלק א9. כוללים מענקים ממשלמים שאינם קופות גמל לקצבה, כדוגמת מעסיק וקופה מרכזית לפיצויים" . כך שאם המעסיק משלם השלמת פיצויים אז המעסיק צריך לסמן "כן". לכן במצב הנ"ל בחלק ב של הטופס העובד חייב למלא את בחירתו ולרשום בסעיף ב1 כי הוא רוצה לקבל את הכספים של השלמת המעסיק בפטור ממס. ואז לפי מה שאתה אומר המעסיק יכול למלא את חלק ג' ולפטור את הסכום של השלמת הפיצויים במידה ועומד בתקרות. נכון ?
    אך בכל מקרה אם יש השלמת פיצויים והעובד לא ממלא את בחירתו בחלק ב' אז חובה להפנות אותו למס הכנסה ? ובינתיים להוריד מס שולי ? (כי לפי מה שרשום בחלק ג חלופה א' לא עומדים בתנאים כי יש משלם שהוא אינו קופת גמל)
    תודה רבה

    1. אם העובד לא מילא את חלק ב' המעסיק ינכה מס שולי
     אם העובד ביקש פטור בחלק ב' המעסיק ישלם את החלק הפטור ואת היתרה במס שולי
     ראה סעיף ג.2

 96. היי נדב
  תודה על הכתבה המפורטת כדרכך.
  מה קורה לעובד שביצע את בחירותיו לגבי טופס 161,
  קיבל אישור מפקיד שומה, ובשלב זה מתחרט
  ומבקש לשנות את הטופס
  האם יכול לשלוח טופס מתקן?
  תוך כמה זמן?
  תודה רבה

  1. הי צבי,

   ניתן לשנות את הבחירות בטופס 161. אני לא יודע האם יש פרק זמן מוגבל.
   מניח שבאותה שנת מס לא תהייה בעיה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם