דף הבית / חדשות / תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים : שחרור כספי פיצויים לעובד ואפשרות החזרת פיצויים למעסיק

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים : שחרור כספי פיצויים לעובד ואפשרות החזרת פיצויים למעסיק

סיימתם לעבוד וחלפו כבר ארבעה חודשים ממועד סיום העבודה, לא תידרשו עוד להציג אישור שחרור פיצויים לצורך משיכת הכספים מהקופה.

עובדים רבים נקלעים למצב שבו הם נדרשים להציג אישור שחרור כספי פיצויים לצורך משיכת כספי הפיצויים שהופקדו להם לחיסכון הפנסיוני. במקרים רבים מדובר במעסיקים קודמים או במעסיקים שנסגרו ובהעדר האישורים המתאימים לא ניתן למשוך את כספי הפיצויים.

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) עושה סדר וקובע שבאפשרות העובד למשוך את כספי הפיצויים אלא אם המעסיק ציין אחרת.

לרשות המעסיק עומדים 4 חודשים לעדכן את חברת הביטוח לגבי מעמד הפיצויים

כדי למנוע מהעובד למשוך בעתיד את כספי הפיצויים, המעסיק צריך להציג לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, פוליסת הביטוח או קופת הגמל) בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום העסקה של העובד את אחד האישורים הבאים:

 • פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד הפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים.
 • אסמכתא כי המעסיק החל לפעול לקבלת פסק דין הצהרתי לגבי זכאותו להחזרת הפיצויים. או שהחל בהליך משפטי לשלילת כספי הפיצויים בהתאם לסעיף 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים.
 • אסמכתא כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה ניתנים להחזרה לפי דין או הסכם העסקה וחתימה של העובד, לאחר סיום העבודה על הסכמתו להחזרת הכספים למעסיק.

במידה והמעסיק לא העביר את האישורים כנדרש, לא תהייה לו טענה כנגד הקופה על כך ששחררה את הכספים לעובד.

>>>קריאה נוספת : איך מחשבים את הפיצויים לעובד שפוטר מעבודתו.

באיזה מקרים ניתן למשוך את הכספים או להחזירם למעסיק

סיימתי לעבוד היום, האם אני יכל למשוך את כספי הפיצויים ללא אישור שחרור כספים?

לא. לרשות המעסיק עומדים ארבעה חודשים להעברת התנגדות למשיכת הכספים לקופה. עליך להציג אישור שחרור כספי פיצויים או להמתין שיחלפו ארבעה חודשים ורק אז יהיה באפשרותך למשוך את הכספים ללא אישור שחרור כספי פיצויים.

סיימתי לעבוד לפני שנתיים, האם אני יכל למשוך כעת את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה ללא אישור שחרור כספים?

לא. לרשות מעסיקך הקודם, אותו עזבת לפני שנתיים, עומדים כעת ארבעה חודשים ממועד כניסת התיקון לתוקף להעביר את האסמכתאות לקרן הפנסיה. במידה והוא לא יעביר את האישורים בחודשים הקרובים תוכל למשוך בעתיד את כספי הפיצויים ללא אישור.

האם המעסיק יכל להתנגד למשיכת הכספים לאחר שכבר שחלפו כבר ארבעה חודשים?

כן. במידה והעובד לא משך עדיין את כספי הפיצויים יש באפשרות המעסיק להעביר את פסק דין הצהרתי למניעת המשיכה בעתיד.

האם אני חייבת טופס 161 לצורך משיכת הפיצויים?

טופס 161 מציג לקרן הפנסיה מה סכום המס שיש לנקות מכספי הפיצויים. במידה ואין לך טופס 161 עומדות בפנייך שתי אפשרויות:

 1. משיכת הפיצויים במס מירבי של 47%
 2. פניה למס הכנסה עם טופס 161 ישן או פניה למס הכנסה עם שלושת תלושי שכר האחרונים מהמעסיק ממנו את מבקשת למשוך את כספי הפיצויים ואישור על גובה צבירת הפיצויים בקופה. מס הכנסה יתן לך אישור מס חלופי.

באיזה מקרים יכל המעסיק למנוע ממני לקבל את כספי הפיצויים?

בהתאם לחוק פיצויי פיטורים הזכאות לקבלת כספי פיצויים היא במקרה של פיטורים לאחר שנת עבודה.

במקרים אחרים, לא קיימת זכאות אוטומטית לקבלת הכספים. באפשרות המעסיק להתנות את השארת הכספים בקופה בכך שתשאירו את יתר הכספים עד לגיל הפרישה.

במידה ותמשכו את כספי התגמולים לפני גיל הפרישה, המעסיק יוכל לדרוש חזרה את כספי הפיצויים

כפי שמתואר בסעיף 8, לצו ההרחבה לפנסיית חובה.

ההפקדות ותשלומי המעביד בעבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה שבו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים. (סעיף 8)

בנוסף, במידה והעובד פוטר בנסיבות שלא מזכות אותו בפיצויי פיטורים בהתאם לסעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים יהיה ראשי המעסיק לדרוש חזרה את כספי הפיצויים בצירוף אסמכתא.

>>>קריאה נוספת : איך מקטינים את המס על כספי הפיצויים

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים : שחרור כספי פיצויים לעובד ואפשרות החזרת פיצויים למעסיק by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

90 comments

 1. מתי התקבל התיקון?

  • היום הוא התפרסם ברשומות ונכנס לתוקף באופן מיידי

   • עזבתי את מקום העבודה לפני כ 7 שנים לאחר 4שנים במקום האם אני צריך את אישור המעסיק לשחרר את הכספים שלי לגבי תקופת ה4 חודשים ממתי הם נחשבים אין לי רצון להיות איתו בקשר כלשהו

 2. מה קורה במקרה של התפטרות?

  • במידה והמעסיק לא יעביר אסמכתאות לקרן תוך 4 חודשים ממועד סיום העבודה. תוכל למשוך את כספי הפיצויים גם אם התפטרת

 3. תיקון בהחלט חשוב וראוי.
  הערה קטנה על העברית: ארבעה חודשים ולא ארבע חודשים 🙂

  תודה.

 4. האם חברות הביטוח ממחר אמורות לדעת מזה ואם עם מהו ההליך ממלאים את הטפסים וממתינים ארבעה חודשים?

  • חברות הביטוח אמורות לדעת ולפעול לפי ההנחיות החדשות.
   שים לב שבשלב הראשון יש ארבעה חודשים למעסיקי עבר להעביר אסמכתאות להעדר זכאות של העובד לפיצויים.

 5. האם התיקון הזה חל גם לגבי שינוי מסלול השקעה של כספי הפיצויים? גם עבור זה דרשו להציג אישור שחרור פיצויים. תודה!

 6. תיקון מתבקש,
  לא ייאמן שעד היום עובדים נתקעו עם כספים שלהם בלי יכולת לקחת אותם

 7. האם בגיל פרישה 67 ( על סמך תיקון זה )ניתן לדרוש מהחברה המנהלת את הביטוח מנהלים לקבל את הפיצויים לגמולים גם אם המעסיק מתנגד?

  • ערב טוב יעקב,

   פרישה מעבודה בגיל פרישה היא אירוע המזכה בפיצויי פיטורים.
   סעיף 11 ה לחוק פיצויי פיטורים – התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים

 8. שלום נדב,

  האם זה פוטר את המעסיק מלתת לעובד טופס 161 או רק מכתב לשחרור הכספים מהקופות?

  בתודה מראש,
  ר.ר.

  • ערב טוב רחל,

   במידה והעובד זכאי לפיצויים הוא עדיין זכאי לקבל מכתב שחרור פיצויים, אין צורך שימתין ארבעה חודשים עד למשיכת הכספים.
   טופס 161 המעסיק חייב למלא בכל עזיבת עבודה ולהעביר העתק למס הכנסה.

 9. במידה והמעסיק לא עדכן את חברת הביטוח לגבי לגבי סיום העסקה
  האם סיום העסקה של העובד מתבסס על הפקדה אחרונה?

  ארבעה חודשים מהפקדה האחרונה העובד יכול לדרוש את הפיצויים?

 10. נדב שלום
  אני מבולבל
  לפני מס שנים חתמנו על טופס סעיף 14 והבנו שיש לנו הגנה על כספי הפיצויים גם אם עזבנו את העבודה. והינה יש תיקון חדש תוכל להסביר פשוט מדוע יצא התיקון הזה?

  • ערב טוב דידי,

   סעיף 14 לא מבטיח לך את כספי הפיצויים הוא רק קובע שכספי הפיצויים ישארו ברשותך עד שתצא לפנסיה, עד כאן אין שינוי.
   נניח שבעוד עשר שנים תרצה למשוך את כספי הפיצוייים שנשארו לך בקרן, האם אתה זכאי לא זכאי למשוך אותם? איש לא יודע.
   לכן אומר החוק, כי במידה ואתה לא זכאי על המעסיק לעדכן את קרן הפנסיה תוך 4 חודשים. ואם הוא לא יעשה זאת, אז אתה כנראה זכאי למשוך אותם.

 11. היי נדב
  תודה על התשובה הקודמת
  חזרתי שוב לכתבה שמסבירה מה על המעסיק להציג לחברת הביטוח במהלך 4 החודשים.
  אחת מתוך 3 האישורים. פסק דין לסעיף 16-17. או תהליך טיפול בתביעה להחזרת הכספים. או אישור החתום על ידי העובד המאשר למעסיק למשוך את הכספים.
  אם הבנתי נכון את התיקון לא יכול מעסיק לשלול כספי פיצויים מהעובד אם לא הציג אחת מתוך 3 האופציות לחברת הביטוח.

 12. תודה נדב

 13. היי נדב,
  העובד יוכל למשוך את הכספים ללא טופס 161 מהמעסיק?
  תודה,
  דבורה.

 14. היי נדב
  התפטרתי מיוזמתי לפני שנה וארבעה חודשים.היה נראה שהמעסיק יתן לי את הפיצויים ללא בעייה.
  כחודש לאחר התפטרותי החליט המעסיק שהוא לא משחרר לי את הפיצויים ולכן לא נתן בפועל את טופס 161 שהיה אמור לתת.
  לפני מספר ימים יצרתי קשר עם הביטוח ומסתבר שהמעסיק הנ"ל חתם על טופס הודעה על עזיבת העבודה ושחרור מלא של הכספים שנצברו לטובתי כולל שחרור מלא ומיידי של כספי הפיצויים.ללא אפשרות לביטול ע"י המעסיק.כתוב שמצורף להודעה זו גם טופס 161(אותו לא קיבלתי בסופו של דבר).את המסמך הנ"ל שלח המעסיק מספר ימים לאחר התפטרותי.מה עליי לעשות על מנת למשוך את כספי הפיצויים?? המעסיק לא מעוניין לחתום על טופס 161.
  תודה.משה

  • בוקר טוב,

   אתה יכל לגשת למס הכנסה עם אישור צבירה מקרן הפנסיה ותלושי משכורת אחרונים ולקבל מהם את למס על הפיצויים.

 15. היי
  תודה על התגובה.
  לא ברור לי מה שרשמת.
  האם אין צורך ב-161…?
  מספיק טפסי צבירה
  מכתב שחרור כספים
  תלושים
  ואז פקיד השומה נותן אישור מס…..והביטוח משחרר את הפיצויים גם ללא 161…?

  • טופס 161 נועד לצורך חישוב הפטור ממס על כספי הפיצויים,
   במידה ואין לך את הטופס או שהטופס כבר לא בתוקף, המסמכים שציינתי יסיעו למס הכנסה לחשב את הפטור.

   • היי נדב.
    הייתי במס הכנסה עם טפסי צבירה+מכתב שחרור הפיצויים+תלושים.טען שם פקיד השומה שללא טופס 161 מהמעסיק יגבו ממני מס גבוה מאוד להערכתי אמר עד 40%….האם יש משהו שניתן לעשות על מנת לא לשלם את המס הנ"ל או שמחייב טופס 161?.
    שאלה שנייה-האם למרות טופס שחרור הכספים כולל פיצויים מלאים מהמעסיק שמסרב לתת טופס 161 יכול המעסיק להעביר התנגדות למשיכת הפיצויים או שברגע שחתם על מכתב שחרור הוא לא יכול לחזור בו?
    תודה

    • מתי סיימת לעבוד? האם מקור הפער בין הכספים בקופה לזכאות הוא בריבית? במידה וכן תהייה חייב במס.
     אפשרות אחרת, תנסה להעזר בחלקים שמופיעים בקישור הבא:

     https://pensuni.com/?p=4721

     לגבי השאלה השנייה, התנגדות של המעסיק תהייה חייבת לעבור בבית משפט. מאוד קשה לי לראות אותו עושה זאת.

 16. הי

  אם בעלי עזב לפני 8 שנים והמעסיק העביר לחברת הביטוח הודעת עזיבה שהוא לא זכאי לפיצויים. הפיצויים עדיין בחברת ביטוח מגדל. האם אחרי 4 חודשים נהיה זכאים למשוך אותם?
  מה גם שאין לנו 161 ותלושים

 17. פניתי לחברת ביטוח על נושא תיקון 21 והם אומרים שזה עדיין לא נכנס לתוקף האם כך הדבר?

 18. כדי למנוע מהעובד למשוך בעתיד את כספי הפיצויים, המעסיק צריך להציג לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, פוליסת הביטוח או קופת הגמל) בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום העסקה של העובד את אחד האישורים הבאים:

  1. לפי נוסח התקנה (קופת גמל) , האם זה שתקנה זו חל על קופות הגמל בלבד ??
  2. האם אפשר לעשות פרשנות רחבה לתקנה שכוללת פנסיה , ומנהלים ??

  • בוקר טוב אחמד,

   התקנה הזאת חלה על כל המוצרים הפנסיונים. קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים.
   במידה והמעסיק לא יציג את האסמכתאות תוך ארבעה חודשים ממועד סיום העבודה, העובד יוכל למשוך את הכספים מבלי להציג אישורי מס.

 19. נדב שלום,
  בהמשך להסבר שקראתי לגבי התיקון בעניין משיכת כספי הפיצויים, משפט שכתבתם לא ברור ואשמח לחידודו:

  1. השאלה: "האם המעסיק יכול להתנגד למשיכת הכספים ל-אחר שכבר שחלפו כבר ארבעה חודשים?

  תשובה: כן. במידה והעובד לא משך עדיין את כספי הפיצויים יש באפשרות המעסיק להעביר את פסק דין הצהרתי למניעת המשיכה בעתיד.

  **התשובה אינה הגיונית: שכן, לפי התיקון מספיק שעברו 4 חודשים מסיום העבודה ולא נתקבל דבר מהמעסיק- קמה הזכות למתפטר למשוך את הפיצויים ולמעשה המעסיק איבד את זכות התנגדותו.
  האם נכון?

  2. שאלה נוספת: התנגדות המעסיק יכולה להיות רק לגבי החלק שלו בכספי הפיצויים? לגבי החלק שהעובד הפקיד כל זכות למעשה כל זכות בהם?

  • בוקר טוב ברק,

   סעיף 23 ד – 3

   על אף האמור בפסקת משנה (ב), משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תתאפשר גם אם מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל פסק דין הצהרתי, כאמור בפסקת משנה (ב)(1), לאחר התקופה למתן הודעה, ובלבד שהעמית-השכיר לא משך את כספי הפיצויים עד למועד שבו המציא המעביד לחברה המנהלת פסק דין הצהרתי כאמור;

   לגבי השאלה השנייה שלך, רכיב הפיצויים הוא רכיב שהמעסיק מפקיד לבד. לעניין רכיב התגמולים המעסיק לא יכל למשוך אותם.

 20. שלום נדב היום שוחחתי עם חברת הביטוח הנציגה טוענת שעדיין לא נתנו לה הנחיות על תיקון 21 כביכול לא נכנס לתוקף ולטענתה עדיין לא מיושם מה לדעתך האם זה נכון?

  • התיקון יתחיל להיות רלוונטי תוך 4 חודשים ממועד התיקון, לקראת ה- 8 לנובמבר.
   עד אז יש אפשרות למעסיקים להעביר התנגדויות למשיכת הכספים.

   אבל התיקון בתוקף.

 21. שלום נדב,תודה עבור הנדיבות בשיתוף המידע.
  ברשותי קרן תגמולים ופיצויים מחברה בה עבדתי לפני למעלה מ 20 שנה.
  החברה נסגרה לפני שנה.אין ברשותי טופס 161.
  קבלתי שאילתת פדיון.
  לגבי חלק משמעותי של דמי התגמולים,קיימת הערה:"מותנה בהעברת ב."(אני מניח שהכונה היא-בעלות).
  מה זה אומר?שאני צריך את הסכמת החברה(שכאמור אינה קיימת)על מנת לשחרר הכסף?
  תודה!

  • העברת בעלות היא מונח שקיים בביטוחי מנהלים,
   מציע שתבדוק מול חברת הביטוח מה מעמד הכספים.

   • תודה נדב.
    ברשותך שתי שאלות נוספות:
    1. האם למרות שעזבתי העבודה לפני כ 20 שנה עדיין יש למעסיקי מאז,הזכות להתנגד במהלך ארבעת החודשים החל מ 9.7? (כזכור החברה כבר התפרקה…)
    2. האם ניתן לבקש רק את רכיבי הפיצויים כרגע ולהשאיר בחברת הביטוח את רכיבי התגמולים?
    תודה!

    • הי מני,

     במידה והחברה התפרקה יהיה לה קצת קשה למנוע ממך לקבל את הפיצויים. אבל באופן תאורתי, במידה וישיגו פסק דין הצהרתי הם יוכלו לקבל את הפיצויים.

     לעניין השאלה השנייה שלך, ניתן לבצע זאת. למשוך רק את הפיצויים

 22. שלום,

  אישתי הייתה עובדת מדינה במשך 3 שנים ונצברו לה פיצויים בקופה.
  היום, אחרי מספר שנים שהיא התפטרה מיוזמתה, אנחנו רוצים למשוך את הכסף. המעסיק, בית חולים ממשלתי, לא מאשר שחרור, הטענה היא שהכספים מיועדים לגיל פרישה.
  חברת הביטוח לא משחררת ללא אישור המעסיק.
  האם התיקון החדש פותר את הבעיה הזו בשבילי?

  תודה

 23. שלום נדב, ברשותי קופת גמל פרטית שפתחתי לעצמי ב 2004, בחברת ההשקעות לא מוכנים לשחרר לי את הכסף
  בטענה שאוכל לקבל אותו רק כקצבה – אני עובדת שכירה ויש לי בטוח מנהלים
  למה אני לא יכולה להחליט מה לעשות בחסכון פרטי?
  תודה מראש

  • ערב טוב אתי,

   את יכולה למשוך את הכספים כיום אך הם יהיו חייבים במס בסך 35% מסכום התגמולים שצברת.
   בגיל פרישה תוכלי למשוך את הכספים שהפקדת לפני שנת 2008 כסכום חד פעמי.
   עוד את יכולה לקרוא – באיך למשוך קופת גמל https://pensuni.com/?p=1092

 24. שלום נדב,
  אני נמצא במקום בו מפרישים כספי פנסיה לפי חוק פנסיית חובה (לא מצאתי שכתוב לי סעיף 14 בחוזה)
  במידה ואני מתפטר מיוזמתי-
  האם קיימת זכאות לפיצויים מכח חוק פנסיה חובה? (שכביכול מכיל גם את סעיף 14).
  האם המעסיק יכול לתת 161 ולציין שאינו משחרר את הפיצויים ולטעון שחוק פנסיית חובה אינו מעניק זכאות לפיצויים למי שמתפטר?
  האמת שלא ברור לי מה מעניק חוק פנסיה חובה לגבי זכאות לפיצויים לעומת סעיף 14 שמעניק במפורש….

  • הי ברק,

   גם בסעיף 14 וגם בפנסיית חובה עובד המתפטר לא זכאי באופן אוטומטי לכספי הפיצויים.
   תיקון 21 הסדיר את הנושא וגם במידה והמעסיק שלך לא שחרר עבורך את כספי הפיצויים, אתה תוכל למשול את הכספים תוך 4 חודשים ממועד סיום העבודה.

 25. תודה על התשובה.
  למעשה מה ששאלתי הוא האם ניתן למשוך את כספי הפיצויים כעבור 4 חודשים גם במידה והמעסיק העביר טופס 161 ובמכתב הנלווה לטופס 161 (מה שנקרא מכתב שחרור כספים ) סימן "וי" רק על שחרור כספי התגמולים ?

 26. שלום נדב,

  במקרה שעזבו את העבודה והמעסיק מסרב לתת אישור סיום העסקה אך ביטוח לאומי עדכן סטטוס למובטל – האם יהיה אפשר בכזה מצב למשוך את הפיצויים לאחר 4 חודשים – כי למרות שאין הפקדות הפוליסה עדיין פעילה ע"ש מקום העבודה האחרון ?

  • הי מריים,

   אני מניח שבחודשים הראשונים לכניסה לתוקף של התקנה עדיין יהיו קצת עיכובים בחברות הביטוח.
   אבל בעיקרון לאחר 4 חודשים מסיום עבודה לא תידרשי לאישורים מהמעסיק.

 27. תודה נדב,

  הבעיה שלי היא שחברת הביטוח לא מסכימה לקבל שסיימתי עבודה כל עוד אין אישור מעסיק על כך שסיימתי לעבוד אצלו עם חותמת וכו'.
  ואת זה הוא מסרב לתת וחברת הביטוח למחינתנ אני עובדת אז אייך ימשכו פיצויים…

 28. הי. התפטרתי ממקום עבודה לפני שמונה וחצי שנים.
  בנסיבות רגילות.
  עבדתי שם שש שנים.
  לא קבלתי את הפיצויים. האם אפשר לקבל אותם עכשיו, לאור התיקון בחוק?
  אם כן, מה עלי לעשות?
  תודה רבה!
  שלי

  • ערב טוב שלי,

   אכן כעת את יכולה למשוך את הפיצויים. אני מניח שאין ברשותך טופס 161 מסיום העבודה ולכן עלייך לגשת למס הכנסה לקבלת פטור על כספי הפיצויים.
   לקבלת הפטור עלייך לגשת למס הכנסה עם שלושה תלושי שכר אחרונים ואישור על גובה הצבירה בקרן.

   במידה ותמשכי את הכספים ללא אישור מס הכנסה, את עשויה לשלם 47% מס.

   • המון תודה נדב!

   • הי.
    עוד כמה שאלות:
    1. תלושי שכר- אחרונים מהיום?
    2.הבנתי שאפשר להשאיר את כספי הפיצויים (רצף פיצויים) , כדי שישמשו לקצבה בעתיד.
    איך אני עושה את זה?
    3. ניידתי את הכספים לפנסיית ברירת מחדל. (מיטב דש)
    אז מהם אני אמורה למשוך או לייעד לרצף קצבה את הפיצויים?
    4. אם יש לי טופס 161, אני לא צריכה לגשת למס הכנסה?

    • הי שלי,

     מה המטרה שלך לגבי אותם כספי פיצויים? במידה ואת רוצה למשוך אותם עלייך לפנות למס הכנסה עם תלושי שכר ממקום העבודה הקודם.

     במידה ואת רוצה להשאיר אותם לפנסיה את לא צריכה לעשות דבר.

     • הי.
      תודה!
      אין לי צורך בהם. ארצה שישארו לי לפרישה.
      אני מניחה שהמעביד לקח את הכספים אליו.. היות וזה היה הנוהג שם – שעובדים שמתפטרים לא זכאים לפיצויים. איך אני יכולה לבדוק היכן הכספים?
      שלי

      • עלייך לפנות לקופה ולראות איזה כספים נמצאים שם ומאיזה מעסיקים.
       קיימת הבחנה בין כספי פיצויים לכספי תגמולים

       • הי
        בדקתי באתר של מיטב דש, בכספים המשוייכים למעביד הקודם.
        יש שם סכום קטן מאוד של פיצויים.
        רוב הסכום לא מופיע שם.
        כך שאני מניחה שהמעסיק משך אותו חזרה אליו.
        מה ניתן לעשות במקרה כזה?
        לפנות למעסיק? לפנות לקו הצדק הפנסיוני?
        רעיונות נוספים?
        תודה רבה!
        שלי

        • האם קיבלת התראה לפני החזרת הכספים למעסיק?
         האם במסגרת הסכם העבודה שלך היתה אפשרות להחזר כספים למעסיק?
         במידה והתשובה לשאלה השנייה היא כן, אין לך מה לעשות.

        • הי
         מבדיקה של דוחות ישנים של ביטוח המנהלים, החברה לא הפרישה לשם את הפיצויים (רק סכום זניח).
         בהסכם העבודה אין התייחסות מפורשת- רשום שם שהמנהל יחליט האם לשחרר את הפיצויים במידה והעובד התפטר.
         יש מה לעשות לאור החוק החדש?
         תודה!

        • בין השנים 2008 ל- 2016 אחוזי הפקדה לפיצויים היו נמוכים יחסית,
         באפשרותך למשוך אתהכספים שנצברו לרשותך בקופה.

         תיקון 21 לא משפיע על כספי הפיצויים שלא שולמו על ידי המעסיק.

 29. עזבתי עבודה לפני 15 שנה .כספי הפיצויים נשארו בחברת הפניק . היום קיבלתי מהם את טופס המידע לצורך מילוי טופס 161 עם כל הנתונים ואמרו לי ללכת למס הכנסה לקבלת פטור על הכספים. פניתי בכתב למס הכנסה והתשובה שקיבלתי שלום ,

  יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הבאים :

  • טופס 161 ממעסיק שאצלו סיימת לעבוד
  • דוח ערכי פדיון עדכניים מחברות הביטוח ו/או מקופות הגמל שמעסיקך הפקיד פיצויים
  • טופס 161א ( ניתן להוריד מאתר מ"ה )
  • 3 תלושי שכר אחרונים מאותו המעסיק

  כפי שאני מבינה מהתקנה החדשה אין צורך אישור המעסיק למשיכת הכספים .אינני יודעת עם המעסיק קיים וכמובן שאין לי תלושי משכורת לפני 15 שנה.
  תודה

  • בהעדר תלושי שכר וטופס 161 ישן, תחוייבי ב- 47% מס על הכספים.

   • אז לא הבנתי מזה התיקון שלא צריך את אישור המעסיק למשיכת הכספים

    • במקרים רבים המעסיק לא משחרר את כספי הפיצויים בסיום עובדה או כפי שציינת המעסיק כבר נעלם ולא ניתן לקבל ממנו אישור.
     תיקון 21 קובע שבמידה וחלפו 4 חודשים מסיום העבודה יהיה ניתן למשוך את הכספים ללא אישור המעסיק.
     תיקון 21 אינו עוסק במיסוי כספי פיצויים, במידה ואין לך אישור המעיד שהכספים פטורים (או אפשרות להוציא אישור כזה) כספי הפיצויים יהיו חייבים במס.

 30. תודה על כל התשובות,
  לא משוכנעת שהבנתי לגבי התפטרות שלפני 2008 – עבדתי כ- 5 שנים בחברה, ולכשהתפטרתי לא שוחחרו לי הפיצויים. (כך היה לכולם שם).
  לא היה לי סעיף 14 ולמעשה לא היה חוזה העסקה כלל.
  יש מה לעשות?

  • שלום שרה,

   במידה וכספי הפיצויים שלך נשארו בקופה באפשרותך למשוך היום את הכספים גם ללא אישור החברה.
   שימי לב שלא ללא פטור ממס הכנסה תחוייבי במס על הפיצויים

 31. שלום, נדב!
  בטקסט שלך לשאלה "באיזה מקרים יכל המעסיק למנוע ממני לקבל את כספי הפיצויים?"
  התשובה היא "…כאשר לעובד לא קיימת זכאות אוטומטית לקבלת הכספים,
  אז באפשרות המעסיק להתנות את השארת הכספים בקופה בכך שתשאירו את יתר הכספים עד לגיל הפרישה.
  במידה ותמשכו את כספי התגמולים לפני גיל הפרישה, המעסיק יוכל לדרוש חזרה את כספי הפיצויים.
  שאלתי מצד של מעסיק: במקרה כזה המעסיק לא חייב להגיש פסק דין או אסמכתא כי החל לפעול לקבלת פסק דין?
  על מעסיק רק להגיש מכתב לחברת ביטוח בנוסח חופשי על השארת כספי פיצויים עד הגעת עובד לגיל פרישה?

  • ערב טוב ילנה,

   המעסיק חייב לצרף אסמכתאות המעידות כי החל לפעול לקבלת פסק דין, ללא אישורים רלוונטים העובד יוכל לפדות את הפיצויים תוך 4 חודשים מסיום העבודה.

   • ז.א. במקרה ומעסיק לא מעוניין בהחזרת הפיצויים אליו , רק מעוניין שהעובד לא ימשוך את כספי הפיצויים מהקופה עד גיל פרישה,
    אז אין דרך אחרת פרט לפעול בקבלת פסק דין ( אישור ראשון ברשימה שלך). הדגש שלי – מעסיק לא מעוניין בהחזרת הפיצויים אליו.
    נדב,תודה רבה על תשובתך!

    • עליכם לפנות לבית המשפט ולבקש שיפסוק בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה כי במידה והעובד עזב בנסיבות שלא מזכות אותו בכספי פיצויים הכספים ישארו ברשותו עד לפרישה ובמידה ויבצע משיכה שלא כדין הכספים יוחזרו למעסיק.
     את הפסיקה של בית המשפט או אישור על כך שהחל תהליך מול בית המשפט יש להעביר לקרן.

 32. נדב שלום,

  אם קיימם אישור על התנגדות מעסיק לשחרור כספי הפיצויים,
  האם עדיין העובד יכול להעביר את כספי הפיצויים לקופה אחרת (לא למשוך אלא לעבור לקופת גמל/פנסיה אחרת)

  • הי נאוה,

   אין משמעות להתנגדות המעסיק. עליו להביא צו בית משפט או הסכם בחתימת העובד שנעשה לאחר סיום העבודה.
   ללא האישורים האלה, העובד יכל למשוך (או להעביר את הכספים)

 33. שלום נדב ותודה על האתר המושקע והמשכיל.
  תיקון 21 "טרף" את הקלפים למעבידים וזה מצויין.
  שאלה פרקטית".
  1.עובד סיים לעבוד ב1 לנובמבר 2018 .
  האם ב 1 למרץ 2019 (כעבור 4 חודשים) ניתן פשוט להתקשר לקופה/קרן ולבקש לשחרר את כספי הפיצויים? כמובן במידה והמעביד לא עשה שום פעולה ו"שכח" מזה?

  2. לעניין הפטור ממס על הכספים: בהעדר טופס 161- האם מה שצריך כדי לקבל פטור ממס הוא :
  יתרת כספים עדכנית + 3 תלושי שכר אחרונים? או שחובה 161?האם יש מסמך נוסף שצריך לקבלת הפטור?
  תודה ושוב, תענוג לקרוא ולהשכיל מהאתר

  • תודה רבה ברק,

   1. אכן, לאחר 4 חודשים ניתן לפנות לקופה ולמשוך את הפיצויים גם ללא מכתב שחרור הכספים.
   2. הקופה תבקש ממך טופס 161 או אישור אחר ממס הכנסה. ללא האישור תשלם מס מרבי בגובה 47%. כדי לקבל את הפטור עליך לגשת עם האישורים שציינת למס הכנסה.

 34. תודה על התשובה
  נראה שמה שמטריד את כולם זה הפרוצדורה של ההליך לגביית הפיצויים

  רק לחדד: אם אני מבין נכון -על מנת לשחרר פיצויים וגם לקבל פטור ממס הפעולות הנדרשות לפי הסדר הרשום הן:
  1. לקבל מהקופה אישור עדכני על יתרות
  2.להכין 3 תלושי שכר אחרונים ( *אם אין טופס 161)
  3.לגשת למס הכנסה עם האישור + תלושי השכר שאמורים להספיק לצורך קבלת פטור ממס.
  4. עם קבלת האישור ממס הכנסה לשלוח אותו לקרן ולמלא מן הסתם טופס שחרור כלשהו..
  האם סדר הפעולות נכון או שפיספסתי משהו?

   • תודה.
    אגב, מה קורה עם כספי התגמולים של העובד והמעביד שהופרשו במהלך העבודה?
    לאחר שעובד עוזב ,ואין תקשורת חיובית עם המעביד-האם הכספים שהופרשו נשמרים לעובד עד שיוצא לפנסיה?
    האם יש איזושהי פעולה לעשות לגביהם? הם שייכים לעובד?

    • הי ברק,

     אותם כספי תגמולים שייכים לעובד ואין צורך "לסמן" אותם. משיכה של הכספים שלא בדרך של קצבה תחשב כמשיכה שלא כדין ותהייה חייבת במס של 35%.

 35. שלום נדב

  מועד סיום ההעסקה שלי הוא 30/11/18. אך לעומת זאת ההפקדה האחרונה לפנסיה שלי מאותו מעסיק הייתה בינואר 2019.פניתי למס הכנסה וקיבלתי פטור על רכיב הפיצויים ואני מניח שעל שאר הרכיבים אשלם מס מלא.פניתי לחברת הפנסיה שלי החודש ועדכנתי אותם שהחל מתחילת חודש אפריל אני מעוניין להגיש בקשה לשבירת קרן הפנסיה אך לדברי הנציג הוא סירב לעשות כך וטען שצריכים לחלוף ארבעה חודשים ממועד ההפקדה האחרונה לפנסיה דהיינו תחילת חודש מאי ולא ממועד סיום ההעסקה למרות שיש בידי מסמך רשמי עם תאריך סיום ההעסקה ב30/11/18.מי מבין שנינו צודק והאם עליי להתעקש להגיש את הבקשה לשבירת הקרן החל מחודש אפריל?
  בתודה מראש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: