דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2019

תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2019

מהי תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2019 בגינה ניתן לקבל הטבות מס או פטור ממס רווח הון במשיכה?

הפקדה לקרן השתלמות אינה מוגבלת בתקרה, אך ההפקדה עבורה ניתן לקבל הטבות מס בהפקדה או פטור מס רווח הון במשיכה מוגבלת בתקרה.

בהמשך המאמר נפרט את התקרות השונות לקרן השתלמות לשכיר, שכיר בעל שליטה ועצמאי.

>>>קריאה נוספת :ההלוואה טובה ביותר שלא הכרתם, הלוואה מקרן השתלמות

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכיר

שכיר יכל להפקיד לקרן השתלמות עד לשכר של 15,712 שקלים מבלי שההפקדה תחייב אותו בזקיפת הכנסה.

במידה והמעסיק יפקיד לעובד משכר הגבוה מ – 15,712 שקלים, תיזקף לעובד הכנסה במועד ההפקדה.

הכנסה חודשית 15,712 ₪
הפקדת מעסיק שעולה על 7.5% 1,178 ₪

הכנסה זו תהייה חייבת במס הכנסה וביטוח לאומי.

בנוסף, במועד המשיכה כספים מעבר לתקרה יהיו חייבים במס רווח הון בגובה 25%.

לדוגמא,

יוסי מרוויח 20,000 שקלים בחודש

שכר מעבר לתקרה – 20,000-15,712 = 4,288 ש"ח

הפקדה מעבר לתקרה 7.5% מ- 4,288 ש"ח = 321 ש"ח

עליהם ישולם מס שולי וביטוח לאומי

בנוסף, כל הרווחים על סכום זה (ועל הפקדה הנוספת של העובד) – יהיו חייבים במס רווח הון במשיכה.

האם כדאי לשכיר הפקיד לקרן השתלמות משכר העולה על 15,712 שקלים?

מקומות עבודה רבים מאפשרים לעובד לבחור, האם להפקיד לקרן ההשתלמות על שכר גבוה יותר או לקבל את התוספת כתוספת לברוטו בשכר.

בשני המקרים העובד ישלם מס הכנסה וביטוח לאומי על התוספת, אך במקרה שיבחר להפקיד לקרן השתלמות ירד סכום נוסף מהנטו שלו.

לכן השיקול שצריך לקחת העובד הוא שיקול כלכלי.

האם הוא מעדיף להגדיל את הנטו שלו היום או שהוא מעדיף להגדיל את החיסכון העתידי שלו.

>>>קריאה נוספת : אחוזי הפקדה לקרן השתלמות

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה

בדומה לשכיר רגיל, ניתן להפקיד לקרן השתלמות גם לשכיר בעל שליטה.

אך בניגוד אליו, אחוזי ההפקדה שיוכרו לחברה כהוצאה מוכרת מוגבלים.

עבור שכיר רגיל, הפקדה עד לתקרה של 7.5% מהשכר תוכר לחברה כהוצאה מוכרת, עבור שכיר בעל שליטה ההוצאה מוגבלת בתקרה של 4.5% מהשכר.

על בעל השליטה לבצע הפקדה מקבילה בסך 1.5%.

אחוזי הפקדה עובד לקרן השתלמות אחוזי הפקדה מעסיק לקרן השתלמות
1.5% 4.5%

>>>קריאה נוספת : הטבות המס לשכיר בעל שליטה

האם כדאי לחברה להפקיד לבעל השליטה את מלא ההפקדה לקרן ההשתלמות?

במקרים רבים בוחרת החברה להפקיד עבור בעל השליטה הפקדה זהה לשכיר לקרן השתלמות, 7.5% מעסיק ו- 2.5% הפקדה של העובד.

הפער בין התקרה המוכרת לבעל השליטה 4.5% לבין ההפקדה לשכיר 7.5% לא יהיה מוכר לחברה כהוצאה מוכרת, אך לא יחשב כזקיפת הכנסה לעובד.

בהנחה שהמס השולי שחל על בעל השליטה עולה על שיעור מס החברות. הרי נוצר חיסכון במס לבעל השליטה.

לדוגמא:

בעל שליטה עם שיעור מס שולי של 47%

מס חברות שחל על החברה הוא 23%

רווח מס לבעל השליטה – 24%

בדומה לשכיר רגיל, גם על שכיר בעל שליטה, חלה תקרת השכר של 15,712. הפקדה מעבר לשכר זה חייבת בזקיפת הכנסה לעובד.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי

אני עצמאי הרוצה להפקיד לקרן השתלמות ואני מתקשה להבין, מה היא תקרת ההפקדה לקרן השתלמות בשנת 2019. בחלק מהאתרים כתוב שצריך להפקיד 11,880 שקלים ובמקומות אחרים אני רואה שאפשר להפקיד 18,480 שקלים. אמנם זה לא פער גדול, אבל חשוב לי להבין מי צודק וכמה עלי להפקיד כדי לנצל את מלוא ההטבות המגיעות לי.

באופן מפתיע אלה צודקים ואלה צודקים. שני המספרים נכונים, אבל הם מתייחסים לתקרות שונות אותם קבע מס הכנסה

תקרה לצורך הטבות מס: הכנסה קובעת לקרן השתלמות

זאת ההכנסה המירבית ממנה ניתן להפקיד לקרן השתלמות ולקבל בשל ההפקדה הטבת מס כעצמאי, בשנת 2019 תקרת השכר עבור ההפקדה לקרן השתלמות היא 264 אלף שקלים.

כלומר הפקדה מעבר לשכר זה לא תזכה אותך בטבת מס.

הסכום המירבי אותו ניתן להפקיד לקרן ההשתלמות ולקבל עבורו הטבת מס הוא 11,880 שקלים.

הכנסה קובעת לקרן השתלמות אחוז הפקדה סכום מירבי
264,000 4.5% 11,880

במידה והכנסה שלך נמוכה מ 264 אלף שקלים, אתה יכל להפקיד 4.5% מהכנסה שלך ולקבל על הפקדה זו הטבת מס.
במידה ותבחר להפקיד סכום גבוה יותר לא תקבל עבורו הטבת מס, אך הסכום אותו הפקדת יהיה פטור ממס רווחי הון עד לתקרה.

שימו לב !

עד לשנת 2017 – עצמאי שרצה לנצל את מלא הטבות המס נדרש להפקיד 7% מהכנסה.

כיום, כבר הפקדה של 4.5% מעניקה את מלא הטבות המס, אך במקרים רבים כדאי להפקיד יותר כדי לנצל גם את הפטור ממס רווח הון.

>>>קריאה נוספת : איך לבנות תכנית פנסיה אפקטיבית לעצמאי

תקרה לצורך פטור ממס רווח הון: תקרת ההפקדה המוטבת

במקרה שהכנסה שלך נמוכה מ – 264,000 שקלים ובחרת להפקיד יותר מ- 11,880 שקלים לא תקבל על ההפקדה העודפת הטבת מס.

אך במרבית המקרים כדאי לך להפקיד את תקרת ההפקדה המוטבת.

תקרת ההפקדה המוטבת היא התקרה אותה ניתן להפקיד לקרן השתלמות לצורך פטור ממס רווחי הון במועד המשיכה. בשנת 2019 תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות היא 18,480 שקלים.

באפשרותך להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי כל סכום שתרצה, אך במעמד ההפקדה תקבל הטבת מס רק על הפקדה של 4.5% מהשכר שלך ולא מעבר לתקרה. ובמעמד המשיכה הסכום יהיה פטור ממס רווחי הון רק במידה והוא היה נמוך מהתקרה המוטבת.

במעמד ההפקדה הטבת מס       11,880
במעמד המשיכה פטור ממס רווחי הון       18,480

>>>מחשבון הטבות מס לעצמאים בקרן הפנסיה וקרן ההשתלמות

האם יש תקרת הפקדה כפולה לשכיר ולעצמאי?

שכיר שהוא גם עצמאי יכל לנצל תקרה אחת לצורך הטבות המס בקרן ההשתלמות.

לצורך חישוב יש לקחת בחשבון את ההכנסה המבוטחת של השכיר.

לדוגמא,

רונן הוא שכיר המרוויח 12,000 שקלים בחודש

ההכנסה השנתית שלו היא 144,000 שקלים

יש לחשב 264,000-144,000 = 120,000 שקלים

מהם ניתן להפקיד 4.5% = 5,400 שקלים

בשורה התחתונה

קרן השתלמות היא אפיק השקעה פטור ממס רווחי הון. כל עוד קרן ההשתלמות ממשיכה לקבל פטור זה, כדאי לך לנצל את תקרת ההפקדה המוטבת ולהפקיד לקרן ההשתלמות לפחות את הסכום הקבוע בתקרה.

הכנסה חודשית לשכיר 15,712 ₪
הפקדת מעסיק שעולה על 7.5% 1,178 ₪
הפקדה מוטבת לצורך פטור ממס רווח הון 18,480 ₪
הפקדה מירבית לצורך הטבת מס 11,880 ₪
תקרת הפקדה לקרן השתלמות בשנת 2019 by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

30 comments

 1. האם ניתן כשכיר לעשות השלמה לתקרה?

  • מידה ואתה מפקיד היום כבר שליש מהפקדות המעסיק לקרן השתלמות אתה יכל להגדיל את ההפקדה שלך כשכיר.

   בתאוריה אתה יכל להפקיד אפילו 100% מהשכר שלך, ההפקדה אבל צריכה להעשות דרך מקום העבודה (ולא לקרן חדשה במעמד עצמאי)

   הרווחים על ההפקדה העודפת יהיו חייבים במס רווח הון, אבל במידה ויש לך דמי ניהול טובים והקרן שלך נזילה זאת בהחלט אופציה נוחה להשקעה.
   חשוב לציין שקרנות ההשתלמות מוכנות לקלוט הפקדות בשיעורים שונים מהמקובל, פשוט יש חוסר הבנה בנושא בקרב המעסיקים והעובדים.

   • גם אם יש לך דמי ניהול מצוינים בשוק ההון יש קרנות נאמנות כמו VTI עם דמי ניהול שנמוכים מהדמי ניהול של ההוצאות השקעות של קרנות ההשתלמות. על כן בכללי לא כדאי לחסוך בקרן השתלמות כי יש חלופות זולות יותר שיתנו לך יותר.

    כלומר זה לא מגיע מחוסר הבנה של העובדים והמעסיקים אלה שללא הפטור ממס ריווחי הון זה מוצר נחות.

    • לא הבנתי את התגובה, אתה טוען שלמרות הפטור ממס רווח הון עדיף להמנע מהשקעה בקרן השתלמות?
     או שהפטור ממס רווח הון הוא היתרון היחידי של קרן ההשתלמות?

     • שבלי ההטבה של הפטור מס ריווחי הון(הפקדה מעבר לתקרה) קרן השתלמות היא מוצר נחות לעומת שאר המוצרים הקיימים בשוק אפילו קופ"ג להשקעה נותנת יתרון קל למרות שלדעתי גם נחותה.

      • מסכים איתך, זה כמובן מה שהופך אותה למכשיר חיסכון כל כך מוצלח.

       אחרת יש לה לא מעט מגבלות (גם מעבר לדמי הניהול)

       • לא כל כך מסכים
        יש את האלמנט של דחיית המס. ואמנם אם אתה יושב על תעודה אחת ולא מבצע פעולות זה נכון. אבל אם אתה מבצע פעולות אז בקרן השתלמות לא תשלם מס.
        יתרון נוסף זה בפשטות של המוצר.

 2. שלום.

  אם לדוגמא השכר לי 10000 שקל וההפקדות שלי לקרן השתלמות הם 1000 שקל(7.5 מעביד 2.5 עובד ).

  האם אני יכול להגדיל את החלק שלי כך שבסה"כ לא אעבור את התקרה החודשית = 1571.2 שקלים לחודש ?

  כלומר על ה 571.2 שקלים שאני אפקיד מהשכר לא אשלם מס רווחי הון ? ( כי לא עברתי את התקרה ).

  כמו כן אני מבין שעל ההגדלה שלי ( מעבר ל 2.5 ) אין הטבות מס בהפקדה ?

 3. תיאורטית, עבור מספר שנים מספיק גדול, גם הפטור ממס רווח הון מתבטל לעומת דמי הניהול שתשלם. כלומר, שעל טווחי זמן גדולים רצוי לשקול לפדות את קרן ההשתלמות ולהעביר לתיק הממוסה.

  עם זאת, על דמי ניהול של 0.3% ומטה זה לא קריטי באורך חיים סבירים.

 4. שלום,
  כתבת שעבור עובד שהוא גם שכיר וגם עצמאי הוא יכול להינות עד התקרה מהטבות מס בהפקדה אך האם יש תקרה כפולה לפטור ממס רווחי הון?
  תודה

 5. היי נדב, שאלה ברשותך:

  שכיר עובד במקום א' נפתחה לו קרן השתלמות אליה הוא הפקיד במשך 2018
  10K ש"ח.
  עבר למקום עבודה ב' והמעסיק מוכן להעביר לו כספים לקרן השתלמות

  1) האם הוא חייב לפתוח קרן השתלמות חדשה ?
  2) אין הוא יכול בשום צורה להשתמש עוד בקרן השתלמות של מקום א' ?
  3) כל פעם שירצה לשנות מסלול או לשנות דמי ניהול צריך להתעסק עכשיו ב-2 קרנות?
  4) כל מקום עבודה חדש חוזר חלילה ?!

  תודה מראש!

  • הי שלומי,

   בדרך כלל שעוברים מעסיק לא ניתן להמשיך את ההפקדות לאותה הקרן ויש לפתוח קרן חדשה (אפילו באותה חברה),
   במקרה כפי שציינת יש לבדוק שדמי הניהול ומסלול השקעה בשתי הקרנות מנוהל באופן שרצית.

   • הי נדב, תודה רבה כרגיל.

    יכול להסביר לי מדוע?
    לשיטתך,
    במידה ואותו שכיר מחליף עבודה כל שנתיים,
    בתום 10 שנים יהיו לו 5 קרנות השתלמות.

    מדוע זה לא כך בקרנות הפנסיה?

    אותו שכיר לעולם לא יוכל לפתוח לעצמו IRA או להגיע לדמי ניהול סבירים כי אף פעם לא יגיע לקרן גדולה דיו למיקוח.

    לא כך ?

    • הי שלומי,

     המערכות התפעוליות של קרנות ההשתלמות בנויות בצורה הזאת. יתכן ובחלק מהחברות ניתן להמשיך הפקדות לאותה הקרן.

     לכן, ניתן לבצע השלכת וותק ולמשוך קרן השתלמות על סמך וותק של קרן קודמת.
     לעניין דמי ניהול זה פחות רלוונטי מכיוון ומסתכלים ברמת חשבון.

     • "לעניין דמי ניהול זה פחות רלוונטי מכיוון ומסתכלים ברמת חשבון".

      מתכוון שבודקים את סכום כל קרנות ההשתלמות שיש לאותו שכיר וכך זה "סכום הקרן" ?

      אם יש מינ' IRA של 50K ויש לו 4 קרנות השתלמות של 14K כל אחת, זה עובר ?

      • לגבי IRA אני לא יודע, מציע שתבדוק מול אחת החברות שמנהלות IRA

       לעניין דמי הניהול כן, כאשר אתה מבקש הצעה לדמי ניהול יבחנו את כלל החיסכון.

 6. תודה רבה נדב.
  חייב לציין שזה נשמע דיי מסורבל כל הנ"ל.
  לפתוח קרן השתלמות חדשה כל פעם כשעובר עבודה ולא לצבור לקיימת…

 7. שלום נדב

  השנה עבדתי בסה"כ 4 חודשים (ו4 חודשים קיבלתי דמי אבטלה – שכר מקסימלי שניתן לקבל).

  בינואר מקום העבודה הקודם הפקיד לי לקרן השתלמות מעל התקרה הפטורה מרווחי הון (1570 ש"ח) וההפקדה נצבעה ברובה כהפקדה שאינה פטורה מרווחי הון.
  על חודשים ספטמבר – דצמבר אני גם אפריש מעל התקרה.
  ההפקדות הנ"ל גם יצבעו כהפקדות שחלקן הגדול לא פטור ממס רווחי הון.

  אולם בסה"כ השנה אני אפקיד לקרן השתלמות עד התקרה השנתית של 18K לשכירים – הפקדה מוטבת.

  קרן ההשתלמות טוענת שאני לא אהיה זכאי לפטור ממס רווחי הון על החלק שמעל 1570 ש"ח בכל חודש למרות שהמגבלה השנתית לא נחצתה, כיוון שהפטור חל ברמה החודשית ולא ברמה שנתית. אני טוען שזה לא הגיוני וחייבת להיות דרך לסמן מחדש את ההפקדות כפטורות לחלוטין ממס רווחי הון כיוון שברמה השנתית לא עברתי את התקרה. או במשיכת הכספים – מול מס הכנסה, הרי לא חציתי את התקרה השנתית. ממתי מחשבים מס חודשית במדינה?

  מס הכנסה לא מתייחסים למצב בצורה ישירה בהגדרת הסעיף המדויקת – אלא בצורה עקיפה.
  אני יכול כרגע להפקיד עד התקרה ולהפסיד את הפטור השנה או להפקיד מעל התקרה ולצאת למסע מייגע מול הקרן/מס הכנסב שטוענת שאין דרך לצבוע מחדש את הכספים ושזו בעיה שלי.
  אשמח לדעת האם אתה הכיר את הסוגיה ומה יחסו של מס הכנסה לסיטואציה הנל

  בנוסף – למיטב הבנתי,
  כשאבצע תיאום מס על שנת 2018 אהיה זכאי להחזר מס הכנסה על "ההפרשה שמעבר לתקרה" שעליה מוסיתי כבר בתלוש עצמו, כיוון שבחלוקה ל-12 חודשים השכר החודשי הממוצע נמוך ביותר מחצי מהשכר שעליו אני ממוסה כעת (אני משלם זקיפת מס על הפרשה מעל התקרה שכן הסכום נכנס לי לברוטו ועליו אני משלם מס הכנסה וביטוח לאומי). האם זה נכון?

  תודה רבה

  • הי אורי,

   קרן ההשתלמות צודקת, החישוב של תקרת קרן ההשתלמות נעשה על בסיס חודשי. כל עוד לא מדובר בטעות אין היא יכולה לעשות דבר.
   לעניין השאלה השנייה שלך, אני לא יודע האם ספציפית אתה זכאי לקבל החזר על רכיב זה, אבל במידה והכנסה השנתית שלך תהייה נמוכה מהכנסה שלפיה חושב המס בתחילת השנה תהייה זכאי להחזר מס.

 8. היי נדב,

  במידה ואהיה בשנה הקרובה ללא הכנסות כשכיר או עצמאי, האם באפשרותי להפקיד לקרן השתלמות כדי לנצל את הפטור ממס רווחי הון (כלומר להפקיד 18,480 שיהיו פטורים מהמס במשיכה)?
  במידה וכן, האם ההפקדות צריכות להיות חודשיות?
  תודה

  • במידה ופתחת קרן השתלמות כעצמאי אתה יכל לבצע הפקדה, במידה ונפתחה לך קרן השתלמות כשכיר אתה לא יכל להמשיך להפקיד אליה כעצמאי.
   את ההפקדה כעצמאי אפשר לעשות חודשית או חד פעמית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: