חדשות

הקורונה מאפשרת לכם משיכת קרן השתלמות לפני הזמן

כחלק מדרכי התמודדות עם המשבר הכלכלי שנגרם כתוצאה מנגיף הקורונה מאפשרת הממשלה משיכת כספים מקרן השתלמות לפני הזמן בפטור ממס. מי יכל למשוך והאם כדאי למשוך את הכספים.

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני אותו ניתן למשוך לאחר שש שנות חיסכון בפטור ממס. משיכת הכספים לפני שחלפו שש שנים נחשבת משיכה שלא כדין החייבת במס של 47%. כחלק מדרכי ההתמודודת של הממשלה עם המשבר הכלכלי שנגרם כתוצאה מנגיף הקורונה מאפשר כיום הממשלה ולפרק זמן מוגדר את משיכת הכספים בפטור ממס.

מי יכל למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לפני הזמן?

הממשלה פרסמה הוראת שעה שתהייה בתוקף בין התאריכים 10/8/2020 ועד 9/02/201, במסגרת הוראת השעה מי שנפגע כתוצאה מהמשבר הכלכלי ועומד באחד משני התנאים הבאים יוכל למשוך את הכספים ללא מס.

צפו בסרטון להסבר על משיכת הכספים מקרן ההשתלמות כתוצאה ממשבר הקורונה

התנאים למשיכת הכספים מקרן השתלמות לא נזילה ללא מס

 • מי שהוא או בן זוגו פוטרו או יצאו לחל"ת החל מ – 1/3/2020 ועד למועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים
 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת, שלו או של בן זוגו, פחתה החל מ- 1/3/2020 ועד למועד הגשת הבקשה פחתה ביחס להכנסה בתקופה המקבילה בשנת 2020.

כחלק מבקשת משיכת הכספים מקרן ההשתלמות יש לחתום על הצהרה של רשות המיסים כי אתם עומדים באחד משני התנאים. שימו לב כי יש לחתום על ההצהרה כי אתם עומדים בתנאים בכל חודש.

הצהרת משיכת קרן השתלמות לפני הזמן קורונה
מקור רשות המיסים

מי שאינו עומד בתנאים ישלם את המס המירבי על משיכת קרן השתלמות לפני הזמן, מס בגובה של 47% על הרווחים בקרן. (לקריאה נוספת)

במידה ולבת הזוג שלי יש גם קרן השתלמות, האם גם היא תוכל למשוך את הכספים?

כן. ההצהרה היא אישית. במידה ולשני בני הזוג יש קרנות השתלמות על שמם כל אחד מהם יוכל למשוך את הסכום החודשי.

האם גם עצמאים יכולים למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות ללא מס?

כן, במידה ואתם עצמאים העומדים בתנאי השני, הכנסתכם הממוצעת נפגעה ביחס לשנת 2019, תוכלו למשוך את הכספים ללא מס.

האם נדרש לצרף אישורים המעידים על עמידה בתנאים?

לא. לא נדרש לצרף אישורים המעידים כי יצאתם לחל"ת או שהכנסתכם החודשית ירדה ביחס לשנה קודמת

כמה כסף ניתן למשוך מקרן ההשתלמות?

באפשרות החוסך למשוך סכום חודשי של 7,500 ש"ח. לאורך תקופת הוראת השעה יהיה ניתן למשוך סכום של 52,500 ש"ח.

יש לי כמה קרנות השתלמות האם ניתן למשוך מכל אחת מהן 7,500 ש"ח?

לא, סכום המשיכה בסך 7,500 ש"ח מוגבל לכל החשבונות שברשותך.

לא משכתי כספים החודש, האם חודש הבא ניתן למשוך סכום כפול?

לא, הזכאות למשיכה אינה נצברת. ניתן למשוך בכל חודש עד 7,500 ש"ח

האם ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות של מורים בשל משבר הקורונה?

כן, הוראת השעה למשיכה בפטור בשל משבר הקורונה חלה גם על קרנות השתלמות של מורים. אך למשיכת הכספים עשויה להיות השפעה על יציאה בעתיד לשנת שבתון. מומלץ לבחון את זכויותיכם באתרי הארגונים השונים

מטרתה של הוראת השעה להקל על העובדים שהכנסתם נפגעה או ירדה כתוצאה מהמשבר הכלכלי ולכן בדומה ליתר המענקים משיכת הכספים תהייה חודשית ולא חד פעמית. בכל חודש ידרש החוסך לחתום כי הוא עומד בתנאי ההצהרה והוא יוכל למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות עד לתקרה החודשית של 7,500 ש"ח.

יש לי כספים החייבים במס בקרן ההשתלמות, האם ניתן למשוך אותם?

כן, ניתן למשוך גם את הכספים מעבר לתקרה המוטבת מקרן ההשתלמות. משיכת הכספים החייבים תהייה חייבת במס רווחי הון בלבד בשיעור של 25% ולא תחשב כמשיכה שלא כדין מקרן ההשתלמות. במקרה שיש לכם כספים העולים על התקרה, יהיה עליכם לבחור את סדר משיכת הכספים.

סדר משיכת הכספים מקרן ההשתלמות

כספים בקרן השתלמות יכולים להיות פטורים ממס או חייבים במס. ככל והפקדתם לקרן ההשתלמות כספים מעבר לתקרה המוטבת, הפקדת שכיר העולה על 15,712 ש"ח או הפקדה באופן עצמאי העולה בשנת 2020 על 18,600 ש"ח הכספים יהיו חייבים במס רווחי הון במועד המשיכה. גובה המס הוא 25%.

כחלק מהוראת השעה עליכם לבחור את סדר משיכת הכספים.

משיכת רק הכספים הפטורים ממס

אפשרות ראשונה, במידה ולא תבחרו אחרת, בקשת המשיכה תהייה רק לגבי הכספים הפטורים בחשבון.
לדוגמה לרשותכם סכום של 7,000 ש"ח המתחלק ל – 6,000 ש"ח סכומים פטורים ו- 1,000 ש"ח סכומים חייבים. במקרה זה, בית ההשקעות ישחרר לכם רק 6,000 ש"ח.

משיכת הכספים הפטורים ממס והחייבים במס

אפשרות שנייה למשיכת הכספים היא היא משיכת הכספים הפטורים ומשיכת הכספים החייבים תוך תשלום מס רווחי הון של 25%.
בהמשך לדוגמה הקודמת, בית ההשקעות ישחרר לכם את מלא 7,000 ש"ח תוך ניכוי מס רווחי הון על החלק החייב

משיכת הכספים החייבים במס ולאחר מכן הפטורים ממס

האפשרות השלישית היא קודם משיכה של הכספים החייבים במס ורק לאחר מכן הכספים הפטורים. כלומר קודם ימשכו את ה – 1,000 ש"ח הכספים החייבים ורק לאחר מכן את ה- 6,000 ש"ח הפטורים ממס.

האפשרות השלישית, מתאימה לחוסכים להם קיימת קרן השתלמות לא נזילה שנצברו בה סכומים גבוהים החייבים במס. גם בעתיד משיכה של סכומים אלו תהייה חייבת במס רווחי הון ואת הכספים הפטורים הם יכולים להשאיר לצורך משיכה עתידית.

>>>קריאה נוספת : האם כדאי להפקיד לקרן השתלמות מעבר לתקרה?

סדר משיכת קרן השתלמות לפני הזמן קורונה
מקור רשות המיסים

יש לי קרן השתלמות נזילה, האם הוראת השעה חלה גם עלי?

הוראת השעה חלה על קרנות השתלמות לא נזילות. אם יש ברשותך קרן השתלמות נזילה באפשרותך למשוך את הכספים בצורה חד פעמית או חודשית. לאחר משיכת הכספים, החשבון יסגר להפקדות חדשות.

בניגוד למשיכת קרן השתלמות נזילה, משיכת הכספים מקרן השתלמות במסגרת הוראת השעה נועדה להקל על החוסכים ולכן הקרן לא תיסגר להפקדות חדשות ויהיה ניתן להמשיך לבצע אליה הפקדות שוטפות כשכיר או כעצמאי.

בעתיד יהיה ניתן להשתמש בוותק שנצבר בקרן לצורך השלכת וותק / החלת וותק

מה נדרש לצורך משיכת הכספים מקרן ההשתלמות?

משיכת כספים מקרן השתלמות היא תהליך פשוט, כדי להתמודד עם העומסים מרבית החברות יעמידו לטובת החוסכים כלים דיגיטלים. לצורך המשיכה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשת משיכה
 2. חתימה על הצהרה של רשות המיסים על עמידה בתנאי המשיכה
 3. צילום ת.ז של החוסך
 4. אסמכתא על פרטי חשבון בנק (אישור ניהול חשבון או צ'ק מבוטל)

בניגוד למשיכת כספים רגילה מקרן השתלמות המתבצעת תוך 4 ימי עסקים. במקרה של משיכת הכספים מקרן השתלמות לא נזילה את הכספים תקבלו לחשבונכם לאחר 7 ימי עסקים.

האם כדאי למשוך את הכספים כעת ולהפקיד אותם בחיסכון אחר?

האם כדאי לחוסכים לנצל את הוראת השעה כדי למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות ולהפקיד אותם למכשיר חיסכון אחר, נניח גמל להשקעה?

חשוב לזכור כי בניגוד למוצרי חיסכון אחרים, החיסכון בקרן השתלמות יהיה פטור ממס רווחי הון. במשיכת הכספים כיום, אתה מושך כספים פטורים והופך אותם לכספים חייבים. כלומר הרווחים העתידים שתצבור בכל מכשיר חיסכון אחר יהיו חייבים במס רווחי הון ולכן במידה והכוונה שלך היא בהגדלת החיסכון עדיף להשאיר את הכספים בקרן ההשתלמות.

בשורה התחתונה

הוראת השעה המאפשרת משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה נזילה היא אחד מהכלים אותם מעמידה המדינה לטובת העובדים שנפגעו מהמשבר הכלכלי. משיכת הכספים כיום אינה הטבה והיא באה במקום כספים שיהיה ניתן למשוך גם בעתיד בפטור ממס.

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

הקורונה מאפשרת לכם משיכת קרן השתלמות לפני הזמן by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

  1. הי איציק,

   נכון מאוד, במידה ויש עובד שיש לו קרן השתלמות לא נזילה ויש לו אפיק השקעה אלטרנטיבי לאותם כספים הוא יכל למשוך את החלק החייב במס. על חלק זה הוא בכל מקרה ישלם מס רווחי הון של 25%

   1. האם חל תשלום מס על הפקדות המעביד מעבר לתקרה במשיכה במקרה זה? אם לא, אז יכול להיות שזה פתרון מענין לקבלת פטור ממס על כספים אלה.

     1. סליחה על הבורות אך אם איני טועה זקיפת המס על חלק המעביד מעבר לתקרה החלו רק לפני שנה או שנתיים (איני זוכר בדיוק). מה לדבי הפקדות המעביד מעבר לתקרה שהופקדו לפני כן?

      1. זקיפה על הפקדה לפיצויים היא דבר חדש, זקיפה על קרן השתלמות קיימת כבר שנים. משיכת כספים במסגרת הוראת השעה, חלק המעסיק יהיה פטור ממס רק הרווחים יהיו חייבים במס בגובה 25%.

       במידה ולא עומדים בתנאי הוראת השעה, הרווחים יהיו חייבים במס בגובה 47% וגם חלק המעסיק שלא בוצעה עבורו זקיפת הכנסה.

 1. שלום איציק
  אני מורה ואני יוצא לשנת שבתון בספטמבר הקרוב. ידוע שהשכר בשנת שבתון נמוך בעשרות אחוזים, גם אני אוכל למשוך מקרן ההשתלמות?

  1. הי אליעזר,

   ניתן לבצע משיכת כספים גם מקרן ההשתלמות למורים. תיקח בחשבון שמשיכת הכספים תמנע ממך לצאת לשנת שבתון.
   אני מציע לפנות בנושא לארגון אליו אתה שייך

  1. מקרנות השתלמות לא נזילות ניתן לקבל הלוואה עד 50% מהסכום בקופה (בכפוף לתנאים בחברה המנהלת), במקרים רבים זה כדאי יותר מאשר למשוך את הכספים

     1. תודה רבה!

      מה בנוגע לריסק זמני עבור אלו שאיבדו את עבודתם?
      האם חל איזה שהוא שינוי? בכל זאת לאדם מובטל תשלום של מאות שקלים על אכע למשל.

 2. שלום נדב.

  יצאתי לחל"ת בחודשים מרץ, אפריל, ומאי ולאחר מכן חזרתי לעבודה. האם אני רשאית היום (אוקטובר) למשיכת כספים ללא מס, או שהייתי צריכה להיות בחל"ת עד רגע הבקשה כדי להיות זכאית?

  1. הי נעמי,

   שימי לב שיש שני תנאים. הראשון הוא באמת להיות בחל"ת התנאי השני שמאפשר משיכת הכספים הוא ירידה ממוצעת בהכנסות, מכיוון והיית בחל"ת סביר להניח שהכנסה הממוצעת שלך פחתה

   1. ביחס לשנה שעברה המשכורת לא פחתה.
    אם המעסיק יוציא אותי עכשיו לחל"ת האם זה יעזור, או שצריך להיות ברצף בחל"ת?

    1. הי נעמי,

     לא מסתכלים על המשכורת, מסתכלים על ההכנסה של משק הבית. אם היית בחל"ת ההכנסה הממוצעת ביחס לשנה שעבר פחתה (אלא עם שנה שעברה לא עבדת)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button