דף הבית / קרן פנסיה / מנגנון איזון אקטוארי

מנגנון איזון אקטוארי

לאחרונה קיבלתי דוח מקרן הפנסיה, בדוח הופיעה השורה הבאה, עדכון יתרה בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי. מה משמעות המונח מנגנון האיזון האקטוארי?

איזון אקטוארי : כל ישראל ערבים זה לזה

עמיתי קרנות הפנסיה נושאים בעלויות תשלומי התביעות של שאר החברים בקרן. בניגוד לתביעה בחברת ביטוח שם במקרה של אירוע ביטוחי, כמו לדוג' גנבת רכב, חברת הביטוח משלמת את התביעות מכיסה. בקרן הפנסיה משלמים עמיתי הקרן את עלות התביעות.

לעיקרון זה קוראים, עיקרון הערבות הדדית. בכל חודש עמיתי הקרן משלמים עלויות ריסק, עלויות כיסוי ביטוחי למקרה של מוות ומקרה של אבדן כושר עבודה. כל עמית משלם בהתאם לגובה הכיסוי שקיים לו, בהתאם לגילו, לשכר המבוטח שיש לו בקרן ובהתאם לצבירה אותה הוא צבר עד כה.

תשלומי הריסק נאספים בקופה צדדית ובדיוק כמו במונופול במקרה של תביעה, משלמים את כספי התביעה מהקופה הצדדית. במידה ונשארים עודפים בקופה הם נקראים , עודף אקטוארי והם מחולקים חזרה לחוסכים בקרן הפנסיה.

איזון אקטוארי

מה היתרון בערבות ההדדית?

מכיוון ואת תשלומי התביעות משלמים עמיתי הקרן ולא קרן הפנסיה עלות הריסק בקרן הפנסיה אינה כוללת מרכיב של רווח. עלויות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה זולות משמעותית מאשר רכישת כיסויים מקבילים במסגרת תכנית ביטוח מנהלים או במסגרת רכישת כיסוי לאבדן כושר עבודה או מוות.

קרן הפנסיה מנהלת מאזן אקטוארי ובוחנת האם נותרו עודפים בקופה. מנגנון האיזון האקטוארי הוא המנגנון המחזיר את העודף האקטוארי או הגרעון האקטוארי שנצבר בקרן בחזרה למבוטחים. המנגנון נועד להבטיח כי עודפים או גירעונות שנוצרו בקרן, עקב סטייה ממספר מקרי הביטוח שנצפו, לא ייצברו לאורך זמן.

יש לכם שאלות נוספות בנושא האיזון האקטוארי? רצים לדעת מה עוד משפיע עליו? לקריאה נוספת

הבנתי, אבל למה כעת יש עודף אקטוארי?

כדי להבין את הסכום שמופיע היום בדוח צריך ללכת אחורה לחודש יולי 2013. בחודש זה הוזלו בהתאם להנחיות האוצר התעריפים לעלויות הכיסוי הביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה בשיעור ממוצע של 60%, המשמעות היא שעמיתי קרן הפנסיה משלמים היום על אותו כיסוי ביטוחי פחות ממה ששילמו בשנת 2013.

בכתבה הרוצח השקט של הפנסיה בחנו את השפעת הכיסוי הביטוחי על החיסכון בקרן הפנסיה. בכתבה שנכתבה לפני הוזלת הכיסוי הביטוחי. מבוטח עם שכר של 8,600 שקלים היה משלם עבור כיסוי ביטוחי מלא של 75% בגיל 25, 53 שקלים ובגיל 60 הוא היה משלם על אותו הכיסוי 310 שקלים.

בעקבות הוזלת הכיסויים הביטוחים, המבוטח שילם על אותו הכיסוי בגיל 25 רק 8.8 שקלים ובגיל 60 הכיסוי הביטוחי יעלה למבוטח 94 שקלים.

עלות כיסוי ביטוחי

שיעור הוזלת התעריפים נקבע על ידי אקטואר האוצר מתוך כוונה להגיע לגרעון / עודף אקטוארי שנע בסביבות ה-0.  הוזלת תעריף הכיסוי לאבדן כושר עבודה הקטינה את העודפים שנותרו בקופות, עודפים שחולקו במשך שנים למבוטחים.

בעקבות הוזלת התעריפים ההעודף האקטוארי למקרה נכות בקרנות הפנסיה הפך לשלילי ומנגנון האיזון האקטוארי למקרי מוות נותר חיובי.

בעקבות הוזלת התעריפים במשך שנים האחרונות היה מנגנון האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה היה שלילי.

מאזן אקטוארי
מקור : נייר עמדה של משרד האוצר

מה עשה האוצר כדי להקטין את הגרעון האקטוארי?

הוזלת הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה ביולי 2013 הייתה  גבוהה מהרצוי. בעקבות מחקרים שנערכו באוצר ובקרנות הפנסיה עודכנו בשנת 2018 התעריפים לצורך חישוב עלויות הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ומוות. עליית תעריפי הכיסוי הביטוחי צפויה לצמצם (ואולי אף למנוע) את מנגנון האיזון האקטוארי השלילי שהיה בשנים האחרונות בקרנות הפנסיה.

בנוסף בעקבות הגדלת שיעור הזכאות של אגרות החוב המיועדות לפנסיונרים בחודש יולי 2017 מ- 30% ל- 60% נזקף בחודש נובמבר 2017 עודף אקטוארי חד פעמי שהגדיל את הקצבאות ואת הצבירה של החוסכים בקרנות.

רוצים לדעת עוד?

קריאה נוספת ורלוונטית להבנת מנגנון האיזון האקטוארי בשנים הקרובות:

נתוני המאזן האקטוארי בקרנות הפנסיה בשנת 2018

קרן פנסיהעודף אקטוארי
הלמן אלדובי0.94
פסגות0.44
אלטשולר שחם0.22
מיטב דש0.08
מנורה מבטחים0.04
מגדל מקפת0.00
הפניקס0.03-
הראל פנסיה0.10-
כלל פנסיה0.18-

הנתונים מתבססים על נתוני הדוח השנתי לשנת 2018

מנגנון איזון אקטוארי by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

71 comments

 1. לאן הולך הכסף שנותר?

 2. האם מנגנון האיזון האקטוארי יופעל באותה מידה גם על מי שנמצא במסלול רווקים ואינו משלם דמי ביטוח?

  • כן, האיזון האקטוארי פועל על כל העמיתים בקרן באותה מידה (פעילים ולא פעילים). כאשר היחס נקבע לפי הצבירה בקרן.

   • יש לזה הגיון? למה ש"קיזוזי ביטוח" ישפיעו על מי שלכאורה לא שייך לפוליסה המשותפת? אני טועה בחשיבה שלי?

    • זה בדיוק העניין. זאת לא פוליסה משותפת. זאת ערבות הדדית שמנוהלת על ידי תקנון והיא מקיפה את כלל החברים בקבוצה. יש לכך יתרונות ויש לכך חסרונות.
     האלטרנטיבה היא לעבור למוצר ללא ערבות הדדית כמו ביטוח מנהלים ושם עלויות הכיסוי הרבה (הרבה, הרבה) יותר יקרות.

     • אבל מצד שני אתה חופשי לקבוע את גובה הכיסוי, ובמידה ואתה מגיש דוח שנתי אפשר לקבל החזר על 25% מהתשלום לביטוח במידה והביטוח נפרד מהפוליסה.
      הכספים מביטוח חיים פרטי יהיו פטורים ממס בעוד שקצבת שארים בקרן פנסיה תהיה ממוסה לפי מס שולי.

 3. משה,

  קצבת שארים עד לסכום של 8470 (בשנת 2014) פטורה ממס ולא חל עליה המס השולי. קצבה כזאת שווה לגבר בן 30 כמליון ושש מאות אלף שקלים. העלות של רכישת כיסוי זה בקרן הפנסיה הוא פחות מ 30 שקלים בחודש. בגיל 50 הביטוח יעלה פחות מ- 50 שקלים.

  עכשיו, כמה אנשים אתה מכיר שקנו ביטוח של מליון וחצי בחברת ביטוח, וכמה הם משלמים עליו בכל חודש?

  • הבנתי. תודה נדב. זה אכן מידע חשוב ולא ידעתי את זה. איך הפטור מחושב אם תוכל להרחיב בבקשה ?
   נניח שהשכר של האלמנה הוא 12,000 ש"ח וקצבת השארים היא 10,000. סה"כ 22,000 ש"ח הכנסה חודשית.
   על השכר יש מס בהתאם לכללים הרגילים. 8470 ש"ח פטורים האם על השאר משלמים מס שולי בגין הכנסה שמעל 12,000 ש"ח (מס שולי של 21%) או בגין הכנסה שמעל ל 20470 ואז המס השולי הוא 34% ?

   • האמת לפי תקנות מס הכנסה קצבת שארים שמקורה בתשלומים פטורים, פטורה ממס ואחרת פטורה ממס עד לתקרה של 8470.

    כך שאני מניח שכל הקצבה של האלמנה שציינת תהייה פטורה ממס.

  • נדב זה לא ממש נכון עלות הכיסויים בקרן הפנסיה לא מדידה ולא עולה 30 ש"ח
   נכון שעכשיו פיצו את כל העמיתים באיזון אקטוארי חיובי
   אבל עד הדוח האחרון כל הזמן היו גירעונות מה שלקח המון (לפי הצבירה של כל אדם) כסף מהחיסכון ואם תחשב את זה במרכיב הכיסוי הביטוחי תראה שהעלות היא הרבה יותר מ30 ש"ח מיחל ליום שקרן הפנסיה תהיה רק באיזון חיובי אבל ההיסטוריה מלמדת אחרת

   • שאתה מדבר על היסטוריה, על איזה היסטוריה אתה מדבר?
    כי הגרעון האקטוארי קיים מיולי 2013 ולפני זה חילקו עודפים.
    לכן חשוב לזכור שהעלות מתעדכנת בהתאם לגיל וכמובן לא קבועה ובנוסף שהאוצר בוחן כל הזמן כת מחוללי העלות ומעדכן אותם.

 4. נדב,
  אתה יודע מה היה האיזון האקטוארי לשנת 2014 בהראל מנוף ?

 5. האם האיזון האקטוארי מושפע רק מהתשואה הדמוגרפית?
  לרבעון ראשון 2015 שלמה אשתי לאיזון אקטוארי 0.5% בקרן פנסיה גלעד של הראל
  זה נשמע לי לא הגיוני 2% איזון אקטוארי לשנה?????????????
  האם מישהו מפקח על המנגנון הזה?
  נדמה לי שיש כאן גם דבר קצת משונה אשתי לפני יציאה לגמלאות
  האם היא צריכה לממן את אריכות ימים של מישהו שהתחיל היום לעבוד ויחיה 110 שנים?

  • ממש לא. עיקר ההשפעה על המנגנון האקטוארי מגיעה מתשלומי הנכות.
   למרות שראינו גידול בגרעון בשנת 2014 גרעון של חצי אחוז בהראל גלעד ברבעון אחד בשני 2015 נראה לי קיצוני.
   בכל שנת 2014 היה בהראל גרעון של 0.42, כך שגרעון כזה ברבעון לא נראה לי הגיוני.

 6. בדקתי שוב כנראה שהכוונה בגין שנה קודמת אבל הכותרת היא "בגין רבעון קודם"

  הבושה היא שעד היום אי אפשר לצפות בדף חשבון שנתי של גלעד באתר שלהם וכמובן שגם בדואר לא שלחו

 7. משהו חסר לי כאן. אם מנגנון האיזון האקטוארי מתייחס רק לכיסוי הביטוחי לנכות ושארים, היכן מופיעה ההתייחסות לסיכוני חיים (הפער בין תוחלת החיים לפיה נקבע המקדם בעת הפרישה למול תוחלת החיים בפועל) הם לא כלולים במנגנון? או שההשפעה שלהם מינורית?

  ומה לגבי ההפרש בין התשואה שהשיגה הקרן לפורשים בפועל מול הריבית התחשיבית? הוא מקוזז להם מהפנסיה העתידית הצפויה להם או מועמס על כלל החוסכים? (אני יודע שהיתה יוזמה של המפקחת בנושא, אך לא בטוח אם היא בסוף יצאה לפועל).

 8. השאלה המעניינת בעיני האם ישנם נתונים גלויים על העלויות של המרכיבים הביטוחיים.
  האם אותו עמית ישלם את אותו סכום בכל הקופות?
  מי קובע את העלות?

 9. אופן החישוב של עלות לאבדן כושר עבודה ומוות הוא שונה. העלויות נגזרות מלוחות שונים. העלות כמובן לא נקבעת באופן שרירותי.
  העלות לכל לקוח היא נגזרת מהשכר, מהפקדה החודשית החיסכון הקיים בקרן והגיל שלו

  • תודה רבה
   השאלה שלי היא האם הלוחות שבהם משתמשות החברות הינם לוחות קבועים ע"י האוצר או לוחות שנקבעים עצמאית ע"י כל קרן?
   לצורך העניין הרי אם יש הפרשים משמעותיים בין הלוחות זה מבחינתי כחוסך הבדל משמעותי כמו בדמי ניהול שמציעים לי שהינם שונים מקרן לקרן.

   • הלוחות זהים, התמחור טיפה שונה. יתכן שבקרן אחת העלות תהייה גבוהה בשקלים בודדים עד לגיל 45 מול קרן אחרת ואז בגילאים מבוגרים יותר העלות תהייה זולה יותר. הכל בהתאם למדיניות של אותו אקטואר בקרן.
    זה לא אמור לשנות את השיקול שלך אל מול דמי הניהול.

    • היי נדב,

     בהמשך לשאלותיו של אוריה, אני מבין כי בקרן פנסיה:
     עלות למוות נגזרת מ: (1) ההכנסה הקובעת, (2) הגיל, (3) הסכום המצטבר.
     עלות לאובדן כושר עבודה נגזרת מ: (1) ההכנסה הקובעת (2) הגיל.
     [אני מתעלם מעניין מסלול החיסכון]

     האם זה נכון גם בביטוח מנהלים? (או ששם העלות נגזרת בצורה אחרת, שכוללת למשל גם את המצב הבריאותי)

     • בביטוח מנהלים אתה רוכש ביטוח חד פעמי למקרה מוות, בדרך כלל יש עלות לכל מאה אלף שקלים כאשר העלות נקבעת בהתאם לגיל, מין מעשן או לא מעשן. בביטוח אבדן כושר עבודה מלבד הגיל לוקחים בחשבון גם עיסוק שעשוי להוסיף לך תוספת פרמיה ובמקרים מסויימים גם תוספת חיתומית.
      בקרן הפנסיה בניגוד לביטוח המנהלים אין תוספות עיסוקיות או חיתומיות.

 10. האם ככלל אצבע אפשר להגיד שככל שהקרן גדולה יותר יש יותר סיכון בכל מה שקשור לאיזון אקטוארי ?

 11. עופר יניב

  היי נדב.. נהנה מהטקסטים שלך.
  האם יש יתרון בניוד הכספים של קרן הפנסיה לחוסך שחצה את גיל 60 לקופות מנהלים (מגוון גמל לדוגמא) בכדי להבטיח מקדם על הכספים ולבודד איזון אקטוארי בקופה?
  בכמה ניןד צבירה של מיליון שח משנה את עלויות הכיסויים הביטוחיים של החוסך?
  האם בביטוחי מנהלים מעל גיל 60 יש מקדם מובטח אבל גם שיורד בכ 2 אחוז בדחיית הקצבה?
  והשאלה הכי חשובה: כמה שנות צבירה להשאיר בפנסיה כדי לא לפגוע בתקופת האכשרה של החוסך?

  תודה רבה

  • בוקר טוב עופר,

   1. חוסך שחצה את גיל 60 מתלבט בין העברת הכספים מקרן פנסיה לביטוח מנהלים. במקרה של חוסך בגיל הזה נראה לי נכון יותר להתמקד במסלול הפרישה המתאים לו בהתאם למצבו המשפחתי והבריאותי מאשר בשאלת דמי הניהול ו/או האיזון האקטוארי הקיים במוצר.
   במידה ובחנת והחלטת שהמסלול שיתן לו את הפנסיה הגבוהה והמתאימה ביותר הוא ביטוח מנהלים ניתן לנייד את הכספים.
   בביטוח מנהלים מעל גיל 60 ניתן לקבל מקדם מובטח, אפשר לראות בפוליסה מה יקרה למקדם במידה והפורש יצא לפנסיה מעבר לגיל 60. חשוב לזכור כי המסלול המבוטח הוא מסלול ספציפי (בדרך כלל אחד או שניים) ויתר מסלולי הפרישה לא מבטיחים מקדם.
   לגבי השאלה האחרונה, כיום, כל עוד השארת חמש שנים אחרונות בקרן לא פגעת בתקופת האכשרה. יתכן ומצב זה ישתנה בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה.

 12. שאלה קטנה לי אלייך….

  האם למורים יש הסכם אובדן כושר עיסוקי בקרנות הפנסיה?
  ואם כן לאלו מהן? יש לעוד מגזרים הסכם דומה שאתה מכיר?

  תודה

  • בוקר טוב,

   בעבר היו למורים אבדני כושר עיסקויים בקרן הפנסיה של הראל ומבטחים. הסכמים אלו הסיימו, כיום יש מגבלה מצד הפיקוח לתת הסכמים אלו במסגרת ההטבות והמורים (וארגונים אחרים) נדרשים לרכוש אותם בנפרד.

 13. היי נדב, האם נכון לומר שככל שהחוסכים בקופה מבוגרים יותר כך גדל הסיכון לגרעון אקטוארי…?

 14. היי נדב, האם נכון להסיק שככל שהחוסכים בקרן מבוגרים יותר כך שהגרעון האקטוארי יהיה גבוה יותר? (לכאורה סיכוי גבוה יותר למקרי אובדן כושר עבודה ושארים)

  • אכן כן,

   למרות שהפער בין קרנות הפנסיה בישראל מאוד נמוך, שנתיים שלוש לכל היותר.
   צריך לזכור כי הקרנות נפתחו ב- 95 ורוב החוסכים הם בסביבות גילאי ה- 40

 15. נדב שלום
  רציתי לשאול שאלה בנושא.
  בדוח השנתי ראיתי שגבו ממני איזון אקטוארי גם מהחלק שאני הפרשתי פנסיה גם מחלקו של המעסיק שלי וגם ממרכיב הפיצויים.
  שאלתי : האם זה חוקי לבצע חיוב ממרכיב הפיצויים. הרי מדובר בחלק שהוא נחשב ניטרלי. אודה לתשובתך.

  • שלום משה,

   תסתכל בדוח השנתי ותראה שגם את הרווחים אתה מקבל על הכספים שהפקדת, וגם על כספי הפיצויים וגם את דמי הניהול אתה משלם על הכספים שהפקדת וגם על הפיצויים ובקיצור. איזון אקטוארי חל על כל הצבירה הקיימת בקרן לרבות הפיצויים. החלק היחידי שלא יורד מהפיצויים הוא עלות הכיסוי הביטוחי.

 16. שלום נדב,
  בני חוסך בקרן פנסיה דש מיטב, מקיפה וכללית ליתרה מעבר למקסימום שבמקיפה. סוכן הביטוח ממליץ לו לעבור מהכללית לב. מנהלים בטענה של גרעון אקטוארי בקרן הפנסיה הכללית.
  נכנסתי לאתר של מיטב דש ושם מצוייו כי אין בפנסיה כללית ביטוח נכות ו/או שערים בתקופת החיסכון,
  אז איך יכול להיות גרעון אקטוארי ?
  לתשובתך אודה,

  • ערב טוב בנצי,

   גם בקרן פנסיה משלימה במסלול יסוד קיים איזון אקטוארי בשל החלק הנגרם מהתארכות תוחלת החיים ובשל הפרישות החדשות. לעניין ההצעה של הסוכן, מספר דברים שצריך לקחת בחשבון:
   1. דמי הניהול אותם הוא משלם היום בקרן המשלימה
   2. דמי הניהול אותם הוא ישלם בביטוח המנהלים
   3. עלות אבדן כושר העבודה בביטוח המנהלים
   4. האם הבן שלך נשוי והאם הוא ירכוש ביטוח למקרה של מוות על חלק השכר שיופנה לביטוח
   5. כמה בכלל הגרעון האקטוארי בקרן המשלימה של מיטב דש

 17. נדב שלום,
  האם ברבעון האחרון של 2017 צפוי עודף אקטוארי גדול במיוחד לאחר הרפורמה? אם כן , מתי יהיה ניתן לראות את זה בפנסיהנט?
  תודה

  • בימים אלה זוקפים הקרנות את העודף האקטוארי לעמיתים. רק בחודש הבא יהיה ניתן לראות את הנתונים בפנסיה נט. (בדרך כלל לאחר ה- 16 לחודש)

 18. תודה

 19. שרה אולגול

  נדב שלום,
  מה הדין לפיצויים דחויים בקרן הפנסיה אם מבוטח רוצה לקבל אותם כקצבה בעת הפרישה ? האם חייב בקנס 48% ?
  האם המצב שונה בביטוח מנהלים?
  במקרים שלא קיימים מכתבי שחרור מעסיק בסיום עבודה לפני 10 שנים עקב פשיטת רגל של מעסיק האם ניתן לחתום על תצהיר בחברת ביטוח וזה מחליף מכתב שחרור או במצב כזה פיצויים ישארו דחויים וחייבים בכנס ?
  תודה

  • במידה ומושכים את הפיצויים כחלק מפנסיית הזקנה הם ימוסו (כחלק מפנסיית הזקנה) בהתאם למס השולי. העובדה שלא משכנו פיצויים לאורך השנים תגדיל את הפטור ממס שנקבל על פנסיית הזקנה (נוסחת הקיזוז)
   לעניין משיכת הכספים, במידה ומעוניינים לקבל את הכספים כחלק מהקצבה אין צורך במכתבי שחרור. במידה ורוצים למשוך את הכספים צריך לפעול לפי הנהלים הקיימים בכל אחת מהחברות.

 20. שרה אולגול

  תודה נדב,
  האם המצב שונה כאשר מדובר בקבלת קצבה מביטוח מנהלים או שאותו דבר -מס שולי על פיצויים ולא צריך מכתב שחרור או בביטוח ה אחרת זה בכל מקרה 48% על פיצוים דחויים?

  • כאשר הפיצויים הם חלק מהקצבה לא מחושב מס בנפרד על הפיצויים. כאשר מושכם את הפיצויים כסכום חד פעמי המס עשוי להגיע ל -47%

 21. היי נדב, האם יש אפשרות להפחית את אחוז המיסים בעת המשיכה?

 22. כתבת: כל מי שהיה עמית פעיל, מוקפא או מקבל קצבה בקרן פנסיה עד ל- 30 לספטמבר 2017 ונשאר באותה הקרן עד למועד החלוקה, בחודש נובמבר, נהנה מחלוקת העודפים האקטוארים.
  במידה ועברתם קרן פנסיה במהלך תקופה זו לא הייתם זכאים לקבל את העודף האקטוארי.

  שאלתי היא: מה קורה עם מי שעבר לפני סוף נובמבר? יקבל או לא? בעצם מה התאריך הקובע?

  • מי שעבר קרן לפני שבוצעה החלוקה לא יקבל את העודפים האקטוארים שחולקו. המועד שבו חולקו העודפים שונה מקרן לקרן. אתה יכל בדוק בדוח הרבעוני שלך האם קיבלת את העודפים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: