דף הבית / אקדמיה / מה ההבדל בין קופת גמל לקרן פנסיה?

מה ההבדל בין קופת גמל לקרן פנסיה?

החל משנת 2008 חיסכון בקופת גמל הוא חיסכון לקצבה. האם נותרו יתרונות לחיסכון בקופת גמל גם כיום? על ההבדלים בין קופת הגמל לקרן הפנסיה.

בעבר עסקנו רבות בשאלה היכן עדיף לחסוך בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים , אך מעולם לא נגענו בהבדלים בין קופות הגמל לקרן הפנסיה. בתקופה האחרונה ישנם חוסכים רבים המבקשים להעביר את החיסכון מקרן הפנסיה לקופת הגמל. במאמר זה נבחן את ההבדלים בין קופת הגמל לבין קרן הפנסיה ונראה האם נותרו יתרונות לחיסכון בקופת גמל גם לאחר שנת 2008.

מוצרי החיסכון הפנסיוני

הן קרן פנסיה והן קופת גמל הם מוצרי חיסכון פנסיוני לגיל פרישה, אליהם ניתן לבצע הפקדות במסגרת מקום העבודה, הפקדת עובד, מעסיק ופיצויים או הפקדות באופן עצמאי. בשני המוצרים החיסכון הוא לקצבה, כאשר יהיה ניתן לקבל את הכספים כקצבה בלבד וזאת החל מגיל 60.

קופת הגמל נבדלת מקרן הפנסיה בהיקף הכיסויים הביטוחיים הקיימים במוצר באופן מובנה ובפרופיל ההשקעה.

אנו נבחן את שני המוצרים באמצעות הפרמטרים לפיהם השווינו בעבר בין קרן הפנסיה לביטוח המנהלים:

 • דמי הניהול
 • כיסוי ביטוחי
 • תכנית הפרישה
 • השקעות ותשואות

קופת גמל

תמונה צולמה על ידי Jose Maria Cuellar ברישיון שימוש CC מכאן

מה ההבדלים בין קופת גמל לקרן פנסיה?

דמי ניהול

בשנת 2013 במטרה לעודד את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני הורדו דמי הניהול בקופות הגמל. עד לאותה שנה דמי הניהול המקסימלים אותם היה ניתן לגבות על החיסכון בקופת הגמל עמדו על 2% מהצבירה ולא נגבו כלל דמי ניהול על ההפקדה החודשית.

כיום דמי הניהול המקסימליים בקופת הגמל הם 1.05%. אך מלבד הורדת דמי הניהול מהצבירה נוספו לקופת הגמל גם דמי ניהול מהפקדה. כיום דמי הניהול המרבים מהפקדה לקופת הגמל הם 4%.

במידה והפקדתם לקופת גמל בעבר ואתם ממשיכים להפקיד גם היום, שימו לב שלא נוספו לכם דמי הניהול על ההפקדה החודשית.

דמי ניהול מירבים בחיסכון הפנסיוני

מוצר

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מפרמיה

קרן פנסיה

0.5%

6%

קופת גמל

1.05%

4%

דמי ניהול ממוצעים בחיסכון הפנסיוני

דמי ניהול מצבירה דמי ניהול מהפקדה
קרן פנסיה 0.26% 2.85%
קופת גמל 0.60% 0.53%

אמנם דמי הניהול בקרן הפנסיה על ההפקדה החודשית גבוהים יותר מאשר בקופת הגמל, אך הבדל זה מתקזז במהרה בשל הפער בדמי הניהול מהצבירה.

יתרון : לאורך זמן קיים יתרון בחיסכון בקרן הפנסיה

כיסויים ביטוחים

בניגוד לקרן הפנסיה קופות הגמל אינן כוללות כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה ומקרה מוות. במקרים מסוימים, ישנן קופות המבטחות בביטוח למקרה של מוות את החוסכים בקופה. חוסך בקופת גמל אשר מעוניין בביטוחים נוספים יאלץ לרכוש אותם בנפרד ובעלויות גבוהות יותר מאשר החוסכים בקרן הפנסיה. מצד שני, חוסך המבקש חיסכון נטו ללא הורדה של עלויות כיסוי ביטוחי ימצא פתרון מצוין בקופת הגמל.

בקרן הפנסיה קיים באופן מובנה ביטוח לאבדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות בעלויות נטו שאינן כוללות רווח עבור החברה. בשנים האחרונות נוספה לעלות הכיסוי הביטוחי עלות נוספת, איזון אקטוארי. עלות זו מכבידה על דמי הניהול ועלויות הכיסויים הביטוחים.

יתרון : לפי העדפת החוסך. חוסך שמעוניין בכיסוי ביטוחי יבחר בקרן הפנסיה חוסך שמעוניין בחיסכון נטו יעדיף את קופת הגמל

האם ניתן לחסוך יותר לפרישה בהעברת הכספים מקרן הפנסיה לקופת הגמל? קרן הפנסיה כוללת עלויות כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה ומוות, ודמי ניהול מהפקדות. האם נוכל לחסוך יותר אם נעביר את ההפקדות השוטפות שלנו לקופת גמל? לקריאה

תכנית פרישה

עד לשנת 2008 חיסכון בקופת גמל היה חיסכון הוני. החוסכים יכלו להפקיד כספים לתכנית ולמשוך את ההפקדות כסכום חד פעמי פטור ממס בגיל פרישה. בעקבות תיקון 3 כל החסכונות הפנסיונים (קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח המנהלים) הם חסכונות לקצבה. חוסכים אשר ממשיכים להפקיד בקופת הגמל גם לאחר שנת 2008 יאלצו להעביר את כספיהם בגיל פרישה לקופה משלמת לקצבה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) לשם קבלת הקצבה. מקופת הגמל הם יוכלו לקבל רק את הכספים אשר נחסכו עד לשנת 2008 (לקריאה נוספת).

במטרה לעודד את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני תוקן תיקון 13 שיאפשר בעתיד לקופת הגמל לשלם את כספי החיסכון כאנונה חודשית בכפוף לרכישת ביטוח אריכות ימים.
כיום קרנות הפנסיה מסרבות לקבל חוסכים מקופות הגמל לצורך פרישה מיידית והפתרון הקיים עבור החוסכים הוא בהעברת הכספים לתכניות ביטוח. חוסכים שמעבירים את כספיהם לתכנית ביטוח יקבלו מקדמים גבוהים יותר מאשר בקרן הפנסיה ולא יזכו לתשואה מובטחת על 30% מכספי החיסכון. בעיה זו טופלה וכעת ניתן להעביר כספים חזרה לקרן הפנסיה בגיל פרישה.

יתרון : קרן פנסיה

השקעות ותשואות

אמנם בשנים האחרונות נפתחו בקרנות הפנסיה מסלולי השקעה שונים, אך עדיין בקופות הגמל (בעיקר בקופות המסלוליות) ניתן למצוא מגוון רחב יותר של אפיקי השקעה: החל במניות חו"ל, אג"ח קונצרני, צמוד מדד ושקלי. חוסכים שמעוניינים בניהול דינמי של כספי החיסכון הפנסיוני שלהם ימצאו אפיקים מגוונים יותר להשקעה בקופות הגמל. בנוסף בקופת הגמל קיימת אפשרות לניהול אישי של כספי הקופה (IRA), אפשרות שעדיין אינה קיימת בקרן הפנסיה.

מהצד השני החוסכים בקרן הפנסיה זוכים להבטחת תשואה על 30% מכספי החיסכון שלהם בשיעור של 4.86%. על ההבדלים בין בין 100% השקעה בשוק ההון לבין זכאות לתשואה מבוטחת כתבנו כבר בהשוואה עם ביטוח מנהלים (לקריאה).

יתרון : לחוסכים צעירים יתרון בקופת הגמל, לחוסכים מבוגרים שרוצים להקטין את רמת הסיכון בחיסכון שלהם קרן פנסיה

טבלה השוואה מסכמת בין קרן פנסיה לקופת גמל

קריטריון להשוואה

קופת גמל

קרן פנסיה

דמי ניהול

צבירה 1.05%

הפקדה 4%

צבירה 0.5%

הפקדה 6%

כיסוי ביטוחי

חיסכון בלבד

ביטוח הדדי (אבדן כושר עבודה וביטוח שארים)

תכנית פרישה

קופה לא משלמת לקצבה

קופה משלמת

השקעות

100% מושקע בשוק ההון

70% מושקע בשוק ההון

30% תשואה מובטחת

לסיכום

עבור החוסך הסביר, שכיר המפקיד ממשכורתו לחיסכון פנסיוני (ובייחוד לחוסך הנשוי) קיימת  עדיפות לחיסכון בקרן הפנסיה. עבור ההפקדה החודשית הוא יקבל כיסויים ביטוחים בתעריף הזול ביותר וישלם את דמי הניהול הנמוכים ביותר בין המוצרים הפנסיונים.

חוסכים מתוחכמים או חוסכים בעלי שכר גבוה הרוצים לשלב בין הכיסויים בקרן הפנסיה למרכיב של חיסכון נטו יבחרו בחיסכון בקופת הגמל.

חוסך עצמאי המעוניין בחיסכון נטו, יכל לחסוך בקופת הגמל כאשר עליו לבחון את דמי הניהול אותם הוא משלם מול תכניות אחרות הקיימות בשוק. בנוסף חוסך בקופת הגמל צריך לזכור את הבעייתיות במשיכת כספים מקופת הגמל ולבחון עוד בטרם הגיע לגיל פרישה את הפתרונות אליהן ניתן להעביר את כספי הקופה.

יש לכם שיקולים אחרים לחסוך בקופת הגמל? ספרו לנו עליהם בתגובות.

מה ההבדל בין קופת גמל לקרן פנסיה? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

64 comments

 1. שלום נדב
  אני שמח שעשית את ההשוואה קראתי ואני רוצה לקרוא שוב ולהעמיק
  בעניין כי זה מאוד חשוב.
  בינתיים אני רוצה להעלות בפניך ממצא שעליתי עליו בעקבות הטיפול בקרן פנסיה של בני.
  במקום עבודתו יש הרבה עובדים ותיקים ומעט עובדים חדשים.
  הם עובדים דרך איזה משווק.
  לותיקים חשוב דמי ניהול נמוכים על הצבירה ולא אכפת להם דמי ניהול גבוהים על ההפקדה
  לגבי עובדים צעירים זה בדיוק הפוך וההבדל משמעותי מעל 1000 ש"ח בשנה נקודת האיזון תהיה בערך בעוד 10 שנים שלצעירים יהיה כדאי דמי ניהול של ותיקים
  מה עושים? דורשים דמי ניהול דיפרנצייאליים לצעירים וותיקים?

  • יש מקומות עבודה שבמסגרת ההסדר שלהם עם קרן הפנסיה מבקשים מספר חלופות כך שלעובדים תהייה אפשרות לבחור.

 2. שלום, נתקלתי במאמר הזה בעודי מתלבטת בין קרן פנסיה לקופת גמל. על אף היתרונות הרבים שיש לקרן פנסיה… יש נקודה אחת שמטרידה אותי ובה אני מזהה יתרון דווקא לקופת הגמל- אם הבנתי נכון- (אשמח לתיקון אם אני טועה..)-
  במקרה של פטירה לפני הגעתי לגיל הפנסיה, בקופת גמל- המוטבים שלי יקבלו את כל הסכום שהצטבר בחסכון בכל מקרה/תנאי.
  ואילו בקרן פנסיה- יש אמנם קצבת שארים -אבל מה קורה אם אדם הולך לעולמו לפני גל הפרישה ואין שארים (אלמן, ילדיו מעל גיל 21…?). אם הבנתי נכון הכסף שהצטבר ישאר בקרן….?
  תודה מראש על ההבהרות…!

  • תמי שלום,

   במקרה של מוות לפני גיל פרישה של חוסך ללא שארים יורשיו יקבלו את הסכום הקיים בקרן הפנסיה בדיוק כמו בקופת הגמל.

   אשמח לשמוע מה הגורמים להתלבטות שלך בין קרן פנסיה לקופת גמל

 3. אני נוטה לשנות את החיסכון שלי מקרן פנסיה לקופת גמל. אני בת 30, כך שנותרו לי עוד שנים רבות לחיסכון. לפי מה שאני מבינה, יש איזון אקטוארי מדי שנה שמפחית את החיסכון שלי בקרן הפנסיה. כמו כן, נראה שהכספים בקרנות הולכים ומתמעטים עם איכות החיים שעולה, ולצידה הזמן שהפורשים חיים מכספי הפנסיה. אמנם אני מאמינה שעד שאפרוש, גיל הפרישה יעלה בכמה שנים, מפריע לי שאין הבטחה לסכום אותו אקבל בסופו של דבר כשאפרוש, והאיזון האקטוארי מן הסתם יפחית כל שנה סכום גדול יותר .
  נק' נוספת שעולה בכל הקשור לכספים שנמצאים בקרנות הפנסיה הוא אפיק ההשקעה. אני שמה לב לתספורות והסדרי חוב שמקטינים את סכומי הפנסיה של החוסכים. מה שגורם לי לרצות להיות אקטיבית יותר באפיקי ההשקעה שייבחרו על-ידי, מה שלא אפשרי בקרן הפנסיה, שלפתע משקיעים שוב באותם האנשים שמחקו חובות לפני כמה שנים….
  אשמח להתייחסותך לנקודת ראותי.
  תודה!

  • בוקר טוב רחל,

   השיקולים אותם ציינת הם הגיונים. מספר גורמים נוספים אותם צריך לקחת בחשבון:
   כיסויים ביטוחים, האם את מתכוונת לרכוש כיסויים כאלה בנפרד או שאת מתכוונת לוותר לגמרי על רכישת הכיסויים הביטוחים? חשוב לדעת שרכישת כיסוי ביטוחי בנפרד עולה יותר מאשר רכישת הכיסוי הביטוחי בקרן.

   קבלת הכספים בעתיד, נכון להיום לא ניתן לקבל קצבה מקופת גמל, בגיל פרישה תצטרכי להעביר את הכספים לקרן פנסיה או לתכנית ביטוח. ולקבל קצבה לפי תנאי התכנית. סביר להניח שהרגולציה בנושא הזה תשתנה עוד מספר פעמים בעתיד.

   עוד על השלכות של מעבר מקרן פנסיה לקופת גמל, אפשר למצוא בקישור הבא:
   http://tracks.roojoom.com/r/36381/

 4. מאיה פורת

  שלום רב, אני בת 30 ומנהלת קרן פנסיה.
  באם מעסיקי מפריש מתלוש השכר שלי גם לקרן פנסיה שלי *וגם* לקופת גמל?? מה אומר הדבר?
  אשמח להארות בנושא.

  בתודה מראש.

  • מאיה שלום,

   ישנם מקומות עבודה בהם נהוג להפריד בין רכיבי השכר, את חלקם מפקידים לפנסיה ואת חלקם לגמל. הדבר נהוג במשרדי ממשלה או רשויות מקומיות.
   כספים שמועברים לקופת גמל הם לחיסכון בלבד ולא כוללים רכיבים של כיסוי ביטוחי הקיים בקרן הפנסיה. באפשרותך להפקיד גם רכיבים אלו אל קרן הפנסיה.

 5. נדב שלום,

  ראשית תודה על ההשוואה, יש כמה עדכונים בחוק שמשנים את התמונה, לדוגמה השינוי שמאפשר לקופת הגמל לחלק קיצבה.

  במידה וארצה לשמר את הביטוח למקרה מוות בקרן הפנסיה, ועדיין להעביר את החיסכון לקופת גמל.
  מה עלי לעשות? מה צריך להשאיר בקרן הפנסיה בכדי לשמר את התנאים?

  תודה

  • שלום שי,

   המימוש של תיקון 13 עדיין לא נכנס לתוקף ועדיין לא ברורה עלות הביטוח לאריכות ימים. התייחסתי לנושא בקישור הבא:
   https://pensuni.com/?p=2833

   לעניין הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה, הכיסוי נמצא בתוקף כל עוד ישנם הפקדות שוטפות לקרן. במידה ואתה בוחר להעביר את הצבירה מקרן הפנסיה לקופת הגמל עשויה להיות לך פגיעה בתקופת האכשרה, כלומר כיסוי עבור מחלות שמקורן לפני הצטרפות לקרן הפנסיה.

   • לגבי השקעה בקופת גמל האם בגיל 55 כדאי להפקיד בגמל כי אז ההמתנה למשיכה 5 שנים כי אכנס לגיל 60 . והאם המשיכה של הכספים לפי ותק פתיחת הקופה או בגיל הנ"ל המתנה 5 שנים מההפקדה. לא ציינתי אני עצמאי

    • ערב טוב יוסי,
     תקופת המתנה של חמש שנים בעת מעבר לקרן הפנסיה היא לא תקנה של מס הכנסה או של האוצר. זאת מגבלה שקבעה קרן הפנסיה, כדי לא לפגוע ביתר החוסכים בקרן. אתה יכל לקרוא עוד על כך כאן:
     https://pensuni.com/?p=3031

 6. שלום נדב,

  1) יש לי קופת גמל מעבודה קודמת שלא מופקדים אליה עוד כספים באופן שוטף. דמי הניהול מהצבירה הם 0.29%. בנוסף, יש לי קרן פנסיה בה אני משלם דמי ניהול של 0.2%.
  האם כדאי לי להעביר את קופת הגמל לקרן הפנסיה? כיצד מחושבת עלות הכיסוי הביטוחי המשולמת בקרן הפנסיה? האם זו עלות קבועה או עלות הנגזרת מהכסף המנוהל?

  2) המעסיק מבטח על אובדן כושר עבודה בנפרד מקרן הפנסיה. האם כדאי לצמצם את הכיסוי בקרן כך שאשלם פחות באופן כפול?

  תודה רבה!
  נתאי.

  • צהריים טובים,

   1. צריך לבדוק את גובה החיסכון. במידה ומדובר בסכום משמעותי יתכן וצריך לקחת בחשבון את העובדה שבמקרה של מוות הסכום הזה יצטרף לקצבת השארים בקרן. ראה עוד כאן https://pensuni.com/?p=3086
   2. הביטוח לאבדן כושר עבודה אינו מושפע מהחיסכון בקרן, אך ביטוח השארים מושפע ממנו. מהצד השני ככל שאתה עולה בגיל הביטוח הנל מתייקר.
   3. לא הייתי ממליץ, צריך לשאול האם המעסיק הבא גם ימשיך לרכוש אבדן כושר עבודה בנפרד. ראה עוד כאן https://pensuni.com/?p=2089

 7. היי, רציתי לשאול – יש לי 3 קרנות פנסיה ו3 קופות גמל (2 ישנות). באף אחת מכל אלא אין סכום משמעותי.

  אני רוצה לאחד את כל הקופות – האם שווה לאחד את קופות הגמל לקרן פנסיה? או שעדיף להשאיר אותן כקופות גמל?

  • ערב טוב דניאל,

   ניתן לתת תשובה כללית במסגרת האתר, במידה והגדרת לעצמך כי לא מדובר בסכומים מהותים אפשר להעביר את הכספים לקרן הפנסיה ובכך להגדיל את החיסכון לפרישה. חשוב לזכור כי במידה ומדובר בכספים שהופקדו לקופת הגמל לפני שנת 2008 יהיה ניתן למשוך אותם מקופת הגמל כסכום חד פעמי. לאחר העברת הכספים לקרן הפנסיה יהיה ניתן למשוך אותם כקצבה.

 8. שלום
  אם יש לי ביטוח מנהלים שממנו אני אמור לקבל מעל 3750 שקלים. האם אין יתרון בקופת גמל שבה אוכל לקבל את הכסף בפעם אחת ולא קצבה?

  • ערב טוב עידן,

   כיום כל המוצרים הפנסיונים הם מוצרים לקצבה. במידה וביטוח המנהלים שלך הוא מוצר קצבתי לא תוכל להעביר אותו לקופת גמל ולקבל את הסכום כחד פעמי. רק במידה ותהייה לך קצבה שעולה על כ- 4400 שקלים תוכל לקבל את היתר כסכום חד פעמי. לקריאה נוספת https://pensuni.com/?p=2933

 9. פרידמן אברהם

  שלום
  מלעקוב אחר המאמרים באתר נראה כי באוצר מטפלים בבעיה של האיזון האקטוארי הגורם הפסדים לחוסכים הצעירים,(ע"י העלאת דמי הכיסוי הביטוחי וכן ע"י הטלת הגרעון האקטוארי של הפורשים עליהם בעצמם )
  רציתי לשאול האם אני יכול כעת כחוסך צעיר להעדיף קרן פנסיה על פני קופת גמל ללא חשש מהאיזון האקטוארי השלילי בכל קרנות הפנסיה ?

  • אין הבטחה שלא יהיה בעתיד גרעון אקטוארי או מה השיעור של אותו הגרעון. ולכן הגרעון האקטוארי צריך להיות שיקול שעל החוסך לקחת בחשבון לצד עלויות הכיסוי הביטוחי הזולות בקרן הפנסיה ודמי הניהול הנמוכים יחסית למוצרים אחרים.

 10. איילת גפני

  שלום, אני מעוניינת להפקיד בנוסף להפרשות הרגילות לקרן פנסיה לקופת גמל להשקעה, על מנת להנות מהטבות מס על ההכנסה הלא מבוטחת לפי סעיף 47, יועץ פנסיוני אמר לי שעדיף לי להפקיד גם לפי סעיף זה לקרן פנסיה ולא לקופת גמל היות ואז הסכום שאקבל יכול לעלות על סכום החיסכון שיצטבר בקרן פנסיה.
  האם הדבר נכון? או שעדיף לחסוך בקופת גמל ואז לא לשלם עבור ביטוח ?
  תודה

  • ערב טוב איילת,

   יש כאן שני דברים שונים, במידה ותפקידי את הכספים לקופת גמל להשקעה, לא תקבלי הטבת מס. במידה ואת מעוניינת לקבל הטבת מס את יכולה לבחור בין קופת גמל רגילה לבין קרן פנסיה.
   בהפקדה לקרן פנסיה תקבלי כיסויי ביטוחי על השכר הלא פנסיוני שלך ובכך יהיה לך כיסוי על מלא השכר. בהפקדה לקופת גמל תפני יותר כספים לטובת החיסכון ותוכלי לבחור (לדוגמא) מסלול מוטה מניות שישיג לך תשואה גבוהה יותר עד הפרישה.
   עכשיו עם המידע הזה את צריכה לקבל את ההחלטה לאן כדאי להפנות את ההפקדה הנוספת.

 11. היי
  נראה לי שווה לעדכון את הכתבה. ראשית קופות גמל כבר יכולות לשלם קצבה כמו פנסיה, ושנית אפשר למצוא היום מסלולים של קופות גמל עם דמי ניהול מאוד נמוכים (למשל מצאתי שבIBI כל המסלולים הפאסיביים של קופות גמל הם בלי מיקוח 0.5% מצבירה ו0% מהפקדות, כנראה אפשר למצוא תנאים דומות בגופים אחרים).
  אלונה

  • תודה אלונה,

   נעבור עליה שוב
   לעניין תשלום הקצבה, קופת גמל אינה יכולה לשלם קצבה יש להעביר את את הכספים לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים. באוצר מנסים להסדיר את הנושא במסגרת תיקון 13 אך עדיין לא פותח המוצר לקריאה נוספת https://pensuni.com/?p=2833

 12. ומה לגבי קופת גמל מול קרן משלימה?

  • צריך לבחון את עניין דמי הניהול ועניין הכיסוי ביטוחי. במידה ואין צורך בכיסוי ביטוחי על יתרת השכר כנראה שאין ספק.

 13. נדב שלום
  תודה על האתר המדהים והשימושי והחינמי! ממש תודה.

  שאלה-
  כרגע יש לי קרן השתלמות, לא קופת גמל.
  נקודת הנזילות לא משמעותית לי בשלב זה כי אני רוצה לחסוך ולא צופה צורך להוציא מהחיסכון הזה.
  מה ההבדל בעצם בין קופת גמל וקרן השלמות לדידי?

 14. שלום נדב
  אני בת 66 והתחלתי לעבוד מחדש כשכירה לאחר הפסקה של שנה. עברתי הרבה מקומות עבודה. יש לי כל מיני קופות חלק משנות ה 90 וחלק מ -2015-2013 שפעם הפקידו אליהן ועכשיו אין לי מושג מה קורה איתן. בכולן סכומים קטנים. המעביד מבקש שאתן לו שם של קופה כדי להעביר אליה הפרשות עבורי.
  עד היום לא משכתי כסף מאף קופה.
  יש לי גם קופת גמל פרטית הכוללת ביטוח חיים שהפרשתי לה כסף בעצמי בצורה מסודרת רצופה. זאת קופה עם תשואה מובטחת של 4% אבל שמתי לב שכמעט אין לה רווחים כי הכסף הולך לביטוח החיים. תהיה אפשרות למשוך ממנה קצבה בגיל 70.
  מה עצתך?

 15. שלום נדב,

  אני עוסק פטור ובעקבות החוק שמחייב עצמאים להפקיד לפנסיה או קופת גמל, אני מתכוונת להפקיד את הסכום המינימלי שאני חייבת (יש לי גם קרן השתלמות) ומתלבטת בימים האחרונים שנותרו עד לסוף השנה במה לבחור. אשמח לעצתך: האם להחיות את קרן הפנסיה שלי מתקופת היותי שכירה או לעשות קופת גמל חדשה. נאמר לי שלא כדאי לי להפריש פנסיה בגלל האלמנט הביטוחי, היות ואני רוכשת בנפרד ביטוח אבדן כושר עבודה. האם זה נכון?
  תודה מראש על העזרה

 16. שלומות, אני מורה חודשים ספורים לפני גיל שישים שחוסך כבר 36 שנים במבטחים הוותיקה.
  נותרו לי שבע שנות עבודה וההתלבטות שלי האם להמשיך ולחסוך בקרן הוותיקה או אולי לעבור לאפיק אחר כמו מבטחים החדשה או… לא יודע מה…?

  • בכור ערב טוב,

   אין כלל אצבע לצורך מתן תשובה. המשך הפקדות לקרן הותיקה עשוי להשפיע על השכר הקובע שלך בקרן.
   ממליץ לך לקרוא את המאמר הנל של איל עצמון ולפנות ליועץ לצורך ביצוע החישוב https://pensuni.com/?p=3866

 17. היי נדב, כל הכבוד על המאמר
  אני מתעניין בימים אלו בהעברה של הכספים מקרן הפנסיה לגמל. הנקודה היא שאני לא מצליח לבצע השוואה מדויקת בין העלויות הביטוחיות. איך אני יודע כמה בדיוק אני משלם ביטוח אכע ושארים בקרן הפנסיה? כך שאוכל להשוות לביטוחים שאני רוכש באופן עצמאי (ברור שזה יהיה יותר יקר אבל הביטוח גם יהיה מותאם יותר)
  תודה

  • הי תומר,

   בדיקה גסה אתה יכל לעשות באמצעות הדוח השנתי שקיבלת מקרן הפנסיה שלך. תחלק את העלות שמופיעה שם ב- 12 וזה ייתן לך בסיס להשוואה.
   להשוואה מדוייקת יותר אתה יכל לנסות להעזר במחשבון שהכנתי לצורך חישוב עלויות הכיסוי הביטוחי אפשר למצוא אותו בקישור הבא : https://pensuni.com/?p=4693

   לגבי כדאיות מעבר מקרן פנסיה לקופת גמל, אני ממליץ לך (במידה ולא קראת עד עכשיו) לקרוא את הפוסט הבא https://pensuni.com/?p=1489

 18. חג שמח, מסתבר כי ככל שאני מעמיק יותר בעניין אני מבין פחות… יותר מאשמח לקבל כתובת לייעוץ פנסיוני. תודה.

 19. אותי היה מאוד לראות בהשוואה גם את ביטוח המנהלים. הרי ישנה תקרת שכר להפקדות לקרן פנסיה מקיפה (סביב 19 אש"ח כמדומני) ומעלה לתקרה יש לבחור מבין 3 מוצרים :
  1. קרן פנסיה כללית (מוצר פחות טוב מקרן הפנסיה המקיפה)
  2. ביטוח מנהלים (במקרה שלי ביטוח מנהלים "חדש")
  3. קופת גמל

  אם משווים את קופת הגמל לביטוח המנהלים הרי שבראשון דמי הניהול קטנים משמעותית, מסלולי ההשקעה מגוונים יותר לרכישה של ביטוח חיים ואכ.ע. בנפרד לא תהיה יקרה בהרבה מהמחיר שלהם במסגרת ביטוח המנהלים.

  • הי יוסי,

   כתבתי כתבה כזאת בעבר, https://pensuni.com/?p=1393
   נדמה לי שהיא עדיין רלוונטית

   לעניין השאלה השנייה שלך, אכן היתרון של קופת הגמל על פני ביטוח המנהלים הוא דמי הניהול ומגוון מסלולי ההשקעה.
   בביטוחי המנהלים ככל הנראה כיום האפשרות לרכישת אבדן כושר עבודה נרחבת יותר.

 20. סיגל אוחנה

  שלום, פתחתי קופת גמל,
  אבל המעסיק שלי טוען שהוא מחוייב על פי חוק להעביר
  כסף לקרן פנסיה (שמבטחת גם אובדן כושר עבודה ומקרה מוות) האם באמת אם אני שכירה אני מחוייבת בקרן פנסיה או שקופת גמל מספיקה? ואיפה נמצא החוק? תודה רבה

  • ערב טוב סיגל,

   סעיף 20 לחוק קופות הגמל קובע את זכותך לבחור את המוצר הפנסיוני שבו את רוצה לחסוך. במידה ובחרת בקופת גמל על המעסיק לרכוש עבורך ביטוח לאובדן כושר עבודה.

 21. סיגל אוחנה

  תודה רבה נדב על התשובה המהירה
  אני לא מעוניינת בסעיף של אובדן כושר עבודה (מכוון שאני לא רוצה לחשוף את התיק הרפואי שלי)
  האם אפשר לחתום איפשהו שאני מוותרת על הביטוח הזה ועושה רק קופת גמל?
  שוב תודה רבה..

  • ערב טוב סיגל,

   יש חוות דעת מפורטת של עו"ד דורון יפת, ממונה במחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה שעוסקת בסוגיה האם העובד יכל לבחור במוצר פנסיוני ללא כיסוי ביטוחי. לדבריו בהתאם לסעיף 20 לא חלה על המעסיק לבטח את עובדו בביטוח לאובדן כושר עבודה ככל שהעובד אינו מעוניין בכך.

   • היי נדב, רציתי להודות לך על התגובות, עזרת לי.
    רציתי לעדכן מה עשיתי בסוף, למי שיתקל בבעיה כמו שלי בעתיד.
    אני חיפשתי קרן פנסיה ללא כושר עבודה כי לא רציתי לחשוף תיק רפואי, וכל מקום שפניתי חייבו אותי במילוי טופס על מצב בריאותי, ולכן רציתי לוותר על זה בשביל שלא יחייבו אותי על חשיפת פרטים.
    חשבתי לעשות קופת גמל אבל המעסיק שלי לא הסכים ללא אובדן כושר עבודה ומקרה מוות, ולכן הוא רצה שאעשה רק קרן פנסיה.
    לבסוף קיבלתי המלצה על מיטב דש שכנראה הם ברירת מחדל של המדינה, ששם ניתן לעשות ללא חשיפה של תיק רפואי ובלי מסירת פרטים על מצב בריאותי.
    הם עושים קרן פנסיה עם ביטוח אובדן כושר עבודה, ומקרה מוות.
    בהצלחה למי שמחפש.
    לי זה ממש עזר.

 22. נדב שלום,
  הערבות ההדדית בקרן הפנסיה היא החסרון הגדול ביותר שלה. הקרן מבטחת עם כספי החוסכים את העמיתים בקופה,ולהלן הבעיתיות שבזה:
  1. אני לא סומך על קרנות הפנסיה שיוכלו לעמוד בפרץ בפני תביעות לא מוצדקות של מתחזים.
  2. במידה ובתרחיש מסויים כגון אסונות טבע והרבה מהעמיתים בקופה ידרשו להפעיל את הביטוח המשמעות לעמיתים ברורה.

 23. האם נכון לומר שאם הפנסיונר מאריך חיים יש מצב שבקופת גמל יגמר הכסף ואילו בקרן פנסיה הוא ימשיך לקבל את הקצבה עד 120?

 24. נדב, אתה עושה עבודת קודש, יישר כח !

  אנכי עצמאי,
  מפריש לקרן השתלמות את המקסימום, 1500 לחודש.
  מבחינתי זו תהייה הפנסיה שלי. [מסלול מניות ושאר ירקות]

  כרגע אנחנו מחויבים גם להפריש ל"פנסיה".
  האם קופת גמל גם "נהנית" מהזיכוי שיש לעצמאיים כמו הפרשה לקרן פנסיה?
  לאור הפוסטים שלך אני מבין שאני מעדיף להיפטר מהאיזון האקטוארי בד בבד יש לי ביטוחים חיצוניים.

  אשמח לדעתך,
  תודה מראש!

  • הי שלומי,

   ניתן להפקיד לקופת גמל כחיסכון פנסיוני. הטבת המס היא אותה הטבת מס.
   כעצמאי אני ממליץ לך לקרוא גם את הכתבה הבאה

   https://pensuni.com/?p=4935

   • תודה רבה ידידי, מאיר עיניים, כרגיל!

    חסרים לי רק כמה גרושים ללירה, ברשותך:

    במידה ויש לי קרן פנסיה/קופת גמל,
    א. האם המסלול נתון לגחמות שלי כמו בקרן השתלמות/ במסלול מניות+אג"ח או בתמהיל כזה או אחר?
    ב. האם הוא נקי ממס רווח הון כמו בקרן השתלמות?
    ג. האם ניתן לקבלו כקצבה ולא ב"מכה" ?
    ד. למה ביטוח מנהלים נחשב כאופציה הפחות טובה על אף ש"מתנהל לפי חוזה ללא אפשרות לשינוי" ככה שאינני נתון לאיזון אקטוארי ושאר מרעין בישין?

    תודה רבה רבה רבה!

    • צהרים טובים,

     א. באפשרותך לבחור את מסלול ההשקעה. בקרן הפנסיה האפשרויות טיפה יותר מוגבלות. אבל בקופות הגמל יש מבחר רחב של מסלולים.
     ב. המשיכה היא כקצבה בלבד, הרווחים הם חלק מהקצבה. הקצבה עשויה להיות חייבת במס בהתאם לגובה שלה (קצבה מעל 10,000 שקלים תהייה חייבת במס)
     ג. אפשרות ראשונה לקבלת הכספים היא קצבה. רק במידה ותבטיח קצבה מעל 4,418 שקלים תוכל למשוך את הכספים כסכום חד פעמי.
     ד. בגלל המחיר

     • ב. המשיכה היא כקצבה בלבד, הרווחים הם חלק מהקצבה.

      כלומר במידה ואני מושך 9,000 בחודש שמתוכם 1000 הם תשואה מהמסלול. אין עליהם מס רווח הון ? על איזה מס אתה מדבר כשאתה אומר (תהייה חייבת במס)

 25. שלום נדב,
  אני גמלאי שמקבל פנסיה יפה ומכך שגם מחוייבת במס.
  קיבלתי עצה, לחסוך בקופת גמל רגילה על שמי,כמוטב אחד מנכדי וחיסכון זה בהיקף של עד כ 10% מהגמלה השנתית תזכה אותי בפטור ממס של כ 25% מהסכום ואם אציג במספרים, אם הגמלה השנתית היא 200000 ש"ח, אחסוך בקופת גמל על שמי 20 אלף ש"ח בשנה ואקבל פטור ממס של 5000 ש"ח. הכסף ייועד להורשה (פטור ממס בעת ההורשה…) האם אני צודק?
  לתשובתך אודה,

  • להבנתי אתה יכל לחסוך כשכיר על רכיבי שכר לא מבוטח 16% על 8,700 שקלים בחודש.
   הטבת המס מורכבת מניכוי וזיכוי, הטבת המס עבור הזיכוי היא 35% הטבת המס עבור הניכוי היא בהתאם למדרגת המס שלך.

   לצורך קבלת ההטבות עליך להגיש דוח שנתי.

 26. שלום ותודה מראש,

  אני בן 35 נשוי ומרוויח סביר ומספק.

  כרגע קרן הפנסיה שלי דרך העבודה בעלת דמי ניהול מהפקדה של 3.5% ודמי ניהול מחיסכון של 0.25%
  אני יודע שזה אחוז גבוהה.
  אם כדאי לעבוד לקרן גמל, או רק לשפר את האחוזים?

 27. היי נדב, תודה על הכתבה!
  אני שכיר, בן 34,נשוי ואב ל4 , עד היום חסכתי בביטוח מנהלים, היות ודמי הניהול גבוהים מאוד אנני מעוניין עוד לחסוך במוצר הזה. הוצע לי ע"י סוכן ביטוח להעביר את הכספים שצברתי עד כה לקופת גמל, ובמקביל לפתוח קרן פנסיה ולהפריש אליה מתלוש השכר. בצורה זו אוכל להנות מביטוח שארים במקרה של מוות מקרן הפנסיה, ובנוסף לכך השארים יוכלו לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל. בעוד שאם אפקיד את כל הכסף שצברתי בקרן הפנסיה, השארים יקבלו קצבת שארים בלבד. האם הדבר נכון? בנוסף לכך אם אצליח לחסוך בקרן הפנסיה סכום שיזכה אותי בקצבה של 4400 ש"ח נכון להיום ,אז אוכל לפדות את קופת הגמל ב"מכה" ולא כקצבה. תודה!

  • ערב טוב קובי,

   יש הגיון בדברים האלה, הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מחושב בהתאם לשכר המבוטח שלך והסכום לא ישתנה (כל עוד לא צברת סכום משמעותי, מספר מליונים) אם תעביר לקרן הפנסיה את הכספים מביטוח המנהלים.
   מכיוון ואתה מתחיל לחסוך היום בקרן הפנסיה, אתה מתחיל לצבור תקופת אכשרה חדשה, פעולה שהיית עשוי להממנע ממנה במידה והיית מעביר את ביטוח המנהלים ישירות לקרן הפנסיה. https://pensuni.com/?p=2597
   כדי להתמודד עם תקופת האכשרה (לפחות לעניין אבדן כושר עבודה) אתה יכל לרכוש מטריה ביטוחית שכוללת ביטול תקופת אכשרה ראה כאן https://pensuni.com/?p=4599

   לגבי הנושא האחרון שהעלת, במקרה זה לא משנה היכן הכספים נחסכים בכל מקרה כל עוד הקצבה שלך תעלה על הקצבה המזערית (כיום כ- 4400 שקלים) תוכל למשוך את ההפרש כסכום חד פעמי.
   הערה נוספת, ככל הנראה דמי הניהול שתשלם בביטוח המנהלים יהיו גבוהים יותר מאלה שתשלם בקרן הפנסיה.

 28. היי נדב.
  ברשותי קופת גמל לא פעילה שכוללת סכום של 6500 ש"ח . האם אני יכול למשוך במידה וכן האם אני צריך לשלם מס 35% . והאם ניתן לעקל קופת גמל .
  תודה רבה .

 29. היי תודה רבה על המאמרהמעניין יש לי ברושתך כמה שאלות:

  אני בת 39 ועדיין אין לי קופה מסודרת ..היום אני עצמית
  מה אתה ממליץ קרן פנסיה עצמאית (כיון במקביל ני גם שכירה) או קופ"ג או שניהם?

  דבר נוסף, האם במקרה של מוות חלילה טרם לאחר גיל פרישה ילדיי יקבלו את הכספים אשר יצטברו בקופת הגמל (לגבי קרן הפניסה הבנתי שרק הבנזוג)

  תודה רבה
  מירב

  • הי מירב,

   לא ניתן לענות על השאלה ללא יעוץ מקיף.
   בעיקרון, בקרן הפנסיה קיימים גם כיסויים ביטוחים לאבדן כושר עבודה ומוות. במקרה של מוות גם הילדים וגם בן הזוג יהיו זכאים לקבל קצבה.
   לאחר הפרישה, מקופת הגמל לא תוכלי לקבל קצבה ותידרשי להעביר את הכספים לקופה שתשלם לך קצבה לדוגמא קרן פנסיה.
   במסגרת קרן הפנסיה תבחרי את מסלול הפרישה המתאים לך.

   כעצמאית, אני מציע לך לקרוא גם את הכתבה בקישור הבא שעוסקת בבנית תכנית פנסיה לעצמאים https://pensuni.com/?p=4935

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: