מס הכנסה בהודעה חריגה לגמלאי משטרת ישראל : החזירו לנו את הכסף

גמלאי/ת יקר/ה, בקצבת ספטמבר בוצעו קיזוזי מס הכנסה מאחר ואין בידינו אישור "קיבוע זכויות" עבורך. לקבלת הטבת המס עליך לפנות לרשות המיסים לביצוע "קיבוע זכויות".

כל פורש ופורשת שהגיעו לגיל פרישה זכאים להטבת מס, פטור על קצבת הזקנה בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה.

בימים אלה אלפי גמלאים של משטרת ישראל קיבלו את ההודעה הבאה:

גמלאי/ת יקר/ה, בקצבת ספטמבר בוצעו קיזוזי מס הכנסה מאחר ואין בידינו אישור "קיבוע זכויות" עבורך.
גמלאי/ת שקצבתו/ה הופחתה באופן ניכר ביחס לחודש קודם, תועבר מקדמה לחשבון הבנק בימים הקרובים.
לקבלת הטבת המס עליך לפנות לרשות המיסים לביצוע "קיבוע זכויות".

לכל פורש ופורש היוצא לפנסיה מגיע הפטור ממס הכנסה. קיבוע זכויות היא פעולה במסגרתה בוחר הפורש כיצד לנצל את הפטור המגיע לו על קצבת הזקנה. כפטור חודשי ממס על קצבת הזקנה או כפטור לצורך היוון (משיכת) כספים מהחיסכון הפנסיוני.

קיבוע זכויות היא פעולה אקטיבית אותה יש לבצע מול רשות המיסים באמצעות טופס 161ד או טופס 161י בהתאם למועד שבו הגעתם לגיל פרישה. במידה ולא ביצעתם את הפעולה באופן אקטיבי אתם לא זכאים לפטור ממס.

מתברר כי לשוטרים רבים הוזן במערכת פטור ממס שלא היו זכאים לו, בעקבות הבדיקה בוטל הפטור ממס והטבת המס שנתנה קוזזה. כדי לקבל את ההטבה המגיעה לכם עליכם לבצע קיבוע זכויות מול רשות המיסים.

מי צריך לבצע קיבוע זכויות?

 • כל שוטר ושוטרת שהחלו לקבל פנסיה והגיעו לגיל פרישה 62 או 67 לגברים
 • כל שוטר ושוטרת שקיבלו את ההודעה מחוליית הגמלאות

>>>אנו מזמינים אותך לפנות אלינו לצורך מילוי טופס 161ד וביצוע קיבוע זכויות

קיבוע זכויות לפורשי משטרת ישראל

כדי לזהות את הקיבוע זכויות בתלוש הקצבה יש להסתכל בטבלה הימנית התחתונה של תלוש הקצבה. תחת פטור לגמלאי מופיע אחוז הפטור, אחוז הפטור המירבי לכל מי שהגיע לגיל פרישה (62 או 67) לאחר שנת 2012 הוא 52%.

קיבוע זכויות משטרת ישראל

שימו לב, אם אתם לא זוכרים שביצעתם קיבוע זכויות יתכן שגם אתם צריכים להגיש לבצע קיבוע זכויות באמצעות טופס 161ד.

אישורים שיש לצרף לקיבוע זכויות

לקראת גיל פרישה מחלקת שכר וגמלאות במשטרת ישראל שולחת לגמלאים מכתב מיוחד המנחה אותך לבצע קיבוע זכויות יחד עם איש מקצוע. למכתב ממחלקת השכר מצורף אישור על ההיוון אותו ביצעת בעבר וטופס 161 מפרישתך מהמשטרה. לאישורים אלו יש לצרף אישורים עדכנים ממקומות עבודה נוספים לאחר שחרורך מהשירות במשטרה ותלוש קצבה (ותלוש שכר במידה שישנו).

 1. אישור על היוון שבוצע
 2. טופס 161 משחרורך מהמשטרה
 3. טופס 161 ממעסיקים נוספים לאחר השחרור מהשירות
 4. תלוש קצבה מהמשטרה
 5. תלושי קצבה נוספים
 6. תלושי שכר ככל שישנם

במידה וטרם קיבלתם את האישורים ניתן לפנות למחלקת פרישה וגמלאות במשטרת ישראל

משיכת כספים (היוון קצבה) במסגרת קיבוע זכויות

שוטרים רבים הפקידו לאורך השנים כספים באופן עצמאי בקופת הגמל. הפקדות לסעיף 47 עליהם קיבלתם הטבות מס (הפקדות לקופת הגמל בהלמן אלדובי, כיום בפניקס) כספים אלו הם היום כספים לקצבה. קיבוע זכויות היא לא רק האפשרות לקבלת פטור על קצבת הזקנה. קיבוע הזכויות גם מאפשר לכם למשוך בפטור ממס (או במס) כספים נוספים שנצברו לכם בחיסכון הפנסיוני.

במסגרת קיבוע הזכויות אתם יכולים להחליט למשוך את הכספים שנותרו לכם בחיסכון הפנסיוני מהפקדות אלו במעמד עצמאי או מהפקדות אחרות שנצברו לכם במסגרת מקומות עבודה נוספים לאחר השחרור ממשטרת ישראל.

דגשים מיוחדים במסגרת קיבוע זכויות של משטרת ישראל

במסגרת קיבוע הזכויות נקנס הגמלאי בשל מענקים פטורים (פיצויי פיטורים) והיוון פטור שביצע בעבר. לכן חשוב לראות שאתם מצרפים לקיבוע הזכויות את האישור על ההיוון שקיבלתם ומועד הסיום שלו וטופס 161 מהשחרור מהשירות. מענקים פטורים שמופיעים בטופס 161 תחת קוד 22, הם מענקים מיוחדים להם זכאים פורשי כוחות הביטחון ומענקים אלו אינם פוגעים בפטור המגיע לך.

קיבוע זכויות רטרואקטיבית

אמנם את קיבוע הזכויות אתם מבצעים היום, אבל אתם זכאים להטבת המס רטרואקטיבית עד שש שנים אחורה ולא מעבר לגיל הפרישה.

לדוגמה, גמלאי שהחל לקבל קצבת פנסיה תקציבית ממשטרת ישראל בגיל 56 מבצע כעת קיבוע זכויות בגיל 70. הוא יהיה זכאי לפטור רטרואקטיבית שלוש שנים אחורה. יש לבחון את האפשרות להגשת בקשה להחזר מס בגין השנים הקודמות.

בשורה התחתונה

קיבוע זכויות הינו הליך מורכב במהלכו הפורש צריך לקבל שורה של החלטות שצפויות להשפיע על גובה הקצבה שיקבל לשאירית חייו. צריך לזכור כי הליך קיבוע הזכויות הוא בלתי הפיך ולרשותך עומדים רק שלושה חודשים מביצוע הפעולה לצורך ביצוע שינויים. לכן כפי שממליצה מחלקת שכר וגמלאות מומלץ להיעזר באיש מקצוע.

אנו מזמינים אותך לפנות אלינו לצורך ביצוע שירות קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד

במסגרת השירות נוציא את נתוני המסלקה הפנסיונית שלך, נבחן כיצד כדאי לנצל את הפטור ממס המגיע לך בצורה מיטבית : כפטור על קצבת הזקנה או כפטור לצורך משיכת כספים (היוון) מהחיסכון הפנסיוני.

  שם (חובה)

  טלפון (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  נושא

  תוכן ההודעה

  תמונה ברשיון שימוש CC צולמה על ידי בן ציון הלוי מקור

  רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
  רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
  אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
  למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

  Back to top button