קיבוע זכויות

איך למלא טופס 161ד – קיבוע זכויות ולחסוך כסף בפנסיה

הגעתם לגיל פרישה והתחלתם לקבל קצבה? אתם חייבים למלא טופס 161ד, טופס קיבוע זכויות, הטופס מסדיר כיצד תקבלו את הפטור ממס. כקצבה או כסכום חד פעמי. שימו לב ! ניתן לחזור מהחלטה תוך 90 ימים בלבד!

הגעתם לגיל פרישה והתחלתם לקבל קצבה? אתם חייבים למלא טופס 161ד, בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה, כדי לנצל את הטבות המס שמגיעות לכם בפרישה.

בשנת 2014 נקבע כי כל מי שיצא לפנסיה לאחר שנת 2012 חייב למלא טופס 161ד כדי לנצל את הפטור ממס על קצבה מזכה.

>>>להורדת טופס 161ד מאתר רשות המיסים

בשנת 2020 גדל הפטור הנוסף על הקצבה והוא עומד היום על 52% מתקרת הקצבה המזכה, כ 4,903 ש"ח

איזה הטבות מס מגיעות לי בפרישה?

פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס כמו כל הכנסה אחרת. אך, חשוב להבחין בין שני סוגי הקצבאות, הקצבה המזכה והקצבה המוכרת.

 • קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).
 • קצבה מוכרת נובעת מתשלומים פטורים שהופקדו אל קופת הגמל (או קרן פנסיה וביטוח מנהלים).

בעוד שהקצבה המוכרת פטורה ממס לחלוטין, קצבת זקנה שנובעת מקצבה מזכה חייבת במס. באפשרותך לנצל פטור ממס על קצבה מזכה, הפטור עומד בשנת 2024 על 4,903 ש"ח.

לצורך קבלת הפטור על הקצבה המזכה עליך למלא טופס 161ד.

חשוב לזכור כי את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל החל מגיל הפרישה 62 ושמונה חודשים לאישה ו- 67 לגבר. במקרה של פרישה מוקדמת, (שלא בשל נכות קבועה העולה על 75%) הקצבה המזכה תהייה חייבת במס (למעט נקודות הזיכוי).

קריאה נוספת:

אופן חישוב הפטור על קצבה מזכה

הפטור ממס על הקצבה המזכה מורכב משניים:

 1. פטור בשיעור של 35% מתקרת הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליכם להימנע ממשיכת מענקי פיצויים פטורים ממס במהלך 32 שנות העבודה, שקדמו לפרישה ולמועד קבלת הקצבה. (נוסחת השילוב)
 2. פטור נוסף בשיעור של 32% מתקרת הקצבה המזכה. הפטור הזה אינו מותנה במשיכת פיצויים והוא יתעדכן ארבע פעמים בין השנים 2012 ועד 2025.
שנה2012201620202025
פטור מותנה במשיכת פיצויים35%35%35%35%
פטור בהתאם לתיקון 1908.5%14%17%32%
הפטור המירבי43.5%49%52%67%

בשנת 2024 עומד אחוז הפטור המירבי על 52% או  4,903 ש"ח בחודש. לפטור זה זכאי פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה ולא משך כספי פיצויים פטורים לאורך 32 שנות עבודתו.

לצורך קבלת הפטור המירבי עליכם להציג טפסי 161 של מעסיקי עבר כדי להוכיח שלא נמשכו כספי פיצויים בפטור. במידה שאין ברשותכם טפסי 161 של מעסיקים קודמים לא תקבלו את הפטור.

דוגמה:

בני פרש מעבודתו בגיל 67 ומקבל קצבה בגובה 9,000 ש"ח. מה הקצבה החייבת במס?

קצבת זקנה9,000 ש"ח
פטור על קצבה מזכה בשנת 20244,903 ש"ח
קצבה חייבת במס 9,000- פטור4,097 ש"ח
מס הכנסה בהתאם למדרגות – 10%409 ש"ח
ניצול נקודות זיכוי כאזרח ישראלי 2.25544 ש"ח
המס שישולם0 ש"ח

במקרה זה, כל הקצבה תהייה פטורה ממס

מה המשמעות של טופס 161ד?

לזכות כל חוסך עומד סכום פטור ממס אותו הוא יכל לנצל לאורך שנות החיסכון או בפרישה, לסכום הזה קוראים יתרת ההון הפטורה ובשנת 2024 הוא עומד על 882,648 ש"ח.

באמצעות טופס 161ד, בוחר החוסך כיצד לנצל את יתרת ההון הפטורה, קיבוע זכויות, כסכום חד פעמי שיקבל כעת או בעתיד או כפטור ממס על הקצבה המזכה. הכנסה הפטורה המירבית שניתן לקבל על קצבה מזכה בשנת 2024 היא 4,903 ש"ח. הפטור לא תלוי בגובה הקצבה לה אתם זכאים.

ככל שתבחרו לנצל סכום גבוה יותר לצורך משיכה חד פעמית, הפטור שיעמוד לרשותכם לצורך הקצבה יהיה קטן יותר.

>>>דגשים לקיבוע זכויות של משטרת ישראל

במידה שלאורך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה משכתם פיצויי פיטורים בפטור ממס, סכומים אלה בצירוף המדד ובצירוף מקדם 1.35 יפחתו מיתרת ההון הפטורה ויעמוד לרשותך סכום פטור קטן יותר.

דוגמה למשמעות של קיבוע זכויות

בני יוצא לפנסיה בגיל 67 בשנת 2020. הפנסיה שלו צפויה לעמוד על 12,000 ש"ח.

הפטור ממס שמגיע לו בשנת 2020 עומד על 4,425 ש"ח, כך שהקצבה החייבת תעמוד על 7,575 ש"ח.

במידה שבני יבחר להוון קצבה בסכום של 300,000 ש"ח (לדוגמא)

יתרת הפטור שתעמוד לרשותו תהייה: 2,758 ש"ח והקצבה החייבת במס תעמוד על 9,242 ש"ח

קצבה בלבדקצבה וסכום חד פעמי
סכום חד פעמי פטור ממס0300,000 ש"ח
קצבה חודשית12,000 ש"ח9,242 ש"ח
קצבה חייבת במס7,575 ש"ח9,242 ש"ח

>>>נתקלתם במונח שאתם לא מכירים? כנסו למילון השלם לפרישה

איך למלא את טופס 161ד החדש?

טופס 161ד, בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה, הוא טופס בן עמוד אחד. הטופס נראה פשוט למילוי אבל להחלטות שתקבלו יהיו משמעויות שתצטרכו לשאת בהם לאורך כל שנות קבלת הקצבה בעתיד.

>>>אנחנו מציעים שירות של מילוי טופס 161ד וקיבוע זכויות למידע נוסף

שימו לב ! לאחר מילוי טופס 161ד, עומדים לרשותכם 90 ימים כדי להתחרט ולשנות את דעתכם. המדריך הזה משמש לצורך מידע כללי ולא בא להחליף התייעצות עם איש מקצוע בתחום.

סעיף א' – פרטים אישים

סעיף ב1 – גיל הזכאות

גיל הזכאות הוא המאוחר מבין גיל הפרישה, 62 ושמונה חודשים לנשים או 67 לגברים, לבין המועד שבו התחלתם לקבל קצבה מזכה.

לדוגמה

גבר שהחל לקבל קצבת זקנה בגיל 66 יהיה זכאי למלא טופס 161ד, רק בגיל 67. עד לגיל 67 הוא לא יוכל לנצל את הפטור על קצבה מזכה.

שימו לב ! במידה שפרשתם בגיל מוקדם יותר בשל נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר, אתם זכאים לקבל את הפטור מוקדם יותר.

סעיף ב2 – מענקים פטורים

בסעיף 2 יש לציין מענקי פרישה פטורים ממס אותם קיבלתם במשך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה. המענקים הללו יקזזו את הסכום הפטור שיעמוד לרשותכם.

בחלק הראשון יש לציין את גובה המענק שקיבלתם, בחלק השני יש לציין את המענק לאחר הכפלתו במקדם 1.35. לצורך כך עליכם להציג לרשות המיסים טפסי 161 של מעסיקי עבר.

לדוגמה:

בעבר קיבלתי מענקים פטורים כמופרט בסך : 200,000 ש"ח

לפיכך הפגיעה בהון הפטור לאחר הכפלה במקדם הינה : 270,000 ש"ח

דגשים לאופן מילוי הסעיף

 1. צריך לרשום בסעיף רק מענקים פטורים ממס שהתקבלו במשך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה.
 2. לא צריך לרשום מענקים פטורים ממס שקיבלתם לפני 1.1.2012 ולפחות 15 שנים מיום תחילת הקצבה המזכה. (בבדיקת 15 שנים בוחנים שנים שעברו ולא שנות עבודה)
 3. צריך לרשום מענקים פטורים שקיבלתם לפני 1.1.2012 ובתקופה של עד 15 שנה עד תחילת קבלת הקצבה המזכה.
 4. יש להביא אישורים המעידים על הסכומים שנמשכו, מועדם וסכום המס שנוכה.
 5. אין צורך להצמיד את הסכומים למדד, רשות המיסים תעשה זאת עבורכם 🙂

ישנם מקרים בהם תידרשו להציג אישורים גם אם לא משכתם מענקי פרישה

איזה מענקים לא יכנסו לסעיף ב2?

 • מענקים המשולמים לפי חוק הגמלאות לפורשי צה"ל, למשטרה, לשב"ס ולשירותי הביטחון, מענקי פרישה המסומנים בטופס 161 בקוד 22.
 • מענקי פרישה הפטורים ממס לפי סעיף 97א לפקודה, אשר שולמו למי שפרש עקב נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר.
 • מענקים פטורים ממס שקיבלתם לפני 1.1.2012 ולפחות 15 שנים מיום תחילת הקצבה המזכה.
 • מענקים פטורים שתקבלו בשל המשך עבודה לאחר גיל הזכאות.
 • מענקים פטורים שקיבלתם עבור תקופה שקדמה ל – 32 שנות עבודה.

סעיף ב3- היוון קצבאות

סעיף זה יש למלא רק במידה והיוונתם בעבר קצבאות. הסעיף עשוי להיות רלוונטי לדוגמה לפורשי צה"ל שביצעו היוון.

סעיף ב4- המשך עבודה

יש למלא את הסעיף רק במידה שאתם ממשיכים לעבוד לאחר תחילת קבלת הקצבה המזכה. יש לציין את פרטי המעסיק ואת התקופה שעבדתם אצלו עד לגיל הזכאות (תזכורת : גיל פרישה או גיל תחילת קבלת הקצבה המזכה)

הידעתם : מענקי פרישה להם תהיו זכאים לאחר גיל הזכאות לא יפגעו ביתרת ההון הפטורה שלכם.

סעיף ב5- משיכה עתידית של מענקים פטורים

במידה ויצאתם לפרישה מדומה או שאתם בעלי שליטה חשוב מאוד לשים לב לסעיף הזה. במידה שאתם עדיין עובדים ישנה חשיבות גדולה לסעיף ב5. בסעיף זה עליכם לציין מענקים עתידים שאתם מעוניינים למשוך. למרות שהמשיכה תהייה בעתיד, כבר היום רשות המיסים תכפיל את הסכום במקדם 1.35 ותקטין את הזכאות לפטור על קצבה מזכה.

אם לא תשריינו בסעיף הזה כספים, לא תוכלו לקבל בסיום עבודה מענקי פרישה פטורים ממס.

>>>קריאה נוספת : הסכנה בשילוב של קיבוע זכויות עם פרישה מדומה

סעיף ב6-בקשה לחישוב הפטור ממס בהתאם לתנאים שקדמו לשנת 2012

מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר ינואר 2012 אך משך מענקים פטורים בתקופה של 15 שנים לפני קבלת הקצבה המזכה רשאי לבחור לפי איזה כללים יחושב הפטור על הקצבה המזכה.

הפורש יכל לחשב, יחד עם איש מקצוע, ולראות באיזו נוסחה הפגיעה בפטור ממס תהייה קטנה יותר. במידה שהפורש בחר בכללי הנוסחה הישנה, הכללים יחולו גם על מענקי פרישה שקיבל לאחר ינואר 2012.

מי שבחר בתנאי הנוסחה הישנה יקבל את הפטור ממס לפי נוסחה זו ואליה יש להוסיף גם פטור ממס (כיום 17%) בהתאם לתיקון 190.

חוסך שניצל את מלא הפטור על כספי הפיצויים יהיה זכאי רק לפטור במסגרת תיקון 190הפטור הנוסף

שנה2012201620202025
פטור מותנה במשיכת פיצויים35%35%35%35%
פטור בהתאם לתיקון 1908.5%14%17%32%
הפטור המירבי43.5%49%52%67%

סעיף ב7- כספים אותם אתה מתכוון להוון בעתיד בפטור ממס

בדומה לסעיף ב5 באפשרותכם ליעד בעתיד סכומים לצורך היוון קצבה בפטור ממס. חשוב לזכור כי יעוד סכומים אלו יקטין את יתרת ההון הפטורה ואת הפטור ממס על קצבה מזכה.

לדוגמה, בחרת לייעד מתוך יתרת ההון הפטורה סכום של 100,000 ש"ח, הפגיעה בפטור ממס תעמוד על 555 ש"ח.

במידה שלא תבחרו לבצע היוונים, כל הכספים ישמשו אתכם לצורך פטור על הקצבה.

סעיף ב8- כיצד לנצל את השינוי בפטור בעתיד

סעיף ב8 בטופס 161ד הוא סעיף נוסף בעל חשיבות גדולה ומחייב התייעצות עם בעל מקצוע, הסעיף קובע כיצד לנצל בעתיד את הגדלת הפטור ממס. כפי שניתן לראות מהטבלה בשנים הקרובות הפטור ממס יגדל ב- 15% (כ- 250 אלף ש"ח) באפשרותכם לבחור האם לנצל את ההגדלה לצורך הגדלת הפטור ממס על הקצבה המזכה, או לצורך הגדלת הפטור על ההיוון או שילוב של השניים.

למי זה רלוונטי?

פורש שבוחר להוון כעת סכומים גדולים או משך בעבר סכומים גדולים בפטור יכל לבחור בעתיד בגדלת הפטור על הקצבה.

לעומתו פורש שעדיין עובד ולא משך מענקים פטורים, יוכל לנצל בעתיד את הגדלת הפטור לצורך משיכה של מענקי פטורים.

ההגדלה הבאה בפטור צפויה להיות בשנת 2025 בשיעור של 15%


ש: אני מקבלת קצבה בגובה 5,000 ש"ח שאינה חייבת במס. האם יש חשיבות למה שאסמן בטופס 161ד?

ת: כן, אמנם טופס 161ד מתייחס לפטור על קצבה מזכה בלבד, אך באפשרותך לנצל את יתרת ההון הפטורה לצורך היוון בעתיד של קצבה מוכרת. המשמעות היא במידה שתבחרי להפקיד בעתיד כספים במסגרת תיקון 190, תוכלי לנצל את הפטור ממס לצורך היוון הכספים בפטור ממס ותחסכי בתשלום המס על הרווחים.


סעיף ב9 – הצהרה על הגשת טופס 161ח

בשנת 2020 נוסף טופס חדש 161ח טופס זה נשלח על ידי הקופות לכלל הפורשים והוא מאפשר לקבל את הפטור הנוסף בגובה 17% מבלי למלא טופס 161ד.

על הפורש להצהיר האם הגיש בעבר טופס 161ח למשלם או שזאת הפעם הראשונה שהוא מגיש בקשה לפטור / קיבוע זכויות באמצעות טופס 161ד

הצהרות וחתימות

בסעיף זה עליך להצהיר כי הבנת שלאחר שיחלפו 90 ימים אין באפשרותך להתחרט על הסימונים בטופס.

בנוסף הפורש מצהיר כי הוא מילא את הטופס על דעתו האישית או לאחר שהתייעץ עם יועץ פנסיוני.

טופס 161 ד

שימו לב ! לפקיד השומה אסור לסייע לכם במילוי טופס 161ד

מי צריך למלא טופס 161ד?

כל מי שפרש לאחר שנת 2012 נדרש למלא טופס 161ד, במידה שברצונו להקטין את המס על קצבת הזקנה.

האם מי שלא משלם מס על הפנסיה צריך למלא טופס 161ד?

ישנם מקרים בהם גם מי שלא משלם מס על הפנסיה יכל למלא טופס 161ד ולנצל את יתר ההטבות המגיעות לפורשים כמו היוון קצבה או העברת נקודות זיכוי בין בני זוג (לקריאה נוספת)

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

איך למלא טופס 161ד - קיבוע זכויות ולחסוך כסף בפנסיה by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. היי נדב, מה שלומך?
  ראשית מברוק על המשרה החדשה! אני בטוח שעוד תגיע למקומות גבוהים אף יותר מאלה…
  שנית, שאלה לי אליך, לקוח שמתחיל לקבל קצבה מקרן ותיקה שלו (קצבה נמוכה בסך של כ-1000 ש"ח בחודש) אך ממשיך לעבוד אצל אותו מעסיק. האם עליו למלא 161 ד' ?

   1. בהמשך לשאלה על פנסיה ותיקה ,
    אמי יוצאת לפנסיה בגיל 62 , פנסיה וותיקה של גלעד .
    דיברנו עם הקרן הוותיקה והקצבה הצפויה תהא לכל היותר 5,700 .
    מעבר לקופה זו אמי צריכה לקבל מענק שנים עודפות , יש לה מעבר ל420 חודשים בקופה .
    האם צריך/הכרחי לבצע קיבוע זכויות ?
    שאלה נוספת היית ממליץ ללכת לייעוץ פרישה ?
    על פניו אין איזה ערך מוסף שאפשר לקבל .
    אשמח לדעתך

    1. ככל והיא יוצאת לפנסיה בגיל 62 והיא לא תמשיך לעבוד בעתיד היא יכולה לנצל את הפטור בגין נקודות המס על הקצבה ולנצל פטור ממס על מענק שנים עודפות.
     במידה והיא תתחיל לעבוד בעתיד היא תצטרך לבצע קיבוע זכויות ולנצל את נקודות הזיכוי מול ההכנסה.

     ככל ואין לה נכסים אחרים כמו קרן השתלמות, גמל וכד' והיא לא רוצה לבצע כעת קיבוע זכויות התועלת פוחתת.
     חשוב לציין כי אני לא נותן יעוץ פרישה ואין לי אינטרס כזה או אחר בהחלטה שלה. לתפיסתי יעוץ פרישה צריך לגעת בנקודות נוספות מלבד הצד המיסויי

     1. יש קרן ההשתלמות של פחות ממאה אלף (אבל היא פטורה מראש , איך זה רלוונטי ?)
      בנוסף קיימת קופת גמל קטנה של 20 אלף שחצי מתוכה הוני .

      1. חלק מתכנון פרישה מתייחס גם לשימוש בקרן השתלמות, מתי רוצים להשתמש בה. לאיזה מטרות וכד'

       לגבי קופת הגמל, לצורך המשיכה של החלק הקצבתי נדרש לבצע היוון קצבה. ניתן לבצע היוון פטור במסגרת קיבוע הזכויות

    2. שלום נדב,
     אישה מעל גיל 62 שעדיין עובדת.
     לא משכה פיצויים.
     לא מעוניינת בהיוון.

     שוקלת לעשות קיבוע זכויות כבר עכשיו ולהתחיל למשוך קצבה של 4399 ש"ח בדיוק. זאת במקביל לעבודה ולהמשך הפקדה לקרן הפנסיה.

     המשיכה כולה תלך לחיסכון פרטי, לא זקוקה כרגע להכנסה נוספת (המשכורת נטו עולה על ההוצאות).

     הרציונל – להתחיל להנות מ 60% אג"ח מיועדות על חלק מהכספים כבר עכשיו, ולהיות פחות תלויה בשוק ההון עד שאפסיק לעבוד בעוד כמה שנים.

     האם זה עושה שכל?
     יש פה סיכון או נזק שלא חשבתי עליו?
     תודה

     1. אפשרי, לא רואה סיכון.
      כמובן שצריך לבחון את השפעת המקדם מול אבדן הקצבאות בפרישה בעתיד

      (כאמור זה לא מחליף את היעוץ שביצעת)

 2. שלום נדב,
  שאילתה: אני מקבלת קצבה מזכה בגין שירות הביטחון, שנוסחת השקלול לפי טופס 161 סעיף 22, פירוש שיש מענקים פטורים שלא נכנסו לחישוב….
  קצבתי שמהשירות זעומה ועומדת על כ- 69.000 לשנה (כולל הבראה, תוספת ביגוד ומענק יובל או משהו כזה) , קצבתי המזכה צפויה לגדול ב 7.3% בהתאם להסכם עם האוצר (אבל בינתיים טרם יושם ההסכם) –
  אני ממשיכה ועובדת כתוצאה צברתי מחדש חיסכון פנסיוני לא גדול, הפעם מסוג פנסיה צוברת, עד פרישתי הסופית החיסכון יגיע להערכתי למשהו בערך 120.000 שמשמעם מעט מאות שקלים לחודש.

  ניראה לי שבתנאים שלי עדיף למשוך את החיסכון הפנסיוני, איזה מס או פטור אמורים להיקבע לי.

 3. נ.ב. בהמשך לשאלתי לעיל, האם כדי למשוך את החיסכון, כדאי לבקש להוון את כול החיסכון?

  1. בוקר טוב,

   השאלה לא רלוונטית לטופס 161ד, היא רלוונטית לצרכים שלך בפרישה.
   במידה ואת יכולה להסתדר עם 500 שקלים פחות בפנסיה, תהווני את הסכום, ככל הנראה הוא יהיה פטור ממס.

 4. הי נדב
  לא הבנתי את הערתך ( מסןמן בירוק )… מענקי פרישה לאחר גיל הזכאות לא יפגו ביתרת ההון הפטור….

  שהרי במידה וממשיכים לעבוד וזכאים למענק פרישה בעתיד יש למלא בסעיף ב5 את הצפי המענקים העתידיים…

  אודה לך על התייחסות
  תודה

  1. בוקר טוב,

   תבחין בין מענקים שנוצרו לאחר גיל הזכאות, לבין מענקים שנוצרו לפני גיל הזכאות אך ימשכו בעתיד.

   סעיפי ההיוון העתידי מתייחסים למענקים שנוצרו בתקופה שקדמה לגיל הזכאות

 5. הי נדב
  לא הבנתי את הערתך ( מסןמן בירוק )… מענקי פרישה לאחר גיל הזכאות לא יפגו ביתרת ההון הפטור….

  שהרי במידה וממשיכים לעבוד וזכאים למענק פרישה בעתיד יש למלא בסעיף ב5 את הצפי המענקים העתידיים…

  אודה לך על התייחסות
  תודה

  1. ישראל
   שלום נדב
   ראשית גם אני מצטרף לאיחולים על הקידום ותודה שהחלטת לפרסם איך למלאות טופס 161ד
   בעבר שאלתי על מילוי טופס זה ואכן זה הגיע

   אני פרשתי מעבודה בדצמבר 2005 אחרי 33שנות עבודה ומשכתי פיצויים לפי שנות עבודה
   עד עכשיו בגיל 70 לא משכתי קיצבה בהמשך אני משער שאמשוך רק קיצבה מזכה
   האם גם אני צריך למלאות טופס 161ד?
   אני מבין מדבריך שאני יכול לבחור לבחור לפי הנוסחה ישנה
   מה היא אומרת ? איפה אני יכול לקרוא? מה כדאיי?
   מבקש לציין שמדובר בביטוח מנהלים המבטיחה תשואה 4.25%

   שאלה נוספת אם אחליט למשוך קיצבה אחרי שעברו 12 שנים מפרישתי -סוף 2005 האם אוכל להשתמש בנוסחת שילוב החדשה?

   תודה

   1. הי ישראל,

    להבנתי במידה ויחלפו 12 שנים ממועד משיכת הפיצויים ועד מועד הזכאות (קבלת הקצבה המזכה), אותם כספי פיצויים לא יפגעו בפטור המגיע לך.
    את הנוסחה הישנה אני פחות מכיר, אתה יכל לקרוא עליה באתר פרישה.

    1. ישראל שלום
     אני מבין שסיימת את עבודתך ב 2005 ולא עבדת מאז ועד היום ולא קיבלת קצבה מוקדמת, מי שפרש מעבודתו ומשך פיצויים לפני 2012 ומגיע לגיל הזכאות לאחר ה- 1.1.2012 יכול לבחור את נוסחת השילוב הישנה או נוסחת הקיזוז החדשה לפי החלטתו של העובד לאחר בדיקה מה יותר כלכלי.
     לפי הנוסחה הישנה רק אם חולפים 15 שנים מלאות מיום משיכת הפיצויים ועד גיל הזכאות אז- כספי הפיצויים שמשכת ב- 2005 לא יפגעו בפטור, ותוכל לקבל פטור מלא מחדש לפי נוסחת הקיזוז החדשה, מכיוון שעדיין לא חלפו 15 שנים אז הפיצויים כן פוגעים בפטור.

     כרגע הינך בגיל 70 מדוע לא התחלת לקבל קצבה? ואם עדיין לא התחלת לקבל קצבה ותדחה את קבלת הקצבה ל- 2020 כך שיעברו 15 שנים , תוכל לקבל פטור מלא מחדש לפי נוסחת הקיזוז החדשה….
     כמו כן חשוב לדעת מה הפנסיה שלך , כי אם אינה גבוה ומימלא לא עוברת את תקרת המס אין לזה חשיבות, אך אם הקצבה גבוה יש משמעות לדחיה.

 6. הי נדב, בסעיף "איזה מענקים לא יכנסו לסעיף ב2?" ציינת שמדובר, בין היתר, ב'מענקים פטורים שקיבלתם (או תקבלו) לאחר התקופה שלאחר גיל הזכאות'.
  אדגיש רק שמדובר במענקים שנצמחה להם הזכאות לאחר גיל הזכאות, כיוון שהמענקים שנצמחה להם הזכאות לפני גיל הזכאות ושנתקבלו בפועל לאחריו, כן ייכנסו לחישוב הסכומים הפוגעים בפטור.

 7. שלום
  ברכות על הקידום.

  התחלתי לקבל את הקצבה ממבטחים הוותיקה בגיל 62 במקביל להמשך עבודתי. מקבלת פטור 14%, לא מלאתי טופס 161 ד.
  במקביל פתחתי ביטוח מנהלים . שם אמרו לי שבמידה וארצה למשוך את כסף כשאפרוש סופית אצטרך לשלם0 מס 35%. אבל לפי הכתבה שלך נראה שניתן להוון ללא מס .
  אנא הסבר.
  תודה

  1. הי טניה,

   האם הקצבה שלך היום עולה על הקצבה המזערית, 4,512 ש"ח ?
   במידה וכאן את יתרת הכספים שתצברי את יכולה למשוך בפטור ממס או במס בהתאם למס השולי שחל עלייך.

 8. היי נדב, כתבת שכל מי שיצא לפנסיה לאחר שנת 2012 חייב למלא טופס 161ד , מה לגבי אלה שיצאו לפני 2012 , הם לא אמורים למלא גם טופס כדי לקבל את הפטור של ה- 14% או שזה מתקבל אוטומטית?

 9. בחוזר מקצועי של מס הכנסה 2/2015 כתוב
  סעיף 2.1.2 נציין כי משיכת מענק שנים עודפות בפטור, יכול ואינו נכלל ב"מענקים
  הפטורים" ואינו מופחת מ"יתרת ההון הפטורה" כהגדרתם בסעיף 9א
  לפקודה, ככל שבחר העובד בהתאם לאמור בסעיף 2.2.2 לחוזר מס הכנסה
  מס' 515101 תיקון 091 לפקודה הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה – –
  המזכה )להלן: "חוזר 515101 "(, לקבוע כי מענק שנים עודפות האמור שייך
  לשנים שקדמו ל 52 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות לקצבה.

  האם זה אומר שגם מענק שנים עודפות לא יכנסו לסעיף ב2 ? כי לא רשמת את זה באיזה מענקים לא יכנסו לסעיף ב2

  1. הי יוסי,

   חשוב להדגיש כי מדובר במדריך כללי ובשל הרגישות של טופס 161ד אני לא רוצה לדון במקרים ספציפים.
   להבנתי, מענק שנים עודפות הוא מענק שנחשב כחלק ממענק הפרישה וככזה ניתן להחיל עליו את הפטור של כספי הפיצויים ולכן הוא יפגע גם ביתרת ההון הפטורה.
   בהוראות המעבר מתייחסים למי שמשך מענק שנים עודפות קודם ל- יולי 2012 כמי שלא תפגע יתרת ההון הפטורה.

 10. בטופס 161ד סעיף 8ב סעיף ראשון- מה המשמעות שלו- "הגדלה יחסית של הפטור לפי היחס שנקבע בבקשה זו(היחס בין ההון הפטור לבין יתרת ההון הפטורה)" ?

   1. בהמשך לתשובתך , לא מסתדר לי- משום שבסעיף 8ב חלק 2- מתייחס להיוון, חלק 3 מתייחס לפטור על הקצבה, ואז חלק 1 לא ברור מה הכוונה- "הגדלה יחסית של הפטור לפי היחס שנקבע בבקשה זו" ?

 11. האם יש מגבלת זמן להגשת טופס 161ד ממועד ההגעה לגיל פרישה ?
  הגעתי לגיל 67 בתחילת פברואר, מקבל גמלא מביטוח מנהלים מנובמבר 2018, ובנוסף אתחיל לקבל קצבה ממקפת הותיקה ב-1/4 (עבור חודש מרץ).
  האם צריך להגיש את טופס 161ד עכשיו, ובעוד חודשיים לגשת שוב לצורך תיאום מס, או שניתן לחכות עם הגשת 161ד לחודש אפריל/מאי (עד שמקפת ישלחו תלוש) ולהגיש אז את 161ד ובקשה לתיאום מס ביחד. תודה.

   1. תודה. רק כדי לחדד, כלומר אתרים שכותבים כי צריך להגיש 161ד תוך 4 חודשים מיום גיל הפרישה, ואז ניתן להתחרט תוך 3 חודשים, טועים ומטעים לגבי מגבלת הזמן עד ההגשה ?

 12. ליוסי אברגיל תודה על תגובתך
  אני לא משכתי קצבה כי חשבתי שכדאי יותר למשוך קצבה מאוחר יותר
  עובדה שמשך 6 שנים הקיצבה עלתה לכמעט 60% בגלל שיש לי ביטוח מנהלים עם הבטחה .4.25%
  6שנים כפול כמעט 7אחוז כל שנה והכוללת ירידת מקדם ,4.25% עם ההצמדה מביא אותך לכמעט 60 אחוז
  במילא התכוונתי למשוך קצבה 10 שנים
  אז אדחה את משיכת קיצבה אבל אקבל קיצבה הרבה יותר גדולה
  תיאורטית זה שווה יותר
  ועוד אתה מציין שאחרי שנת 2020 הפטור ייגדל אז בכלל יהיה שווה יותר
  רק שנהיה בריאים
  תודה שוב

 13. שאלת תם- אדם שפורש מעבודה ומקבל מענקי פיצויים (מעבודתו הנוכחית)- איפה מציינים אותם? רק ב- 161 א?

 14. שלום נדב,
  בסעיף 8ב' ציינת שניתן לחסוך במס על הרווחים של הפקדות במסגרת תיקון 190. *האם הכוונה למס רווחי הון (15%) ?*
  אם כן, אודה לך אם תתן דוגמה מספרית מייצגת.
  (נתונים: לזכותי יתרת פטור מקסימלית (לא משכתי פיצוים פטורים), מעל גיל 60, פנסיה מעל למינימום, אני יכולה להוון את כספי ה-190).

  ציטוט מהפוסט:
  "המשמעות היא במידה ותבחרי להפקיד בעתיד כספים במסגרת תיקון 190, תוכלי לנצל את הפטור ממס לצורך היוון הכספים בפטור ממס ותחסכי בתשלום המס על הרווחים"

  בברכה, עליזה

  1. הבנת נכון, במידה ולא ניצלת את תקרת ההון הפטורה כחלק מהקצבה המזכה את יכולה להשתמש בה להיוון קצבה מוכרת (אותו חלק של 15% מס רווח הון)

 15. שלום נדב (דרך אגב – זהו גם שמי הפרטי),
  אני יליד נובמבר 1941. חבר בקיבוץ מתחדש. ב-2008 פרשתי לגמלאות. אני מקבל פנסיה חיצונית ופנסיה תקציבית מהקיבוץ בסך כולל של 5,130 ש"ח/חודש. בשנת 2003 התחלתי להפקיד סכום חודשי בקרן פנסיה. עד כה טרם משכתי קצבאות מקרן זו. עקב גילי המתקדם ברצוני להוון את כל הצבירה בקרן ולמשוך מתוכה את כל הסכום – פטור ממס – ולהפקיד את הסכום בתכניות שיאפשרו ליורשי לממש אותו.
  האם יש צורך למלא טופס 161ד. אם כן מה לרשום בסעיפים 8-5.

  1. הי נדב 🙂

   האם אתה מפקיד באופן עצמאי לקרן הפנסיה או דרך מקום עבודה?

   הכספים שאתה מפקיד היום נחשבים כספי קצבה מזכה והם יהיו פטורים ממס במועד המשיכה. לעומת זאת במידה ותמשוך את כל הכספים היום ותפקיד אותם (תיקון 190) הם יהפכו להיות קצבה מוכרת וככזאת לאחר גיל 75 הם יהיו חייבים במס רווחי הון בשיעור של 15%.

   כמה הערות,
   1. את ההפקדות עדיף לבצע לגמל ולא לקרן פנסיה ואז המוטבים יוכלו להעביר את הכספים לקופה על שמם.
   2. בשל גילך יש לך אפשרות לנצל את סעיף 125ד, המאפשר פטור ממס רווח הון בשיעור של 13 אלף ש"ח בשנה לפנסיונר שנולד לפני שנת 1948 וזאת על ידי הפקדה לפוליסה פיננסית ראה עוד כאן https://pensuni.com/?p=1577

 16. שלום נדב,
  איך מחושב היחס להגדלת הפטור באופן יחסי – בחירה סתת סעיף 1 בסעיף 8,
  במקרה בו לא התקבלו כספי פצויים פטורים ממס , אלא רק יתקבלו בעתיד כספי פיצויים פטורים בגין שנות עבודה שלפני גיל הזכאות ?

  והאם יש דרך לקבוע שסכום של 60,000 ש"ח בלבד מהגדלת הפטור יחושב להוון , וכל השאר לקצבה חודשית?
  עוד, האם יש דרך לקבוע שההגדלה הראשונה תחושב לפטור בקצבה וההגדלה ב 2025 תחושב להוון בפטור ?
  תודה

 17. שלום נדב, תודה על ההסבר יש לי שאלת הבהרה לגבי סעיף ב3 לגבי הייון קצבאות.
  רשום כי יש למלא היוון כאשר תקופת סיום ההיוון היא לאחר גיל הזכאות.
  כלומר במידה ולקחתי היוון על החלק הפטור מתוך הפנסיה התקציבית והיא הסתיימה הרבה לפי שהגעתי לגיל הפרישה (למשל פרישה מכוחות הבטחון בגיל 57) אזי אני פטור מלמלא היוון זה בסעיף הנ"ל?

 18. שלום נדב,
  איך מחושב היחס להגדלת הפטור באופן יחסי – בחירה בתת סעיף 1 בסעיף 8,
  המקרה :
  יתקבלו בעתיד פיצויים פטורים לתקופה שלפני גיל הזכאות בסך של 110,000 ש"ח,
  בסעיף 7 – בקשה להוון מיידי של 40,000 ש"ח.

  מה היחס שיחושב לפטור לקצבה / לפטור להוון קצבה, בבחירה בסעיף הנ"ל?
  תודה!

 19. ערב טוב

  תודה לאתר המעולה ולהשקעה שלך בו.

  אני אהיה החודש בת 62. ברשותי זכויות ב"מקפת הוותיקה" כשלוש שנים בהקפאה ללא הפקדות עקב סגירת מקום העבודה. הוסבר לי שהחל מגיל 62 אוכל לקבל קצבה של כ 3000 שח. במקביל אני ממשיכה לעבוד ומקבלת משכורת חודשית ואני זכאית מעבודה זו לפנסיה תקציבית ובכוונתי להמשיך לעבוד. הקצבה העתידית מהפנסיה התקציבית תהיה בעתיד עד הפרישה מכסימום כ 5000 שח. סכומי הפיצויים ודמי מחלה שנצברו פלוס העתידיים לא יעלו על 200,000 ש"ח אך הסכום המדויק כמובן לא ידוע. השאלה: האם אני יכולה כבר היום לקבל פטור ממס על הפנסיה ממקפת על ידי קיבוע למרות שאני לא יודעת במדויק את הסכומים שאקבל בפרישה אך ידוע שהם יהיו נמוכים ביחס לפטור המותר?אודה לתשובתך.

   1. שבוע טוב

    תודה רבה.

    אני מניחה שמהקצבה ינוכה מס הכנסה – האם המס יוחזר בעתיד כשאמלא את 161 ד?

    1. ככל ותמלאי את הטופס 161ד באותה שנת מס תקבלי את המס מהמשלם. במידה וחלפה שנת המס יהיה עלייך להגיש בקשה להחזר מס למס הכנסה. יש גופים שמטפלים – ראי כאן (קישור)

 20. במרץ 2020 אהיה בן 67. אני עתיד לקבל כ-11000 ש"ח פנסיה חודשית ממבטחים הותיקה. כרגע אני מקבל קיצבה חדשית של 3000 ש"ח מביטוח מנהלים של הפניקס. אני עובד כרגע ומשתכר 27800 ומתעתד להמשיך לעבוד גם אחרי גיל 67 (כמה שאוכל). מה עלי לעשות בקשר ל-161ד?

  1. הי אילן,

   עליך למלא טופס 161ד. יש לקחת בחשבון במילוי הטופס שאתה עתיד להמשיך לעבוד ויתכן ויהיו כספים שתרצה בעתיד להוון.

 21. שאלה בקשר לשריון פטור פיצויים למקבל קצבה שממשיך לעבד.
  איזה סכום יש לשרין ?
  האם את היתרה העכשוית בקופה ? או את היתרה שצפויה להיצבר כולל רווחים והפקדות נוספות (שאותה יחלקו במספר שנות העבודה המלאות ויכפילו במספר שנות העבודה עד גיל הזכאות ועד 32 שנים)
  האם מס הכנסה מסכים לחישוב א' , על סמך אישור יתרה לגיל הזכאות ?

  1. אפשר להניח 4%. המטרה במהלך היא השארת פטור לצורך משיכת הכספים בעתיד. במידה ותשאיר יותר מידי כסף, תקטין את הפטור.
   במידה ותשאיר פחות כסף תשלם יותר מס על הפיצויים

 22. שלום נדב,
  אני גמלאית משרד החינוך, פרשתי בגיל 65 ב אוגוסט 2016, קיבלתי פיצוי על ימי מחלה כשהם פטורים ממס, כמו כן יש לי קרן השתלמות פטורה ממס מטעם המעביד.
  בתלוש המשכורת רשום שאיני זכאית לפטור על קיצבה. האמנם אין לי פטור על קיצבה מזכה? האם איני זכאית לקבוע זכויות ופטור על הקיצבה?
  אודה לתשובתך.

  1. הי אלה,

   האם הגשת בקשה לקיבוע זכויות, מילאת טופס 161ד? יתכן וזאת הסיבה להערה בתלוש.
   עלייך לפנות למס הכנסה להגשת הבקשה.

 23. שלום נדב, תודה על כל המידע.

  לגבי האופציה של שימוש בהגדלת הפטור העתידי חלקו לפטור חודשי וחלקו למשיכה הונית.

  איך מס הכנסה מחשב את החלוקה בעתיד? האם זה שרירותי? האם זה בהכרח לפי הדוגמא שבחוזר של מס הכנסה?
  אציין, לפני כשלוש שנים בחרתי לאימי באפשרות זו. עכשיו בהגדלה של ה3% של שנת 2020, שלחו לה מכתב שכל שלושת אחוזי ההגדלה הולכים לפטור החודשי.

  אולי בשנת 2025 נוכל לבחור כמה להון וכמה לפטור חודשי?

  עוד פעם – תודה על כל התשובות!

   1. זו פשוט שערוריה שמס הכנסה לא מפרסם נוסחה רשמית או אופציה רשמית לבחירה עתידית לפרופורציה הרצויה.

 24. שלום בהנחיות למילוי ט 161 ד סעיף ב ב' רשום :
  לא צריך לרשום מענקים פטורים ממס שקיבלתם לפני 1.1.2012 ולפחות 15 שנים מיום תחילת הקצבה המזכה. (בבדיקת 15 שנים בוחנים שנים שעברו ולא שנות עבודה)
  צריך לרשום מענקים פטורים שקיבלתם לפני 1.1.2012 ובתקופה של עד 15 שנה עד תחילת קבלת הקצבה המזכה.

  אני בן 73 ( יליד 1947)
  אני גמלאי צהל – פרשתי ב 1992 וקיבלתי קצבה מתאריך זה . בשנת 1994 היוונתי לכל החיים
  ב2001 קבלתי מענק פטור ממס ( פיצויים פטורים) מחברה בה עבדתי בסכום של כ 45000 ש"ח
  בשנת 2016 התחלתי לקבל פנסיה מקרן פנסיה אזרחית
  האם עלי לרשום את סכום המענק ( 45000 ש"ח) בסעיף 2 ב' ?

 25. שלום נדב, תודה על הסברים ,
  עדיין יש לי שאלות לגבי קיבוע זכויות.
  הסכומים שלי לא גבוהים , בכל מקרה …..
  פרשתי לפנסיה מוקדמת בגיל 55 . סכום פנסיה מוקדמת = 4200ש"ח
  אני ממשיכה לעבוד לפי שעה. משכורת מעבודה בממוצע =6000ש"ח. אני מתכוונת להמשיך לעבוד גם אחרי גיל62. כל שנה אני עושה תאום מס.
  באפריל 2020 מילאו לי 62. מתכוונת לקבל קיצבה מביטוח לאומי בערך 2400ש"ח. (עדיין אין לי תלוש על הקצבה )
  האם עלי למלא 161 ד' ? האם בסכומים שלי כדאי לי לעשות קיבוע זכויות? ( ברור שמדובר אחרי קבלת תלוש על הקצבה). האם אני צריכה לעדכן מקום עבודה נוכחי שאני כבר בת 62?
  תודה
  מירי

  1. בוקר טוב מירי,

   הכנסה של 10,000 ש"ח היא הכנסה חייבת במס. את נקודות הזיכוי סביר להניח שתנצלי על הכנסה מעבודה והכנסה מקצבה תהייה חייבת במס.
   קיבוע זכויות יאפשר לך לקבל גם את הקצבה בפטור ממס.
   בשיקול האם לנצל את הפטור על הקצבה את צריכה לבחון האם יש סכומים חד פעמיים שאת רוצה למשוך או שיהיו כאלה בעתיד.
   חשוב לציין כי בעתיד סכום קצבה כזה יהיה פטור ממס בזכות נקודות הזיכוי והקיבוע בוצע לשוא ולכן צריך לראות האם יש סכומים אותם את רוצה למשוך.

 26. שלום נדב, מורה בת 65 פרשה ב 9.2019 .
  -כעת המעסיק המרכזי דורש אישור ממס הכנסה לצורך תשלום דמי מחלה.
  -קיבלה מקרן הפנסיה במאי 20 "החזר ע"ח תגמולים לפי סעיף 7ב" ו"החזר ע"ח פיצויים", משניהם נוכה מס.
  -בפברואר 20 קבלה סכום קטן בגין השלמת פיצויים, ממנו לא נוכה מס
  לכן עלינו למלא ט 161ד.
  שאלותי:
  האם סעיף 5 מיועד למילוי רק אם ממשיכים לעבוד ?
  אם כן, היכן לרשום את הסכום הצפוי מימי המחלה?
  לגבי ההחזרים שקיבלה במאי –
  האם להציג את שניהם בסעיף 5 או לפצל ואת הסכום של החזר התגמולים לרשום בסעיף 7 היות וזה החזר קיצבה?

  בברכה

 27. שלום נדב
  משיכה של קופת גמל לפי תיקון 5 כיצד היא מופיעה בטפסי 161 ?

  1. דיברנו משיכה של סכום היתרה המזערית לא רלוונטי למי שיכל להוון קצבה. מי שיהוון קצבה צריך לרתק הון לצורך ההיוון בסעיף ב7

 28. שלום נדב,
  שתי שאלות שקשורות ל2ב (בביטוח מנהלים) – קיזוז מענקים/פיצויים שעברו התחשבנות, ולכאורה פטורים במשיכה:

  1. כספי פיצויים מלפני או אחרי 2000 שאמנם עברו התחשבנות (קיבלו פטור) , אך לא נמשכו בפועל, ולמרות הפטור מבקשים לקבל עליהם קצבה – האם עדיין יש לרשום אותם כאן, ויופחתו עם קנסה מהקצבה המזכה הפטורה ממס?

  2. האם ניתן לבקש להכלילם במסגרת קיצבה מוכרת (אולי תלוי שנה, 2000?) ולפחות לא לשלם שוב מס בעתיד?

  תודה

  רפי

  1. הי רפי,

   מענקים שעברו התחשבנות ונוצל עליהם הפטור לא יהיו פטורים במשיכה. מענקים ששולם עליהם מס לא יפגעו בפטור.
   1. במידה ולא חלפו 15 שנה ממועד קבלת המענק ועד לשנת 2012 ונוצל פטור על המענקים יש לרשום אותם בטופס 161ד.
   2. הכספים האלה כל עוד התחשבנות בוצעה לפני שנת 2012 לא נחשבים ככספי קצבה מוכרת. רק לאחר שנת 2012 כספי פיצויים שעברו התחשבנות נחשבים ככספי קצבה מוכרת

   1. תודה נדב!
    הבנתי שיש גם קטגוריה במיסוי קצבאות של "קצבה אחרת" (עם פטור מסויים/חלקי?) . כספים כאלו ישויכו לקטרוריה הזו?

 29. חישוב המס על הכנסה פיסבית (ללא יגיעה אישית) כולל בתוכו 2 רכיבים:
  1) המס על ההכנסה מעבודה או הכנסה מקצבת פנסיה
  2) המס על הכנסה פסיבית

  הואיל ויש פטור על ההכנסה מקצבת פנסיה (וזאת לאחר קיבוע זכויות)

  אני שואל האם אותו פטור על ההכנסה מקצבת פנסיה תקף ונשמר גם על תשלום המס על ההכנסה הפאסיבית

 30. בהתייחס לטופס 161 ד' בקשה לקיבוע זכויות ,
  בסעיף 6 כתוב : הנני זכאי לחישוב הפטור על פי הוראות סעיף 9 א ( ג ) לפקודה בנוסחו לפני תיקון 190 ומבקש לחשב בהתאם לא כן
  אני לא משכתי את כל כספי הפיצויים ולכן אני חושב שאני זכאי לפטור .
  ואז אני מסמן וי ליד המילה כן
  אם מציינים כן כתוב בסוגריים שאין למלא סעיפים 7 ו 8 .
  כשאני בודק את סעיף 7 רשום בו שאני מבקש לייעד מתוך יתרת ההון הפטורה סכום
  של …………. להיוון פטור בעתיד. ובכך אקטין את הקצבה הפטורה.
  אני רוצה להוון סכום של 100000שח. אם כך איפה לרשום את זה ? כי היה רשום בסוגריים שאין למלא סעיף זה .
  שאלה נוספת
  בסעיף 8 ( 3 ) כתוב הגדלת הקצבה החודשית הפטורה בלבד .
  אם אני מבקש לקבל זאת , אז איפה לרשום את זה ?
  בקיצור אם כתוב לא למלא סעיפים 7 ו 8 , אז איפה ניתן לסמן שאני רוצה להוון וגם לקבל פטור על הקצבה .
  בנוסף מה עליי לרשום בסעיף 6 ?

 31. שלום,

  פרשתי מעבודה בגיל 67 ואני מקבל 2800 מהפניקס (קרן מנהלים) שעליה יש לי פטור ועוד 13000 פנסיה ממבטחים שעליה אני משלם 2000 ש"ח מס. האם קיבוע זכויות יחסוך לי מס?

  תודה,
  אילן

 32. שלום נדב
  1.אני בן 69 ואני ממשיך לעבוד. יש לי סכום בקרן הפנסיה שלי – בערך 600 אלף שקל. התחלתי לקבל את הקצבה ממחצית מהסכום הזה (תגמולים) כשהגעתי לגיל פרישה. עשיתי תאום מס וקיבלתי שיעור הניכוי מתשלום קצבה . האם אוכל לקבל פטור ממס הכנסה כבר כעת אם אני מגיש בקשה לקיבוע זכויות?
  2. אם כן – האם תוכל בבקשה להסביר את המינוח – מה ההבדל בין הסכומים המצוינים בסעיפים 5 ו-7.
  תודה

  1. בוקר טוב אלכס,

   1. ניתן לבצע קיבוע זכויות במקביל לעבודה ובצורה הזאת לנצל את הפטור על הקצבה על הפנסיה ואת נקודות הזיכוי על העבודה
   2. בסעיף 5 אתה מציין כספי פיצויים שאתה מעוניים למשוך כסכום חד פעמי. לדוגמא ציינת שפרשת רק מרכיב התגמולים במידה ואתה רוצה למשוך חלק מכספי הפיצויים עליך לציין אותם בסעיף 5. סעיף 7 מתייחס להיוון של כספים, משיכה של כספי תגמולים וכספי פיצויים כסכום חד פעמי.
   על ההבדלים בין האפשרויות אתה יכל לקרוא כאן https://pensuni.com/?p=3746

 33. שלום נדב
  אני מבקש להבהיר בנוסף לשאלה קודמת. אם ציינתי סכום מסוים בסעיף 5, לא קיבלתי מענקים פטורים בעבר ואינני מתכוון להשתמש בסעיף 7, אז עלי לציין "כן" בסעיף 6?
  תודה

  1. לא, סעיף 6 מתייחס למי שעשויה לחול עליו נוסחת השילוב הישנה. במקרה זה יש לבחון את הכדאיות השימוש בנוסחה הישנה אל מול החדשה ולראות איזה נוסחה פוגעת פחות בפטור.

 34. היי נדב
  1. יצאתי לפנסיה בתחילת השנה ואני מקבלת פנסיה תקציבית בסך 11,000 ש"ח, אני זכאית למלוא הפטור, כך שבסופו של דבר לאחר נק' זיכוי כמעט ולא אשלם מס הכנסה.
  2. לאחר 2025 שתגדל תקרת הפטור, אין לי כמעט הטבה מכך, ולכן חשבתי שאולי אשתמש בכך לזיכוי על הפקדות לפי 19ם כפי שכתבת בהסבר.
  שאלתי היא, האם אני צריכה להוון כבר היום אפשרות לזיכוי מס להפקדות לפי 190?
  מה עליי למלא בסעיף 8? אני צריכה רק חלק מזערי מההגדלה של כ200,000 ש"ח בתקרת הפטור בשנת 2025.

  1. הי חדווה,

   את לא צריכה להוון היום, את צריכה לשריין היום חלק מהפטור לצורך שימוש עתידי, את יכולה לציין זאת בסעיף 7 מבחינת סכום או לציין בסעיף 8 שאת רוצה להשתמש בהגדלת הפטור לצורך היוון.
   שימי לב שככל ותבחרי לנצל את יתרת הפטור או לשריין כספים לצורך היוון ותחזרי לעבודה יתכן וקצבת הזקנה שלך תהייה חייבת במס.

 35. היי,
  הגעתי לגיל פרישה
  אני ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה
  במקביל התחלתי לקבל קצבת זקנה בגובה 11,000 ש"ח לחודש
  נדרשתי למלא עבור קרן הפנסיה טופס קיבוע זכויות
  עדיין אין לי אישור על הפיצויים שמגיעים לי
  האם ניתן לרשום בטופס 161 ד הערכה לגבי הפיצויים הפטורים ?
  ומה תיהיה ההשפעה של הערכה הזאת שרשמתי לגבי היום שבו אפרוש ממקום העבודה הנ"ל
  כלומר האם אדרש לבצע "התאמות" כלומר לגשת ולמלא שוב פעם טופס 161 ד למס הכנסה ?

  1. במידה ואתה ממשיך לעבוד עליך לשים לב לסעיפים 4,5 ו- 7

   בסעיף 5 תציין כספי פיצויים שתרצה למשוך כספים אלו ישפיעו על יתרת ההון הפטור. בסעיף 7 תרשום כספים שתהוון.

   חשוב מאוד לדייק בהערכות, מכיוון וסכום שתרשום בסעיף 5 יקטין לך את הפטור כיום.

   שים לב, לא ניתן למלא מחדש טופס 161ד.

   הערה: כספי פיצויים שמקורם לאחר גיל הזכאות לא יפגעו בפטור על יתרת ההון הפטורה

 36. בת 65 ,מקבלת 12,000 קצבה ממשרד החינוך החל מ 2015.
  קיבלתי פטור על מענקים407 אשח ועל 88אשח שלמתי מס.
  לא ביצעתי קיבוע זכויות 161ד.
  שלי חסכון בקופה לא משלמת לקצבה בקופות גל ןכלנית
  האם צריך להגיש 161ד.?
  האם ניתן להשתמש בפטור 100% נכות למס בכנסה?

 37. שלום נדב
  הגעתי לגיל פרישה בת 62, נשארו לי "בדלי" חסכונות
  במבטחים על סך 9400ש"ח
  בהראל י11400ש"ח
  אני מעוניינת למשוך את הכספים האלו, נתבקשתי ע"י הראל להביא
  1 אישור על איזה חלק מהתגמולים חייב ואיזה פטור
  2. אישור מס עבור הראל פנסיה.
  אישתי בררה במס הכנסה אמרו לה למלא טופס 161ד,
  מבקש לשאול מה צריך להגיש למס הכנסה לקבלת פטור מקסימלי הן למבטחים והן הראל
  תודה על התשובה

  1. ככל ויש לה קצבה שעולה על הקצבה המזערית כ- 4,500 ש"ח היא יכולה למשוך את יתר הכספים.
   עליה לציין בטופס 161ד את הכספים שהיא רוצה למשוך בסעיף 7.

 38. שלום נדב,
  שאלה בנוגע לסכום אותו יש למלא בסעיף ב2 (מענק הפיטורים).
  כדי למצוא את סכום מענק הפיטורים שקיבלתי הסתכלתי בטופס 161א ממועד הפרישה. אני רואה שמופיעים שני סכומים – "סהכ המענק ששולם בעת פרישה" (כ-240 אש"ח) ו-"סכום המענק הפטור ממס" (כ-440 אש"ח)
  סכום המענק שקיבלתי בפועל היה כ-230 אש"ח. איזה מהסכומים אני אמור למלא בסעיף ב2 בתור מענק הפיטורים? (להבנתי מדובר ב-240 אש"ח נכון?)
  בנוסף, ציינת שלא אמורים להכניס בסעיף זה "מענקים המשולמים לשירות הביטחון" שאמורים להופיע בקוד 22. אני פורש מתע"ש (תעשיה צבאית),
  האם זה נחשב שירות ביטחון? בטופס 161א אני חושב שהמענק פיטורין הופיע עם קוד 20, זה אומר שאני אכן אמור לכתוב את מענק זה בטופס 161ד נכון?

  תודה רבה!

  1. בוקר טוב גבי,

   עליך לרשום מענקים פטורים ממס שקיבלת בסיום עבודה, במידה והסכום הפטור שקיבלת עומד על 240 או 230 אלף שח יש לרשום את הסכום בהתאמה.
   במידה וסכום הפיצויים שקיבלת היה בקוד 20 יש לציין זאת

 39. שלום
  בשנת 1997 עזבתי מקום עבודה,והמעסיק העביר אלי את יתרת קופת הגמל של הפיצויים.
  בשנת 2003 משכתי את פיצויי הפיטורין 2.33% שהופרשו לקופת הגמל .
  האם בפרישה אני חייב לדווח עליהם? מה המשמעות?
  אין לי תיעוד בנושא.

   1. נדב שלום

    1) יצאתי לגמלאות החודש והמעסיק ביקש אישור פקיד שומה לצורך קבלת פדיון ימי מחלה. באיזה סעיף בטופס קיבוע זכויות עליי לרשום את הסכום של פדיון ימי המחלה? האם בסעיף מענקים פטורים או בסעיף היוון עתידי. האם עליי להכפיל ב-1.35 או שמס הכנסה מכפיל?

    2) יש לי קופת גמל ובה תגמולים ופיצויים אותם אני מעוניין למשוך בסכום חד פעמי פטור ממס בעוד 5 שנים. באיזה סעיף בטופס קיבוע זכויות עליי למלא את סכום התגמולים ובאיזה סעיף את סכום הפיצויים והאם את הפיצויים עליי להכפיל ב-1.35 או שמס הכנסה כבר עושה זאת?

    1. הי עידו,

     ראשית תודה, חשוב לי לציין שהתגובות לא מחליפות יעוץ אישי וכדאי להתאים אותם למצב האישי של כל אדם ואדם

     ימי מחלה נחשבים כחלק ממענק הפרישה, פדיון שלהם בפטור פוגע ביתרת ההון הפטורה (מכפלה ב- 1.35) ועליך לציין אותם בסעיף ב2

     לגבי כספים שכוללים תגמולים ופיצויים המשיכה שלהם היא היוון והיא לא כוללת את המכפלה – יש לציין סכומים אלו בסעיף ב7

     1. נדב שלום, המון תודה!! אתה עוזר מאוד!
      רק לוודא – פדיון ימי המחלה טרם התקבלו.. האם בכל זאת לציין אותם בסעיף ב2 המדבר על מענקים פטורים מהעבר?
      בנוסף – אם היוון פיצויים אינו גורר מכפלה, אז מתי כן מכפילים פיצויים? רק כשמושכים אותם לפני גיל פרישה?

      1. היוון פיצויים יחד עם תגמולים לא פוגע במכפלה, משיכה של פיצויים מהקופה או קבלה שלהם בפטור מהמעסיק דורשת מכפלה.
       שים לב שטופס 161ד ניתן להגיש רק לאחר שהתחלת לקבל קצבת זקנה.

 40. היי נדב,
  איך הולך הסדר?
  אם אני מעוניין לבצע משיכה הונית של קופת הגמל לקצבה (כ50 אלף ש"ח שנצברו לאחר 2008) ואני כבר היום זכאי לקצבה של כ-7000 ש"ח מקרן פנסיה ותיקה, האם אני קודם כל צריך לשלוח את טופס 161ד למס הכנסה ורק אז לבקש מבית ההשקעות להוון את קופת הגמל?
  אם כן, איך אני יודע איזה סכום להוון בטופס?

  1. נכון, אתה צריך למלא בטופס 161ד את הכספים שאתה מעוניין להוון ולאחר קבלת האישור ממס הכנסה להעביר אותו לקופת הגמל

 41. שלום נדב,
  אימי בת 65 לאחר גיל פרישה , וכרגע בחל"ת מזה שנה וחצי.
  יש לה שני ביטוחי מנהלים אחד לא פעיל עם כספי תגמולים בלבד (קצבתי) יתרה של 35,000 ועד קופה פעילה תגמולים ופיצויים עם יתרה של 136,000.
  היו לה עוד חסכונות בגמל אבל אלה נמשכו עוד בתקופה שהקופות היו בבעלות הבנקים.
  סה"כ החסכנות לא מגיע לכדי קצבה מזכה.
  פניתי למס הכנסה עם טופס 159 למשיכת הקופה עם ה35,000 לקבלת פטור ממס.
  ביקשו ממני גם למלא טופס 161ד.

  מה עלי למלא בסעיפים 5,7,8 ?

    1. משיכת הכספים במקרה כזה היא משיכה שלא כדין וקיבוע זכויות לא רלוונטי.
     טופס 161ד יהיה רלוונטי רק במידה ותרצה למשוך קצבה

 42. שלום ראשית תודה על האתר, שמי חיים, הגעתי לגיל פרישה אני מבוטח בביטוח מנהלים ובקרן פנסיה ותיקה , משתיהן מגיעה לי קצבה מכיוון שיש לי שתי קצבאות להבנתי איני יכול להשתמש בטופס 161 ח, הנקודה היא שמשכתי חלק מהפיצויים בשנת 1998 (לפי טופס 161 ח סעיף ג1 צריך להצהיר ש: "החל מיום 1/1/12 ,לא משכתי סכומים מקופת גמל או ממעסיק בדרך של היוון קצבה בפטור ממס לפי סעיף 9א(ה) לפקודת מס הכנסה". כלומר את שלטונות המס לא מעניין אם היו משיכות לפני כן. השאלה היא האם בטופס 161 ד בסעיף ב2 צריך למלא את הסכום הנ"ל גם אם נמשך לפני ה1/1/12?

  1. במידה והפיצויים נמשכו לפני 2012 ו- 15 שנים לפני גיל הזכאות לא צריך לקחת אותם בחשבון בטופס 161ד
   ראה בהסבר על אופן מילוי סעיף ב' – 2

 43. שלום נדב,
  אישתי אחלה לאחרונה לקבל פנסיה,
  נשאר לה כ- 200,000 ש"ח מסל הפטור,
  סכום זה ירשם בסעיף 7 להיוון עתידי,
  האם הקופת גמל צריכה להיות קיימת, (ובה כבר הסכום המיועד להיוון)
  לפני הקיבוע זכויות,
  או שניתן לפתוח אותה, בעתיד, לאחר הקיבוע זכויות ?

 44. שלום נדב ,
  אמי יוצאת לפנסיה , היא כבר בת 62 .
  יש לה פנסיה ותיקה עם קצבה צפויה לאחר בירור מול הקרן הותיקה של 5,800 ש"ח .
  בנוסף יש לאמי כספים שמעוניינת לקבל כחד פעמי לחשבון שלה .
  מדובר על מענק שנים עודפות + החזר דמי גמולים .
  האם טופס 161ד' הוא הטופס הלרוונטי בשביל שנוכל לקבל את הכספים הנ"ל ללא מס ?
  בנוסף יש לאמי קופת גמל קטנה על סך של 10,000 ש"ח עם כסף קצבתי .
  האם גם סכום יש לרשום בטופס 161 ד' ?
  דבר אחרון , מגיע לאמי כספי פיצויים מהמעסיק השלמה של 2.33% עבור תקופת של מעל 40 שנה אצל אותו מעסיק .

  כל הכספים הנ"ל מתייחסים לטופס 161 ד' ?
  חוץ מהקצבה שאמי צריכה לקבל על סך 5800 אנחנו רוצים למשוך את כל הכספים האחרים שהוזכרו כחד פעמי , שואל שוב האם 161 ד' הוא-הוא הטופס המתאים ?
  אודה לעזרתך נדב ( כמו כן ברור לי שתשובתך לא מחליפה ייעוץ פרישה) וכל הפעולות על אחריותי .

  1. כספי מענק שנים עודפות וכספי 2.33 הם בדומה לכספי פיצויים ויש לציין אותם במקום המתאים בטופס 161ד
   כספים אחרים שרוצים להוון או כספי תגמולים ופיצויים אחרים שרוצים למשוך כסכום פעמי יש לרשום תחת הכספים שרוצים להוון ואת פירוט הקופות.

   1. תודה על המענה
    מעולה עזרת מאוד
    מענק שנים עודפות פלוס הפיצויים למעשה אותו דבר .
    האם לא צריך להודיע למעסיק על כוונתי למשוך כספים אלה ולציין ב161 שהמעסיק נותן בסיום ?

    האם כל הכספים שציינתי השלמה לפיצויים , מענק שנים והחזר דמי גמולים כל הנ"ל צריך לרשום רק ב161 ד?

    אשמח להבין אילו סעיפים ב161ד' צריך לרשום את הכספים

    1. היי חזי,

     במידה והחלטתם לקבל כספים בפטור ניתן לעדכן את המעסיק בסיום עבודה באמצעות טופס 161א,
     לגבי אופן מילוי טופס 161ד, יש הנחיות בפוסט אין מזינים את כספי הפיצויים ואיפה להכניס את הכספים להיוון

 45. האם אתה עוסק בהחזרי מס קיבוע זכויות ופריסת תשלומים במקרה פרישה ברצוני להסתייע בשרותים בתשלום אודה לתשובה מהירה

 46. נדב שלום.
  תודה להסברים המצוינים. שאלה: אני בת 64 עובדת במשרה מלאה ובמקביל מקבלת החל מגיל 62 פנסיה ממקפת על סך 3000 שח לחודש.אני מתכוונת לעבוד עד גיל הפנסיה. הפנסיה ממקום עבודתי הנוכחי צפויה להיות 5000 שח. בכוונתי שכל כספי הפיצויים שקיבלתי וכן כספי פדיון ימי מחלה שאקבל – לפטור ממס. האם יש לי אפשרות לעשות פרישה מדומה/קיבוע זכויות? האם ניתן לעשות "פרישה מדומה" גם אם סכום הפנסיה ממקפת (3000 ש"ח) הוא נמוך מכ 4500 שח? תודה

  1. בוקר טוב,
   אפשר לבצע פרישה מדומה ולבצע קיבוע זכויות, רק שעלייך לקחת בחשבון שאת צריכה לשריין "כספים" לצורך משיכה פטורה בעתיד של כספי הפיצויים ויתר המענקים.
   ולכן יתכן וכדאי:
   1. להמתין לפרישה המלאה כדי לבצע קיבוע זכויות
   2. לבקש כעת רק את הפטור הנוסף שאינו תלוי במשיכת פיצויים פטורים

 47. נדב שלום תודה לתשובה המהירה.
  לגבי דחייה ולקבל את הזיכוי אנחנו מגישים כל שנה דו"ח אישי (בעלי בעל שליטה) אמר לי הרו"ח שנצטרך בעתיד לפתוח את השומות אחורה וזה עלול להיות בעייתי.

  סליחה: אם תוכל להסביר לגבי 2 ("לבקש כעת רק את הפטור הנוסף שאינו תלוי במשיכת פיצויים פטורים") בכל מקרה אני לא מעונינת למשוך עכשיו את הפיצויים. מה זה הפטור הנוסף? הפנסיה העתידית של תהיה כ 8000 שח (כולל 3000 שאני מקבלת היום) כך שאין עליה מס מה גם שסה"כ הפיצויים לא גבוה.
  תודה

  1. נכון, לגבי עצמאים זאת באמת בעיה לבקש את ההחזר אחורה.
   הפטור הנוסף הוא הכנסה פטורה ממס בגובה של 1,400 ש"ח (לערך) שאינה תלויה במשיכת פיצויים

 48. תודה. ו…שאלה אחרונה (מקווה): האם יש תקנה או נוהל מבחינת מס הכנסה שאם הפנסיה היא פחות מסכום של כ 4500 שח מס הכנסה ידחה את הבקשה לקיבוע זכויות?

  תודה

  שבת שלום

 49. תודה

  אין כמוך. אתה ממש עוזר במסלול המכשולים שרשויות המס "זיכו" אותנו האזרחים הותיקים.

  יישר כוחך

  1. מצטרף למה שאומרת אירית. קבלתי מהבלוג שלך הרבה מידע (שלא ידעתי עליו לפני כן) איך לחסוך כסף בפנסיה.

 50. אני עזבתי את מקום עבודתי הקודם לפני 7 שנים.
  יש לי את כל הטפסים הקשורים לעזיבה. כולל טופס 161.
  אני עומד לצאת לפנסיה.
  אינני מעונין למשוך מהחסכון הפנסיוני שלי כסף באופן חד-פעמי. את כל הכסף אני מייעד לקצבה קבועה לכל ימי חיי.
  אינני זוכר אם עשו לי "רצף פיצויים" או "רצף קצבה". מה שרשום לי בטופס 161 זה סכום מענק פטור ממס וסכום מענק חייב במס. לא רשום כלום לגבי "רצף פיצויים" או "רצף קצבה".
  האם יש משהו שעלי לעשות בנידון או שהכל בסדר ועלי רק לחכות לפרישה ואז לעשות "קבוע זכויות"?

  1. הי ארנון,

   האם אתה מתכוון לטפסי 161 של מעסיקים קודמים?
   ככל שהכספים נמצאים בחיסכון לקצבה (מופיע קוד 6 בטופס 161) אתה יכל לפנות גם היום למס הכנסה ולבקש רצף קצבה על אותם כספים

 51. שלום נדב,
  למיטב הבנתי במקרה מוות של המבוטח המוטבים זכאים לפטור ממס על הפיצויים בקופת הגמל עד תקרת פטור כפולה (במידה והמבוטח לא משך פיצויים).
  האם תקרת הפטור תקפה גם אם המבוטח מת לאחר שהתחיל למשוך קצבה מקרן פנסיה ותיקה (נפרדת מקופת הגמל)?
  במקרה כזה האם קיבוע זכויות על מנת לקבל פטור ממס על הקצבה, יפגע בתקרת הפטור למשיכת פיצויים עבור המוטבים במקרה מוות עתידי?

  תודה!

  1. הזכאות לפטור כפול היא רק במקרה מוות של העמית תוך כדי תקופת העבודה. במקרה של מוות לאחר תום העבודה יהיה הפטור הרגיל וככל שהפטור נוצל, הכספים יהיו חייבים במס בידי המוטבים ולא יותר מ- 40%

   1. תודה נדב.
    במאמר אחר שלך קראתי שמבוטח שעשה רצף פיצויים, כבר לא יכול למשוך פיצויים בפטור שנתיים אחרי סיום העבודה.
    האם זה מונע גם מהשארים למשוך את הפיצויים שלו בפטור?

    1. במידה והוא המשיך לעבוד (אצל מעסיק אחר) ונפטר במהלך עבודתו, הוא יהיה זכאי לפטור כפול גם בהתאם למשך השנים שנמצא ברצף פיצויים

     1. כנראה שהשאלה שלי לא הייתה ברורה.
      אדם שעשה רצף פיצויים והפסיק לעבוד. אחרי שנתיים שלא עשה כלום (לא עשה חרטה ולא התחיל עבודה חדשה) כבר לא יכול לעשות חרטה ולמשוך חלק בפטור.
      במידה והוא נפטר, האם השארים גם לא יכולים למשוך את הפיצויים שלו בפטור (רגיל לא כפול)?

      1. "החרטה" התבצעה ביום שהוא לא מצא מעסיק חדש, ויראו את אותו המועד כמועד ההתחשבנות על הכספים בהתאם לפטור שהוא היה זכאי באותה תקופה.

 52. נדב שלום, אדם פרש בגיל 67 בשנת 2017 והחל לקבל קצבה. הוא רוצה כיום לבצע קיבוע זכויות, אך אין לו טפסי 161 של מעסיקים קודמים, פרט לטופס 161 ממעסיק אחרון שאצלו עבד מ 2007 ועד שפרש. פרט לפיצויים הפטורים מהמעסיק האחרון מה רושמים בסעיף ב2? האם רושמים את הסכום הפטור לשנת 2017 כפול 32 שנים? או שבגלל שעברו 10 שנים עד קבלת הפנסיה והפיצויים מן הסתם התקבלו לפני 2012, רושמים רק 60% מהתקרה לפטור לפיצויים של שנת 2007? (10% הקטנה לפי הנוסחא הישנה החל מהשנה ה6 ועד שנה 15)?

  1. מכיוון והיתה לו פרישה בטווח הזמן של לפני שנת 2012 ועד הפרישה הוא נדרש להציג גם את טופס 161 של המעסיק אצלו סיים בשנת 2007 אחרת מס הכנסה יניח שקיבל את כל הפיצויים בפטור ממס.

 53. נדב תודה. אם הבנתי אותך נכון, היה ואין 161 לגבי מעסיק לפני 2007 אזי לא ניתן לקזז 10% לשנה החל מהשנה ה-6. ולכן ב 161ד יש לרשום כאילו קיבל את כל הכסף בפטור ובנוסף את המענק הפטור שקיבל מ 2007 ועד קבלת הקצבה (שהייתה בשנת 2017)? ומה קורה במקרה ויש 161 של מעסיק לפני 2007? האם אז כן היה ניתן לקזז 10% מהשנה ה- 6 ואילך מהמענק הפטור? מה שאומר שב161ד יהיה רשום הסכום המקוזז לפני 2007 + הסכום שקיבל מ2007 ועד 2017 (גיל הפרישה וקבלת הקצבה)?

 54. נדב תודה. לא ברורה לי נקודה מסוימת. ב 161ד בסעיף ב2, במידה ואדם פרש בשנת 2017 וקיבל מענקים גם לפני 2012 (עקב פרישה ממעסיק קודם) וגם אחרי 2012, ויש לו 161 משני המעסיקים, האם במקרה זה אפשר יהיה לקזז 10% מהשנה ה6 ואילך למענק שהתקבל מהמעסיק הקודם (לפני 2012) או שהתנאי הוא שרק עם עברו 15 שנה עד לקבלת קצבה אז אין צורך לרשום את המענק, ואם לא עברו 15 שנה אז הוא נרשם במלואו יחד עם המענק שהתקבל לאחר 2012?

 55. היי נדב,
  בפוליסת ביטוח מנהלים שלי במגדל יש לי מרכיב ביטוחי של 2.5% עבור א.כ.ע המשולם ע"י המעביד .
  בנוסף יש מרכיבי ביטוח חיים וביטוח נכות המשולמים על ידי .
  האם הביטוחים הנ"ל אינם חופפים ויש כאן כפל ביטוחי ?

  1. במידה ואין לך חלקי שכר לא מבוטח, הכיסוי עבור אבדן כושר עבודה עשוי להחשב כפל ביטוחי.
   אתה לא תקבל תשלום כפול מחברת הביטוח.
   לגבי ביטוח למקרה מוות – אתה תקבל תשלום מכל פוליסה שיש ברשותך.
   חשוב לראות שאתה לא רוכש ביטוח חיים מעבר לצורך שלך

 56. היי נדב,
  כתבתי לך :
  "היי נדב, בפוליסת ביטוח מנהלים שלי במגדל יש לי מרכיב ביטוחי של 2.5% עבור א.כ.ע המשולם ע"י המעביד . בנוסף יש מרכיבי ביטוח חיים וביטוח נכות המשולמים על ידי . האם הביטוחים הנ"ל אינם חופפים ויש כאן כפל ביטוחי ?"
  תשובתך :
  "במידה ואין לך חלקי שכר לא מבוטח, הכיסוי עבור אבדן כושר עבודה עשוי להחשב כפל ביטוחי.
  אתה לא תקבל תשלום כפול מחברת הביטוח.
  לגבי ביטוח למקרה מוות – אתה תקבל תשלום מכל פוליסה שיש ברשותך."
  חשוב לראות שאתה לא רוכש ביטוח חיים מעבר לצורך שלך"

  תשובת מנהל פניות הציבור של מגדל :
  אני אפילו לא מבין את הטענה של היועץ…..מה זה כפל ביטוחי בין הא.כ.ע לנכות התאונתית ?
  הוא חושב שנכות תאונתית היא בהכרח מקרה ביטוח שגורם לא.כ.ע. ?
  יש כיסויים שנותנים פיצוי חד פעמי בגין מקרה ביטוח ללא קשר לפיצוי חודשי שיתקבל כחלף הכנסה, אם המבוטח יהיה זכאי גם לתשלום כזה מאותו מקרה ביטוח.

  אנא התיחסותך נדב .

  1. הי רובי,

   לפי מה שאתה מתאר כאן יש לך כיסוי נוסף לנכות מתאונה, כיסוי זה לא מחליף את פוליסת אבדן כושר העבודה שלך.
   חשוב לציין שהנאמר כאן הוא לא ייעוץ ואני מציע שתשב עם הסוכן במקום העבודה על התכניות הרשומות על שמך

 57. היי נדב
  אני לא אמרתי שכיסןי הנכות הוא תחליף ל א.כ.ע אבל מדבריך הקודמים הא.כ.ע כן תחליף לנכות ופה זה מהווה כפל,אכן ?
  האם תהיה מוכן גם ליצג אותי מול מגדל בנושא ?
  כמו כן אני חושב לשכור את שירותיך בנושא פרישה.

  1. הי רובי,

   אלה שני כיסויים שמשלימים אחד את השני, לא ניתן לטעון שיש כאן כפל ביטוחי.
   לגבי שאלתך השנייה, אני לא עוסק היום ביצוג מול חברות הביטוח או במתן חוות דעת לבתי משפט

   1. תודה רבה נדב,
    ברשותך,
    עיינתי בדברים שכתבת בעבר בנושא א.כ.ע שם ציינת "אנשים יוכלו לרכוש ביטוח פטור ממס לסכום מספק גם בגילאים מבוגרים יותר. עד גיל 32 מספיקה הפרשה של 1% לצורך רכישה של אובדן כושר עבודה בגובה של 75% מהשכר.
    בגיל 40 התשלום עולה ל־1.8% ובגיל 52 מגיע ל־2.5% ועד ל־5% מהשכר בגילאים מבוגרים יותר. למשל עובד בן 28 שהמעסיק מפריש לו 2.5% לצורך רכישת אובדן כושר עבודה. בפועל רק 1% יקנה את הביטוח הדרוש ו־1.5% האחוזים הנוספים יתווספו לחיסכון הפנסיוני של העובד."
    האם זה תמיד היה כך שעלות הביטוח היא פונקציה של הגיל ?

    1. יש מקרים במעסיקים גדולים שיש כיסוי בעלות קבועה,

     לדעתי החלק שלקחת כאן מתייחס לרכישה של אכע כיום ונועד למנוע מצב שבו בגיל מבוגר הכיסוי יורד

     1. היי נדב.
      הייתי שמח אם תפרט טיפה למה התכוונת בנושא א.כ.ע "אם יש לכם ביטוח ישן ואתם עדיין בקו הבריאות רוצו לשדרג את המוצר." ?
      שאלה אחרונה בנושא :
      אם בפוליסת ב.הנהלים שלי המעביד מתחייב ל 2.5% הפרשה לרכישת ביטוח עבורי של א.כ.ע ובפועל הןא רוכש בפחות מ 2.5%,האם הוא חייב להפריש לי את ההפרש לחיסכון הפנסיוני ?

      1. הי רובי,

       אני מציע שתגיב בהמשך לכתבה הרלוונטית, התגובות לא רלוונטיות לנושא 161ד

       לגבי השאלה שלך בשנת 2017 עדכנו את פוליסת אבדן כושר העבודה, הפוליסה החדשה כללה מספר קטן יותר של חריגים.
       לגבי השאלה השנייה, המעסיק צריך לרכוש אבדן כושר עבודה על 75% מהשכר ולהפקיד 6.5%, אם העלות של הכיסוי גבוהה יותר הוא יפנה את ההפקדה לרכישת כיסוי ביטוחי. אם העלות זולה יותר אך הכיסוי עולה על 6.5% הוא לא נדרש להשלים מעבר

 58. שלום נדב, תודה על הכל.
  מילאתי 161ד וקיבלתי 2 אישורים: 1. קביעת שיעור ההיוון הפטור של הקצבה ("אישור1") + 2. טופס אישור לניכוי מס הכנסה מקצבה לשנת 2022 ("אישור 2") המופנה לחברת המשלמת לי את הפנסיה.
  האם עלי לגשת מידי שנה לפקיד שומה לקבל טופס אישור לניכוי שנתי? (כמו אישור2)
  או שחברת הגמל תדע לבד לעשות זאת לפי האישור הכללי של שיעור היוון הפטור שאישר פקיד השומה (אישור1)?

 59. שלום נדב,
  בגוף הכתבה מופיעה הפסקה הבאה: לצורך קבלת הפטור המירבי עליכם להציג טפסי 161 של מעסיקי עבר כדי להוכיח שלא נמשכו כספי פיצויים בפטור. במידה ואין ברשותכם טפסי 161 של מעסיקים קודמים לא תקבלו את הפטור.
  לא מבינה. בטופס 161 רק מצויין כמה כספי פיצויים הפריש המעביד לעובד ולאילו קופות/קרנות. לא ניתן להוציא משם את המידע האם נמשכו בפטור או בתשלום מס או האם הושארו באחד או שני הרצפים. לטובת מה נמשך ואיך צריך את טופס 161א וטוב עוד יותר את אישורי רשות המיסים שהונפקו לאחר שהעובד מסר להם את טפסי 161 ו – 161א.
  היכן הטעות?

  1. אם פנית לרשות המיסים בעבר ובחרת ברצפים צריך להיות תעוד על כך בידי רשות המיסים,
   בבקשה לטופס 161 רשות המיסים רוצה לראות האם קיבלת מענקים במזומן מהמעסיק והאם הוא נתן לך אותם בפטור, במקרים אחרים רשות המיסים תבקש "הצהרות" מהגופים המוסדיים על כך שלא משכת פיצויים.

   עוד על כך גם בכתבה הבאה https://pensuni.com/?p=8289

 60. אני בגיל 70 ואמורה להתחיל לקבל פנסייה מגדל של 3500 ש"ח , אני עדיין עובדת ומשתכרת 10000 ,לחודש לא משכתי פיצויים ,אמשוך רק בגיל 75 (נכון להיום מגיע לי 370000 עבור 37 שנים) שאלתי היא לגבי מילוי טופס קיבוע זכויות
  1 כמה אני אמורה לרשום בסעיף 5 האם 3700000 או 320000 בגין 12 שנים או 420000 (כולל לאחר גיל 70)
  2 סעיף 8 אני מתלבטת בין 1 ל2 , האם אוכל להשתמש בפטור של סעיף 1 לצורך משיכת רווח הון או פיצויים
  מוגדלים ?..

  1. מבלי להיכנס לייעוץ, בסעיף 5 את רושמת פיצויים שתרצי למשוך במזומן לא פיצויים להיוון או קצבה.
   לגבי סעיף 8 הוא מיועד לגבי היוון כספים לא משיכת פיצויים

 61. שלום נדב,
  בת 64.5 עדיין עובדת .
  באפריל 22 התחלתי לקבל קיצבת זיקנה ממקפת הוותיקה.. נקבע סכום של 7000 ש"ח.
  במקביל נעשה היוון קיצבה לכל החיים 25% זאת כדי להבטיח את כספי עמלי מעל 40 שנה ולייעד אותם לביתי (מעל 21) אם וכאשר אלך לעולמי טרם עת…
  עבור מענק שנים עודפות ודמי גמולים פתחתי קופה נפרדת במסלול 60+.
  המעביד ממשיך להפקיד עבורי במקום לקופת מיטב דש במקום למקפת הוותיקה.
  מקווה שפעלתי נכון על פי מה שהונחיתי .
  גובה הקצבה החודשית שנקבע 7000 ש"ח, בפועל יוצא הרבה פחות , 4000-5000 ש"ח בקרוב בגין ניכוי מס הכנסה.
  שאלתי – האם יבוצע החזר מס לסכומי קצבה אלה עם פרישתי ?
  האם עלי לבצע קיבוע זכויות כעת או כאשר אפרוש בפועל .. לדעתי לפני 67..
  אודה למענה והבהרות.

  1. ניתן לבצע קיבוע זכויות כעת או בסיום עבודה, השיקולים לביצוע קיבוע זכויות כעת הם המידע שיש לך לגבי הסכומים העתידים שיעמדו לרשותך כגון מענק שנים עודפות, כספי ההיוון וההפקדות השוטפות בשנים הבאות.

   ככל שיש לך את המידע היום, את יכולה לבצע את קיבוע הזכויות ולהקטין את המס על ההיוון, אחרת יש לבצע את קיבוע הזכויות בפרישה הסופית מעבודה ולהגיש בקשה להחזר מס.

   עוד אפשר לקרוא על כך כאן https://pensuni.com/?p=8513

 62. שלום נדב,
  אם טופס קיבוע זכויות בוצע בפועל ע"י יועץ מס, האם הייתי אמורה לקבל העתק ממנו ?
  שואלת, מכיוון שבפגישה עימו לא צויין עניין קיבוע הזכויות, אך כשפניתי אליו אמר שביצע זאת עבורי ..
  כיצד אהיה בטוחה וכיצד ניתן לבדוק שאכן בוצע עבורי הליך קיבוע הזכויות.
  תודה רבה ,
  שרית

  כ

  1. לאחר הגשת טופס 161ד לס הכנסה מקבלים אישור המפרט את הבחירות,
   את יכולה גם לבדוק בתלוש הקצבה שלך האם יש התייחסות לקיבוע הזכויות:

   ראי כאן מספר דוגמאות

   https://pensuni.com/?p=9272

   אם את עדיין לא בטוחה, את יכולה לשלוח אלי תלוש קצבה ואבדוק זאת

   1. שלום נדב,
    אשמח להעביר אליך תלוש קיצבה, בבקשה ציין באיזה אופן ניתן להעביר זאת.

    תודה,
    שרית

 63. שלום.
  מקבל קצבה מגיל 70. עבדתי כ10 שנים לאחר גיל הזכאות ופרשתי לגמלאות. צברתי פיצויים רק מתחילת גיל הזכאות . קודם לגיל הזכאות לא משכתי פיצויים ולא הוונתי קצבה. כל צבירת הזכויות עד גיל הזכאות משלמות את הקצבה. מירב מהפיצויים הצבורים מגיל הזכאות פטורים על פי חוק. עד לפרישה לגמלאות קיבלתי את הפטור המלא. לאחר הפרישה מס הכנסה הפסיק הפטור ומבקש דיווח 161ד. האם קבלת הפטור על הפיצויים הצבורים לאחר גיל הזכאות פוגעת בפטור לפי 9א ? תודה רבה

  1. בעיקרון פיצויים שנצברו לאחר גיל הזכאות לא פוגעים בפטור על הקצבה ולא צריכים לבוא לידי ביטוי ב- 161ד
   האם כבר ניגשת למס הכנסה והם שאלו שאלות אודות הפיצויים שאתה מבקש למשוך בפטור?

 64. שלום נדב. עדיין לא פניתי למס הכנסה להגשת בקשה לקיבוע זכויות. מתייעץ מה נדרש. תודה רבה

  1. אז הפיצויים לאחר גיל הזכאות לא צריכים לפגוע בפטור ולא צריך לקחת אותם בחשבון בטופס,
   שים לב שאם אתה לא מתכנן למשוך פיצויים כסכום חד פעמי, אז גם לא צריך לכלול פיצויים לפני גיל הזכאות

 65. תודה נדב. האם תשלום מס על פיצויים חייבים ללא משיכתם והשארת גם את הפיצויים הפטורים בקופת הגמל ( נצברו לאחר גיל זכאות ) נחשבים לאי משיכת הפיצויים ? אין בכוונתי למשוך הכספים אלא להעבירם בהורשה

 66. שלום נדב , לגבי שריון הפיצויים סעיף 5 , מורה שממשיכה לעבוד ומקבלת פנסיה מקופה אחרת לא רוצה למשוך את כספי הפיצויים שתקבל שהם לפני גיל הזכאות . אלה להמיר אותם כקצבה . יש צורך לעדכן משהו בשריון תקבל גם פיצוי ימי מחלה , חופשה ומענק שנים עודפות .תודה

  1. בהחלט, מענק שנים עודפות וימי מחלה הם בדיוק כמו פיצויים ועליך לשריין פטור לשימוש בהם בעתיד.
   תשריין פטור קטן מידי – הכספים יהיו חייבים במס
   תשריין פטור גדול מידי – הקצבה השוטפת תהייה חייבת במס

   שים לב כי ימי חופשה הם לא חלק ממענק הפרישה

 67. שלום נדב.
  ב- 2018 הגעתי לגיל זכאות (67) , פרשתי לפנסיה מוקדמת ב- 2016 ומאז לא מועסק יותר .
  האם בטופס 161ד' סעיף 2 עליי למלא רק מענקים פטורים שמשכתי לפני גיל זכאות או גם מענקים פטורים שמשכתי אחרי כן.
  תודה

   1. האם הבנתי נכון:
    כל מענקים פטורים שמשכתי או אחליט למשוך אחרי גיל זכאות (2018) יש להכפיל במקדם 1.35 ?

     1. באתר שלכם כתוב ברשימה מענקים שלא יכנסו לסעיף ב2 "מענקים פטורים שקיבלתם (או תקבלו) לאחר התקופה שלאחר גיל הזכאות" .

 68. נדב שלום.
  1. אני מקבל פנסיה מוקדמת (גיל 66) ממשרד החינוך ומבטחים ולא עובד. האם עליי לקבל פטור מס הכנסה מדמי ביטוח לאומי לפי סעיף 47 א
  פקודת מס ?
  2. האם אחרי גיל פרישה (67) אקבל פטור קבוע 17% על הקצבה ללא הגשת בקשה לקיבוע זכויות ?

  תודה.

  1. 1.פנסיית זקנה חייבת בדמי ביטוח לאומי עד הגעה לגיל פרישה
   2. לא מקבלים את הפטור הנוסף באופן אוטומטי – נכון להיום יש לבקש אותו בגיל פרישה

 69. שלום נדב,

  אני אחרי גיל פרישה, מקבל קצבה מביטוח מנהלים ובמקביל ממשיך לעבוד בעבודה שהתחלתי אחרי גיל הזכאות.
  יש לי 2 שאלות.
  1. לגבי סעיף 9:
  הגשתי טופס 161ח למשלם הקצבה אבל בגלל שקיים תיאום מס לא קיבלתי את הפטור (לדבריהם כל עוד יש תיאום מס הטופס לא תקף)
  לא יודע מה לסמן כי 2 האופציות לא נכונות במקרה שלי.
  2. יש לי קופת גמל עם תגמולים הוניים (פטורים ממס). האם צריך לציין על כך בטופס?

  תודה מראש.

  1. הי מיכאל,

   1. אם לא קיבלת את הפטור בתלוש. אתה מציין בטופס כי לא הוגש טופס 161ח
   2. כספים הונים שאתה מעוניין לפדות בעתיד / להשאיר בקופה לא רלוונטים לטופס 161ד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button