דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / איך למלא טופס 161ד ולחסוך כסף בפנסיה

איך למלא טופס 161ד ולחסוך כסף בפנסיה

הגעתם לגיל פרישה והתחלתם לקבל קצבה? אתם חייבים למלא טופס 161ד, הטופס מסדיר כיצד תקבלו את הפטור ממס. כקצבה או כסכום חד פעמי. שימו לב ! ניתן לחזור מהחלטה תוך 90 ימים בלבד!

הגעתם לגיל פרישה והתחלתם לקבל קצבה? אתם חייבים למלא טופס 161ד, בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה, כדי לנצל את הטבות המס שמגיעות לכם בפרישה.

החל משנת 2014 כל מי שיצא לפנסיה לאחר שנת 2012 חייב למלא טופס 161ד כדי לנצל את הפטור ממס על קצבה מזכה.
>>>להורדת טופס 161ד מאתר רשות המיסים

איזה הטבות מס מגיעות לי בפרישה?

פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס כמו כל הכנסה אחרת. אך, חשוב להבחין בין שני סוגי הקצבאות, הקצבה המזכה והקצבה המוכרת.

 • קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).
 • קצבה מוכרת נובעת מתשלומים פטורים שהופקדו אל קופת הגמל (או קרן פנסיה וביטוח מנהלים).

בעוד הקצבה המוכרת פטורה ממס לחלוטין, קצבת זקנה שנובעת מקצבה מזכה חייבת במס. באפשרותך לנצל פטור ממס על קצבה מזכה, הפטור עומד בשנת 2019 על 4,155 שקלים.

לצורך קבלת הפטור על הקצבה המזכה עליך למלא טופס 161ד.

חשוב לזכור כי את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל החל מגיל הפרישה 62 לאישה ו- 67 לגבר. במקרה של פרישה מוקדמת, (שלא בשל נכות קבועה העולה על 75%) הקצבה המזכה תהייה חייבת במס (למעט נקודות הזיכוי).

קריאה נוספת:

אופן חישוב הפטור על קצבה מזכה

הפטור ממס על הקצבה המזכה מורכב משניים:

 1. פטור בשיעור של 35% מתקרת הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליכם להימנע ממשיכת מענקי פיצויים פטורים ממס במהלך 32 שנות העבודה, שקדמו לפרישה ולמועד קבלת הקצבה. (נוסחת השילוב)
 2. פטור נוסף בשיעור של 32% מתקרת הקצבה המזכה. הפטור הזה אינו מותנה במשיכת פיצויים והוא יתעדכן ארבע פעמים בין השנים 2012 ועד 2025.
שנה2012201620202025
פטור מותנה במשיכת פיצויים35%35%35%35%
פטור בהתאם לתיקון 1908.5%14%17%32%
הפטור המירבי43.5%49%52%67%

בשנת 2019 עומד אחוז הפטור המירבי על 49% או  4,155 שקלים בחודש. לפטור זה זכאי פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה ולא משך כספי פיצויים פטורים לאורך 32 שנות עבודתו.

דוגמה:

בני פרש מעבודתו בגיל 67 ומקבל קצבה בגובה 9,000 ש"ח. מה הקצבה החייבת במס?

קצבת זקנה9,000 ש"ח
פטור על קצבה מזכה בשנת 20194,155 ש"ח
קצבה חייבת במס 9,000- פטור4,845 ש"ח
מס הכנסה בהתאם למדרגות – 10%484.5 ש"ח
ניצול נקודות זיכוי כאזרח ישראלי 2.25489 ש"ח
המס שישולם0 ש"ח

במקרה זה, כל הקצבה תהייה פטורה ממס

מה המשמעות של טופס 161ד?

לזכות כל חוסך עומד סכום פטור ממס אותו הוא יכל לנצל לאורך שנות החיסכון או בפרישה, לסכום הזה קוראים יתרת ההון הפטורה ובשנת 2019 הוא עומד על 747,936 ש"ח.

באמצעות טופס 161ד, בוחר החוסך כיצד לנצל את יתרת ההון הפטורה, כסכום חד פעמי שיקבל כעת או בעתיד או כפטור ממס על הקצבה המזכה. הפטור המירבי שניתן לקבל על קצבה מזכה בשנת 2019 הוא 4,155 ש"ח. הפטור לא תלוי בגובה הקצבה לה אתם זכאים.

ככל שתבחרו לנצל סכום גבוה יותר לצורך משיכה חד פעמית, הפטור שיעמוד לרשותכם לצורך הקצבה יהיה קטן יותר.

במידה ולאורך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה משכתם פיצויי פיטורים בפטור ממס, סכומים אלה בצירוף המדד ובצירוף מקדם 1.35 יפחתו מיתרת ההון הפטורה ויעמוד לרשותך סכום פטור קטן יותר.

דוגמה למשמעות של קיבוע זכויות

בני יוצא לפנסיה בגיל 67 בשנת 2019. הפנסיה שלו צפויה לעמוד על 12,000 ש"ח.

הפטור ממס שמגיע לו השנה עומד על 4,155 ש"ח, כך שהקצבה החייבת תעמוד על 7,845 ש"ח.

במידה ובני יבחר להוון קצבה בסכום של 300,000 ש"ח (לדוגמא)

יתרת הפטור שתעמוד לרשותו תהייה: 2,489 ש"ח והקצבה החייבת במס תעמוד על 9,511 ש"ח

קצבה בלבדקצבה וסכום חד פעמי
סכום חד פעמי פטור ממס0300,000 ש"ח
קצבה חודשית12,000 ש"ח9,511 ש"ח
קצבה חייבת במס7,845 ש"ח9,511 ש"ח

>>>נתקלתם במונח שאתם לא מכירים? כנסו למילון השלם לפרישה

איך למלא טופס 161ד?

טופס 161ד, בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה, הוא טופס בן עמוד אחד. הטופס נראה פשוט למילוי אבל להחלטות שתקבלו יהיו משמעויות שתצטרכו לשאת בהם לאורך כל שנות קבלת הקצבה בעתיד.

שימו לב ! לאחר מילוי טופס 161ד, עומדים לרשותכם 90 ימים כדי להתחרט ולשנות את דעתכם. המדריך הזה משמש לצורך מידע כללי ולא בא להחליף התייעצות עם איש מקצוע בתחום.

סעיף א' – פרטים אישים

טופס 16ד-חלק עליון

סעיף ב1 – גיל הזכאות

גיל הזכאות הוא המאוחר מבין גיל הפרישה, 62 לנשים או 67 לגברים, לבין המועד שבו התחלתם לקבל קצבה מזכה.

טופס 161ד-קיבוע זכויות

לדוגמה

גבר שהחל לקבל קצבת זקנה בגיל 66 יהיה זכאי למלא טופס 161ד, רק בגיל 67. עד לגיל 67 הוא לא יוכל לנצל את הפטור על קצבה מזכה.

שימו לב ! במידה ופרשתם בגיל מוקדם יותר בשל נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר, אתם זכאים לקבל את הפטור מוקדם יותר.

סעיף ב2 – מענקים פטורים

בסעיף 2 יש לציין מענקי פרישה פטורים ממס אותם קיבלתם במשך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה. המענקים הללו יקזזו את הסכום הפטור שיעמוד לרשותכם.

טופס 161ד-מענקים פטורים

בחלק הראשון יש לציין את גובה המענק שקיבלתם, בחלק השני יש לציין את המענק לאחר הכפלתו במקדם 1.35.

לדוגמה:

בעבר קיבלתי מענקים פטורים כמופרט בסך : 200,000 ש"ח

לפיכך הפגיעה בהון הפטור לאחר הכפלה במקדם הינה : 270,000 ש"ח

דגשים לאופן מילוי הסעיף

 1. צריך לרשום בסעיף רק מענקים פטורים ממס שהתקבלו במשך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה.
 2. לא צריך לרשום מענקים פטורים ממס שקיבלתם לפני 1.1.2012 ולפחות 15 שנים מיום תחילת הקצבה המזכה. (בבדיקת 15 שנים בוחנים שנים שעברו ולא שנות עבודה)
 3. צריך לרשום מענקים פטורים שקיבלתם לפני 1.1.2012 ובתקופה של עד 15 שנה עד תחילת קבלת הקצבה המזכה.
 4. יש להביא אישורים המעידים על הסכומים שנמשכו, מועדם וסכום המס שנוכה.
 5. אין צורך להצמיד את הסכומים למדד, רשות המיסים תעשה זאת עבורכם 🙂

ישנם מקרים בהם תידרשו להציג אישורים גם עם לא משכתם מענקי פרישה

איזה מענקים לא יכנסו לסעיף ב2?

 • מענקים המשולמים לפי חוק הגמלאות לפורשי צה"ל, למשטרה, לשב"ס ולשירותי הביטחון, מענקי פרישה המסומנים בטופס 161 בקוד 22.
 • מענקי פרישה הפטורים ממס לפי סעיף 97א לפקודה, אשר שולמו למי שפרש עקב נכות צמיתה בדרגה של 75%או יותר.
 • מענקים פטורים ממס שקיבלתם לפני 1.1.2012 ולפחות 15 שנים מיום תחילת הקצבה המזכה.
 • מענקים פטורים שקיבלתם (או תקבלו) לאחר התקופה שלאחר גיל הזכאות.
 • מענקים פטורים שקיבלתם עבור תקופה שקדמה ל – 32 שנות עבודה.

>>>כיצד תשפיע נוסחת הקיזוז על פורש שעבד יותר מ- 32 שנים?

סעיף ב3- היוון קצבאות

סעיף זה יש למלא רק במידה והיוונתם בעבר קצבאות. הסעיף עשוי להיות רלוונטי לדוגמה לפורשי צה"ל

טופס 16ד-היוון קצבאות

סעיף ב4- המשך עבודה

יש למלא את הסעיף רק במידה ואתם ממשיכים לעבוד לאחר תחילת קבלת הקצבה המזכה. יש לציין את פרטי המעסיק ואת התקופה שעבדתם אצלו עד לגיל הזכאות (תזכורת : גיל פרישה או גיל תחילת קבלת הקצבה המזכה)

טופס 161 ד

הידעתם : מענקי פרישה להם תהיו זכאים לאחר גיל הזכאות לא יפגעו ביתרת ההון הפטורה שלכם.

סעיף ב5- משיכה עתידית של מענקים פטורים

במידה ואתם עדיין עובדים ישנה חשיבות גדולה לסעיף ב5. בסעיף זה עליכם לציין מענקים עתידים שאתם מעוניינים למשוך. למרות שהמשיכה תהייה בעתיד, כבר היום רשות המיסים תכפיל את הסכום במקדם 1.35 ותקטין את הזכאות לפטור על קצבה מזכה.

טופס 161 ד

סעיף ב6-בקשה לחישוב הפטור ממס בהתאם לתנאים שקדמו לשנת 2012

טופס 161 ד

מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר ינואר 2012 אך משך מענקים פטורים בתקופה של 15 שנים לפני קבלת הקצבה המזכה רשאי לבחור לפי איזה כללים יחושב הפטור על הקצבה המזכה.

הפורש יכל לחשב, יחד עם איש מקצוע, ולראות באיזו נוסחה הפגיעה בפטור ממס תהייה קטנה יותר. במידה והפורש בחר בכללי הנוסחה הישנה, הכללים יחולו גם על מענקי פרישה שקיבל לאחר ינואר 2012.

מי שבחר בתנאי הנוסחה הישנה יקבל את הפטור ממס לפי נוסחה זו ואליה יש להוסיף גם פטור ממס (כיום 14%) בהתאם לתיקון 190.

חוסך שניצל את מלא הפטור על כספי הפיצויים יהיה זכאי רק לפטור במסגרת תיקון 190.

שנה2012201620202025
פטור מותנה במשיכת פיצויים35%35%35%35%
פטור בהתאם לתיקון 1908.5%14%17%32%
הפטור המירבי43.5%49%52%67%

סעיף ב7- כספים אותם אתה מתכוון להוון בעתיד בפטור ממס

בדומה לסעיף ב5 באפשרותכם ליעד בעתיד סכומים לצורך היוון קצבה בפטור ממס. חשוב לזכור כי יעוד סכומים אלו יקטין את יתרת ההון הפטורה ואת הפטור ממס על קצבה מזכה.

טופס 161ד-היוון עתידי

לדוגמה, בחרת לייעד מתוך יתרת ההון הפטורה סכום של 100,000 ש"ח, הפגיעה בפטור ממס תעמוד על 555 ש"ח.

סעיף ב8- כיצד לנצל את השינוי בפטור בעתיד

סעיף ב8 בטופס 16ד הוא סעיף נוסף בעל חשיבות גדולה ומחייב התייעצות עם בעל מקצוע, הסעיף קובע כיצד לנצל בעתיד את הגדלת הפטור ממס. כפי שניתן לראות מהטבלה בשנים הקרובות הפטור ממס יגדל ב- 18% באפשרותכם לבחור האם לנצל את ההגדלה לצורך הגדלת הפטור ממס על הקצבה המזכה, או לצורך הגדלת הפטור על ההיוון או שילוב של השניים.

טופס 161ד - כיצד לנצל בעתיד את הגדלת הפטור

למי זה רלוונטי?

פורש שבוחר להוון כעת סכומים גדולים או משך בעבר סכומים גדולים בפטור יכל לבחור בעתיד בגדלת הפטור על הקצבה.

לעומתו פורש שעדיין עובד ולא משך מענקים פטורים, יוכל לנצל בעתיד את הגדלת הפטור לצורך משיכה של מענקי פטורים.


ש: אני מקבלת קצבה בגובה 5,000 ש"ח שאינה חייבת במס. האם יש חשיבות למה שאסמן בטופס 16ד?

ת: כן, אמנם טופס 161ד מתייחס לפטור על קצבה מזכה בלבד, אך באפשרותך לנצל את יתרת ההון הפטורה לצורך היוון בעתיד של קצבה מוכרת. המשמעות היא במידה ותבחרי להפקיד בעתיד כספים במסגרת תיקון 190, תוכלי לנצל את הפטור ממס לצורך היוון הכספים בפטור ממס ותחסכי בתשלום המס על הרווחים.


הצהרות וחתימות

בסעיף זה עליך להצהיר כי הבנת שלאחר שיחלפו 90 ימים אין באפשרותך להתחרט על הסימונים בטופס.

בנוסף הפורש מצהיר כי הוא מילא את הטופס על דעתו האישית או לאחר שהתייעץ עם יועץ פנסיוני.

טופס 161 ד

שימו לב ! לפקיד השומה אסור לסייע לכם במילוי טופס 161ד

איך למלא טופס 161ד ולחסוך כסף בפנסיה by
Product
טופס 161ד
Reviewed by

on 16 בפברואר 2019
Rating
Summary
מדריך מצויין שמסייע למלא את טופס 161ד ולקבע את הזכויות בפנסיה. מוסבר בשפה פשוטה וחוסך פניה לאיש מקצוע.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

36 comments

 1. היי נדב, מה שלומך?
  ראשית מברוק על המשרה החדשה! אני בטוח שעוד תגיע למקומות גבוהים אף יותר מאלה…
  שנית, שאלה לי אליך, לקוח שמתחיל לקבל קצבה מקרן ותיקה שלו (קצבה נמוכה בסך של כ-1000 ש"ח בחודש) אך ממשיך לעבוד אצל אותו מעסיק. האם עליו למלא 161 ד' ?

 2. שלום נדב
  האם ה 32שנים נכון גם לנשים או אחרת
  תןדה

 3. שלום נדב,
  שאילתה: אני מקבלת קצבה מזכה בגין שירות הביטחון, שנוסחת השקלול לפי טופס 161 סעיף 22, פירוש שיש מענקים פטורים שלא נכנסו לחישוב….
  קצבתי שמהשירות זעומה ועומדת על כ- 69.000 לשנה (כולל הבראה, תוספת ביגוד ומענק יובל או משהו כזה) , קצבתי המזכה צפויה לגדול ב 7.3% בהתאם להסכם עם האוצר (אבל בינתיים טרם יושם ההסכם) –
  אני ממשיכה ועובדת כתוצאה צברתי מחדש חיסכון פנסיוני לא גדול, הפעם מסוג פנסיה צוברת, עד פרישתי הסופית החיסכון יגיע להערכתי למשהו בערך 120.000 שמשמעם מעט מאות שקלים לחודש.

  ניראה לי שבתנאים שלי עדיף למשוך את החיסכון הפנסיוני, איזה מס או פטור אמורים להיקבע לי.

 4. נ.ב. בהמשך לשאלתי לעיל, האם כדי למשוך את החיסכון, כדאי לבקש להוון את כול החיסכון?

  • בוקר טוב,

   השאלה לא רלוונטית לטופס 161ד, היא רלוונטית לצרכים שלך בפרישה.
   במידה ואת יכולה להסתדר עם 500 שקלים פחות בפנסיה, תהווני את הסכום, ככל הנראה הוא יהיה פטור ממס.

 5. הי נדב
  לא הבנתי את הערתך ( מסןמן בירוק )… מענקי פרישה לאחר גיל הזכאות לא יפגו ביתרת ההון הפטור….

  שהרי במידה וממשיכים לעבוד וזכאים למענק פרישה בעתיד יש למלא בסעיף ב5 את הצפי המענקים העתידיים…

  אודה לך על התייחסות
  תודה

  • בוקר טוב,

   תבחין בין מענקים שנוצרו לאחר גיל הזכאות, לבין מענקים שנוצרו לפני גיל הזכאות אך ימשכו בעתיד.

   סעיפי ההיוון העתידי מתייחסים למענקים שנוצרו בתקופה שקדמה לגיל הזכאות

 6. הי נדב
  לא הבנתי את הערתך ( מסןמן בירוק )… מענקי פרישה לאחר גיל הזכאות לא יפגו ביתרת ההון הפטור….

  שהרי במידה וממשיכים לעבוד וזכאים למענק פרישה בעתיד יש למלא בסעיף ב5 את הצפי המענקים העתידיים…

  אודה לך על התייחסות
  תודה

  • ישראל
   שלום נדב
   ראשית גם אני מצטרף לאיחולים על הקידום ותודה שהחלטת לפרסם איך למלאות טופס 161ד
   בעבר שאלתי על מילוי טופס זה ואכן זה הגיע

   אני פרשתי מעבודה בדצמבר 2005 אחרי 33שנות עבודה ומשכתי פיצויים לפי שנות עבודה
   עד עכשיו בגיל 70 לא משכתי קיצבה בהמשך אני משער שאמשוך רק קיצבה מזכה
   האם גם אני צריך למלאות טופס 161ד?
   אני מבין מדבריך שאני יכול לבחור לבחור לפי הנוסחה ישנה
   מה היא אומרת ? איפה אני יכול לקרוא? מה כדאיי?
   מבקש לציין שמדובר בביטוח מנהלים המבטיחה תשואה 4.25%

   שאלה נוספת אם אחליט למשוך קיצבה אחרי שעברו 12 שנים מפרישתי -סוף 2005 האם אוכל להשתמש בנוסחת שילוב החדשה?

   תודה

   • הי ישראל,

    להבנתי במידה ויחלפו 12 שנים ממועד משיכת הפיצויים ועד מועד הזכאות (קבלת הקצבה המזכה), אותם כספי פיצויים לא יפגעו בפטור המגיע לך.
    את הנוסחה הישנה אני פחות מכיר, אתה יכל לקרוא עליה באתר פרישה.

    • יוסי אברגיל

     ישראל שלום
     אני מבין שסיימת את עבודתך ב 2005 ולא עבדת מאז ועד היום ולא קיבלת קצבה מוקדמת, מי שפרש מעבודתו ומשך פיצויים לפני 2012 ומגיע לגיל הזכאות לאחר ה- 1.1.2012 יכול לבחור את נוסחת השילוב הישנה או נוסחת הקיזוז החדשה לפי החלטתו של העובד לאחר בדיקה מה יותר כלכלי.
     לפי הנוסחה הישנה רק אם חולפים 15 שנים מלאות מיום משיכת הפיצויים ועד גיל הזכאות אז- כספי הפיצויים שמשכת ב- 2005 לא יפגעו בפטור, ותוכל לקבל פטור מלא מחדש לפי נוסחת הקיזוז החדשה, מכיוון שעדיין לא חלפו 15 שנים אז הפיצויים כן פוגעים בפטור.

     כרגע הינך בגיל 70 מדוע לא התחלת לקבל קצבה? ואם עדיין לא התחלת לקבל קצבה ותדחה את קבלת הקצבה ל- 2020 כך שיעברו 15 שנים , תוכל לקבל פטור מלא מחדש לפי נוסחת הקיזוז החדשה….
     כמו כן חשוב לדעת מה הפנסיה שלך , כי אם אינה גבוה ומימלא לא עוברת את תקרת המס אין לזה חשיבות, אך אם הקצבה גבוה יש משמעות לדחיה.

 7. הי נדב, בסעיף "איזה מענקים לא יכנסו לסעיף ב2?" ציינת שמדובר, בין היתר, ב'מענקים פטורים שקיבלתם (או תקבלו) לאחר התקופה שלאחר גיל הזכאות'.
  אדגיש רק שמדובר במענקים שנצמחה להם הזכאות לאחר גיל הזכאות, כיוון שהמענקים שנצמחה להם הזכאות לפני גיל הזכאות ושנתקבלו בפועל לאחריו, כן ייכנסו לחישוב הסכומים הפוגעים בפטור.

 8. שלום
  ברכות על הקידום.

  התחלתי לקבל את הקצבה ממבטחים הוותיקה בגיל 62 במקביל להמשך עבודתי. מקבלת פטור 14%, לא מלאתי טופס 161 ד.
  במקביל פתחתי ביטוח מנהלים . שם אמרו לי שבמידה וארצה למשוך את כסף כשאפרוש סופית אצטרך לשלם0 מס 35%. אבל לפי הכתבה שלך נראה שניתן להוון ללא מס .
  אנא הסבר.
  תודה

  • הי טניה,

   האם הקצבה שלך היום עולה על הקצבה המזערית, 4,512 ש"ח ?
   במידה וכאן את יתרת הכספים שתצברי את יכולה למשוך בפטור ממס או במס בהתאם למס השולי שחל עלייך.

 9. יוסי אברגיל

  היי נדב, כתבת שכל מי שיצא לפנסיה לאחר שנת 2012 חייב למלא טופס 161ד , מה לגבי אלה שיצאו לפני 2012 , הם לא אמורים למלא גם טופס כדי לקבל את הפטור של ה- 14% או שזה מתקבל אוטומטית?

 10. יוסי אברגיל

  בחוזר מקצועי של מס הכנסה 2/2015 כתוב
  סעיף 2.1.2 נציין כי משיכת מענק שנים עודפות בפטור, יכול ואינו נכלל ב"מענקים
  הפטורים" ואינו מופחת מ"יתרת ההון הפטורה" כהגדרתם בסעיף 9א
  לפקודה, ככל שבחר העובד בהתאם לאמור בסעיף 2.2.2 לחוזר מס הכנסה
  מס' 515101 תיקון 091 לפקודה הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה – –
  המזכה )להלן: "חוזר 515101 "(, לקבוע כי מענק שנים עודפות האמור שייך
  לשנים שקדמו ל 52 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות לקצבה.

  האם זה אומר שגם מענק שנים עודפות לא יכנסו לסעיף ב2 ? כי לא רשמת את זה באיזה מענקים לא יכנסו לסעיף ב2

  • הי יוסי,

   חשוב להדגיש כי מדובר במדריך כללי ובשל הרגישות של טופס 161ד אני לא רוצה לדון במקרים ספציפים.
   להבנתי, מענק שנים עודפות הוא מענק שנחשב כחלק ממענק הפרישה וככזה ניתן להחיל עליו את הפטור של כספי הפיצויים ולכן הוא יפגע גם ביתרת ההון הפטורה.
   בהוראות המעבר מתייחסים למי שמשך מענק שנים עודפות קודם ל- יולי 2012 כמי שלא תפגע יתרת ההון הפטורה.

 11. יוסי אברגיל

  בטופס 161ד סעיף 8ב סעיף ראשון- מה המשמעות שלו- "הגדלה יחסית של הפטור לפי היחס שנקבע בבקשה זו(היחס בין ההון הפטור לבין יתרת ההון הפטורה)" ?

  • בוקר טוב,

   במידה ואתה מתכנן לבצע היוונים בעתיד של כספים ואתה רוצה לנצל את הגדלת חלק מהפטור לצורך ביצוע ההיוון.

   • יוסי אברגיל

    בהמשך לתשובתך , לא מסתדר לי- משום שבסעיף 8ב חלק 2- מתייחס להיוון, חלק 3 מתייחס לפטור על הקצבה, ואז חלק 1 לא ברור מה הכוונה- "הגדלה יחסית של הפטור לפי היחס שנקבע בבקשה זו" ?

 12. האם יש מגבלת זמן להגשת טופס 161ד ממועד ההגעה לגיל פרישה ?
  הגעתי לגיל 67 בתחילת פברואר, מקבל גמלא מביטוח מנהלים מנובמבר 2018, ובנוסף אתחיל לקבל קצבה ממקפת הותיקה ב-1/4 (עבור חודש מרץ).
  האם צריך להגיש את טופס 161ד עכשיו, ובעוד חודשיים לגשת שוב לצורך תיאום מס, או שניתן לחכות עם הגשת 161ד לחודש אפריל/מאי (עד שמקפת ישלחו תלוש) ולהגיש אז את 161ד ובקשה לתיאום מס ביחד. תודה.

  • אתה יכל להגיש את הטופס גם במהלך השנה, כל עוד מדובר באותה שנת מס תקבל את ההחזר מהגופים.

   • תודה. רק כדי לחדד, כלומר אתרים שכותבים כי צריך להגיש 161ד תוך 4 חודשים מיום גיל הפרישה, ואז ניתן להתחרט תוך 3 חודשים, טועים ומטעים לגבי מגבלת הזמן עד ההגשה ?

 13. ליוסי אברגיל תודה על תגובתך
  אני לא משכתי קצבה כי חשבתי שכדאי יותר למשוך קצבה מאוחר יותר
  עובדה שמשך 6 שנים הקיצבה עלתה לכמעט 60% בגלל שיש לי ביטוח מנהלים עם הבטחה .4.25%
  6שנים כפול כמעט 7אחוז כל שנה והכוללת ירידת מקדם ,4.25% עם ההצמדה מביא אותך לכמעט 60 אחוז
  במילא התכוונתי למשוך קצבה 10 שנים
  אז אדחה את משיכת קיצבה אבל אקבל קיצבה הרבה יותר גדולה
  תיאורטית זה שווה יותר
  ועוד אתה מציין שאחרי שנת 2020 הפטור ייגדל אז בכלל יהיה שווה יותר
  רק שנהיה בריאים
  תודה שוב

 14. שאלת תם- אדם שפורש מעבודה ומקבל מענקי פיצויים (מעבודתו הנוכחית)- איפה מציינים אותם? רק ב- 161 א?

 15. שלום נדב,
  בסעיף 8ב' ציינת שניתן לחסוך במס על הרווחים של הפקדות במסגרת תיקון 190. *האם הכוונה למס רווחי הון (15%) ?*
  אם כן, אודה לך אם תתן דוגמה מספרית מייצגת.
  (נתונים: לזכותי יתרת פטור מקסימלית (לא משכתי פיצוים פטורים), מעל גיל 60, פנסיה מעל למינימום, אני יכולה להוון את כספי ה-190).

  ציטוט מהפוסט:
  "המשמעות היא במידה ותבחרי להפקיד בעתיד כספים במסגרת תיקון 190, תוכלי לנצל את הפטור ממס לצורך היוון הכספים בפטור ממס ותחסכי בתשלום המס על הרווחים"

  בברכה, עליזה

  • הבנת נכון, במידה ולא ניצלת את תקרת ההון הפטורה כחלק מהקצבה המזכה את יכולה להשתמש בה להיוון קצבה מוכרת (אותו חלק של 15% מס רווח הון)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: