צרכנות

משיכת כספים מקופת גמל לפני הזמן (ללא מס)

מתי אפשר למשוך קופת הגמל מבלי לשלם מס? האם משיכת הכספים מקופת הגמל בגיל 67 חייבת במס? ואיך ניתן להקטין את תשלום המס על משיכת הכספים מקופת הגמל. כללי המשיכה מקופת הגמל לשכירים ולעצמאים בהתאם למועד שבו הפקדתם את הכספים

משיכת קופת גמל

בשנים האחרונות מרבית החוסכים מפקידים לקרן הפנסיה, אך ישנם חוסכים להם יש הפקדות היסטוריות לקופת הגמל. מרביתם עובדי מדינה או רשויות מקומיות שהפקידו לקופת הגמל עבור רכיבי שכר כמו שעות נוספות או החזר הוצאות.

בדומה לקרן הפנסיה, קופת גמל היא מכשיר לחיסכון פנסיוני. הפקדות שהופקדו לקופת הגמל מתחלקות לשתיים, הפקדות עד לשנת 2008 הן הפקדות שניתן למשוך לאחר גיל 60 כסכום חד פעמי ופטור ממס רווחי הון ואילו כספים שהופקדו לקופת גמל לאחר שנת 2008 יהיה ניתן לקבל בפרישה כקצבה חודשית.

משיכה של הכספים שהופקדו לאחר שנת 2008 כסכום חד פעמי (גם בפרישה) תחשב כמשיכה שלא כדין החייבת במס של 35%.

אם זאת, ישנם כספים שהופקדו בקופת הגמל לאורך השנים ועליהם חלים כללי משיכה שונים. הכספים בקופת הגמל מתחלקים לכספים במעמד שכיר או עצמאי, בנוסף מתחלקים הכספים בקופת הגמל לכספים הוניים או כספים לקצבה בהתאם למועד שבו הם הופקדו.

קריאה נוספת:

מעמד הכספים משפיע מועד משיכת הכספים ועל המס שתשלמו במשיכת הכספים מקופת הגמל.

מתי הפקדת?מתי ניתן למשוך?איך?
עד 2005בכל שלבכסכום חד פעמי
2005-2007לאחר גיל 60כסכום חד פעמי
לאחר 2008לאחר גיל 60כקצבה חודשית
 • כספים הונים – כספים שהופקדו בקופת הגמל משנת 2005 ועד דצמבר 2007. כספים אלו ניתן למשוך כסכום חד פעמי בגיל פרישה בפטור ממס ופטור ממס רווחי הון.
 • כספים לקצבה – כספים שהופקדו על ידי העובד והמעסיק לקופת הגמל לאחר ינואר 2008. כספים אלו ניתן למשוך כקצבה החל מגיל פרישה (או בהתאם לכללי המס).

המאמר"משיכת כספים מקופת הגמל" מפרט את כללי המשיכה לעצמאים ושכירים, משיכה בסמוך לגיל פרישה, משיכה של הפקדות לפי כללי תיקון 190 ומשיכה בפטור ממס מקופות גמל עם סכום הנמוך מ- 8,000 ש"ח

בשני המקרים, גם עבור כספים הונים שהופקדו לאחר 2005 או כספים שהופקדו לאחר שנת 2008 משיכת הכספים לפני גיל הפרישה חייבת במס של 35% על כספי התגמולים. תגמולי עובד ותגמולי מעסיק.

משיכת כספים מקופת גמל בגיל 67

כספים שהופקדו לקופת הגמל עד לשנת 2008 יהיה ניתן למשוך בגיל 67 בפטור ממס. כספים שהופקדו לקופת הגמל לאחר ינואר 2008 הם כספי קצבה וככאלה יהיה ניתן למשוך אותם כהיוון קצבה תוך כדי תשלום מס שולי.

במידה שהתחלתם לקבל קצבה וטרם ביצעתם קיבוע זכויות באפשרותכם למשוך את יתרת הכספים מקופת הגמל באמצעות היוון קצבה בעזרת טופס 161ד.

במידה שסך החסכונות שצברת בקופת הגמל (ובכל יתר המוצרים הפנסיונים) נמוך מ- 104,140 ש"ח (בשנת 2024) תוכל למשוך את הכספים כסכום חד פעמי.

לצורך משיכת הכספים יש לפנות לרשות המיסים עם דוח מסלקה פנסיונית המעיד כי הסכומים שצברת נמוכים מסכום הצבירה המזערי.

במידה שאתם מקבלים קצבה מקרן פנסיה ותיקה או פנסיה תקציבית ויתרת החיסכון הפנסיוני שלכם נמוכה מ- 104 אלף ש"ח תוכלו למשוך את הכספים מקופת הגמל באישור פקיד שומה.

משיכת כספים מקופת הגמל לפני גיל 67 ללא מס

ישנם מספר מקרים בהם יהיה ניתן למשוך כספים מקופת הגמל ללא מס, עליהם נפרט ברחבה בהמשך

 • הפקדות במעמד עצמאי עד דצמבר 2005 ובקופה יש וותק של 15 שנים.
 • הפקדות במעמד שכיר עד דצמבר 2004 לאחר שחלפו 6 חודשים מסיום עבודתך ולא עבדת במקום אחר.
 • הפקדות במעמד שכיר עד דצמבר 2007 והחוסך הגיע לגיל 60.
 • סכום הכספים בחיסכון הפנסיוני נמוך 104 אלף ש"ח  והגעת לגיל פרישת חובה.
 • סכום הכספים בקופה נמוך מ- 8,000 שקלים.

שימו לב ! משיכת כספים מקופת הגמל בגיל 67 שלא לפי התנאים האלה עדיין תהייה חייבת במס של 35% ותחשב כמשיכה שלא כדין.

>>>קריאה נוספת : איך למשוך את הכסף בגיל פרישה ולא לשלם מס

משכתם כספים לפני הזמן ושילמתם מס? יתכן ואתם זכאים לקבלת החזר מס.

הקלות במשיכת כספים מקופת הגמל לבעלי הכנסות נמוכות

חוזר חדש של רשות המיסים מקל על בעלי הכנסות נמוכות במשיכת סכומים נמוכים מקופת הגמל לבעלי הכנסות נמוכות.
 עד כה לצורך משיכת הכספים היו נדרשים העובדים לגשת למס הכנסה לקבלת פטור ממס כעת החוזר מאפשר את משיכת הכספים בפטור על סמך הצהרה על גובה ההכנסה הצפויה בשנת המס.
בצירוף תיקון 21 החוזר מאפשר משיכת סכומים נמוכים של כספי הפיצויים ללא אישור מעסיק ומס הכנסה.

>>>לקריאה נוספת על הקלות במשיכת הכספים לבעלי הכנסות נמוכות

משיכת כספים במעמד עצמאי מקופת הגמל

בעבר היה נהוג להפקיד כספים לקופת הגמל כמכשיר חיסכון לעצמאים. הורים רבים פתחו קופה עבור הילדים או סבים וסבתות פתחו קופות עבור הנכדים.

כספים שהופקדו בקופת הגמל באופן עצמאי (על ידך או על ידי ההורים) עד לתאריך 31.12.2005, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, ניתן למשוך ללא מס כסכום חד פעמי.

לדוגמה,

ההורים הפקידו לך כספים לקופת גמל בשנת 2002, באפשרותך למשוך כבר היום את הכספים בפטור ממס. שים לב כי הכספים והרווחים עליהם פטורים ממס רווחי הון בדומה להפקדות לקרן השתלמות.

כספים שהופקדו לקופת הגמל באופן עצמאי לאחר ינואר 2006 ועד לתאריך 31.12.2007, כולל הרווחים שנצברו בקופה, ניתן למשוך ללא מס כסכום חד פעמי החל מגיל 60.

מתי הפקדת?מתי ניתן למשוך?איך?
עד 2005בכל שלבכסכום חד פעמי
2006-2007לאחר גיל 60כסכום חד פעמי
לאחר 2008לאחר גיל 60כקצבה חודשית

כספים שהופקדו באופן עצמאי בקופת הגמל לאחר 1.1.2008 ניתן למשוך כקצבה חודשית לאחר גיל 60

משיכת קופה גמל עצמאית היא פשוטה מאוד. המסמכים הנדרשים לצורך משיכת כספים במעמד עצמאי הם:

 • תעודת זהות
 • אישור על ניהול חשבון בנק (לדוגמה צ'ק)

משיכת הפקדות שכירים מקופת הגמל

בדומה לחיסכון בקרן הפנסיה ישנם שכירים החוסכים כספים בקופת הגמל. כיום לאחר ינואר 2008 חיסכון זה הוא חיסכון לקצבה אותו ניתן למשוך כקצבה חודשית החל מגיל 60.

כספים שהופקדו לקופת הגמל עד לתאריך 31.12.2004, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, ניתן למשוך ללא מס במידה שהחוסך פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במהלך שישה חודשי עבודה לאחר מכן, או שהפך לעצמאי, או שהחל לעבוד במקום שלא הפריש עבורו כספים לגמל או לקצבה במהלך 13 חודשים מתחילת עבודתו.

כספים שהופקדו בקופת הגמל עד לתאריך 31.12.2007, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, יהיה ניתן למשוך כסכום חד פעמי פטור ממס אם העמית הגיע לגיל 60 ויש לו לפחות חמש שנות ותק בקופה.

מתי הפקדת?מתי ניתן למשוך?איך?
עד 2004בהתאם לתנאים המפורטים מעלכסכום חד פעמי
2005-2007לאחר גיל 60כסכום חד פעמי
לאחר 2008לאחר גיל 60כקצבה חודשית

כספים שהופקדו בקופת הגמל לאחר 1.1.2008 יהיה ניתן למשוך כקצבה חודשית לאחר גיל 60

משכתם כספים לפני הזמן ושילמתם מס? יתכן ואתם זכאים לקבלת החזר מס. לבדיקת זכאות ללא עלות כנסו לקישור הבא – כניסה

משיכת כספי פיצויים מקופת הגמל

את הכספים בקופת הגמל ניתן לחלק לשניים, כספי תגמולים וכספי פיצויים. את כספי הפיצויים ניתן למשוך עד התקרה ללא תשלום מס. התקרה מורכבת ממשכורת עבור כל שנת עבודה או תקרה אותה קבע מס הכנסה הנמוך מבין השניים. בשנת 2024 תקרת הפיצויים הפטורה ממס עומדת על 13,750 ש"ח עבור כל שנת עבודה.

במקרים רבים במידה והשכר שלך נמוך מהתקרה השנתית המעסיק יכל להגדיל את הפטור המגיע לך על כספי הפיצויים עד משכורת וחצי עבור כל שנת עבודה.

דוגמא: עובד עם שכר חודשי של 5,000 ש"ח, עבד שלוש שנים במקום עבודה. הוא קיבל כספי פיצויים בגובה 17,000 ש"ח. מכיוון והשכר החודשי, 5,000 ש"ח, נמוך מתקרה השנתית כל סכום הפיצויים עשוי להיות פטור ממס כפוף לאישור פקיד השומה.

לצורך משיכת כספי הפיצויים עליך למלא את חלק ב' בטופס 161

המסמכים נדרשים לצורך משיכת כספי פיצויים מקופת הגמל:

 • תעודת זהות
 • אישור על ניהול חשבון בנק
 • במקרה של משיכה עד 4 חודשים מסיום עבודה : אישור שחרור פיצויים
 • במקרה של משיכה לאחר יותר מ – 4 חודשים מסיום עבודה : אין צורך באישור שחרור פיצויים (לקריאה)
 • טופס 161 או אישור מס הכנסה על גובה המס שיש לנכות

שימו לב ! במידה שלא תציגו טופס 161 או אישור מס הכנסה אחר תשלמו 47% מס על כספי הפיצויים בקופת הגמל.

כספי תגמולים בקופת הגמל

כספי התגמולים הם הכספים שאתה והמעסיק הפקדתם מידי חודש, כספים אלה נועדו להבטיח את הקצבה החודשית שלך בפרישה. משיכה של כספי תגמולים כסכום חד פעמי חייבת במס של 35%.

כלומר במקרים רבים משיכה של הכספים גם בגיל 67 תהייה חייבת במס של 35%. ישנם מספר מקרים בהם ניתן למשוך את כספי התגמולים בפטור ממס. חוסכים העומדים באחד מארבעת התנאים יכולים למלא טופס 159 או טופס 159א של מס הכנסה במעמד משיכת הכספים.

ארבעת מצבי המסכנות

ישנם ארבעה מקרים שהגדיר מס הכנסה שבהם ניתן למשוך את כספי התגמולים באופן הוני מבלי לשלם את 35% המס.

1. מקרה של מוות של המבוטח, מוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום הוני פטור ממס ובפטור על הרווחים.

2. במידה ונקבעה לעמית או לקרובו נכות קבועה של לפחות 75%. (יש למלא טופס 159)

3. אם אין לשני בני הזוג הכנסה חודשית העולה על שכר המינימום. במידה ולבני הזוג יש ילדים מתחת לגיל 18 ניתן להגיע להכנסה חודשית של פעמיים שכר המינימום. (יש למלא טופס 159א)

4. במידה וההוצאות הרפואיות של החוסך או שקל קרובו מגיעות למחצית מהכנסתו השנתית (טיפולי שיניים לא נכללים במסגרת ההוצאות הרפואיות) – (יש למלא טופס 159)

אני לא מסכן, אבל יש לי כספים שנחסכו לפני שנת 2005

חוסכים שיש להם כספים שנחסכו בקופת הגמל לפני שנת 2005 יוכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי על סמך הצהרה במידה והתקיים אחד התנאים הבאים:

 • סיום עבודה ותקופת חיפוש עבודה העולה על חצי שנה.
 • סיום עבודה ומעבר לעיסוק כעצמאי.
 • מעבר למעסיק חדש אשר לא ביטח את העובד בביטוח פנסיוני לתקופה של שנה.

משיכת כספים מקופת גמל כסכום חד פעמי פטור ממס בגיל 67

במידה וצברתם בכל החסכונות הפנסיונים שברשותכם סכום הנמוך מ- 104 אלף ש"ח, ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי פטור ממס גם במידה והכספים הופקדו לאחר שנת 2008.

לצורך הוכחה כי אין ברשותכם סכומים נוספים העולים על סכום זה, יהיה עליכם להציג בפני פקיד מס הכנסה דוח מסלקה פנסיונית המציג את סך החסכונות הפנסיונים שלכם.

 • סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום  הצבירה המזערי שנקבע, 104,140 ש"ח.
 • הגעת לגיל פרישת חובה, 67 שנים לגבר ולאישה.
 • אינך מקבל כל קצבה מקופת גמל אחרת (למעט קצבה מקופת גמל שהיא קרן ותיקה או קצבה בהסדר פנסיה תקציבית).

>>>קריאה נוספת : משיכת הכספים בגיל פרישה ללא מס

משיכת כספים שהופקדו בתיקון 190

תיקון 190 הוא מכשיר השקעה פיננסי המאפשר את משיכת הכספים שהופקדו בקופת הגמל במס רווחי הון של 15% נומינאלי וזאת במקום 25% ריאלי כפי שקיים במכשירי חיסכון אחרים.

כדי למשוך את הכספים שהופקדו במסגרת תיקון 190 עליכם לעמוד בשני תנאים:

 • עברתם את גיל 60
 • ברשותכם 3 תלושים המעידים על קבלת קצבה העולה על הקצבה המזערית. בשנת 2024 גובה הקצבה המזערית היא 5,012 ש"ח

במידה שאתם עומדים בכללים באפשרותכם למשוך את הסכום שהופקד במסגרת התיקון למעט סכום של כ- 38 אלף שקלים שסומן ככספי קצבה מזכה. משיכת הסכום הנוסף תהייה כהיוון קצבה בפטור או במס שולי.

קריאה נוספת:

כיצד תבצעו את משיכת הכספים מקופת הגמל ללא מס בסכומים הנמוכים מ – 8,000 שקלים?

במידה שהופקדו לכם כספים לקופת גמל עד שנת 2014 וסכום הכספים אינו עולה על 8,000 ש"ח תוכלו במקרים רבים למשוך את הכספים בפטור מקנס משיכה.

הוראת השעה שהחלה באפריל 2014 ונמשכה עד יוני 2015 אפשרה משיכת כספים בפטור ממס מקופות הגמל בסכום הנמוך של 7,000 ש"ח, ההוראה המקורית אפשרה למשוך סכומים שהופקדו עד לתאריך 31.12.2012. כעת הגדילה ועדת הכספים את הסכום הנמוך אותו ניתן למשוך בפטור ממס ל- 8,000 ש"ח ועבור סכומים שהופקדו עד לדצמבר 2013.

>>>הוראות חדשות של האוצר קובעות כי חוסכים שעומדים בכללים וצברו פחות מ- 1,350 שקלים, יקבלו את מלא הסכום בצ'ק בדואר.

מהיכן ניתן למשוך כספים בפטור ממס?

 • קופות גמל במעמד שכיר
 • קופות גמל עם כספי פיצויים
 • קרנות פנסיה ותיקות

במסגרת התקנות שאושרו, הוחלט שהאפשרות למשוך כספים תחול גם על כספים שנצברו עד סוף שנת 2013 עבור חשבונות לא-פעילים, שלא הופקדו בהם כספים. חברות הביטוח ובתי ההשקעות נדרשו לשלוח מכתבים לחוסכים שזכאים לבצע את המשיכה בפטור ממס.

במידה ואתה סבור שיש ברשותך קופה אותה ניתן למשוך בפטור ולא קיבלת מכתב שמודיע על זכאותך בקישורים המצורפים, מופיעות הנחיות לבדיקת זכאות בכל אחת מהחברות.

מה הם התנאים למשיכת הכספים מקופת הגמל בסכום נמוך בפטור ממס?

1. בחשבון בקופה לא הופקדו כספים מיום כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014.
2. לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת, מיום כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014.
3. היתרה הצבורה הכוללת, כולל כספי רכיב הפיצויים, בכל החשבונות בקופה, לא עלתה על 8,000 ₪ ב- 31/12 בשנתיים שקדמו למשיכה

דוגמאות להמחשה, היתרה הצבורה עבור בקשה שהוגשה ביום 5 בינואר 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2016. היתרה הצבורה עבור לבקשה שהוגשה ביום 5 באפריל 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2017.

שימו לב !  במידה ולא משכתם את הכספים החל מחודש מרץ 2017, אתם משלמים דמי ניהול חודשים של 6 שקלים ללא תלות בגובה החיסכון.

שאלות נפוצות לגבי משיכת כספים מקופת גמל בסכום נמוך

יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

כן. מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 8,000 ₪.

יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

לא. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים לא ניתן לבצע את המשיכה, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 8,000 ₪.

יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 ₪ ובשני 3,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 8,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות.

יש לי חשבון בו סך החיסכון הכולל הן כספי תגמולים והן כספי פיצויים הוא 10,000 ₪, אולם סך כספי התגמולים קטנה מ-8,000 ₪. האם הוא יכול למשוך רק את כספי התגמולים?

לא. התקרה הקבועה בהוראה היא סכום של 8,000 ₪ והיא מתייחסת לכל מרכיבי החשבון: תגמולים ופיצויים. לכן, בהתאם להוראה לא ניתן לבצע משיכה במקרה זה.

חוסך ביצע העברת כספים מלאה לאחר 31.12.2013 מחשבונו בקופת גמל עם חיסכון הקטן מ-8,000 ש"ח לחשבון חדש, האם יוכל למשוך את הכספים מהחשבון החדש?

לא. חוסך בעל חשבון אשר הועברו אליו או ממנו כספים לאחר יום 31 בדצמבר 2013 (היום הקובע) לא זכאי למשיכת הכספים בפטור ממס.

חוסך ביצע העברת כספים חלקית לאחר 31.12.2013 מחשבונו בקופת גמל עם יתרה צבורה הקטנה מ-8,000 ₪ לחשבון חדש, האם יוכל למשוך את יתרת הכספים בחשבון הישן?

לא. חוסך בעל חשבון אשר הועברו ממנו כספים לאחר יום 31 לדצמבר 2013 (היום הקובע) לא זכאי למשיכת הכספים בפטור ממס, גם אם טרם ביצוע העברה יתרת הכספים בחשבון פחתה מ-8,000 ₪.

היו לי שני חשבונות בשתי קופות גמל שונות, באחד 4,000 ₪ ובשני 5,000 ₪. הקופות מוזגו במהלך שנת 2013 לקופת גמל אחת. האם אוכל למשוך את הכספים?

כן. לצורך משיכת הכספים בהתאם להוראת השעה, התנאים למשיכת הכספים ייבדקו כאילו הקופות לא מוזגו.

האם ניוד 8,000 ₪ מחשבון בו יש 14,000 ₪ לחשבון חדש בקופת גמל אחרת, תאפשר משיכת כספים משני החשבונות או מחלקם?

לא. ביצוע פעולת העברת כספים בחשבון לאחר 31 בדצמבר2013 (היום הקובע) שוללת את זכאותו של החוסך למשיכת יתרת הכספים בחשבון הקיים או בחשבון החדש.

האם ההוראה חלה גם לגבי חוסך במעמד עצמאי?

ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי.

אם לחוסך יש מספר קופות גמל המנוהלות באותה חברה מנהלת, האם בוחנים כל קופה בנפרד?

בחינת הזכאות נעשית ברמת קופת הגמל ולא ברמת חברה מנהלת.


כיצד לבצע את משיכת הכספים מקופת הגמל בסכום נמוך?

ריכזנו כאן רשימה של קופות הגמל העיקריות ומידע לגבי אופן המשיכה מכל אחת מהקופות. ברוב המקרים מספיק להגיע לסניף הבנק המתפעל של הקופה בצירוף, תעודה מזהה ואישור על פרטי חשבון הבנק של החוסך אליו יועברו הכספים. למידע נוסף ניתן ללחוץ על הקישור ולהגיע ישירות לעמוד בחברה המנהלת של קופת הגמל שלך.

לאחר הגשת בקשת המשיכה יועברו הכספים לחשבונך בתוך 10 ימי עסקים.

חברה מנהלת

אופן משיכה

מידע נוסף לגבי אופן המשיכה

אלטשולר שחם

יש לפנות לחברה

מידע נוסף

אנליסט

יש לפנות לחברה

מידע נוסף

אקסלנס

יש לפנות לסניפי בנק מזרחי

מידע נוסף

הלמן אלדובי

יש לפנות לסניפי בנק מזרחי

מידע נוסף

הפניקס

יש לפנות לסניפי בנק לאומי

מידע נוסף

הראל

יש לפנות לסניפי בנק לאומי

מידע נוסף

ילין לפידות

יש לפנות לסניפי בנק לאומי או לחברת ילין לפידות

מידע נוסף

כלל, קופת גמל תמר או בר

יש לפנות לחברה בפקס או במייל
עבור קופת הגמל "תמר" – ניתן לפנות לסניפי בנק לאומי
עבור קופת הגמל "בר קרן גמולים" – ניתן לפנות לסניפי בנק הפועלים

מידע נוסף

מיטב דש

יש לפנות לחברה בפקס או במייל

למידע נוסף

מנורה מבטחים (למעט קופת גמל מור)

יש לפנות לסניפי בנק פועלים

מידע נוסף

מנורה מבטחים, קופת גמל מור

יש לפנות לסניפי בנק לאומי

מידע נוסף

פסגות

יש לפנות לסניפי בנק פועלים או לחברה

מידע נוסף

קופת גמל גל או כלנית (הסתדרות המורים)

יש לפנות לחברה

מידע נוסף

קופת גמל רשף או הילה (ארגון המורים)

ייש לפנות לסניפי בנק לאומי או למנורה מבטחים

מידע נוסף

 לא מצאתם את קופת הגמל שלכם? תרשמו לנו בתגובות ונוסיף אותה.

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

משיכת כספים מקופת גמל לפני הזמן (ללא מס) by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. שלום,

  לא מופיעות הקופות: גל, רשף, מגדל- מקפת, פריזמה.
  ורציתי לדעת אם מדובר גם בקרנות פנסיה?
  תודה
  אשמח לעידכון
  רוית כהן
  0546431050

  1. פריזמה נרכשה על ידי פסגות, מגדל – מקפת זאת קרן פנסיה. הוראת השעה לא חלה על קרנות פנסיה. רק על קופות גמל

   1. שלום,
    לגבי מגדל – בבדיקה עלה כי יש לי ביטוח למקרה מוות – שזה לא פנסיה, האם אפשר לדעת לאיזה בנק לפנות?
    תודה רבה!!

     1. אז מה עושים במקרה של ביטוח חיים לא פעיל שיש בו יתרה זניחה (פחות מ- 200 ש"ח)?

 2. תהיו ברוכים על האתר,
  איך אני מקבלת את הטופס למשיכת כספים?

  בתודה

 3. שלום,

  בנתונים שקיבלתי רשום שישנה קופת גמל ב"מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל". לצערי האתר של מגדל אינו נגיש בכלל בימים האחרונים ואני לא מצליחה להשיג אותם טלפונית… :-/

  תודה!

 4. האם הפטור חל גם על קרנות פנסיה ותיקות כמו מבטחים הישנה? לקרנות לא פעילות?

   1. תודה על התשובה,
    איך מתבצעת המשיכה? האם עלי לפנות לקרן הפנסיה?

     1. במקפת טוענים שלא מכירים את ההרחבה על הפטור. יש מסמך של משרד האוצר?

 5. בתשובה לשירלי,

  האם את מתכוונת לקרן פנסיה חדשה מקפת שבבעלות מגדל? ההוראה לא חלה על קרנות פנסיה חדשות, רק ותיקות.

 6. האם צריך לקבל אישור ממס הכנסה לצורך משיכת הכספים מקרן פנסיה ותיקה?

 7. מה ההגיון בכך שעבור כל קופה צריך לגשת לבנק אחר?
  יש לי 4 קופות כל אחת נפתחה אצל מעסיק אחר וכל אחת רדומה עם סכום נמוך..
  לפי הרשימה אני צריך לגשת ל 4 בנקים שונים.
  חשבתי על לאחד אותם ואז לגשת לבנק אחד אבל לפי הקריטריונים אם אני אאחד אותם אז זה יחשב כתנועה ולכן כבר לא אהייה זכאי למשוך את הכספים.

 8. זאת אומרת מי שבקרנות החדשות לא יכול למשוך כספים ללא תשלום מס. אלא אם כן יש דרך אחרת לעשות כן?

 9. היי נדב,
  יש לך הצעה מה לעשות עם קופות ממש קטנות, של 1 ש"ח, של 6 ש"ח,
  מה יקרה אם לא נמשכו הכספים?

 10. שלום נדב,
  1. יש לי כמה קופו"ג קטנות במקומות שונים – כיצד אני מבצע איחוד שלהם לקופה אחת ? אני לא רוצה לפדות.
  2. אני רוצה לחסוך סכום נזיל שיש לי, כך שגם ישאר נזיל וגם אוכל לקבל תשואה גבוהה מפק"ם בבנק.
  קראתי אצלך באתר, על כמה אופציות ולא ברור לי מה כדאי – האם קופ"ג להשקעה, או פוליסת חיסכון ?
  תודה לך,
  אבי

  1. שלום אבי

   1. לא ניתן לאחד מספר חשבונות בקופות קטנות לקופת גמל אחת. יש אפשרות להעביר את הכספים לקרן פנסיה אבל בצורה הזאת הכספים כבר לא יהיו כספים הוניים.
   2. אכן יש היום גם פוליסת חיסכון וגם קופת גמל להשקעה. לתפיסתי החיסכון בקופת גמל להשקעה עדיף. אך במידה ותקבל דמי ניהול נמוכים יותר בפוליסת חיסכון זאת אפשרות גם להשקיע במוצר זה.

   1. שלום נדב,
    אולי אני לא מגדיר נכון וצריך לבצע "ניוד" קופות גמל. כלומר, להעביר את כל הקופות הקטנות לחברה אחת ושם באותו גוף לאחד/למזג את כל הקופות תחת קופה מובילה אחת, עם כמה מסלולים.
    האם זה אפשרי וכיצד מבצעים את ההליך ? ( כל הקופות נזילות ).
    תודה.

     1. כלומר, רק לפדות או להשאיר ולשלם דמי ניהול שאוכלים את החיסכון ?
      ודבר נוסף – באם רוצים להפקיד 140,000 ש"ח בקופת גמל להשקעה, האם צריך והאם ניתן לפתוח 2 קופות של 70,000 ש"ח בכל אחת באותה חברה, או שצריך בחברות שונות ?

   2. נדב שלום
    תודה לעצות המועילות.
    שאלה בנושא קופת גמל מבטיחה תשואה (יותר מנורה): עד איזה גיל ניתן להמשיך להפקיד בתנאי הבטחת תשואה?
    האם יש משמעות או קשר לכך שהעמית ממשיך לעבוד גם מעבר לגיל 67?

    תודה
    דורון

    1. בקופת גמל מבטיחת תשואה ישנה זכאות לתשואה מובטחת לכל החיים,
     במקרה של הפסקת הפקדות עדיין זכאים לתשואה מובטחת אך לא ניתן לחדש הפקדות

  1. בוקר טוב יעקב,

   החל מינואר מי שמנהל את קופות הגמל של איילון היא מיטב דש, מציע לפנות אליהם בשאלה כיצד לבצע את המשיכה מקופות אלו.

 11. באם קיימת קופת גמל שיש בה מעט יותר מ-8000 ש"ח (כ-8600), האם ניתן למשוך 8000 ש"ח בפטור ממס ולשלם את המס של 35 אחוז על ההפרש בלבד? או שבמקרה כזה אין בכלל זכאות למשיכה פטורה ממס?

  1. בוקר טוב,

   כדי למשוך ללא מס צריך לעמוד בכללים המופיעים בעמוד לגבי מצב הקופה ומועדי הפקדת הכספים. במידה ועומדים בכללים לא צריך לשלם מס כלל.
   במידה ולא עומדים בכללים, משלמים 35% מס על כל הכסף ולא רק על החלק העודף.

   1. לגבי קופה קטנה של 2000 אבל עם הפקדה במהלך 2014 ולכן אינה עומדת בקריטריון:
    1 – האם יתחילו להוריד 6 ש"ח לחודש.
    2 – האם סביר שבשנה זו יקדמו את התאריך של סוף הפקדות בשנה נוספת ?

    1. שלום יגאל,

     כן בחשבון קטן יגבו דמי ניהול של 72 שקלים בשנה. כרגע לא יגדילו את מועד ההפקדה האחרון.
     האם לא ניתן לנייד את הכספים לקרן פנסיה בה יש לך כספים?

     1. שאלתי לפני 4 שנים ואני שואל שוב:

      יש לי קופ"ג קטנה, אבל היתה הפקדה קטנה ב- 2015.
      לכן לא עומד בקריטריון של פטור במשיכה.
      עברו 4 שנים.
      האם יש עדכון לקריטריון ?
      או אולי מדברים כל עדכון בקרוב ?
      תודה

      1. אין שינוי בתנאים, יהיה ניתן למשוך כהיוון קצבה במידה ויש פנסיה מעל 4,500 ש"ח
       או כסכום חד פעמי במידה וכל החסכונות נמוכים מ – 93 אלף ש"ח

 12. נדב שלום קיבלתי מכתב מאקסלנס כי ישלי קופת על סך של 7800 שח במכתב שלחו אותי לבנק מזרחי למשוך את הקופה בהתאם להוראת השעה וכאשר הגעתי לבנק נמסר לי כל צילום ההמחאה וצילום תעודת הזהות יועבר לחברה עצמה ולאחר יצירת קשר עם החברה התחילו בטרטור ובבקשות לשנות את טופס משיכת הכספים מקופת גמל לפיצויים לאחר מכן ביקשו אישור מביטוח לאומי כי אין הפרשה של כספים לאחר מכן ביקשו אישור מפקיד שומה שקבע כי יש לנכות מס בשיעור של 31 אחוז לאחר עברת האישור של פקיד הדומה להמשך טיפול של החברה נמסר לי יש לפנות שוב לפקיד שומה בצירוף מכתב מהחברה המציין כי יש פטור מלא ממס על כספי פיצויים בצבירה נמוכה ע"פ הוראת שעה בפניה חוזרת לפקיד שומה מסר כי הפטור אינו חל כספי פיצויים אלא רק על קופות גמל (למרות שבאתר של משרד האוצר זה מופיע תחת קופת גמל ) מדובר בכספים משנת 82 בהיותי קטין , לפי מה שקראתי ולמיטב הבנתי ניתן למשוך את הכספים עם פטור מלא האם נכון ומה עלי לעשות כי החברה מתעקשת לנכות מס בשיעור 31 אחוז ???
  אודה לתשובתך המהירה חיים בכר

  1. ערב טוב חיים,

   הפטור ממס על משיכה בסכומים נמוכים חל גם על כספי פיצויים שהופקדו עד לשנת 2014. מומלץ כי תפנה שוב למס הכנסה.

   1. פניתי למס הכנסה שוב הם מסרו כי אין מה לעשות ויש לנכות מס מה עליי לעשות פשוט מטרטרים כל משהו שמגיע לי

 13. יש לי קופה נמוכה 8000 שח במגדל חברה לביטוח והם אמרו לי שאני צריך לשלם מס של 35% האם זה נכון ולמי עליי לפנות אם זה לא נכון
  אודה לתשובתך

  1. הוראת השעה חלה על קופות גמל וקרנות פנסיה ותיקות. ההוראה אינה חלה (כיום) על פוליסות ביטוח וקרנות פנסיה. יש הצעה להרחיב בעתיד את הוראת השעה.

   1. האם הוראת שעה חלה על קופת גמל של תעשיה האווירית? על פסגות? ישנה רשימה כזאת?

 14. המון תודה על המידע נדב!
  ציינת שאפשר לנייד מקופ״ג לקרן פנסיה –
  האם תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה באה לידי ביטוי בעת ניוד לקרן הפנסיה?
  אם כן, איך מחושבת ״תקרת הניוד״ – על בסיס שנתי? רב שנתי?

  1. כן, שים לב שבטופס הניוד עליך לציין את התקרה השנתית לקרן הפנסיה. במידה והיתרה בקופת הגמל (יתרה חלקי הותק של הקופה) עולה על אותה תקרה שנתית הכספים יגלשו לקרן המשלימה. בנוסף במידה ויש לך הפקדות שוטפות לקרן המקיפה לא תוכל לנייד תקרה מלאה והיתרה תגלוש לקרן משלימה.

   זאת התאוריה, בפועל קליטת הכספים עשויה להשתנות מקרן לקרן.

   1. תודה נדב.
    הייתי מצפה שרק ההפקדות בקופה המקבלת ישפיעו על התקרה. תוכל להסביר איך הותק בקופה המעבירה משפיע גם הוא על החישוב?
    [כמו כן אם יש מקור מידע שמסביר את הנושא אשמח אם תפנה אותי ולא אטריד אותך בעוד שאלות. :)]

    1. נראה לי שמצאתי – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), סעיף 2(ד)(1).
     הסכום שאפשר להעביר מהקופה המעבירה חסום בתקרת ההפקדה החודשית (בעת ההעברה) כפול מספר חודשי הותק בקופה המעבירה.

 15. יש בקופת הגמל כ 8750 ש"ח. ולא היו תנועות כל שהן בקופה משנת 2010. האם אני יכול למשוך 8000 ללא מס ואת 750 הנותרים למסות.
  תודה

  1. במידה וקופת הגמל לא עומדת בכללים שמופיעים בראשית הכתבה לגבי סכום הכספים ומועדם לא יהיה ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס.

 16. נדב שלום,
  האם אפשר למשוך יתרה נמוכה גם מקופת גמל משלמת לקצבה?
  אם ככה, מעבירים מקרן פנסיה חדשה לקופת גמל משלמת ומושכים את הכסף.

 17. שלום רב!
  האם גם ב-2018 קיימת אפשרות למשוך יתרות קטנות? מה זה יתרה קטנה היום?
  האם חייבים להיות בגיל פרישה כדי למשוך יתרות קטנות?

  1. ניתן למשוך סכומים מתחת ל – 8,000 שקלים מקופות הגמל בהתאם לתנאים שמופיעים למעלה. לא חייבים להגיע לגיל פרישה כדי למשוך את הכסף.
   במידה וכל החסכונות הפנסיונים שלך בגיל 67 נמוכים מ – 91 אלף שקלים תוכל למשוך אותם ללא קנס משיכה.

 18. שלום נדב,

  ברשותי קופת גמל הונית אשר נפתחה אי שם ב 1990.
  מאז שנת 2005 לא הופקדו יותר כספים בקופה, פרט לסכום זניח של כ 300 ש"ח.
  אני לא כל כך יודע מה הן ההטבות בקופה כזאת ורציתי לשאול מספר שאלות:

  1. מהן ההטבות בקופת גמל הונית?
  2. האם ניתן להעביר אותה לבית השקעה אחר ולשמור על אותן הטבות?
  3. מה צריך לבצע על מנת להעביר אותה לבית השקעות אחר ולשמור על ההטבות, בהנחה שיש הטבות וניתן
  לשמור עליהן?
  4. לאחר פנייה לבית ההשקעות בו קיימת הקופת גמל, נמסר לי שאין עם מי לדבר בקשר למיקוח על דמי ניהול.
  האם זה נכון?

  תודה מראש
  כפיר

  1. ערב טוב כפיר,

   1. קופת גמל הונית. ניתן למשוך כסכום חד פעמי פטור ממס בהתאם להנחיות המופיעות במאמר. בניגוד להפקדות אחרות אותן ניתן למשוך כקצבה חודשית.
   2. בהחלט, באפשרותך להעביר את הכספים לכל קופת גמל אחרת. הכספים ישארו הוניים.
   3.במידה ואתה מעוניין אתה צריך רק לבחור בין השקעות או חברת ביטוח והיא תפעל להעברת הכספים.
   4. במידה ובית ההשקעות בו אתה פעיל היום לא מעוניין להוריד לך את דמי הניהול זה רק מחזק את סעיף 3. תבחר בין השקעות אחר שיסכים להוריד לך דמי ניהול. ככל שהחיסכון שלך גבוה יותר ההסתברות שזה יקרה יותר גבוהה.

   1. יש לי שאלה נוספת:

    5. בעת העברה של קופת גמל הונית לבית השקעות אחר, יש צורך בפרוצדורה
    מסויימת על מנת לשמור על ההטבות (קוד קופה מסויים?) או שהכל אוטומטי?

    תודה.

 19. שלום, כספי פיצויים בקופת גמל משנת 2003 ע"ס כ- 2500 ש"ח. נתנו לפדות את הגמל ולפיצויים מבקשים טופס 161. המעסיק- עמותה שעדין רשומה כפעילה ברשם העמותות אבל לא ניתן לקבל טופס מאף אחד. אין גורם אחראי וחשבונאי. העמותה לא פעילה בפועל למרות שאף אחד לא טרח לסגור אותה ברשם העמותות. מה עלי לעשות?
  תודה מראש
  רפי

  1. במקום טופס 161 ניתן לגשת למס הכנסה עם אישור צבירה מהקופה ועם תלושי שכר ולקבל פטור או לחלופין לשלם מס מירבי של 47%

   מה שתעדיף

   1. תודה נדב אבל לא נראה לי שהבעיה כאן זה מס הכנסה. לדברי הקופה (פסגות) צריך אישור מעביד לשחרור הכספים. אמרו לי משהו עך לפנות לבית הדין לעבודה. אתה מכיר דבר/אופציה כזו?
    כרגע אני עצמאי כך שגם אין לי תלושי משכורת

    בתודה
    רפי

    1. זה כבר אישור אחר שמס הכנסה אינו יכל לעזור לגביו.
     בדרך כלל בסכומים כאלה בית ההשקעות מאמץ נהלים פנימים כמו חתימה על כתב הצהרה לפעמים חתימה בנוכחות עורך דין. מפתיע שזה הפתרון שבו הם נקטו בפיצויים מלפני 15 שנה.

     1. ונראה לך שאני יכול לעשות משהו בעניין? מה זה אומר פניה לבית הדין לעבודה? להגיש תביעה?

 20. האם אין כוונה להאריך את הוראת השעה גם מעבר לשנת 2014 ?
  למשל, עכשיו אנחנו ב2018, ומשנת 2015 לא הפקידו לי כספים לקופת גמל עם סכום קטן.
  הייתי שמח לסגור אותה ולשכוח ממנה.

  1. ערב טוב יוסי,

   כרגע לא, המטרה של הוראת השעה לא היתה לאפשר משיכת כספים בפטור ממס אלה לנכות קצת חשבונות.
   אם יש לך חשבון קטן בקופת גמל אפשר להעביר אותו לחיסכון אחר, נניח בקרן פנסיה.

 21. ללקוחה בת 68, יש בקופת גמל כלל תמר, 121,500 שקל.
  לפי המסלקה, 35,000 שקל הינם קיצבתיים, ו- 86,500 הינם הוניים.
  האם זה עונה על ההגדרה של "סכום צבירה מזערי"? שכן, היא יכולה למשוך את 86,500 השקל ההוניים ואז ישארו "רק" 36000 שקל הקיצבתיים שהם נמוכים מ-91,800.

  תודה מראש

 22. שמעתי בעבר שישנה אפשרות לקבל אישור חריג ממס הכנסה לגבי קופות שסכומן עובר במעט את 8000 שח.
  ברשותי קופה ע"ס כ8500 שקלים.
  האם הדבר נכון?

 23. נאמר לי שע"י שימוש בטופס 116א -הורה נטול יכולת מעל 90% ניתן למשוך את סכומי הקיצבה לאחר גיל הזכאות פטור ממס, האם נכון? האם יש מגבלות? כיצד לפעול?
  תודה מראש

 24. שלום גרנות קופת גמל לא מופיעה התקשרו אלי ואמרו שישלחו מכתב אך לא הגיע מנסה למצוא באינטרנט למי לפנות אך לא מוצא, אשמח לעזרה

 25. יש ברשותי קופת גמל לתגמולים עם קצת פחות מ-9000 ש"ח נכון להיום
  במידה ואמשוך חלק מכספי הקופה עם תשלום מס של 35% כך שיישארו בקופה פחות מ-8000 ש"ח, האם אוכל למשוך את היתרה בקופה ללא תשלום המס?
  תודה רבה

  1. לא, ישנם כללים למשיכת כספים מקופת גמל עם פחות מ- 8,000 שקלים.
   אפשר לראות אותם בכתבה למעלה. במידה והסכום הצבור בקופה היה גבוה במועד הבדיקה מ – 8,000 שקלים. הקופה לא תעמוד בכללים.

   1. נדב שלום,

    ראיתי שאחד התנאים לאפשרות למשיכה ללא 35% מס הם שההכנסה של שני בני הזוג אינה עולה על שכר מינימום. האם כלל זה תקף במקרה בו בני הזוג אינם עובדים במשרה מלאה? או שההכנסות אינם מגיעים משכר עבודה (חסכונות למשל).

    תודה רבה

 26. שלום רב
  יש לי בקרן פנסיה סך של 23,000 ש"ח כולל פיצויים ותגמולים. (מתוכם 8,000 ש"ח לפיצויים).
  הכספים הופקדו החל משנת 2017. אני בת 60.
  האם אני יכולה להתחיל לקבל פנסיה כיום? אם לא,
  אם ברצוני לשחרר את הכספים האם אצטרך לשלם מס על התגמולים?

  1. סכום של 23 אלף שקלים מקנה זכאות לקצבה בגובה של כ – 100 ש"ח. קצבה בגובה הזה חייבת בתשלום דמי ניהול של כ- 30 ש"ח בחודש.
   משיכה של התגמולים עשויה להיות חייבת בקנס בגובה 35%. במידה ואת לא עובדת יותר היום, יתכן ותוכלי למשוך את הכספים על סמך הצהרה על מיעוט הכנסות ומילוי טופס 159א מול קרן הפנסיה/ קופת הגמל

 27. נדב שלום,
  כבר מספר שנים אני עוקב על האתר המצויין שלך 🙂

  משיכת כספי תגמולים קצבתיים פטור ממס במקרה של מוות של המבוטח.
  זה מקופת גמל כמו שאתה מסביר.

  האם זה נכון גם לביטוח מנהלים (הפקדות אחרי 2013), מקרה של מוות של המבוטח אחרי סיום עבודה ?
  האם מוטבים יוכלו למשוך את הכספי תגמולים קצבתיים כסכום הוני פטור ממס ובפטור על הרווחים?

  אם כן, יש משמעות להשאיר את התגמולים האלה לירושה.
  תודה מראש
  שלמה

  1. תודה רבה שלמה,

   במידה ומקור ההפקדות הן הפקדות שבוצעו במהלך העבודה, הכספים והרווחים עליהם יהיו פטורים ממס.
   במידה ומדובר בהפקדות במסגרת תיקון 190, ומקרה המוות ארע לאחר גיל 75 הכספים יהיו חייבים במס של 15% על הרווח הנומינאלי.

   1. תודה רבה!
    זה כן הפקדות שבוצעו במהלך העבודה (פוליסה נוספת להפקדות של ההפרש התגמולים בין 6.5% ל-5%)

 28. היי נדב,תודה רבה על הפוסט המעשיר.
  לגבי משיכת כספי תגמולים שהופקדו לפני שנת 2004,במקרה של שכיר שפרש מעבודתו לפני חצי שנה,ולא החל לעבוד שוב כשכיר.
  הכוונה על עמית שסיים לעבוד היום אצל המעסיק שהפקיד לו לקופה, ויוכל למשוך תוך חצי שנה,אם לא יעבוד כשכיר במקום אחר??תוך הצגת אישור שחרור כספים מאותו מעסיק? במידה וחא,אודה לביאור הסעיף .

 29. נדב שלום,
  ראשית – תודה על האתר מאיר העיניים ומרחיב הדעת שלך. בהחלט שוה ביקור לכל המתעניין בתחום.
  ושאלתי – יש לי, בעוונותי, שלוש קופות פנסיה קטנות (אחת 3000 ש"ח ושתיים אחרות פחות מ 20K ש"ח כ"א) שכל ההפקדות אליהן הסתיימו לפני 2004, הפסקתי לעבוד במקומות העבודה האלה עוד הרבה לפני כן, ואני עצמאי כבר יותר מ 10 שנים ואני מעל לגיל 60. אני מנסה למשוך את הכספים שלי, והבנתי לפי הסבריך, שאני זכאי לקבלם ללא מס אולם הקרנות מתעקשות שעלי להביא להם אישור של פקיד שומה, אני מניח שהכוונה היא לטופס 159א. האם אוכל להימנע מכך או שאיאלץ לערב את מס הכנסה כאן?

  1. הי דודי,

   תבחין בין קופת גמל לקרן פנסיה. באפשרותך למשוך כספים מקרן פנסיה שהופקדו לפני שנת 2000 ללא מס. הפקדות לאחר שנת 2000 הן הפקדות רק לקצבה ומשיכה אחרת תחשב כמשיכה שלא כדין.
   ראה עוד כאן https://pensuni.com/?p=321

 30. שלום

  אבי הגיע לגיל 80 ויש לו קופת גמל לתגמולים שהצטברו בה 213 אלף ש"ח על כספים שהופקדו כולם עד 1997. הוא קיבל ממס הכנסה אישור לפטור ממס על קצבה מהוונת לשנת 2019 עד סכום 93,478 ש"ח.

  האם בשנה הבאה יוכל לקבל עוד פעם כזה אישור' או שעל כל כסף נוסף שיימשך מהקופה מעבר לסכום שצוין הוא יצטרך לשלם מס?

   1. החברה המנהלת, "מגדל", רוצה אישור של מס הכנסה לכל הכספים ומסרבת למסור עמדה מהי דעתה בנושא.

 31. שלום נדב,

  יש לי קופת גמל שמוגדרת כעצמאי בה הפקידו לי כספים פעם אחת ב-1991.
  אשמח לדעת מה הכוונה במשיכה חד פעמית? האם ביכולתי למשוך רק מחצית מהסכום ולהשאיר את היתרה?

  תודה מראש,
  עופר

 32. שלום נדב.

  מופיע לי בדוחות השנתיים שיש לי ביטוח מעורב מסולק בחברת מגדל על סך 7000 ש"ח, מדובר בביטוח פרט. תחילת הביטוח 1996 וסוף הביטוח ב 2015. רשום בדוח שהפוליסה עכשיו מסולקת ומוקפאת. כמו כן רשום שהכספים נזילים.
  פניתי לסוכן בבקשה למשוך את הכספים והוא טוען שאין אפשרות למשוך אלא אם אני מובטל וגם אז עליי לשלם מס של 35 אחוז…
  הוא לא ענה לי למה רשום שהכספים נזילים.
  יש לציין שאינני זוכר מה הייתה הקופה הזאת במקור ומדוע פתחתי אותה…
  האם באמת אי אפשר למשוך למרות שכתוב שהכספים נזילים ומדובר בפוליסת פרט?
  אם אפשר למשוך, האם יש איזשהו מס או קנס?
  האם כשרשום שהכספים נזילים ופג

 33. שלום נדב.

  מופיע לי בדוחות השנתיים שיש לי ביטוח מעורב מסולק בחברת מגדל על סך 7000 ש"ח, מדובר בביטוח פרט. תחילת הביטוח 1996 וסוף הביטוח ב 2015. רשום בדוח שהפוליסה עכשיו מסולקת ומוקפאת. כמו כן רשום שהכספים נזילים.
  פניתי לסוכן בבקשה למשוך את הכספים והוא טוען שאין אפשרות למשוך אלא אם אני מובטל וגם אז עליי לשלם מס של 35 אחוז…
  הוא לא ענה לי למה רשום שהכספים נזילים.
  יש לציין שאינני זוכר מה הייתה הקופה הזאת במקור ומדוע פתחתי אותה…
  האם באמת אי אפשר למשוך למרות שכתוב שהכספים נזילים ומדובר בפוליסת פרט?
  אם אפשר למשוך, האם יש איזשהו מס או קנס?

 34. שלום נדב
  אני בפנסיה ומקבל קצבת פנסיה מאלטשולר. (סך כל הפנסיות שלי בחודש הן 2700 ש"ח)
  מסתבר שיש לי באלטשולר קופת גמל מסולקת עם 50 ש"ח וקרן פנסיה לא פעילה עם 250 ש"ח.
  איך אפשר למשוך אותם בלי לרוץ למס הכנסה לקבל פטור.
  תודה
  אבי ג

  1. במידה ואלה הן הכנסות היחידות שלך ניתן למשוך את הכספים על סמך מיעוט הכנסות. את הפעולה אתה מבצע ישירות מול הקופה (אלטשולר) בהתאם לכללים שלהם.

   אתה יכל לראות מידע נוסף כאן https://pensuni.com/?p=656

 35. שלום נדב

  מופיע לי בדוחות השנתיים שיש לי ביטוח מעורב מסולק בחברת מגדל על סך 7000 ש"ח, מדובר בביטוח פרט. תחילת הביטוח 1996 וסוף הביטוח ב 2015. רשום בדוח שהפוליסה עכשיו מסולקת ומוקפאת. כמו כן רשום שהכספים נזילים.
  כמה מס משלמים במשיכה?
  25 אחוז על כל הרווחים או שהיו שנים פטורות ממס?

 36. שלום נדב.
  השלמתי 35 שנות עבודה,ובזה הגעתי למקסימום בחוק שזה 70% פנסיה.יש באפשרותי להקפיא את הזכויות בקרן הוותיקה נתיב,ולעבור לקרן חדשה שבה יש גם אובדן כושר עבודה.השאלה שלי היא האם כדאי להמשיך ולהפריש לאותה קרן ותיקה,או לפתוח קופה חדשה? יש לציין שיש לי עוד 10.5 שנות עבודה עד גיל 67.אני שכיר.

  1. ערב טוב איציק,

   לא ניתן לענות על שאלות כאלה באתר ולא מומלץ לחפש תשובות לשאלה הזאת באינטרנט. עליך להגשת לאיש מקצוע שיחשב את ההשפעה של המשך ההפקדות על השכר הקובע שלך לפנסיה ומנגד הפסקת ההפקדות ומעבר למוצר פנסיוני חליפי.

 37. נדב שלום,

  פסגות עיכבו לי את משיכת קופג פטורה ממס במשך 4 חודשיים ללא סיבה מוצדקת משכו אותי ושיכנו אותי לא להוציא בניגוד לרצוני מה עללי לעשות.

  1. ככל והם עיכבו את המשיכה שלא כדין עליהם לפצות אותך. אם הם שיכנעו אותך שלא למשוך את הכספים אין מה לעשות כנגד זה

 38. תודה רבה על המאמר המפורט!
  אשמח לוודא שאני מבין נכון וכן שאלה נוספת:
  1. לאשתי שתי קופות גמל במעמד עמית-עצמאי באותו בית השקעות, כ-100k כל אחת אליהן הופקדו כספים על ידי ההורים לאורך השנים. הותק לענייני מס הכנסה כפי שמופיע בדו״ח השנתיים הוא 1993. להבנתי, כל הכספים שהופקדו עד סוף 2005 לרבות הרווחים עליהם, ניתנים למשיכה חד-פעמית עם פטור מלא ממס. האמנם? הסיבה שאני מוודא היא שלא מצאתי לזה מקור נוסף בשום מקום (כל-זכות, אתר משרד האוצר וכו׳ מהם ניתן להסיק שאין פטור במשיכה חד פעמית בסכומים מעל 8000 ש״ח גם בקופה ותיקה פרט למקרים המפורטים).
  2. האם ניתן לנייד את הכספים לקופת גמל להשקעה בניהול עצמי (IRA) באותו בית השקעות או אחר תוך שמירה על הפטור ממס?

  1. הי איציק,

   1. לא צריך לחפש מקורות חיצונים. מספיק שתפנו לבין ההשקעות והם יגידו לכם מה תאריך הנזילות של הכספים. לפי מה שאתה מתאר הכספים צריכים להיות נזילים כבר היום (וותק של 15 שנים)
   2. מעמד הכספים ישמור גם בניוד לקופת גמל אחרת או בניוד לקופת גמל בניהול אישי IRA

   1. תודה על התגובה המהירה.
    לגבי השאלה הראשונה, עפ״ הדו״ח השנתי האחרון כל הכספים נזילים למשיכה, אך האם נזיל למשיכה משמעותו במקרה הזה פטור ממס על הרווחים?

 39. האם תיקון 5 מחייב שהעמית לא מקבל כלל קצבה מקרן פנסיה (למעט מותיקה ותקציבית)?
  או שאם יש לעמית קצבה פחותה מקצבת מינימום ויש לו צבירה פחותה מסכום צבירה מזערית – יוכל למשוך לפי תיקון 5?
  נניח קצבה של 2500 ש"ח וצבירה של 90000 ש"ח -האם יוכל למשוך בפטור ,או לא?

 40. שלום נדב
  איזה טופס מס הכנסה יש למלא בכדי לקבל פטור ממשיכה חד פעמית של סכום הנמוך מ94,000 ש"ח?
  כיצד מבצעים את התהליך?
  האם ניתן להביא אישור סטייטמנט שנתי או שחייבים את המסלקה הפנסיונית

  תודה

  1. אני לא מכיר טופס ספציפי שהם הפיקו לצורך כך. הפקיד צריך לראות את סך החסכונות שלך ולכן הם מבקשים דוח מסלקה ולא אישור ספציפי מהקופה

 41. נדב שלום,
  חוסך מעל גיל פרישה, שהכנסתו מפנסיה פטורה ממס, ומשך בשנת המס מקופת גמל להשקעה ונוכה לו מס על הרווחים במשיכה זו.
  האם באמצעות הגשת דוח שנתי, יזוכה בפועל על חלק מהמס שנוכה, מאחר ויחושב ע"פ מדרגות המס?
  האם תשובה זו תקיפה לכל משיכה שהוא ימשוך מקופת גמל, ולא רק מקופת גמל להשקעה?
  תודה!

  1. ככל ולא ניצל את מלא נקודות הזיכוי שלו יוכל לקזז את המס שנוכה.
   לגבי משיכה מקופת גמל, ככל והקצבה שלו עולה על הקצבה המזערית אז משיכה כזאת היא היוון קצבה בהתאם למס השולי

   1. תודה רבה.
    שאלה נוספת אם כך ברשותך –
    האם יש הגבלה כלשהי על משיכה הונית מקופת גמל, לחוסך שהפקיד כעצמאי לאחר גיל פרישה, לקופת גמל / לקופג ע"פ תיקון 190 (זמן מינימלי שצריך לעבור ממועד ההפקדה עד למשיכה וכד')?

    1. ערב טוב,

     אין זמן מינימאלי, משיכה מהחיסכון הפנסיוני לוקחת 4 ימי עסקים.
     משיכה של קצבה מזכה מקופת גמל תחשב כהיוון קצבה ותהייה חייבת במס שולי, ומשיכה של קצבה מוכרת (תיקון 190) תהייה חייבת במס רווחי הון בשיעור של 15%
     שתי המשיכות אפשרויות בתנאי שקיימת קצבה העולה על הקצבה המזערית, אחרת המשיכה תחשב כמשיכה שלא כדין ותהייה חייבת במס בגובה 35%

 42. היי נדב,
  שאלה לגבי משיכת כספים קצבתיים עד גובה תקרת הפטור של כ- 94,000 ש"ח בסכום חד-פעמי.
  הכל בקירוב.
  נניח שיש 2 קופות, אחת קצבתית בסך 150,000 ש"ח (תגמולי עובד-מעביד) ואחת הונית בסך 50,000 ש"ח.
  אין פנסיה בכלל (רק קצבת זקנה מביטוח לאומי).
  ע"מ להינות מהפטור, האם צריך תחילה לרוקן את הקופה הקצבתית במשיכה של 60,000 ש"ח (עם מס 35%), כך שיוותרו 90,000 ש"ח ואז ניתן להגיש בקשה לפקיד השומה למשיכה בפטור, או שמא חייב לרוקן גם את הקופה ההונית (50,000 ש"ח) בכדי שבמסלקה יהיה רק אותם 90,000 ש"ח קצבתיים?

  תודה, דור

  1. ההגדרה בחוק קופות הגמל היא :

   (ב) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים ובקופות גמל לקצבה אחרות שאינן קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי

   כיום גם קופת גמל נחשבת כקופה לקצבה

   1. היי נדב,
    תודה על התשובה.
    אך עדין לא ברור ממנה האם חייבים לרוקן גם את הכספים ההוניים (50,000 ש"ח לפי הדוגמא) או שמא הקופות ההוניות לא במשחק ה- 94,000 ש"ח?

    תודה

 43. נדב שלום, ראשית האתר שלך נהדר, מוגש בצורה ברורה ומסודרת. תודה רבה על העשייה! שאלה לי לגבי קופת גמל לעובד זר. האם חל עליו נושא המשיכה כדין / לא כדין של כספי גמל? לעובד קופת גמל באקסלנס שפתח לו המעסיק. הגמל במקרה שלהם הוא רק בעל אלמנט של חיסכון ולא של פנסיה . יותר מכך – כאשר המעסיק הפריש לקופה העובד לא קיבל (כי לא היה זכאי) הטבה במס מכח סעיף 45א (שמעניקה 35% זיכוי מס בהפקדה לקופות גמל) . מסיים כעת העסקה ורוצה למשוך את כספי הגמל. בעת המשיכה אקסלנס מגדירים זאת כמשיכה שאינה כדין והעובד נדרש להחזיר את ההטבה של 35% מס, שלא קיבל מעולם. האם באמת נדרש לנכות לו 35% מס?

 44. שלום נדב ,
  בפדיון של גמל להשקעה – של קטין .
  נדרשת חתימה של שני ההורים .
  מה קורה במצב של אם חד הורית , ושאין כל קשר להורה , וההפקדות שבוצעו לקופה הינם מחשבון האם בלבד . כמובן חשבון משלה ובנפרד מהגרוש מן הסתם .
  עדיין נצטרך חתימת שני ההורים ? הרי זה מצב אבסורדי

  1. מציע לבדוק זאת מול הקופה,
   מניח שככל והחשבון בתקופה שהם היו גרושים על ידי אחד מבני הזוג לא תהייה צורך בחתימה נוספת.

 45. איך ממוסה משיכת כספי תגמולים הוניים שנצברו בין 2005-2007 לפני גיל 60?
  כמשיכה שלא כדין 35% מס?

 46. בבנוגע לקופת גמל עד 8,000 ש"ח.
  אם ברשותי קופת גמל ישנה מבטיחת תשואה (יותר ג), האם מותר למנורה להעלות דמי ניהול כפי שהם מתריעים במידה ולא אפדה את הצ'ק?
  האם האוצר אישר העלאת דמי ניהול גם לקופות אלו?

  1. מצטער, אני לא מכיר את ההנחיות הספציפיות לגבי קופות אלו.
   (בקופות אלו דמי הניהול המירבים גבוהים יותר מיתר הקופות)

 47. היי נדב,

  אבי, בן 80 משך בשנת 2020 כספים שהופקדו לקופת גמל לתגמולים עד לשנת 2008, הכספים הועברו לחשבון הבנק שלו לא קיזוז מס כלשהו (בגלל שהם פטורים).
  האם הוא היה צריך לבקש אישור על הפטור הזה מפקיד שומה לפני ביצוע המשיכה? כי חברת הגמל לא דרשה זאת.
  אני שואל כי כעת הוא מעוניין להגיש דוח שנתי למס הכנסה, וצריך לציין בדוח הריי את כל ההכנסות והרווחים, בין היתר גם את המשיכה הפטורה הזו.

  ביקשתי מחברת הגמל אישור מס שנתי עבור מס הכנסה אבל הם שלחו לי אישור שכותרתו "דין וחשבון על משיכת כספים מקופת גמל" שאומר שנמשכו כך וכך כספים בלי פירוט נוסף על כך שהם פטורים או לאיזה שדה בדוח השנתי הם משוייכים, רק רשום מספר אישור מ"ה ליד. האם זה מספיק לדוח השנתי?.
  כמו כן, באיזה שדה בטופס 1301 הוא צריך לרשום את ההכנסות האלו?
  תודה.

  1. כספים שהופקדו לקופת גמל עד לשנת 2008 הם כספים הונים ופטורים ממס. לענין הדיווח בדוח השנתי אני לא מכיר צריך לבדוק אולי בקבוצות של החזרי מס

 48. שלום נדב,

  מספר שאלות:

  1) האם תקרת הפטור ממס של 94 אש"ח במשיכת כספים מקופ"ג למי שהגיע לגיל 67 תקפה רק עבור הפקדות אחרי 2008? אם כל ההפקדות היו עד 2008 האם המגבלה הזו עדיין קיימת?.
  האם מעל גיל 67 ניתן למשוך כספים שהופקדו עד 2008 בפטור מלא ממס ללא תלות במספר הקופות והסכומים שנמשכים באותה שנת מס? לדוגמא:
  בשנת המס 2020, נמשכו 260 אש"ח מ4 קופות, מאחת 60 אלף, מהשניה 100 אלף, מהשלישית 30 אלף ומהרביעית 70 אלף. כל הסכומים הם בשל הפקדות שבוצעו לפני שנת 2008 והמושך בן 82, האם כל הסכום של 260 אש"ח פטור ממס?

  2) לגביי המגבלה הבאה בקופ"ג במעמד שכיר:
  "כספים שהופקדו לקופת הגמל עד לתאריך 31.12.2004, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, ניתן למשוך ללא מס במידה והחוסך פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במהלך שישה חודשי עבודה לאחר מכן, או שהפך לעצמאי, או שהחל לעבוד במקום שלא הפריש עבורו כספים לגמל או לקצבה במהלך 13 חודשים מתחילת עבודתו."

  האם הכוונה היא שעל הפורש לא לעבוד חצי שנה לאחר 31.12.2004 או שעליו לא לעבוד חצי שנה מאז מועד פרישתו?.
  כמו כן, מה זה אומר לגביי פנסיונר בן 82 שלא עבד מגיל 67, אני מניח שכספים שהופקדו עד 31.12.2004 פטורים עבורו?

  3) כיצד יודעים אם קופ"ג היא במעמד שכיר או עצמאי? מה קובע את זה? האם קופ"ג במעמד שכיר היא קופ"ג שהמעסיק פותח לעובד ועצמאי היא קופ"ג שאדם פותח לבדו? האם קופ"ג יכולה לעבור ממעמד שכיר לעצמאי? אם כן, כיצד?

  תודה רבה!

  1. 1. הפקדות לקופת גמל עד לשנת 2008 הן הוניות והן פטורות ממ ללא מגבלת תקרה.
   2. במועד המשיכה יש לחתום על הצהרה כי עומדים באחד התנאים, התנאים יכולים להתקיים לאורך התקופה.
   3. מעמד הקופה רשום בדוח השנתי . שכיר הוא מי שהפקיד כספים באמצעות מעסיק, עצמאי הוא מי שפתח קופה לעצמו (גם אם הוא לא באמת עצמאי לצרכי מס)

 49. שלום נדב.

  בדוח השנתי מחברת הגמל רשומים שני מועדים לגביי קופת הגמל: "וותק הכספים לעניין מס הכנסה" ו"מועד הצטרפות העמית לקופת הגמל".
  האם בכל המקומות במאמר זה שמדברים על תנאי של וותק בקופה מדובר על "וותק הכספים לעניין מס הכנסה" או על "מועד הצטרפות העמית לקופת הגמל"?.

  דבר נוסף, האם יכול להיות מצב שבאותה קופ"ג יהיו גם הפקדות במעמד שכיר וגם במעמד עצמאי? (מתקופות שונות, אם אפשרי לעבור בין המעמדים).
  ואם כן, האם חברת הגמל יכולה לספק מידע לגביי מה היה המעמד בעת כל הפקדה?, האם אותם חוקים של משיכה פטורה חלים גם במצב כזה על ההפקדות בהתאם למעמד בו התבצעו?.

  תודה רבה!

  1. 1. יתכן וקיימת הפרדה מכיוון ובוצע ניוד ולכן הוותק למס הכנסה שונה ממועד ההצטרפות לקופה. הוותק למשיכת הכספים הוא הוותק שנספר על ידי מס החכנסה – לדוגמה 15 שנים.
   2. אני לא מכיר מצב כזה
   3. בקופת הגמל קיים סיווג של שכבות המס בקופה. בהתאם לשכבות תתבצע המשיכה (פטורה היום, פטורה בגיל 60 או משיכה כקצבה)

 50. אם אני רוצה למשוך כספי תגמולים מקופת גמל ועדיין לא הגעתי לגיל פרישה.
  אני יודעת שיש מס של 35 % , אבל האם אני חייבת להציג אישור על סיום עבודה
  על מנת למשוך את הכספים?

 51. יש לי 5 קופות גמל ממעסיקים שונים . בית ההשקעות מסרב לאחד אותן . אני מתכוון לנייד 4 מהקופות לקרן פנסיה משלימה ואז לנייד את הצבירה בקרן הפנסיה המשלימה לתוך קופת הגמל החמישית שנשארה בבית ההשקעות . יש סיבה שזה לא יעבוד ?

 52. אפשר לנייד לקופה כזאת גם כספים במעמד עצמאי? וכאשר רוצים למשוך קצבה לנייד הכל לקופה משלמת ?

 53. כלומר אני יכול גם לנייד קופת גמל במעמד עצמאי לקרן פנסיה מקיפה (לא משלימה. אולי תהייה זליגה למשלימה או לא) ?? בלי לעבור את שלב הביניים של קופה מאחדת?

  1. אתה יכל לרכז כספים ממקורות שונים בפוליסה מאחדת (שים לב שזה לא קרן פנסיה) ובעתיד לנייד את הכספים לקרן פנסיה מקיפה כפוף לתקרה לקבלת קצבה

 54. יש לי קופת גמל במעמד עצמאי שנפתחה ב 2005 עם 30 אלף ש"ח
  כתוב בנתוני הקופה שמועד זכאות למשיכת הכספים הוא 2020 .
  אני בן 55
  האם אני יכול למשוך את כספי הקופה ללא מס ? האם יש צורך להביא אישורים כלשהם ?

  1. הכספים בקופה פטורים ממס ופטורים ממס רווחי הון,
   כדי למשוך את הכספים מספיק צילום תעודת זהות ואישור פרטי חשבון בנק (צ'ק)

 55. תודה
  האם אני יכול גם לנייד אותם לקרן פנסיה מקיפה (יזלגו למשלימה אם יהיה צורך) ?

  1. בקופת הגמל הכספים הם הוניים, במעבר לקרן פנסיה הם יהפכו להיות כספי קצבה ותהייה חייב למשוך אותם כקצבה חודשית

   1. מסתבר שבקופה במדוברת יש כספים נזילים (15 שנה מפתיחה) , כספים שיהיו נזילים בגיל 60 וכספים קצבתיים.
    האם אני יכול לנייד רק את החלק הקצבתי לקרן פנסיה ואת השאר להשאיר בקופה ?

     1. תודה
      אתה מבין כיצד זה אפשרי בטופס של כלל ?
      ניתן לסמן שם שאני מעוניין לנייד מקופת הגמל רק את כספי הפיצויים או תגמולים , אבל זה לא עוזר.
      יש אפשרות : כספים שהופקדו עד יום/החל מיום
      האם יש לסמן ולרשום החל מ 01/01/2008 ?

 56. שלום,
  יש לי כספיים הוניים 18000 במנורה מבטחים תגמולים ופיצויים. אני בת 60, פוטרתי מעבודה והתחלתי לעבוד במקום עבודה חדש.
  אם אני רוצה למשוך אותם אני צריכה לגשת למס הכנסה ולקבל פטור? או אפשר למשוך ישר ממנורה?

 57. מניסיוני האישי: הכספים שהופקדו עד שנת 2000 – אפשר למשוך ישירות דרך מנורה ללא מס.
  כספים שהופקדו בין 2000 ל2007 (גם הוניים) – צריך לפנות למס הכנסה.

  1. כספי תגמולים הונים שהופקדו עד 2004 או עד 2008 ניתן למשוך בהתאם לכללים מבלי לפנות למס הכנסה,
   לצורך כך נועדו הכללים

 58. שוב, אני עונה מנסיוני האישי.
  כאשר פניתי לחברת הביטוח מנורה: איפשרו לי למשוך כספי תגמולים שהופקדו עד שנת 2000, לגבי כספים שהופקדו בין 2000 ל2007 – הופנתי לפקיד שומה.
  אני מסכימה שכולם צריכים לפעול לפי הכללים ולא ברור למה זה לא תמיד קורה.

 59. הי נדב
  מה הדין לגבי משיכה חד פעמית של כספי פיצויים מקופ"ג שכירות עד 2004 ובין 2005 – 2007 בכפוף לעמידה בתנאי המשיכה הרלוונטיים של הפסקת עבודה וכו' (לא במסגרת מצבי מסכנות וכאשר יש יתרות מהותיות שעולות משמעותית על ה- 100,000 ש"ח ועוד):
  האם משיכות אלו של כספי פיצויים (שיבוצעו אחרי 2012 – פרישות עתידיות) , "יאכלו" מהפטור החד פעמי של קיבוע הזכויות ועוד לפי מקדם 1.35 או לא?
  תודה

 60. האם זה אומר שכספי פיצויים במשיכה בפרישה מתנהגים
  בצורה זהה מבחינת מס, בין אם הופקדו בקופ"ג הוניות/קצבתיות
  או ביטוחי מנהלים או קרנות פנסיה?
  לדוגמה האם כספי פיצויים שימשכו מקופ"ג עד 2008, מעבר
  לפיצויים הפטורים בהתאם לותק, יחוייבו במס שולי,
  או מכיוון שהם לפני 2008 גם הם יהיו פטורים במשיכה?
  תודה רבה

  1. נכון, המיסוי על הפיצויים הוא אותו מיסוי ויש לבחון את הכדאיות בפרישה.
   לדוג' משיכה של פיצויים בהון והיוון קצבה של פיצויים לאחר 2008 (יחד עם כספי תגמולים)

 61. תודה רבה על המאמר המחכים והמקיף! נהנה מאוד לקרוא אותך ומתענג על המקצועיות..
  שאלה- מה הדין של כספי תגמולים שהופקדו לקרן פנסיה לפני שנת 2008? גם הם ניתנים למשיכה הונית ללא מס? שוחחתי עם משווק פנסיוני, והוא טען שבקרן פנסיה הדין שונה מקופת גמל, וניתן למשוך בצורה הונית רק תגמולים לפני שנת 2000.
  מי צודק?

  1. קרן פנסיה היא "קופת גמל לקצבה" כפי שנאמר רק הפקדות עד לדצמבר 99 יכולים להימשך כסכום חד פעמי כפוף לתנאים,
   גם העברת הכספים לקופת גמל לא תשנה את מעמד הכספים

 62. היי,
  ניתן למשוך קופה שיש בה 118,000 ש"ח מזה 84,000 פטורים ממס לפי חברת הביטוח עקב הפקדות ישנות והמשיכה תחשב כדין ?

 63. שלום נדב, שאלה על קופת גמל (רגילה, לא תיקון 190): בזמן חלוקת נכסים פנסיוניים בעקבות גירושין, ועל פי צו חתום של בית משפט, האם על הכספים בתוך קופת גמל שמקבל צד ב' לגירושין, מצד א', מוטל מס הכנסה? זאת בהנחה שהחלק שמועבר מ-צד א' מקופת גמל שלו, לצד ב', מנויד מקופת גמל צד א', אל תוך קופת גמל חדשה (מספר חשבון חדש) על שמו של צד ב', ואף אחד מהצדדים לא מבצע כרגע משיכה/פדיון של קופת הגמל. האם עצם חלוקת קופת הגמל עקב גירושין בהתאם לצו חלוקת נכסים פנסיוניים של בית משפט לענייני משפחה, ללא משיכה/פדיון, מוגדר כארוע מס? האם יש הבדל בין חלק כספי התגמולים לבין חלק כספי הפיצויים המועבר במקרה כזה? תודות

  1. בוקר טוב,

   חלוקת חיסכון פנסיוני עד לסכום של כ- 1.5 מליון ש"ח פטורה ממס. כדי לקבל את הפטור יש לגשת למס הכנסה עם היתרות מכל החברות ודוח מסלקה (יש דוח ספציפי המתייחס לחלוקת חיסכון פנסיוני),
   חלוקה של כספי הפיצויים מתבצעת רק לאחר סיום עבודה ורק לאחר הסדרת המס על הכספים.

 64. היי נדב, ראשית כל, תודה על כל התוכן הנפלא הזה
  אני אמנם רחוק מגיל 60 אבל מתכנן למשוך כספים מקופת גמל שאליה המעסיק מפריש לי את הכספים שמעבר לתקרת ההפקדה לקרן פנסיה.
  אני מנהל אותם ב
  IRA
  וראיתי שכתוב פה ובכמה מקומות שבגיל 60 אוכל למשוך את הכספים כקצבה.
  האם יש לכך תנאים?
  האם יש דרך לחשב את המקדם שלפיו אקבל את הקצבה?
  תודה רבה!

  1. ניתן לקבל קצבה בגיל 60 ללא תנאי מסוים, פשוט לנייד את הכספים מהקופה בניהול אישי לקרן הפנסיה ולהתחיל לקבל קצבה.
   המקדם הוא אישי בהתאם לשנת הלידה והמצב המשפחתי, אפשר לראות דוגמאות למקדמים בתקנון קרן הפנסיה
   חשוב לציין כי המקדם יקבע במועד הפרישה

 65. יש לי את אישור פקיד שומה הזה :
  ניכוי מס במקור מפיצויי פרישה מקופה לקצבה
  בעקבות הפרישה ביום 31/05/2008 של מר/גב'
  מעבודה אצל
  הנני להודיעכם כי מסכומי הפיצויים המשולמים על ידכם לנ'ל, כולל מסכומים
  שנצברו ברצף בשל עבודה אצל מעבידים קודמים, יש לנכות מס במקור כלהלן:
  – סך של 5,575 ש'ח מהווה מענק פטור על פי סעיף 9(7א) לפקודה ואין
  לנכות ממנו מס.
  – סך של 30,725 ש'ח מהווה מענק חייב לפי סעיף 9(7א) לפקודה ויש
  לנכות ממנו מס בשיעור 35% .
  – מכל סכום נוסף המשולם על ידך יש לנכות מס בשיעור המס המירבי החל על
  יחיד
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  מה שלא ברור לי זה למה יש את החלק של ה 35% . להבנתי יש חלק פטור והשאר 47% .
  לא ככה ?

   1. נדב תודה
    ביקשתי ממס הכנסה אישורים שאוכל להגיש לקרן הפנסיה עמ לפדות כספי פיצויים פטורים בלבד .
    נענתי כך : "פרישות ישנות שעודכנו במערכת עם רצף קצבה אין אפשרות לשנות"
    כלומר האישור שקיבלתי מאפשר למשוך את הסכום הפטור ללא מס אבל מחייב אותי לפדות גם את החלק הלא פטור.
    אני מעוניין לקבל אישור שמאפשר לי לפדות רק את החלק הפטור גם עם הפיצויים עודכנו בעבר לרצף קצבה.
    האם זה נכון ? האם ניתן למנוע ממני לפדות פיצויים פטורים בלבד ? האם זה יעמוד במבחן בית המשפט ?
    מה ההגיון לחייב אותי למשוך פיצויים לא פטורים ? יש לך הגיון משפטי שמס הכנסה יוכל לטעון ?

    1. הי ערן,
     החל משנת 2017 יש רצף קצבה אוטומטי, כלומר כל אותם סיומי עבודה הופנו לרצף קצבה ומשיכת הכספים היא כחרטה מרצף קצבה. בחרטה מרצף קצבה אין אפשרות לפדות רק כספים פטורים וחייבים לפדות את כל הכספים.

     לעניין פרישות שקדמו לפני שנת 2017 – במקרה הזה ראו אותך כאילו בחרת למשוך את כל הכספים בסיום עבודה (פטורים ושאינם פטורים)

     1. נדב תודה
      אוקי לגבי 2017 אני מבין (אם כי זה כמובן טמטום מוחלט . למה לפגוע בחוסך ??)
      אבל לפני 2017 זה לא ברור לי . האם גם כאן אני לא יכול לדרוש ממס הכנסה אישור לקופה לפדות רק את הכספים הפטורים ?

      1. לא, מבחינת מס הכנסה אם היו כספי פיצויים לפני 2017 היית חייב להודיע למס הכנסה מה אתה רוצה לעשות עם הכספים (רצף קצבה או רצף פיצויים),
       אם לא הודעת, מבחינתם משכת את הכסף כולו

       1. נדב תודה
        אוקי אבל נניח שהכספים לפני 2017 הם ברצף קצבה . האם אני יכול לבקש ממס הכנסה אישור שיאפשר לי לפדות כעת רק את החלק הפטור ? או שזה כמו אחרי 2017 אין אפשרות לפדות רק כספים פטורים וחייבים לפדות את כל הכספים ?

       2. למעשה אני אנסה כיוון אחר.
        בכספים שלפני 2017 ונגיד שלא הגדרתי ייעוד לכספים , כלומר מבחינת מס הכנסה משכתי אותם (אבל בפועל הם בקופה) , יש סיבה שהקופה תמנע ממני פדיון רק של הכספים הפטורים ? מה זה משנה למס הכנסה הרי אתה אומר שמבחינתם משכתי אותם ואני כעת רק מבקש שיחשבו עבורי את גובה החלק הפטור עמ שאוכל לבקש את זה מהקופה.
        איפה הבעיה ?

        1. הקופה לא תאפשר משיכה של סכום חלקי. האפשרות היחידה שלך היא לנסות להגיש למס הכנסה טופס 161א. בטופס לבקש לפדות חלק מהכספים ואת היתרה להשאיר ברצף קצבה.

         בהצלחה !

         מידע על אופן מילוי טופס 161א https://pensuni.com/?p=1005

 66. תודה על המאמר, רוצה לוודא שהבנתי נכון, במידה ורוצים למשוך כספי פיצויים מקופת גמל (לדוגמא גמל IRA) לפני גיל 60, אז אין צורך בניוד של הפיצויים לקרן פנסיה וניתן למשוך ישירות מהקופת גמל ?

 67. שלום נדב,
  מה ניתן לעשות עם קרן פנסיה *משלימה* שיש בה סכום מגוחך של כ-300 ש״ח? האם ניתן למשוך או להעביר לקופת גמל שכבר קיימת?

 68. היי,
  תודה על האתר. יש לי מבחן בגמר פנסיוני וכל חומר שאני לא מבינה אני קוראת באתר והוא ממש מובן ועוזר!
  יש לי שאלה.
  אם הפקדתי סכומים גדולים בקופת גמל במעמד עצמאי עד שנת 2005. כיום אני יכולה למשוך את הכספים כסכום הוני.
  יש לי כספים צבורים עם רווחים.
  האם זה פטור לגמרי ממס או שיש לי מס רווח הון על הרווחים?
  תודה.

  1. הפקדות במעמד עצמאי / שכיר עד לשנת 2008 ניתן למשוך כסכום חד פעמי ופטור ממס
   הפקדות עד לשנת 2005 במעמד עצמאי ניתן לפדות כבר היום בפטור ממס ומס רווחי הון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button