אקדמיה

טופס 159 : מצבי המסכנות ומשיכת כספי פנסיה ללא מס

טופס 159 וטופס 159א מאפשרים את משיכת כספי הפנסיה במס חלקי. באיזה תנאים ניתן למשוך את הכספים ולהימנע מהמס.

משיכת הכספים מחיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים) לפני הזמן חייבת במס. גובה המס על כספי התגמולים הוא 35%. ישנם ארבעה מקרים, שהוגדרו על ידי רשות המיסים, שבהם אפשר למשוך את כספי התגמולים באופן חד פעמי מבלי לשלם את מלא המס.

ארבעת מצבי המסכנות

1. מקרה של מוות של החוסך, מוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום הוני. בקרן הפנסיה שארים לא יוכלו למשוך את הכספים הם יקבלו קצבה חודשית מקרן הפנסיה.

קריאה נוספת:

2. במידה ונקבעה לעמית או לקרובו נכות קבועה של לפחות 75% לאחר ההצטרפות לקופה.

3. במידה וההוצאות הרפואיות של החוסך או של קרובו מגיעות למחצית מהכנסתו השנתית (טיפולי שיניים לא נכללים במסגרת ההוצאות הרפואיות)

4. במקרה של מיעוט הכנסות, אם אין לשני בני הזוג הכנסה חודשית העולה על שכר המינימום. במידה ולבני הזוג יש ילדים מתחת לגיל 18 ניתן להגיע להכנסה חודשית של פעמיים שכר המינימום.

חשוב לציין כי מקרים אלו מתייחסים רק לחיסכון הפנסיוני בקרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים והם לא חלים על משיכה מקרן השתלמו או על משיכה של כספי פיצויים.

קריאה נוספת:

התנאים לקבלת הפטור ממס במקרה של נכות 

כדי להימנע מתשלום ממס במקרה של נכות יש לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

 • על שיעור הנכות להיות 75% או יותר
 • הנכות היא לכל החיים
 • הנכות היא תוצאה של מחלה או פגיעה שאירעה לאחר היותו של המושך עמית בקופה. כלומר במידה והייתה קיימת נכות לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה לא ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס לפי סעיף זה.
 • הנכות נקבעה לעמית או לקרובו. הגדרת הקרוב היא הגדרה רחבה וכוללת: את החוסך, בן-זוגו, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג ובן-זוגו של כל אחד מהם.
 • הנכות נקבעה לפי אחד הסעיפים ב -9(5)(א) בפקודת מס הכנסה (לקריאה)

עמדת רשות המיסים שהנכות לצורך משיכת הכספים היא נכות רפואית ולא נכות תפקודית

כדי לקבל את הפטור ממס לא מספיק לגשת לנציגי קרן הפנסיה. יש לפנות לפקיד השומה למילוי טופס 159 (טופס 159 להורדה)

איך למלא טופס 159?

המילוי של טופס 159 הוא פשוט. יש לציין את אחוזי הנכות של החוסך ושל קרובו ואת מועד קביעת הנכות. שימו לב, החלק החשוב הוא צירוף האישורים והעמידה בתנאים.

טופס 159 נכות

לפניה למס הכנסה יש לצרף מסמכים רפואים המעידים על הנכות ואישורים על גובה החיסכון בקרן הפנסיה.

התנאים לקבלת פטור ממס במקרה של הוצאות רפואיות

גם במקרה של פטור מסיבות רפואיות יש צורך למלא טופס 159 אצל פקיד השומה. פקיד השומה יאפשר את המשיכה בפטור ממס במידה ועלות ההוצאות הרפואיות של העמית או של קרובו עולה על מחצית ההכנסה השנתית של העמית (או של קרובו).

במידה והמשיכה מתבצעת בתחילת השנה, יתבצע חישוב של ההכנסה הצפויה של החוסך ושל קרובו.

מה יחשב כהוצאות רפואיות?

סכומים שהוצאו לצורך טיפולים רפואיים כמו בדיקות, תרופות, רכישת ציוד עזר, אשפוז ואפילו הוצאות מלווה במידה ומדובר בטיפול שבוצע בחו"ל. מסכומים אלו ינוכו החזרי הוצאות שקיבל החוסך מחברות הביטוח או קופת חולים

חשוב לזכור כי הוצאות רפואיות אינן כוללות הוצאות בגין טיפולי שיניים.

במילוי טופס 159 יש להקפיד על מילוי ההכנסות ולצרף אישורים המעידים על גובה ההוצאות הרפואיות

טופס 159 הוצאות רפואיות

במקרה של פטור ממס בגין הוצאות רפואיות, פקיד השומה יאשר משיכה פטורה ממס מקרן הפנסיה רק בגובה ההוצאות הרפואיות הנדרשות.

לצורך הגשת בקשת המשיכה יש להציג אישורים על הוצאות בפועל.

לדוגמה:

קיים חיסכון בכספי תגמולים בגובה 100,0000 שקלים. עלות ההוצאות הרפואיות היא 30,000 שקלים. הסכום אותו ניתן למשוך בפטור ממס יהיה רק 30,000 שקלים. במידה ותבקשו למשוך את יתר הכספים הם יהיו חייבים במס.

גובה החיסכון100,000 ש"ח
הוצאות רפואיות30,000 ש"ח
סכום פטור ממס30,000 ש"ח

>>>להורדה של טופס 159 מאתר מס הכנסה

משיכת כספים בפטור ממס מקרן הפנסיה בשל מיעוט הכנסות

בקשות למשיכת כספים בשל מיעוט הכנסות יש להפנות ישירות לקופה. חשוב לדעת שהנחיה זו מפחיתה על תשלום המס על כספי התגמולים ולא על כספי הפיצויים. ישנה אפשרות נוספת למשיכת כספים לבעלי הכנסות נמוכות שחלה גם על כספי פיצויים שהופקדו עד לתחילת שנת המס.

>>>קריאה נוספת : הקלות במשיכת פיצויים לבעלי הכנסות נמוכות

אם אין לשני בני הזוג הכנסה חודשית העולה על שכר המינימום. במידה ולבני הזוג יש ילדים מתחת לגיל 18 ניתן להגיע להכנסה חודשית של פעמיים שכר המינימום.

במקרה של משפחה חד הורית, ניתן למשוך עד לגובה פעמיים שכר המינימום.

במקרה שהחוסך עומד בתנאים, הקופה תשלם לעמית מהתגמולים העומדים לזכותו, סכום שהוא ההפרש שבין סכום ההכנסה המזערית לבין סכום הכנסות בני הזוג כאמור בהצהרה.

במקרה זה, הבקשה תוגש לקופה על גבי טופס 159א (טופס 159א להורדה), והיא תכלול הצהרה על ההכנסות בשלושת החודשים האחרונים.

>>>קריאה נוספת : למידע נוסף על טופס 159א ומשיכת כספים בשל מיעוט הכנסות

מילוי טופס 159א

לצורך מילוי טופס 159א לא חייבים לגשת למס הכנסה וניתן למלא את הטופס מול נציגי הקופה.

טופס 159א

בבדיקת ההכנסות יש להביא בחשבון הכנסה מכל מקור שהוא כולל הכנסות פאסיביות מריבית, הכנסות הוניות (כגון מכירת ניירות ערך בבורסה) וכן הכנסות פטורות ממס. בנוסף יש לקחת בחשבון גם הכנסות ממשיכה של קופות גמל בחברות אחרות.

לצורך הגשת הבקשה יש לחתום על הצהרה לגבי גובה ההכנסות. הצהרה זו, בצירוף טופס 159א תעבור למס הכנסה ולהציג אישור על מביטוח לאומי על הקצבאות אותן הוא מקבל מהמוסד. יתכן והגוף המוסדי ידרוש אישורים נוספים המעידים על גובה ההכנסות.

שימו לב, אישור המשיכה ללא מס מתייחס לפער בין בין סכום ההכנסה לבין הכנסות בני הזוג.

ניקח לדוגמה:

משפחה להם יש שני ילדים והכנסה החודשית מגיעה ל- 8,000 שקלים בחודש, שימו לב יש לקחת בחשבון גם הכנסות כמו קצבת ילדים.

שכר המינימום בשנת 2023 הוא 5,571 ש"ח לחודש.

במקרה זה יהיה ניתן למשוך ללא מס סכום של 3,142 ש"ח עבור כל חודש או 9,426 ש"ח בלבד.

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

טופס 159 : מצבי המסכנות ומשיכת כספי פנסיה ללא מס by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. האם יחיד שחי מקצבת נכות הפחותה מהשכר הממוצע במשק, זכאי לפטור ממס על משיכת קופת גמל? כיצד משפיעה דרגת אי כושר (לא נכות) של 100% ?
  האם במצב כזה של שכר, הוא יהיה זכאי לפטור גם בפתיחת קופת גמל חדשה?

  1. במידה וקצבת הנכות שלך נמוכה משכר המינימום תוכל למשוך את הפער בין החיסכון בקופה לבין ההכנסה שלך.
   או במידה ויש לך נכות שעולה על 75% תוכל למשוך ללא מס, רק בתנאי שהנכות נגרמה לאחר ההצטרפות לקופה

 2. אני רווק ויש לי בן שטרם מלאו לא 18 שנה, אין לי משפחה ולא אישה, האם יש לי פתור מהפער בין החיסכון בקופה לבין ההכנסה שלי -כפול שתיים?* כלומר עם ההכנסה שלי בחודש 2000 שקל והסכר מינימום בחודש הוא
  4,650 האם יש לי פתור של 4650*2=9300 בחודש?

  *בשנת המס היה לעמית ולבן זוגו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה – כפל הסכום האמור

 3. שלום,
  אישתי ואיני לא עובדים חצי שנה אין לנו שום הכנסות האם אנחנו יכולים למשוך כספי תגמולים ללא 35% מס?

  אם כן האם סכום הוא 4650 עבור בן אדם או עבור משפחה ?

  תודה

 4. aשלום אני רציתי לדעת משכורתי הייתה פחות מהמינימום ולאשתי משכורתה היא מינימום יש לנו 3 ילדים האם אני יכול למשוך את הפנסיה ללא קנסות ואם כן איך ולמי פונים לביטוח שזה הפניקס או למס הכנסה תודה רבה

  1. שלום איתי,

   האם היום יש לך הכנסה? מכיוון ואתם נשואים אתם יכולים למשוך עד פעמיים שכר המינימום פחות ההכנסה שלכם ללא מס.
   למה הכוונה, במידה והכנסה שלכם ביחד היא 7,000 שקלים ופעמיים שכר המינימום זה 8,600 שקלים, אפשר למשוך 1600 שקלים כפול 3. כ- 4800 שקלים ללא מס.

   1. האם ניתן לעשות זאת כל שלושה חודשים? תודה מראש על תשובתך ועל האתר מלאהתוכן החשוב הזה

     1. היי נדב,
      לא ממש הבנתי איך ניתן למשוך כל 3 חודשים אם לצורך משיכה אני צריכה לסיים את יחסי העובד מעביד שלי?

      1. בוקר טוב,

       ניתן למשוך כספים רק ממעסיקים שסיימת לעבוד אצלם. משיכה כל שלושה חודשים (ממעסיקים קודמים) אפשרית למי שרוצה לנצל בכל פעם את הפטור ממס בשל מיעוט הכנסות על ידי חתימה על טופס 159א

 5. צריך להגיע??? אז זה לא פתרון למי שרוצה לפרוש מוקדם ולטייל בעולם. או שיש דרך לעשות באינטרנט?

 6. נדב שלום,
  תודה רבה על הכתבה המפורטת.
  אימי בת 61, אלמנה, פוטרה לאחרונה ממקום עבודתה ויש בקופת הפנסיה שלה 35,000 ש"ח (20 אלף תגמולים ו-15 פיצוים). יש לה הכנסה של כ3500 מקצבת שארים והפנסיה של אבי ז"ל. שאלתי היא בעניין משיכת תגמולים ללא מס:
  1. האם לצורך חישוב הכנסות (לקבלת פטור ממס) לוקחים בחשבון גם קצבת שאירים וגם את קצבת הפנסיה שמקבלת ממקום העבודה של אבי?
  2. האם ישנה הגבלה כלשהי מבחינת הזמן למשיכת תגמולים ללא מס?
  3. האם אפשר להגיש טופס 159 לקרן הפנסיה ישר או שצריך להביא איזשהו מסמך ממס הכנסה קודם?
  4. האם קרן הפנסיה יכולה לסרב לבקשה?

  תודה רבה מראש

  1. צהריים טובים גלית,

   את טופס 159א מגישים לקרן הפנסיה, קרן הפנסיה בוחנת את ההכנסות כאשר בהכנסות לוקחים בחשבון גם קצבאות וגם דמי אבטלה.
   את הבקשה למשיכת הכספים אפשר לעשות בכל שלב וגם למשוך בכל שלב רק את החלק שלא חייב במס.

 7. בעלי בן58יצא לפנסיה מוקדמת לאחר עבודה של 35שנה עקב מחלה קשה.מקבל פנסיה מהעבודה.האם יוכל למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות ועוצמה קרן תגמולים מקבל קצבת נכות100אחוז לצמיתות. ללא מס?והאם חלילה במותו אוכל אני לקבל את הכספים ללא מס?או שרק עכשיו כדאי להוציא את הקרנות ללא מס .עדיין ממשיך להפריש כספים לקרנות מהפנסיה המעביד לא. תודה רבה רבה על הבהרתך.

 8. נדב שלום,
  פוסט נהדר- מובן ענייני וכתוב היטב. שאפו!

  יש לי שאלה קטנה: אבא שלי גר כבר 12 שנה בחו"ל, עבר את גיל 60, ומעוניין למשוך כספי תגמולים ופיצויים. במס הכנסה אמרו שיתכן ויקבל פטור על הפיצויים- אך על התגמולים יחוייב במס של 35%. האם האפשרות היחידה היא טופס 159א'? אם כן- מה הסטטוס לגבי הכנסות בחו"ל?
  תודה מראש!

  1. צהריים טובים גלעד,

   ראשית תודה. כפי שראית, מס הכנסה אינו מקל עם תושבי מדינת ישראל במשיכת כספי הפנסיה ואין לו סיבה להיטיב עם מצבם של אלה שעזבו את המדינה.
   הכללים למשיכה הם זהים ובמידה ולא עומדים בקריטריונים הבריאותים יש לבחון את מצב ההכנסות, כנל לגבי הכנסות בחו"ל.

 9. נדב שלום,
  אני בת 33 עם ילדה בת 3 ובהליכי גירושים, יש לי בקופת הפנסיה 94 א"ש . האם בהיותי גרושה אני יכולה למשוך את הכסף מבלי לשלם את ה 35 % מס או לשלם פחות מס ?

  1. צהריים טובים יפית,

   את יכולה למשוך את החלק בין ההכנסה שלך לבין פעמיים השכר הממוצע במשק כפול שלושה חודשים. סביר להניח שלא תוכלי למשוך את הכסף בפטור ממס.
   (ניתן למשוך את הכספים רק אם סיימת לעבוד אצל אותו המעסיק)

 10. שלום רב,
  אבקש לדעת אם בעלי משתכר כ10,000 ש"ח ואני מובטלת (5,800) יש לנו 2 ילדים האם ניתן למשוך ללא מס?
  או, מצב רפואי קשה של אבי אשר נכה צה"ל בטרם הצטרפותי אולם נכון למועד זה חולה מאוד ומאושפז ומצריך טיפול שלי..
  או.. חובות והתחיבויות אשראיות וכלפי הבנק בסכומים גבוהים מעל 200,000 ש"ח.
  האם אחת הסיטואציות מזכה משכיה בפטור ממס?

  1. האם יש חריגים או בקשה חריגה לאישור לפטור ממס בעקבות מצב כספי בעייתי כאמור כפי שפירטתי לעיל אף אם לא עונים להגדרת שכר מינימום ? או דרך אחרת.. תודה

  2. ערב טוב ללי,

   1. מבחינת הכנסה אתם לא עומדים ברף שהגדיר מס הכנסה – פעמיים שכר המינימום
   2. יתכן שבשל המצב הרפואי של אביך יהיה ניתן למשוך בפטור ממס. במקרה זה יש למלא טופס 159 מול פקיד השומה.

 11. "מצבי מסכנות"- כמה עגומה המדינה שלנו שמגדירה מצבי חיים כמסכנות ושהתנאים למשיכה בפטור הם מדרג מסכנות מוגדר מראש! בזוי והזוי גם יחד.

 12. כרגע רווק בן 28,לומד פסיכומטרי ו-3 חודשים לא עובד,האם רשאי לקבל את הפטור של ה-35%

  תודה רבה

  1. במידה ואין הכנסות ניתן לקבל פטור בין שכר המינימום לבין גובה הכנסה, את הפטור מקבלים במילוי טופס 159א מול הקופה

 13. שלום
  אני לא עובד ואשתי מרוויחה כ-11 נטו והיא בקושי משלמת מס בגלל נקודות הזיכוי שיש לנו 4 ילדים מתחת 18
  האם אנחנו יכולים לפדות את קרן הפנסיה שלה ללא מס ואם כן צריך לשלם מס האם בודקים את זה כהכנסה שאז גם המס יהיה נמוך ולא 35 אחוז או בכל מקרה 35 אחוז
  תודה

 14. המשך
  והאם יש חילוק בין החלקים שבפנסיה שזה אומר החלק שהעובד שילם או הפיצויים האם יש להם דין אחר

  1. בודקים את ההכנסות של משק הבית, ולא את המס שמשלמים. מלבד שכר לוקחים בחשבון גם הכנסות אחרות כמו קצבאות ילדים.
   הכספים שחייבים במס הם כספי תגמולים עובד ומעסיק, דין כספי פיצויים בהתאם לכללי המשיכה של כספי הפיצויים – משכורת עבור כל שנת עבודה בהתאם לתקרה.

 15. היי נדב
  האם אזרח ישראלי שחי בחול וכבר אינו נחשב תושב ישראל יכול להצהיר על מיעוט הכנסה בארץ ולמשוך את הכספים ללא מס?

  (אינני בישראל כבר 14 שנה ואין לי שום נכסים או הכנסות בארץ אפילו לא חשבון בנק, ויש לי הצהרת ביטוח לאומי שאיני תושב ישראל)

 16. היי נדב,
  תודה רבה על המאמר.
  רציתי לשאול לגבי פטור ממס על סמך הסעיף הראשון- מוות של המבוטח.
  אני היורשת של אחי (אין לו אישה או ילדים), איזה טפסים עליי להעביר לפקיד שומה על מנת שיפטור אותי ממס על דמי התגמולים שלו? (סכום של9800 שח)
  והאם עליי למלא טופס 159?
  בנוסף לגבי פיצויים, האם הם גם יכולים להיות פטורים ממס (5200 שח)
  לתשובתך הנדיבה אודה,
  אינה

 17. צהרים טובים,

  אם חד הורית מובטלת משכה את התגמולים וחוייבה במס של 35%ץ יש דרך לקבל את הכסף חזרה?

 18. שלום
  יש לי אח נכה 100% מלידה נולדב 1978 . והתחלתי לחסוך בקרן פנסיה בשנת 2005 . האם אני זכאי לפטור מתשלום מס 35%?

 19. אהלן נדב אני צריך עזרה

  יש לי פוליסת חיים מ 1998 אני מקבל אי כושר מאז מחברת ביטוח זה התחיל ב1000 שקל אי כושר כי זה מה שחברת הביטוח הסכימה לתת כי שעשיתי את הביטוח התחילה לי המחלה ולאחר מכן החריפה והפסקתי לעבוד והתחלתי לקבל אי כושר וקצבת נכות מביטוח לאומי היום יש לי נכות של 90% ואי כושר של 75% זה קבעו לי עוד ב 1997 מאז המצב החמיר ולא הלכתי לביטוח לאומי להעלות את אחוזי הנכות
  היום סכום האי כושר שאני מקבל הוא 2000 שקל לפני חודש קבלתי מכתב מביטוח לאומי שאני חייב 37000 שקל והורידו לי את קצבת הנכות ב2000 שקל כי אמרו לי שזו קצבה שלא מעבודה ואני לא יכול לקבל גם קצבת תלויים וגם את זה ומחייבים אותי על שנה וחצי על כסף שלא "מגיע" לי שזה 37000 שקל האם זה חוקי לפגוע לי כך בקצבה?אציין שאני נשוי אשתי עובדת יש לנו 2 ילדים אחת התגייסה לא מזמן והבן בבית הספר שתי הילדים הם לקויי למידה שבהם תמכנו ועדיין תומכים זו בעיה אחת שלי.
  בעיה שנייה אני מעוניין לפדות את פוליסת החיים שלי שאי כבר 20 שנה ואמרו לי שאני אצטרך לשלם מס על רווחי הון אם הפוליסה עשתה רווחים באותה שנה עושים חישוב של כל שנה הם לא יודעים להגיד לי מה גובה המס שאשלם רק ביום הפדיון שאלתי היא האם אפשר לדעת כמה מס אשלם כי גובה הפדיון הוא די גבוה אני זקוק לכסף בגלל מצבי אני מודע לזה שאני יפגע בגובה הפנסיה שלי אני משאיר 10% כדיי לשמר את הפוליסה והאי כושר שאני מקבל שאלתי היא האם יש לי פטור מהמס?אציין שיש לי פטור ממס הכנסה במידה ואני עובד .
  והאם מס הכנסה מדווח לביטוח לאומי על כספי הפדיון במידה ואקבל אותם אני שואל את זה כי ביטוח לאומי אמר לי שהם קיבלו דיווח שיש נוי בהכנסתי בגלל האי כושר שאני מקבל אבל אני מקבל תקצבה כבר 20 שנה אז מה השתנה פתאום מתנצל על הבלגן אשמח לעזרה .שנה טובה

  1. שלום מאיר,

   אני לא מומחה גדול לענייני ביטוח לאומי אבל להבנתי במקרה של זכאות לנכות וקבלת קצבה ממקור אחר ביטוח לאומי יקזז חלק מהקצבה שהוא נותן.
   לעניין פטור ממס רווח הון, ניתן לקבל פטור ממס רווח הון במקרה של נכות. תקרת הפטור יכולה להגיע לכ – 200 אלף שקלים במקרה של פיצויים או כספים שהופקדו בתכנית ביטוח או כ- 60 אלף שקלים במקרה ובמדובר בתיקי השקעה, חסכונות או פקדונות.

   ממליץ לך לבדוק מול חברת הביטוח שבה אתה מבוטח איזה אישורים אתה נדרש להעביר כדי למשוך את הכספים בפטור ממס רווח הון.

   1. תודה נדב
    מדובר על סכום של 330000 אלף מתוכם אני משאיר 10% לשמר את הפוליסה בביטוח אמרו לי שהמס הוא רק על הרווח במשך 20 שנה עושים חישוב של הרווח מכל שנה ומזה מקזזים בשיחה עם נציג הביטוח הוא אמר לי שהקיזוז לא יהיה משמעותי האם לדעתך זה נכון?כמו כן האם ביטוח לאומי יכול לדעת מכספי הפיקדון ולדרוש ממני כספים?כי אני חושב שמס הכנסה מדווח לביטוח לאומי על הכנסות או פנסיה שנכים מקבלים מזה החשש שלי אם ללכת למס הכנסה בכדיי להוציא פטור ממס על רווחי הון כי אני גם לא יודע כמה כסף הושקע במשך השנים שוב תודה על העזרה אשמח אם תייעץ מה כדאי לעשות אני כבר התחלתי עם התהליך של משיכת הכספים

 20. שלום נדב
  אני סטודנט אשר לא עובד משנת 2012 ומעוניין לשחרר את כספי פנסיה ופיצויים שנחסכו ב3 שנים שעבדתי בין 2009-2012
  לבקשת הקופה שלי הלכתי למס הכנסה לקבלת טופס שמציין מה הסכום שאוכל למשוך ללא מס
  היום קבלתי בדואר מכתב שמציין שאוכל למשוך רק 3000 ש"ח ללא מס מסכום כולל של 7000 ש"ח.

  לא הצלחתי להבין איך הגיעו לסכום ומדוע בעצם לא ניתן לפדות את כל הסכום ללא מס.

  כיצד עליי להמשיך בעניין אם ברצוני לפדות את כל הסכום ללא מס?
  האם ניתן לפדות את שארית הסכום בפרוצדורה נוספת?

  תודה

  1. רק לוודא שלא עשיתי סלט בין פיצויים ופנסיה פיסת מידע נוספת מועתקת מהמסמך של מגדל
   |תג שכיר לקצבה 4500
   |פצויים פטורים 2500

   1. בוקר טוב עמית,

    צריך להפריד בין המס על הפיצויים למס על כספי הפנסיה. פיצויים סביר להניח פטורים ממס ועליהם כנראה קיבלת את הפטור ממס הכנסה. כספי הפנסיה חייבים במס של 35%. אתה יכל למלא טופס 159א על מיעוט הכנסות מול מגדל ולמשוך את הכספים בפטור ממס. במידה והסכום הוא אכן 4500 שקלים, אני מניח שתוכל למשוך את כל הסכום בפטור ממס.

    1. שלום נדב, תודה על המענה

     הבנתי אותך, חשבתי שהתשובה של מס הכנסה מתחשבת במצב המסכנות שהרי הם יודעים שאני לא עובד, אבל מה שאתה אומר שהבקשה למסכנות היא מול מגדל עצמה והיא רלוונטית רק לסכום "תג שכיר לקצבה"?

     הסכום פצויים פטורים לפי תגובת מס הכנסה פטור ממס בכל מקרה.

     אם כך הדבר האם אוכל למשוך את כל הסכום בהעברה אחת?
     את הפיצויים בעזרת הפטור שנתן לי מס הכנסה
     ואת הפנסיה בעזרת 159א?

     צום מועיל.

     1. במשיכה בהתאם להכנסה יש למלא טופס 159א מול החברה ולא מול מס הכנסה.
      החברה תבדוק את ההכנסה החודשית שלך ותאפשר לך למשוך בפטור ממס את הפער בין שכר המינימום במשק לבין ההכנסה שלך.
      את הסכום הפטור יכפילו בשלוש (כלומר עבור שלושה חודשים).

 21. אני משתכר כ 9000 ברוטו אשתי לא עובדת ויש לנו 10 ילדים
  האם אני זכאי לפטור ממס על קופת גמל במשיכה

  1. אתה זכאי למשוך את הפער בין פעמיים שכר המינימום להכנסה שלך, כולל הקצבאות שאתה מקבל. אני מניח שבחישוב הכולל לא תהייה זכאי

 22. שלום נדב
  יש לי קרן פנסיה עתידית משנת 1995-2003 , ערכה כ- 20,000 ש"ח, שאני רוצה לפדות במלואה.
  גרושה ללא ילדים, ללא נכסים או חסכונות אחרים ובשנים האחרונות אני מובטלת וללא מען קבוע
  (אבל אף פעם לא נרשמתי ככזאת ולא ביקשתי הבטחת הכנסה או סיוע מתועד כלשהוא).
  אני בהמתנה לכניסה לגמילה מאלכוהול ומעוניינת למשוך את הכסף, שיעזור לי להמשיך את התהליך הטיפולי והשיקום המקצועי – ועד שתיקבע לי הקצבה מביטוח לאומי.
  שאלתי היא: איזה טופס אני צריכה למלא ולמי להגיש אותו ( להראל או למס הכנסה)?
  ומה קורה אם הכנסותי החודשיות הן בין 0 ל- 800 ש"ח, מעבודות מזדמנות עליהן אני לא יכולה לצרף אישורים..?
  תודה.

  1. שלום גל,

   עלייך לפנות להראל לצורך הגשת בקשת המשיכה ולבקשת הפטור ממס. חשוב לציין כי כספים שהופקדו בקופה משנת 1995 ועד לשנת 1999 ניתן למשוך בפטור ממס גם ללא אישור נוספים.

 23. שלום נדב,
  אני כבר שנתיים לא מתגוררת בארץ, מוגדרת שלא תושבת מבחינת ביטוח לאומי.
  יש לי קרן פנסיה של כ 32 אלף שקלים שאני מעוניינת לפדות.
  אני לא עובדת, אין לי נכסים, אין לי משכורת ואני לא נשואה.
  האם אוכל להגיש בקשה למשיכה עם פטור ממס?

  1. לינה שלום,

   הצהרה על הכנסות היא מול נציגי הקרן ועל סמך אישורי חשבון שאת מציגה. במידה ואין לך הכנסות תוכלי למשוך 3 פעמים שכר ממוצע ללא מס (כ 13 אלף שקלים)

 24. תודה על המאמר החשוב . ברצוני לשאול האם אהיה זכאית לפטור של ה35 אחוז מס במקרה שאני מקבלת מזונות מביטוח לאומי ולא עובדת . נשואה בשנית .גם לבעלי יש משכורת העוברת את המינימום .ואבי נכה 100% לאחר טיפול כימותרפי . תודה רבה .

 25. ציפי

  שלום רב,
  אבא שלי יליד 1944 הוא בפנסיה ממקורות כבר כ-3 שנים והפנסיה שלו עומדת על סך 6,150 שקל
  בשנה האחרונה עבד כ 11 חודשים ושם נצבר לו במבטחים כ-7,000 שקל גמל+פיצויים
  הוא ניגש למס הכנסה יחד עם האישור של המסלקה הפנסיניות ושם קבעו שיש לנכות כ-14% עד 5,170 והיתר 21%
  האם נכון שהפיצויים אמורים להיות פטורים, ואולי גם הגמל מחמת הגיל.

  אודה לתשובתך,

 26. שלום רציתי לדעת אם אני מובטל ואישתי לא עובדת ויש לנו 3 ילדים שניים אוטיסטים כרגעע הנכות היא 150 אחוז עד גיל7 האם אני יכול למשוך את התגמולים ללא מס כבר היום או שצריך לקבל נכות לצמיתה בוועדה הבאה בגיל7 שזה גם ככה עד גיל 18 .בשורה התחתונה הרי אוטיזם לא נעלם ככה שאני לא מבין אם זה משנה זמני או קבוע.תודה

  1. אבי שלום,

   האם הילדים נולדו לאחר שהצטרפת לתכנית הפנסיה? במידה ולא, לא ניתן למשוך על סמךז האת הכספים. הקריטיונים למשיכת הכספים נקבעו על ידי מס הכנסה, בהגדרה מצויין נכות קבועה שעולה על 75%.

 27. אני הצטרפתי ב2007 הילדים נולו לפני 6 שנים.לגבי האחוזים יש 150 אחוז אבל באוטיזים נותים לכמה שנים ובגיל 7 שוב עושים וועדה ( עוד לא שמעתי על אוטיזם שנעלם) האם עכשיו לנסות לשחרר או לאחר הוועדה הבאה בגיל7.

 28. במידה ובתחילת השנה אין לי הכנסות, ואני מושך כספי תמלוגים בתור ממס על סעיף העדר הכנסות, אך בהמשך השנה יש לי הכנסות גבוהות עליהן אני משלם מס גבוה ולכן בסוף השנה אני מגיש החזר מס שנתי – האם כספי התמלוגים ייחשבו חלק מההכנסה השנתית לצורך חישוב חבות המס וכך בדיעבד ייצא שכן אשלם מס שולי על המשיכה, או שהפטור עליהם הוא סופי והם לא ייחשבו הכנסה לצורך חישוב המס השנתי?

  1. ערב טוב אורן,

   אני לא מומחה לענייני החזרי מס, אבל בדוח השנתי למס הכנסה קיימת התייחסות למשיכת כספים מקופת גמל. בהחלט יתכן שתידרש לשלם מס על הכספים.

   1. נדב שלום, בהמשך לשאלה של אורן הייתי מחדדת ברשותך את הנושא ושואלת קצת אחרת: האם ההכנסה שהיא משיכה מקרן פנסיה לפי "שלושת הכללים של המסכנות" (במקרה הספציפי לפי "מיעוט הכנסה") פטורה ממס או שרק לא חלה חובת ניכוי מס במקור?
    ואם פטורה – לפי איזה סעיף של הפקודה?
    האם יתכן שזו לא הכנסה פטורה, אלה הקלה טכנית של מס הכנסה על המשיכה כי כנראה שהמושך לא יגיע לחבות במס?
    תודה.

 29. יש לי שאלה , במידה ועבדתי שנתיים במקום עבודה אחד מסודר ששם התקדמתי , התפטרתי מרצוני , האם אני יכולה למשוך את הכסף שחסכתי במשך שנתיים , ממוצע המשכורות היה 6,500

  1. את יכולה למשוך את כספי התגמולים, מדובר בהפקדות עובד והפקדות מעסיק. לצורך משיכת כספי הפיצוים תצטרכי את אישור המעסיק למשיכה.
   משיכת התגמולים תהייה חייבת במס למעט מקרה שאת עומדת באחד מתנאי המסכנות שהגדיר מס הכנסה ומופיעים כאן בעמוד.

 30. שלום רב,
  יש לי שאלה, אחי עבר לגור לחו"ל לפני כשנתיים. הוא עובד בחו"ל אך אין לו שום הכנסה בארץ. עומד לרשותו בקופת הפנסיה (תגמולים) סכום של 29000 ש"ח. האם אפשר לקבל פטור מס על משיכת הכספים מקופת הפנסיה?

  המון תודה

  1. בוקר טוב אלכסיי,
   המעבר לחו"ל לכשעצמו אינו מזכה בפטור ממס. כדי להקטין את המס יהיה עליו להצהיר מול נציגי הקרן ולמלא טופס 159א של מס הכנסה. הכנסות יבדקו מול הצגת אישורים מהבנק.

 31. היי נדב, עבדתי במקום עבודה 5 שנים עד שאני חלתה ואז עזבתי כדי להיות איתה היום שנה אחרי פטירתה אני מעוניינת לפדות את כספי הפנסיה אני נשואה פלוס ילד שאלתי היא האם גם היום למרות שאני נפטרה אני יכולה לבקש פטור בשל הסעיף של נכות של קרוב מדרגה ראשונה ?

 32. היי נדב, תודה על ההסבר! שאלת הבהרה שלא ברור מהתקנות:
  האם התקרת פטור ממס במצב של מיעוט הכנסות זה לפי בן אדם, או משפחה?
  זאת אומרת, אם לשני בני הזוג אין הכנסות, אז כל אחד יכול למשוך מהקרן פנסיה שלו עד למקסימום? או שהסכום המשותף בלבד פטור ממס עד התקרה?

  תודה!

 33. היי. אם אני עובדת בקצת מעל שכר המינימום ובעלי לא עובד (פוטר). אין לנו ילדים ואין עוד הכנסה. האם בעלי יוכל למשוך את כספי הפנסיה בפטור ממס?

 34. שלום.
  בעלי מקבל נכות מעבודה מביטוח לאומי עבור 83 אחוזי נכות לצמיתה. חברת הביטוח כלל קבעה לו 100 אחוז נכות ומשלימה לו את ההפרש. הבנתי שאם הוא פורע את כספי התגמולים חברת הביטוח תפסיק לשלם לו את השלמת הנכות… קראתי קצת באתר והבנתי שאם יש הוצאות רפואיות אז יכולים לקבל פירעון מלא בגינם עם פטור למס… השאלה שלי היא האם נבקש לפרוע חלק מהקופה עבור הוצאות רפואיות שבעלי הוציא מאז שחלה בשנת 2014 הקופה תמשיך להיות פעילה והם ישלמו לו את קצבת הנכות?

  1. ערב טוב,

   במידה והוא מקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה הוא לא יכל במקביל למשוך את הכספים. רק לאחר תום תקופת הנכות הוא יוכל למשוך את הכספים בהתאם לכללי המס שחלים עליו.

 35. עוד שאלה האם כשעושים בסוף שנה החזרי מס. מס הכנסה יכול להחזיר לי את אותו מס שנגבה בשל משיכת כסף הפנסיה?

 36. שלום נדב,
  לגבי משיכה פטורה ממס בגין הוצאות רפואיות הגבוהות מחצי מההכנסה השנתית, האם מדובר בהכנסה שנתית ברוטו (לפני מס) או נטו (לאחר מס)?

 37. נדב שלום,
  אשתי בת 77 , חלתה בסרטן ( עם גרורות):
  1. מהי הפרוצדורה כדי קבל פטור נכות בגינה ממס הכנסה על מנת לשחרר כספים קצבתיים ?
  2. אם נבחר באופציה של הוצאות רפואיות , האם ההכנסה שלי כעצמאי תהיה כוללת גם קצבאות זקנה מב"ל וגם הכנסות משכ"ד פטורות ?
  3. האם ניתן להגיש בקשה למס הכנסה גם כאשר טרם הוצאנו הוצאות, אולם כבר ידוע עלות התרופות שנצטרך ?

  4. האם קיימות עוד אפשרויות להוצאת כספי קצבה בפטור ממס למעט 4 הוראות "המסכנות"

  1. שלום יוסף,
   במקרה זה האישור הוא אישור של מס הכנסה, אתה יכל לנסות לפנות על נכות או הוצאות רפואיות. מנסיון בחלק מהמקרים לא יבדקו את כל הפרמטרים.

   1. לנדב שלום,
    תודה על תגובתך, אבל חכיתי לתשובות ספיציפיות לשאלות. אשמח אם תקדיש יותר זמן

    1. ערב טוב יוסף,

     אם הייתי יכל לסייע יותר, הייתי מסייע
     תנסו לגשת לפקיד השומה עם האישורים על גובה היתרה הקיימת בקרן, את הלא כבר יש לכם.

 38. נדב שלום
  יש לי בת בת 13 שאובחנה לפני שנתיים על הספקטרום האוטיסטי.
  אנחנו מקבלים עבורה 100% גמלה מביטוח לאומי.
  יש לי קרן פנסיה שנפתחה לפני 6 שנים (לפני האיבחון, כשהילדה היתה בת 6)
  האם ניתן לקבל פטור ממס בפדיון מוקדם של הקרן?
  תודה
  אלעד

  1. במידה וזה עומד בקריטריונים שמופיעים בעמוד אתה זכאי, שים לב שאת הבקשה למילוי טופס 159 מגישים לנציג מס הכנסה ולא לנציג קרן הפנסיה.

 39. לנדב שלום,
  לא ברור איך הגעת בדוגמא שלך לתחשיב של 1300 ש"ח ולסך 3900 ש"ח שאפשר למשוך. אשמח להבין את הקשר להכנסות 8000 ש"ח ולסך המינימום שהיה 4650 ש"ח ולסכומי המשיכות

  1. במקרה של מיעט הכנסות משפחה עם ילדים יכולה למשוך פעמיים שכר המינימום פחות הכנסה החודשית.
   שכר המינימום כיום הוא 5000 שקלים, פעמיים שכר מינימום הוא 10,000
   במידה והכנסה החודשית היא 8000 שקלים ניתן למשוך 2,000 שקלים בחודש.
   את המהלך הזה ניתן לבצע עבור שלושה חודשים, כלומר 6,000 שקלים.
   לאחר שלושה חודשים אפשר להגיע ולהגיש בקשה נוספת על גבי טופס 159א
   מקווה שעזרתי

 40. נדב שלום רב
  ההורים שלי הגיעו לגיל פרישה אבא יליד 1945 ואמא 1953 התגמולים והפיצויים של אבא עומדים יחדיו על סך של 7553 שח בהראל ושל אמא תגמולים ופיצויים עומדים של סך של 41000 שח יחדיו במנורה
  רציתי לדעת בבקשה, האם אתה יודע אם ייקחו מההורים מס על התגמולים במידה ונוציא את כל הסכום מכל אחד מהם במשיכה אחת? ההכנסה החודשים שלהם לא עולה מעל שכר המינימום , הם מקבלים קצבה חודשית מהביטוח הלאומי של 3100 שח חודשי , אמא קבלה עד כה שכר מנימום משרה מלאה פרשה בחודש יוני 2017 ואבא משרה חלקית של 1500 שח בחודש פרש גם כן ביוני 2017.
  מה עלי לעשות לגשת למס הכנסה לבקש פטור ממס על מנת למשוך את כספי התגמולים והפיצויים ? ואיזה טפסים עלי למלא ? יש לי טפסי 161 לפיצויים מה עלי למלא על מנת שלא יקחו להם מס מהתגמולים והפיצויים?
  תודה 🙂

 41. נדב שלום,

  אני סטודנטית שנה שלישית בארה"ב ולפני כחודש התאשפזתי פה בבית חולים ללא ביטוח רפואי תקף, החשבון הרפואי שנשלח אלי הוא $20000 , בעקבות כך פניתי לצורך שחרור מוקדם של כספי הפנסיה אותם צברתי במהלך 10 שנים.
  האם לידיעתך מס הכנסה מתחשב בחשבון רפואי מחו"ל לצורך הפטור, וגם האם אתה יודע אילו טפסים נלווים יש לצרף לטופס 159?

  אודה מאוד לתגובתך.

  בברכה,
  יולי

 42. היי נדב,
  אבי ז"ל היה נכה 100% משנת 2004, קופת התגמולים שלי נפתחה בשנת 2001, אבי נפטר בשנת 2010 ובשנת 2015 פדיתי את הקופה שלי, האם אני זכאית לפטור ממס הכנסה בגין נכותו של אבי על אף שנפטר לפני שפוטרתי/פדיתי את הקופה?

  תודה וערב טוב.
  ל'

  1. משיכה בפטור בשל מצב רפואי כפופה לאישור מס הכנסה,
   קשה לי להאמין שינתן אישור למשיכה היום בעבור מצב רפואי שהסתיים.

 43. האם ניתן להיעזר באחד ממצבי המסכנות על מנת לצבוע מחדש כספים בקופת גמל לצורכי קצבה מוכרת?
  ביתר פירוט:
  – משיכת כספים מקופת גמל בפטור ממס בשל מצב רפואי קשה של קרוב משפחה.
  – פתיחת קופת גמל חדשה והפקדת הכסף אליה – הפעם במעמד של קצבה מוכרת.

  1. במידה ואותו קרוב עומד בכלל אני מניח שניתן לעשות זאת,
   תזכור שאת הכספים שהפקדת תוכל למשוך בעתיד רק כקצבה חודשית.
   בנוסף, יש לבחון את ההשלכות הביטוחיות על משיכת הכספים

 44. נדב שלום

  יש לי לקוח שיש לו 195000 בקרן פנסיה

  לאשה יש קצבת זקנה 2300 ולבעל 2000 ש"ח
  יליד 1951 האם ניתן למשוך את כל הסכום כחד פעמי? ללא מס כמובן?

 45. לנכה מעל 75% רפואי לצמיתות, האם הדבר נכון גם לביטוח מנהלים ולא רק לפנסיה/גמל? האם מדובר רק על סכומי התגמולים או גם כספי פיצויים שיועדו לקצבה?
  האם אפשרי לעשות זאת כמה פעמים בחיים (נגיד השנה ועוד עשר שנים שוב כשיצתברו שוב סכומים?)
  האם יש תקרה לסכומים הניתנים למשיכה פטורים ממס לנכה? הרי במשך השנים יש שם מליונים…

  1. הי נתן,

   משיכה בשל סיבות רפואיות כפופה לאישור מס הכנסה, והיא תלויה בכך שהנכות הוכרה לאחר ההצטרפות לחיסכון הפנסיוני (פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).

   לגבי יתר השאלות, בכפוף לאישור מס הכנסה.

 46. היי נדב .
  אדם שעבר את גיל הפרישה( בן 70) , החל להפריש במקום העבודה הנוכחי לפנסיה. (החל לעבוד לפני 6 שנים)
  משרתו צומצמה לאחרונה ביותר מ50 אחוזים . האם ניתן למשוך את כספי התגמולים ללא מס?
  תודה רבה

 47. היי נדב,אני לא עובד כבר כמעט 4 חודשים ורוצה למשוך תתגמולי עובד מעביד בשל מיעוט הכנסות אך יש לי תיק מניות בינוני- גדול, האם אוכל? האם מניות נחשבות להכנסה? תודה.

  1. הבדיקה נעשית מול הכנסות בפועל בחשבון העו"ש, במידה ואתה מבצע פעולות מכירה בחשבון הם ירשמו כהכנסות.

   שים לב שבמשיכה במיעוט הכנסות, סכום התגמולים שאתה יכל למשוך מוגבל בסכום שכר המינימום פחות ההכנסות שלך.

 48. קודם כל תודה! ביוני ויולי לא ביצעתי שום פעולות ככה שאין שם הכנסות למעט קצת דיב' במאות שקלים אך באוגוסט ביצעתי פעולות מכירה ברווח מעל שכר המינ' שבו מן הסתם לא אהיה זכאי.

  עכשיו איך זה מבוצע בפועל? אני צריך להגיש טופס 159א' רק על יוני ויולי לקרן פנסייה? בצירוף תדפיסי בנק על החודשיים האלה?

  בקרן הפנסייה לא כ"כ מבינים בזה ואומרים לך ישר לך לפקיד שומה.

   1. במידה ויש סכומי כסף של עשרות אלפי שקלים עומדים בעו"ש זה משפיע על ההחלטה?

    ועבור חודש ספטמבר אני אצטרך להגיש בקשה חדשה באוקטובר ושוב לצרף תדפיס בנק של 3 חודשים אחורה?
    תודה!

 49. היי נדב.
  יש לי ילד בן שנתיים וחצי עם 100% נכות וכשהגעתי לפקידת השומה של מס הכנסה היא אמרה שזה לא מספיק וכי צריך נכות רפואית של מעל 75% שזה בערך 175% נכות , האם היא ערבבה אותי כי לא באתי לה כל כך טוב או שמה יש אמת בדבריה? תודה בכל אופן -עבודתך היא עבודת קודש! שבת שלום ומבורכת!!!

  1. הי עידן,
   מצטער, אני לא מכיר את ההבחנה.
   משיכת הכספים בפטור ממס בשל מצבי נכות מדברת על :

   לאחר שהיה לעמית באותו חשבון, הוא או קרובו חלה או נפגע ונקבעה לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודה או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) לפקודה (תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל))

   כאשר בפקודת מס הכנסה מצויין:
   הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות

 50. הי נדב, (רגע לפני שבת שלום)
  אני מחפש את הבסיס החוקי לכך שנכה מעל 75% לצמיתות יוכל לפדות כספי תגמולים שהופקדו בקופות לקצבה לאחר 2008, ונראה שיש קונצנזוס שזה אפשרי, אולם בהיכנסי ללשון החוק, סעיף 34(ד) בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) אני קורא: "קופת גמל לקצבה תשלם לעמית שכיר את המגיע לו לפי תקנונה שלא בדרך של קצבה, רק באחד מאלה:…..בהתקיים התנאים כאמור בתקנות משנה (ב)(1) עד (6) ולפי האמור בהן – את הסכומים העומדים לזכותו במרכיב תגמולי המעביד ובמרכיב תגמולי העובד…., ואולם תקנת משנה (ב)(1) ו-(6) תחול רק על סכומים ורווחים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000)."
  כלומר 'סעיף המסכנות' של פטור לנכה בנכות צמיתה מעל 75% שמוגדר בסעיף 34(ב)(4) חל בקופה לקצבה רק על כספי תגמולים לפני 2000.
  כיצד זה מתיישב עם הרשום לעיל, כאילו מתאפשרת משיכת כספי תגמולים מקרן פנסיה (בוודאות קופה לקצבה)? האם ישנו סעיף אחר המגדיר אפשרות למשיכת כספי תגמולים בקופה לקצבה, בשל נכות צמיתה, גם לגבי כספים שהופקדו לאחר 2000?

  1. הי גיא,

   פעם ראשונה שאני שם לב לניואנס הזה בתקנה 34ד,
   אני לא מכיר מניעה למשיכת הכספים, גם כאלה שהופקדו לאחר שנת 2000, בהתאם לכללים.

 51. שלום נדב.

  כה שמחתי לגלות את האתר הזה וכן את חלק התגובות הזה.
  שמי עינב, רווקה בת 32 ללא ילדים.
  אני מעוניינת למשוך כספי תגמולים מקרן הפנסיה שלי ב'אלטשולר שחם' .
  על מנת להימנע מתשלום מס אני מגישה את טופס 159א' כיוון שהכנסותיי בשלושת החודשים האחרונים היו מתחת לשכר המינימום. לכשנכנסתי לאתר הקרן על מנת להגיש את הבקשה בטופס מקוון נתקלתי בשני קשיים:
  1. בבחירת האופציה 'משיכה חלקית' (בניגוד למשיכה מלאה) אינני יודעת מה למלא.
  האם עליי לעשות את התחשיב לבד? אם כן, האם להחסיר את ממוצע שלושת המשכורות האחרונות שלי משכר המינימום או רק את סך ההכנסה בחודש האחרון?
  2. אין בטופס המקוון של העמותה אופציה להוספת טופס 159א כלל. אם כן, מהי דרך ההתנהלות המומלצת מול 'אלטשולר שחם'?

  תודה רבה מראש

  1. אני משכתי על הסעיף הזה מאלטשולר שחם,
   זו משיכה שאת צריכה לעשות מולם ולא דרך משיכה מקוונת,

   תפני אליהם בטלפון,תגידי להם שאת רוצה למשוך על הסעיף הזה ואז תצרפי להם את כל המסמכים במייל. הם בודקים את המספרים ותוך כמה ימים מקבלים את הכסף.

   קחי בחשבון אבל שכל הנציגים הפשוטים בחברות הפנסייה לא מכירים בכלל את הסעיף הזה כי לי לקח המון זמן ללמד אותם שיש סעיף כזה וזה עלה לי בהמון עצבים עד שדרשתי שנציגה אחת תטפל בי וכך היה,גם אותה לימדתי שיש סעיף כזה.

   1. תודה אורי,
    בעבור עניין אחר מול אלטשולר שחם נתקלתי באותו המצב שאתה מתאר.
    בזכות אתרים ואנשים כמו נדב למדתי את החומר ובסופו של דבר אני זו שהסבירה לשתי נציגות איך להתנהל ואיזה טפסים לשלוח לי.
    משעשע.

   2. וכשאתה אומר 'תצרפי את כל המסמכים במייל' תוכל לפרט בבקשה אילו מסמכים?

    1. תצרי איתם קשר הם יגידו לך בדיוק מה להביא להם לא לפני שאת מבהירה להם שזה משיכה בגין מיעט הכנסות, שבטעות לא יבצעו לך משיכה שלא על פי חוק.

     מאחל לך ליפול בנציג שמכיר את הסעיף הזה ישר חחחחח 95 אחוז מהם ואני לא מגזים לא מכירים את הסעיף הזה בכלל.

 52. היי דצמבר 2014 שבו השתחררתי מצה״ל לאחר שנתיים וחצי בשירות קבע ועד היום ספטמבר 2019 לא עבדתי בארץ ושלוש שנים הייתי בחול.
  חזרתי לארץ עם חובות של מעל 200 אלף שקל. נאלצתי לקחת הלוואה מהבנק בערבות ושילמתי את כל חובתיי ונשארתי חייב לבנק.
  יש לי אישה וילדה שנולדה מחוץ לארץ ואני נמצא בתהליך של בדיקת אבהות כדי לרשום אותה כבתי בישראל. כיום אני לא עובד אלא רק עשיתי מילואים. מספר חודשים. האם אני זכאי לפטור ממס במשיכת הפנסיה שלי? שהסכום הכולל שלה הוא מתחת ל-50 אלף שקל ואני בן 28.

  1. הי חן,

   כל עוד הבת לא רשומה על שמך (מופיעה בתעודת הזהות שלך), אתה יכל למשוך 3 פעמים שכר המינימום פחות ההכנסה שלך בתקופה זו

 53. היי נדב,
  האם עילת הנכות מאפשרת משיכה של כספים שהופקדו לפי תיקון 190 ,כלומר האם יהיה פטור על הרווחים שצמחו בגין הקצבה המוכרת ?
  (הפקדה של 1 מליון ש"ח ,נוצרו רווחים של כ30% על הקרן. האם המשיכה של הסכומים הנל תהיה פטורה בעילה של נכות)?
  תודה

  1. משיכה בגין מצבי מסכנות מתייחסת רק למקרים שהתרחשו לאחר פתיחת הקופה. בנוסף למי שנכה ואין לו הכנסה מיגיעה אישית הוא יכל לנצל את הפטור לצורך קיזוז מס רווחי הון.

 54. תודה על התשובה,
  הנכות התרחשה אחרי שנפתחה הקופה (אחרי ההפקדה לתיקון 190) , המשיכה בפטור היא רק לגבי כספי קצבה מזכה ולא קצבה מוכרת והרווחים ? (יש הכנסה גבוהה מי"א)

 55. היי נדב, תודה רבה על הפוסט.
  ציינת שגם בעת העסקה ניתן לבצע משיכה של רכיב התגמולים חלק עובד בלבד. איפה רשום שזה אפשרי? בתקנון האחיד לא ראיתי כי קיימת התייחסות למשיכה כזו, מה שרשום זה או גיל 60 או בעת סיום העסקה. אודה לתשובתך,

  1. באיזה תקנון הסתכלת? בתקנון של הלמן אלדובי אין מניעה למשוך את חלק העובד. בתקנון של כלל- ניתן להבין שלא ניתן למשוך מבלי סיום העסקה.

 56. שלום נדב,
  ברצוני לשאול-משכתי כספי פנסיה בניכוי 35% מס.
  בדיעבד-אני יודעת שהיה מגיע לי פטור עקב הכנסות נמוכות.
  פניתי לחברה שמבצעת החזר על הסכום שנוכה-טוענים שם שההחזר הוא לא דרך מס הכנסה
  אלא דרך חברת הביטוח ויוחזר לי כל הסכום למרות שלפי החישוב שלי-הייתי צריכה למשוך פעמיים עם טופס 159א.
  הם לא מוכנים להסביר כיצד עושים זאת.
  האם זה בכלל אפשרי לאחר שקיבלתי את הכספים בניכוי המס?
  והאם יש דרך כזאת?
  אני קצת חוששת…

  1. שתי הצעות, אחת לפנות לחברה אחת להחזרי מס אולי תצליחי לבצע דרכה. אפשרות נוספות לפנות לקרן הפנסיה ולברר האם אכן ניתן לקבל את החזר מהקרן.

 57. שלום נדב ,
  האם ניתן למשוך בעילה של נכות כספי פיצויים בחרטה מרצף קצבה לאחר הגעה לגיל הזכאות ? חרטה כנל תיחשב כהוון קצבה. האם ההוון יוכל להנות מפטור בעילה של נכות ? תודה

 58. היי נדב, תודה על התוכן הנהדר!
  שאלה,
  אני מפקיד לפי סעיף 47 לקופת גמל עבור כספים על השכר הלא מבוטח
  האם גם במקרה כזה המוטבים יוכלו למשוך את הכספים לאחר מותי ללא מס, גם על הרווחים?

   1. תודה,
    ומה קורה בעת פטירה לאחר שהגעתי לגיל פרישה, והתחלתי לקבל קצבה בעבור כספים אלו.
    האם גם אז המוטבים יהיו זכאים לכספים כלשהם?

      1. לא ניתן לקבל כספים מקופת הגמל. כדי לקבל קצבה יהיה עליך להעביר את הכספים לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
       בשני המקרים לאחר המרת הכספים לקצבה חודשית אין יותר כסף אלא התחייבות לשלם קצבה בהתאם למסלול שנבחר

   2. תודה,
    ומה במקרה שהילדים מעל גיל 21, ונגיד והבעל הפקיד לקופת גמל תחת סעיף 47
    מה קורה בפטירה של הבעל במידה והאישה בחיים ?
    היא תוכל למשוך את הכספים כסכום הוני? או תצטרך להמיר אותם לקצבה?
    בברכה,

 59. היי נדב
  קודם כל יישר כוחך

  מה הדין במקרה של עובד שיש לו 200000 ש"ח כספי תגמולים בגין קופה שהצטרף אליה ב 1.1.93 לעובד יש בן חולה שנקבעו לו 50% נכות רפואית יציבה בביטוח לאומי בחודש 6.92 אולם את ההכרה ב 75% נכות רפואית יציבה הוא קיבל לבסוף ביום 20.6.21. האם העובד זכאי לפטור ממס על משיכת כספי התגמולים או לא? תודה רבה

  1. היי אשר,

   ככל והכספים הופקדו לפני ההכרה ניתן יהיה למשוך את הכספים, מועד ההכרה הוא בהתאם לתנאי המשיכה – כלומר הכרה מלאה.
   שים לב שלצורך המשיכה תצטרך את אישור מס הכנסה

 60. נדב תודה רבה

  רק שאדייק את הבנתי בתשובתך

  מה שקובע הוא התאריך בו הנכה קיבל את ההכרה ב 75% לצמיתות?

  אשר

 61. רציתי לשאול במידה ואשתי יצאה לחופשת לידה והתביעה לדמי לידה התעכבו, כך שבינתיים אנחנו חודשיים בלא משכורת מצד שני הצדדים, האם יהיה אפשר להגיש את טופס 159 א' על סמך ממוצע המשכורות של שלושת החודשים האחרונים ? איזה מסמכים נוספים נדרשים כדי להוכיח זאת ?
  תודה

  1. הי אביב,
   משיכה כזאת מתבצעת מול הגוף המוסדי (קרן פנסיה, קופת גמל וכד'), בדרך כלל נדרש להציג תדפיס על קצבאות מביטוח לאומי ולמלא את ההצהרה.
   שים לב כי הפרטים עוברים גם למס הכנסה

 62. שלום

  אם היה לי קרוב נכה 75% בעת המשיכה, אבל לא ידעתי שניתן לקבל פטור על זה, וניכו לי 35% מסכום המשיכה, האם ניתן לבקש ממס הכנסה החזר על הסכום שנוכה, גם אחרי שעבר שנת המשיכה?

 63. היי נדב, תודה על עזרתך הנדיבה.
  רשמת ש"צריך להביא הצהרה על ההכנסות בשלושת החודשים האחרונים".

  אני לא מבין – האם צריך להביא הוכחה שבמשך שלושה חודשים הרווחתי סכום נמוך פחות מ15,900 ועל ההפרש הזה אקבל פטור? או שמספיק שבחודש האחרון הרווחתי סכום נמוך מ5,300 , שעליו יחשבו את שלושת החודשים הבאים?
  אודה לעזרתך.

 64. תיקון שגיעות כתיב
  אני גר בתאילנד כבר יותר מ 4 שנים ואני רוצה למשוך את כספי הפנסיה והפיצויים. האם יש דרך שאני לא אצתרך לשלם 35% על התגמולים?
  כמוכן אני לא אהיה תושב ישראל בקרוב.

  1. בוקר טוב,

   לא ניתן לברוח מתשלום המס במשיכה, יתכן שיהיה ניתן להקטין את סכום המס שישולם על התגמולים בהתאם למיעוט הכנסות.

 65. היי נדב, פוסט מעולה – תודה

  לאחר יציאה לפנסיה בגיל 67 אני זכאי למשוך את כספי התגמולים עקב נכות
  מהם השיקולים בעד ונגד \ מהי נקודת האיזון בין קבלת פנסיה חודשית מקרן הפנסיה (הפנסיה שאקבל תהיה כ-6.5% שנתי) לבין משיכת הכסף בפטור ממס וניהולו בתיק השקעות תוך כדי משיכה חודשית מהתיק?
  בהסתכלות ארוכת טווח (20 שנה לדוגמא) ככל שאחוז המשיכה קטן יותר להבנתי יש יתרון מובהק למשיכת הכסף וניהול עצמאי בתיק השקעות.
  ככל שאני מסתפק במשיכה של 4%-3% להבנתי זוהי נקודת שיווי המשקל שכלכלית מצדיקה משיכה של הכסף.
  כלומר: אחוז המשיכה השנתי יהיה קטן יותר, אך הסכום המצטבר הכולל בתום התקופה יהיה גדול יותר (באופן ממוצע, ברור לי שלא ניתן לצפות ביצועים של תיק השקעות)
  האם יש יתרונות אחרים לקבלת פנסיה מקרן הפנסיה על פני משיכת הכסף וניהולו העצמאי? (למעט רכיב הבטחת התשואה הקיימת בקרן הפנסיה – ייתכן וזה שיקול משמעותי יותר ממה שאני מייחס לו?)
  האם יש שיקולים נוספים שהתעלמתי מהם?

  תודה רבה

  1. הי אריק,

   לטעמי הנקודה המרכזית שצריך לשאול היא מה פרק הזמן שבו תקבל את הכספים, במידה שהנכות היא שלך האם הנכות לא מקצרת את תקופת החיים ולכן יהיה כדאי לקחת את הכספים כסכום חד פעמי.
   בנוסף תזכור שמשיכה בשל נכות מאפשרת משיכת כספי תגמולים ויש קצבה מכספי הפיצויים כך שניתן לשלב בין האפשרויות

 66. נדב שלום.
  האם בן אדם גרוש שמשלם מזונות עבור ילד 1 מתחת לגיל 18
  והחליט להגיש בקשה לפטור ממס עקב מצב "מסכנות",
  האם חברת הביטוח לוקחת בחשבון משכורת מינימום 1 או 2 לצורך חישוב פטור המגיע לו?
  בתודה מראש,
  המאמרים שלך עוזרים המון!

 67. שלום נדב
  ותודה על ההדרכה מאירת העיניים
  רציתי רק לשאול באם אני מושך את כספי התגמולים לפי סעיף נכות
  האם אחרי זה יהיה לי בעיה לנייד את הפיצויים שישארו בלי התגמולים
  יש לציין שגם לאחר המשיכה ימשיכו להכנס לשם כספי התגמולים החדשים מהמשך העבודה שלי

  בתודה מראש

   1. תודה על המענה
    אבל האם עד גיל 60 אני אהיה לקוח שבוי שלהם? (אם יעלו לי את הדמי ניהול או שיהיה אחרים יותר זולים וכדומה)

    או שכיוון שהופקדו ביחד עם תגמולים אלא שהתגמולים נמשכו כחוק יהיה אפשר לנייד?

    1. התקנות אומרות שלא ניתן לנייד כספי פיצויים לקופה לקצבה לפני גיל 60
     אתה יכל לנסות לנייד אותם לקרן פנסיה אחרת תחת הטענה שהם הופקדו לצד כספי תגמולים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button