דף הבית / קרן פנסיה / קצבת שאירים בקרן הפנסיה : כיצד תקבלו כספים מקרן הפנסיה במקרה מוות

קצבת שאירים בקרן הפנסיה : כיצד תקבלו כספים מקרן הפנסיה במקרה מוות

במקרה מוות לא ניתן למשוך כספים מקרן הפנסיה, לא את כספי הפיצויים ולא את כספי התגמולים. הקרן תשלם קצבה חודשית לשאירים. במקרה מוות של עמית פעיל תחושב הקצבה בהתאם שכר הקובע. במקרה מוות של עמית לא פעיל, תשולם קצבה חודשית על בסיס היתרה הצבורה בקרן.

למרות המשפט הפותח, ישנם מקרים בהם ניתן לקבל סכום חד פעמי מהוון לצד קצבת השארים או במקומה.

>>>מה ההבדל בין קצבת שארים לבין ביטוח חיים?

חישוב קצבת השאירים לעמית פעיל בקרן הפנסיה

במקרה מוות של מבוטח פעיל בקרן הפנסיה יהיו זכאים שאריו לקצבה חודשית שתחושב בהתאם לשכר הקובע בקרן הפנסיה ושיעור הכיסוי בהתאם למסלול הביטוחי.

שאירים בקרן הפנסיה הזכאים לתשלום:

 • בן זוג (לרבות ידוע בציבור מאותו המין) יהיה זכאי ל- 60% מהשכר הקובע לכל ימי חייו.
 • ילדים עד לגיל 21 (לרבות בן חורג) – סך הקצבאות לילדים כולל הילד המוגבל – יעמדו על 40% מהשכר הקובע.
 • ילד מוגבל יהיה זכאי לתשלום לכל ימי חייו בסך 40% מהשכר הקובע
 • הורה נתמך -20% מהשכר הקובע

כיצד נקבע שיעור הכיסוי הביטוחי למקרה מוות?

שיעור הכיסוי נקבע בהתאם למסלול הביטוחי וגיל ההצטרפות לקרן הפנסיה. בהתאם לתקנון התקני בקרנות הפנסיה, גברים שהצטרפו לקרן הפנסיה עד לגיל 41 יקבלו כיסוי של 100% מהשכר הקובע, נשים שהצטרפו עד לגיל 67 יקבלו כיסוי של 100%.

מרבית החוסכים הצטרפו לקרן הפנסיה לפני כניסת התקנון התקני לתוקף ולכן עליהם לבדוק מה גובה הכיסוי שחל עליהם ובמידת הצורך לעדכן את המסלול הביטוחי בקרן הפנסיה.

בית קברות

כיצד מחושבת קצבת השאירים מקרן הפנסיה?

קצבת השאירים תחושב בהתאם לשכר הקובע, נניח כי מבוטח נפטר והשאיר אחריו אלמנה, שני ילדים והורה נתמך.

השכר הקובע עמד על 10,000 שקלים ושיעור הכיסוי היה 100%.

במקרה זה אלמנה תקבל קצבה חודשית של 6,000 שקלים מידי חודש

סך הקצבאות שישולמו ליתומים – 4,000 שקלים

לא תשולם קצבה חודשית להורה הנתמך.

ש : אני יתום, האם אני יכל לוותר על הכיסוי להורה נתמך?

ת : לא. מכיוון והסתברות לזכאות לקצבת הורה נתמך כל כך נמוכה היא אינה מתומחרת בנפרד ולכן לא ניתן לוותר עליה
הורה נתמך בהתאם לתקנון קרן הפנסיה הוא הורה של העמית או של בן הזוג אשר במועד הפטירה היה:

 • סמוך על שולחנו של העמית
 • אינו מסוגל לכלכל את עצמו
 • הוא מקבל גמלה להבטחת הכנסה
 • אין להורה הכנסה אחרת למעט גמלת הבטחת הכנסה או קצבת נכות כללית

מה קורה במקרה של מבוטח שהשאיר אחריו יותר מאלמנה אחת?

ישנם מקרים (לדוגמא במגזר הבדואי) בהם יש למבוטחים יותר מבת זוג אחת. במקרה מוות כאשר השאיר העמית יותר מאלמנה אחת יחלקו את קצבת השאירים של האלמנה בין האלמנות.

לדוגמא עמית ולו שתי נשים הלך לעולמו.

במקום שהאלמנה תקבל קצבה בשיעור של 60% מהשכר הקובע כל אלמנה תקבל קצבה בגובה של 30% מהשכר הקובע.

במקרה מוות של אחת האלמנות לא תוגדל קצבת השארים של יתר האלמנות.

 מה קורה במקרה של מוות של אמהות חד הוריות או הורים גרושים?

במקרה של מוות כאשר אין אלמן, 100% מהקצבה תחולק בין היתומים שיקבלו את הקצבה עד לגיל 21.

ש : האם קצבת השארים חייב במס?

ת : כן, קצבת השארים חייבת במס. אך קצבה עד תקרה של 8,380 שקלים תהייה פטורה ממס.

במקרה זה קצבת השאירים מחושבת בנפרד לכל שאר.

בנוסף קצבת שאירים שמקורה בסכומים פטורים תהייה פטורה ממס.

>>>האם כספי ביטוח החיים או כספי קופת הגמל חייבים במס במקרה מוות?

מה קורה במקרה של מוות של חוסך שצבר סכום גבוה משמעותית?

לשם הדוגמא נניח מקרה של חוסך גרוש המרוויח 10,000 שקלים בחודש וצבר חצי מליון שקלים. לחוסך יש רק ילד אחד בן 17 הזכאי לקצבת שארים מקרן.

במקרה זה הילד יוכל לבחור בין שתי אפשרויות

 1. אפשרות ראשונה קבלת קצבה חודשית בגובה 10,000 ש"ח עד לגיל 21. ובנוסף סכום חד פעמי.
 2. אפשרות שנייה, קבלת קצבה חודשית מוגדלת, נניח 12,000 ש"ח, עד לגיל 21.

בשתי האפשרויות יקבל השאר את מלא הצבירה בקרן. כקצבה מוגדלת או כשילוב של קצבה וסכום חד פעמי.

חישוב קצבת השאירים לעמית לא פעיל בקרן הפנסיה

כפי שראינו במקרה מוות של עמית פעיל תיגזר קצבת השאירים מהשכר הקובע, במקרה מוות של עמית לא פעיל תחושב קצבת השארים על בסיס היתרה הקיימת וגילאי השארים במועד הפטירה.

נניח לדוגמא עמית לא פעיל עם צבירה של 200,000 שקלים בקרן הפנסיה. במקרה המוות הותיר אחריו המנוח

 • אישה בת 38
 • ילד א' – בן 10
 • ילד ב' – בן 8
 • ילד ג' – בן 5

לצורך החישוב יש לפנות לטבלאות המקדמים בתקנון הקרן ולבחון מהו המקדם המתאים לכל שאיר בהתאם לטבלה.

שאר גיל מקדם לפי הטבלה
אלמנה 38 275.25
ילד א' 10 108.44
ילד ב' 8 123.86
ילד ג' 5 144.98

יש לחשב את המקדם הכולל של המשפחה, המקדם הכולל מורכב מהמקדם של האלמנה ומחצית המקדם של הילדים

במקרה הזה:

275.25+(108.44+123.86+144.95)/2

המקדם הכולל יהיה 463.875

יש לחשב את החלק היחסי של השארים

עבור האלמנה 275.25/463.875 שווה 59%

עבור הילדים 0.41%

כעת נחשב את הקצבה היחסית לכל אחד מהשארים:

סכום צבור – 200,000 שקלים כפול החלק היחסי.

את החלק היחסי מחלקים במקדם המתאים לפי הטבלה (עבור הילדים סוכמים את המקדמים ומחלקים בשלוש)

שאר קצבה סכום
אלמנה 431 שקלים 118,674 שקלים
קצבה לכל הילדים 215 שקלים 81,325 שקלים

קבלת סכום חד פעמי מקרן הפנסיה במקרה של מוות

כתבנו כי במקרה של מוות תשולם קצבה חודשית לשאירים, אך ישנם מקרים בהם ישולם סכום חד פעמי או שילוב של קצבה חודשית וסכום חד פעמי מהוון.

מקרה מוות כאשר אין שאירים

במקרה מוות כאשר אין שאירים העונים על הגדרת השאירים בתקנון הקרן, לדוגמא מקרה מוות של רווק. ישולם סכום החיסכון כסכום חד פעמי למוטבים.

היוון חד פעמי של קצבת אלמן

במועד הגשת תביעת השארים רשאי האלמן להוון עד 25% מקצבת השארים לה הוא זכאי למשך תקופה של 5 שנים. וזאת בתנאי שגם לאחר ההיוון הקצבה שתשולם לא תפחת מסכום הקצבה המזערי, כ- 4,418 שקלים בשנת 2018.

בתום תקופת ההיוון, תשוב להיות קצבת השארים כפי שנקבעה.

היוון קצבת השאירים ליתומים

במידה וגילו של השאר הקטן ביותר הוא מעל ל – 18 והעמית לא הותיר אלמנה באפשרות השאירים להודיע לקרן הפנסיה כי הם מעוניינים להוון את קצבת השארים המגיעה להם. במקרה זה תחושב היתרה כמכפלה של סכום הקצבה במקדם.

גיל יתום מקדם
18 34.04
19 23.10
20 11.76

לדוגמא יתום בן 19 זכאי לקצבת שארים בגובה 10,000 שקלים, הוא יכל לבחור האם לקבל קצבאות עד לגיל 21 או סכום חד פעמי של 230,000 שקלים.

מקרה שבו הסכום הצבור עולה על יתרת הקצבאות המהוונת

במידה וסכום החיסכון בקרן גבוה במיוחד, ועולה על סכום הקצבאות המהוון שישולמו במקרה מוות לשארים מתרחשים שלושה דברים:

 1. עוד בחייו יפסיק המבוטח לשלם ריסק למקרה מוות. זה בדרך כלל יקרה לקראת גיל 60 או במקרה וסכום החיסכון גבוה והשכר המבוטח נמוך במיוחד.
 2. אפשרות ראשונה במקרה מוות ישולמו לשארים קצבאות מוגדלות בהתאם ליחס בן הסכום לתשלום לסכום המהוון של הקצבאות.
 3. אפשרות שנייה, במקום לקבל קצבאות שארים מוגדלות, באפשרות השארים לקבל את יתרת הגדלה כסכום חד פעמי מהוון.

ניקח לדוגמא חוסכת שצברה מליון שקלים בקרן הפנסיה, במקרה מוות סכום הקצבאות המהוונות עומד על 700 אלף שקלים.

החוסכת תפסיק לשלם ריסק שארים ובמקרה מוות יבחרו שאריה האם לקבל קצבה חודשית מוגדלת או לקבל קצבה רגילה וסכום חד פעמי.

קצבת שאירים הנמוכה מקצבת המינימום

במידה וסך קצבאות השאירים נמוכות מקצבת המינימום, 5% מהשכר הממוצע במשק. בשנת 2018 מדובר בסכום של 495 שקלים.

באפשרות השאירים לבחור האם לקבל קצבה חודשית בניכוי דמי ניהול או לקבל סכום חד פעמי. מקרה זה יכל לקרות במקרה מוות של עמית לא פעיל עם צבירה נמוכה.

מקרה מוות של אלמן עמית פעיל או עמית לא פעיל בקרן הפנסיה

במסגרת התקנון התקני (התקנון האחיד) נוספה תקופת הבטחה לקצבת השארים. במקרה של מוות של האלמן במסגרת תקופת הבטחה תשולם יתרת תקופת ההבטחה כסכום חד פעמי מהוון למוטבים של האלמן.

קצבת שאירים בקרן הפנסיה : כיצד תקבלו כספים מקרן הפנסיה במקרה מוות by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

33 comments

 1. ביולוג ירושלמי

  תודה רבה נדב!
  פושט נפלא ואינפורמטיבי מאוד כהרגלך בקודש.
  תודה שענית לי על השאלה מה קורה עם כספי הפנסיה שלי במידה ואני נפטר רווק ללא שארים (לא אישה, לא יודעה בציבור וללא ילדים).

  כמה מוטבים אפשר למנות בקרן הפנסיה?
  האם מותר למנות כל אדם כמוטב? אחיינים ואחייניות מותר? גם אדם שהוא לא קרוב משפחה נניח חבר קרוב?
  ומה קורה במידה ולא טרחת לעדכן ולמנות מוטבים?

  • אין מניעה על מספר המוטבים (לדעתי בטופס יש מקום לארבעה), אתה יכל להגדיר כל אדם כמוטב, חבר, שכן אח.

   במידה ולא עדכנת מוטבים הכספים ישולמו בהתאם לצו ירושה.

   • ביולוג ירושלמי

    תודה רבה על התשובה המחכימה נדב.
    כמו תמיד, מאוד מאוד נהנה לבקר ולהתעדכן בבלוג שלך.
    וכל הכבוד לך שאתה לוקח את הזמן וטורח לענות על כל כך הרבה שאלות! ממש לא מובן מאליו. זה מאוד מאוד עוזר ומרגיע.

 2. בעבר מקפת הישנה אמרה לי שאין יורשים לרווקים ללא שארים לדבריך אפשר למנות מוטבים למקרה מוות
  יש חוק בנושא ? והיכן ניתן לקרוא את הנושא
  תודה

  • הי ניצה,

   אני מניח שבקרן הותיקה התייחסו למצב של מקרה מוות לאחר היציאה לפנסיה ולא מקרה מוות לפני היציאה לפנסיה.
   בכל אופן, את יכולה לבדוק את הכללים בתקנון של הקרן הותיקה.

 3. שלום נדב, האם במצב שבו מבוטח פעיל נפטר אין שום דרך למשוך את כספי הפיצויים שבקופה?
  מדובר בסכום גבוה שלכאורה מנותק לגמרי מהפנסיה וייעודו שונה.
  האם יש תקדימים/מקרים שבהם אושר לקבל את הפיצויים?

  • לא, אין אפשרות למשוך את הפיצויים במקרה של מוות. כפי שציינתי סכום הקצבה במרבית המקרים יעלה על סכום החיסכון בקרן הפנסיה (כולל מרכיב הפיצויים).

 4. שלום.
  כתוב כי "במקרה מוות של מבוטח פעיל בקרן הפנסיה יהיו זכאים שאריו לקצבה חודשית שתחושב בהתאם לשכר הקובע בקרן הפנסיה ושיעור הכיסוי בהתאם למסלול הביטוחי".
  כלומר גובה הצבירה ביום הפטירה לא משפיעה בכלל על קצבת השארים של מבוטח פעיל שנפטר?

  • ערב טוב שי,

   בתחתית המאמר מצויין כי במידה ויתרת החיסכון עולה על סך הקצבאות המהוונות יש באפשרות השאר לבחור האם לקבל קצבה מוגדלת או להוון את יתרת הסכום.

   • לא התנסחתי בצורה ברורה. הכוונה למקרה בו הצבירה לא גבוהה. ניקח חוסכת אחרת מזו שצויינה בדוגמה. הצבירה שלה 100K והשכר הקובע 20K לחודש, כך שביטוח החיים יותר גבוה. החוסכת הולכת לעולמה במפתיע-
    מקרה א': כמה חודשים לפני מותה עברה מקרן הפנסיה שלה לקרן פנסיה חדשה ללא העברת החסכון – רק הפקדות חדשות.
    מקרה ב': נשארה בקרן המקורית עד ליום הפטירה.

    האם במקרה א' האלמן יקבל יותר (משתי הקרנות) רק בגלל פעולה טכנית של החוסכת?

    • לא, בשני המקרים, כל עוד גיל הצטרפות זהה, תקבל קצבה באותו הגובה.
     במקרה זה החיסכון אינו גדול מספיק כדי להגדיל את הקצבאות.

 5. גבי בן ישעיה

  הי נדב…
  כתבה מעולה וממצה..תבורך..
  איך מתייחס תקנון הקרן כיום למצב בו אדם נשוי הצטרף לקרן ,לאחר 10 שנים התגרש ,התחתן שוב ונפטר , מה הן זכויותיה של גרושתו בקצבת השארים, הרי הכספים נצברו בתקופה שהיתה נשואה לו

  • תקנון הקרן לא מכיר בגרושה ואין לה זכויות לשארים. במידה והיו להם ילדים, הילדים יהיו זכאים לקצבת שארים עד לגיל 21.

   במידה והאישה היתה זכאית לכספים כדאי שתממש אותם באמצעות התקנות לחלוקת כספים בין בני זוג https://pensuni.com/?p=1350

 6. שלום נדב,

  מה קורה במידה ועמית נפטר, האלמנה מקבלת 60% ונניח שיש צבירה בקרן שמספיקה לקצבה של יותר מ-60%. האם הסכום הנוסף שנצבר יאבד או שהאלמנה תקבל אותם?

  • בוקר טוב איב,

   בפני האלמנה עומדות שתי אפשרויות:
   1. קבלת קצבה מוגדלת בשווי הסכום שנצבר
   2. קבלת קצבה "רגילה" ואת יתרת הסכום כסכום חד פעמי

 7. היי נדב,

  נניח ומבוטח פעיל נפתר והאלמן לא הגיש במיידית תביעה לקבלת קצבת שאירים, האם יש בעיה להתחיל לקבל קצבת שאירים כעבור כמה שנים ? האם זה ישולם רטרואקטיבית במקרה כזה ?

  ושאלה נוספת – האם יש קשר כלשהו בין קצבת שאירים מקרן פנסיה לקצבת שאירים מביטוח לאומי (קיזוז כלשהו) ?

  • ערב טוב רומן,

   כיום ישנה תקופת התיישנות של 7 שנים להגשת התביעה לשארים. עד יוני 2018 לא היתה תקופה כזאת.

   קרן הפנסיה לא תקזז את הקצבה מול ביטוח לאומי או גורם אחר.

 8. שלום רב נדב

  מה קורה כאשר העמיתה שנפטרה טרם יציאתה לפנסיה היתה אלמנה שחסכה סכום גבוה מאוד- ויש שני ילדים-

  הראשון בן 15 והשני בן 23 : שאלה א) האם היתום שגילו גבוה מ- 21 זכאי לקבל חלק מהסכום שנצבר בקרן ?

  ב) במידה ולא – האם יש דרך לוודא כי הסכום שנצבר לא ירד לטמיון ויישאר לשני הילדים שזה החיסכון היחידי

  שעומד לרשותם ?

  • הי יוסי,

   הילד מעל לגיל 21 אינו זכאי לדבר. הילד בן ה – 15 יקבל קצבה חודשית עד לגיל 21. כאשר שווי הסכום שיקבל לא יפחת מהסכום שנצבר בקרן.
   במידה ומדובר בסכום באמת גדול, אז בפני הילד יהיו שתי אפשרויות. הראשונה לקבל קצבה מוגדלת עד לגיל 21 והאפשרות השניה, לקבל קצבה "רגילה" בתוספת לסכום חד פעמי.
   לאמא הייתי מציע לרכוש ביטוח חיים בגובה הסכום אותו היתה מתכננת להעביר לילד שעבר את גיל 21.
   כאשר את ביטוח החיים ניתן לבטל כאשר הבן הצעיר יגיע לגיל 21 ואז למנות את שניהם כמוטבים על כספי הקרן.

 9. תודה נדב,
  עמית לא פעיל שנפטר, האם גיל ההצטרפות לקרן הפנסיה משנה את הקצבה שמגיעה לשארים?

 10. אם המבוטח נפטר ב – 2014 ויש לו שאירים ילדים. עדיין לא הוגשה תביעה לקרן מקפת האם ישנה התיישנות של 7 שנים במקרה שלהם?

  • צריך לראות מה הופיע בתקנון הרלוונטי בשנת 2014.
   יכל להיות שאין התיישנות להגשת התביעה, אבל לא יהיו תשלומים רטרו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: