דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / האם במקרה מוות החיסכון הפנסיוני חייב במס?

האם במקרה מוות החיסכון הפנסיוני חייב במס?

החיסכון הפנסיוני מקנה הטבות מס לחוסכים בו, במועד ההפקדה, במועד המשיכה ולפעמים בשני המקרים. אך האם הוא יקנה הטבות גם לאלה שיקבלו אותו במקרה מוות?

האם ביטוח חיים חייב במס? תיקון 190 ואולי קופת גמל להשקעה?

בדקות הקרובות ננסה לסקור את האפשרויות העומדות בפני השארים והמוטבים שצפויים לקבל את כספי החיסכון הפנסיוני.

קצבת שארים מקרן הפנסיה

קצבת שארים היא הקצבה שתשולם במקרה מוות מקרן הפנסיה. הקצבה תשולם לשאריו של החוסך. השארים הם:

 • בן זוג וידוע בציבור
 • ילד עד לגיל 21
 • הורה נתמך, הורה הסמוך לשולחנו של הנפטר

קצבת שארים שמקורה בתשלומים שאינם פטורים, פטורה ממס עד תקרת הקצבה המזכה, בשנת 2018  – 8,380 שקלים (לתקרות נוספות). קצבת שארים שנובעת מתשלומים פטורים, פטורה ממס.

לדוגמא

קצבת שארים בגובה 6,000 שקלים נובעת מסכומים שאינם פטורים אך היא נמוכה מהתקרה ולכן פטורה ממס.

קצבת שארים של 12,000 שקלים גבוהה מהתקרה אך היא נובעת בחלקה מסכומים פטורים ומסכומים שאינם פטורים ולכן תהייה חייבת במס.

בית קברות

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

כדי להקטין את תשלום המס על השאר להוכיח איזה חלק מהקצבה מקורו בתשלומים פטורים.

  "תשלומים פטורים" – כל אחד מאלה:

(1)   סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה –

(א)   על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך; (במילים אחרות, הפקדות מעסיק שעלו על 1,857 שקלים בחודש)

(ב)   על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך; (סעיף 9א לפקודת מס הכנסה)

סכום חד פעמי מביטוח חיים

רכשתי ביטוח חיים בגובה מליון שקלים האם הסכום יהיה חייב במס במקרה מוות?

בעוד שקצבת השארים מקרן הפנסיה פטורה ממס, בהתאם לתקרת הקצבה המזכה, קבלת סכום חד פעמי מביטוח חיים (או סכום חד פעמי מביטוח תאונות אישיות) פטור ממס.

קבלת כספים מקופת גמל

קיבלתם כספים בירושה מקופת גמל? כספי קופת הגמל והרווחים עליה פטורים ממס רווח הון במועד הפדיון.

משיכת כספי הנפטר מקופת הגמל על ידי המוטבים פטורה ממס רווח הון למעט רווחים חדשים שיהיו חייבים במס רווח הון של 25% וזאת שלושה חודשים ממועד הפטירה.

באפשרות המוטבים להעביר את קופת הגמל לחשבון חדש על שמם, הסבת כספי נפטר.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

השארת הכספים והפיכתם לקצבה מוכרת החל מגיל 60 ימנעו את תשלום המס.

חוסכים שמתקרבים לגיל 60 ויש ברשותם קצבה העולה על 4,418 שקלים יכולים למשוך את הכספים ולהפקידם מחדש ובכך להקטין את המס.

קבלת כספים מקופת גמל להשקעה

בעוד שכספי קופת הגמל והרווחים עליהם פטורים ממס למשך שלושה חודשים ממועד הפטירה. כספי קופת הגמל להשקעה נחשבים כאילו המוטב הפקיד אותם בעצמו והם חייבים במס רווח הון של  25%.

בדומה לקופת גמל רגילה, גם כאן ניתן להסב את הכספים לחשבון חדש על שם המוטב.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

השארת הכספים והפיכתם לקצבה מוכרת החל מגיל 60 ימנעו את תשלום המס.

במידה ומקור הכספים בקופת הגמל להשקעה הם ממכירת דירה שלישית, הרווחים על הקופה יהיו פטורים ממס.

משיכת כספי פיצויים

במקרה מוות של עובד זכאים שאריו לפטור ממס מוגדל על מענק הפיצויים. בעוד תקרת הפיצויים של העובד היא משכורת עבור כל שנת עבודה ולא יותר מ- 12,230 שקלים זכאים שאריו למשכורת כפולה עד לתקרה של 24,460 שקלים.

חשוב לשים לב כי תקרה זו חלה רק על פיצויים ממעסיק אחרון ועל פיצויים הנמצאים ברצף פיצויים ולא על כלל הפיצויים שנמצאים בקופה.

במידה וכספי הפיצויים חייבים במס, יחושב שיעור המס בהתאם למס השולי של כל אחד מהשאירים אך לא יותר משיעור של כ- 40%.

בפני השארים קיימת אפשרות לבצע פריסת הכנסה וליחס את מענק הפטירה לתקופת עבודתו של העובד.

חשוב לשים לב כי במקרה של פריסת מס יחושב שיעור המס לפי הכנסתו של המנוח בשנים שקדמו לפטירה בהתאם לשנות פריסת ההכנסה.

קבלת כספי פיצויים לאחר בחירה ברצף קצבה חוזר מס הכנסה 3/2011

במידה ונפטר חוסך שבחר ברצף קצבה עומדות בפני השארים שתי אפשרויות:

 1. קבלת קצבת שארים בהתאם לתנאים הקבועים בקופה.
 2. חרטה מרף קצבה ומשיכת הכספים כסכום חד פעמי. במקרה זה יחושב המס בהתאם למס השולי שחל על המנוח. באפשרות היורשים לבצע פריסת הכנסה לאחור בהתאם לכללי הפריסה. כאשר שנת הפריסה האחרונה תהיה שנת הפטירה ושנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה.

קבלת כספים שהופקדו במסגרת תיקון 190

במקרה של הפקדה בהתאם לתיקון 190 בוחנים את מועד הפטירה. במקרה של פטירה לפני גיל 75 המוטבים יהיו זכאים לקבל את הכספים שנצברו בקופה בפטור ממס רווח הון (בדומה לקבלת כספים מקופת גמל). מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו אותו כמי שכבר היוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו, ויורשיו יהיו חייבים במס רווחי הון של 15%.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

רק במידה ואתם יכולים לתזמן את המוות…

קבלת סכום חד פעמי מקצבה מוכרת במסגרת תקופת הבטחה

חוסך שנפטר לאחר שהחל לקבל קצבה מוכרת ומסלול הפרישה כלל גם הבטחה למינימום תשלומים ליורשים, יתרת התשלומים תחשב כקצבה מוכרת ותהייה פטורה ממס. אך, אם היורש יהוון את יתרת התשלומים יוטל מס על מרכיב הרווח שבהיוון.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

נסו לקבל את התשלום החד פעמי כקצבה חודשית

מצאתם טעות בכתבה? יש לכם תוספות? ספרו לנו בתגובות

האם במקרה מוות החיסכון הפנסיוני חייב במס? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

17 comments

 1. פוסט מעולה נדב!
  התייחסת לחוסך שנפטר לאחר שהחל לקבל קצבה *מוכרת* ומסלול הפרישה כלל גם הבטחה למינימום תשלומים ליורשים.
  אך מה קורה מבחינת מיסוי במקרה הנפוץ יותר, בו יתר הקצבאות המובטחות שמקבלים היורשים (בין אם בצורת קצבה ובין אם בצורת היוון) הן מסוג קצבה *מזכה*?
  ניסיתי לחפש על כך מידע, אך לא הצלחתי למצוא שום התייחסות למקרה הזה, שהוא כאמור נפוץ יותר.
  תודה

  • ישראל

   לא ראיתי התייחסות לביטוח מנהלים
   כפי שידוע לי על קופת פיצויים -יש מס
   על קופת התגמולים היורש פטור במשיכה הונית
   מבקש התיחסות
   תודה

   • בוקר טוב ישראל,

    יש התייחסות מפורטת לנושא פיצויים. על פיצויים ממעסיק אחרון יש תקרה כפולה למשיכה ובמידה וקיים מס הוא יחול על המוטב (ולא יותר מ- 40%).
    במקרה של פריסה או חרטה מרצף קצבה המס יחושב בהתאם למדרגות המס של המנוח.

    • -כאן התייחסת לנושא הפיצויים
     בביטוח מנהלים קיימים גם התגמולים
     מה לגביהם??

  • במספר מקרים שבדקתי התשלום למוטבים היה פטור ממס, גם כאשר שולם כסכום חד פעמי.
   אבל חשוב לי לציין שבמקרים האלה הקצבה מראש הייתה פטורה ממס.

   • תודה נדב.
    כדי לוודא שהבנתי אותך נכון:

    1. החלק בקצבת פנסיונר שפטור ממס לפי נוסחת השילוב/הקיזוז יהיה פטור ממס גם לגבי הקצבאות המובטחות שישולמו ליורשיו לאחר מותו.
    2. החלק בקצבת פנסיונר שאינו פטור ממס לפי נוסחת השילוב/הקיזוז יהיה XXX לגבי הקצבאות המובטחות שישולמו ליורשיו לאחר מותו.
    (XXX = פטור ממס או לא פטור ממס. אין אנו יודעים)

    האם לכך התכוונת?

    • הי עודד,

     לא התכוונתי לזה 🙂

     התכוונתי שבמקרים שנתקלתי הסכומים לא היו חייבים במס. אני אנסה לבדוק לגבי מקרים אחרים ואעדכן.

 2. הי נדב

  כמו עודד , מה קורה בתשלום למוטבי הבטחת מינימום תשלומים מקצבה מזכה ? בדגש על מוטבים שאינם בן/בת הזוג של הנפטר .
  אני מניח שמקרה של בת הזוג יתרת התשלומים יכולה להיחשב כקצבת שארים אך אם המוטב הוא אחד הילדים או אחר ?

  תודב

 3. לגבי קבלת כספים שהופקדו במסגרת תיקון 190.
  מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 יהיו חייבים במס רווחי הון של 15%.
  ממתי יחושבו רווחי הון 15% : מיתרת הקופה בגיל 75 או מתחילת ההפקדה?

  • הסכום יחושב מתחילת ההפקדה כאילו המנוח משך אותם בעצמו.

   מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת – יראו אותו כמי שהיוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו.

   • היי נדב,

    חשוב לציין שרווחי הון 15% (מסלול קופת גמל להשקעה לאחר מוות החוסך לאחר גיל 75) הם נומינלים ולא ריאלים. במידה ויש אינפלציה מעבר לביצועים אותו אדם ימשיך לשלם מס כרגיל על הרווחים כאשר אדם אשר משקיע דרך מסלולים לא פנסיונים כגון קניית מניות / אג"ח ישלם מס ריאלי של 25% ( התחשבות בשחיקת הכסף).

    בברכה,
    אילן

 4. האם קיימת קצבת שארים במקרה של זוגות חד מיניים?

 5. שלום,

  בקרן הפנסיה קיים בנוסף גם ביטוח נכות, האם גם עבור קצבת נכות מקרן הפנסיה קיים פטור כלשהו ממס הכנסה בדומה לקצבת שאירים? וגם – מה בנוגע לניכויים של מס בריאות וביטוח לאומי – האם קצבאות השאירים והנכות פטורות מניכויים אלו?

  תודה מראש.

  • הי עידן,

   קצבת שארים חייבת במס בכפוף לתקרה של 8,380 שקלים, קצבת נכות גם היא כהכנסה לכל דבר. ובמידה ויש לנכה הכנסות נוספות יש לבצע תאום מס, או לבקש פטור ממס בהתאם לאחוזי הנכות.
   לגבי פטורים מביטוח לאומי וכד', אני לא יודע לענות לך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: