דף הבית / תכנון פרישה / האם ירושה צריכה להיות חלק מתכנון הפרישה?

האם ירושה צריכה להיות חלק מתכנון הפרישה?

האם חייבים להגדיר את הירושה בשלב תכנון הפרישה וכיצד ניתן לתת לה ביטוי במוצרי הפרישה המקובלים כיום. על אפשרות ההורשה בקרן הפנסיה, קופת הגמל וביטוח המנהלים.

מנגנון ההורשה מלווה אותנו משחר ההיסטוריה. החל מהורשה של רכוש ועד הורשה של זכויות בנכס (עיין ערך בנות צלפחד). כיום אחוז גדול באוכלוסייה מחזיק בהון שניתן להוריש. אך מנגד התארכות תוחלת החיים, שינויים תרבותיים בפרישה, שינוי מנגנון הפנסיה והפרטת הטיפול בקשישים (ועלויות הטיפול בקשישים הסיעודים) תורמים לצמצום אותו ההון.

האם לאור מגמות אלו עלינו לקחת בחשבון את הירושה בשלבי תכנון הפרישה?

הצגנו בעבר את מודל ארבעת ה – L של פרופסור ווייד פאו (Wade D. Pfau), מודל המסייע בהגדרת הייעדים בפרישה. ארבעת היעדים לפי פאו הם:

 • longevity, חיים ארוכים
 • lifestyle, סגנון חיים
 • legacy, הורשה
 • liquidity, נזילות

>>>לקריאה נוספת לגבי מודל ארבעת ה – L

אחד היעדים במודל הוא אכן הורשה. הקצאת כספים לירושה, פירושה שיהיה לכם פחות כסף לניצול בפנסיה אלה אם אתם "חוסכים" מראש לצורך הורשה. במידה ואתם פוסחים על היעד הזה בתכנון הפרישה, הירושה תעמוד על נכסים אותם טרם ניצלתם בפרישה כמו דירה או כספים אחרים.

פחות ירושה לילדים

התארכות תוחלת החיים, משפיעה על מספר השנים הבריאות של החוסך בפרישה ומכאן על דפוסי התנהגות שלו.

מחקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעריכים שבעתיד שתוחלת החיים בלידה בישראל תגיע ל- 94.9 לנשים ו- 88.7 לגברים שיפור של 8 שנים לגבר ו – 10 שנים לאישה.

גבריםנשים
כיום80.784.2
בשנת 205588.794.9
פער8 שנים10.7 שנים
תוחלת_חיים_ישראל

התארכות תוחלת החיים משפיעה על האופן שבו אנו מבלים בפרישה, אנו מקצים יותר כספים לפנאי בחלקה הראשון של הפרישה ומנגד נצרוך יותר כספים בחלקה השני של הפרישה בעבור שירותים רפואיים.

עמותת פ.י.ל
מקור – לא ידוע

להשאיר משהו לילדים

אם יש סכום שאתם מתכננים להוריש, או להעביר עוד בחייכם לילדים יש להגדיר את הסכום, גובה הסכום ומועד התשלום המתוכנן בתכנית הפרישה. אך יותר חשוב מכך, יש להגדיר את מקור הסכום ממנו יוקצה התשלום ליורשים.

הירושה והחיסכון הפנסיוני

החיסכון הפנסיוני נועד להבטיח לך מקור הכנסה בפרישה. חלקו עשוי להוות מקלט מס בירושה לדוגמה קופת הגמל וחלקו אינו ניתן כלל להורשה – קרן הפנסיה. בהגדרת מקורות הירושה חשוב להכיר את מאפייני החיסכון הפנסיוני ואת היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמוצרים השונים.

קצבת זקנה מקרן פנסיה

קרן הפנסיה היא מכשיר מצויין לקבלת קצבאות והבטחת ההכנסה בפרישה, אך ככל הנוגע להורשה קרן הפנסיה מוגבלת מאוד באפשרויות שהיא מעמידה בפני הפורש.

במקרה מוות של הפורש, תשלם קרן הפנסיה קצבה לכל ימי חייו של בן זוגו. במידה וקיים בן זוג לא יהיה ניתן לפסוח עליו ולהוריש את הכספים לאדם אחר.

כלומר, פורש לא יוכל להגדיר את קרן הפנסיה כמקור להעברת כספים לילדיו במידה והוא נשוי.

במקרה של מוות של פורש ללא בן זוג, לא ישולמו עוד סכומים נוספים.

מסלול בררת המחדל בפרישה אינו כולל הבטחת סכומים חד פעמיים במקרה של מוות.

תקופת הבטחה – מנגנון הבטחת סכומים חד פעמים

פורש שחושש מחיים קצרים, יכל לבחור במועד היציאה לפנסיה בתקופת הבטחה. תקופת הבטחה היא תקופה של 60,120,180 או 240 חודשים שבמידה והחוסך ילך לעולמו במהלכם יקבלו את המוטבים שלו את יתרת הקצבאות שנותרו בחיסכון כסכום חד פעמי מהוון.

לדוגמה,

פורש, יחיד, יליד 1952 שצבר עד כה מיליון שקלים, יכל לבחור מבין הקצבאות הבאות:

ללא הבטחה60120180240
6,044 ש"ח6,005 ש"ח5,886 ש"ח5,676 ש"ח5,363 ש"ח

במידה ויבחר תקופת הבטחה של 240 חודשים וילך לעולמו לאחר 120 חודשים. יקבלו המוטבים שלו סכום חד פעמי של 534 אלף שקלים.

ניתן לראות שככל ותקופת ההבטחה ארוכה יותר, כך הקצבה לפורש תהה נמוכה יותר.

במקרה של פורש נשוי, קצבת הזקנה תיקבע בהתאם לפער בין בני הזוג ולמסלול הפרישה שיבחר במועד היציאה לפנסיה.

קריאה נוספת

 1. מסלולי הפרישה בקרן הפנסיה
 2. האם ניתן להוריש את הכספים בקרן הפנסיה

פורש שקרן הפנסיה היא מקור ההכנסה היחידי שלו בפרישה וירצה להוריש סכומים למוטבים אחרים יצטרך להעביר את הכספים ערב היציאה לפנסיה לקופת גמל.

קצבת זקנה מביטוח מנהלים

בדומה לקצבה בקרן הפנסיה גם הקצבה בביטוח המנהלים תשולם לפורש לכל ימי חייו. אך בניגוד לקרן הפנסיה, מסלול הקצבה הבסיסי בביטוח מנהלים כולל תקופת תשלומים מובטחים ואינו כולל תשלום לאלמנה לכל ימי חייה.

פורש שירצה להבטיח תשלום לאלמנה לכל ימי חייה יצטרך לבחור מסלול השונה ממסלול בררת המחדל. במקרים מסויימים, בחירת מסלול פרישה השונה ממסלול בררת המחדל כרוך באבדן המקדם בפוליסת ביטוח המנהלים.

קריאה נוספת – האם כדאי להעביר את ביטוח המנהלים לקרן הפנסיה לצורך קבלת קצבה.

קופת הגמל, הכרטיס המנצח במוצרי החיסכון הפנסיוני

קופת הגמל אינה משלמת קצבה לפורש, אך יכולה להבטיח למוטבים שלו סכום פטור ממס רווח הון. אותו ניתן להמיר לקצבה חודשית.

כספי התגמולים בקופת הגמל עוברים למוטבים אותם הגדיר החוסך. באפשרות המוטב להעביר את הכספים לקופה על שמו. הכספים שיעברו יהיו פטורים ממס וזאת למשך 3 חודשים ממועד הפטירה.

בנוסף, המוטבים יכולים להמיר את הכספים לכספי קצבה מוכרת, כספי הקצבה יהיו פטורים ממס.

לדוגמה,

לחוסכים רבים בביטוחי מנהלים יש ביטוחי מנהלים הונים לצד ביטוח המנהלים הקצבתי. פורש המבוטח בביטוח מנהלים ורוצה להבטיח לבת הזוג שלו קצבה חודשית פטורה ממס יכל להקצות חלק מהחיסכון לקופת גמל. במקרה מוות בת הזוג תעביר את הכספים לקופה על שמה ובהמשך תבחר את אופן קבלת הקצבה.

חשוב לזכור, כי בעוד כספי התגמולים בקופת הגמל פטורים ממס, כספי הפיצויים עשויים להיות חייבים במס. חשוב לעשות את התחשבנות על כספי הפיצויים בטרם מקרה המוות.

קריאה נוספת

תיקון 190 – הכל עניין של תזמון

מנגנון נוסף להורשה הוא הפקדת כספים בהתאם לתיקון 190, הפקדת הכספים מאפשר לחוסך שעבר את גיל 60 וזכאי לקצבה מזערית למשוך את הכספים במס של 15% נומינלי וזאת במקום 25% ריאלי.

הפקדה לתיקון 190 יכולה להיות מקלט מס מכיוון שבמקרה מוות של הפורש לפני גיל 75 יהיו המוטבים זכאים לכספים בפטור ממס רווחי הון, אך במקרה של מוות לאחר גיל 75 הכספים יהיו חייבים במס של 15% בדומה למס שהיה חל על הפורש.

קריאה נוספת : היתרונות והחסרונות של תיקון 190

האם ירושה צריכה להיות חלק מתכנון הפרישה? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

25 comments

 1. מעניין מאד.
  יש לי שאלה: אם הפורש היה נשוי הרבה שנים ו-5 שנים לפני שנפטר – בני הזוג נפרדו. האם גרושתו/פרודתו זכאית לקצבה מקרן הפנסיה שהרי רוב ימיו כחוסך, הזוג היה נשוי

  • ערב טוב יהודית,

   קיים היום מנגנון שנקרא חלוקת זכויות של בני זוג שהתגרשו. אופן ביצוע החלוקה תלוי במוצר הפנסיוני. לדוגמא, בקרן הפנסיה תקבלי את חלקך בחיסכון הפנסיוני של בן הזוג בהתאם לתקופת המגורים המשותפים. הכספים יעברו לחשבון פנסיה על שמך ואותו תמירי בעתיד לקצבת זקנה.

   נגעתי בנושא הזה בעבר, https://pensuni.com/?p=2372
   אולי זה יוכל לסייע לך

   • נדב שלום,
    תודה על תגובתך, האם המנגנון זה מתייחס גם לזכויות בפנסיה תקציבית?

 2. נדב ערב טוב
  אני גמלאי בן 73 הנהנה מגימלת ביטח מנהלים משנת 1985 .
  עם צאתי לגמלאות לפני כשנתיים הוריתי לאפשר לי להנות מקיצבה חודשית מהסכומים שהצטברו מהפקדות החל משנת 2000 ואילו את כספי התגמולים ששילמתי עד שנת 2000 השארתי כהון שממנו הנני מושך 3000 ש"ח לחודש מעבר לקיצבה הרגילה .
  האם ההון ( כספים שהופקדו עד שנת 2000 ) ניתן להורשה רגילה במידה ואלך לעולמי ?

  • ערב טוב ברוך,

   למעשה שילבת קצבה עם אנונה, במידה וישאר סכום כספי בחלק עד 2000 במועד הפטירה הוא יעבור כסכום חד פעמי למוטבים.

  • שלום ברוך
   האם כספי התגמולים עד 2000 שהושארו לטובת אנוננה של 3000 שח ממשיכים לקבל את הריבית הגבוהה של מדד פלוס 4?
   זו הסיבה שלא משכת אותם?

 3. איפה אפשר לקרוא על זה בהרחבה ולדעת את הפרטים?

 4. נדב כתבה חשובה
  למעשה רוב הדברים הועברו בכתבות קודמות שדנו על מאפייני הקופות אך כאן המיקוד היה על עניין הורשה לדעתי היה צורך למקד שבביטוח מנהלים , בהורשה יש מס על קופת פיצויים -אך על קופת תגמולים
  אין מס כך שאם רוצים להשאיר להורשה לילדים אפשר למשוך קיצבה חלקית או לא למשוך בכלל-בהתאם לצורך
  מקופת תגמולים

  שאלה עד איזה גיל ניתן לדחות משיכה מביטוח מנהלים?

  • תודה ישראל,

   מה שהיה הוא שיהיה 🙂 בכל פעם נביא את הדברים בהקשרים אחרים

   זה תלוי בפוליסה. בפוליסת עדיף ופוליסות חדשות אין תום תקופה. ניתן לדחות את המשיכה לכל שלב.

 5. הי נדב, עמית בקרן פנסיה שעבר את גיל הפרישה אך החליט לדחות את הפרישה וטרם קיבל קצבה ראשונה ואז נפטר, האם זוגתו תהיה מחוייבת לקבל קצבת אלמנת פנסיונר או שתוכל לקבל את הצבירה כסכום הוני כאילו היה העמית ללא בת זוג?

  • בוקר טוב יורם,

   היא תהייה זכאית לקבל קצבה כאלמנת עמית לא פעיל. הצבירה תחושב בהתאם למקדם לפי גילה.
   עמיתים שלא מתכננים לקבל קצבה מקרן הפנסיה יתכן וכדאי להם להעביר את הכספים לקופת הגמל כדי לאפשר למוטב לקבל את ההחלטה על אופן קבלת הכספים.

 6. שלום נדב,
  אבי נפטר לפני חצי שנה והיתה לו קופת גמל. לו ולאימי שתחיה היתה צוואה הדדית. קיבלנו צו ירושה לאחר 3 חודשים. האם עדיין אפשר למשוך מהקופה בפטור ממס? מועד הפטירה לא מהווה אישור לניוד המוטבים בקופה אלא רק צו ירושה.
  תודה

  • הפטור ממס מתייחס לשלושה חודשים ממועד הפטירה. משך הזמן הזה חל ללא קשר למועד הפניה לקופה. באמצעות הצוואה ניתן להעביר את החלק היחסי לקופה על שם המוטב ובהמשך לנייד את הכספים לכל גוף אחר.

   • שלום נדב

    הנקודה ש אלעד מעלה היא חשובה
    ממועד הפטירה של בעל הפוליסה ועד שהיורשים מקבלים צו ירושה ולוקח יותר משלשה חודשים
    כך שלא ניתן ליישם בתוך 3 חודשים-לדעתי
    בתי המשפט ובתי הדין אינם עובדים מהר כל כך ואחר כך יש את תהליך העברה
    שגם לוקח את הזמן שלו
    אני לצערי מדבר גם מתוך נסיון

    • זה לא משנה האם מיישמים לאחר חודש או שלושה חודשים,
     אם תישם לאחר חודש, הכספים יהיו בחשבון על שמךיהיו פטורים ממס עד 3 חודשים ולאחר מכן חייבים.

     אם תיישם לאחר שלושה חודשים, אזי באותם שלושה חודשים הרווחים שנצברו היו פטורים ממס. רק לאחר השלושה חודשים הרווחים החדשים יהיו חייבים במס.

     • שלום נדב
      אני לא הבנתי את הנקודה
      אני הבנתי שאם מעבירים את קופת גמל על שם המוטב תוך 3 חודשים אז היורש לא יהיה חייב במס כל חייו
      אם לא יספיק להעביר תוך המועד של 3חודשים אז כן הוא ישלם מס לתמיד
      לפי ההסבר שלך -המועד לא חשוב בכל מקרה היורש ישלם מס ממועד ההעברה למוטב האם זה ההסבר??
      תודה

 7. שלום נדב
  הנקודה לא ברורה

  אני הבנתי שאם מעבירים את קופת גמל על שם המוטב תוך 3 חודשים אז היורש לא יהיה חייב במס כל חייו
  אם לא יספיק להעביר תוך המועד של 3חודשים אז כן הוא ישלם מס לתמיד
  לפי ההסבר שלך -המועד לא חשוב בכל מקרה היורש ישלם מס ממועד ההעברה למוטב האם זה ההסבר??
  תודה

 8. איך מורישים קרן פנסיה לפני יציאה לפנסיה? האם ניתן לרשום מוטב כמו שעושים בקופת גמל? הכוונה למי שאין לו יורשים כמו בן זוג או ילדים והוא רוצה להוריש למישהו מסויים. האם צוואה מספיק? כי לקופת גמל צוואה לא תופסת. צריך לפנות לקרן כדי לרשום את המוטב?

  • הי ציפי,

   גם בקרן הפנסיה ניתן למנות מוטבים, או להגדיר בצוואה יורשים. וכך במקרה של מוות לפני היציאה לפנסיה המוטבים או היורשים יקבלו את הסכום כסכום חד פעמי.

 9. שלום נדב
  לא משכתי סכומים אלו משתי סיבות :
  1. הם ממשיכים לצבור 4% + הצמדה למדד
  2. סכומים אלו פטורים ממס כך שאני מושך כל חודש 3000 ש"ח קצבה נטו .

  ברוך

  • שלום ברוך
   האם הייתה לך פוליסה אחת בלבד שאותה חברת הביטוח הסכימה לפצל ל 2 – קצבה ואנונה?
   אני מבין שמדובר על פוליסת עדיף

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: