צרכנות

איך למשוך קרן השתלמות לפני הזמן ולהישאר בחיים

ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות שש שנים ממועד ההפקדה הראשון בפטור ממס. ישנם שלושה מקרים בהם ניתן למשוך קרן השתלמות לפני הזמן מבלי לשלם מס. במקרים אחרים משיכת הכספים תהייה חייבת במס.

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח קצר שנועד במקור לשמש למימון הכשרה מקצועית לעובדים. בפועל משמשת הקרן את העובדים כאפיק חיסכון פטור ממס רווחי הון.

אל קרן ההשתלמות מתבצעות הפקדות עובד ומעסיק באחוזים (בדרך כלל) של 2.5% הפקדות עובד ו- 7.5% הפקדות מעסיק. את הכספים מקרן ההשתלמות ניתן למשוך בפטור ממס לאחר שש שנים.

משיכת כספים במס מופחת מקרן השתלמות בשל מלחמת חרבות ברזל

במידה שתכננתם לפדות קרן השתלמות לפני הזמן חשוב שתכירו כי בימים אלה מונחת הצעה לאפשר משיכה של כספים מקרן השתלמות לפני הזמן תוך תשלום מס מופחת. במסגרת ההצעה, מוצע להחיל, במקום המס השולי שחל כיום, שיעור מס של 15% (ובמקרה של יחיד שהגיע לגיל פרישה 7.5%), לכל היותר, על סכומים שנמשכו כאשר, ככל שמועד המשיכה קרוב לתקופה הקבועה בדין למשיכה פטורה ממס, שיעור המס שיחול יהיה נמוך יותר.

ההטבה המוצעת תחול בהוראת שעה עד תום שנת 2024.

האפשרות למשיכת כספים מקרן השתלמות במס מופחת חלה על קרנות השתלמות שהופקדו אליהן כספים לפני 31/05/2024 ותחול עד 31/12/2024

שימו לב כי תזכיר החוק פתוח להערות הציבור עד לסוף חודש יולי 2024 ולאחר מכן יעבור לאישור עד אז משיכת הכספים חייבת במס שולי או משיכה שלא כדין כפי שנפרט בהמשך.

>>>קריאה נוספת : אחוזי הפקדה לקרן השתלמות

משיכת קרן השתלמות לאחר שש שנים

משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר 6 שנים  תהייה במקרים רבים פטורה ממס. ניתן לבצע מקרן ההשתלמות משיכת כספים מלאה או חלקית. באפשרותכם לבחור את סדר משיכת הכספים מקרן ההשתלמות:

 1. משיכת הכספים הפטורים בלבד
 2. משיכת הכספים החייבים בלבד
 3. משיכת הכספים הפטורים והחייבים

במידה שלא תבקשו לבצע משיכה חלקית ולא תנחו את הקרן כיצד לבצע את המשיכה היא תמשוך קודם כל את הכספים החייבים.

במידה שתבחרו לבצע משיכה חלקית, הקרן תיסגר להפקדות חדשות ויפתח לכם חשבון חדש בקרן ההשתלמות.

במידה שהבקשה תקינה, הכספים יועברו לחשבונך תוך 4 ימי עסקים. איחור בתשלום יגרור תשלום של ריבית פיגורים

האם יש מס על קרן השתלמות?

הפקדות עד לתקרה המוטבת לקרן ההשתלמות יהיו פטורות ממס במשיכה. התקרה המוטבת היא הפקדה לשכיר עד לשכר של 15,712 ש"ח ואילו הפקדה במעמד עצמאי בגובה של 20,520 ש"ח בשנת 2024. הפקדות מעבר לתקרה המוטבת יהיו חייבות במס רווחי הון במועד המשיכה.

כיצד סופרים את הוותק לצורך משיכת הכספים מקרן ההשתלמות?

 • עבור חוסך שכיר סופרים את הוותק מסוף החודש שבו בוצעה ההפקדה הראשונה.
 • עבור חוסך עצמאי ניתן לבצע את המשיכה ב- 31 לינואר בשנה השישית לאחר ההפקדה הראשונה.

האישורים הנדרשים לצורך משיכת קרן השתלמות:

משיכת כספים מקרן השתלמות היא פשוטה מאוד ונדרשים רק שלושה אישורים לצורך המשיכה.

 • תעודת זהות
 • אישור בנקאי (צ'ק לדוגמא)
 • טופס משיכה בהתאם לחברה שבה מנוהלת קרן ההשתלמות שלך

שימו לב ! בשלושת הימים הראשונים של החודש לא ניתן לבצע תשלום. במידה שיום התשלום נופל על ימים אלו, התשלום ידחה ליום העסקים הבא.

>>>קריאה נוספת : למה למשוך את הכספים שאפשר לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות

משיכת כספים מחשבון נפטר בקרן השתלמות

במקרה מוות יהיה ניתן למשוך כספים שהופקדו לקרן ההשתלמות על ידי המוטבים. בניגוד לקופות גמל, בקרנות השתלמות לא ניתן להעביר את הכספים לחשבון על שם המוטב ויש למשוך את הכספים.

>>>קריאה נוספת : קיבלתם קופת גמל בירושה, כמה דברים שחשוב שתדעו.

מיסוי קרן השתלמות של נפטר

כספי נפטר בקרן השתלמות ישמרו על מעמדם לאחר הפטירה. במידה שהכספים היו פטורים ממס, הם ישארו ככאלה גם לאחר הפטירה. ולא משנה מה משך הזמן שיעבור עד המשיכה.

במידה שלא תמשכו את קרן ההשתלמות, החשבון ישאר על שמו של הנפטר ולא יהיה באפשרותכם להעביר את הכספים ממסלול השקעה אחד לשני או לגוף אחר.

כספים בקרן השתלמות של נפטר ישמרו על מעמדם. כספים שהיו פטורים ממס ישארו פטורים ממס רווח הון גם בעתיד. כספים שהופקדו מעבר לתקרה והיו חיבים במס, יהיו חייבים במס גם במקרה המוות.

מס על קרן השתלמות במשיכת הכספים

כספים שהופקדו לקרן השתלמות עד לגובה התקרה המוטבת יהיו פטורים ממס במועד המשיכה.כל עוד המשיכה נעשתה כדין.

התקרה המוטבת בשנת 2024 היא 20,520 ש"ח או הפקדה עבור שכיר משכר חודשי של 15,712 ש"ח.

הפקדות מעבר לתקרה המוטבת יהיו חייבות במס רווח הון בשיעור של 25% במועד המשיכה אך הקרן עצמה תהייה פטורה ממס.

>>>בניגוד לקרן השתלמות רגילה, הכללים למשיכת כספים מקרן השתלמות למורים שונים לגמרי

משיכת קרן השתלמות לפני הזמן

משיכת כספים מקרן ההשתלמות לפני שחלפו שש שנים ממועד ההפקדה הראשון תחשב כמשיכה שלא כדין.
משיכה זו חייבת במס של 47% למעט הסכומים המצויינים בהמשך. בחוזר שפרסמה לאחרונה רשות המיסים היא מציינת את אופן חישוב המס שיתבצע על ידי החברות המנהלות את קרן ההשתלמות.

כספים שיהיו פטורים ממס במשיכה מקרן השתלמות לפני הזמן

 •  עמית שכיר – חלק העובד וחלק המעסיק עליו בוצעה זקיפת הכנסה (הפקדת מעסיק מעבר לשכר של 15,712 ₪).
 • עמית עצמאי – סכום שלא הקנה לעובד הטבת מס ובהעדר אישור מתאים מצד העובד סכום העולה על 4.5% מהתקרה השנתית. בשנת 2024 סכום העולה על 13,202 ש"ח.

משכתם כספים לפני הזמן ושילמתם מס? יתכן ואתם זכאים לקבלת החזר מס.

משיכת כספים מקרן השתלמות לפני שחלפו 6 שנים בפטור ממס

ישנם שלושה מקרים בהם ניתן למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לפני הזמן מבלי לשלם מס.

יציאה להשתלמות בארץ או בחו"ל

במידה שחלפו שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ההשתלמות ניתן למשוך עד שליש מגובה הצבירה בקרן לצורך יציאה להשתלמות.

בקשה להשתלמות בארץ ניתן להגיש פעם בשנה בעוד שבקשה להשתלמות בחו"ל ניתן להגיש פעם בשלוש שנים. ניתן להגיש את הבקשות במקביל והן לא תלויות אחת בשנייה.

מה נחשב ליציאה להשתלמות לצורך המשיכה?

השתלמות המוכרת לצורך משיכה מקרן השתלמות צריכה לענות על הכללים הבאים:

 1. קורסים או לימודים לסיווג מקצועי
 2. קורסים מקצועיים מרוכזים בישראל או בחו"ל בתחום עיסוקך
 3. סיורים מקצועיים או ועידות בחו"ל
 4. כל השתלמות אחרת ואינה לימודים אקדמאים
שימו לב ! לימודי תואר אינם נחשבים כסיבה לפדיון קרן השתלמות לפני הזמן.

משיכת קרן השתלמות בגיל פרישה 

אפשרות נוספת למשיכת הכספים לפני שנצבר וותק של שש שנים בקרן היא הגעה לגיל פרישה. חוסך שהגיע לגיל פרישה וחלפו רק שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ההשתלמות רשאי למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות ללא צורך באישור.

גיל פרישה בהוראה זו הוא בהתאם לחוק גיל פרישה

 • גבר -67
 • אישה – 62 ושמונה חודשים (בהתאם לשנת הלידה)

לדוגמא אישה שהחלה לחסוך בגיל 59 או גבר שהחל לחסוך בגיל 64 יוכלו למשוך את הכספים בגיל הפרישה ולא יצטרכו להמתין 6 שנים למשיכת הכספים מקרן ההשתלמות.

משיכת כספים מקרן השתלמות באמצעות השלכת (החלת) וותק 

הסיבה השלישית שמאפשרת משיכת כספים מקרן השתלמות לפני הזמן היא השלכת (החלת) וותק. וותק קרן ההשתלמות נקבע לפי מועד ההפקדה הראשון בחשבון. לדוגמה, אם מועד ההפקדה הראשון היה בדצמבר 2008, הוותק בחשבון זה מתחיל ב־31 בדצמבר 2008 .

חוסך שיש בבעלותו שני חשבונות בקרנות השתלמות, שאחד מהם נזיל, כלומר חשבון שצבר בו כבר שש שנות וותק ואפשר למשוך ממנו כספים. חוסך זה רשאי להחיל את הוותק של החשבון הנזיל על החשבון הלא נזיל, וכך למשוך את הכספים משני החשבונות בקרנות ההשתלמות.

מתי ניתן לבצע השלכת ותק?

 1. לפחות אחד משני החשבונות הוא במעמד שכיר (כששני החשבונות במעמד עצמאי, אי אפשר להחיל ותק).
 2. חייבים למשוך קודם את הקרן הצעירה, ורק לאחר מכן את הקרן הוותיקה.
 3. לא ניתן לבצע משיכה חלקית מהקרן הצעירה, אלא יש למשוך את כל הסכום הצבור בה. משיכה חלקית אפשרית רק מהקרן הוותיקה.
 4. לא ניתן לבצע השלכת ותק במידה שכבר בוצעה בעבר משיכת כספים מקרן ההשתלמות הוותיקה.
 5. לא ניתן לבצע החלת וותק כאשר יש הפקדות מקבילות בשני החשבונות (נניח עבדתם במקביל בשני מקומות עבודה שהפקידו לקרן השתלמות)

שימו לב, משיכת כספים שבוצעה במסגרת הוראת השעה הנובעת ממשבר הקורונה לא מונעת השלכת וותק

מתי כדאי לפדות את הכספים מקרן ההשתלמות לפני הזמן? 

אמנם קיימת לחוסך האפשרות למשוך כספים מחשבונות בקרן השתלמות אף שאינם נזילים, אך כדאי לנצל אפשרות זו רק לאחר ששקלנו חלופות אחרות.

מדוע?

לקרנות ההשתלמות מעמד מיוחד ואטרקטיבי, והן משמשות כאפיק חיסכון ייחודי המאפשר לקבל סכום הוני חד פעמי פטור ממס רווחי הון של 25% על הרווחים הריאליים.

כיום קרנות ההשתלמות מאפשרות קבלת הלוואה בתנאי ריבית אטרקטיביים במיוחד. הריבית על הלוואה מקרן השתלמות עומדת על פריים מינוס חצי בקרן השתלמות נזילה ובריבית של פריים בקרן השתלמות לא נזילה. גובה ההלוואה הוא עד 78% מהסכום הצבור בקרן במידה וקרן ההשתלמות נזילה ועד 48% במידה והקרן אינה נזילה.

למידע נוסף על הלוואה מקרן השתלמות

התמונה צולמה על ידי Pierre Metivier

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

איך למשוך קרן השתלמות לפני הזמן ולהישאר בחיים by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. תודה על המידע המעניין. יש תנאי נוסף להתכנות השלכת ותק שלא צוין: שלא תהיינה הפקדות חופפות בין שתי הקרנות.

   1. שלום נדב,
    1. לא ברורה הכוונה בהפקדות חופפות שהרי מעסיקים שונים מפקידים לחשבונות שונים וכך גם עצמאי שהוא שכיר.
    האם עצמאי שהוא גם שכיר והפקידו לו למשל ב2020 כשכיר והוא הפקיד לאותו גוף גם כעצמאי באותה השנה:
    -יוכל להשליך ותק של שכירה קדומה יותר למשל מ 2010 על הקרן העצמאית מ 2020?
    – האם יוכל בעתיד להשליך את הותק של הקרן השכירה מ2020 על קופה עצמאית צעירה יותר שתיפתח למשל ב 2027 למרות שב 2020 הפקיד גם כעצמאי?
    – או שהבעיה היא רק כשמפקידים לשתי קופות שכירות באותה השנה ואז לא ניתן להשליך ותק של אף אחת מהן על קופה צעירה? או רק של אחת?
    לא ברור נושא ההפקדות החופפות.

    2. בהשלכת ותק של קרן ותיקה על הצעירה והותרת הכסף בותיקה בלבד: האם התשואות העתידיות ככל שהיו פטורות ממס לפני משיכת הצעירה תמשכנה להיות פטורות?
    תודה רבה,
    מאי

    1. 1. ככל שיש הפקדות חופפות לא ניתן לבצע השלכת וותק לא משנה מעמד הקרן. יתכן שמסיבות תפעוליות יאפשרו נקודתית משיכה כזאת.
     2. גם אם לא מושכים את הכספים מקרן ההשתלמות (גם לאחר פטירה) מעמד הכספים נשמר. כספים פטורים ישארו פטורים וכספים חייבים נשארים חייבים

     1. נדב שלום,
      מה קורה במצב שעובד עובד במקום אחד (בית ספר) והשכר משולם עי 2 מעסיקים (עמותה ועיריה).
      כל מעסיק החל להפקיד במועד אחר לקרן שלו (שונה), ולאחר 6 שנים ישנן 2 קופות אחת נזילה והשניה לא.
      האם ניתן לבצע השלכת וותק על הקופה הצעירה? הרי בפועל העובד במקום אחד משרה מלאה.
      תודה,
      סיגל

 2. מה אפשרות המשיכה כאשר כל קרנות ההשתלמות מנוהלות באמצעות IRA? כרגע כל הקרנות מנוהלות כמאגר אחד שבו יש את הסכום הכולל שהופקד לכלל הקרנות. האם גם במקרה זה יהיה צורך למשוך רק מהקרן הצעירה? ומי אחראי למשיכה מהקופה הצעירה? החוסך או בית ההשקעות?

 3. שלום,
  אני פניתי לקרן הוותיקה בבקשת מכתב החלת הוותק, הסברתי שאני רוצה למשוך משתי הקופות. במקביל שלחו לי מכתב משיכה מקוון מיליתי אותו במקביל. לא נאמר לי שאני חייבת קודם למשוך מהקרן הצעירה. כתוצאה מכך, בוצע משיכה מקרן הוותיקה יום לפני הוצאת מכתב החלת הוותק. ובמכתב כתוב שבוצעה משיכה.
  מה עלי לעשות כדי להשתמש בכל זאת במכתב החלת הוותק? זאת טעות טכנית שלהם, אך בקרן הוותיקה אמרו לי שניתן להשתמש במכתב החלה תוך חודש. האם יש תקנה כזאת? תוכלו להפנות אותי למקור שאביא לקרן הצעירה?
  תודה

 4. היי נדב,

  יש לי התלבטות מסוימת בנוגע לקרן השתלמות ואשמח לעצתך.

  יש לי קרן ממקום עבודה קודם שאני כבר לא עובד בו, קרן ההשתלמות שמקום העבודה פתחה לי אינה פעילה עוד.

  ממה שהבנתי – אני יכול להעביר את הכספים בקרן הזאת רק לקרן השתלמות אחרת. העניין הוא שהבחירה בפתיחת קרן השתלמות אינה שלי אלא מקומות העבודה שאני עובד בהם. השאלה כאן מה אני יכול לעשות במצב הזה ? דמי הניהול של הקרן הנ"ל עומדים על 1.98% ובמצב הזה אני פשוט תקוע.

  1. שלום עוז,

   זכותך לבחור את קרן ההשתלמות שלך וזכותך להעביר את קרן ההשתלמות שלך לכל מקום אחר. דמי ניהול של 1.98% הם גבוהים ובאפשרותך להוריד אותם בהתאם לגובה החיסכון שלך בקרן ההשתלמות.

 5. נדב שלום,

  יש לי 2 קרנות השתלמות ותיקה וחדשה, בקשתי להחיל ותק ומשכתי כסף מהחדשה.
  האם חובה עליי למשוך גם מהקרן הותיקה כדי להיות זכאי לפטור גם על הקרן החדשה?
  או שאני יכול להותיר את הישנה?

 6. האם במצב של השלכת ותק מקרן השתלמות ותיקה אל קרן צעירה , עלי למשוך גם את הכספים מהקרן הותיקה או שניתן למשוך רק את קרן הצעירה במלואה ולהשאיר את הותיקה ?

 7. עצמאיים לא יכולים למשוך קרן השתלמול לפני תום ה 6 שנים?
  (רשמתם שאין השלכת ותק…?)

   1. משיכה מקרן השתלמות במעמד עצמאי תמוסה ב48% על כל הכספים? הרי כל הכספים מגיעים מכסף שכבר מוסה על ידי העצמאי…

    1. לא. הכספים עליהם קיבל הטבת מס במועד הפקדה יהיו חייבים במס שולי.
     ראה את הסעיף בתקנות
     סכומים שקיבל יחיד מקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(5א), לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים ולמעט סכומים שהפקיד, שלא הותרו בניכוי לפי סעיף 17(5א), יראו אותם כהשתכרות או כרווח מעסק או ממשלח יד של היחיד בעת שקיבל אותם, ואולם סכומי ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שקיבל מקרן ההשתלמות במועדים הקבועים בסעיף 9(16ב), יראו אותם כהכנסה מריבית כאמור בסעיף 2(4).

 8. האם אפשר לבצע החלת וותק על יותר מקופה צעירה אחת? עברתי תקופה שבה עברתי מבפר מקומות עבודה ובכל אחד מהם נפתחה לי קופה נפרדת…

  1. מצטרף לשאלה של רועי – יש לי 2 קופות צעירות מעל 3 שנים ואחת ותיקה מעל 6 שנים שהיא פתוחה (לא בוצע משיכה)
   . האם אני יכול למשוך מ2 הצעירות ע"י השלכת ותק מאותה ותיקה?

   1. מציע לך לבדוק את זה מול החברה שמנהלת את קרן ההשתלמות. בתקנות עצמן כתוב בכל המקומות קרן ההשתלמות השניה והראשונה.

    1. היי נדב, תשובתך בנושא אינה ברורה אז שוב, האם ניתן להחיל ותק מקופה ותיקה על יותר מקוםה צעירה אחת?

     1. הי רוני,

      מטרת התקנות למנוע עיוות טכני שלא ניתן לבצע הפקדות לאותו חשבון ממעסיקים שונים. להבנתי את הוותק ניתן להחיל על קרן אחת בכל פעם.

 9. נדב שלום,
  מדוע לא ניתן לבצע החלת ותק מקרן השתלמות עצמאית לקרן השתלמות עצמאית?

  1. ערב טוב גיא
   אלה הכללים:

   תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993

   עמית-שכיר בקרן השתלמות שחשבונו נסגר לתשלומים נוספים ונפתח לו חשבון באותה קרן השתלמות או בקרן השתלמות אחרת במעמד של עמית-עצמאי, או להיפך, יראו את שני החשבונות לענין סעיף 9(16א) או (16ב) לפקודה כחשבון אחד, אם מתקיים בחשבון האמור בתקנת משנה (א)(2); לענין זה, "עמית-עצמאי" – לרבות חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי. לקריאה

 10. נדב שלום,

  ביצעתי החלת וותק מקרן ותיקה על קרן צעירה, ואכן ביצעתי משיכה מלאה מהקרן הצעירה.

  השאלה שלי היא כזאת, אם אני לא מושכת כספים כרגע מהקרן הוותיקה, האם אוכל בעתיד, לפני חלוף עוד שש שנים, למשוך *שוב* מהקרן הצעירה על סמך וותק הקרן הוותיקה (שכאמור לא משכתי ממנה)?

  הנקודה הזאת לא ברורה מההסברים לגבי החלת הוותק.

 11. שלום נדב

  אני רוצה לעשות החלת ותק בין 2 קרנות השתלמות – ותיקה וצעירה – לא כדי למשוך את הכסף מהם אלא כדי שאוכל לקחת הלוואה של 78% מהסכום הכולל (ולא 78% מהותיקה ו-48% מהצעירה).
  האם זה יכול לעבוד?

  1. הנרי הי, האם הצלחת לבצע את הפעולה? אני במצב דומה. אודה להתייחסותך.

 12. ושאלה נוספת – אם נלקחה הלוואה מקרן השתלמות זה מונע את עניין החלת הותק?

  1. ערב טוב הנרי,

   אישור השלכת ותק משמש לעניין מס הכנסה לצורך משיכת הכספים מקרן השתלמות. לעניין שימוש באישור לצורך קבלת הלוואה במעמד של קרן נזילה אתה צריך לבדוק את הנושא מול החברה שמנהלת את קרן ההשתלמות. לדעתי זה עשוי להצליח.

 13. שלום נדב,

  מדוע כתבת כי :
  "לא ניתן לבצע משיכה חלקית מהקרן הצעירה, אלא יש למשוך את כל הסכום הצבור בה. משיכה חלקית אפשרית רק מהקרן הוותיקה." ?
  אין שום איסור בתקנות שציטטת למשוך חלקית את הכספים מהקרן הצעירה, רק מחייבים למשוך קודם את כל הכספים מהקרן הצעירה לפני שמותר למשוך מהותיקה.

  1. אם המטרה שלך היא רק לבצע משיכה חלקית מהקרן הצעירה זה ניתן. לא מצליח לחשוב את יתרון למהלך שכזה.
   אבל כפי שכתבת, חייבים למשוך את כל הקרן הצעירה לפני שנוגעים בקרן הותיקה.

   1. תודה. יש לזה יתרון אם בקרן הצעירה יש הפקדות מעל התקרה ובותיקה לא ורוצים למשוך רק חלק מהכסף כרגע. לפעמים רוצים מעל מיני סיבות …

 14. שלום משה
  אני מחפש פיתרון ל450אשח, רובם לטווח ארוך.
  יש לי היום קרן השתלמות עצמאית, וזה המסלול שהכי מעניין אותי.
  האם אפשר להפקיד 450אשח בבת אחת, ואז להוציא כל שנה 18אשח ולהפקיד חזרה כדי לקבל עליהן פטור מס רווחי הון? בכל מקרה אני מתכוון להפקיד כל שנה 18 אשח אז אני לוקח בחשבון שהם יהיו נעולים לפחות 6 שנים ממילא.

  1. דויד, אפשר להפקיד לקרן השתלמות גם מעל התקרה של 18K לשנה, אבל אתה מאבד את היתרון האדיר של הפטור ממס על הרווחים, ובמקביל אתה תוקע את הכסף שלך ל-6 שנים.
   מה שאני הייתי במקומך זה להכניס כמה שאפשר לקופת גמל להשקעה. אם אתם שני בני זוג נניח, אז אפשר לפתוח שתי קופות, ולהכניס 70K לכל אחת מהם, ובתחילת 2019 להכניס עוד 70K לכל אחת מהם. זה פתרון ל280K מתוך מה שיש לך. את יתרת הכסף להכניס לפוליסת חסכון. וכל שנה קלנדרית חדשה אתה מוציא 140K מפוליסות החסכון ומכניס לקופת הגמל להשקעה, עד שתחסל את כל ההחזקה בפוליסת החסכון והכל יהיה בקופות גמל להשקעה.
   במקביל באמת כדאי להכניס 18K לקרן השתלמות בכל שנה כדי לקבל פטור ממס.

  2. ברגע שאתה מושך כספים מקרן ההשתלמות היא נעולה להפקדות חדשות,
   אפשרות נוספת שיש לך היא להפקיד את הכספים לקרן ההשתלמות (בהנחה והיא נזילה)
   לקחת הלוואה מהקרן ועם הכספים העלה להתחיל לבצע משחקים כאלה ואחרים.

  3. לדעתי האפיק העדיף להשקעת כספים הוא ETF בבית השקעות (העמלות נמוכות בסדרי גודל). בטח לטווח רחוק. ניתן לראות את הקרנות של וואנגרד באינטרנט לשם המחשה. דוג' VTI.
   יש באפיק הנ"ל גם יתרון בפיזור רחב מאוד ובהרבה מגופי השקעות ישראלים. תשואות עבר גבוהות מאוד ודמי ניהול אפסים ונמוכים בסדר גודל מקרן השתלמות.
   אין בנאמר להוריד מהיתרון להפקדה לקרן השתלמות בעיקר במסלול IRA ומשם להמשיך באוו כיוון שהוזכר להעיל.
   אין בנאמר המלצה לביצוע פעולה כלשהיא אלה רק הרחבת הידע על האופציה הקיימת לרשותך בעלת דמי ניהול ופרמיות נמוכות משמעותית ועם פיזור נמוך יותר.

   עוד סייג בקשר לקרן השתלמות,
   על מנת להפקיד לקרן השתלמות באופן עצמאי אתה צריך להיות עצמאי כלומר לפחות עוסק מורשה.
   כלל מטומטם אבל זה מה שיש. שכיר יכול להפקיד דרך המעסיק רק עד התקרה בהתאם לשכרו בשביל להנות מפטור ממס ריווחי הון.

 15. שלום נדב,

  1. עצמאי מעל גיל פרישה (בן 70) שיפתח 12/2018 קרן השתלמות האם יוכל למשוך את הכספים כבר ב1/2021?

  2. מה קורה אם הוא שכיר בעל שליטה? הם הוא יכול להפקיד בחודש דצמבר לכל שנת 2018 לפי התקרה השנתית וללא זקיפת מס?

 16. ההסבר של מדוע לא כדאי למשוך קרן השתלמות בסוף המאמר מבורח. לצערי ובהתאם לתגובות פה ההסבר לא מספיק ברור לחלק גדול מהציבור שנוטה למשוך את הכספים לרות הנזק הכלכלי האדיר שנגרם להם.
  אני חושב שמן הראוי לתת דוגמא מספרית(סימולציה) של היתרון של להשאיר את הכסף בקרן השתלמות 10,20,30 שנה נוספות על מנת להמחיש את היתרון גם בסכום הנוסף שיצבר מאפקט הריבית דה ריבית והפטור ממס שמתקבל על הכספים הנ"ל.

 17. שלום נדב,

  הפקדתי במשך זמן הפקדות מעל לתקרה. האם אני יכול לבקש למשוך מהקרן רק את הכספים הצבועים כחייבים במס רווח הון (ולשלם עליהם מס בעת המשיכה) ולהשאיר בקרן את הכספים שפטורים ממס?

  תודה

  1. הי יוני,

   בדקתי אצלנו, בהלמן אלדובי, זה לא ניתן.
   אני מציע שתבדוק בקרן שלך במידה והיא מתופעלת בבנק אחר, אולי זה יהיה ניתן.

 18. הי נדב,
  אתה יודע היכן בתקנות נרשם מה דין כספים שהופקדו מעל תקרה לקרן השתלמות, במקרה פטירה, מבחינת המוטבים?

 19. היה לי תיק בהוצאה לפועל עיקלו ולקחו כסף מקרן השתלמות ובגין המשיכה הזאת גבו מס הכנסה
  השאלה שלי האם אפשר לבצע החזר מס על זה
  בגין זה נחסמה הקרן להפקדות ופתחו קרן חדשה
  השאלה זה יחשב כקרן אחת ויהיה ניתן למשוך את שתיהן במועד הנזילות של הקרן המקורית
  תודה מראש

  1. שבוע טוב,

   על משיכה לפני הזמן משלמים מס, לא משנה המטרה.
   ברגע שביצעת משיכה מקרן ההשתלמות, הקרן נסגרת להפקדות חדשות ונפתחת קרן חדשה. מכיוון ובוצעו משיכות מהקרן לא ניתן להשתמש בה לצורך השלכת (החלת) וותק.

 20. תודה
  ואישור מס הכנסה יקטין את המס המנוכה – בהתאם להכנסות מיגיעה אישית או שאינן ושיעור המס ההתחלתי 31%?

 21. האם כדאי ומשתלם להפריש לקרן השתלמות מעל התקרה? מה היתרונות של צעד כזה והאם משתלם ?
  האם בעת משיכת הכספים כל הכסף יהיה פטור מתשלום מס?

  תודה

  1. הי רונית,

   נגעתי בסוגיה הזאת בקישור הבא https://pensuni.com/?p=2540
   הכספים שיופקדו לקרן ההשתלמות יהיו חייבים במס רווחי הון במועד המשיכה. בנוסף, משיכה של הכספים תתאפשר רק לאחר 6 שנים ומשיכת הכספים תסגור את הקרן להפקדות חדשות.
   במרבית המקרים, עדיף להפקיד לקופת גמל להשקעה

 22. אם לאחר שש שנים אני רוצה למשוך חלק מהכספים בקרן ההשתלמות מבלי לסגור אותה להפקדות חדשות, האם אני יכול פשוט לנייד חלק מכספי הקרן לקרן חדשה שאפתח באותו מועד, כך שכעת יהיו לי שתי קרנות נזילות, ואוכל מאחת מהן למשוך כספים ובשנייה להמשיך להפקיד הפקדות חדשות שמיד יהיו נזילות למשיכה?

  1. לא ניתן לבצע ניוד חלקי של קרן השתלמות ולא ניתן לבצע משיכה חלקית של קרן השתלמות מבלי שהיא תיסגר להפקדות חדשות.
   בכל מקרה שבוצעו משיכות מקרן ההשתלמות לא יהיה ניתן להשתמש בקרן לצורך ביצוע החלת וותק על הקרן החדשה.

 23. שלום נדב
  ותודה על המידע
  בבקשה למשיכה של קרן השתלמות סכום הכסף נקבע לפי תאריך התביעה או לפי תאריך ההפקדה של הקרן לחשבוני
  ושוב תודה
  צביקה

  1. הי צביקה,

   משיכת קרן השתלמות נעשית תוך 4 ימי עסקים ממועד הגשת המסמכים התקינים. ערך הכספים יהיה הערך של יומיים לפני מועד התשלום.

   1. ראשית תודה רבה
    עזרת לי מאוד
    אולי תוכל להפנות אותי לסימוכים שאוכל להציג לקרן
    ושו תודה

     1. שלום
      שוב תודה על העזרה
      סוכן הביטוח הפנה את הבקשה החוזרת למנהלת צוות שירות הלקוחות והם מתעקשים על ערך של 4 ימים ולא של יומיים קודם יש עדין מה לעשות
      תודה רבה

  1. כיום ניתן לבצע משיכה של 7,500 ש"ח בחודש למי שהכנסתו נפגעה ביחס לשנה שעברה, אין כללים אחרים שמאפשרים משיכת קרן השתלמות לפני הזמן מסיבות כלכליות

 24. מה לגבי משיכה חלקית מקר"ש לסכום שקיים רק מעל התקרה במקרה שהמעביד מפקיד מעל התקרה ולא רוצה להוסיף את הסכום למשכורת
  האם קיימת אפשרות לחלוקה כזאת

   1. הקרן כבר נזילה המעסיק הפקיד שנים מעל התקרה – על הסכום שמעל התקרה אין את ההטבה של מס רווח הון אז אין שום סיבה להשאיר אותם בקרן בה קיים דמי ניהול גבוהים יותר מחשבון השקעות אז אהיה מעוניין למשוך אותם ישר שאפשר
    האם קיימת דרך כזו
    תודה.

     1. חח אני חייל עוד לא פתחו לי קרן השתלמות בחיים אבל התחום ממש מעניין תודה רבה רבה

 25. יש לי ותק של פחות משש שנים ויותר משלוש בקרן השתלמות ואני מעוניין לבצע משיכת כספים. לאלו הוכחות אני ידרש בכדי להוכיח שאני מושך את הכספים לטובת לימודים ובכך להיפטר מתשלומי המס?

 26. היי
  אני מעוניינת למשןך את קרן ההשתלמות לפני שנגמרות ה6 שנים. יש לי ותק של לפחות 10 שנים בקרן. איזה טופס פטור ממס הכנסה עליי למלא?159 זה לקרן פנסיה, לא?

  1. הי לאה,

   אם יש לך וותק של עשר שנים בקרן אחרת אין כאן שום בעיה, עלייך לפנות לחברה שבה מנוהלת קרן ההשתלמות שלך

 27. שלום נדב,
  כתבת שבמשיכה שלא כדין הקרן תמסה את הרווחים בשיעור מס של 47% שהוא השיעור המקסימלי (לא כולל יסף).
  האם זה מס סופי או שבהתחשבנות השנתית המיסוי יהיה שולי בהתאם למדרגות המס ובהתחשב בזיכויים פטורים ונקודות זיכוי ?

 28. היי נדב
  תודה על המידע
  האם בהחלת וותק צריך ששתי הקרנות יהיו תחת אותו גוף מנהל? או שאפשר גם שני גופים נפרדים ואם כן מה צריך להציג
  תודה.

  1. יש לבקש מהקופה הותיקה אישור להחלת וותק אותו צריך להציג לקרן הצעירה, לאחר מכן יש למשוך את כל הקרן הצעירה. רק לאחר מכן ניתן למשוך את הקרן הותיקה

 29. שלום, נדב
  במידה ומשכתי רק את הכספים הפטורים, מה קורה עם הכספים החייבים שנותרו בקרן ההשתלמות ? האם הם סגורים ל 6 שנים נוספות ? האם ניתן לאחד אותם עם כספים חייבים בקרן השתלמות אחרת ?
  תודה מראש !

 30. שלום נדב

  האם יש משמעות לסדר משיכת הכספים בקרן – כדאי למשוך תחילה כספים חייבים ולהשאיר כספים פטורים?

  1. לחוסך יש אפשרות לשלוט על סדר משיכת הכספים, לטעמי עדיף למשןך קודם כל כספים חייבים ולהשאיר את הכספים הפטורים לצבור רווחים בקופה

 31. שאלה
  אם אדם נפטר ויש לו קרן השתלמות
  האם המוטב יכול לבקש שיפתחו לו קופת גמל לפי תיקון 8 על שמו מהכספים?

  תודה

 32. נדב שלום,
  תודה על המאמר,
  בקרן השתלמות שנפתחה במעמד עצמאי, לאחר שהקרן נזילה, במידה ומתבצעת משיכה, כיצד מתבצעת הבדיקה אילו כספים פטורים ממס ואילו לא? האם נדרשת תעודת עוסק מורשה גם בעת משיכת הכספים?

  1. הבדיקה מה פטור ומה חייב נעשית כבר במועד ההפקדה,
   במועד המשיכה אתה יכל להחליט האם למשוך רק את החלק הפטור, החייב או יחסי. חשוב לציין זאת במועד המשיכה.
   במשיכה לא נדרש להיות עצמאי

 33. שלום נדב

  לגבי משיכה לפני הזמן של סכומים מעל התיקרה. כתבת שאפשר למשוך ללא תשלום מס (חוץ ממס רווחי הון כמובן). בשיחה עם קרן ההשתלמות הם אמרו שאין אפשרות כזאת, אתה יכול בבקשה לתת הפניה למקור, שאוכל להראות להם?
  תודה

 34. נדב שלום,
  המעסיק שלי נוהג להפריש לקרן השתלמות סכומים מעל לתקרת המס (אין אפשרות לשנות את זה, מעסיק גדול + הסכמים).
  פניתי לקרן וביקשתי למשוך רק את החלק הממוסה. מבחינתי, אין יתרון בהשארת הכסף בקרן במקרה זה כיוון שבניהול עצמאי דמי הניהול נמוכים יותר. נאמר לי שהדבר בלתי אפשרי, ושבכל משיכה חלקית מבצעים חישוב יחסי של הסכום הממוסה לעומת הלא ממוסה בכלל הכספים קרן ולפי זה מחייבים במס רווח הון. על פניו נשמע לא הגיוני. צריכים "לצבוע" בכל שנה את הסכום הממוסה ולכל סכום כזה יש תשואה שונה (לפי הוותק של הסכום הממוסה). ובכל מקרה, יש לקרן את כל המידע על הסכום הממוסה. לא הצלחתי להבין אם המניעה היא תפעולית/טכנית או רגולטורית. יודע לשפוך אור בנושא? תודה

  1. יש תקנות המורות איך ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות. ניתן לבצע משיכה של החלק החייב בלבד
   חפש : תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), תשע"א-2011

 35. שלום נדב,
  יש לי קרן השתלמות IRA במעמד עצמאי (אין לי קרן במעמד שכיר) שפתחתי בנובמבר 2021.
  בנוסף השקעתי ישירות בקרן חוב אלטרנטיבית שמנכה לי מהריביות מס במקור מידי רבעון.
  אני שוקל להעביר את יחידות הקרן האלטרנטיבית ל IRA בהפקדה מעבר לתקרה (לפני העברת היחידות תתבצע התחשבנות מס) לצורך דחיית מס.
  2 שאלות:
  1. מכיוון שלא אקבל שום הטבת מס על ההפקדה מעבר לתקרה אז אני יכול למשוך את הכספים החייבים בכל עת (ולא חייב להמתין 6 שנים) ולשלם 25% מס ולא קנס של 47% ?
  2. ברגע שמושכים חלקית מקרן ההשתלמות אז יתרת הכספים שנותרה בקרן ננעלת שוב ל6 שנים ?
  3. האם יש לי סיבה טובה לפתוח קרן השתלמות IRA נפרדת עבור היחידות של הקרן חוב האלטרנטיבית או להעביר אותם לקרן השתלמות הקיימת שלי ?
  תודה מראש

  1. בוקר טוב,

   1. שים לב שהקרן מנכה 47% מס אלא אם תעביר להם אישור אחר ממס הכנסה על כך שיש לנכות מס אחר
   2. נכון
   3. אם קרן ההשתלמות הקיימת שלך נזילה ואתה לא רוצה לנעול אותה עדיף שתבצע את המהלך בקרן השתלמות חדשה

   1. שלום נדב,
    א. בקשר לסעיף 1, אילו אסמכתאות עלי לשמור על מנת שבבוא העת (לפני 6 שנות ותק) מס הכנסה יתן לי אישור למשוך מקרן ההשתלמות מעבר לתקרה ב 25% מס ולא 47% (כי לא קיבלתי על ההפקדה שום הטבת מס) ?
    ב. יודע אולי האם העברת יחידות של קרן אלטרנטיבית מהחזקה ישירה לקרן השתלמות (במעמד עצמאי) מעבר לתקרה (לצורך דחיית מס) הינה תכנון מס שחייב בדיווח באמצעות טופס 1213 ?

    1. א. ככל שאתה עצמאי, אתה מגיש דוחות שנתיים למס הכנסה. מס הכנסה יודע האם הסכום הזה זיכה אותך בהטבת מס. בנוסף, שים לב שבאישור הפקדות שמפיקה הקרן ישנה הבחנה בין הפקדה עד התקרה המוטבת להפקדה מעבר לתקרה המוטבת.
     ב. אין לי מושג, אני מגיש את הדוחות הכספיים שלי באמצעות רואה חשבון

   2. לגבי סעיף 2 שרשמת "נכון" קיבלתי תשובות סותרות מאנשי מקצוע שונים ואני רוצה לוודא שהסברתי היטב את שאלתי:
    קרן השתלמות במעמד עצמאי נזילה, לאחר משיכה חלקית מהקרן, אין מחלוקת שכספים חדשים לא יתקבלו יותר לקרן ובמידה ותהיה הפקדה חדשה אז תפתח קרן חדשה.
    השאלה אם הכספים שנותרו בקרן (לאחר המשיכה) ישארו נזילים למשיכה (כלומר הוותק בקרן ממשיך כרגיל) או שהוותק מתאפס והכספים ננעלים בשנית ל 6 שנים ?

    1. כן, אתה יכל לבצע משיכה חלקית מקרן ההשתלמות הנזילה ואפילו משיכה לשיעורין (סוג של אנונה מקרן ההשתלמות). משיכה חלקית אינה נועלת את יתרת הכספים למחזור נוסף

 36. שלום נדב,
  אני מנסה לבצע השלכת וותק, ומבקשים ממני אישור + תאריך על הפקדה אחרונה לקרן הוותיקה. הקרן הוותיקה נזילה מיולי 2023 והיא עברה מספר פעמים בכמה גופי השקעות (נגררה). אין לי דרך לדעת מתי בוצעה ההפקדה האחרונה.
  יש דרך לפתור את העניין?

  1. רוצים למנוע מצב שהיו הפקדות במקביל בין שתי הקרנות, אין ברירה צריך ללכת אחורה ולנסות לשחזר או לקבל את המידע מהחברה שבה הקרן נמצאת היום

 37. שלום נדב,
  בקרן השתלמות נזילה שבה כל הכספים פטורים (הופקדו מתחת לתקרה).
  האם משיכה חלקית תגרום לנותרים להיות מחוייבים מאותו רגע במס רווחי הון או שמעמדם כפטורים נשמר?
  תודה!

 38. הי נדב
  שכיר שהפקיד עד 6/2023 לקרן השתלמות שכבר נזילה ב 1/2024 והפך להיות עצמאי , הפקיד לקרן השתלמות שפתח במעמד עצמאי
  ב 12/2023 את התקרה השנתית וביקש ב 1/2024 למשוך את הכספים משתי הקרנות על ידי החלת וותק
  הבקשה למשיכת הכספים נדחתה בעילה שבוצעו הפקדות מקבילות (מה שלא קרה בפועל על פי תיאור המקרה )
  האם הטענה של הקרן נכונה
  תודה

  1. לפי מה שאתה מתאר הטענה לא נכונה,
   יכל להיות שבית ההשקעות פתח את קרן ההשתלמות במעמד עצמאי עם וותק מינואר 2023 ומכאן הבלבול

 39. היי נדב,
  האם יש אפשרות לנייד את קרן ההשתלמות אחרי גיל פרישה לקרן פנסיה ולבצע על כספים אלו היוון קצבה ללא מס כאשר אין קצבה מזערית?
  האם יש אלטרנטיבה אחרת לאישה בת 74 בכדי לבצע משיכה של קרנות השתלמות לפני שעברו 3 שנות ותק?

  1. האם אתה מתכנן לבצע פדיון של סכום צבירה מזערי כאשר סך הצבירה נמוך מ- 104 אלף?
   זה יכל לעבוד אך מעולם לא עשיתי זאת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button