צרכנות

מהם אחוזי הפקדה לקרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח קצר. מה ההפרשה לקרן השתלמות על ידי העובד והמעסיק. הפרשה שתקנה פטור ממס רווחי הון במועד משיכת הכספים.

מה זה בכלל קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח קצר שנועד במקור לשמש למימון הכשרה מקצועית אך בפועל משמשת הקרן את העובדים כאפיק חיסכון פטור ממס רווחי הון. במסגרת מספר צווי הרחבה במשק נתנה ההטבה לחיסכון בקרן השתלמות למגזרים נוספים בהם עובדים בענפי הניקיון, שמירה ואבטחה.

אל קרן ההשתלמות מתבצעות הפרשות עובד ומעסיק באחוזים (בדרך כלל) של 2.5% הפקדות עובד ו- 7.5% הפקדות מעסיק. את הכספים מקרן ההשתלמות ניתן למשוך בפטור ממס לאחר שש שנים ובמקרה של לימודים או הגעה לגיל פרישה ניתן למשוך את הכספים כבר לאחר 3 שנים.

סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון; ולגבי סכומים ששימשו את העובד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר העובד, יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס. (פקודת מס הכנסה 9 (16א(א)))

הידעת? עובד שהגיע לגיל פרישה יכל למשוך את קרן ההשתלמות שלו תוך 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון אליה.

>>>איך ניתן למשוך את קרן ההשתלמות לפני שחלפו שש שנים?

אחוזי הפרשה לקרן השתלמות

פקודת מס הכנסה מגדירה את ההפקדה המוטבת של העובד לקרן השתלמות, גם בשנת 2022 מדובר במשכורת של 15,712 ש"ח בחודש לשכיר. בהפקדה מעל לתקרה המוטבת משיכת הכספים תהייה חייבת במס רווח הון. ההפרשה שעומדת על לפחות שליש מהפקדת המעסיק ולא יותר מ – 2.5% מהמשכורת של העובד תהייה פטורה ממס במשיכה.

אותה פקודה מגדירה גם את הסכום המירבי אותו יכל המעסיק להפקיד לקרן ההשתלמות מבלי לבצע זקיפת הכנסה לעובד:

סכומים ששילם מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו  אך לא יותר מ-8.4% מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה ולא יותר מ-7.5% מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר, יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת שקיבל אותם (פקודת מס הכנסה 3ה)

מתוך הפקודה, אחוזי ההפקדה המקובלים (והמרביים) לקרן השתלמות עומדים על:

אחוזי הפקדה עובד לקרן השתלמותאחוזי הפקדה מעסיק לקרן השתלמות
2.5%7.5%

אחוזי ההפרשה אלו לקרן השתלמות מקובלים במגוון צווי הרחבה בהם:

בהעדר צו הרחבה אחר, ניתן להפקיד לקרן השתלמות גם אחוזי הפקדה אחרים כל עוד נשמר היחס בין הפקדות העובד והמעסיק.

האם המעסיק יכל להפקיד לי אחוזי הפקדה נמוכים יותר לקרן ההשתלמות?

כן, בעקבות המשבר הכלכלי מעסיקים רבים הקטינו את אחוזי ההפקדה או הפסיקו לגמרי את ההפרשות אל קרן ההשתלמות. ככל שלא לא חל צו הרחבה על העסק הפקדה לקרן השתלמות היא הטבה. ולכן גם במידה והמעסיק הקטין את אחוזי ההפקדה כל עוד היחס בין הפקדות העובד והמעסיק עומד על לפחות שליש, ההפרשות תקינות.

לדוגמא 1.5% הפקדות עובד ו- 4.5% הפקדת מעסיק. אלה הן גם הפקדות המוכרות לקרן השתלמות לחברה עבור שכיר בעל שליטה. באפשרות העובד להגדיל את ההפקדה שלו עד ל – 2.5% מהשכר וההפקדה תהייה פטורה ממס במועד המשיכה (ולא יותר משכר של 15,712 ש"ח)

הידעת, בקרן השתלמות למורים עומדים אחוזי ההפקדה על 4.2% עובד ו – 8.4% הפקדת המעסיק.

צפו בנדב טסלר מסביר על היתרונות של קרן ההשתלמות

כיצד תהפכו את קרן ההשתלמות לתכנית חיסכון?

לארבעים אחוזים מהשכירים במשק יש קרן השתלמות, אבל רק בודדים מהם יודעים שניתן להפוך את קרן ההשתלמות לחיסכון לכל דבר בדיוק כמו החיסכון בבנק, קופת גמל להשקעה או חיסכון בפוליסה פיננסית.

תקנות מס הכנסה קובעות כי על העובד להפקיד לפחות שליש מהיקף ההפקדות של המעסיק אל קרן ההשתלמות, כך שהעובד יכול לבקש מהמעסיק להגדיל את ההפקדות האישיות שלו מעבר לשליש. באופן תאורתי העובד יכל להגדיל את ההפקדה שלו לקרן השתלמות עד ל-100% מהשכר. בצורה זאת, ניתן להגדיל באופן משמעותי את הסכום הצבור בקרן ההשתלמות.

עתיד

תחסכו עכשיו שלא תצטערו על כך בעתיד – מקור

לדוגמה

שכיר שמרוויח 8,000 ש"ח, נהנה מהפקדות של 800 ש"ח לקרן ההשתלמות, הפקדות עובד 200 ש"ח בחודש, הפקדות מעסיק 600 ש"ח בחודש.

העובד בוחר להגדיל את ההפקדה שלו לקרן השתלמות ב- 200 ש"ח נוספים בכל חודש. לאחר שש שנים יצבור העובד בקרן ההשתלמות שלו עוד 15,900 ש"ח בנוסף להפקדות העובד והמעסיק.

הפקדה חודשית200 ש"ח
תשואה4%
דמי ניהול0.7%
חיסכון נוסף בסוף התקופה 15,900 ש"ח

חשוב לזכור, סכום ההפקדה הנוסף של העובד חייב במס רווחי הון במועד המשיכה.

המעסיק מפקיד לי אחוזי הפקדה נמוכים לקרן ההשתלמות האם ניתן להגדיל את ההפקדה?

כשכיר באפשרותך להגדיל את אחוזי ההפקדה לקרן ההשתלמות מעבר לאחוז אותו אתה מפקיד דרך מקום העבודה. באפשרותך להגדיל את אחוז ההפקדה עד ל- 2.5% מהשכר וההפקדה תהייה פטורה ממס רווחי הון. בנוסף ניתן להפקיד גם מעבר ל- 2.5% אך חשוב לזכור כי ההפקדה הנוספת תהייה חייבת במס רווחי הון במועד המשיכה.

אין באפשרותך לפתוח קרן השתלמות ולהפקיד אליה באופן עצמאי. הפקדה באופן עצמאי לקרן השתלמות מתאפשרת רק למי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד (עצמאי עוסק פטור או עוסק מורשה)

מי שהוא גם שכיר וגם עצמאי יכל לפתוח קרן השתלמות בכל מעמד, אחת כשכיר והשנייה כעצמאי

מה היתרונות בהפיכת קרן ההשתלמות לתכנית חיסכון?

ראינו שסכום המשיכה חייב במס רווחי הון כמו בכל תכנית חיסכון אחרת, אם כך מדוע לחסוך דווקא בקרן ההשתלמות?

 • דחיית תשלום מס רווחי הון למועד המשיכה, בדומה לחיסכון בקופת גמל להשקעה או בפוליסת חיסכון פיננסית ניתן לעבור בקרן השתלמות בין מסלולי השקעה מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס
 • הפקדה ישירות מתלוש השכר במקום העבודה ולא מכרטיס אשראי או הוראת קבע
 • מגוון רחב של מסלולי השקעה
 • אפשרות לקבלת הלוואה על כספי החיסכון הצבור בקרן ההשתלמות
 • במידה ויש לך דמי ניהול זולים במיוחד בקרן ההשתלמות תוכל ליהנות מתכנית הזולה ממוצרי החיסכון האחרים.

מה החסרונות בהפיכת קרן ההשתלמות לתכנית חיסכון?

 • בניגוד לקופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון לא ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות לתכנית
 • במידה וקרן ההשתלמות לא נזילה יש להמתין עד שתהפוך לנזילה כדי למשוך אותה
 • משיכת הכספים (אפילו משיכה חלקית) מחייבת פתיחת קרן השתלמות חדשה.

מה הבדל בין חיסכון בקרן השתלמות לבין חיסכון בפוליסה פיננסית וקופת גמל להשקעה?

ראינו שהחיסכון בקרן השתלמות דומה מאוד לחיסכון בפוליסה פיננסית או בקופת גמל להשקעה. בשני המקרים נהנים מהיתרון של דחיית אירוע המס לתום תקופת החיסכון, בשני המקרים מדובר באפיקי השקעה של חברות הביטוח או בתי ההשקעות. אם כך מדוע להעדיף את החיסכון בקרן ההשתלמות על פני החיסכון בפוליסה הפיננסית?

דמי הניהול בפוליסות הפיננסיות עומדים בממוצע על 1%-1.2% מהצבירה בעוד שדמי הניהול בקרנות ההשתלמות נמוכים בהרבה, לפי נתוני הגמל נט, דמי הניהול הממוצעים כיום בענף קרנות ההשתלמות הם 0.69% מהצבירה בקרן.

קרן השתלמותקופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון
מס רווחי הוןעל כספים מעבר לתקרהVV
דחיית אירוע המסVVV
מגוון רחב של מסלוליםVVV
ניתן לעבור בין החברותVXX
ניתן להפוך את הכספים לקצבהרק בגין כספים עד התקרהXX
ניתן להפוך את הכספים לאנונהVVV
נזילותכאשר הקרן נזילהVV
הפקדה חד פעמיתלא ניתןעד 72,616 ש"חללא הגבלה
דמי ניהול ממוצעים0.7%0.7%1.2%

חשוב לזכור, כי בניגוד ליתר מוצרי החיסכון שם כספי החיסכון נזילים תמיד, בקרן ההשתלמות הכספים יהיו נזילים רק כאשר הקרן תהפוך לנזילה.

בשורה התחתונה

 1. אל אפיקי החיסכון הקיימים היום ניתן לצרף גם את קרן ההשתלמות
 2. ההפקדה לתכנית מתבצעת ישירות מתלוש השכר
 3. הכספים יהיו נזילים רק במועד הנזילות של קרן ההשתלמות
 4. חשוב לזכור, כי הכספים יהיו חייבים במס רווחי הון

קריאה נוספת : האם כדאי להפקיד לקרן השתלמות מעבר לתקרה?

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

מהם אחוזי הפקדה לקרן השתלמות? by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. קודם כל תודה על המידע וטוב לדעת.
  אבל אני אישית קצת התבלבלתי לגבי ההשוואה מול פוליסת חסכון שדמי הניהול שלה גם ככה ידועים כגבוהים.. במקרה שבחרתי לחסוך על גבי קרן ההתשלמות, ויש צורך לממש את החסכון לפני תקופה של 6 שנים אך ורק אנו נשלם מס של 48% על ההפקדות לא?

  1. תודה שלומי,

   משיכה לפני תום התקופה מקרן ההשתלמות חייבת במס של 48% על הפקדות המעסיק ועל הרווחים שנצברו בקופה (על הפקדות העובד והפקדות המעסיק).
   הפקדות העובד עצמן פטורות ממס במועד המשיכה.

 2. תודה נדב, האפשרות להגדיל את ההפקדה היא אופציה מעניינת.
  איך המדינה יודעת לחשב את המס על הרווחים מההפקדות הנוספות?

  1. הקרן יודעת לסמן את הכספים האלה ככספים שחייבים במס רווחי הון במועד המשיכה בדיוק כמו במקרה של עמית עצמאי שמפקיד מעבר הפקדה המוטבת.

   לדוגמא עצמאי שמפקיד מעבר ל- 18,480 בשנה, יראה בדיווחים מהקרן שיש סכום חייב במס במועד המשיכה.

   1. ואיך המערכת יודעת להפריד בין הרווחים/תשואות?
    אם בהפקדות הפטורות ממס קנו נכס א' ועם ההפקדות מעבר לתקרה הגוף המנהל קנה נכס ב', האם המערכת יודעת לצבוע גם את מה שכל כסף קנה או שמסתכלים בפדיון כמה סה"כ מעבר לתקרה?

    1. לא מסתכלים על ההתשואות באופן הזה, הרי בצורה הזאת היה קל ביותר לייחס את ההפסדים להפקדה הנוספת ואת הרווחים להפקדה המוטבת.

     נניח שבכל שקל הפקדה "רוכשים" את מלא הרכב הנכסים של הקרן ולכן הרווחים והפסדים מיוחסים לכל שקל.

 3. האם דחיית המס רלוונטית גם עבור IRA? כלומר, במידה ואני מפקיד סכומים מעבר לתקרה הפטורה ממס, האם אשלם מס רווחי הון על סכומים אלה בעת מכירת הנייר או רק בעת משיכת הכספים מהקרן?

   1. סליחה, הייתי בטוח שכבר עניתי כאן.

    אני לא מומחה ל IRA אבל התשובה שקיבלתי היא שמבצעים את התשלום מס רווח הון רק במועד משיכת הכספים ולא במועד גלגול הניירות.

  1. סליחה, הייתי בטוח שכבר עניתי כאן.

   אני לא מומחה ל IRA אבל התשובה שקיבלתי היא שמבצעים את התשלום מס רווח הון רק במועד משיכת הכספים ולא במועד גלגול הניירות.

   1. היי נדב,

    "דחיית תשלום מס רווחי הון למועד המשיכה, בדומה לחיסכון בקופת גמל להשקעה או בפוליסת חיסכון פיננסית ניתן לעבור בקרן השתלמות בין מסלולי השקעה מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס" – במידה ובהתחלה הקרן היא רגילה ובהמשך ביקשתי לעבור ל-IRA האם גם כאן זה לא ייחשב אירוע מס ומתקיימת דחיית מס רווחי הון רק בעת משיכה?

 4. לא הבנתי למה הפקדה על דרך של ניכוי מתלוש המשכורת מהווה יתרון על פני הפקדה באמצעות הרשאה לחיוב ח-ן עו״ש/כרטיס אשראי: יש יתרון פסיכולוגי גם לקבל את הנטו שלך כמה שיותר גבוה – אתה גם יודע בדיוק מה הסכום שעומד לרשותך כדי לבנות תקציב (לרבות הפרשה לחיסכון) וגם הסכום הקובע לשיקולי אשראי בבנק או בחברת האשראי גבוה יותר (וכן, קראתי את מה שכתבת על הלוואות בריבית נמוכה יותר דרך קרן ההשתלמות, ואני מסכים). אני מאמין שהאפשרות להפקיד באמצעות אמצעי תשלום אישי מהווה אפשרות נגישה יותר לשינויים (הקטנה/הגדלה/הקפאה/ביטול) וכאשר האמצעי הזה הוא כרטיס אשראי, היא מגלמת עוד כמה יתרונות כמו ימי אשראי חינם (שוטף) או פתרונות מימון (מעבר לשוטף) והטבות שנצברות פר שימוש בכרטיס. אני מבין שכל זה רלוונטי להפקדה המתאפשרת בכרטיס אשראי (ע״ע פוליסת חיסכון, שיקרה יותר), אני רק אומר שניכוי ממשכורת לכשעצמו אינו בהכרח מהווה יתרון לגופו.

  1. בוקר טוב ארז,

   מחקרים שנעשו בתחום הגדלת הפקדות לחיסכון דרך מקום העבודה מראים שאנשים מתאימים את ההתנהלות הכלכלית לסכום נטו בתלוש המשכורת.

   יכל להיות שיש יתרונות כלכלים לתשלום בכרטיס האשראי אבל הם לא מתמודדים עם הבעיה הפסיכולוגית של ההוצאה.

 5. וגם, התחשיבים שלך מבוססים על תשואה שנתית בשיעור 4%. בעידן של ריבית אפסית, אנחנו יודעים שהנחת התשואה הזו מאוד בעייתית לגבי כלל מוצרי החיסכון הפנסיוני. נכון, קרן השתלמות ברוב המסלולים לא תפקיד את מלוא נכסיה באפיק שקלי נושא ריבית אפסית, אבל כל אפיק אחר מגלם הרי גם סיכון, ועם כל התהפוכות שעברנו בעשור האחרון (ירידת הריבית, משבר פיננסי עולמי), קשה לי עם הנחה חלופית כמו זו ששוק המניות לאורך זמן מקנה תשואה שנתית ממוצעת בשיעור %X בשנה. כמה יוצא התחשיב שלך ללא תשואה, או בתשואה שנתית בשיעור 0.5%-1% בשנה בלבד?
  ועוד נקודה למחשבה: יכול להיות שאם הפקדה העולה על ההפקדה המוטבת לא מקנה לי הטבת מס ולא שילושה בידי המעביד, שווה לי להפקיד פשוט באפיק נזיל יותר, והפער בדמי הניהול עדיין עשוי להשתלם לי בהינתן הגמישות במועדי המשיכה. זה מחזיר אותי לתגובה הקודמת שלי, על ההיבט שבו אעדיף את הנטו שלי גבוה יותר כדי לראות את התמונה הכוללת ע״מ לבצע החלטות חיסכון מושכלות (ושיקולי נזילות וטווח השקעה בכללן).

  1. בשיעור תשואה של 0.5% או 1% כמובן לא שווה לחסוך מעבר לקרן השתלמות.
   אפשר למצוא מספיק אפיקי השקעה בדמי ניהול נמוכים יותר.

  1. ההפקדה הזו אינה נחשבת כהפקדה מוטבת לקרן ההשתלמות גם אם היא לא עוברת את התקרה. ולכן הרווחים על הפקדה יהיו חייבים במס רווח הון.

 6. "תקנות מס הכנסה קובעות כי על העובד להפקיד לפחות שליש מהיקף ההפקדות של המעסיק אל קרן ההשתלמות, כך שהעובד יכול לבקש מהמעסיק להגדיל את ההפקדות האישיות שלו מעבר לשליש. באופן תאורתי העובד יכל להגדיל את ההפקדה שלו לקרן השתלמות עד ל-100% מהשכר. בצורה זאת, ניתן להגדיל באופן משמעותי את הסכום הצבור בקרן ההשתלמות."

  יש לך מקור לזה? כי בibi טוענים שאי אפשר. למרות שהסוכן שלי מסכים , אם הוא מקבל אישור מהם.

  1. מתוך התקנון של קרן השתלמות להבה של מנורה מבטחים:
   גובה התשלומים לקרן
   11.1 מעביד יעביר לקרן את הכספים המגיעים ממנו בהתאם להוראות ההסדר
   התחיקתי בשיעורים כדלקמן:
   א. תשלום המעביד בגובה שיוסכם בינו לבין העובד ובכפוף להוראות ההסדר
   התחיקתי.
   ב. תשלום העמית השכיר בגובה של לפחות 1/3 מהגובה תשלום המעביד
   כאמור לעיל.
   11.3 עמית עצמאי ישלם לקרן כספים בגובה שיקבע על ידו לפי שיקול דעתו, והכל
   בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

   בנוסף אתה יכל לקרוא כתבה דומה לזו גם באתר של פסגות:
   https://knowledge.psagot.co.il/guides/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-

   או לחפש אחת בגוגל שכתב אייל סיאני מהלמן אלדובי

   1. תודה!
    הם אומרים שזה חייב להיות בדיוק שליש ושאי אפשר להגדיל את ההפרשות עובד.
    הראיתי להם גם את הפוסט הזה .
    יש לך מסמך חוקי כלשהו שאמר שלעובד מותר להפקיד יותר משליש ההפקדה של המעסיק?

     1. יכול להיות.
      עדיין חסר לי שכתוב במפורש שניתן להפקיד יותר משליש. כי הם מפרשים את לפחות כ-בדיוק

  1. תודה :-). קראתי שהבנקים מאיימים לצאת מהתחום. אם כך, קרן שמאפשרת היום לא בהכרח תאפשר בעתיד ולהפך. הלמן אלדובי מתופעלים במזרחי אז כנראה שגם בכל הקופות שמתופעלות שם האופציה קיימת.

 7. נדב –
  תודה על הפוסט.
  האם ניתן להפקיד לקה"ש (נזילה) בדרכים נוספות מעבר לתלוש משכורת ? למשל העברת כספים מהעו"ש, אם כן, האם ישמגבלת סכום ?
  כומ כן, קיים לדעתי יתרון נוסף בהגדלת הסכום בקה"ש, לקיחת הלוואה גדולה יותר במינוף זול, P-0.5% (לטובת השקעות ולא צריכה).
  חג פסח שמח

  1. בוקר טוב אילן,
   רק עצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות וגם כאן לקרן חדשה ולא לקרן כשכיר. שכיר יכל לבצע רק את האלטרנטיבה שציינתי, הגדלת אחוז ההפקדה מהשכר.

   חג שמח

 8. נדב, לפי הדוגמא שלך יוצא שאם התשואה השנתית של הקרן תהיה 4% כפי שכתבת אז דמי הניהול של 0.7% יהיו שווים למלא החיסכון של המס, כי דמי הניהול מחושבים מכל הקרן פלוס הרווח הנומינלי, לעומת המס שנלקח רק מהרווח הריאלי.
  אני מציע לחשב מסלול מחדש כי ההמלצה שלך לא נשמעת כל כך אטרקטיבית.

  1. בוקר טוב יוסי,
   אין כאן חיסכון במס, משיכת הכספים במצב זה מקרן השתלמות יהיו חייבים במס רווח הון כמו כל אפיק השקעה אחר.
   האטרקטיביות היחידה שמישהו יכל למצוא בתכנית היא במצב של קרן השתלמות נזילה, דמי ניהול נמוכים, ושילוב של הורדת הכספים ישירות מתלוש השכר.
   בהעדר התנאים האלה, זאת לא אפשרות ההשקעה הראשונה (או השנייה) שהייתי ממליץ עליה.

   1. נדב בוקר טוב, ותודה על המידע המועיל והבהיר,

    בעניין מס רווח נון על הפקדה לקרן השתלמות עד לתקרה המזכה, אני מקבל
    תשובות שונות

    אייל סיאני למשל, שכותב רבות בנושא, סבור שהקרן פטורה, ראה למשל כאן:
    http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4730975,00.html

    מה עמדתך?

    ועוד בעניין זה – במקרה של ירושת קרן השתלמות, האם ההטבה נשמרת גם על רווחים שנצברים לאחר הפטירה \ ירושה??

    רוב תודות

    רן

    1. תודה רן,

     שים לב שאייל מדבר בכתבה שלו על הפקדה במעמד עצמאי וכאן אני כותב על הפקדה במעמד שכיר. עצמאי יכל להפקיד עד תקרת ההכנסה המוטבת וכל הסכום יוכר לו לצורך פטור ממס רווח הון.

     לגבי מוטבים בקרן השתלמות, בניגוד לקופת גמל לא ניתן להעביר את הכספים לחשבון חדש, הכספים פטורים ממס רווח הון במועד המשיכה. לאחר המשיכה ניתן להפקיד את הכספים לכל תכנית אחרת (פוליסה פיננסית, תיקון 190 בקופת גמל וכד')

     1. תודה רבה נדב על התשובה המהירה,

      כדי לוודא שהבנתי אותך, ואני מתמקד בקרן השתלמות לשכיר בלבד:

      בהנחת הפרשות של המעביד עבור שכיר (במסגרת התקרה המוכרת),
      ונניח את היחס המקובל של 2.5 + 7.5

      הקרן כולה תהנה מפטורפטור מלא על מס רווח הון כאשר קרן ההשתלמות מגיעה לשלב נזילות מהסיבות השונות – נכון ?

      וכאן עניין הירושה –

      נניח שאני לא מושך את הקופה, יורש אותה, אך משאיר על שם הנפטר

      האם היא יכולה להמשיך לצבור רווחים פטורים?

      האם משנה לעניין זה מתי אפדה אותה (גיל פרישה שלי או קודם לכן?)

      תודה…

      רן

 9. נדב שלום ,
  אני מאוד נהנה לקרוא את הפוסטים, מידע מעניין ופרקטי !
  לגבי הגדלת הפקדות עובד לקרן השתלמות , שאלה טכנית בנוגע לסדר המשיכה (הקרן נזילה) :
  האם ניתן קודם למשוך את הכספים החייבים (קרן ותשואה) ולהשאיר את הפטורים בקרן ?

  1. לדעתי אין בעיה במימוש, אני אישית מבצע משיכה לשיעורין מקרן ההשתלמות (בכל חודש סכום קבוע) כך שהקרן ממשיכה לצבור ריבית.

   חשוב רק לזכור כי במידה ואתה מבצע משיכה חלקית מקרן ההשתלמות לא תוכל לבצע בעתיד השלכת וותק https://pensuni.com/?p=2916

 10. שוב שלום מר טסלר,
  המאמרים שלך מאירי עיניים!

  רק כדי להיות בטוחה שהבנתי נכון:

  1.
  ידוע לי שיש איזו תקרה להפקדת לקרן השתלמות לשכירים, באיזור ה 15000
  אז "באופן תאורתי העובד יכל להגדיל את ההפקדה שלו לקרן השתלמות עד ל-100% מהשכר"
  גם אם 100% מהשכר גבוה מהתקרה הנ"ל?

  2.
  לפי אותה לוגיקה, כדאי גם לבקש מהמעסיק שיגדיל את ההפרשה שלו לקרן ההשתלמות?
  עוד מעט דיוני שכר..
  אם השכר גבוה מהתקרה, והמעסיק מעלה את השכר –
  אפשר לבקש ממנו להעלות את חלקו בקה"ש?

  תודה רבה מראש!

  1. בוקר טוב,

   חשוב לזכור שהפקדת העובד שעולה על הפקדה של 2.5% תהייה חייבת במס רווחי הון ויתכן שכדאי לשאול את השאלה האם כדאי להפקיד בקרן השתלמות שבה הכסף ננעל לשש שנים או לקופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון שם ניתן למשוך את הכסף באופן מיידי.

   במידה והפקדת המעסיק עומדת על 7.5% לא ניתן עוד להגדיל את הפקדת המעסיק

 11. שלום נדב, הציעו לנו במקום העבודה להגדיל את החלק שלנו לקרן ההשתלמות מ 2.5% ל עד 10%.
  איך מתבטא במצב זה תשלום המס על רווחי הון? רק מהחלק שאני הוספתי מעבר ל 2.5% ינכו מס רק על הרווחים?
  כי חלק מהאנשים כאן אומרים שבמידה ולא אגדיל את ההפרשות שלי לקרן ואז זה יהיה פתור ממס אולי בזמן משיכת הכספים יצא פחות או יותר אותו הסכום כמו אלו שכן מגדילים ומשלמים מס.
  תנסה להבהיר בבקשה את הנקודה. (הנתונים שלי הם: נכון לעכשיו הפקדה שלי 300 , הפקדת מעסיק 900.
  והקרן כבר סיימה 6 שנים אך אני לא מושך כרגע את הכסף. האם להגדיל הפרשתי על פי מה שרשמתי כאן או לא?

  1. בוקר טוב רונן,

   אתה תהייה חייב במס רווחי הון על כל שקל שתפקיד מעבר ל- 2.5%. המס הוא אותו המס כמו בכל מוצר חיסכון אחר כמו פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה.
   מכיוון וצינת שקרן ההשתלמות נזילה, השיקול שלך האם להגדיל את ההפקדה צריך להיות בדמי הניהול בקרן, במידה ודמי הניהול נמוכים מיתר מוצרי החיסכון שציינתי, כדאי לך להגדיל את ההפקדה מוצר זה. אחרת אפשר לבחון חלופות אחרות.

   1. ואם אני מגדיל את ההפקדה שלי ל 600 במקום 300 (זאת אומרת 5%) אז המס על רווחי ההון הוא רק מהרווחים על ה 300 הנוספים?
    אגב דמי הניהול שלי הם 0.31 (זוהי קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים)

    1. אני אחדד את השאלה, למשל אם הגדלתי את ההפרשה ב 300 נוספים, זאת אומרת עוד 3600 בשנה כספי קרן. לדוגמה אם הרווחים היו כ 5% שהם מהווים כ 180 ש' מהסכום הנ"ל. אשלם 25% מ ה 180 ש' האלה,או שעל כל הסכום בקופה בעת המשיכה? כי את ההגדלה כביכול אני עושה רק עכשיו ולא בתחילת ההפקדות לקופה שאז הופקדו רק 2.5%+7.5% .

      1. שלום נדב,

       בהמשך לתשובתך לרונן, אשמח להבהרה.

       תקרת ההכנסה הקובעת לשנת 2015 לשכיר היא 15,712 ₪ לחודש. כלומר תקרה שנתית של 188,544 ₪.

       כלומר אם אני מבין נכון, ההפרשה המקסימלית החודשית הפטורה ממס רווחי הון הינה:
       15,712*2.5% = 392.8 ש"ח.

       מאיזה שכר מחושב התקרה? האם משכר הברוטו או מהשכר ממנו מופרשים הכספים לפנסיה?

       כלומר, נניח ושכר הברוטו כולל נסיעות וכד' הינו 15K, אך השכר ממנו מופרשים הכספים (2.5% / 7.5%) הינו 12K, אז מהו השכר הקובע?

       כמו כן, במידה והשכר הקובע הינו 12K, האם אני יכול להשלים את ההפרש של 92.8 ש"ח בכדי להגיע לתקרה המקסימלית ולנצל את מקסימום ההטבה של פטור ממס רווחי הון? אם אני מבין נכון אז לא, כיוון שזה יוצא יותר מ-2.5% מהשכר הקובע להפרשות..?

       לא ברור לי על איזה סכום הפטור ממס? האם התקרה היא 2.5% או 15,712 ש"ח לחודש?

       1. שלום גיא,

        השכר הוא השכר ממנו מבוצעות ההפקדות לקרן ההשתלמות.
        בניגוד לקרן הפנסיה העובד אינו יכל להגדיל את הפקדות שלו ולקבל על כך את הטבה.

 12. שלום רב ,
  האם בהתקשרות עם קרן ההשתלמות לצורך ביצוע הפקדות חייבים לעבור דרך סוכנות ביטוח (נגיד מבטח סימון או תמורה) או יש אפשרות שמקום העבודה יתקשר ישירות עם קרן ההשתלמות לביצוע הפקדות ?

  1. בוקר טוב,

   זכותך לבחור את קרן ההשתלמות, המעסיק יכל לבחור כיצד להעביר את הכספים לקרן. זה לא צריך להשפיע על גובה דמי הניהול שתשלמי

 13. שלום,

  אשמח להסבר לגבי הפקדות לקרן השתלמות.
  האם ניתן להפקיד 2.5% על מלוא השכררק של העובד ? הכוונה מעל 15712 שח
  המעסיק יפקיד את ה7.5% עד התיקרה
  האם יש זקיפות המס על הפדות שלי? ומס רווחי הון במשיכה?

  תודה

  1. אתה יכל להגדיל את ההפקדה שלך לקרן השתלמות אפילו ל- 100% מהשכר, אבל במשיכה מקרן השתלמות הכספים יהיו חייבים במס רווח הון.

 14. היי נדב,
  לדעתי יש לך טעות.
  בטבלה מסכמת סימנת "וי" במס רווח הון בקרן השתלמות. אבל בפועל אין מס על רווחים על הפקדות עד התקרה.
  ז"א קרוב ל 113,000 (ב 6 שנים) יהיו פטורים ממס כך. ז"א בניגוד לפוליסת חסכון אני נמנה מלשלם מס בגובה כמה עשרות אלפי שקלים. מה שאני בא להגיד שה"וי" שלך מטעה מאוד ונראה לי צריך לתקן אותו.

  1. הוי האחרון מתייחס למצב שבו החוסך יגדיל את אחוז ההפקדה לקרן ההשתלמות ובמקרה הזה הסכום שיוגדל יהיה חייב במס רווח הון.
   אולי אני אכניס את זה כתוספת לטבלה

 15. תודה על הכתבה!
  אני עם מנורה מבטחים. אמרו לי שעיקרונית אפשר להפקיד עוד כסף, אך המערכת שלהם לא בנויה לקבל עוד הפקדות.

  האם אתה ממליץ על חברה שכן מוכנה לקבל עוד הפקדות לקרן השתלמות?

  תודה!

 16. שלום נדב,

  כאשר השנת מס מסויימת, ההפקדה היא:
  1. ביחס של 2.5% / 7.5%
  2. שכר מבוטח עולה על 15,712
  3. היתה הפרשה רק בחלק משנת המס כך שסך הפרשת המעסיק השנתית אינה עולה על 14,141 (15712*7.5%*12) וסך הפרשת העובד השנתית אינה עולה על 4,714 (15712*12*2.5%)

  האם כל כספי המעביד יסווגו כהפרשה מתחת לתקרה מוטבת וע"כ יהיו פטורים ממס רווחי הון במשיכה?
  האם כל כספי העובד יסווגו כהפרשה מתחת לתקרה מוטבת וע"כ יהיו פטורים ממס רווחי הון במשיכה?

  1. שאלה מעניינת,

   לעניין זקיפת הכנסה על הפקדה מעבר לתקרה הזקיפה תעשה בחודש החיוב.
   לעניין רישום ההפקדה, אני אנסה לברר זאת לאחר החג.

     1. ההפקדה נבחנת במועד ההפקדה.
      במידה וההפקדה עלתה על התקרה המוטבת היא תסווג כחייבת גם במידה וסך הקצבה השנתית נמוך מהתקרה החייבת.
      במידה ותקבל תשובה אחרת מהגוף שמנהל לך את קרן השתלמות, אשמח לשמוע.

 17. שלום,
  לבני ק השתלמות בילין לפידות כ 5 שנים. הוא עובר מקום עבודה, הוא מעוניין להישאר באותה קופה כדי שבעתיד יוכל לקחת הלוואה ע"ח חיסכון זה. הסוכן קובע כי הוא חייב לפתוח קופה חדשה, האומנם? אם לא ואם כן ,באיזה תקנה זה מעוגן ?
  תודה 🙂

   1. תודה,

    האם זה מותר חוקית ?ניתן להתעקש להישאר באותה קופה ? ניתן לעבור עם הןןתק לקופה אחרת ? השלכת הוותק לא מספיק טוב כי לצערי כי אז יש מגבלות במשיכה ולא כל הכספים מוכרים באותה מידה כחיסכון המאפשר קבלת הלוואה מקופת הגמל בריבית אטרקטיבית (p-0.5).

    1. אני מניח שזה עניין טכני והם לא יכולים לפעול אחרת. לעניין ההלוואה, לא חושב שצריכה להיות בעיה במיוחד שהכספים מתנהלים באותו הגוף.

  1. שלום נדב, נושא שלא זוכה לביטוי ולא מבואר דיו באף אתר למעט באתר דהמרקר שם נכתב ואני מצטט
   "היחס בין הפקדות המעביד להפקדות העובד חייב להיות בטווח של 3-2, כלומר הפקדות המעסיק יהיו בהיקף של לא פחות מפי שניים מהסכום שהעובד מפריש ולא יותר מפי שלושה מהפקדת העובד. כלומר אם העובד הפריש 2.5% משכרו הרי שהפקדת המעסיק תהיה חייבת להיות 7.5%-5%. דוגמה נוספת: אם הפקדת העובד היא בהיקף של 1.5% מהשכר, הרי שהפקדת המעסיק תהיה 4.5%-3%."

   ולשאלתי, יחס ההפקדות ביני למעסיק הינו 1:1, כלומר 2.5% כל אחד, ומכאן עולה השאלה האם זה חוקי?? ואיפה אני יכול למצוא לכך סימוכין מצד אתר רישמי של המדינה

   1. הי אבי,

    הנושא מוגדר בפקודת מס הכנסה, סעיף 9 16א. לשאלתך ההפקדה שלך ושל המעסיק תקינה

    (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002 (תיקון) תשס"ג-2002
    "הפקדה מוטבת" – כל אחד מאלה:
    (1) סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו, לפי סעיף 3(ה), כהכנסת עבודה בעת ששולם לקרן;
    (2) סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה:
    (א) סכום שאינו עולה על שליש מהסכום ששילם המעביד בשיעור הקבוע בסעיף 3(ה), בשל משכורתו הקובעת של העובד כהגדרתה בסעיף האמור;
    (ב) סכום בשיעור שאינו עולה על 2.5% ממשכורתו הקובעת של העובד;
    (ג) סכום בשיעור אחר שנקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לפני יום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002);

 18. שלום נדב,
  שאלה של מקרה פרטי:
  משתכר מעל 30000 ברוטו לחודש.
  המעסיק שוחח איתי לגבי קרן ההשתלמות לה אני זכאי ומאחר ויש ככל הנראה מיסוי כל שהוא הציע לי להפקיד לקה"ל עד לתקרה המזכה שאינה חייבת במס למרות שאני זכאי להפרשות לקה"ל מ100% שכר.
  מה זה אומר אם אחליט שההפרשות תהיינה על 100% מהשכר? קרי:
  2.5% עובד: 750 ש"ח
  7.5% מעסיק: 2250 ש"ח.
  ומה יהיה המצב בו המעסיק יפריש רק עד לתקרה המזכה (הרי בסוף אחסוך כאן על פני 6 שנים הרבה פחות והשאלה הגדולה האם זה עדיף על פני הפרשה של 100% מהשכר למרות שיהיה מיסוי)?
  תודה מראש

  1. קיימת תקרה לקרן השתלמות 15,712 שקלים, במידה והמעסיק מפקיד לך מעבר לתקרה הזאת ההפקדה של המעסיק נחשבת לך כהטבה החייבת במס. בנוסף הכספים יהיו חייבים במס רווח הון במועד המשיכה.

   ישנם מעסיקים המאפשרים לעובד לבחור האם להפקיד את הכספים לקרן השתלמות או לקבל אותם כתוספת לשכר (בשני המקרים תשלם מס על הכספים).

   במידה והמעסיק לא מעביר לך את התוספת לשכר נראה לי שכדאי לקבל את התוספת לקרן ההשתלמות גם במחיר תשלום מס.

 19. שלום נדב,
  לפי ההסכם עם המעסיק, מופרש עבורי לקרן השתלמות עד תקרה. כל חודש מנוכה משכרי 2.5% + 7.5% הפרשת המעסיק.
  שמתי לב שבדוח התקופתי מקרן ההשתלמות נרשם שחלק מהכספים חייבים במס רווחי הון.
  כשפניתי לקרן, נאמר לי שכיוון שההפקדה עבור שלושת החודשים הראשונים נעשתה בחודש אחד אז הסכום החודשי חורג מהתקרה.
  כשפניתי למעסיק, הוניתי למנהל ההסדרים (שאחראי להעברת הכספים) שטוען שאין מה לעשות כיוון שלוקח כ-3 חודשים מתחילת העבודה עד שעוברים הכספים.
  משהו פה נראה לי לא תקין. הייתכן שלמרות שמנכים משכרי עד תקרה, אני עדיין חייב במס רווחי הון רק כיוון שהופקדו רטרואקטיבית כספים בגין 3 חודשים? (הרי אין לי שום דרך להשפיע על זה..)
  תודה.

  1. בהנחה והשכר שלך לא עולה על התקרה, 15,712 שקלים ובמידה ומדובר באותה שנת מס לא צריכה להיות בעיה בשיוך נכון של הכספים.

   תנסה לחדד את הנשוא מול החברה שמנהלת עבורך את קרן ההשתלמות.

   1. השכר לקרן השתלמות אינו עולה על התקרה, 15,712 ומדובר באותה שנת מס.
    הכספים שויכו לפי חודשי שכר, אבל בחברה שמנהלת את הקרן טוענים:
    "בהתאם לתקנות תקרת המס לעניין הפקדות עבור קרן השתלמות לשכירים, מחושבת לפי החודש שבו בוצעה כניסת הכספים בפועל ולא לפי חודש השכר שבגינו הופקדו".

    לי זה לא נשמע סביר. תמיד יש פער מתחילת העבודה ועד ביצוע הפקדה ראשונה.
    כמו כן זה לא משהו שנמצע בשליטתי והכספים נוכו משכרי כל חודש,
    והכדאיות בהפקדה להשתלמות שהכספים אינם חייבים במס רווחי הון..

    מה ניתן לעשות?
    תודה

    1. תנסה לפנות אליהם שוב, פורסמה הבהרה שבוע שעבר על ידי רשות המיסים.

     מצ"ב קישור

     בהתאם לאמור בסעיף 3 לעיל, סכום ששילם המעסיק לקרן השתלמות בעבור עובדו, ייחשב
     כ"הפקדה מוטבת" וזאת בכפוף לעמידה בהגדרת המונח "הפקדה מוטבת", כאמור בסעיף
     9(16א()ג( לפקודה, ובכפוף לכך שהמעסיק העביר לקרן ההשתלמות דיווח ביחס לכל אחד
     מהחודשים שבגינם בוצעה הפקדה לחשבון העובד.
     5 .כמו כן, במקרים בהם המעסיק לא העביר דיווח כאמור בסעיף 4 ,המעסיק או העובד רשאים
     לפנות לקרן ההשתלמות בבקשה לייחוס ההפקדות כאמור בהתאם לחודשים שבגינם בוצעה
     הפקדה כאמור. לבקשה יש לצרף את המפורט להלן:
     5.1.אישור מהמעסיק ובו יפורטו המשכורות החודשיות, סכום הפרשות המעסיק והעובד
     לקרן השתלמות בכל חודש וכן מועדי ההפקדות בפועל לחילופין תלושי שכר של
     החודשים שלגביהם נעשו ההפרשות ותלוש השכר של החודש בו בוצעה ההפקדה
     רטרואקטיבית לגבי אותה שנת מס.
     5.2 .הצהרת העובד כי בחודשי העבודה שבעדם בוצעה ההפקדה רטרואקטיבית, לא בוצעו
     הפקדות נוספות לקרן השתלמות על ידי מעסיק אחר או לקרן נוספת

 20. שלום רב,

  כיום המעסיק מפריש עבורי לקה״ש 7.5% עבור כל השכר (אני כמובן מפריש 2.5%).
  שכר הברוטו גבוה מהתקרה הקבועה בחוק אשר בגינה יש פטור ממס ולכן על החלק שמעבר לתקרה יש מיסוי.

  לראייתי, אין כל יתרון בהפקדה מעבר לגובה התקרה הפטורה מאחר ומבחינה מיסוי, הפרשה כזו חייבת במ״ה, ביטוח לאומי ומס בריאות וכן במס רווחי הון בעת פדיון קה״ש, ובכך אין יתרון על כל מסלול השקעה אחר המחויב במס רווחי הון.

  על מנת להנות מהטבת המס הגלומה בהפקדה לקופת גמל להשקעה (אם הקרן לא נפדית עד גיל פרישה), עלה בדעתי לבקש מהמעסיק להפנות את היתרה שמעבר לתקרה הפטורה לתוך הברוטו (וכמובן לשלם מיסים על חלק זה), ובכך אוכל להגדיל את הנטו ולקחת את ההפרש שנוצר בין הנטו המוגדל לעומת הנטו העכשוי ואותו לייעד להפקדה בקופ״ג להשקעה.
  היתרון בכך הוא אפשרות להנות מפטור ממס רווחי הון במידה ואמשוך כקצבה בפרישה.

  שאלותי:
  האם תכנון כזה נשמע סביר לדעתך המקצועית?
  באשר לקופ״ג להשקעה – במידה ואמשוך כקצבה בגיל פרישה וסכום זה יצטרף לשאר הכנסותי הפנסיוניות – האם אחויב במ״ה בעבור הקצבה מקופ״ג?
  איך נקבע מקדם הקצבה בקופ״ג להשקעה במידה ואמשוך כקצבה?
  אודה לתשובתך.

  1. הי דודי,

   1. התכנון נשמע טוב מאוד, שים לב שגם עבור הגדלת הנטו תהייה חייב במס, ביטוח לאומי וכד'
   2. קצבה שמקורה בהפקדות לקופת גמל להשקעה תחשב כקצבה מוכרת ולכן תהייה פטורה ממס כקצבה חודשית. חשוב לזכור כי כיום לא ניתן לנייד כספים מקופת גמל להשקעה למוצר אחר.
   3. בעתיד כאשר תבחר (ויהיה אפשרי) ךהעביר את הכספים מקופת הגמל להשקעה הכספים ישולמו כקצבה בהתאם למוצר אליו תבחר להעביר את הכספים (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) מקופת הגמל עצמה לא ניתן לקבל כיום קצבה.

 21. נדב שלום,
  אם המעסיק מעביר את כספי ההפרשות לקה"ש באמצעות סוכן ביטוח,
  יש לעובד אפשרות להישאר באותה קופה, כלומר להתקשר ישירות
  מול הקופה אך ללא התקשרות מול סוכן הביטוח?
  ההתקשרות מול סוכן הביטוח מייקרת את העלות….
  תודה
  יהודה

  1. סוכן הביטוח שמעביר את הכספים עבור המעסיק הוא סוכן מתפעל, לסוכן זה לא צריכה להיות השפעה על דמי הניהול שאתה משלם בקופה.
   בכל אופן, אתה יכל לפנות לקרן ההשתלמות ולבקש להוריד את דמי הניהול. במידת הצורך אתה יכל תמיד לעבור לקופה אחרת.

   1. זה נכון שסוכן הביטוח הוא גורם מתפעל,
    אבל בפועל כאשר ביררתי מול הקופה,
    נאמר לי שאם הייתי חותם אצלם ללא תיווך הסוכן,
    אז הייתי משלם פחות דמי ניהול.
    הסוכן מתרץ את דמי הניהול הגבוהים יותר בתירוץ של פיקוח, או ייעוץ.

    האם יש לי טכנית יש אפשרות להישאר באותה קופה,
    ולצאת מידי הסוכן?

    1. ערב טוב יהודה,

     יש סוכן מתפעל שתפקידו להעביר את הכספים ולתת שירות למעסיק, סוכן זה מקבל תשלום מהמעסיק.
     יש סוכן משווק שמקבל עמלה על השירות שהוא נותן לך, אתה רשאי לבחור את הסוכן האישי שלך.

 22. שלום נדב
  שאלה בנוגע להפרשות לקרן השתלמות בענף השמירה והאבטחה.
  הבנתי שלא מופרש כסף על שעות נוספות ושעות שבת, אך האם מופרש כסף על שכר הבסיס של השעות הללו?
  לדוגמא אם עבדתי 8 שעות בשבת ושכר הבסיס שלי הוא 50 שח לשעה האם יפרישו לי משכר של 400 שח?
  תודה רבה!!

  1. צר לי איתן,

   אני לא בקיא מספיק בצו ההרחבה לענף השמירה. צריך להתעמק בצו, הוגדר שם שכר לצורך הפקדה לקרן השתלמות ולא יותר מ- 186 שעות

 23. שלום נדב,

  אני מעוניין להעלות את אחוז ההפרשה שלי (כשכיר) לקרן השתלמות.
  נניח ששכר הבסיס להפקדה הוא התקרה העכשוית אשר מקנה הטבת מס (15,712 ש״ח).
  נניח גם שהמעסיק מפריש כ7.5% משכר הבסיס לקרן, והעובד (אני) מפריש 2.5% מאותו שכר בסיס.

  במידה ואני מעוניין להעלות את אחוז ההפקדה שאני מפריש, נניח ל10% (במקום 2.5%), אני תוהה לגבי השלכות המיסוי – האם 10% (בפועל 1,571.2 ש״ח) שאני מפריש יחוייבו במס בהתאם למדרגת המס במועד ההפקדה (כלומר לא יופקדו לקרן 1,571.2 ש״ח מהעובד, אלא פחות, בהתאם למדרגת המס), או שמא ההפקדה מקוזזת משכר ה״נטו״ שכבר חוייב במס (ולכן יופקדו לקרן 1,571.2 ש״ח מהעובד במלואם)?

  תודה רבה.

  1. ערב טוב,

   בגין ההפקדות הנוספות אין זקיפת הכנסה, הן בעצם מקטינות לך את הנטו כמו הפקדה מהוראת קבע.
   חשוב לזכור כי ההפקדה הנוספת לקרן ההשתלמות תהייה חייבת במס רווח הון במועד המשיכה ובניגוד למשיכה מחיסכון אחר (נניח קופת גמל להשקעה) במשיכה חלקית יסגר החשבון להפקדות נוספות.
   היתרון בניצול המהלך הזה הוא במידה ויש לך קרן נזילה בדמי ניהול נמוכים ביחס לחלופות.

 24. שלום רב,
  אני עובדת במרכז רפואי פרטי, במשך 7 שנים.
  המעביד מפריש לי 2.5% מהשכר לקרן השתלמות ואני מפרישה 2.5%.
  האם זה חוקי או שעל המעביד להפריש יותר?
  אודה לתשובה.

 25. צוטט למעלה "חשוב לזכור, סכום ההפקדה הנוסף של העובד חייב במס רווחי הון במועד המשיכה."
  שאלת הבהרה: מה יחוייב במס? כל סכום ההפקדה הנוסף (כולל הרוויח שהוא יצר) או יחול רק על הרווח עצמו ללא סכום ההפקדה?

   1. שלום
    אשמח לקבל הבהרה לגבי הפקדה בגין שכר שמעבר לתקרה 15712 ש"ח לשכיר וחבר בעל שליטה.
    האם שניהם יכולים להפריש על שכר מעבר ותהיה להם זקיפת מס על ההפרש,
    ולמעסיק תהיה הוצאה?

    כמו כן לתגמולים, חבר כעל שליטה שמפריש מעבר ל2.5 שמ"ב יוכר למעסיק כהוצאה ולעובד תהיה זקיפת מס כמו אצל שכיר רגיל?
    תודה רבה!

    1. הי יהודית,

     ככל והפקדת המעסיק עבור שכיר בעל שליטה עולה על 4.5% מהשכר ההוצאה לא תוכר לחברה. נגעתי בזה במאמר הבא https://pensuni.com/?p=785
     שכיר בעל שליטה שיפקיד (בעצמו) מעבר ל- 2.5% לא יזכה בפטור ממס רווח הון על ההפקדה. להפקדה זו לא תהייה השפעה על המעסיק (בדומה לשכיר רגיל)

 26. שלום,
  אם אני רוצה להקפיא את התשלומים לקרן השתלמות האם זה יפגע בקרן, יש לזה השלכות מעבר להפסקה של התשלומים עצמם?

  תודה רבה

  1. הי יאיר,

   כעצמאי אין בעיה להקפיא את התשלומים ולחדש אותם בעתיד לאותה קופה. כשכיר אתה לא יכל לוותר על קרן השתלמות

 27. שלום נדב,

  תודה על המידע המעניין!

  יש לי שאלה בנושא, אן אני כבר מקבל קצבת פנסיה , האם אני יכול להפריש מתוכה לקרן השתלמות? (כדי להרויח את נושא המס)

  האם ההפרשה עליה מקבלים זכוי מס היא כמו שכיר (2,5% מהקצבה), או כמו עצמאי (18,480 שקל בשנה)?

   1. ערב טוב,

    מי שיכל להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי הוא רק מי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד. אחרת לא ניתן לפתוח קרן השתלמות.

    הערה נוספת, שכיר שמפקיד לקרן השתלמות לא מקבל הטבת מס על ההפקדה

    1. תודה!

     בהנחה שאני עצמאי עם הכנסה נמוכה , נניח 5000 שקל לחודש , ועוד 11,000 שקל לחודש קצבת פנסיה מוקדמת, האם אוכל להפקיד לקרן השתלמות את הסכום המלא של עצמאי (18,480) וזיכוי המס יחשב לי גם מול תשלום המס של ההכנסה המאוחדת (כולל הפנסיה)?

     ושוב תודה 🙂

 28. שלום נדב,
  עצמאית מחלקת הכנסות לבעלה בדו"ח השנתי ,לבעלה אין תיק במעמ (התיק על שמה),
  היא מעונינת לפתוח קרן השתלמות על שמו ,אך ב"מגדל" בקשו תעודת עוסק מורשה שכאמור אין לה
  מה יכול לשכנע אותם לפתוח לו בכ"ז קרן השתלמות כעצמאי?
  (חלוקת ההכנסות מותרת עפ"י סעיף 66 לפקודת מס"ה)
  תודה

 29. למה ?
  ראה צטוט מתוך המאמר:
  מנהל הלמן אלדובי אופקים קרן השתלמות מר דורון קופליס פנה לרשות המיסים והפנה את תשומת ליבם אשר אפשרה להשלכות הוראות סעיף 67(א) לפקודת מס הכנסה דלעיל ולהתייחסות העבר של רשות המיסים להפקדות של בני זוג במשק חקלאי לקרן השתלמות.

  רשות המיסים קיבלו את הפניה ואישררו את האפשרות לבצע הפקדות לקרן השתלמות לשני בני הזוג במשק החקלאי.

  להלן נוסח ההבהרה שהוצאה ע"י רו"ח יעקב כהן מנהל מחלקת קופות גמל ברשות המיסים:

  "על פי הנחיה שניתנה בשנת 2009, הובהר, כי עצמאי יוכל להפקיד לקרן השתלמות לעצמאיים רק אם הינו פועל במסגרת של עצמאי ויש לו אישור לפתיחת עסק מרשויות המס.
  הריני להבהיר, כי כאשר מדובר בבעל ואישה, הפועלים בעסק משותף, ואשר פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א 1961 (להלן "הפקודה") קובעת במפורש חלוקה בין בני הזוג, הרי שניתן לפתוח על פי אותו אישור לפתיחת עסק, קרן השתלמות לבעל ולאישה לכל אחד בנפרד בגין אותו אישור לפתיחת עסק מרשויות המס.
  במקרה כאמור, יצורף בנוסף לאמור בהנחיה, אישור רואה חשבון על יחס החלוקה של ההכנסה הקובעת בין בני הזוג על פי הפקודה."

 30. סליחה.. לא הבנתי
  לפי סעיף 66 לפקודה כל בני זוג רשאים לחלק הכנסות ביניהם .
  ההבהרה נראה מתיחסת לכל עסק ולאו דוקא משק חקלאי
  אשמח להתיחסותך

 31. שלום נדב.

  לפי מה שאני מבין הפקדה עד 2.5% של העובד פטורה ממס רווחי הון במועד המשיכה.
  פשוט רשמת לגבי אחוזי הפקדה נמוכים את הטענה הבאה כאשר לא התייחסת ל 2.5%: (מה שמופיע בפקודה זה בעצם הגבוה מ 1/3 ו 2.5%)

  האם המעסיק יכל להפקיד לי אחוזי הפקדה נמוכים יותר לקרן ההשתלמות?
  כן, בעקבות המשבר הכלכלי מעסיקים רבים הקטינו את אחוזי ההפקדה או הפסיקו לגמרי את ההפקדות. ככל שלא לא צו הרחבה על העסק הפקדה לקרן השתלמות היא הטבה. כל עוד היחס בין הפקדות העובד והמעסיק עומד על שליש, ההפקדות תקינות.

 32. האם עובד יכול להפקיד לקרן השתלמות משכר שונה ממה שהמעסיק מפקיד?
  לדוגמא- המעסיק מפריש 7.5% משכר 15,712
  העובד מעוניין להפקיד 2.5% משכר מלא 40,000 ש"ח ??
  תודה

  1. להפריש הוא יכול (אין מגבלה שידועה לי).
   אבל, על הפרשה מעל 2.5% משכר 15700, ההפרשה לא תקבל את הטבת המס במשיכה (פטור ממס רווחי הון)

   1. לעניין המס זה ברור- עם זה אין בעיה
    השאלה האם רגולטורית ניתן להפריש משכר שונה? האם זה חוקי?
    ואיך חברות הביטוח ידעו לקלוט את ההפקדה ?

    1. הוא יפרש מאותו שכר שמדווח המעסיק אבל סכום אחר, שיחשב מתוך השכר המלא כמה הוא רוצה לדווח. והמעסיק יתרגם את זה לאחוזים מהשכר המדווח.

 33. שלום נדב,
  עבור אישה בגיל 40 במשכורת ברוטו של 7500 שקל חשבנו להפקיד אל קופת גמל בהפקדה עצמאית בכדי להעלות את הקצבה לפנסיה
  האם לדעתך עדיף להפקיד לקופג או להעלות את הפקדות העובד בקרן השתלמות?
  האם יש דרך אחרת בכדי להעלות את הקצבה לפנסיה?

  1. בוקר טוב,

   ראשית חשוב להקדים שהתשובה לא מחליפה יעוץ
   אפשר להגדיל את אחוז ההפקדה ל- 7%
   במידה ולבעל יש שכר לא מבוטח אפשר שהוא יפקיד באופן עצמאי לחשבון בקופת גמל על שם האישה
   אפשר להפקיד באופן עצמאי לקופת גמל להשקעה
   הגדלת ההפקדות לקרן השתלמות יהיו חייבות במס רווח הון ולא יהיה ניתן לנייד בהמשך את קרן ההשתלמות את קרן פנסיה לקבל קצבה. בנוסף קצבה שנוצרה מקרן השתלמות היא קצבה מזכה והיא חייבת במס בניגוד לקצבה שמקורה בגמל להשקעה והיא קצבה מוכרת הפטורה ממס. (להבדלים בין הקצבאות https://pensuni.com/?p=7736 )

 34. תודה על המענה. אז אם אני בעצם להגדיל את ההפרשה שלה ברכיב הגמל ל 7 אחוז ואת השכר שאינו מבוטח (שעות נוספות) שלי להפריש לקופג על השם שלה, האם זה יכול להתבצע דרך התלוש משכורת שלי? כמה אחוזים מהשכר הלא מבוטח אפשר להפריש?

  1. הי עידן,

   אתה יכל לחשב במחשבון המצורף https://pensuni.com/?p=7101 את ההפקדה הנדרשת במעמד עצמאי.
   צריך לבדוק מול מקום העבודה האם ניתן לבצע את ההפקדה דרכם והאם ניתן לעשות את זה גם לקופה על שם האישה.
   אחרת כדי לקבל את הטבת המס תצטרכו להגיש דוח שנתי למס הכנסה

 35. תודה רבה. יש לה כיום קופג בהפקדה עצמית, בהנחה שאנחנו מתכננים את הכספים כתוספת לקצבה לפנסיה ואין לנו רצון להוציא לפני גיל 60 האם כספים שנפקיד לקופג הזאת ייחשבו כקצבה מוכרת (לאחר ניוד לפנסיה) או שכדאי קופג להשקעה?

  1. בהפקדה באופן עצמאי לקופת גמל רק הפקדה מעבר ל- 34 אלף ש"ח תרשם כקצבה מוכרת, ולכן יתכן ועדיף להפקיד לגמל להשקעה. שם הכספים מלכתחילה רשומים כקצבה מוכרת.

   1. ב 2016 בהתייעצות עם סוכן פתחנו קופג להפקדה עצמאית, האם כדאי לנייד את הכספים הללו (45K) כבר עכשיו לקרן הפנסיה ולפתוח מחדש קופג להשקעה? ככה נוכל לחסוך את דמי הניהול של קופג הפקדה עצמאית?

    1. אני אחזור שוב על ההצהרה שלא מדובר ביעוץ

     אמנם דמי הניהול בפנסיה זולים יותר – אבל יש לזוכר לבדוק:

     1. יש לבחון את הפער בתשואות בין שני המוצרים
     2. תיקח בחשבון שבקרן הפנסיה עשוי להיות גרעון אקטוארי
     3. במקרה של מוות מקופת הגמל תקבלו סכום חד פעמי בעוד שבקרן הפנסיה הכספים יהיו חלק מקצבת השאירים

 36. שלום נדב,

  רציתי לדעת האם שכיר יכול לוותר על ההפקדה שלו לקרן השתלמות ולהמשיך לקבל את ההפקדה של 7.5% מהמעסיק?

  תודה

 37. היי נדב,
  יש לי 2 קרנות השתלמות, ב2 חברות שונות.
  במידה ואני מתחיל עבודה במקום עבודה חדש והם מפקידים לי ל-קרן השתלמות,
  האם אני יכול להמשיך להפקיד לקרן ההשתלמות שכבר קיימת באחת החברות, או שאני חייב לפתוח קרן השתלמות חדשה ואז יהיו לי סך הכל 3 קרנות השתלמות ? או שכל חברה והמדיניות שלה?
  – במידה וכן אפשרי להפקיד במקום העבודה החדש לקרן השתלמות שכבר קיימת עם כספים ממקום העבודה הקודם , מה קורה מבחינת תאריך הנזילות של הכספים?
  תודה רבה!

  1. כל חברה בהתאם למדיניות שלה, לדוגמה באלטשולר לא ניתן להמשיך להפקיד לאותה קרן ממעסיק חדש אבל בהלמן אלדובי היה ניתן להמשיך בהפקדות,
   כך שזה תלוי איפה אתה מפקיד היום.

   לגבי העתיד, במידה וההפקדות לא בוצעו במקביל על ידי המעסיקים יהיה ניתן לבצע השלכת וותק ולהשתמש בוותק של הקרן הישנה כדי למשוך את הכספים מהקרן החדשה.

 38. שלום נדב
  הפטור ממס רוחי הון על קרן השתלמות, עם לי ולאשתי יש קרן השתלמות, כל אחד מאיתנו יכול להפקיד עד התקרה של 18,000? תודה רבה

  1. במידה ואתם עצמאים (כל אחד מכם) אתם יכולים לפתוח קרן השתלמות ולהפקיד אליה 18,480 ש"ח,
   במידה ואתם שכירים, אתם יכולים להפקיד עד 10% משכר של 15,712 ש"ח

 39. היי נדב
  שכיר ששכרו 8000 הוא 2.5 המעסיק 7.5 סה"כ 800 ש"ח
  רוצה להפריש מחלקו עד התקרה עוד 770 ש"ח בחודש
  המעסיק מנכה מהברוטו את ההפרש נכון?
  וכל עוד לא עובר את התקרה אין מס רווח הון נכון?

 40. הי,

  האם עובד שהמעסיק מפריש לו 5 ש"ח לצורך וותק יכול להפריש לבד לקרן ההשתלמות?
  כמה הוא יכול להפריש ולעמוד בתנאי המיסים? 2.5% 10%?

  תודה, יהודה

  1. עובד שכיר לא יכל לפתוח לבד קרן השתלמות, הוא חייב שהמעסיק יפקיד לו.
   במקרה זה העובד צריך להפקיד לפחות שליש מהפקדת המעסיק

 41. תודה על הכתבה נדב! יש לי הערה ושאלה:

  הערה: יש לאזרחי ארה"ב בעיה בהשקעות בכל קופת גמל\תעודת סל\קרן נאמנות בארץ, למעט דרך פנסיה\קרן השתלמות. ישראלים בעלי אזרחות כפולה יכולים לעקוף את בעיה זו דרך עליית ההפקדות לקרן ההשתלמות כמו שתיארת כאן 🙂

  שאלה: לצערי, אני אישי במצב זה, והמעסיק שלי מסרב לתת לי לעלות את ההפרשה שלי לקרן ההשתלמות. האם ידוע לך אם זה חוקי להם לסרב? האם יש לך המלצה איך לגשת לבעיה זו?

  המון המון תודה!

  1. הי דוד,

   המעסיק מונע ממך להגדיל את אחוזי ההפקדה מעבר ל 2.5%?
   חשוב להבין שהפקדה הזאת עדיין חייבת במס רווחי הון

   לגבי חוקיות הנושא, לא חושב שיש מקור חוקי שמאפשר או מונע את הפעולה. אני מניח שהמעסיק / חשבת השכר לא נתקלה מעולם בבקשה ולכן היא מסרבת

 42. שלום נדב,
  האם כיום יש חובה לחברות המנהלות לפתוח קרם השתלמות חדשה כשאני משנה מעסיק או שזה עדיין תלוי מערכות?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button