דף הבית / אקדמיה / משיכת כספים מקרן השתלמות למורים

משיכת כספים מקרן השתלמות למורים

בניגוד לקרן השתלמות "רגילה" שניתן למשוך לאחר שש שנים, מטרת קרן ההשתלמות למורים לאפשר לעובדי הוראה לצאת לשנת שבתון. באיזה מקרים יהיה ניתן למשוך כספים מהקרן שלא למטרת השתלמות?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח קצר שנועד במקור לשמש למימון הכשרה מקצועית לעובד אך בפועל משמשת הקרן את מרבית העובדים כאפיק חיסכון פטור ממס רווחי הון. מלבד קרנות ההשתלמות המסורתיות כיום פועלות בישראל שלוש קרנות השתלמות לעובדי הוראה, שתיים בניהול הסתדרות המורים ואחת בניהול ארגון המורים.

 • קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ (מ"ה 484)
 • קרן השתלמות למורים תיכוניים ,מורי סמינרים ומפקחים (מ"ה 485)
 • קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים בע"מ (מ"ה 482)

בניגוד לקרן השתלמות "רגילה" אותה ניתן למשוך לאחר שש שנים, מטרת קרן ההשתלמות למורים היא מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת לשנת שבתון. בשנה זו מקבלים העמיתים מקרן ההשתלמות מענק חודשי ומימון הלימודים.

>>>הנחיות למשיכת קרן השתלמות "רגילה"

מכיוון וקרן ההשתלמות למורים נועדה לצורך הכנסה חודשית. אחוזי ההפקדה אליה גבוהים יותר מאחוזי ההפקדה לקרנות ההשתלמות הרגילות ועומדות על 4.2% הפקדה עובד ו 8.4% הפקדת המעסיק.

אחוזי הפקדה עובד לקרן השתלמות אחוזי הפקדה מעסיק לקרן השתלמות
4.2% 8.4%

 

תפוח

מקור pixabay

לצד קרנות אלו פועלות קרנות השתלמות למורים במסלול "מקוצר", מסלול לחיסכון בלבד שאינו כולל מימון לשנת שבתון. המורים שנמצאים במסלול המקוצר הם מורים שעברו את גיל 55.

באיזה מקרים יהיה ניתן למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות למורים?

משיכת כספים מקרן ההשתלמות שלא למטרת השתלמות או לימודים אפשרית בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון הקרן. (דוגמא)

משיכת חלק העובד בתוספת 100% מחלק המעביד תתאפשר רק במקרים הבאים:

 • פרישה לגמלאות (לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים, או לאחר 3 שנים בהתאם  לחוק גיל פרישה)
 • במקרה מוות על ידי המוטבים או היורשים

משיכת חלק העובד בתוספת 89% מחלק המעביד, תתאפשר לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים ורק במקרים הבאים :

למעט מקרה מוות או יציאה לפנסיה, העובד יוכל למשוך רק את חלקו ורק 89% מהפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות וזאת במקרים הבאים.

 • בגיל 55 שנים ומעלה.
 • בגיל 50 שנים או 15 שנות ותק בהוראה ויציאה אחת לפחות לשנת השתלמות מלאה.
 • פיטורין מעבודה.
 • הפסקת עבודה בהוראה.
 • פרישה מעבודה עקב נכות שנגרמה לו עקב עבודתו והמוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכות המזכה בקצבת נכות.
 • מעבר לעבודה בתפקיד מינהלי , בשירות הציבורי בתחום החינוך או הקשור בחינוך, או עזיבת ההוראה לשם מילוי תפקיד נבחר ציבור בשכר בשלטון המרכזי או המקומי.
 • לדעת ההנהלה ישנן נסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי קשה של העמית ושל בני משפחתו מדרגה ראשונה או מצבו הכלכלי של העמית.

דוגמא מתוך טופס המשיכה של ארגון המורים (צפייה)

 משיכת חלק העובד בלבד מקרן ההשתלמות

במידה והעובד אינו עומד בקריטריונים שפורטו מעל באפשרותו למשוך מקרן ההשתלמות רק את חלק העובד בלבד ללא חלק המעסיק.

משיכת הכספים מקרן ההשתלמות בשל מצב בריאותי קשה או מצב כלכלי קשה

במקרה של מצב בריאותי קשה או מצב כלכלי קשה באפשרות העובד למשוך את כספי קרן ההשתלמות. העובד יכל למשוך את הפקדות העובד ובנוסף 89% מהפקדות המעסיק.

הקריטריונים למשיכת הכספים בשל מצב בריאותי או מצב כלכלי

הקריטריונים יחולו רק לאחר שהעמית השלים תקופת ותק, כלומר הפקיד לקרן וחלפו לפחות 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה בקופה.

 • העמית הינו בעל חשבונות מוגבלים בבנקים.
 • מצבו המשפחתי של העמית מחייב הוצאות חריגות, המצדיקות משיכה של יתרת כספי החיסכון, כגון מספר ילדים רב (חמישה ומעלה), או הורה חד-הורי שאין /לו לה מקורות הכנסה נוספים, ומתקשה לעמוד בהוצאות.
 • לעמית קיימת יתרת חובה חריגה בחשבונותיו בבנק, בגובה שתי משכורות ומעלה, הנמשכת לפחות שלושה חודשים.
 • לעמית קיימת יתרת התחייבויות (הלוואות) בהיקפים הגדולים משמעותית מתשלומי המשכורת (בגובה שתי משכורות ומעלה) ואשר כתוצאה ממנה העמית אינו מסוגל לפרוע התחייבויות שוטפות.
 • קיום הליכי הוצאה לפועל, לרבות עיקולים, המקשים על העמית לעמוד בצרכי מחייתו, כשסכום החוב ו/או העיקול הנו לפחות בגובה 3-2 משכורות.
 • הוצאות רפואיות חריגות, היוצרות קשיי מחיה לגבי העמית או מי מבני משפחתו מדרגה ראשונה הנתמכים על ידיו, לרבות עקב רכישת תרופות במימון עצמי, טיפולי שיניים מרובים ו/או יקרים, טיפולי פוריות וכד'. "בן משפחה מדרגה ראשונה" לענין זה: הורים, ילדים ובן זוג.
 • נכות רפואית תפקודית של העמית המגבילה את תפקודו היומיומי וכושר השתכרותו באופן משמעותי, לרבות מצב סיעודי שלו או של מי מבני משפחתו מדרגה ראשונה, הנתמכים על ידיו, והמצדיקים משיכה מוקדמת של יתרת כספי החיסכון לצורך מחיה.

קריטריונים אלו עשויים להשתנות בהתאם לתקנון הקרן.

משיכת כספים מקרן השתלמות למורים by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

34 comments

 1. הי נדב,
  הנושא מאד חשוב.
  לצערי הרב חבל שלא הרחבת את הנושא לניוד הכספים מקרנות ההשתלמות הנ"ל לגופים מוסדיים אחרים.
  מה דין הכספים? האם כל הכספים עוברים או רק חלק. ומה עם עובדים שיצאו לפנסיה ורוצים לנייד את הקרנות שלהם.
  תודה רבה

  • תודה רבה,
   אולי בעתיד נרחיב ליתר הנושאים

   • מחזק את הבקשה. למי שמייעד את החיסכון בקה"ש לפנסיה\ הורשה, האופציה של קרן המורים היא סופר דפנסיבית (אחוז מניות מקסימלי של 25-30) וגרועה למדי. מצד אחד יש את היתרונות שאחוז ההפרשות גבוה מזה של שכירים רגילים וד"נ נמוכים, ומצד שני לא ברור באיזה שלב, אם בכלל, ניתן לנייד את הצבירה לקרן עם מדיניות השקעה נורמלית.

   • בתור מורה חדש, האם כדאי לבחור(אם אני יכול) קרן מישור או לבחור קרן השתלמות רגילה
    אם לא חשוב לי המענק החודשי בשנת השבתון

  • העברת כספים
   העברת כספים מקרן השתלמות למורים לקרן השתלמות אחרת

   במסלול הרגיל

   בהתאם לתקנה 3 א' בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל):
   העברה מקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות אחרת , ובלבד שהעמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד פעמי בהתאם לתקנון הקרן.

   תקנה זו קובעת את המקרים בהם ניתן להעביר כספים שהופקדו בקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות אחרת, באותם תנאים שקיימים לעמיתים במשיכת כספים בקרן השתלמות מיוחדת למורים, כלומר להמתין שש שנים ממועד הפקדה ראשונה ולעמוד בקריטריונים למשיכת כספים.
   במקרה של זכאות – העברת הכספים תתבצע בהתאם לקריטריון המשיכה/העברה בצירוף מסמכים מתאימים לקריטריון.

   לידיעתכם, העברת הכספים לפי חלק העובד בתוספת מלוא חלק המעביד תתבצע רק בהתאם לקריטריון של פרישה לגמלאות או פרישה לפי גיל פרישה.

   במסלול המקוצר – קרן מקור

   העברה אפשרית לכל קרן השתלמות אחרת גם אם העמית אינו זכאי למשיכת כספים והכספים אינם נזילים.
   אך העברת כספים לקופת תגמולים ופיצויים אפשרית רק לאחר תום שש שנים ממועד הפקדה הראשונה .

   • תוספת- זכאות להצטרף לקרן מקור

    לידיעתכם, החל מיום 31.12.13 נכנסו שינויים בתקנוני קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה, ובהם פתיחת מסלולי השקעה חדשים בכל קרן : מסלול כשר ומסלול אג"ח.
    שינוי בהוראת סעיף זכאים להצטרפות למסלול אג"ח: הועלה גיל המצטרפים ל – 55 שנים.

    א. מסלול כשר –
    מדיניות ההשקעה במסלול זה הינה כדלקמן: החברה תהיה רשאית להשקיע את כספי המסלול בכל השקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות מעת לעת, והכל בכפוף לכללי ההלכה היהודית. למען הסר ספק, השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

    תנאי העברת כספים למסלול כשר
    ללא תנאים

    ב. מסלול אג"ח –

    מדיניות ההשקעה במסלול זה הינה כדלקמן: 75% לפחות מנכסי המסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג, כמפורט בתקנון הקרן. נכסי המסלול לא יושקעו במניות.

    תנאי העברת כספים בקרן השתלמות הרגילה למסלול אג"ח

    1 . גיל 55 ויציאה בעבר לשנת השתלמות
    2 . גיל 55 ולזכותו של העמית 2 מחזורי חיסכון מלאים (בעלי 6 שנים לפחות)
    * במקרה זה ניתן יהיה להעביר את המחזור הוותיק בלבד
    3 . פרישה לגמלאות

    *לתשומת לבך:
    עמית המעביר כספים למסלול אג"ח לא יוכל לצאת להשתלמות עפ"י מחזור זה .
    העברת הכספים בקרן השתלמות המקוצרת "מקור" למסלול אג"ח הינה ללא תנאים.

    מסלולים אלה מצטרפים למסלול ההשקעה הקיים בקרן שייקרא מעתה "מסלול כללי".
    כמו כן, נערכו תיקונים נוספים בתקנוני הקרנות. כל השינויים אושרו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

   • קלמן נוימן

    תודה רבה. זו אינפורמציה חשובה שלא היתה ידועה לי

 2. בתור מורה חדש, האם כדאי לבחור(אם אני יכול) קרן מישור או לבחור קרן השתלמות רגילה?
  האם יש לי אפשרות כזו?
  אם לא חשוב לי המענק החודשי בשנת השבתון

  • לא ניתן לעבור לקרנות אלו רק במידה ועברת כבר גיל 55.
   את יכולה לבחון מעבר לקרן השתלמות רגילה אבל אז אחוזי ההפקדה יהיו נמוכים יותר.

 3. שלום וברכה,
  האם משכנתא של 600000 נחשבת למצב כלכלי חמור, אם אני רוצה למשוך את הכסף, עדיין לא יצאתי אף פעם לשבתון והשלמתי מחזור חיסכון.

 4. חשוב לדעת כי מורים יכולים לנהל קרן השתלמות רגילה (למשל בחברת מגדל, מיטב וכו') במקום קרן ההשתלמות הייעודית למורים. המעסיק (מ. החינוך) והמורה מפרישים לשם את הכסף כרגיל (באחוזי ההפרשה הרגילים במשק, לא האחוזים המוגדלים של הקרן למורים). לצורך שינוי כזה יוצרים קשר עם החשב.

  היתרון הוא נזילות של הכספים כמו קרן רגילה, ובלי תנאים למשיכת כספים. החיסרון הוא אי קבלת התנאים של קרנות המורים ביציאה לשבתון, והפרשה נמוכה יותר. אם אני לא טועה, מורה עדיין יכול לבקש לצאת לחל"ת אם הוא רוצה ללמוד במשך שנה, פשוט לא יקבל מענק חודשי והחזר שכ"ל (המורה יכול להשתמש בכספים שלו שחסך, לפי שיקול דעתו). שימו לב שאמנם ההפרשה לקרן המורים גבוהה יותר, אך בשנת השבתון לא מקבלים 100% מהכסף שנצבר עד כה. יש שם מורכבות כמה מקבלים ועל מה מקבלים.

  מורה שבסיכוי גבוה אינו מתכוון לצאת לשנת השתלמות בטווח הנראה לעין – כדאי שישקול את היתרונות והחסרונות של קרן השתלמות רגילה.

  המורים אינם מקבלים את המידע הזה בעת ההצטרפות לעבודה, ונכנסים כמעט כברירת מחדל לקרן השתלמות המורים.

  האמור הוא על סמך ניסיון אישי.

  • שאלה חשובה:

   נניח שהשתלמות מורים רצה 4 שנים, ואז המורה מחליט על השתלמות רגילה.

   מתי הפקדות המעסיק מרגע זה (שכבר לא יהיו כמובן 8.4% אלא פחות) יהיו נזילות?
   האם בעוד שנתיים בזכות החלת ותק מההשתלמות של המורים? או רק בעוד 6 שנים?

 5. "משיכת חלק העובד בתוספת 89% מחלק המעביד, תתאפשר לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 "

  נניח שהתנאים המאפשרים משיכה כזו מתקיימים.

  מתי ניתן למשוך את יתרת חלק המעביד (11%)?

  • ערב טוב איציק,

   מהבנתי מתקנון הקופה לא ניתן למשוך את יתרת הכספים והיא גם לא חוזרת לידי המעסיק. הכספים ישמרו לצורך סוג של איזון אקטוארי של קרן ההשתלמות.

   • נדב,

    ממתי יש איזון אקטוארי בקרנות השתלמות? זה שייך רק לקרנות פנסיה חדשות…

    • תעבור על התקנון של קרן השתלמות למורים.

     תזכור כי הקרן משלמת "משכורת" למורה בשנת שבתון ולא פדיון של הכספים שנצברו.

 6. שלום נדב וקוראי הפורום,

  לגבי כדאיות של קרן השתלמות להוראה לעומת קרן רגילה (בהמשך לתגובות של שי ונעה) –

  לקרן ההשתלמות למורים יש יתרון בלעדי והוא שהקרן תשלם את תשלומי הפנסיה של העוב/ת בשנת ההשתלמות, ניתן לכמת תשלום זה ב4% תשואה שנתית (יציאה לשבתון לאחר שש שנים).

  אשמח להתייחסות לאופן החישוב:

  במשך שש שנים העובד/ת הפריש במצטבר לקרן ההשתלמות למורים 75.6% מהשכר = (4.2+8.4)*6
  בשנה השביעית קרן ההשתלמות למורים תשלם את ההפרשות לפנסיה שהן בסך של 21.33% מהשכר (6+7+8.33)

  אם נתייחס אל התשלום לפנסיה כאל תשואה על הסכום שנצבר בקרן נקבל תשואה של 28% (21.33/75.6) או 4% תשואה שנתית לכל אחת משש שנות ההפקדה.

  תודה

 7. האם חובה על המורים להצטרף לאחת מהקרנות הנ"ל או שיכולים לבחור בכל קרן השתלמות שהיא?

 8. הצטרפתי בשנת 2013 לקרן ההשתלמות למורים המנוהלת כי עגור.
  במידה ואצא לשבתון האם אני חייבת להוציא כסף מקאן ההשתלמות?
  האם אפשר להוסיף כספים לקרן ההשתלמות?

 9. הי נדב האם משכנתא של 500000 היא מצב כלכלי חמור המאפשר משיכת קרן השתלמות לאחר 6 שנות חסכון ללא יציאה להשתלמות? רוצים למשוך את הקרנות שלי ושל אשתי (גם מורה) שגם היא השלימה 6 שנות חסכון ללא יציאה להשתלמות. תודה

 10. הי נדב,

  אני בעל שלוש קרנות השתלמות של המורים ואהיה בן 67 בעוד חמישה חודשים.
  נפגשתי עם מתכנן פיננסי ששיכנע אותי לנייד את הקרנות השתלמות הלא פעילות (2 קרנות) לקרן השתלמות אחרת בבית השקעות גדול.
  האם אני עלול להיפגע ממשהו עקב ניוד זה (פרט לדמי ניהול שיעלו פי 3 בערך)

  • הי שי,

   במקרה של ניוד או משיכת קרן השתלמות למורים תוכל לקבל 89% מהפקדות המעסיק.
   במידה ותשלם דמי ניהול גבוהים יותר בקרן החדשה אתה צריך לבדוק את הכדאיות של המהלך.

 11. שלום מר נדב טסלר,
  א. מי שמושך לפני גיל הפרישה רק את חלק העובד, יוכל למשוך את חלק המעסיק בגיל הפרישה? או שחלק המעסיק יעלם גם הוא לצורך איזון אקטוארי?
  ב. ניתן למשוך את חלק העובד מקרנות של כמה תקופות בו זמנית? (נניח שיש לי קרן שנפתחה ב1990, עוד אחת ב1998, ב2004 וב2010).
  תודה

 12. תודה. אז מה, אם כן, משמעות המשפט הבא שכתוב במאמר: "במידה והעובד אינו עומד בקריטריונים שפורטו מעל באפשרותו למשוך מקרן ההשתלמות רק את חלק העובד בלבד ללא חלק המעסיק"?

 13. בסעיף 10 ג לתקנון קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים כתוב "בחר העמית במסלול של משיכה, לרבות משיכה חלקית, של הכספים מהקופה, כמפורט בסעיף 19 ואילך להלן, תהא לו הזכות להוסיף ולמשוך את כל הכספים המגיעים לו מהקופה כמפורט בסעיף 19 ואילך להלן". מאידך, בסעיף 20 ד כתוב "בכל מקרה שבו הפסיק העמית את חברותו בקופה ובכל מקרה של משיכת כספים בה נותרו כספי מעסיק בחשבון העמית, כאמור לעיל – לא יוחזרו למעסיק התשלומים ששילם לקופה" אם כתוב שהכספים לא חוזרים למעסיק, משמע, לכאורה, שהכספים נשארים בקרן.
  ואולי סעיף 19 מתייחס למשיכת רק חלק מחלק העובד (או חלק מכספי המעסיק), וסעיף 20 מתייחס למשיכת כל חלק העובד כך שנשאר בקרן רק חלק המעסיק ובמקרה כזה אכן העובד מפסיד את חלק המעסיק.
  תודה רבה על המענה המקצועי

 14. בשורה התחתונה, לפי דעתך, אין אפשרות למשוך את כספי הקרן או חלק מכספי הקרן לפני גיל הפרישה בלי להפסיד חלק מהכסף?
  תודה

  • להבנתי מהתקנון של הקרן שיתרת כספי המעסיק ישארו בידי החברה המנהלת ולא יהיה ניתן למשוך אותם בעתיד.
   אבל הכי פשוט זה לפנות לחברה המנהלת ולבחון זאת.

 15. תודה רבה על המענה המקצועי לשאלות שאולי היו פחות מקצועיות..

 16. האם ניתן למשוך את כספי הקרן לצורך רכישת בית? עברתי את 6 השנים
  תודה

  • בוקר טוב,

   במידה ומדובר בקרן השתלמות למורים וגננות אז לא. בכל אופן לשאלות כאלה ולמקרים מיוחדים כדאי לפנות לחברה שמנהלת את הקרן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: