סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוניתכנון פנסיוני

הטבות מס לשכירים בקרן הפנסיה בשנת 2024

שכיר? ידעת שהמדינה נותנת לך הטבת מס שנתית של 2,850 ש"ח על החיסכון לפנסיה? תבדוק האם אתה מנצל את מלא הטבת המס והאם יש לך אפשרות לקבל הטבת מס נוספת.

כאשר מדברים על הטבות המס בחיסכון הפנסיוני בדרך כלל מתמקדים בהטבות המס לעצמאים בקרן הפנסיה ובקרן ההשתלמות. החוסכים השכירים שמפקידים לקרן הפנסיה דרך מקום עבודתם לא מודעים, במרבית המקרים, להטבת המס אותה הם מקבלים על ההפקדה החודשית במסגרת סעיפים 45 ו- 47 לפקודת מס הכנסה.

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה : למי מגיע לקבל הטבת מס על חיסכון לפנסיה?

כל מי שמשלם מס הכנסה ומפקיד לקרן הפנסיה מקבל הטבת מס. הטבת המס הזאת נקראת זיכוי ממס, היא ניתנת במסגרת סעיף 45א לפקודת מס הכנסה, אפשר לראות אותה בתלוש השכר או בטופס 106 בסוף השנה. כמובן שבמידה שלא מגיעים לסף המס לא מקבלים הטבת מס על החיסכון בקרן הפנסיה.

הזיכוי ממס מפחית את מס ההכנסה אותו אנחנו משלמים בכל חודש.

מה גובה הטבת המס שאקבל?

הטבת המס היא 35% מסכום ההפקדה החודשית.

אך הטבת המס מוגבלת בתקרה. בשנת 2024 עומדת תקרת ההכנסה המזכה על 9,700 ש"ח בחודש, או הפקדה חודשית של 679 ש"ח. (7% מתקרת ההכנסה המזכה)

לדוגמא: עובד המרוויח שכר חודשי של 10,000 ש"ח ומפקיד 6% משכרו מידי חודש:

תקרהדוגמה
שכר9,700 ש"ח10,000 ש"ח
הפקדה679 ש"ח600 ש"ח
זיכוי הטבת מס237 ש"ח210 ש"ח

אמנם השכר החודשי גבוה מהתקרה, אך ההפקדה החודשית נמוכה מתקרת ההפקדה ולכן הוא יקבל הטבת מס על מלא ההפקדה החודשית שלו 210 ש"ח.

הטבת המס היא חודשית, סך הטבת המס השנתית שיקבל העובד תעמוד על 2,520 ש"ח (בהתאם לדוגמה).

>>>לחישוב הטבות המס באמצעות מחשבון הטבות מס לשכירים

כיצד ניתן להגדיל את הטבת המס (ואת החיסכון לפנסיה)

התשובה לשאלה פשוטה מאוד, על ידי הגדלת ההפקדה לקרן הפנסיה ניתן להגדיל את הטבת המס שנקבל מהמדינה.

במידה שהחוסך מהדוגמה הקודמת יגדיל את הפקדתו לשיעור של 7% מהשכר תגדל גם הטבת המס אותה הוא מקבל.

תקרהדוגמה
שכר9,700 ש"ח10,000 ש"ח
הפקדה679 ש"ח600 ש"ח
זיכוי הטבת מס237 ש"ח210 ש"ח

כעת, במקום להפקיד 6% משכרו מפקיד העובד 7% מהשכר, את הטבת המס הוא לא יקבל מכל ההפקדה (700 ש"ח) אלה רק מתקרת ההפקדה 679 ש"ח.

כעת הטבת המס השנתית תעמוד על 2,851 ש"ח.

הטבת מס לפני הגדלההטבת מס לאחר הגדלהפער שנתי
2,520 ש"ח2,851 ש"ח331 ש"ח

מלבד הגדלת הטבת המס תגדיל הגדלת ההפקדה את הפנסיה שנקבל בגיל פרישה.

>>>קריאה נוספת : מרוויחים מעל התקרה? האם שווה לכם להגדיל את ההפקדה לפנסיה?

הטבת המס בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה ניתנת אוטומטית במסגרת תלוש השכר

סעיף 47 לפקודת מס הכנסה : הטבת מס נוספת

לפני שאתם רצים להגדיל את ההפקדות לקרן הפנסיה, אתם יכולים לקבל הטבת מס נוספת.

חוסכים שיש להם שכר לא מבוטח, הכנסה שעבורה המעסיק לא מפקיד לקרן הפנסיה או לקופת הגמל , יכולים להפקיד כספים נוספים באופן עצמאי לקרן הפנסיה ולקבל הטבת מס נוספת.

במרבית המקרים כדי לקבל את הטבת המס הנוספת צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

היום ישנם מקומות עבודה שמאפשרים לבצע את ההפקדה ישירות דרך תלוש השכר ולבצע את חישוב המס במקום העבודה.

מומלץ לברר במקום העבודה האם ניתן לבצע דרכם הפקדה לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

מלבד הטבות המס בקרן הפנסיה או בקרנות ההשתלמות שכירים ועצמאים יכולים לקבל הטבות מס גם על רכישת ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח חיים הטבות המס שלא הכרתם

מה גובה הטבת המס שאקבל בהתאם לסעיף 47 לפקודת מס הכנסה?

הטבת המס במסגרת "סעיף 47" מתחלקת למעשה לשתיים

 • הטבת מס מסוג ניכוי, הטבה המקטינה את תקרת ההכנסה החייבת במס בהתאם למדרגת המס, בהתאם לסעיף 47 בגובה של 11% מהכנסה הלא מבוטחת.
 • הטבת מס נוספת מסוג זיכוי, המקטינה את המס ששולם, בהתאם לסעיף 45א, בגובה של 5% מהכנסה הלא מבוטחת.

בנוסף להטבת מס מסוג זיכוי (הקטנת המס) מקבלים הטבת מס מסוג ניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת) לדוגמא חוסך שמשלם מס שולי של 21% יהנה מהטבת מס של 21%, חוסך שנמצא במדרגה גבוהה יותר, יקבל הטבת מס גבוהה יותר.

גם בהפקדות של שכיר באופן עצמאי קיימת תקרה, תקרת ההכנסה לשכיר עבור ההפקדה כעצמאי עומדת גם היא בשנת 2024 על 9,700 ש"ח.

לדוגמה:

שכיר המרוויח 12,000 ש"ח בחודש, המתחלקים בין 10,000 ש"ח עליהם הוא מפקיד לפנסיה יחד עם מעסיקו (שכר מבוטח) ו- 2,000 ש"ל נוספים עליהם אין הפקדות מצד המעסיק.

באפשרות השכיר להפקיד 10% מהשכר הלא מבוטח – 200 ש"ח בחודש או 2,400 ש"ח בשנה ולקבל עליהם הטבות מס נוספות.

לצורך חישוב הטבת המס במקרה זה מומלץ להיעזר במחשבון הטבות מס לשכירים

שכר מבוטחשכר לא מבוטח
שכר10,000 ש"ח2,000 ש"ח
הפקדה6%10%

מה זה בכלל עמית מוטב ואיך זה קשור להטבות המס במסגרת סעיף 47?

עמית מוטב הוא עמית שהפקיד כבר לקופה לקצבה 16% מהשכר הממוצע במשק, בשנת 2024 מדובר 2,005.8 ש"ח מידי חודש. סכום ההפקדה מחושב מהפקדות העובד, המעסיק והפיצויים

עמית מוטב יוכל לקבל הטבת מס גבוהה יותר עבור ההפקדה על רכיבי השכר הלא מבוטחים שלו.

עמית לא מוטב

עמית שהפקדה החודשית שלו לקופת גמל לקצבה נמוכה מ- 2,005 ש"ח

הטבת מס מסוג זיכוי: סעיף 45 לפקודת מס הכנסההטבת מס מסוג ניכוי: סעיף 47 לפקודת מס הכנסה
שכר מבוטח7%
שכר לא מבוטח5%5%

עמית מוטב

עמית שהפקדה החודשית שלו עולה על 2,005 ש"ח

הטבת מס מסוג זיכוי: סעיף 45 לפקודת מס הכנסההטבת מס מסוג ניכוי: סעיף 47 לפקודת מס הכנסה
שכר מבוטח7%
שכר לא מבוטח5%11%
שימו לב ! מי ששכרו המבוטח עולה בשנת 2024 על 24,250 ש"ח לא יהיה זכאי לניכוי בגין חלק השכר הלא מבוטח ויהיה זכאי לקבל רק זיכוי ממס.

מי שמעסיק מפקיד לו כבר לפנסיה על שכר שעולה על 24,250 ש"ח ועדיין יש לו רכיבי שכר לא מבוטחים יכל להפקיד על חלק השכר הלא מבוטח עד 5% מהשכר ולא מעבר לתקרה של 9,700 ש"ח

דוגמה

חוסך עם שכר של 30,000 ש"ח מתוכו שכר פנסיוני בגובה 25 אלף ש"ח

באפשרות העובד להפקיד 5% על 5,000 ש"ח בחודש = 250 ש"ח או 3,000 ש"ח בשנה

כנגד ההפקדה עבור השכר הלא מבוטח תקבלו הטבת מס מסוג זיכוי בגובה 35% מהפקדה כלומר : 1,050 ש"ח.

יתרון נוסף : מפקידים את הכספים לחשבון על שם בן הזוג

את ההפקדה באופן עצמאי לא חייבים לבצע לתכנית הפנסיה שלך, אפשר להפקיד את הכספים לתכנית הפנסיה של בן/בת הזוג או אפילו עבור ילדים שעברו את גיל 18 ובתנאי שהם לא נחשבים עמיתים מוטבים.

מדובר בהזדמנות מצויינת כדי להתחיל לחסוך לילדים לחיסכון פנסיוני או להגדיל את החיסכון הפנסיוני של האישה עבור התקופות בהם הייתה בחופשת לידה.

במידה שקיים פער בין הכנסות של בני הזוג ניתן לנצל את הטבת המס לעמית מוטב ולהפקיד את הכספים לחשבון על שם בן הזוג ובכך לאזן את הקצבאות בפרישה.

>>>קריאה נוספת : עורכים חשיבה מחדש על הטבות המס

הטבות מס לשכירים בהפקדה לקרן השתלמות

בניגוד לחוסכים העצמאים שמקבלים הטבה על החיסכון בקרן ההשתלמות, חוסכים שכירים אינם מקבלים הטבת מס מסוג ניכוי או זיכוי במועד ההפקדה לקרן השתלמות.

אבל, כספים שהופקדו לקרן השתלמות עד לתקרת שכר  של 15,712 ש"ח יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה.

ומדובר כאן בהטבת מס אדירה.

חוסכים שמרווחים מעבר ל- 15,712 ש"ח בחודש ומעסיקם מפקיד להם לקרן ההשתלמות ישלמו זקיפת מס על ההפקדה ובנוסף הרווחים שיצטברו יהיו חייבים במס רווח הון.

>>>קריאה נוספת : משיכת כספים מקרן השתלמות

(הערה: הכתבה מתייחסת לקרן פנסיה, אבל החל משנת 2008 כל הפקדה לקופת גמל או תכנית ביטוח, נחשבת כקופת גמל לקצבה וזכאית לאותה הטבת מס בשיעור של 35%)

תמונה ברישיון שימוש CC צולמה על ידי James Whatley

מחשבון הטבות מס לשכירים

לשימושכם מחשבון הטבות מס בחיסכון הפנסיוני לשכירים, לצורך ניצול ההטבות בהתאם לסעיף 47 לפקודת מס הכנסה: מחשבון לחישוב חודשי, מחשבון לחישוב שנתי

הכנסה לא מבוטחת

רכיבי שכר לא מבוטח הם רכיבי שכר שהמעסיק לא מפקיד עליהם לפנסיה. רכיבי שכר לא מבוטח יכולים להיות : שעות נוספות, שווי רכב, עמלות וכד'

הטבות מס לשכיר שהוא גם עצמאי

שכיר שהוא גם עצמאי רואים את ההכנסה שלו כעצמאי כרכיבי שכר לא מבוטח בגינם הם יכל לבצע הפקדות במעמד עצמאי. בנוסף, שכיר שהוא גם עצמאי יכל להפקיד גם לקרן השתלמות במעמד עצמאי (לקריאה נוספת)

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

הטבות מס לשכירים בקרן הפנסיה בשנת 2024 by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. התחלתי לעבוד במרץ השכר שלי יעלה בספטמבר וגם אחוז השכר הפנסיוני שלי יעלה. האם יש מחשבון או נוסחא מסודרת של ההפקדה המקסימאלית שאני יכול להכניס לפי חודשים ולקבל את הסכום המקסימאלי שיש להפקיד עצמאית על מנת למקסם את הטבות המס.

  1. בוקר טוב עומר,

   לא בטוח שהבנתי את השאלה שלך, אתה רוצה לדעת כמה ניתן להפקיד כעצמאי בנוסף להפקדה שלך כשכיר. תנסה להעזר במחשבון הטבות מס לשכיר שמופיע בעמוד מחשבונים:
   https://pensuni.com/?page_id=53

   לא מתחייב שהוא מובן מספיק

   אפשרות פשוטה יותר היא במידה והבנת את התקרות לבנות אקסל

   1. מה שלא ברור הוא התקרות. כשהשכר החודשי שלך התחיל בתחילת השנה זה ברור אך בהנחה והתחלת לעבוד באמצע השנה. בנוסף במקרה והשכר שלך גדל בצורה משמעותית איך לחשב את התקרות בייחוד אם גם אתה דואג להקטין במקביל את אחוז מהשכר אשר אינו מבוטח שהמעסיק מפקיד לפנסיה. את החלק הראשון להבנתי כל עוד חלק הפקדות העובד הוא מעבר ל-7308 שקל בשנה העובד משיג את כלל הטבות המס (למרות שבסעיף 45א' במחשבון הפנסיוני עדיין ממליצים להפריש מעבר לתקרה ולקבל הטבת מס כשלא ברור מאיפה ההפרש מגיעה). סעיף 47 בכלל לא ברור התקרה ואין דוגמא להמחשה שמקשה על ההבנה, כלומר התקרה היא על ההפרש בין השכר לשכר המבוטח או עם שכרך המבוטח גבוהה מ-8700 ש"ח בחודש אז היא לא רלוונטי מה שלא יוצא הגיוני בהתאם למחשבון.

    1. טוב, בהנחה שהשכר המבוטח שלך נמוך מ- 21,750. אתה יכל בסוף השנה להכפיל את השכר הלא מבוטח שלך ב- 16% (עד לתקרה של 8700 כפול 12 כפול 16%)

     1. תודה

      הכוונה לוודא שהבנתי.
      שאני יכול להפקיד עד 16% מהחלק הלא מבוטח בשכר בכל חודש אם הבנתי נכון (בהנחה כמובן שהחלק הלא מבוטח קטן מ-8700 ובתנאי שהחלק המבוטח + החלק הלא מבוטח עבורו הפקיד קטן מ-21,750)

      בנוסף ע"פ סעיף 45א' אם הבנתי נכון בהנחה שהפרשות עובד השנתיות גדולות מ-7308 אין הטבת מס בהפקדת סכום נוסף פרט לסעיף 190 כמובן.

      1. נכון,
       אתה יכל לעשות את החישוב לגבי השכר הלא מבוטח גם בסוף שנה אחרי שיש לך מידע לגבי כל חודשי ההפקדה.
       יש מקומות שמאפשרים לך לדווח ישירות ממקום העבודה ואז ההפקדה החודשית יורדת מתלוש השכר.

 2. הי נדב.

  יש לך רשימה מוצקה של רכיבי שכר לא מבוטחים בגינם ניתן להפקיד לסעיף 47 וליהנות מניכוי וזיכוי נוסף? כמו כן מה המגבלות הרלוונטיות לעניין זה (תקרת שכר / עמית מוטב וכו..)?

 3. אני רוצה לוודא שהבנתי נכון.
  שכיר שהמעסיק מפריש עבורו על כל שכרו (25 אלש"ח). לא יקבל הטבת מס רק על ה-8,700 הראשונים?

  1. הטבת מס לשכיר שמפקיד בעבור שכר מבוטח מוגבלת בתקרת שכר של 8,700 שקלים. הפקדה מעבר לתקרה של 7% משכר זה אינה מעניקה עוד הטבת מס.

   1. אני מתכוון לחדד יותר מזה.
    אם המעסיק מפריש על כל ה-25 אלש"ח. כלומר, הוא עובר ב"הכנסה המבוטחת" את התקרה של 2 הרובדים. אין לו אפשרות לקבל הטבת מס מעבר ל-8700 כפול 7%?

    1. הטבת מס לשכיר מתחלקת לשתיים, הטבה על שכר מבוטח והטבה על שכר לא מבוטח. השכיר בכל מקרה יקבל הטבה על השכר המבוטח שלו.

     במידה והשכר המובטח שלו עולה על כ- 22 אלף שקלים הוא לא יהיה זכאי עוד להטבת מס לפי סעיף 47 במועד ההפקדה, אך יהיה זכאי להטבת מס מסוג זיכוי על 5% משכרו הלא מבוטח עד לתקרה של 8,700 שקלים.

 4. אחי רוצה לנצל את הטבות המס המגיעות ע"י הפרשה לקופת גמל לפני סוף השנה.
  במהלך השנה עבר מקום עבודה.
  בשני מקומות העבודה הופרש לביטוח פנסיוני רק עבור חלק מהשכר (אבל אצל כל מעסיק בשיעורים שונים ומשתנים).
  להבנתי אם מחשבים את כל ההפרשות לפנסיה ולקופת גמל הכוללים תגמולי עובד, תגמולי מעביד ופיצויים, אז יוצא שהוא "עמית מוטב" (אבל בקושי).
  סה"כ הפרשות חלק העובד על השכר המבוטח (שנתי): 6,506 -כלומר נמוך מהתקרה המזכה של 7,308 שנתי (זיכוי ע"ס של עד 7% מההכנסה המזכה 8,700 לחודש).

  1. האם בכדי לנצל את מלוא הטבות המס הסכום שצריך להפקיד הוא פשוט 16% מההכנסה הלא מבוטחת? או שיש חישוב אחר?
  2. האם ניתן להפריש סכום נוסף כדי לנצל גם את מלוא הזיכוי האפשרי בגין השכר המבוטח?

אולי יעניין אותך גם

Back to top button