דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות

הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות

הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות

עד לתיקון 190 נדרש שכיר בעל שליטה לבחור האם להפקיד לרכיב הפיצויים או לרכיב התגמולים. במסגרת תיקון 190 נקבע כי ניתן לבצע הפקדות לפנסיה לבעלי שליטה כפי שמבצעים הפקדות לכל שכיר אחר בעסק (למעט עבור רכיב הפיצויים).  המשמעות היא שניתן להגדיל את ההפקדות לרכיב התגמולים עבור בעל השליטה ובכך להגדיל את החיסכון שלו לפנסיה ולהקטין את ההכנסה החייבת שלו בעסק. הפקדה לפיצויים מוגבלת לתקרה, בשנת 2018 התקרה עומדת על 12,230 שקלים בשנה או בחישוב חודשי 1,019 שקלים בחודש.

תשלום העובד תשלום המעסיק פיצויים
עד 7% עד 7.5% 12,230

דוגמא

שכיר בעל שליטה עם שכר חודשי של 25,000 שקלים יש להפקיד עבורו:

6% לרכיב תגמולי עובד – 1,500 שקלים

6.5% תגמולי מעסיק – 1,625 שקלים

4.07% לרכיב הפיצויים 1,019 שקלים

הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולאבדן כושר עבודה

בפני החברה עומדות שלוש אפשרויות להפקדה לבעל השליטה לקרן הפנסיה ולאבדן כושר עבודה.

 •  תשלום החברה לפיצויים , עד לשכר 12,230 שקלים ותשלום החברה לאבדן כושר עבודה על מלא השכר . במקרה זה בעל השליטה יכול להפקיד בתוכנית קיצבה כעצמאי עד 16.5% × 17,400 = 2,871 שקלים.
 •  תשלום החברה לתגמולים ממלוא השכר, תשלום החברה לפיצויים – מוגבל בתיקרה (12,230 ). תשלום לאבדן כושר עבודה על מלוא השכר.
 •  בשכר עד – 21,750 שקלים – תשלום של החברה כשכיר והשארת רובד שכר לא מבוטח (כיום שכר 8,700 שקלים ) לתשלום כעצמאי.

כסף על השולחן

ההפקדות כעצמאי בלבד ותשלום החברה לפיצויים עד התקרה: לדוגמא שכר 20,000  שקלים

החברה תשלם לפיצויים עד לתקרה של 12,230 שקלים
תשלום החברה לאבדן כושר עבודה לפי שכר על מלא השכר, בדוגמא 20,000 שקלים
בנוסף תשלום העובד באופן עצמאי לפי 16% מהתקרה, בשנת 2018 התקרה המוטבת לעצמאי היא 17,400 שקלים.

תשלום החברה לתגמולים מכל השכר, ופיצויים עד שכר 12,230  לדוגמא – שכר 10,000
תשלום מעסיק לפיצויים 8.33%
תשלום מעסיק לתגמולים5%-7%
תשלום עובד לתגמולים 6%
תשלום מעסיק לאבדן כושר עבודה עד 2.5% מהשכר

שכר הגבוה מ – 12,230 שקלים ועד 24,765 שקלים (בהפקדה מעבר לשכר זה נדרש לזקוף הכנסה לעובד)
תשלום מעסיק לפיצויים – עד שכר 12,200
תשלום מעסיק לתגמולים – עד שכר 24,765
תשלום עובד לתגמולים – עד שכר 24,765
תשלום מעסיק לאבדן כושר עבודה – עד שכר 24,765
באופציה זו – כל התשלומים מוכרים לחברה כהוצאה , אין שווי מס לעובד.

אופציה נוספת – שילוב של שכיר ועצמאי עד שכר 21,750 ש"ח
תשלום החברה לפיצויים 8.33% ×שכר 12,230  שקלים
תשלום החברה לתגמולים 5% ×13,050  שקלים
תשלום העובד לתגמולים 5% ×13,050  שקלים
בנוסף – תשלום כעצמאי.
שכר 8,700 שקלים × 16.5% = 1,435 שקלים
בנוסף – מעסיק ירכוש אבדן כושר עבודה על מלוא השכר.
מעבר לשכר כולל של 21,750  אין ניכוי עבור תשלומים כעצמאי.

האם כדאי להפקיד לבעל השליטה לקרן הפנסיה את מלא הפיצויים או רק עד התקרה?

ישנם מקרים בהם החברה בוחרת להפקיד לבעל השליטה מעבר לתקרת הפיצויים למרות שהפקדה לא תוכר כהוצאה מוכרת לחברה.
לדוגמא במקרה של חברה המורכבת ממספר שותפים הרוצים לדאוג לחלקם בפיצויים במקרה של פירוק החברה.

הפקדה מעל תקרת הפיצויים הפקדה מעל אחוזי הפקדה לקרן השתלמות
הפקדה מעל 12,230 ש"ח בשנה – הוצאה לא נחשבת לחברה.
הפקדה מעל 32,800 ש"ח בשנה – זקיפת הכנסה לבעל השליטה
הפקדה מעל ל – 4.5% מהתקרה, אין זקיפה לבעל השליטה.

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

אחד החידושים בתיקון 190 הוא האפשרות של בעל השליטה לקבל קצבה חודשית ממקום העבודה שלו.
בעת הפרישה מהעבודה, יכולה החברה לשלם לבעל שליטה או לקרובו קיצבה חודשית. הקצבה תחשב כהוצאה מוכרת לחברה. הקיצבה תוכר עד ל – 1.5% לכל שנת עבודה × משכורת ממוצעת לאורך כל שנות העבודה- למידע נוסף

לדוגמא
אם עבד בעל השליטה בחברה 30 שנים והמשכורת הממוצעת לאורך כל השנים הייתה 18,000 שקלים. החברה תוכל לשלם לו קיצבה חודשית בגובה (1.5% ×30) = 45% × 18,000 שקלים.
קצבה של 8,100 שקלים בחודש, הקיצבה תהיה מוכרת במלואה לחברה.

במקרה מוות תשולם קצבת שארים לבן הזוג, גם קצבה זו תחשב כהוצאה מוכרת לעסק.

הפקדה עבור בעל השליטה לקרן השתלמות

בדומה לשכיר ניתן להפקיד גם לבעל השליטה לקרן השתלמות, אך אחוזי ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה שונים מאלה של השכיר הרגיל.

בעוד עבור שכיר רגיל, הפקדה עד לתקרה של 7.5% מהשכר תוכר לחברה כהוצאה מוכרת, עבור שכיר בעל שליטה מוגבלת בתקרה של 4.5% מהשכר.

על בעל השליטה לבצע הפקדה מקבילה בסך 1.5%.

אחוזי הפקדה עובד לקרן השתלמות אחוזי הפקדה מעסיק לקרן השתלמות
1.5% 4.5%

האם כדאי לחברה להפקיד לבעל השליטה את מלא ההפקדה לקרן ההשתלמות?

במקרים רבים בוחרת החברה להפקיד עבור בעל השליטה הפקדה זהה לשכיר לקרן השתלמות, 7.5% מעסיק ו- 2.5% הפקדה של העובד. הפער בין התקרה המוכרת לבעל השליטה 4.5% לבין ההפקדה לשכיר 7.5% לא יהיה מוכר לחברה כהוצאה מוכרת, אך לא יחשב כזקיפת הכנסה לעובד.

בהנחה שהמס השולי שחל על בעל השליטה עולה על שיעור מס החברות*. הרי נוצר חיסכון במס לבעל השליטה.

לדוגמא:

בעל שליטה עם שיעור מס שולי של 47%

מס חברות שחל על החברה הוא 23%

רווח מס לבעל השליטה – 24%

חשוב להקפיד לא להפקיד לבעל השליטה מעבר למשכורת הקובעת, 15,712 שקלים, כדי שלא תיווצר הכנסה חייבת לבעל השליטה שעליה יש לזקוף הכנסה בהתאם למס השולי.

*בשנת 2018 מס החברות בישראל עומד על 23%

הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

46 comments

 1. נדב שלום,

  ראשית רציתי לציין שהכתבה מעניינת ומאירת עיניים, אך נשארתי בשאלה בנושא פיצויים לבעל שליטה,
  במידה ויש בעל שליטה אשר מושך משכורת חודשית הנמוכה מהתקרה (12,340) לפיצויים,
  כמו בדוג' שציינת 10,000, האם אז ההוצאה המוכרת לחברה תהיה עדיין לפי הפקדה בפועל בקופת פיצויים 12,340 ש"ח שנתי או שאז ההוצאה המוכרת לחברה תהיה רק 8.33% מתוך 10,000 בלבד?

  כמו כן, מה אחוז המקסימלי להפקדה לפנסיה עבוד בעל שליטה, הן מצד עצמו והן מצד החברה?

  • תודה דני,

   כמובן שהוצעה המוכרת לחברה תיגזר מתוך ההפקדה, במקרה שציינת מתוך הפקדה של 10,000 שקלים.

   תקרת ההפקדה לבעל השליטה היא כמו לשכיר רגיל, עבור השכיר 7% ועבור הפקדות המעסיק 7.5%

   • תודה רבה על המענה המהיר והמקצועי.

   • נדב שלום, בהמשך למה שרשמת לדני, האם 7.5% הפקדת המעסיק לבעל שליטה כוללים את ההפקדה לאכע או, שניתן לבצע הפקדה נוספת למרכיב האכע?

 2. מאמר מצוין. תודה
  שתי שאלות: מהם היתרונות והחסרונות בשלושת המצבים שהזכרת?
  שאלה נוספת, תוכל להסביר את המשפט שכתבת לגבי קרן השתלמות "במידה והמס השולי שבעל השליטה משלם גבוה יותר ממס החברות כדאי לו לשאת בהוצאה."
  תודה מראש,
  שי

  • לגבי שלושת האפשרויות, הם תלויות במצב הכספי של בעל השליטה ובשאלה האם הוא רוצה למקסם הטבות מס נוספות באמצעות הפקדה נוספת לפנסיה במעמד עצמאי שתגדיל לו את החיסכון.

   לגבי הפקדה לקרן השתלמות, עבור אותם 3% ההוצאה לא תוכר לחברה, אך במועד המשיכה היא תהייה פטורה ממס רווח הון. כלומר מצד אחד בעל השליטה מאבד הוצאה מוכרת של 3% אך מצד שני הוא מקבל הכנסה פטורה.

 3. שלום נדב,
  במידה ושכיר בעל שליטה בחברה מעוניין למשוך את כספי הפנסיה,
  האם המשיכה מתבצעת כמו שכיר רגיל?

 4. האם מנהל בעל שליטה יכול להפריש לקרן השתלמות גם כשכיר (4.5+1.5) וגם כעצמאי ?

  • אדם יכל לנצל תקרה אחת כשכיר או כעצמאי (או משולבת) אין תקרה כפולה. במידה והמעמד שלו מול מס הכנסה הוא כעצמאי עוסק מורשה הוא יכל להפקיד גם כעצמאי לקרן השתלמות.

 5. לגבי הפרשה לפיצויים –
  קראתי במקומות אחרים (משום מה זה לא מוזכר פה) שהפרשה לפיצויים מעבר לתקרה המוכרת לא מוכרת לחברה כהוצאה, אבל מצד שני לא נזקפת בתור הכנסה לבעל השליטה.

  אם זה נכון, להבנתי מדובר בהטבת מס גדולה (בגובה המס על משיכת דיבידנד), ואין סיבה להתלבט…
  האם אני טועה?

  • בוקר טוב,

   לא הייתי נותן המלצה אוטומטית, מס חברות הוא 25%, מס על דיבידנד גם 25%. שכל אחד יעשה את השיקול בהתאם לתזרים של העסק. צריך לזכור שלבעלי שליטה יש אפשרות גם למשוך את הכסף בעתיד "כפנסיה תקציבית" מהעסק.

   https://pensuni.com/?p=3263

 6. היי נדב, אשמח להמלצה שלך
  יש לי לקוח שהחל מחודש זה הופך להיות שכיר בעל שליטה בחברה שלי ומעוניין למשוך שכר חודשי בגובה 20,000
  הציעו לו כעת לבצע את ההפקדות שלי לביטוח מנהלים על כל שכר זה.
  כיצד על ההפרשות שלו להיראות? תגמולים/פיצויים וכו'

  • ערב טוב איתן,

   הפקדה לשכיר בעל שליטה היא כמו לשכיר רגיל למעט רכיב הפיצויים. הפקדת עובד לתגמולים צריכה לעמוד על 6%, הפקדת מעסיק לתגמולים 6.5% והפקדה לפיצויים בשנת 2017 לא צריכה לעבור את התקרה של 12,200.
   תחלק את התקרה בשכר העבודה ותראה מה האחוז החודשי שנדרש להפקיד לתכנית.

 7. האם אתה מכיר הטבת מס לבעל שליטה בהפרשה לחופשה בגבה ש ל25% מהשכר , ?

 8. תודה רבה על המידע נדב.

  שכירה בעלת שליטה בחברה בעמ. אלמנה. לאחר גיל פרישה. מקבלת קצבה מקרן פנסיה בסך של כ 6200 בחודש. בהנחה שתרצה לנצל עד תום את הטבות המס ויכולה למשוך משכורת עד 40 אלף שח בחודש. אין צורך בביטוח אבדן כושר עבודה.
  מה המלצתך לסכום התלוש והפקדות לקרן השתלמות וקופת גמל ופיצויים?

  • ערב טוב,

   לא ניתן לענות כך. מה המטרה שלה, האם ליצור הוצאה מוכרת לחברה? האם ליצור לעצמה אפיק חיסכון נוסף לגיל פרישה.

   • המטרה היא לנצל את תום הטבות המס של משיכת משכורת מחברה אל מול
    משיכת דיבידנד תוך חיסכון נוסף כמה שיותר גדול.

    יש כבר קצבה מקרן פנסיה. כך שהמטרה היא חיסכון מוגבר. מה ההפרשה המקסימלית לקרן השתלמות וגמל שתוכל למשוך פר חודש – כלומר אאיך יראה התלוש שלה.

    תודה נדב

 9. rראשית תודה על מאמריך המעשירים.

  במידה ובעל שליטה מעונין שהחברה שתשלם לו בעתיד פנסיה תקציבית- יש לפתוח קופה מסויימת לצורך כך, לייעד את הכספים לצורך זה בצורה מסויימת או ניתן לנהל את כספי החברה כפי שנוהלו עד היום ובבוא העת
  לשלם את הפנסיה התקציביתצ מבלי שנפתחה שום קרן או קופה ייעודית?

 10. נדב שלום,

  שכיר בעל שליטה אשר מושך שכר של 25000, ישנו ויכוח בייני (סוכן הביטוח) לרואה חשבון שלו… בדבר קרן השתלמות.
  מהמאמר המפורט אני מבין שע"מ שהכל יהיה מוכר עליו להפקיד 4.5 ו 1.5 משכר של 15721 – המלצת הרו"ח.
  עם זאת בשל המס השולי שעליו לשלם שהינו 35% אני המלצתי לו להפקיד על מלוא בשכר לשלם מס חברות שהינו נמוך יותר מהמס השולי.
  נשאלות השאלות:
  1. כיצד הפקדה עודפת זו תופיע באישור מס השנתי של המבוטח.
  2. האם בעת הפדיון יתבצע תשלום מס או שכל הסכום הינו פטור?

  תודה רבה מראש

  • הי גא,

   1. לשכיר הפקדה לקרן השתלמות לא מוכרת לצרכי מס. ההפקדה העודפת לא תקבל "צבע" אחר בקרן.
   2. כל הסכום פטור

   • נדב שלום
    לא הבנתי –
    האם חיוב המס (הכנסה) על שכיר הוא על השכר שלני שנוכתה ממנו ההפקדה לקרן השתלמות או על השכר לאחר שנוכתה ממנו קרן ההשתלמות?

    • מס הכנסה יורד מהשכר ברוטו, הפקדה לקרן השתלמות ולקרן הפנסיה יורדת גם היא מהשכר ברוטו.
     הפקדה כשכיר לקרן השתלמות לא מקטינה את מס הכנסה אותו תשלם.

 11. הי נדב
  בבקשה להסביר את המשפט הזה ( למה בעצם )
  האם כדאי לחברה להפקיד לבעל השליטה את מלא ההפקדה לקרן ההשתלמות?

  במקרים רבים בוחרת החברה להפקיד עבור בעל השליטה הפקדה זהה לשכיר לקרן השתלמות, 7.5% מעסיק ו- 2.5% הפקדה של העובד. הפער בין התקרה המוכרת לבעל השליטה 4.5% לבין ההפקדה לשכיר 7.5% לא יהיה מוכר לחברה כהוצאה מוכרת, אך במידה והמס השולי שבעל השליטה משלם גבוה יותר ממס החברות כדאי לו לשאת בהוצאה.

  • לבעל החברה ולחברה יש שיקולים שונים, בעל החברה רוצה להוציא כמה שיותר כסף .במקרה הזה הכסף עובר לרשותו והוא פטור ממס רווח הון במועד המשיכה. יתכן וזה שווה לו מהוצאה מוכרת שתרשם או לא תרשם לזכות החברה.

 12. תודה על התגובה אבל ספציפי שאלתי בהקשר הזה הוא – שזה אני שכיר בחברה שלי בע"מ
  יש לי משכורת 15 אלף כשכיר אני מתלבט אם להוציא עד התקרה שזו 4.5 1.5 או להוציא 7.5 2.5 ואז כל המעל התקרה של 3 % לא מוכרים כהוצאה מוכרת ו עוד אשלם זקיפה למס על 3 % ועוד 1% = 4% של דרגת מס 31%
  האם כדאי לי במקרה הזה להוציא מעל לתקרה בקרן ההשתלמות ? וכף לשלם קרוב ל 40% מסים על הנעל לתקרה ?

  תודה רבה

  • לדעתי אין זקיפה במקרה זה, בטל שלא על הפקדת העובד.

  • ניראה לי שנדב צודק. אני מסתכל על תלוש ואין שווי במיקרה הנ"ל . לא לעובד ו בטוח. לגבי מעביד לא ניראה בתלוש כזה דבר . אולי למעביד הדברים רשומים שלא בתלוש ?

 13. שלום רב,
  שאלה, יש לקוח שהוא שכיר בעל שליטה ויש לו משכורת של כ 45,000 ש"ח ברוטו.
  סוכן הביטוח הגדיר לו גמל עובד 7% וגמל עובד 7.5% לפי תקרה 4 פעמים השכר בממוצע במשק
  וציין כי כל ההפקדות גמל מעביד מוכרות לחברה באופן מלא. האם זה נכון?. לפי מיטב ידיעתי מה שמוכר זה רק 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק ולכן מצד אחד יזקף לשכיר בעל שליטה שווי ומצד שני לחברה 1.5 פעמים שכר ממוצע במשק זה הוצאה שהיא תצטרך לתאם . מה נכון יותר?

 14. שלום נדב…
  אני בעל שליטה בעסק ,לא מושך משכורת אך מושך דיבידנדים בסוף שנה.
  האם אני יכול להפריש לעצמי כספים כגון בטוח מנהלים,אובדן כושר,קרן השתלמות…מתוך העסק שלי.
  תודה דני

 15. בפורום הזה מופיעה ההתכבות הבאה
  לגבי הפרשה לפיצויים –
  קראתי במקומות אחרים (משום מה זה לא מוזכר פה) שהפרשה לפיצויים מעבר לתקרה המוכרת לא מוכרת לחברה כהוצאה, אבל מצד שני לא נזקפת בתור הכנסה לבעל השליטה.

  אם זה נכון, להבנתי מדובר בהטבת מס גדולה (בגובה המס על משיכת דיבידנד), ואין סיבה להתלבט…
  האם אני טועה?

  הגב
  נדב טסלר 19 באוקטובר 2016 at 7:55
  בוקר טוב,

  לא הייתי נותן המלצה אוטומטית, מס חברות הוא 25%, מס על דיבידנד גם 25%. שכל אחד יעשה את השיקול בהתאם לתזרים של העסק. צריך לזכור שלבעלי שליטה יש אפשרות גם למשוך את הכסף בעתיד "כפנסיה תקציבית" מהעסק.

  ובכן לא ברור מתשובתך האם הפקדה לפיצויים לבעל שליטה מעל 8.33% מהכנסתו החודשית (עד 32000 ש"ח)היא הוצאה מוכרת למעסיק והיא הכנסה חייבת בידי העובד לכל דבר במועד ההפקדה? או שהיא הוצאה לא מוכרת למעסיק אבל העובד לא מחוייב במס בעת ההפקה?

 16. שלום רב נדב, מאמר מעולה (כרגיל…)

  כאשר בעל השליטה פורש/סוגר את החברה- האם יכול לקבל מהחברה פיצויים כאוות נפשו (השלמה ל 200% מהשכר, מעבר לתקרה של 12,200) ולהעביר את הכספים שכבר הופקדו בעבר בגמל לרצף קצבה?

 17. נדב בוקר טוב, האם קיצבת מינימום של 5% משכר מינימום מחושבת אצל היצרן לפי סה"כ הקיצבה המשולמת מכל הפוליסות אצל יצרן אחד ביחד או, לפי כל פוליסה בניפרד? כך שאם בכל פוליסה יש פחות מ 5% משכר מינימום יקבל המבוטח את הסכום הצבור כחד פעמי? תודה רבה.

  • תבדקי את זה בהתאם לחברת הביטוח, האם יש לה כללים לתשלום קצבה.
   הכלל לגבי משיכה של 91 אלף שקלים בפטור ממס הוא בכל החסכונות הפנסיונים ולא לפי יצרן.

 18. נדב שלום

  תודה לאתר המעולה. יישר כוחך.

  מה היתרון לבעל שליטה למשוך מהחברה בגיל הפנסיה פנסיה תקציבית מהחברה על פני משיכת שכר רגיל?

  תודה

  • בוקר טוב דורון,

   בפנסיה תקציבית הוא יכל לנצל את הפטורים על כספי קצבה מזכה כולל היוונים וקצבת שארים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: