דף הבית / פנסיה לעצמאים / פנסיה לעצמאים 2019 (מחשבון פנסיית חובה לעצמאים – אקסל להורדה)

פנסיה לעצמאים 2019 (מחשבון פנסיית חובה לעצמאים – אקסל להורדה)

בחוק ההסדרים לשנת 2017 אושרה חבילת צעדים לסיוע לאוכלוסיית העצמאים בתחום הפנסיה לעצמאים, בהם הפחתת דמי ביטוח לאומי, סיוע במצבי אבטלה והגדלת הטבות המס לעצמאים המפקידים לפנסיה ולקרן השתלמות. לשימושכם מחשבון באקסל לחישוב ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים.

משנת 2008 ישנה חובה לכל שכיר במשק להיות מבוטח בביטוח פנסיוני. החלטה זו באה על רקע המציאות בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, שיעור העובדים שחסכו לפנסיה בצורה וולונטרית היה נמוך יחסית.

שינוי המדיניות בשנת 2008 הוביל לכך שכלל השכירים במשק מחויבים ונהנים מביטוח פנסיוני שמקנה להם ולמשפחתם הן קצבה הולמת בעתיד והן הגנה מפני אבדן כושר עבודה או מקרי מוות בהווה.

צו ההרחבה לפנסיית חובה, חל אך ורק על השכירים במשק וכך נשאר שוב ציבור העצמאים מעבר לגדר. ציבור העצמאים בישראל שמהווה כ- 12.5% מציבור המועסקים נותר ללא ביטחון פנסיוני וזאת למרות שהוא סובל מאותם תחלואים של ציבור השכירים, רמת חיסכון נמוכה וחוסר מודעות.

נתוני הסקר החברתי ממחישים את הצלחת צו ההרחבה לפנסיית החובה בקרב החוסכים השכירים ומראה כי חלק גדול העצמאים אינם בעלי הסדר פנסיוני כזה או אחר.

שיעור החוסכים לפנסיה

בנוסף למאפיינים של אוכלוסיית השכירים בנוגע לרמת החיסכון הנמוכה לפנסיה, סובל מגזר העצמאים ממספר מאפיינים ייחודים

 • חוסר יציבות תעסוקתית
 • עונתיות בהכנסות
 • אעדר זכאות לדמי אבטלה
 • חיסכון נמוך לפרישה
 • פער בין הכנסה מבוטחת להכנסה בפועל
 • צרכים ביטוחים ייחודים

הצעת האוצר, לפנסיית חובה לציבור העצמאים,  מנסה לתת מענה לבעיות אלו במספר דרכים

פנסיית חובה לעצמאים בשנת 2019

בכדי לצמצם את הפער בשיעור החוסכים בין שכירים ועצמאים מהחל משנת 2017 קיימת חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני לעצמאים.

חובת ההפקדה לפנסיה חלה על עצמאים בין הגילאים 21 ל- 60. כאשר עצמאים שגילם היה 55 ביום כניסת החוק לתוקף (בינואר 2017) פטורים מהפקדות לפנסיה. שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים עומד על 4.45% עד חצי מהשכר הממוצע במשק, ועל 12.55% מהחלק מעל מחצית השכר הממוצע במשק. בשנת 2019 השכר הממוצע במשק עומד על 10,273 שקלים.

אחוזי פנסיה לעצמאים

ניקח לדוגמא עצמאי בעל הכנסה חודשית של 6,000 שקלים. עצמאי זה יהיה חייב בהפקדה לפנסיה בשיעור של:

סכוםשיעור הפקדהשכר
220.40 ש"ח4.45%4,953 ש"ח
131.40 ש"ח12.55%1,047 ש"ח
351.80 ש"ח 6,000 ש"ח
שכיר וגם עצמאי? במידה ויש לך הפקדה לפנסיה כשכיר ניתן להפחית הפקדה זו מהפקדה שאתה נדרש לבצע כעצמאי. כך יתכן ולא תהייה חייב להפקיד כלל כעצמאי לקריאה נוספת.

כמה צריך להפקיד לפנסיה עצמאי שמרוויח מעל השכר הממוצע?

עצמאי שמרוויח מעל השכר הממוצע, בשנת 2019, 10,273 ש"ח צריך להפקיד מידי חודש 873 ש"ח או בחישוב שנתי 10,478 ש"ח.

החישוב הזה נעשה גם עבור עצמאים שמרוויחים שכר של 20,000 ש"ח בחודש ואפילו יותר

מי חייב להפקיד לפנסיה כעצמאי?

 • מי שעבר את גיל 21
 • מי שעדיין מתחת לגיל 60 (ולא חגג 55 במועד כניסת החוק לתוקף, ינואר 2017)
 • חלפו כבר ששה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף

עצמאי שלא יפקיד לפנסיה, יקנס! כיום גובה הקנס עומד על 500 שקלים.

מחשבון פנסיה לעצמאים 2019

כפי שראיתם חישוב הפנסיה לעצמאים אינו פשוט. יש לקחת בחשבון את ההכנסה השנתית, את השכר הממוצע במשק ובמידה ואתם שכירים יש לקחת בחשבון את ההפקדה שאתה ומעסיקך מבצעים לחיסכון פנסיוני. כדי להקל על חישוב הפנסיה לעצמאים, באפשרותך לחשב את ההפקדה הנדרשת לפנסיה בהתאם להגדרות החוק בקובץ האקסל המצורף.

שימו לב התקרות המעודכנות במחשבון הם תקרות ההפקדה לשנת 2019.

להורדה

כדי להשתמש במחשבון יש להזין את ההכנסה בחישוב שנתי בתא הצהוב. בהתאם להכנסה אותה הזנת, תקבל את הנתונים הבאים:

 • הפקדה חודשית / שנתית לפנסיה – ההפקדה הנדרשת בהתאם לפנסיית חובה לעצמאים
 • הפקדה מוכרת להטבות לפנסיה – תקרת ההפקדה שתוכר לעצמאי לפנסיה בהתאם להכנסתו השנתית ולא מעבר לתקרה. הפקדה זו גבוהה יותר מהפקדה במסגרת פנסיית חובה לעצמאים.
 • הפקדה מוכרת לקרן השתלמות – תקרת ההפקדה שתוכל לעצמאי לקרן השתלמות בהתאם להכנסות השנתית ולא מעבר לתקרה
 • תקרת הפקדה מוטבת לקרן השתלמות – תקרת ההפקדה לקרן השתלמות שתוכר לצורך פטור מס רווח הון, ניתן להפקיד את התקרה המוטבת גם עם ההכנסה נמוכה יותר.
 • עצמאי שהוא גם שכיר נדרש להקיש את ההכנסה החודשית שלו כשכיר ולבדוק האם הוא חייב בהפקדות לפנסיית חובה.
מחשבון פנסיית חובה לעצמאים

הטבות במס לעצמאים המפקידים לפנסיה ולקרן השתלמות

למרות שהפקדה המקסימלית,לפנסיה לעצמאים, מבחינת החוק היא 873 שקלים לחודש חשוב לזכור ! במידה ואתה עצמאי ואתה מרוויח יותר מהשכר הממוצע במשק אל תסתפק בהפקדה המינימלאית.

המדינה מחזירה לך כסף על הפקדה לקרן פנסיה וקרן השתלמות. שווה לך לנצל את זה!

הפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות לעצמאים מעניקה הטבות מס רבות שעשויות להגיע ליותר מ- 30% מהפקדה אותה ביצעת.

 על מנת לעודד את החיסכון לפנסיה, הגדילה המדינה את הטבת המס של העצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5%. מ- 16% מהפקדה ל- 16.5%.

בנוסף בניגוד לעבר תינתן הטבת מס נוספת הפקדה לקרן השתלמות. כך עצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס.

הטבות במס לעצמאים הפקידים לפנסיה ולקרן השתלמות

הפקדה מירביתהכנסה מירביתתקרת הפקדה לצורך הטבות מסתקרת הפקדה לצורך פטור ממס רווח הון
קרן השתלמות4.5%264,000 ש"ח11,880 ש"ח 18,480 ש"ח
קרן פנסיה16.5%211,200 ש"ח34,848 ש"ח

>>>לאופן השימוש בהטבות המס לעצמאים בקרן הפנסיה ובקרן ההשתלמות

סיוע במצבי אבטלה לחוסכים לפנסיה

במועד הפקדת הכספים יסווגו הכספים ככספי תגמולים, אך שליש מהכספים יסווג לרכיב ייעודי למצבי אבטלה. חלוקת הכספים היא בדומה להבחנה הקיימת אצל השכיר בין הפקדות התגמולים להפקדות הפיצויים.

עצמאי אשר סגר את עסקו, יוכל למשוך את הסכום הצבור למצבי אבטלה בהתאם לכללים הבאים:

 • תקרת הסכום אשר הופקד לרכיב ייעודי למצבי אבטלה
 • מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול 12,380 ₪, ובלבד שבאותם שנים לא קיבל מענק פרישה.
 • מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול הכנסתו המובטחת באותן שנים

אם הסכום שנצבר ברכיב הייעודי למצבי אבטלה קטן משלוש פעמים שכר מינימום, יהיה ניתן  להשלים כספים גם מרכיב התגמולים עד לשלוש פעמים שכר מינימום. הסיוע יינתן כקצבה  חודשית, שתיפרס באופן שווה, על פני שלושה חודשים.

חיסכון זה מיועד לסייע לעצמאי להחליק את הכנסתו בתקופות של אבטלה והן לסייע במימון הקמת עסק נוסף לצורך השתלבותו בשוק התעסוקה.

חשוב לזכור ! בדומה למשיכת פיצויים, גם משיכת כספים אלו יקטינו את החיסכון הצפוי לעצמאי לגיל פרישה.

מה הקנס לעצמאי שלא יפקיד לפנסיה?

רשות המיסים תעביר פעם בשנה רשימה של עצמאים שלא יפקידו לפנסיה בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק. לעצמאים אלו תשלח התראה כי במידה ולא יפקידו לחיסכון פנסיוני את שיעורי ההפקדה שחלים עליהם יוטל עליהם קנס בגובה 500 שקלים.

לאור גובה הקנס, יתכן וחלק מהעצמאים יבחרו להיקנס ולא להפקיד לפנסיה.

חשוב לזכור ! קיימת חובה לחסוך לפנסיה עד השכר הממוצע במשק, עצמאים המרוויחים יותר משכר זה נותרים חשופים וללא כיסוי ביטוחי עבור חלק השכר שלא בוטח בקרן הפנסיה.

שימו לב כי לא ישלחו קנס למי שהכנסתו השנתית נמוכה מ – 12 פעמים שכר המינימום.

הקטנת תשלומי ביטוח לאומי לעצמאים ברמת הכנסה נמוכות

לצד החובה לחסוך לפנסיה יבוצע תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי.  כיום, עצמאים ברמות הכנסה נמוכות משלמים יותר בהשוואה לשכירים ברמת הכנסה מקבילה.

כלומר, עצמאים בעלי הכנסה הזהה לשכירים משלמים שיעורי ביטוח לאומי גבוהים יותר מאשר חבריהם השכירים.

ביטוח לאומי לעצמאים

שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יופחתו, מ-6.72% ל-2.87%, ואילו שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יועלו ב-1.6%.

משמעות צעד זה היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח הלאומי עבור כ-90% מאוכלוסיית העצמאים, הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא מתחת לכ-21,000 ₪ בחודש

שיעורים חדשים לביטוח לאומי

 בשורה התחתונה

בעוד שהצעת החוק הקודמת  לפנסיית חובה לעצמאים שהוגשה על ידי חברי הכנסת מ- יש עתיד, המחנה הציוני ומרץ  קראה לחייב את העצמאים לחסוך לפנסיה. בהצעה של האוצר מתחבאים המקל והגזר.

המקל והגזר

המקל והגזר מקור David Goehring

המקל הקטן

חיסכון פנסיוני מעניק הטבות מס לחוסכים.  לצד החובה לחסוך לפנסיה הייתה קיימת בהצעה המקורית גם קריאה  לקנוס את העצמאי, גובה הקנס עומד רק על 500 שקלים.

הגזר

המדינה מעודדת תמריצים לחוסכים לפנסיה באמצעות הטבות מס והבטחת תשואה על כספי החיסכון. בנוסף, החיסכון הפנסיוני כולל גם כיסויים ביטוחים לאבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות.

זה עוד לא הכל!

פנסיית החובה לעצמאים כוללת עבור העצמאים את ההטבות הבאות:

 • הגדלת הטבת המס לחיסכון פנסיוני בחצי אחוז מ- 16% מהכנסה ל- 16.5% מהכנסה.
 • הגדלת התקרה המוכרת לצורך הטבות מס בקרן השתלמות לעצמאים.
 • הקטנת התשלומים לביטוח לאומי לבעלי הכנסות נמוכות.
 • אפשרות למשיכת שליש מכספי החיסכון במקרה של סגירת העסק.

פנסיית החובה לעצמאים נותנת מענה חלקי לבעיית החיסכון לפנסיה של ציבור העצמאים בישראל ומתקנת עיוות היסטורי בתשלומי ביטוח לאומי. על העצמאים להבין כי לא די בחובת ההפקדה שקיימת בצו כדי להבטיח חיסכון מספק לפרישה. בנוסף, על העצמאי למצוא פתרון לבעיית הכיסויים הביטוחים ולעונתיות ברצף ההכנסות לאורך השנה.

פנסיה לעצמאים 2019 (מחשבון פנסיית חובה לעצמאים - אקסל להורדה) by
Product
פנסיית חובה לעצמאים
Reviewed by

on 18 בינואר 2019
Rating
Summary
בחוק ההסדרים אושרה חבילת צעדים לסיוע לאוכלוסיית העצמאים בתחום פנסיית חובה לעצמאים, בהם הפחתת דמי ביטוח לאומי, סיוע במצבי אבטלה והגדלת הטבות המס לעצמאים המפקידים לפנסיה ולקרן השתלמות. לשימושכם מחשבון באקסל לחישוב ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

83 comments

 1. שלום נדב,

  מה הטעם לעצמאים קטנים (וגם לשכירים במשכורת מינימום } להפקיד, בסוף יקבלו פנסיה של 100-1500 ש"ח ויפסידו השלמת הכנסה מהמדינה לא ככה?
  נכון שחוקים חייבים לקיים אבל לדעתי במקרים מסוימים החוק רק מתעמר עם העובדים החלשים והמבוגרים.
  אשמח לשמוע דעתך.

  • אני מסכים איתך בנצי,

   זאת הסיבה שבמשך שנים לא הצליחו לקדם את החקיקה בנושא פנסיית חובה בכנסת. עד היום מדובר בצו הרחבה ולא בחוק.

  • איתן אחיטוב

   גם אם להלכה (כמעט) כל עצמאי חייב להפקיד,
   עצמאי שמרוויח פחות משכר המינימום לא ייקנס כך שלמעשה הוא לא חייב להפקיד.

 2. שלום נדב,
  תודה רבה על המאמר המעניין, כמה שאלות/תגובות:
  1. האם ידוע האם גם מי שהוא שכיר ועצמאי נכנס תחת הגדרות החוק החדשות?
  2. נראה לי שיהיה קשה לקיים בירוקרטית את קבלת הקנס. רשות המיסים תתחיל לעבור על כל דוח שנתי ותוציא מכתבי התרעה? ומי יגבה את הכסף? ואיך העצמאי הפשוט שהוא עוסק פטור ולא מחזיק רו"ח צמוד יודיע למס הכנסה שהוא השלים את ההפקדות (נניח לאחר שנת המס, כך שזה לא מופיע בדוח השנתי מקרן הפנסיה)?
  3. כדאי לחדד לדעתי ששיעורי דמי הביטוח הלאומי שהבאת אינם כוללים דמי ביטוח בריאות (3.1% ו-5% על החלק שמתחת ומעל 60% מהשכר הממוצע, בהתאמה) שאינם משתנים. רוב הציבור מכיר את האחוזים המלאים של 9.82% ו-16.23% ואולי כדאי להתייחס אליהם במאמר.
  תודה רבה!

  • תודה רבה אוריה

   1. בהצעה המקורית פטרו מחובת ההפקדה שכיר שהוא גם עצמאי במידה וסכום ההפקדה שלו עלה על ההפקדה הנדרשת בתור עצמאי. בהצעה הנוכחית לא מופיע הסייג הזה ונראה כיצד זה יאושר בכנסת.
   2. בכתב זה נשמע פשוט, מס הכנסה יעביר אחת לשנה על סמך הדיווח השנתי של העצמאים את רשימת העצמאים שלא הפקידו. אני מניח שללא מיכון זה לא יהיה אפשרי. לפי ההצעה תישלח התראה לתשלום ולעצמאי יהיו 90 ימים לבצע את ההפקדה לקרן. אישית אני לא סבור שקנס של 500 שקלים אמור להרתיע מישהו שלא הפקיד לפנסיה (מבחינת הגובה, עדיף לא לשלם לפנסיה ולשלם את הקנס) בהצעה המקורית הציעו לקנוס את העצמאים בהוצאה מוכרת, נראה לי שזה היה הרבה יותר אפקטיבי.
   3. תודה, אני אנסה להכניס את זה במשך, הטבלאות שלי לקוחות מהדוח של משרד האוצר 🙂

 3. מאמר מעניין וחשוב , תודה .

  יש לי שאלה בנושא פיצויים , יש לנו עובדת שבמשך כשנתיים הופקדו לה על פי החוק לקופת פנסיה רכיב הפיצויים ורכיב הגמל ביחד 14.33 אחוז . עובדת זו התפטרה מרצונה לטובת עבודה אחרת. היא רשמה לנו מכתב כי היא מוותרת על חלק הפיצויים שנחסך עבורה בקופת הפנסיה . האם יכולים אנו לקבל חזרה (למעביד) את חלק הפיצויים שהופרשו עבורה ?

  • בוקר טוב רותי,

   לעובדת יש זכאות לכספי פיצויים, לא ברור מדוע תחתום על מסמך שמוותר על הזכאות שלה? אתם יכולים לפנות לקרן בבקשה לקבלת כספי הפיצויים, יתכן והקרן תחזיר לכם את הכספים בכפוף לחתימה על כתב שיפוי (כך שבמידה ובעתיד העובדת תדרוש את הכספים, אתם תשפו את הקרן) ובניכוי מס.

 4. האם זכות הפיצויים לעובדת עומד גם כשהעובדת התפטרה מרצונה כאמור ?

  • זכותה של העובדת שכספי הפיצויים ישארו חלק מהחיסכון הפנסיוני שלה לגיל פרישה. במידה והיא מבקשת למשוך את כספי הפיצויים המעסיק יכל לדרוש אותם חזרה. את יכולה לקרוא עוד כאן https://pensuni.com/?p=538

 5. ערב טוב
  אשמח לדעת אפה ניתן למצוא קישור להצעת החוק בנושא והאם זה עבר.
  כזמנו פרסמת כתבה בנושא לפי הצעה של חבר הכנסת אלי כהן ואני רואה שההצעה הנוכחית שונה לחלוטין
  תודה
  גליה

  • בוקר טוב גליה,

   אני לא מוצא שוב קישור למסמך, מדובר בתכנית הכלכלית לשנת 2017 ו- 2018 והיא מפרטת את ההצעה ואת השינויים הנדרשים בחוקים הקיימים.
   ההצעה מתבססת על הצעת החוק המקורית של אלי כהן לאחר שפותחה על ידי הועדה שהקים משרד האוצר. בהצעה הנוכחית גדלו אחוזי ההפקדה של עצמאי מכיוון והם מגלמים בתוכם גם את התשלום העתידי לעצמאי במקרה של סגירת העסק.

 6. לגבי שינוי דמי ביטוח לאומי רשמת ש: "משמעות צעד זה היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח הלאומי עבור כ-90% מאוכלוסיית העצמאים, הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא מתחת לכ-21,000 ₪ בחודש"

  אבל לפי החישוב שלי יש כאן טעות ואני אסביר:

  שכר ממוצע במשק = 9,464 ש"ח
  כלומר 60% מהשכר הממוצע במשק = 9464*0.6 = 5678.4

  בשנת 2015 עצמאי שהרוויח 20900 (מאה ש"ח מתחת ל 21,000) היה אמור לשלם:
  6.72% על 5678.4 השווים ל= 382 ש"ח
  11.23% על ההפרש (20,900-5678.4=15,222) השווים ל = 1709 ש"ח

  כלומר סך דמי ביטוח לאומי = 382+1709 = 2091

  בשנת 2016 עצמאי שהרוויח 20900 (מאה ש"ח מתחת ל 21,000) היה אמור לשלם:
  2.87% על 5678.4 השווים ל = 163 ש"ח
  12.83% על ההפרש (20,900-5678.4=15,222) השווים ל = 1953 ש"ח

  בלומר סך דמי הביטוח הלאומי = 1953+163 = 2116 ש"ח

  משמע שיש עלייה ולא הפחתה כפי שנטען במאמר.

  מחישוב שעשיתי עולה שהסכום שבו ישנה הפחתה בדמי הביטוח הלאומי הוא 19,300.
  כל שקל מעל זה דמי הביטוח הלאומי מתייקרים לעצמאים.

  אשמח לשמוע את דעתך בנושא.

 7. היי נדב

  האם החוק החדש יתפוס גם על עצמאים שכבר מפקידים לפרישה אבל נניח סכומים נמוכים ממה שהחוק קובע?

 8. הי נדב
  משום מה ראיתי ששאלתי לא עלתה אז אשאל שוב,במידה וזה כן עלה אך איני רואה אותה,מתנצל על הכפילות

  שאלתי היא מה בנוגע לעצמאי אשר כבר מפקיד לפרישה,אבל בסכומים נמוכים ממה שהחוק קובע.האם החוק יחול עליו גם או שמי שכבר יש לו תוכנית פרישה יעזבו אותו בשקט

 9. שלום נדב.
  האם מי שיהיה בן 56 במועד כניסת החוק לתוקף, יהנה אף הוא מההטבות החדשות
  הנוגעות להפקדה לקרן השתלמות או שהוא ימשיך לשלם גם את 2.5 האחוזים הנוספים
  על מנת לקבל את מלוא הניכוי-זיכוי?

 10. מה לגבי עצמאים שהם גם שכירים?
  האם על פי החוק החדש גם הם יחויבו להפריש כסף?
  (למרות ההפרשה מעצם היותם שכירים..)

  • צהריים טובים,

   בהצעה המקורית הגדירו תקרת הפקדה שמי שמפקיד אותה כשכיר יהיה פטור מהפקדה כעצמאי. בהצעה הזאת זה לא מופיע. נראה בהמשך מה יהיה.

   בהחלט יתכן שיהיה חייב להפקיד על ההכנסה שלו כעצמאי

 11. מה קורה אם העצמאי אין לו הכנסות באותו החודש או ההכנסות שלו נמוכות מהשכר הממוצע -יש מינימום ?

 12. נדב, תודה על המידע בפוסט.
  1. אם אני בוחר להפקיד לקופת גמל, אפשר לקופת גמל להשקעה או שחייב קופת גמל לתגמולים?
  2. איך אני יכול לדעת כמה צריך להפקיד ב-2017 לפני הגשת הדוח השנתי באמצע 2018? או שאפשר להפקיד בשנה שאחרי?

  • 1. חייב להפקיד בקופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח. לא ניתן בקופת גמל להשקעה
   2. שאלה מעניינת, זכויות נרשמות במוצרים הפנסיונים בהתאם לשנת המס (כלומר 2017) בדוח שתגיש בשנת 2018 תצטרך לצרף אישורים על כך שהפקדת בשנת 2017.

 13. ערב טוב,
  במידה ואני כעצמאי מפריש לקופת גמל האם החוק יחייב אותי להפריש גם לקרן פנסייה?
  שהרי מבחינתי, אם הבנתי את משמעות החוק, כבר מפריש לגיל פרישה ובכך מבטיח קצבה עתידית אך מעדיף להפריש לקופת גמל ולא לקרן פנסייה.
  ושאלה נוספת, האם יש הבדלים בין החזרי מס לעצמאי על הפרשות לקופ"ג או לקרן פנסיה?

  • לירן שלום,
   משנת 2008 כל המוצרים הפנסיונים הם לקצבה ולכן הטבות המס עליהן זהות. ולכן באפשרותך לחסוך בקופת גמל ולא בקרן פנסיה

 14. לא ממש הבנתי, אם אני גם שכירה שמפקידה כשכירה, וגם עצמאית שההכנסה מהעסק היא כ-5000 שח בשנה, האם אני צריכה להפקיד גם כעצמאית ואיזה סכום?
  תודה

  • שלום לך,

   זה לא מספיק ברור ממה שפורסם עד כה, ככל הנראה אם תפקידי את מה שנדרש כשכירה לא תצטרכי להפקיד בנוסף כעצמאית.

   • שלום נדב,
    תודה על הכתבה הברורה!

    כתבת: "בהצעה המקורית הגדירו תקרת הפקדה שמי שמפקיד אותה כשכיר יהיה פטור מהפקדה כעצמאי. בהצעה הזאת זה לא מופיע. נראה בהמשך מה יהיה.

    האם יש כבר מידע ברור לגבי מי שמפקיד לקופ"ג כשכיר?

    • כן, התייחסתי לזה במאמר ובמחשבון. מהחובה של כעצמאי יקזזו את ההפקדה שאתה (והמעסיק שלך) עושה כשכיר. במידה וישאר עוד הפרש תידרש להפקיד אותו כעצמאי.

  • כשכירה עובדת ב75% משרה, האם זה מכסה או שצריכה להוסיף כעצמאית?
   תודה

   • מהפקדה שאת צריכה להפקיד כעצמאית אפשר לקטין את ההפקדות שהפקדת (או שהפקידו עבורך) כשכירה.

    במידה והסכומים נמוכים מהסכום שאת חייבת להפקיד כעצמאית תידרשי להפקיד את ההפרש.

 15. עכשיו קרנות יחגגו עם דמי הניהול
  היו צריכים להציע קרן של המדינה עם דמי ניהול מינימאלים והון צמוד מדד

 16. הי נדב ! תודה על כתבה מדהימה. האם את ידע מה קורה אם השכירים שהם בעלי שליטה ? כי נכון להיום חלק גדול מהם לא מפקיד בכלל, או מפקיד פחות מהדרוש. האם גם הם עכשיו מחיובים להפקיד ?

 17. הי נדב,
  כמה שאלות:
  1. איך עובדות הפקדות של עצמאי לקרן הפנסיה? כתוב שכדאי להפקיד לקראת סוף השנה כשיודעים את ההכנסות השנתיות. האם הפקדה לא חייבת להיות חודשית שוטפת על מנת לא לאבד רצף ביטוחי, תנאים ודמי ניהול וכדומה?
  2. האם עצמאי מפקיד כמו שכיר גם עבור רכיב ריסק ורכיב אכ"ע?
  3. שאלה כללית לגבי הפקדות לפנסיה – אני חושב שקראתי אצלך בעבר אבל לא מוצא את הפוסט הרלוונטי – מה האפשרויות שלי כמי שפוטר, כרגע על אבטלה, ואח"כ מתכנן להיות עצמאי? האם משתלם להמשיך להפקיד על מנת לא לאבד תנאים ורצף ביטוחי? האם משתלם רק תשלום ריסק ואכ"ע בשביל רצף?

  תודה

  • שלום שחר,
   1. ניתן לבצע הפקדות שוטפות או הפקדה חד פעמית בסוף שנה. במידה ובחרת בהפקדה חד פעמית, אתה יכל לבצע פריסה של ההפקדה לצורך שמירה על הכיסוי הביטוחי בקרן.
   2. כן, במידה ובחרת להפקיד לקרן פנסיה. מתוך ההפקדה החודשית שלך נגזר הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ומוות.
   3. עובד שסיים את עבודתו יכל לשמור על הזכויות בקרן באמצעות הסדר ריסק. כלומר תשלום חודשי שמכסה אותו כמו בתקופה שהפקיד כשכיר. לגבי הפוסט יכל להיות שזה היה זה https://pensuni.com/?p=2183

 18. תודה!

 19. שלום נדב,
  עצמאי שיש לו הפסד בסוף השנה חייב להפריש לפנסיה?
  מה הכונה הכנסה? האם להכנסה חייבת לצורכי מס? או מחזור הכנסות/מכירות?
  תודה על התשובה

 20. שלום נדב.
  אני בת 50 ויש לי פנסיה רפואית ממשרד החינוך בגובה 44%
  כשנתיים אני עובדת כעצמאית בתחום הספורט ורק במקום עבודה אחד אני מקבלת תלוש משכורת על עבודה של שעה שבועית אחת. שאלתי היא למי אני פונה לגבי החיסכון לפנסיה והאם ני יכולה להמשיך ולחסוך בקרן ההשתלמות שהיתה לי כשעבדתי בהוראה? תודה.

  • כעצמאית את יכולה לפתוח לעצמך קרן השתלמות חדשה. לגבי החיסכון לפנסיה את יכולה לפנות לכל אחת מהקרנות הקיימות כדי לפתוח לעצמך תכנית.

 21. הי נדב,
  תודה על המידע המפורט ועל האקסל.

  יכול להיות שיש לך טעות קטנה באקסל?

  כרגע אם אני רושם בו סכומים שנתיים הולכים וגדלים ההפקדה החודשית הנדרשת לפנסיה נשארת על 822.21 ש״ח ולא עולה יותר מכך.

  יתכן שהנוסחא ב- k14 צריכה להיות כזאת:
  IF(K11<(0.5×12×K10),K11×0.0445,IF(K11<K10×12,(0.5×12×K10)×0.0445+(0.5×12×K10)×0.1255,(0.5×12×K10)×0.0445+(K11−0.5×12×K10)×0.1255))

  במקום כזאת:
  IF(K11K10×12,(0.5×12×K10)×0.0445+(0.5×12×K10)×0.1255,(0.5×12×K10)×0.0445+(K11−0.5×12×K10)×0.1255))

  ההבדל הוא רק היפוך סימן ה- ״<״ שבתחילת ה- if השני.

  אשמח אם תוכל להעיף מבט ולבדוק את זה.

  • ערב טוב עמרי,

   אמנם השעה מאוחרת ואיבדתי אותך כבר שכתבת K14, אבל הפקדה במסגרת פנסיית חובה לעצמאים מוגבלת בהפקדה של 822 שקלים ולא משנה בכמה השכר שלך גבוה מהשכר הממוצע במשק. שים לב שאתה יכל להפקיד סכום גבוה יותר ולזכות בהטבות מס נוספות.

   • הבנתי, אם כך אין צורך לבדוק את ה-k14 🙂
    תודה.
    אגב, למרות שסימנתי את הבחירה ב- V (ושמתי מייל נכון) הבלוג שלך לא הודיע לי על התגובות שלך. רק עכשיו גיליתי אותן כשחזרתי לסיבוב נוסף של חפירות מס.
    רק שתדע.

    ובכל מקרה, תודה רבה על כל התוכן המצויין שאתה מנגיש כאן באופן מובן.

 22. שאלה בבקשה :),
  בעלי רוצה לפתוח עסק עצמאי, כאשר בנוסף הוא גם שכיר. שכר מופרש לפנסיה כשכיר 25 אש"ח. כלומר מעל התקרות למיניהם. הצלחתי להבין כבר שהוא יכול להפריש על שכרו כעצמאי בנוסף לקיים. אך לא ברור לי אם יקבל זיכוי או ניכוי בגין הפקדות אלה. כלומר האם התקרה הינה נפרדת לכל סוג הכנסה או משותפת?
  השאלה רלוונטית בבקשה גם להפקדות לקרן השלתמות

 23. הי נדב,
  עצמאי פתח עסק ב 1/7/17 ולמיטב ידיעתי הוא יכול עם ההפקדות לחכות 6 חודשים מיום רישום העסק במע"מ .
  האם יצטרך לשלם רטרו עבור 6 חודשים (יולי-דצמבר 2017) או שההפקדו יהיו מ 1.1.18 ואילך ?
  תודה
  ישראל

 24. שלום
  כל השנים הייתי עקרת בית, פתחתי עוסק פטור חדש אך הכנסתי החודשית נמוכה מאד (שקולה למשרה חלקית –
  כלל לא מגיעה לשכר מינימום למשל)
  האם אהיה חייבת עדיין להפריש לפנסיה?
  איפה ההיגיון אם חלק ניכר מהכנסתי יאלץ להיסגר לפנסיה?

  • ערב טוב נורית,
   שימי לב שעוסקת קטנה סכום ההפקדה שתידרשי להפקיד בפנסיית החובה לעצמאים הוא מזערי והוא יעמוד על כ- 200 שקלים בחודש. חשוב לזכור שהפקדה שכזאת לא תייצר לך פנסיית זקנה, המטרה שלך כעצמאית היא כמובן להגדיל את היקף הפעילות של העסק ובעתיד להגדיל גם את החיסכון לפנסיה.
   במידה ותבחרי שלא להפקיד מדי חודש לפנסיה, הקנס עשוי לעמוד על 500 שקלים בשנה.

   • שלום נדב, האם אפשר טכנית להפקיד לקרן פנסיה 200 שקל או אפילו פחות בחודש במטרה לשמור על הטבת דמי ניהול (בהנחה שהכיסוי הביטוחי לא חשוב). האם לחילופין אפשר להפקיד פעם בשנה סכום מינימלי כלשהו מבלי שבמהלך השנה דמי הניהול מצבירה יקפצו למקסימום ? תודה !

    • הי משה,

     זה בהתאם לתנאי ההטבה שנתנו לך. יש הטבות שדורשות הפקדה מינימלאית

     • תודה. בהנחה שלא הגדירו סכום כזה , מהי כיום ההפקדה החודשית המינימלית האפשרית במבטחים החדשה ? האם במקרה שבו עמית מפקיד רק פעם בשנה האם בהכרח הקרן תוגדר כלא פעילה במשך רוב חודשי השנה ובהתאם יגבו דמי ניהול מכסימליים ?

      • שוב, זה תלוי בהסכם. האם היתה התניה של גובה הפקדה כעצמאי. האם קיימת התניה של הפקדה ממקום עבודה.

       יש גם מקרים בהם הפקדה חד פעמית גדולה מקיימת את ההטבה

 25. שלום,
  עצמאי שחגג גיל 55 שנים בחודש אפריל 2017 , מחוייב להפריש לפנסיה בשנת 2017 ? ומה לגבי שנת 2018?
  תודה רבה,

 26. הי נדב ,
  אני גם עצמאי וגם שכיר
  אז במחשבון שמתי הכנסה שנתית כעצמאי ל2017
  במחשבון בהכנסה שנתית כשכיר מסומן בצהוב אני צריך לשים את שכר הברוטו שלי או נטו ?
  לגבי חודש דצמבר 2017 עשיתי הערכה
  ואז מתקבלת הפקדה חודשית שאני צריך להכפיל אותה ב12 ואז אדע את סהכ ההפרש שעלי לשלם נכון ?

 27. תודה רבה לך נדב על כל המאמר השופך קצת אור על העניין המעורפל שאף אחד ברשות המיסים לא טרח לשלוח איזה מכתב למשלמי המסים ובו הסבר לחוק החדש וכן ההטבות וכו'
  אני יש לי עוסק פטור מרוויחה 90,000 בשנה כמה אני צריך להפריש כל חודש ואם אתה יכול להמליץ לי על תוכנית משתלמת בעבורי ובאיזה קרן
  אני מאוד אודה לך אם תוכל להתייחס למקרה שלי באופן ספציפי ולהמליץ לי איך לכלכל את צעדי

  • ערב טוב מירי,

   ניתן לחשב את גובה ההפקדה החודשית באמצעות המחשבון פנסיה לעצמאים שמופיע בכתבה. לא ניתן לתת המלצה אישית במסגרת האתר.
   חשוב לשים שהפקדות לפנסיה לעצמאים יכולות להשתנות בהתאם לשיקולי מיסוי או בהתאם לחובת ההפקדה לפנסיית חובה.
   לגבי בחירת המוצר באפשרותך לבחור בין שלושה מוצרים פנסיונים כמו קופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים. הבחירה באיזה מוצר לחסוך נובעת ממספר רב של שיקולים.

 28. ההוצאה לפנסיה היא נתון שכיום חשוב שכל עצמאי יוסיף להוצאות החודשיות שלו. תודה על הקובץ!

 29. אני עובד בשלטון המקומי שכיר משנת 2001 הגעתי לגיל 70
  וקבלתי אישור להמשיך לעבוד עוד שנהב-2019 עד 2020.
  התחלתי לקבל קיצבה ביטוח לאומי.
  נאמר לי שהמועצה פטורה מהפרשה עבורי לקרן פנסיה צוברת.
  העם התשובה נכונה?

  • במידה ולא סיימת את עבודתך המעסיק צריך להמשיך להפקיד עבורך לפנסיה.
   במידה והוא טוען אחרת, אשמח להתעדכן לפי מה הוא טוען כך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: