דף הבית / חדשות / עצמאים, שכירים, או מעסיקים? 7 דברים שיש לבצע לפני סוף השנה

עצמאים, שכירים, או מעסיקים? 7 דברים שיש לבצע לפני סוף השנה

לא משנה האם אתם שכירים, עצמאים או אולי מעסיקים עובדים. יש הפקדות שחובה לבצע לפני תום שנת המס. חלקם יקנו לכם הטבות וחלקם ימנעו תשלום של קנסות.

ניצול תקרת ההפקדה לקופת גמל להשקעה

קופת הגמל להשקעה היא כלי חיסכון חדש שהחל לפעול בשנת 2016. קופת הגמל להשקעה מאפשרת לחוסכים למשוך את הכספים בכל שלב בכפוף למס רווח הון בדומה למכשירי חיסכון אחרים. אך בניגוד אליהם בקופת הגמל החדשה ניתן לשנות את המסלול ההשקעה מבלי שהאירוע יחשב ארוע מס.

לדוגמא באפשרותך כעת להעביר את הכספים ממסלול מנייתי למסלול סולידי יותר מבלי לשלם מס רווח הון על הרווחים.

בעתיד יהיה ניתן להעביר את הכספים בין החברות השונות ואף להעביר את הכספים לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים כדי לקבל מהחיסכון פנסיית זקנה הפטורה ממס.

למה צריך לשים לב לפני סוף השנה?

ההפקדה השנתית לקופת גמל להשקעה מוגבלת בתקרה, השנה התקרה עומדת על 71,121 ש"ח. במידה והפקדת השנה סכום נמוך יותר, באפשרותך להגדיל את ההפקדה עד לתקרה. ובחודש ינואר 2020 להתחיל ולנצל תקרה נוספת.

קריאה נוספת:

איש מחזיק שעון

מכירה רעיונית של פוליסת חיסכון 

אם נולדתם לפני (או במהלך) שנת 1948, ואתם חוסכים דרך פוליסות חסכון בחברת הביטוח, קיימת הטבת מס אותה אתם יכולים לנצל.

סעיף 125ד, מאפשר למי שמלאו לו 55 שנים בשנת 2003, לקבל פטור ממס רווחי הון על רווחים של עד כ-13,440 שקלים בשנה או 16,560 במידה ולשני בני הזוג מלאו 55 ב – 1.1.2003.

לדוגמה:

בשנת 2019 נוצר בפוליסה רווח בסכום של 20,000 ש"ח

יחידזוג
רווח20,000 ש"ח20,000 ש"ח
פטור13,440 ש"ח16,560 ש"ח
רווח חייב במס6,560 ש"ח3,340 ש"ח
מס רווחי הון שישולם1,640 ש"ח835 ש"ח
חיסכון במס רווחי הון3,360 ש"ח4,140 ש"ח

כדי לנצל את ההטבה עליכם לפנות לחברת הביטוח ולבצע מכירה רעיונית של הפוליסה, חברת הביטוח תחייב את חשבונכם במס רווח הון ותעביר לכם אישור על כך.

לקבלת החזר המס יש להגיש דוח למס הכנסה.

חוסכים שיש להם תיק השקעות בבנק וביצעו פעולות מכירה לאורך השנה, מס הכנסה יודיע לבנק על סכום ההחזר המגיע להם. במידה ואינכם מעוניינים בהחזר אוטומטי דרך הבנק יש לפנות לפקיד השומה.

למה צריך לשים לב לפני סוף השנה?

לא ניתן לצבור את ההטבה ויש לנצל אותה בכל שנה. במידה ולא ניצלתם את ההטבה השנה לא תוכלו לנצל אותה בעתיד.

קריאה נוספת:

שימו לב ! את הטבת המס בהתאם לסעיף 125ד לא ניתן לנצל בחיסכון בקופת גמל להשקעה.

ניצול הפסדים במכירת ניירות ערך

בתחילת השנה היו ירידות באפיקים שונים בשוק ההון. במידה ועדיין יש לכם ניירות ערך שצברו הפסדים באפשרותכם לקזז הפסדים אלו מול רווחים בניירות ערך אחרים.

כיצד לבצע זאת?

יש לבצע מכירה של נייר הערך ההפסדי ואת הקיזוז יבצע הבנק באופן אוטומטי.

שימו לב, מכירה וקנייה של ניירות ערך כרוכים בתשלום עמלה ויש לקחת זאת בחישוב הכולל.

למה צריך לשים לב לפני סוף השנה?

בניגוד לפעולות הקודמות, את ההפסד בניירות ערך תוכלו לנצל גם בעתיד (כל עוד הוא ימצא בהפסד)

הפקדה לפנסיית חובה לעצמאים וניצול הטבות מס 

החל משנת 2017 קיימת חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני לעצמאים, את ההפקדה לפנסיה לעצמאים עבור שנת 2019 יש לבצע עד לסוף חודש דצמבר.

חובת ההפקדה לפנסיה חלה על עצמאים בין הגילאים 21 ל- 60. כאשר עצמאים שגילם היה 55 ביום כניסת החוק לתוקף (בינואר 2017) פטורים מהפקדות לפנסיה.

שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים עומד על 4.45% עד חצי מהשכר הממוצע במשק, ועל 12.55% מהחלק מעל מחצית השכר הממוצע במשק. בשנת 2019 השכר הממוצע במשק עומד על 10,273 ש"ח.

הטבות מס לעצמאים בחיסכון הפנסיוני

לצד החובה של  העצמאים להפקיד לפנסיה, העניקה להם המדינה הטבות בדמות הגדלת הטבות המס על ההפקדות לחסכון הפנסיוני ולקרן ההשתלמות.

קרן השתלמות היא מכשיר החיסכון היחידי שהרווחים עליו יהיו פטורים ממס במועד המשיכה. עצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות עד לגובה התקרה המוטבת והרווחים על ההפקדה יהיו פטורים ממס.

תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות, הפקדה שעבורה במועד המשיכה לא נשלם מס רווחי הון היא 18,480 ש"ח ואותה יכל לנצל כל עצמאי.

מוצרהפקדה מירביתהכנסה מירבית הפקדה מירבית לצורך הטבות מס
קרן השתלמות4.5%264,000 ש"ח11,880 ש"ח
קרן פנסיה16.5%211,200 ש"ח34,848 ש"ח

תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה בשנת 2019 היא 16.5% מהכנסה השנתית (לאחר ההוצאות המותרות בניכוי) ולא מעבר להכנסה של 211,200 ש"ח, התקרה להפקדה היא 34,848 ש"ח.

למה צריך לשים לב לפני סוף השנה?

כדי לנצל את ההטבות המס או את חובת ההפקדה לפנסיה לעצמאים יש לבצע את ההפקדות עד 31 ל- לדצמבר.

קריאה נוספת:

 1. כך תבנו תכנית פנסיה אפקטיבית לעצמאי
 2. מחשבון פנסיה לעצמאים
 3. הטבות המס לעצמאים בקרן הפנסיה וקרן ההשתלמות
 4. האם שכיר שהוא גם עצמאי חייב להפקיד לפנסיה
עצמאים שימו לב ! גם במידה ואתם מרוויחים פחות מהתקרה לקרן השתלמות באפשרותכם לנצל את מלא התקרה המוטבת בהפקדה לקרן השתלמות.

ניצול הטבות מס לשכירים

בדומה לעצמאים, גם שכירים יכולים לנצל הטבת מס בהפקדה לחיסכון פנסיוני. כדי להיות זכאים להטבת מס צריך להיות פער בין ההכנסה הכוללת לבין השכר הפנסיוני (השכר המבוטח).

חוסכים שיש להם שכר לא מבוטח, הכנסה שעבורה המעסיק לא מפקיד לקרן הפנסיה או לקופת הגמל , יכולים להפקיד כספים נוספים באופן עצמאי לקרן הפנסיה או לקופת הגמל ולקבל הטבת מס נוספת.

חשוב לזכור ! כדי לנצל את הטבת המס יש להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

דוגמה:

שכיר המרוויח 12,000 ש"ח בחודש, המתחלקים בין 10,000 ש"ח עליהם הוא מפקיד לפנסיה יחד עם מעסיקו (שכר מבוטח) ו- 2,000 ש"ח נוספים עליהם אין הפקדות מצד המעסיק.

בדוגמה שלנו, באפשרות השכיר להפקיד 16% מהשכר הלא מבוטח – 320 ש"ח בחודש או 3,840 ש"ח בשנה ולקבל עליהם הטבות מס נוספות.

למה חשוב לשים לב לפני תום שנת המס?

הפקדה להטבת על שכר לא מבוטח מוגבלת בתקרה, התקרה בשנת 2019 היא 8,800 ש"ח. את ההפקדות יש לבצע עד לסוף השנה. ככל וקיים פער בין הכנסות בני הזוג מומלץ להפנות את ההפקדה הנוספת לחשבון על שם בן הזוג.

קריאה נוספת

 1. הטבות המס לשכירים בחיסכון הפנסיוני
 2. ניצול הטבות המס ומפקידים בחיסכון של בן הזוג
 3. להגדיל את החיסכון לפנסיה בקופת הגמל להשקעה

הטבות מס ברכישת אבדן כושר עבודה או ביטוח חיים

בדרך כלל כשמדברים על הטבות מס בחיסכון הפנסיוני מתכוונים להטבות מס בהפקדה לקרן פנסיה או לקרן השתלמות. אבל גם שכירים וגם עצמאים יכולים לקבל הטבות מס על רכישה של אבדן כושר עבודה וביטוח חיים.

במידה ויש לכם ביטוח משכנתא או במידה ואתם משלמים על ביטוח אבדן כושר עבודה באפשרותכם להגיש במסגרת הדוח השנתי הוצאות אלו ולקבל הטבות מס נוספות.

הכללים לקבלת הטבת המס:

אבדן כושר עבודה,

התקרה לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה לעצמאי לצורך הטבת המס היא 3.5% מהכנסה או 3.5% מפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, התקרה הנמוכה.

ההטבה היא הטבה מסוג ניכוי, כלומר תקטין את ההכנסה החייבת במס במלא גובה ההפקדה.

חשוב לזכור, ברכישת אבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה לא מקבלים הטבת מס.

ביטוח חיים,

הטבת המס המגיעה ברכישת ביטוח חיים היא הטבה מסוג זיכוי ממס, כלומר הטבת המס תקטין את המס שתשלמו בסוף השנה.

את הטבת המס על על ביטוח חיים תוכלו לקבל במידה ולא ניצלתם את מלא הטבות המס כשכירים או עצמאים לפי סעיף 45א.

בחן את עצמך

האם אתה זכאי לקבל הטבת מס על ביטוח החיים שרכשת?

במידה והפקדת (לבד) לחיסכון הפנסיוני שלך, סכום הנמוך מזה המופיע בטבלה יתכן ואתה זכאי להטבת מס על רכישת ביטוח החיים או ביטוח המשכנתא שלך.

הפקדה שנתית לחיסכון פנסיוני
שכיר7,392 ש"ח
עצמאי33,792 ש"ח
חשוב לזכור, על תשלומים לביטוח שארים בקרן הפנסיה לא זכאים לקבל הטבת מס.

הפקדה לעובדים לפנסיה

בניגוד לפעולות הקודמות אותן ציינו שהן פעולות וולונטריות המעניקות הטבות מס לשכיר או לעצמאי, הפקדות לעובדים לפנסיה מתוקף צו ההרחבה הן חובה.

עובדים שהתחילו לעבוד בעסק ולהם הסדר פנסיוני קודם, חובה לבצע עבורם הפקדות לפנסיה תוך שלושה חודשים מתחילת העבודה או בתום שנת המס, המוקדם מבין השניים.

 לדוגמה:

עובד שהתחיל את עבודתו בחודש נובמבר 2019 ויש ברשותו הסדר פנסיוני קודם, יש להתחיל את הפקדות לפנסיה עבורו לפני סוף שנת המס ולבצע את הפקדות עד חודש ינואר 2020. עובד שהתחיל באותו המועד, אך אין ברשותו הסדר פנסיוני קודם, ניתן להמתין שישה חודשים בטרם מתחילים לבצע עבורו את ההפקדות לקרן הפנסיה.

לעובדים להם אין חיסכון פנסיוני קודם לא חייבים להשלים את ההפקדה לפני תום שנת המס

בשנת 2019 אחוזי הפקדה לפנסיית חובה עומדים  על

 • 6% תגמולי עובד
 • 6.5% מתגמולי המעסיק
 • 6% לרכיב הפיצויים

באפשרות המעסיקים להפקיד את מלוא הפיצויים לקרן הפנסיה (8.33%  מהשכר החודשי) וכך לא לצבור חוב וותק פיצויים בסיום העבודה.

חשוב לזכור ! תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) קובע שבאפשרות העובד למשוך את כספי הפיצויים אלא אם המעסיק ציין אחרת באמצעות צו בית משפט.

קריאה נוספת

 1. צו הרחבה לפנסיית חובה
 2. 5 עקרונות בביטוח פנסיוני שחובה לזכור
 3. תיקון 21 ושחרור כספי פיצויים לעובד
עצמאים, שכירים, או מעסיקים? 7 דברים שיש לבצע לפני סוף השנה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

6 comments

 1. שתי הערות חשובות למי שנולד עד 1948:
  1. בסכומים של עד 300,000 שח – פוליסת חיסכון פיננסי עדיפה משמעותית על תיקון 190. בסכומים גבוהים יותר, צריך לבצע בדיקת כדאיות פרטנית התלויה בדמי הניהול בשתי החלופות ובמסלול ההשקעה (= צפי התשואה החזויה).
  2. מכירה רעיונית – הכי זול בפוליסות חיסכון בחברת ביטוח. אין עמלות על הפעולה. רק תשלום מס רווח הון. בבנקים וניהול תיקים – יש עמלות על הפעולות.

  תהיו עירניים לחלופות שיש ואל תפסלו מוצר רק בגלל שאתם לא מכירים. תשאלו, תלמדו, תכירו ותקבלו החלטות כלכליות נבונות.

 2. נדב,
  תודה על כתבה !
  שאלה: אני שכיר, ויש לי אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים
  האם מגיע לי הטבת מס בגין רכישת אבדן כושר עבודה ?

  תודה

 3. בוקר אור
  הייתרון בכתבה, ובאתר שלך בכלל, בהירות ופשטות הכתיבה. אתה מפשט את הנושאים המורכבים הללו לשפת בני אנוש ונותן הזדמנות להבין בתחום שבדר"כ נגוע במינוחים וניסוחים מורכבים (כאילו בכוונה).

  תודה.

  ולשאלה – הטבת מס לביטוח חיים שכירים – רק משכנתא או גם ריסק רגיל (משועבד/לא משועבד) ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: