דף הבית / חדשות / מה צפוי לנו בחיסכון הפנסיוני בחודשים הקרובים

מה צפוי לנו בחיסכון הפנסיוני בחודשים הקרובים

בתקופה האחרונה פורסמו שלל חוזרים ותיקונים בנושא החיסכון הפנסיוני. ריכזנו כאן עבורכם את עיקרי התקנות ואת הסטטוס האחרון שלהם.

חובת פנייה למסלקה לאיסוף מידע פנסיוני

הנחיה חדשה של משרד האוצר קובעת כי כחלק מתהליך יעוץ או שיווק פנסיוני תעשה פניה למסלקה הפנסיונית לצורך איסוף מידע על החיסכון הפנסיוני שקיים לאותו לקוח. מטרת ההנחיה היא להעניק ללקוח יעוץ מקיף אודות כלל החיסכון אשר ברשותו. הפניה למסלקה תעשה באמצעות זיהוי של כרטיס אשראי או באמצעות חתימה על יפוי כוח.
סטטוס : נכנס לתוקף נובמבר 2015

 ממשק מעסיקים

משרד האוצר פרסם תקנות המסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים לקופות גמל (קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים). התקנות קובעות מבנה אחיד וקשיח שאינו ניתן לשינוי. התקנות חלות על מעסיקים שמעסיקים 100 עובדים ומעל.  החל מיום 1.1.17 תחלנה התקנות על כל המעסיקים במשק. המשמעות היא, כי החל ממועד התחילה, חובה להעביר דיווחים לקופת גמל רק באמצעים דיגיטליים ובמבנה הנתונים שנקבע בתקנות.  (ממשק מעסיקים)
סטטוס : נכנס לתוקף בינואר 2016

סימן שאלה

 

מקור Kevin Harber

 אפשרות לנייד ביטוחי מנהלים

לאחר הפסקת שיווקן של פוליסות אלה בשנת 2013 הפכו המבוטחים ללקוחות שבויים בשל החשש לאבד את המקדם. ההוראות יאפשרו למבוטחים לנייד את החיסכון שלהם תוך שמירה מלאה על המקדם המובטח לתוחלת חיים. בכך יגדל כוח המיקוח של החוסכים אל מול חברות הביטוח שיתחרו ביניהן על הפחתה בדמי הניהול ומתן שירות ראוי. מהצד השני, חברות שיבקשו לקלוט פוליסות אלו יצטרכו להוכיח כי ביכולתן לעמוד בהתחייבויות. (מידע נוסף)
סטטוס : פורסם חוזר ב 6 לדצמבר 2015

מקדם עדכון בקרנות הפנסיה

כיום בשל הריבית הנמוכה במשק, נוצר גרעון אקטוארי בעת פרישה. כדי למנוע גרעון זה, קרנות הפנסיה החדשות נמנעו מקליטת מבוטחים לפרישה מידית. ההצעה של האוצר לפתרון הבעיה, קצבת הזקנה של הפורשים תחושב לפי המקדם הידוע בפרישה, אך בנוסף יחושב לכל פורש מקדם עדכון.
מקדם העדכון יצטרף לחישוב המאזן האקטוארי של הפורש פעם בשנה ויפחית (או יוסיף) מקצבת הזקנה שלו את החלק היחסי של הגרעון אותו יצר. מקדם העדכון, והפחתת הקצבה לאורך השנים באים למנוע מצב של הפחתת קצבאות הזקנה של הפנסיונרים בעשרות אחוזים בשנים הקרובות. (מידע נוסף )
סטטוס : טיוטת חוזר

 איסור התניה בין שיעורי הפקדה לסוג המוצר

כיום, קיימת תופעה של שונות בשיעור תשלומי המעסיק לחיסכון הפנסיוני של העובד, בהתאם לסוג המוצר שבוחר העובד.  מצב זה עלול להוביל לבחירת מוצר פנסיוני אשר אינו מתאים לעובד ולפגוע בהיקף החיסכון. הערכה היא שכתוצאה מהמהלך עלויות החיסכון הפנסיוני למעסיק תתייקר. בהתאם לתיקון ה- 12 לחוק קופות הגמל, מעסיק יהיה מחוייב להשוות את ההפקדות לחיסכון פנסיוני לכלל העובדים לפי השיעור הגבוה ביותר הקיים במקום העבודה.
סטטוס : אושר בחודש אוגוסט, יכנס לתוקף בפברואר 2016

 בחירת סוכן ביטוח אישי

לעגן את זכות העובד לקבל ייעוץ או שיווק לגבי החיסכון הפנסיוני שלו מבעל רישיון שבו הוא בחר לאסור על מעסיק להתנות על ביצוע עסקה במוצר פנסיוני בביצועו על ידי בעל רישיון מסוים, ובכלל זה סוכן הביטוח שמספק למעביד שירותי תפעול.
סטטוס : אושר בועדת הכספים

 הסדרת הקשר בין הסוכן והמעסיק

המעסיק יישא בעלות התפעול של ההסדר הפנסיוני של עובדיו. העלות תעמוד על שיעור של 0.6% + מע"מ מההפרשה החודשית לביטוח פנסיוני של העובד ובכל מקרה לא פחות מסך של 10.5 שקלים פלוס מע"מ לעובד לחודש. העלות השקלית תעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.

לדוגמא, העלות החודשית עבור עובד עם שכר חודשי של 6,000 שקלים המפקיד לפנסיה 1,050 שקלים בחודש תעמוד על 10.5 שקלים ולא 6.3 שקלים.
סטטוס : אושר בועדת הכספים

 

ועדת הכספים

ועדת הכספים מאשר את השינויים בחוק ההסדרים

סוכן יידרש לבחור, עמלה מהלקוח או עמלה מהיצרן

סוכן ביטוח פנסיוני יידרש לבחור בין קבלת עמלת הפצה מגוף מוסדי לבין קבלת תשלום מהלקוח ישירות בקשר עם ביצוע עסקה או שיווק פנסיוני. כך, סוכן ביטוח פנסיוני לא יהא רשאי לגבות מלקוח, בנוסף לעמלת ההפצה שמשולמת על ידי הגוף המוסדי, גם תשלומים בעבור הטיפול במוצר הפנסיוני שלו.
סטטוס : טרם אושר

עקוב אחרי פנסיוני

העברה אוטומטית של כספי החיסכון הפנסיוני מקרנות הפנסיה הלא פעילות אל קרנות הפנסיה הפעילות. המהלך צפוי לגרום להוזלה של דמי הניהול שמשלמים החוסכים הלא פעילים בקרנות הפנסיה. המהלך צפוי להתרחש במהלך 2016 כאשר החוסכים יקבלו הודעה על כספי החיסכון הלא פעילים אשר ברשותם.
סטטוס: אושר בועדת השרים לחקיקה

צמצום הטבות המס לחוסכים לפנסיה

בחודש אוגוסט 2015 פורסם תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית, במסגרתו מוצע להפחית את הטבות המס שניתנות על ידי המדינה על הפקדות לחיסכון הפנסיוני, וכן את התקרה שקבועה ביחס לרכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה, מארבע פעמים השכר הממוצע במשק לשלוש פעמים השכר הממוצע במשק  כ- 27,780 שקלים. הפקדות לחיסכון פנסיוני מעבר לשכר זה יחשבו להטבה שיש לזקוף בגינה הטבת מס לעובד.
סטטוס: אושר בועדת הכספים

 פנסיית חובה לעצמאים

הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אלי כהן מכולנו שקיבלה את ברכת הדרך מלשכת העצמאים בישראל. הצעת החוק קוראת לחייב עצמאים שמרוויחים מעל לשכר הממוצע במשק להפקיד 10% לקופה לקצבה, עצמאים שמרוויחים פחות מהשכר הממוצע במשק יחסכו רק על הפער בין מחצית השכר הממוצע להכנסתם. במידה והעצמאי לא יחסוך לפנסיה הוא יקנס בהטבת מס בשיעור כפול מזו שהיה עליו לחסוך.
סטטוס : עבר לועדת השרים לענייני חקיקה

מה צפוי לנו בחיסכון הפנסיוני בחודשים הקרובים by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

9 comments

 1. נדב שלום, האם נכנסה לתוקף התקנה המאפשרת לבחור סוכן ביטוח?

 2. שלום רב,
  האם ניכנסה לתוקף התקנה כי סוכן יידרש לבחור, עמלה מהלקוח או עמלה מהיצרן ?
  מה עושים במקרה ואין לעובד סוכן?
  במידה ויש מספר סוכנים לחברה, איך לבחור את הגוף המתפעל? במידה וחייבים כבר
  תודה

  • ערב טוב אריאלה,

   בסופו של דבר ההחלטה הזאת עברה https://pensuni.com/?p=2396, העובד יוכל לבחור סוכן אישי (או לבחור לעבוד בצורה ישירה מול קרן הפנסיה). המעסיק יוכל לבחור בסוכן מתפעל ולשלם לו את העלויות שנקבעו בחוק ההסדרים, או לחלופין המעסיק יוכל לבחור אם גורם מתפעל כזה או אחר או להחליט לעבוד ללא גורם מתפעל באמצעות גורם פנימי שיפעל מול חברות הביטוח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: