דף הבית / חדשות / חוק ההסדרים, סיכום החלטה להפחתת עלויות ניהול המוצר הפנסיוני

חוק ההסדרים, סיכום החלטה להפחתת עלויות ניהול המוצר הפנסיוני

בתום דיון ממושך וסיכומים של הרגעים האחרונים, אישרה ועדת הכספים, רפורמה בחיסכון הפנסיוני במסגרת חוק ההסדרים. לפי הצעת החוק שאושרה, העובדים יוכלו לבחור סוכן ביטוח אישי או להתקשר עצמאית מול הגופים הפנסיונים ובכך לחסוך לעצמם חלק מעלות דמי הניהול. עוד קובעת הצעת החוק, כי המעסיקים הם אלה שיישאו בעלות התפעול הפנסיוני ולא העובדים באמצעות סוכן מטעמם.

ועדת הכספים

ועדת הכספים אישרה סופית: המעסיקים יישאו בעלות תפעול החיסכון הפנסיוני

הרקע: עלויות התפעול של המעסיק ממומנות על ידי דמי הניהול של העובדים

במשרד האוצר זיהו בעיה בהתקשרות בין המעסיקים לבין סוכני הביטוח. ולכן ניסו לקדם, במסגרת חוק ההסדרים, שורה של רפורמות מבניות בחיסכון הפנסיוני ולהגדיר מחדש של מערכת היחסים בין העובד, סוכן הביטוח והמעסיק.

בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה, על כל מעסיק חלה חובה להפקיד בעבור עובדיו כספים לחיסכון פנסיוני. חישוב הזכויות שמגיעות לכל עובד, הפקדת הכספים בגופים המוסדיים השונים
וביצוע בקרות על נכונות ההפקדה כרוכים בעלות כספית. בשל העלויות האמורות, מעסיקים רבים מתקשרים עם סוכנויות ביטוח לשם הענקת שירותי שיווק פנסיוני לעובדיהם וביצוע פעולות באותם מוצרים.

סוכנויות הביטוח מספקות למעסיק שירותי תפעול, לעיתים קרובות ללא כל תמורה. התקשרות זו מתאפשרת מאחר שהעמלות שמשולמות על ידי הגופים המוסדיים לסוכנות הביטוח מתוך דמי הניהול שנגבים מהלקוח מגלמות למעשה גם את עלויות התפעול האמורות.
כפל תפקידים זה מעורר קשיים רבים. סוכן ביטוח שמחויב להציע לעובד את החיסכון הפנסיוני שמתאים לו ביותר ולדאוג לענייניו בכל תקופת הביטוח מחלק את זמנו בין שירות השיווק שהוא נותן לעובד לשירותי התפעול שהוא מספק למעסיק של אותו עובד.

בסופו של יום, עלויות התפעול של המעסיק ממומנות על ידי דמי הניהול של העובדים. לאור האמור, מוצע לקבוע שסוכן ביטוח פנסיוני לא יהא רשאי לספק שירותי תפעול למעסיק שהסוכן מקבל עמלה בעד אחד מעובדיו. ביצוע הפרדה בין שירותי תפעול, הניתנים למעסיק, לבין שירותי שיווק פנסיוני הניתנים לעובדים, תאפשר לעובד לבחור באופן חופשי בבעל רישיון, תצמצם ניגוד עניינים של סוכן הביטוח הפנסיוני ושל המעסיק, תעודד תחרות בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני ותוזיל עלויות דמי ניהול לעובד. (מקור משרד האוצר)

הבעיה: החיים הם לא שחור או לבן

משרד האוצר קרא להפרדה מלאה בין שירותי השיווק והתפעול אותם מעניקים סוכני הביטוח למעסיק ולעובדיו אך בדומה לתקנות העוסקות בממשק המעסיקים התעלמו באוצר מהמציאות בשטח. כזכור, שאף האוצר שהחל מינואר הקרוב מעסיקים להם יש יותר מעשרה עובדים יעברו לדווח בפורמט אחיד בהתאם לתקנות החדשות. לאחר שהבינו באוצר שהמעסיקים עדיין אינם ערוכים לישום התקנות, הוחלט כי בשלב הראשון רק מעסיקים להם יש יותר מ- 50 עובדים יעברו לדווח בפורמט החדש.

גם בהפרדת שירותי השיווק והתפעול לא נגעו במשרד האוצר בכל הנקודות, לדוגמא מה יקרה במצב שבו סוכן הביטוח מקבל כבר היום תשלום חודשי מהמעסיק עבור שירותי התפעול  האם במצב שכזה אסור לסוכן הביטוח לשווק מוצרים לעובדים? ומה לגבי מצב אחר שבו עובד לא בחר לעצמו סוכן אישי, האם תפקידו של המעסיק לדאוג לו לסוכן בררת מחדל?

ההחלטה : כולם זוכים

בהחלטה משותפת של משרד האוצר, לשכת סוכני הביטוח, יו"ר ההסתדרות ויו"ר ארגוני המעסיקים הוחלט על הצעדים הבאים:

עלות תפעול הסדר פנסיוני

מוסכם כי המעסיק יישא בעלות התפעול של ההסדר הפנסיוני של עובדיו. העלות תעמוד על שיעור של 0.6% + מע"מ מההפרשה החודשית לביטוח פנסיוני של העובד ובכל מקרה לא פחות מסך של 10.5 שקלים פלוס מע"מ לעובד לחודש. העלות השקלית תעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.

לדוגמא, העלות החודשית עבור עובד עם שכר חודשי של 6,000 שקלים המפקיד לפנסיה 1,050 שקלים בחודש תעמוד על 10.5 שקלים ולא 6.3 שקלים.

חישוב עלויות תפעול

מוצר ברירת מחדל

במקום עבודה שבו קיים ארגון עובדים יציג, וארגון העובדים היציג לא בחר מוצר ברירת מחדל או במקום בו אין ארגון עובדים יציג, יחויב המעסיק בבחירת מוצר ברירת מחדל לעובדים חדשים. בחירת מוצר ברירת המחדל על ידי ארגון העובדים היציג או על ידי המעסיק יבוצע במסגרת הליך תחרותי על בסיס עקרונות שיפיץ אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

הפחתת עלות התפעול מדמי הניהול של המבוטח

הצדדים מסכימים כי יש לפעול להפחתת עלות התפעול, מדמי הניהול המשולמים על ידי המבוטחים וכן כי סוכן הביטוח לא יגבה מהמבוטח עלויות תפעול ובכלל זה עלות עבור ממשק מעסיקים, לצורך כך: לשכת סוכני הביטוח ופורום מנהלי ההסדרים ינחו את החברים אצלם לפנות לכל המעסיקים, המקבלים שרות מהם,  במטרה לעדכן את ההסכמים עמם ולהוריד את דמי הניהול  בביטוח הפנסיוני לכל עובד בשיעור התשלום של המעסיק וכן לא לגבות עלויות תפעול נוספות מהמבוטחים.

אישור המתווה

בתיווך יו"ר ועדת הכספים הגיעו יו"ר ההסתדרות ויו"ר נשיאות ארגוני המעסיקים להסכם שייטיב עם החיסכון הפנסיוני של העובדים

בחירת סוכן פנסיוני

הצדדים מסכימים בזאת כי לכל עובד/ת יש זכות מלאה לבחור את בעל הרישיון, וזאת בנוסף לזכותו לבחור את הגוף המוסדי שבו תהיה התכנית, את התכנית הפנסיונית, את מסלול התכנית, את מסלול ההשקעות וכל נושא אחר הקשור לתכנית הפנסיונית האישית של העובד/ת.

חובת מתן ייעוץ

ההסתדרות הכללית ונשיאות הארגונים העסקיים רואים חשיבות בנושא היעוץ הפנסיוני והזכות העומדת לכל עובד לקבלה. לאור האמור, בעת הצטרפות שיזם הלקוח לגוף מוסדי יחויב הגוף המוסדי להעניק לו יעוץ טרם ההצטרפות, באם הלקוח הוא בעל אחד או יותר מהמאפיינים הבאים.

 • לקוח פעיל בקרן ותיקה
 • לקוח שקיימת לו החרגה רפואית מכל סוג.
 • לקוח שמבוטח בביטוח מנהלים

זה עוד לא הסוף

למרות ההסכמה בין שלושת הארגונים ומשרד האוצר עדיין נדרשת עבודה רבה בשטח. משרד האוצר עתיד לפרסם הנחיות למעסיקים על האופן שבו יש לבחור מוצר בררת מחדל ונדרש להסדיר את נושא התשלום לסוכן הביטוח.

בפרק הבא: הצעת החוק מבקשת לקבוע מגבלות חדשות על גובה דמי הניהול ביוזמת. ח"כ מיכל בירן: "דמי הניהול הם הרוצח השקט של החיסכון הפנסיוני. בקצב הזה, מדינת ישראל מגדלת דור שלם של זקנים עניים. את מה שלא עשה השוק החופשי יעשה המחוקק. אנחנו נחתוך בחצי את דמי הניהול".

 

חוק ההסדרים, סיכום החלטה להפחתת עלויות ניהול המוצר הפנסיוני by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.

7 comments

 1. ואיך זה מתבטא בשיפור המצב של המבוטח?
  לדוגמא, אני משלם 0.6% +15% מרווחים בביטוח מנהלים.
  מה יקרה בסוף התהליך – אני אשלם 0.55% במקום 0.6%?

 2. נהדר, תודה רבה.
  כלומר אם עד היום הפקדתי לקרן פנסיה שהוצעה לי ע"י מנהל ההסדר של המעסיק ואני מעוניין לעבוד באופן ישיר עם קרן פנסיה אחרת בה קיבלתי הטבה משמעותית בדמי הניהול כל עוד אעבוד מולם ישירות אין למעסיק שום יכולת לעצור בעדי מלעשות זאת?

  כפי שאני מבין זאת המעסיק לא מעוניין "להתעסק" בהפקדות של כל עובד לקרן הפנסיה/ביטוח המנהלים שלו-מנהל ההסדר שלו עושה זאת עבורו. האם כעת הוא יצטרך אכן לבצע זאת לבד או שמנהל ההסדר מחויב לשמש עבורו כמסלקה?

  תודה רבה,
  שמעון

  • ערב טוב,

   מנהל ההסדר הפך להיות "סוכן מתפעל" ובאפשרותך לבחור האם לעבוד באמצעות סוכן ביטוח או להעביר את הכספים ישירות אל קרן הפנסיה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים