דף הבית / חדשות / חוק ההסדרים לשנת 2017 והפנסיה שלך

חוק ההסדרים לשנת 2017 והפנסיה שלך

גם השנה עוסק חוק ההסדרים בנושא הפנסיה: להלן עיקרי הדברים הנוגעים לפנסיית חובה לעצמאים, זקיפת הכנסה על כספי הפיצויים ופטור ממס רווחי על הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה כתוצאה ממכירת דירה שלישית.

בדומה לשנה שעברה, גם השנה עוסק חוק ההסדרים בנושא הפנסיה. פרקי החוק נוגעים בפנסיה בשלושה אופנים:

 • תיקון חוק פיצויי פיטורים וזקיפת הכנסה על הפקדת כספי פיצויים העולים על התקרה
 • פנסיית חובה לעצמאים
 • פטור ממס רווחי הון על הפקדת רווחים ממכירת דירה שלישית בקופת גמל להשקעה

נבחן כעת את עיקרי הדברים המופיעים בחוק . להורדת חוק ההסדרים לשנת 2017

תיקון חוק פיצויי פיטורים וזקיפת הכנסה על הפקדת כספי פיצויים

לראשונה תתבצע זקיפת הכנסה על הפקדה לכספי פיצויים והשלמת כספי פיצויים העולים על הפקדה מתקרה של 32 אלף שקלים. משיכת סכומי הפיצויים שנזקף עליהם מס במועד ההפקדה לא תהיה חייבת במס פעם נוספת למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על  הרווחים שנצברו.

עובד שיהיה מעוניין למשוך בגיל הפרישה את אותם כספי פיצויים כקצבה חודשית ייהנה מפטור מוחלט ממס מכיוון שסכומים אלה ייכללו בהגדרת כספי קצבה מוכרת הפטורה ממס ללא תקרה.

בנוסף נקבע כי בסיום עבודה כספי הפיצויים ייועדו לרצף קצבה אלא עם בחר העובד אחרת באמצעות טופס 161א.

לקריאה נוספת : מיסוי פיצויים ורצף קצבה

פנסיית חובה לעצמאים

החל מינואר 2017 יש פנסיית חובה לעצמאים במדינת ישראל. החובה להפקיד חלה על עצמאים שעומדים בכללים הבאים:

 • עברו את גיל 21
 • הם מתחת לגיל 60
 • למעט עצמאים שבשנת 2016 כבר מלאו להם 55 שנים
 • חלפו כבר ששה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף

גובה ההפקדה מוגבל בשכר הממוצע במשק, כאשר את ההפקדה יש לבצע באופן הבא:

אחוזי פנסיה לעצמאים

לחישוב הפקדה לפנסיה ניתן להיכנס למחשבון פנסיית חובה לעצמאים

עצמאים שלא יפקידו לפנסיה בהתאם לחוק יקנסו ב- 500 שקלים. קנס זה צפוי להתעדכן מידי שנה.

האם שכיר שהוא גם עצמאי יהיה חייב להפקיד לפנסיה?

מתשלומים שחייב עצמאי להפקיד לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף קטן (א), ינוכו תשלומים שהפקיד העצמאי או שהופקדו בעדו בשל הכנסתו המבוטחת.

שכיר שהוא גם עצמאי ומפקיד לפנסיה על ההכנסה ממקום העבודה יהיה חייב בהפקדה לפנסיה כעצמאי רק במידה והפקדה שלו ממקום העבודה נמוכה מחובה שחלה עליו כעצמאי.

לדוגמא, ניקח שכיר בעל שכר חודשי של 4,000 שקלים המפקיד לפנסיה יחד עם מעסיקו 720 שקלים מידי חודש.

במידה וכעצמאי הוא חייב להפקיד 850 שקלים מידי חודש נקזז את שני הסכומים 850-720 כך שיהיה עליו להפקיד רק 130 שקלים.

תשלומים לפנסיה יופקדו לא יאוחר מתום שנת המס

עוד בחוק ההסדרים בנושא פנסיה לעצמאים: אפשרות לעצמאים למשוך חלק מכספי הפנסיה במצב של אבטלה והקטנת אחוזים לתשלום לביטוח לאומי המרוויחים עד ל- 60% מהשכר הממוצע במשק. לקריאה נוספת

פטור ממס רווחי על הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה כתוצאה ממכירת דירה שלישית

השנה הושק מוצר חדש בשוק החיסכון הפנסיוני, קופת גמל להשקעה. הפקדות לקופת הגמל להשקעה מוגבלות בתקרה שנתית של 70,000 שקלים לאדם, למעט מקרה שבו בחר אדם להפקיד לקופת גמל להשקעה את רווחי המכירה של דירה שלישית שברשותו, בתמורה להפקדה הוא יקבל פטור ממס רווחי הון על רווחים שיצטברו בקופה.

במטרה להגדיל את מלאי הדירות בשוק, יתאפשר למוכרי דירה שלישית להפקיד את הרווחים בגין מכירת הדירה בקופת הגמל להשקעה. רווחים אלה יהיו פטורים ממס רווח הון במידה ויעמדו בתנאים שנקבעו.

מי יכל להפקיד בקופת גמל להשקעה יותר מ- 70 אלף שקלים?

 • מי שמכר דירה שהיתה בבעלותו לפני 31.12.2016 לרוכש תושב ישראל שיש לו לכל היותר דירה אחת
 • הדירה שנמכרה היתה חייבת במס הדירה השלישית החדש
 • סך ההפקדות הוא נמוך מבין 2.5 מליון שקלים או התמורה ממכירת הדירה

מי יכל למשוך את הכספים מקופת הגמל להשקעה בפטור מס רווחי הון?

 • חלפו 5 שנים לפחות ממועד התשלום הראשון של סכומים לאותו חשבון
 •  החוסך הגיע לגיל 60
 • היחיד הציג את אישור המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, שלא רכש דירת מגורים, במישרין או בעקיפין, מיום 16 בדצמבר 2016 ועד 5 שנים ממועד התשלום הראשון של סכומים לחשבון

שימו לב ! יראו יחיד ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים כרוכש אחד לצורך הבחינה האם נרכשה דירה נוספת במהלך התקופה.

חוק ההסדרים לשנת 2017 והפנסיה שלך by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

12 comments

 1. (5) טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975, או שטרם מלאו שנתיים מהיום שבו החל לקבל הכנסה מעסק או משלח יד.

  לפי המוצע יוחרגו מתחולת החוק סוגים של עצמאים כמפורט בסעיף 3. בין השאר נקבע שבשנתיים הראשונות לפתיחת העסק לא תחול חובת הפקדה על מנת להקל בתקופה הקשה מבחינה כלכלית של פתיחת העסק.

  בכתבה נרשם חצי שנה…

  • ערב טוב מאור,

   בנוסח של חוק ההסדרים שנמצא בידי, מופיע רק החלק הראשון.
   יכל להיות שלקחת את הנוסח שלך מהצעת החוק?

 2. שלום רב.
  אני עומד לפני פרישה ואמור לקבל סכום חד פעמי עבור פדיון ימי מחלה.
  חשבתי לבקש מהמעביד להפקיד את הסכום הזה בקופת גמל כדי לדחות את תשלום המס.
  האם הטלת מס על פיצויים הופכת את המהלך הזה למיותר?

  • בוקר טוב,

   מענק ימי חופשה לא נחשב כמענק פיצויים, בכל אופן גם הפקדת כספי פיצויים לקופת גמל לא יסייע לברוח מהמס.
   עליך לבצע פריסת מס באמצעות טופס 116 ג כדי להקטין את תשלומי המס הן על הפיצויים והן על ימי החופשה https://pensuni.com/?p=3023

 3. שלום רב,

  בחלק מההסברים באתרים שונים, כתוב שעצמאי שהכנסתו פחות ממחצית השכר פטור מחובת הפקדה לפנסיה.

  האם נכון??

 4. בחלק מהאתרים, כתוב שעצמאי שהכנסתו פחות ממחצית השכר הממוצע, פטור מהפקדה לפנסיה. נכון?

  • יכל להיות שזבה הופיע בהצעות המוקדמות של החוק, בחוק ההסדרים מופיעות רק החרגות המעודכנות כאן לגבי גיל ומועד הקמת העסק.

 5. שלום נדב,

  האם ידוע לך האם עצמאי עוסק מורשה בישראל שאינו תושב ישראל, גם כן מחויב להפקיד לפנסיה חובה?
  אם כן, לאיזו קופה ניתן להפקיד?

 6. האם הפטור ממס רווחי הון על מכירת דירה שלישית זה רק לגבי דירות שנמכרו בעבר או שינתן גם למכירה עתידית ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: