דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / הטיפול בכספי הפיצויים בשנת 2017

הטיפול בכספי הפיצויים בשנת 2017

בשנת 2017 נכנסו לתוקף מספר שינויים הנוגעים למרכיב פיצויי הפיטורים. החל מזקיפת הכנסה על כספי פיצויים ועד מעמד הפיצויים בסיום עבודה

זקיפת הכנסה על פיצויים העולים על התקרה

כהמשך ישיר לחוק ההסדרים משנת 2016 בו הוקטנה תקרת השכר שהפקדות המעסיק העולות עליה ייזקפו כהכנסה בידי העובד, בחוק ההסדרים השנה נקבע לראשונה כי גם הפקדה לפיצויים העולה על התקרה תהייה חייבת בזקיפה.

תקרת ההפקדה השנתית לפיצויים שאינה חייבת במס לשנת 2017 עומדת על הנמוך מבין השניים (הפקדה חודשית בסכום של 2,667 שקלים או 8.33% מהמשכורת החודשית המבוטחת, הנמוך שבהם).

2017

מקור pixabay

תקרת ההפקדה השנתית לפיצויים

 • 32,000 שקלים לשנה
 • משכורת חודשית מבוטחת

כך לדוגמא עובד עם שכר חודשי של 10,000 שקלים המעסיק יכל להפקיד עבורו לרכיב הפיצויים עד 833 שקלים בחודש.

מעסיק אשר שילם, למרכיב הפיצויים בקופת גמל סכום העולה על התקרה, יזקוף את שווי הטבה לצרכי מס הכנסה וביטוח לאומי בסכום שבו עלתה ההפקדה לרכיב על התקרה.

בעבר במועד משיכת הפיצויים העולים על תקרת הפיצויים השנתית שילם העובד מס שולי, כעת כבר במעמד ההפקדה כספי הפיצויים העולים על התקרה יהיו חייבים במס שולי ובדמי ביטוח לאומי. בנוסף, במועד המשיכה הכספים יהיו חייבים במס של 15% על הרווח הנומינלי.

השינויים במעמד כספי הפיצויים

עד 2016 אחרי 2017
הפקדת פיצויים פטורים ממס הפקדת פיצויים העולים על תקרת ההפקדה חייבים במס שולי ובתשלום ביטוח לאומי
משיכת פיצויים העולים על התקרה השנתית (כיום 12,200) חייבים במס שולי חייבים במס שולי
משיכת פיצויים העולים על תקרת ההפקדה חייבים במס שולי חייבים בתשלום מס 15% רווח נומינאלי

הפקדת פיצויים לקרן פנסיה ותיקה

מי שהפקיד רק לקרן פנסיה ותיקה סכום העולה על התקרה שנקבעה, לא יחויב במס במועד ההפקדה.
אך אם הייתה מלבד ההפקדה לקרן הותיקה הפקדה לקופה נוספת, יחויב העובד במס במועד ההפקדה בהפרש שבין מלוא הסכום המופקד בקופות הגמל לגבוה מבין התקרה או הסכום המופקד בקרן ותיקה.

טיפול בפיצויים בסיום עבודה

קביעת תקרה להשלמת פיצויים בסיום עבודה

ניתן לבצע הפקדה בקופת גמל לקצבה לטובת השלמת פיצויים. השלמת פיצויים היא השלמה עד גובה השכר המבוטח כשהוא מוכפל בתקופת העבודה שבה הפקיד המעביד לקופת גמל לקצבה בגין אותו עובד, בניכוי הסכומים הצבורים בכל קופות הגמל.

הפקדה כאמור ניתן לייעד לקצבה. הפקדה מעבר לתקרת ההשלמה לפיצויים (שכר מבוטח או 32,000 שקלים הנמוך שבהם), תחויב במס כבר במועד ההפקדה או במועד תשלומה על ידי המעסיק.

האם זהו סופם של מענקי הפרישה המוגדלים שהופקדו לרצף פיצויים? יש לכם פתרון יצירתי לבעיה, ספרו לנו בתגובות

הטיפול בכספי פיצויים העולים על תקרת ההשלמה בטופס 161

טופס 161, או הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, הוא הטופס אותו מגישים לעובד בסיום עבודה. בטופס מפורטים כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד.

בכל הפקדה של סכום חד פעמי להשלמת פיצויים יצורף לדיווח של המעסיק בטופס 161 חישוב ההשלמה והסכום ששולם בגינו מס.

כדי למנוע תשלום מס כפול במועד משיכת הכספים, המעסיק יצרף לטופס 161 נספח שכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שעליו בוצעה זקיפת הכנסה.

סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחויב במס יירשם בטופס 161 בחלק ח'  בצמוד לשם המשלם יצויין הסכום שחוייב בשווי למס.

161-3

למידע נוסף על אופן מילוי טופס 161

מעמד כספי הפיצויים העולים על תקרת ההשלמה בסיום עבודה

בניגוד לכספי פיצויים העולים על תקרת הפיצויים השנתית (כ – 12,200 שקלים בשנה) החייבים במס במועד המשיכה ולצורך הקטנת המס או התחשבנות על המס בעתיד ניתן לבצע בחירה באחד הרצפים או פריסת מס. הטיפול בכספי הפיצויים העולים על תקרת ההשלמה (32,000 שקלים או משכורת חודשית מבוטחת) פשוט יותר.

מכיוון ובמועד ההפקדה שילם העובד על הכספים מס שולי, לא נדרש כעת לבחור ברצף על כספים אלו והם יהיו חייבים בעתיד במס של 15% על הרווח הנומינלי בדומה להיוון קצבה מוכרת.

החלת רצף קצבה על עובד שפרש מעבודה

עד דצמבר 2016 ראה מס הכנסה בכל סכום פיצויים שנשאר בקופה ולא בוצע לגביו רצף קצבה, רצף פיצויים או פריסת מס כאילו נמשך והוא חייב במס המירבי. עובדים רבים לא היו מודעים למשמעות של מילוי הטופס בסיום עבודה ונטו להשאיר את כספי הפיצויים למשיכה במועד מאוחר יותר.

עד 2016 אחרי 2017
עובד שלא מילא טופס 161א כאילו משך את כספי הפיצויים כאילו בחר ברצף קצבה

החל מינואר 2017, ברירת המחדל קובעת כי אם סך כספי הפיצויים שנצברו לזכותך בכל הקופות לקצבה אינו עולה על תקרה שנקבעה, מס הכנסה יראה כאילו בחרת לבצע רצף קצבה.
אלא אם תבחר באפשרות אחרת (כמו רצף פיצויים, פדיון, פטור או פריסה) ותודיע עליה למס הכנסה באמצעות טופס 161א.

כלומר , העובד לא יהיה צריך יותר לפנות לפקיד השומה ולבקש רצף קצבה וכספי הפיצויים יהיו מיועדים לרצף קצבה גם ללא אישור מס מפקיד השומה.

עד איזה סכום אין צורך לגשת יותר למס הכנסה?

אם סכומי הפיצויים שנצברו לרשותך (בקופות לקצבה) אינם עולים על סכום התקרה, אין צורך לפנות למס הכנסה בבקשה לרצף קצבה.
התקרה שנקבעה הנה הסכום הגבוה מבין:

 • 360,000
 • משכורת עד 32,000 ₪ כפול שנות העבודה

היתרונות והחסרונות ברצף קצבה אוטומטי

יתרון חיסרון
הימנעות מתשלום מס מירבי על כספי פיצויים לעובד שלא ידע שעליו למלא טופס 161א בסיום עבודה. הקטנת שנות פריסת המס האפשרית לעובד שיבחר למשוך בעתיד את הכספים – לקריאה נוספת
הטיפול בכספי הפיצויים בשנת 2017 by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.

29 comments

 1. שלום
  לדעתי הפקדת השלמת פיצויים לפני ניתוק יחסי עובד מעביד מעבר לתיקרת השלמת פיצויים חיב במס במועד ההפקדה,אך תשלום מענק פרישה לאחר סיום יחסי עובד מעביד לא חייב במס במועד ההפקדה ולכן מניתן לבצע רצף פיצויים.

  • שלום
   מסכים עם מה שדני גיגי רשם בתגובתו ומבקש להבהיר

   א. במידה והמעסיק הפקיד לקופת העובד השלמת פיצויים מעל התקרה, יחוייב העובד במס

   ב. קיימת חלופה שבה המעסיק משלם לעובד עצמו את ההשלמה לאחר סיום העבודה , ואף רשאי
   לשלם לו מענק מוגדל נוסף בגובה מכפלת שנות העבודה ,בסכום של עד 4 פעמים שכר
   ממוצע במשק.
   במועד התשלום ינכה המעסיק מס כחוק
   העובד רשאי, בסמוך לאחר קבלת המענק :
   – להפקיד את הנטו שקיבל בקופה
   – לפנות בבקשה ל"רצף פיצויים" לפקיד השומה
   – פקיד השומה יאשר הבקשה בגבולות התקרות המותרות, ויאשר למעסיק
   להחזיר את סכום המס שנוכה במקור+ ולהפקידו לקופה שפתח העובד

   • שלום,
    1.האם וותק ממעסיקים קודמים שעשיתי עליהם רצף פיצויים נחשב בספירת הוותק של המעסיק האחרון בחישוב התקרה להפקדת המענק מהמעסיק האחרון?

    2. האם כאשר אבצע חרטה מרצף הפיצויים וארצה למשוך את המענק אצטרך לשלם 15% מס נומינלי כפי שכתוב פה לגבי פיצויים הפיטורין? ובאופן כללי כיצד יחושב המס כשארצה למשוך את המענק?

    תודה רבה!

    • צהריים טובים,

     1. בסיום עבודה אצל המעסיק אחרון תהייה זכאי לפטור ממס בהתאם למשכורת אחרונה כפול הותק שצברת אצל כל המעסיקים (ולא יותר מהתקרה)

     2. לא. בקישור הבא מופיע הסבר לחרטה מרצף פיצויים שאינה במסגרת סיום עבודה אצל המעסיק האחרון. https://pensuni.com/?p=1458

     • תודה על התגובה.
      האם בפריסת מס גם לוקחים את הוותק של כל המעסיקים? האם ניתן לבצע פריסת מס על סמך וותק מכל המעסיקים?

   • תודה משה,

    המצב שאתה מתאר בסעיף ב' הוא מה שהיה קיים עד כה, איך זה מסתדר עם מה שפרסמו מס הכנסה :

    הפקדה מעבר לתקרת ההשלמה לפיצויים (שכר מבוטח או 32,000 ₪ הנמוך
    שבהם),תחויב במס במועד ההפקדה או במועד תשלומה על ידי המעסיק. השלמה זו אפשרית במועד הפרישה מהמעסיק ובהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. סעיף 3 (עמ' 4)

    https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2017/luah%20nikuim%202017.pdf

 2. במידה שבוצע רצף קצבה אוט' ולקוח לא פדה את כספי הפיצויים הפטורים. לאחר חמש שנים שירצה לפדות האם יוכל?
  הרי שניתן לבצע חרטה מרצף קצבה לזמן מוגבל.

 3. לגבי זקיפת מס על פיצויים(וגם קרן השתלמות) מעל התקרה. המעסיק שלי מפריש לי על כל השכר ולכן יוצא שסה"כ יש לי זקיפת מס של כמה אלפי ש"ח(!) ואני משלם מס שולי גבוה+ב.ל. יוצא כ 60% מס. בדיוק כמו על השכר שלי. לכן ביקשתי מהמעסיק להפריש לי לפנסיה (והשתלמות) רק עד התקרה המזכה במס והשאר פשוט להוסיף לי בברוטו. מעסיק קודם עשה לי את זה. המעסיק הנוכחי אמר שבגלל שינויים בפנסיה ב2017 כבר לא ניתן לעשות זאת.
  האם זה נכון? או שאולי זאת עצלות/חוסר נכונות של אשת השכר והיא "מערבבת" אותי?
  תודה.

 4. שלום נדב,
  איך עובד המיסוי של משיכת פיצויים מעל תקרת הפטור?
  במידה ואני לא עובד כלל ב 2017, ומעוניין למשוך את הפיצויים החייבים שנצברו לי לאורך השנים (את הפטורים כבר משכתי בכל סיום עבודה) שנמצאים כרגע בסטאטוס של "רצף קיצבה" האם אשלם מס לפי מדרגות המס הרגילות ואוכל לנצל את נקודות הזיכוי ואת מדרגות המס הנמוכות(בהנחה שזו הכנסתי היחידה בשנה זו)?

  האם אחוייב גם בתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות או שמדובר על מס הכנסה בלבד?

  תודה מראש

  • שלום אורן,

   פרטתי ברחבה את נושא החרטה מרצף קצבה בפוסט יעודי, בעקרון החררטה תקטין לך את האפשרות לבצע פריסת מס וכך תשלם היום את המס על כספי הפיצויים בהתאם למס השולי במועד המשיכה. לא נדרש לשלם ביטוח לאומי או מס אחר על הכספים. למידע נוסף על חרטה מרצף קצבה https://pensuni.com/?p=1063

 5. שלום נדב, תודה על האתר הנפלא!
  אבקש, אם תוכל, עזרה בהנחייה של צעדים ברורים מה לעשות במקרה שלי, שבו פוטרתי מעבודתי בדצמבר 2016 והחל מינואר 2017 אני עוסק מורשה.
  סוף סוף קיבלתי טופס 161 מהמעסיק האחרון על 4 שנות עבודתי אצלו. מה הלאה? מה עכשיו? למי פונים? כיצד אוכל למשוך את כספי הפיצויים בפטור ממס על מנת לאפשר לעצמי קצבת מחיה ראשונית בזמן הקמת העסק החדש?
  המון תודה מראש!!! בתקווה שתצליח לעזור לי לעשות סדר בבלאגן…

  • ערב טוב,

   עליך לפנות לחברה שבה מתנהל החיסכון שלך עם טופס 161 ואם מכתב שחרור כספים המופנה לחברה לצורך משיכת הכספים. בכל חברה ישנם נהלים נוספים לגבי הטפסים אותם תידרש לצרף (לדוגמא אישור ניהול חשבון בנק, תעודת זהות ומילוי טופס פדיון).
   שים לב לתאריך שעל גבי הטופס 161 יתכן ותידרש לגשת לפקיד שומה לקבלת אישור מס עדכני.

   • תודה על התגובה! באיזה שלב אני אמורה לגשת לפקיד שומה לקבל פטור ממס?

    • בוקר טוב,

     יכל להיות שאת פטורה ממס, את צריכה לראות בטופס 161. במידה ומופיעה שאת חייבת במס את צריכה לגשת עם טופס 161א למס הכנסה.

     • ממש לא נעים לי להטריד אותך, אבל אין לי מושג את מי אפשר לשאול 🙁
      בסעיף י"א יש רובריקות ל:
      2. סה"כ מענק המשולם בעת פרישה,
      3. סכום המענק הפטור ממס לפי סעיף…,
      4. סכום המענק החייב במס –
      כל הנ"ל מכילים סכומי כסף שגדולים מ-0.
      ובנוסף:
      5. מסכום המענק החייב במס ניכיתי (וכאן כתוב 0%).
      6. הודעתי לקופה כי עליה לנקות 0.0%…

      נראה שמדובר על סכום כל הפנסיה שהצטברה לי, לא רק על הפיצויים. אז איך אני יכולה לדעת אם הסכום של הפיצויים שאני רוצה למשוך חייב במס או לא?

      תודה ענקית, וסליחה על הטרחה!

      • בוקר טוב,

       טופס 161 מתייחס רק לכספי הפיצויים ונראה שאת לא חייבת במס על כספים אלו. משיכת יתר הכספים (כספי התגמולים) חייב במס של 35%.

       • אם כך, זאת הייתה הטעות שלי. חשבתי שהסכום המצוין שם הוא כל כספי התגמולים.

        תודה ענקית על ההבהרה!

 6. הי נדב. תודה רבה על בלוג מקצועי ברמה מהגבוהות בארץ! ריספקט!
  שאלה –
  לאור התיקון המתבקש והמשמח שמעכשיו כספי פיצויים מיועדים כברירת מחדדל לרצף קיצבה גם אם הפורש לא מעדכן את מס הכנסה. האם ידוע לך אם ניתן לבקש את הדבר גם רטרואקטיבית ?
  לפני 12 שנים פוטרתי מעבודה ולא הייתי מודע לצורך בהגשת 161א למס הכנסה על כספי הפיצויים. כשהבנתי זאת באיחור של שנים – מס הכנסה סרב לאפשר לי רצף קיצבה רטרואקטיבי וניתנה לי רק האפשרות למשוך אותם עם תשלום מס שולי. גם פנייה לנציבות מס הכנסה לאישור לפנים משורת הדין – לא הועילה. בינתיים לא משכתי
  האם עכשיו אוכל לנסות שוב לדעתך ?
  יש לך עצה בנושא ?

  • צהריים טובים מעיין,

   לא ידוע לי על פטור גורף עבור הכספים שלא הוגש עבורם טופס 161א בעבר. למיטב ידיעתי מס הכנסה דורש תשלום מס שולי על הכספים.
   האפשרות שיש לך היא השארת הכספים לגיל פרישה בתקווה שהשארת הכספים לא תפגע בפטור שתקבל בעתיד על הקצבה. לך תדע אולי בעתיד ינתן אישור רטוראקטיבי.

   • תודה… ואם במקרה אמצא את עצמי שנה הבאה לא עובד כל השנה. האם אוכל גם אז למשוך את הכספים במס שולי שיהייה למעשה אפס. מה מש הכנסה עושה במקרה כזה ?

 7. שלום לך נדב

  תודות על מידע מקצועי ועדכני !
  שתי שאלות
  1. אם עבדתי בעבר במקום עבודה, פוטרתי ממנו ולא קבלתי את כספי הפיצויים כלל (המעביד לקח אותם אליו חזרה) – האם בעת פרישתי ממקום העבודה האחרון (בו משלמים לי פיצויים והשלמות וכל הנדרש) אני יכול לבקש לקבל פטור ממס על הותק באותם מקומות עבודה קודמים ?
  2. אם יש לי פיצויים בקופה הונית ואני מקבל השלמת פיצויים מהמעסיק – האם אני יכול לבצע רצף פיצויים על הסכום שנשאר בקופת הפיצויים ההונית ולמשוך את השלמת הפיצויים שהמעביד משלם לי ? האם אני יכול למשוך רק את ההשלמה הפטורה ממס של המעביד ואת השאר להפקיד לרף פיצויים בקופה ההונית יחד עם הכסף שכבר שם ?
  תודה רבה מראש ובכלל
  בועז

  • ערב טוב בועז

   1. לא ניתן לנצל את הפטור הנל על מעסיקים עתידים. העובדה שלא משכת את הפיצויים תשמש אותך בעתיד שתקבל את פנסיית הזקנה.
   2. במידה ובחרת ברצף פיצויים אתה לא יכל למשוך פיצויים פטורים. כלומר תצטרך לשלם את המס על השלמת כספי הפיצויים שתקבל מהמעסיק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים