דף הבית / דיני עבודה / באיזה מקרים עובד שהתפטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים

באיזה מקרים עובד שהתפטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים

האם מגיעים פיצויים לעובד שהתפטר מעבודתו, ובמידה וכן. כיצד יש לחשב את הפיצויים לעובד שהתפטר מעבודתו?

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר

חוק פיצויי פיטורים קובע כי מי שזכאי לפיצויי פיטורים הוא מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד ופוטר מעבודתו.
למרות זאת ישנם מקרים בהם מגיעים כספי פיצויים גם לעובד שהתפטר מיוזמתו.

נבחין בין שני מקרים, בהם העובד שהתפטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

 • מקרה שבו העובד אינו זכאי להשלמת כספי פיצויים אך הוא זכאי שכספי הפיצויים שנמצאים בקרן הפנסיה ישארו ברשותו.
 • מקרה שבו המעסיק יהיה חייב לבצע השלמת כספי הפיצויים כאילו העובד פוטר מעבודתו למרות שהעובד התפטר. והמעסיק ידרש לשלם פיצויים נוספים מעבר לכספים שנצברו בקופה.

מהי השלמת פיצויים?

השלמת פיצויים – השלמת סכום הפיצויים שנמצא בקופה לפי משכורת אחרונה כפול שנות העבודה.

ככלל עובד זכאי למשכורת אחרונה עבור כל שנת עבודה, במידה ובמהלך תקופת העבודה הפקיד המעסיק רק 6% לרכיב הפיצויים בכל חודש הרי שבסוף השנה נצברו בחיסכון 72% מסכום הפיצויים הנדרש.

במקרה זה על המעסיק להשלים בסיום עבודה את 28% הנותרים עבור כספי הפיצויים.

>>>איך תחשבו את הפיצויים לעובד שפוטר מעבודתו?

העובד זכאי לכספי הפיצויים אך אינו זכאי להשלמת כספי הפיצויים

במרבית המקרים גם אם התפטרת מעבודתך אתה זכאי שכספי הפיצויים שהופקדו לרשותך ישארו כחלק מהחיסכון הפנסיוני שלך.

במקרה שאתה חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כספי הפיצויים שנמצאים בחיסכון הפנסיוני יישארו ברשותך גם במידה ועזבת את העבודה. העובד יהיה זכאי לכספי הפיצויים שנמצאים בחיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) אך המעסיק לא ידרש לבצע השלמת כספי פיצויים.

כספי פיצויים במעמד סעיף 14 ניתן למצוא במרבית הסכמי העבודה. עובדים שלא חלים עליהם הסכמי עבודה חל עליהם צו הרחבה לפנסיית חובה.

ההפקדות ותשלומי המעביד בעבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה שבו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.

חשוב להבחין בין זכאות לפיצויי פיטורים לבין האפשרות למשוך את הכספים.

עובד החתום על סעיף 14 זכאי שכספי הפיצויים יישארו חלק מהחיסכון הפנסיוני שלו עד לגיל פרישה.

אך אין באפשרותו למשוך את כספי הפיצויים ללא אישור המעסיק.

לדוגמא,

רונן עבד במקום עבודה במשך שנתיים, לאחר מכן עזב את מקום עבודתו ובחר לעבור למקום אחר.

בשנה הראשונה הרוויח רונן, 8,000 שקלים בחודש מהם הפקיד לו המעסיק לפנסיה ולפיצויים. בשנה השנייה הרוויח רונן 10,000 שקלים לפנסיה ופיצויים.

כעבור שנתיים כאשר עזב רונן את העבודה עמדו לרשותו 18,000 שקלים ברכיב הפיצויים.

למרות שרונן התפטר מעבודתו הוא זכאי שכספי הפיצויים ישארו כחלק מהחיסכון הפנסיוני שלו עד לגיל הפרישה.

ישנם מעסיקים שמאפשרים לעובדים למשוך את כספי הפיצויים גם במידה והם עוזבים את העבודה. מעסיקים אחרים יבקשו חזרה את כספי הפיצויים במידה ותבחרו למשוך את כספי הפנסיה שלכם לפני גיל פרישה.

תקנה חדשה : אין עוד צורך בהצגת אישור שחרור כספי פיצויים בסיום עבודה

תקנה חדשה קובעת כי במידה וחלפו ארבעה חודשים ממועד סיום העבודה, והמעסיק לא עדכן את הקרן לגבי מעמד כספי הפיצויים יהיה באפשרותך למשוך את כספי הפיצויים גם עם התפטרת מעבודתך ואין ברשותך מכתב שחרור כספי פיצויים.

תקנה זו נכנסה לתוקף בחודש יולי 2018 והיא תחול גם על עובדים שסיימו לעבוד לפני חודש זה.

במידה וסיימת לעבוד לפני יולי 2018 ואין ברשותך אישור שחרור פיצויים החל מחודש נובמבר 2018 באפשרותך למשוך את כספי הפיצויים ללא אישור המעסיק.

סיימת לעבוד אחרי יולי 2018 ואין ברשותך אישור שחרור פיצויים. במידה ותוך 4 חודשים ממועד סיום העבודה מעסיקך לא יציג אישור בית משפט להחזרת הפיצויים תוכל למשוך את הכספים ללא אישור המעסיק.

>>>לקריאה : תיקון 21 : שחרור כספי הפיצויים במידה והמעסיק לא הודיע אחרת

העובד זכאי לכספי הפיצויים והמעסיק נדרש לבצע השלמת כספי פיצויים

ישנם מקרים בהם גם עובד שהתפטר מעבודתו יהיה זכאי לפיצויי פיטורים ובנוסף להשלמת כספי הפיצויים מהמעסיק וזאת בתנאי שהשלים לפחות שנת עבודה אצל המעסיק. מקרים אלו מפורטים בחוק פיצויי פיטורים

 • סעיף 4 – עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
 • סעיף 6 – התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי. התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים.
 • סעיף 7- התפטרות של הורה. התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה. המקרה יתקיים גם במקרה של אימוץ או אמנה.
 • סעיף7א- התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
 • סעיף 8 – התפטרות לרגל העתקת מגורים. לישוב חקלאי – מישוב שאינו חקלאי, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת
 • סעיף 9 – אי חידוש חוזה עבודה
 • סעיף 11- התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים
 • סעיף 11א- פיצויים למתגייס למשטרה או לשירות צבאי סדיר או שירות לאומי או שירות אזרחי.
 • סעיף 11ה- התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה. כלומר גבר שהגיע לגיל 67 או אישה שהגיעה לגיל 62.

מקרים נוספים מפורטים בחוק פיצויי פיטורים – לקריאה

לדוגמא,

חנית עבדה במקום עבודה במשך שנה וחצי, לאחר חופשת הלידה בחרה להישאר בביתה כדי לטפל ברך הנולד.

חנית הרוויחה 10,000 שקלים בשנה ובחיסכון הפנסיוני שלה נצברו בכספי הפיצויים 9,000 שקלים.

המעסיק נדרש להשלים לה פיצויים עבוד שנה וחצי עבודה, 15,000 שקלים.

כלומר על המעסיק לשלם לה בסיום עבודה עוד 6,000 שקלים.

>>>האם כספי הפיצויים חייבים במס? כיצד תקטינו את המס על כספי הפיצויים?

באיזה מקרים אני זכאי להשלמת פיצויים?

התחלת לעבוד והמעסיק לא הפקיד מייד לפנסיה

צו ההרחבה מחייב את המעסיק להפקיד לעובד חדש תוך חצי שנה מתחילת עבודתו לפנסיה. בסיום עבודה חסרים בקופת הפיצויים 6 חודשי עבודה. במידה ואתה זכאי להשלמת כספי פיצויים על המעסיק לשלם את הפיצויים החסרים עבור ששת החודשים.

המעסיק מפקיד לפנסיה 6% לרכיב הפיצויים

המעסיק חייב להפקיד לפנסיה מידי חודש 6% מהשכר עבור רכיב הפיצויים. כלומר לאחר שנת עבודה נצברו בקופה 72% מכספי הפיצויים. במידה ואתה זכאי להשלמת כספי פיצויים על המעסיק לשלם את הפרש 28% כפול שנות הוותק בעבודה.

>>>קריאה נוספת – כמה צריך להפקיד לפיצויים 6% או 8.33%?

רכיבי שכר שעליהם המעסיק לא הפקיד לפנסיה

ישנם רכיבי שעליהם אין חובה להפקיד לפנסיה, לדוגמא עמלות מכירה. אך רכיבי שכר אלו חייבים בתשלום הפיצויים בסיום עבודה. ולכן גם במידה והמעסיק הפקיד לכם 8.33% לכספי הפיצוייים הוא נדרש להשלמת הפיצויים בסיום עבודה.

>>>איך תחשבו את הפיצויים לעובד שפוטר מעבודתו?

האם זכאי דרק שראפ לפיצויים?

נבחן כעת את הזכאות לפיצויי פיטורים באמצעות דוגמא,

שחקן הכדורסל דרק שארפ, לשעבר קפטן מכבי תל אביב ועוזר המאמן שלה בחן האם הוא זכאי לתבוע את קבוצתו לשעבר על פיצויי פיטורים.

דרק שארפ היה מועסק כעוזר מאמן הקבוצה, החליט לסיים את עבודתו במועדון ולחזור חזרה לארצות הברית לאחר שהצעה לחידוש חוזהו כללה הפחתה ניכרת בשכרו. השחקן לשעבר פנה לאחרונה לאיגוד השחקנים במטרה לבדוק האם הוא זכאי לפיצויי פיטורים מקבוצתו. (לידיעה המלאה)

דרק שארפ

צולם על-ידי אבי קדמי

האם אכן זכאי דרק שראפ לפיצויים?

דרק שארפ סרב להצעת הקבוצה להמשיך במשרת עוזר המאמן אשר ביקשה ממנו לקצץ בשכרו. לפי דבריו של ניר אלון יו"ר איגוד השחקנים כפי  שהובאו בוואלה "הטענה של שארפ היא שהציעו לו סכום מופחת מאשר בעונה הקודמת, לכן לטענתו זה דומה לזה שפיטרו אותו. אז עכשיו הוא רוצה פיצויי פיטורין". לפי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים:

התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים. (סעיף 11א)

באיזה מקרים עובד שהתפטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

5 comments

 1. שלום רב,

  לגבי סעיף 14 – ברור העניין לגבי הכספים בקרן הפנסיה (לרוב 6% פיצויים). מה קורה לגבי היתרה של 2.33% המופרשים לקרן פיצויים (נניח אפילו כללית) ? הפרשה שוטפת זאת מופיעה בפירוט בתלוש השכר.
  האם גם כספים אלו שייכים לעובד במידה והתפטר ?
  להבהרת דבריי, אינני מדבר על השלמת פיצויים בגין גידול השכר לאורך השנים.

  תודה,
  אודי

  • בוקר טוב,
   הסכמי עבודה רבים מחייבים את המעסיק להפקיד בנוסף ל- 6% בקרן הפנסיה גם 2.33% שבדרך כלל מופקדים לקופת גמל.
   גם על כספים אלו חל סעיף 14 והם שייכים לעובד בסיום עבודה.
   חשוב לזכור כי גם כספי פיצויים שהופקדו בקופת גמל לאחר שנת 2008 ניתן לייעד לרצף קצבה בסיום עבודה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: