דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / איך תקטינו את המס שתשלמו על הפיצויים? חישוב המשכורת האחרונה לפרישה והגדלת מענק הפרישה

איך תקטינו את המס שתשלמו על הפיצויים? חישוב המשכורת האחרונה לפרישה והגדלת מענק הפרישה

מענק פרישה ופיצויי פיטורים זכאים לפטור ממס ואפשרויות שונות לדחיית תשלום המס. מילוי נכון של טופס 161 על ידי המעסיק ומילוי טופס 161א יאפשרו לכם לנצל את מלא הזכויות להקטנת המס  בסיום העבודה.

מענק הפרישה ופיצויי פיטורים פטורים ממס כל עוד הם עומדים בכלל של משכורת אחרונה כפול ותק ונמוכים מהתקרה השנתית שעומדת בשנת 2018 על 12,230 שקלים. בניגוד למשכורת ולתשלומים נלווים, עליהם חייבים במס שולי בסיום עבודה. בקבלת מענק פרישה באפשרותך לנצל את הפטור ממס על משיכת הפיצויים או לבצע פעילויות אחרות לצורך דחיית המס (רצף פיצויים, רצף קצבה או פריסת הכנסה)

מכיוון ובאפשרות העובד לדחות את תשלום המס על הפיצויים, כדאי לו "להעביר" כמה שיותר תשלומים בסיום העבודה משכר עבודה למענק הפרישה.

נראה כעת איך באפשרות העובד להקטין את המס שישלם על מענק הפרישה בסיום העבודה במספר דרכים.

הגדלת המשכורת החודשית האחרונה לצורך חישוב מענק הפיצויים והגדלת המענק המשולם בסיום עבודה על חשבון תשלומים המועברים במשכורת האחרונה יבוצעו על ידי המעסיק באמצעות טופס 161.

הפניית מענק הפרישה לרצף פיצויים ובחירה באפשרות להגדלת הפטור ממס יבוצעו על ידי העובד באמצעות טופס 161א.

המשכורת החודשית לצורך חישוב מענק הפיצויים

למשכורת החודשית כפי שהיא רשומה בטופס 161 ישנה השפעה קריטית על גובה הפטור ממס אותו תקבלו על כספי הפיצויים. הקפדה נכונה על אופן חישוב הסעיף בטופס תאפשר לכם לקבל בהמשך פטור גבוה יותר על כספי מענק הפרישה.

ראשית נבין כיצד מחושבת המשכורת החודשית ומה הבדל בינה לבין שכר העבודה שמופיע בשדה השמאלי בטופס 161

מה יש לכלול במשכורת החודשית האחרונה?

יש החושבים שהמשכורת החודשית היא המשכורת המשמשת לצורך חישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד.

לא, גובה פיצויי הפיטורים מחושב בהתאם ל"שכר עבודה" והמשכורת החודשית עשויה להיות גבוהה ממנו. אך המשכורת החודשית האחרונה תקבע את גובה המענק הפטור ממס אותו תקבל בסיום עבודה.

ככל שהשכר שלך נמוך מ – 12,230 שקלים בחודש תשאף שחישוב המשכורת החודשית האחרונה יהיה גבוה עד כמה שניתן.

לעובדים בשכר העולה על 8,000 שקלים סעיף זה כבר לא ישפיע על אופן חישוב המענק הפטור ממס.

בואו נראה דוגמא,

חוק פיצויי פיטורים קובע שעובד זכאי לפיצויים בגובה משכורת אחרונה כפול וותק. פיצויים בגובה זה, הנמוכים מהתקרה השנתית (12,230 בשנת 2018), יהיו פטורים ממס.

נניח כי השכר החודשי היה 7,000 שקלים ותקופת העבודה היא 5 שנים.

העובד זכאי לפיצויי פיטורים בגובה 35,000 שקלים, פיצויים אלה יהיו פטורים ממס.

לרשות העובד עומדים כספי פיצויים בגובה של 60,000 שקלים.

באפשרות העובד לבקש באמצעות טופס 161א להגדיל את הפטור ממס ב- 150% (הדבר מפורט בהמשך)

כעת העובד יקבל 52,500 שקלים פטורים ממס.

מה לגבי ההפרש? העובד יצטרך לשלם מס על 7,500 שקלים.

במידה ושכר העובד היה 8,000 שקלים בחודש (ולא 7,000 שקלים) הוא לא היה חייב כלל במס.

כיצד נגדיל את המשכורת החודשית האחרונה לפני הפרישה?

לנו כעובדים אין אפשרות להגדיל את המשכורת החודשית, אך חשוב לבחון שהמעסיק מחשב בטופס 161 את המשכורת האחרונה בצורה נכונה ולא מתבלבל בינה לבין שכר העבודה.

איך מחשבים את המשכורת החודשית האחרונה?

 • מחברים את 12 המשכורות האחרונות שלנו
 • מוסיפים את כל השעות הנוספות שעשינו במהלך השנה
 • מוסיפים את הבונוס השנתי
 • כולל תוספת הבראה, ביגוד וכד'
 • לא מחשבים שווי רכב או החזר הוצאות
 • את התוצאה מחלקים ב- 12

איך מחשבים את שכר העבודה לצורך פיצויי פיטורים?

לצורך חישוב שכר העבודה לפיצויים לוקחים את הרכיבים הבאים:

 • שכר יסוד
 • ממוצע עמלות שנתי

לא לוקחים בחשבון את רכיבי השעות הנוספות או את הבונוס השנתי.

>>>רוצים לדעת איך לחשב פיצויים?

בואו נמחיש זאת בדוגמא

שכר חודשי 7,000 ש"ח + שעות נוספות 300 ש"ח + תוספת הבראה וביגוד 1,400 ש"ח בשנה + 7,000 בונוס שנתי = 96,000 שקלים

את התוצאה נחלק ל – 12 חודשים ונקבל משכורת חודשית אחרונה בגובה 8,000 שקלים

בטופס 161 זה יראה כך,

משכורת חודשית בגובה 8,000 שקלים, שכר לעניין פיצויים 7,000 שקלים.

נחזור לדוגמא שלנו

העובד זכאי לפיצויי פיטורים בגובה של 7,000 שקלים כפול 5 שנות עבודה שווה 35,000 שקלים

עומדים לרשותו 60,000 שקלים

איך יחושב הפטור?

גובה מענק פטור 8,000 כפול 5 שנות עבודה שווה 40,000 שקלים

באפשרות העובד להגדיל את הפטור באמצעות טופס 161א ב- 150% ל- 60,000 שקלים

כעת כל מענק הפיצויים של העובד יהיה פטור ממס

מרוויחים פחות מ- 12,230 שקלים בחודש? יש לכם אפשרות להגדיל את הפטור ממס על הפיצויים

בשתי הדוגמאות מעל ראינו כי באפשרות העובד להגדיל את הפטור ממס על כספי הפיצויים ולהקטין את המס שישלם בסיום עבודה (או ימנע אותו לגמרי).

עובדים המרווחים פחות מתקרת הפיצויים, 12,230 שקלים, יכולים לקבל פטור נוסף על כספי הפיצויים.

הפטור הוא עד 50% מהמשכורת החודשית האחרונה.

כדי לבקש את הפטור יש למלא טופס 161א. בעמוד השני בטופס יש למלא בסעיף ד' את סעיף 1 וסעיף 2.

ניתן להגדיל את הפטור אך לא יותר מתקרת הפיצויים.

עובד עם שכר של 8,000 שקלים בחודש יקבל פטור בהתאם ל – 12,000 שקלים.

עובד עם שכר של 9,000 שקלים בחודש יוכל לבקש להגדיל את הפטור אך הפטור שיקבל לא יעלה על 12,230 שקלים בעבור כל שנת עבודה.

הגדלת מענק הפרישה

מלבד פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד לפי חוק עשויה לכלול המשכורת האחרונה רכיבי שכר רבים, בהם מענקי פרישה מוגדלים, ימי חופשה, מענק הסתגלות, הפרשי שכר וכד'. חלק מהמענקים יזקפו להכנסת העובד ויהיו חייבים במס שולי ואחרים יהיה ניתן לזקוף כחלק ממענק הפרישה ולהחיל עליהם את מקלטי המס השונים של כספי הפיצויים.

כיצד נסווג את המענקים השונים?

מענקים הנחשבים כחלק ממענק הפרישה מענקים הנחשבים כחלק מהשכר החודשי
פיצויים בחיסכון הפנסיוני פדיון ימי חופשה
השלמת פיצויים על ידי המעסיק בונוסים
פיצויים מוגדלים לדוגמא בתכניות פרישה אופציות
יתרת ימי מחלה הפרשי שכר עבור חודשים קודמים
מענק שנים עודפות
הודעה מוקדמת או מענק הסתגלות
מענק אי תחרות או הפרת חוזה
אובדן מקור הכנסה
דמי שתיקה

חשוב לזכור כי אמנם לא ניתן לכלול ימי חופשה והפרשי שכר כחלק ממענק הפרישה אבל ניתן לפרוס אותם בכדי להקטין את המס במועד קבלתם.

>>>מידע נוסף על פריסת הכנסה באמצעות טופס 116ג

דוגמא ליחוס המענקים למענק הפרישה

רונאל סיים את עבודתו משכורתו האחרונה 13,000 ₪
תקופת עבודה 21.25 שנים

הפקדה שוטפת של כספי פיצויים בקופה 276,000 ₪

מענקים נוספים:

 • פדיון ימי חופשה – 10,000 ₪
 • יתרת ימי מחלה – 13,000 ₪
 • השלמת פיצויים – 1,000 ₪
 • מענק אי תחרות – 10,000 ₪

מה המענק שישולם לרונאל?

מלבד ימי החופשה זכאי רונאל למענק פרישה בשווי 24,000 שקלים המורכבים מיתר הרכיבים.

במידה ולא היו מצרפים רכיבים אלו למענק הפרישה הם היו מצטרפים לשכר העובד ומגדלים את המס השולי שהיה משלם.

מדרגת מס על הכנסה של 13,000 שקלים – מדרגה שלישית 20% מס

מדרגת מס על משכורת פלוס מענקים 13,000 שקלים + 34,000 שקלים – מדרגה חמישית 47% מס

כעת בעקבות הייחוס הנכון של המענקים:

 • משכורת האחרונה 13,000 שקלים + יתרת ימי חופשה 10,000 שקלים – 31% (את ימי החופשה ניתן לפרוס לאחור ולהקטין את תשלום המס)
 • 24,000 שקלים חלק ממענק הפיצויים עליו ניתן להחיל את הפטור ממס על כספי פיצויים או רצף פיצויים.

טיפול במענק פרישה : כיצד ניתן למנוע (או להקטין) את תשלום המס על כספי מענק הפרישה?

למרות כספי הפיצויים ניתנים כסכום הוני וחד פעמי בסיום העבודה ומחושבים בטופס 161 ניתן למנוע את תשלום המס עליהם כעת ולדחות אותו למועד מאוחר יותר.

דחיית מועד התחשבנות על כספי הפיצויים עשוי להקטין את גובה המס שישולם ואף לבטל אותו לגמרי באמצעות בחירה ברצף פיצויים.

בטופס 161א בעמוד השני בסעיף 5 – יעוד כספים רצפים. מופיעה השורה הבאה: ייעוד לתשלום פיצויים בעתיד (רצף פיצויים) של מענקים המופקדים שיופקדו בקופות שלהלן.

161א5

בסעיף זה ניתן לרשום כספי פיצויים שהופקדו על ידי המעסיק במהלך כל תקופת העבודה בקופת פיצויים אישית ומסווגים כקוד 4 וגם כספי מענק פרישה (או כספי פיצויים מקופה מרכזית).

יש לפנות לקופת הגמל ולקבל את אישורה להפקדת כספי המענק בקופה. על הכספים שיופקדו בקופה יחול "רצף פיצויים".

האם קיימת מגבלה על גובה הסכום אותו ניתן להפקיד ברצף פיצויים?

מעבר לסכום הזכאות לכספי פיצויים (משכורת עבור כל שנת עבודה).

הסכום המירבי אותו ניתן להפקיד כמענק פרישה לטובת רצף פיצויים הוא 4 פעמים השכר הממוצע במשק, בשנת 2018 מדובר ב 39,624 שקלים, כפול שנות הוותק בעבודה.

על סכומים מעבר לצירוף שני הסכומים הנל לא ניתן להחיל רצף פיצויים ויש לשלם את המס בסיום העבודה.

בשורה התחתונה

לפני תכנוני המס הלגיטימים אותם יכל לבצע העובד באמצעות טופס 161א בסיום עבודה חשוב לראות כי המעסיק ממלא את טופס 161 בצורה תקינה ומקנה לעובד את מלא ההטבות להן הוא זכאי במסגרת החוק.

איך תקטינו את המס שתשלמו על הפיצויים? חישוב המשכורת האחרונה לפרישה והגדלת מענק הפרישה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

35 comments

 1. שלום נדב,
  העובד מקבל שכר עבודה מ-8,000 עד 9,200 ש"ח (תלוי במספר יומים בחודש, לפי שכר יומי 400 ש"ח), ותוספת שנקראת בתלוש "פרמיה קבועה" באותו גובע בדיוק 2,750 ש"ח כל חודש במשך 5 שנים אחרונות.
  האם ה""פרמיה קבועה" הזאת נלקחת לצורך חישוב פיצויי פיטורים?

  • ערב טוב שלמה,

   מה משמעות הפרמיה הזאת? האם היא מותנת בעבודה? או תפוקה מסויימת?
   אני ממליץ לך לקרוא בתחתית הקישור אולי תצליח ליחס את אותה פרמיה לאחת התוספות שנלקחת או לא נלקחת בחישוב מענק הפיצויים.

   https://pensuni.com/?p=4436

 2. שלום נדב
  מה קורה מבחינת המיסוי אם לא בוצע רצף פיצויים ורצף קיצבה
  לאחר עזיבת מספר מקומות עבודה והאם ניתן לעשות זאת בדיעבד אחרי שנים.
  אציין כי הכספים הופרשו לקרן פנסיה חדשה ולקופת גמל לפיצויים.

  • זאת בעיה,

   מבחינת מס הכנסה כאילו קיבלת את הכספים בסיום עבודה. במידה והיו לך כספים חייבים במועד שתרצה למשוך אותם תאלץ לשלם את המס ואת הריבית עליו.

 3. במידה ולא הגשתי את הטפסים במועד וחלפו מספר שנים, האם רצוי או יש חובה לבקש דו״ח צבירות מעודכן מהקרן? האם זה ישפיע על המיסוי?

 4. היי ,
  שאלה.
  עברתי מספר מקומות עבודה ב 20 שנה אחרונות, ולדעתי אין לי טופס 161 מסודר .
  האם בזמן פרישה תהיה לי בעיה לקבל את כספי הפנסיה?

  • בסוף כל סיום עבודה היית צריך לעבור במס הכנסה ולהצהיר מה ברשותך לעשות עם הפיצויים. במידה ולא עשית את זה ותבקש למשוך את הכספים אתה עשוי להיות בבעיה.
   סכום הפיצויים, ומקום החיסכון הוא גם גורם במשוואה הזאת.

 5. שלום נדב,

  אשמח לעצתך.
  עזבתי מקום עבודה שהחליט להעניק לי מענק בסיום העבודה (כ-2 משכורות).
  המשכות שלי היא מעל 12.2 א'.

  מחלקת השכר הנחתה אותי שכדי לקבל את המענק פטור ממס, עליי לאחד קודם את הפיצויים לקרן הפנסיה (היה לי 2.33% בקופות גמל שכאמור אוחדו לקרן הפנסיה).
  להבנתי בצורה הזאת המענק אמור להיכנס לי ישירות לחשבון הבנק כפטור ממס.

  מישהו אמר לי שעדיף לי במקום זאת להעביר את המענק לקופת גמל ברצף פיצויים שכן מהלך זה יתן לי את הפטור המבוקש, בעוד התהליך שתיארתי באופציה א' גוזל לי מהפטור במס של הפיצויים שיועברו אליי בגיל הפנסיה.

  מה מביניהם הנכון ומה לדעתך כדאי לי לעשות?

  ודה!

  • בוקר טוב עידן,

   כל אחת מהאפשרויות היא כדאית, תלוי ברצון שלך.
   האם אתה צריך את הכסף עכשיו או מעדיף לדחות את המשיכה לפרישה?
   האם אתה עתיד להתחיל לעבוד במקום חדש שבו תרוויח יותר מאשר במקום הנוכחי?

   מציע לך לקרוא גם את הפוסט הבא בנושא,
   https://pensuni.com/?p=3585

   • הי נדב,

    תודה על תשובתך.
    כוונתי בשאלתי היא מה הכי אופטימלי מבחינת צמצום תשלום המס למינימום, בהינתן זה שאני לא ממש צריך את ה-31 א' האלה כרגע?

    האם משיכה כעת בפטור ממס ישירות לחשבון בנק, תפגע בפטור במס שלי בפנסיה? במידה וכן, אני מעדיף להפקיד את המענק לקופת גמל כדי לצמצם את חבות המס שלי.

    מצד שני, אם לדעתך אין פגיעה בפטור ממס שלי בשתי האלטרנטיבות , כמובן שאעדיף את הכסף אצלי בשליטה ופיקוח שלי היות ואני סומך על עצמי יותר מחברת הפנסיה שלי שתנהל את קופת הגמל שבה הכסף יופקד, שם יש לי שליטה מוגבלת יותר.

    במקום העבודה החדש אני מרוויח יותר מהעבודה הקודמת אבל בפער יחסית זניח (עברתי למשרד ממשלתי מחברה פרטית).

    אשמח לעצתך בנושא.
    תודה מראש,
    עידן

    • הי עידן,

     הפגיעה בפטור על הקצבה בעתיד היא הסכום שתמשוך בתוספת מדד עד גיל הפרישה כפול 1.35.

     ללא מדד מדובר על פגיעה בפטור של כ- 230 שקלים בחודש

     בהנחה ואתה לא צריך את הכסף ואתה מתכנן להשקיע אותו ואתה סבור שתשיג תשואה גבוהה יותר, הרי אין ספק שכדאי לך לקחת את הכסף היום.

     אפשרות שנייה, להכניס את הכספים לרצף פיצויים ולמשוך אותם בסיום העבודה הבאה או בפרישה.

     • הי נדב,

      לא הבנתי מתשובתך באיזה מהאלטרנטיבות אני "נפגע" יותר מבחינת מס? האם בזאת שאני מבקש שהמענק יופקד לי בחשבון הבנק כפטור ממס או בזאת שבה אני מבקש רצף פיצויים ומפקיד אותו לקופת הגמל?

      כתבת בהתחלה על הפגיעה בפטור על הקצבה. האם כתוצאה מפידיון המענק לבנק בפטור ממס, אני אפגע בקצבה ב230 ש"ח?
      אם אפקיד את המענק לקופת גמל ברצף פיצויים לא אפגע בפטור של הקצבה?

      פשוט נאמר לי שאם אפקיד את המענק לעו"ש בפטור ממס, אופציה זאת לא תשפיע לי על הפטור ממס של קצבת הפנסיה כי איחדתי את הפיצויים לקרן הפנסיה – האם זה נכון?
      תודה שוב,עידן

      • הי עידן,

       כל עוד הכספים לא עוברים לחשבון הבנק שלך אתה לא נפגע מבחינת המיסוי בעתיד.
       במידה ותקבל את הכספים לחשבון הבנק שלך בפטור ממס, הדבר יפגע בקצבה העתידית בסכום של כ- 230 שקלים (ללא מדד).

       • הי נדב,

        תודה על התשובה.
        אז אם אינני מעוניין לפגוע בפטור ממס הפתרון עבורי הוא להקים קופת גמל לפיצויים ולהפקיד את המענק לשם ברצף פיצויים?

        תודה שוב,
        עידן

 6. המעביד חישב שלא כמו שהדגמת את שכר העבודה ואת המשכורת החודשית, בטופס 161 – רשם אותו סכום בשתי המשבצות (8000) כאשר בשתיהם לפי צורת החישוב שציינת, המספרים היו צריכים להיות נמוכים יותר.
  הכל יצא לפי החישוב שלו פטור.
  האם יש לזה משמעות וצריך לבקש ממנו לתקן?

 7. היי, יש דרך להקטין את המס במקרה הבא- שכר חודשי 12K ברוטו, שכר אחרון 18K ברוטו (כלל הבראה, פדיון ימי חופשה, נסיעות וכו). סך המענק 15,574. בטופס 161 המעסיק צין כי יש חבות במס (לפי חישוב תקרה של 12K*1.268 שנות עבודה= 15,222). כלומר סכום המענק החייב במס מעל 300 שח.
  מה ניתן לעשות במצב כזה? האם ניתן בשכר הקובע לציין את ה18K או שלא ניתן לעבור את תקרת ה12,230 (שגם אז תגרור חבות במס- 12230*1.268=15,513 עדין יש פער של 60 שח שיגרור כנראה טיול לפקיד שומה).
  תודה!

 8. שלום
  פרשתי בחודש אוקטובר האחרון , המעביד הפריש עבורי תגמולים לקופת גמל , וכן 2.333% לפיצויי פרישה . בנוסף הפריש המעביד לקרן מבטחים ותיקה 6% . אני מעונין למשוך את החלק הקיצבתי של הפיצויים (החל מ-2008 ) כתשלום הוני (קיצבה צפויה ממבטחים ותיקה כ-10,000 ש"ח לחודש ) , נאמר לי כי עלי להעבירו לקופת גמל משלמת קיצבה . כיצד מתבצע התהליך ? למי עלי לפנות להעברת הכספים לקופה משלמת קיצבה ?

  • האם אתה מעוניין למשוך את הפיצויים לאחר 2008 כסכום חד פעמי? במידה וכן, אתה יכל לעשות זאת מקופת הגמל. אין צורך להעביר כספי פיצויים לקופה אחרת לצורך המשיכה.

   • תודה לתשובה . בנוסף , האם אני יכול לפעול בנושא המס מול קרן הפנסיה הותיקה בלבד (שליחת פרטים נדרשים ) ולהשאיר את הפיצויים בקופות הגמל , או שעלי לסיים את כל ההתחשבנויות , קיצבאות ממבטחים ופיצויי פיטורין בקופות הגמל , תוך 3 חודשים מהפרישה , ולדווח למס הכנסה באמצעות טופס 161א ?

    • עליך למלא טופס 161ד ולהחליט כיצד לנצל את הפטור על כספי הפיצויים. האם לצורך הטבת מס על קצבת הזקנה או לצורך משיכת הפיצויים בפטור.

     מכיוון ויש לך גם פיצויים לפני שנת 2008 עליך להחליט כיצד אתה מממש אותם, כמשיכה בפטור או משיכה חייבת

 9. שלום נדב,

  בסוף החודש אני צפוי לקבל מענק פרישה הנמוך מהתקרה, ובשנה הבאה המס השולי שלי צפוי להיות נמוך יותר.
  אני רוצה (במידה וניתן) לשלם את המס על מענק הפרישה לפי המס השולי שיהיה לי בשנה הבאה.
  האם ניתן לבחור ברצף קצבה עבור הפיצויים שהופקדו לקרן הפנסיה ורצף פיצויים עבור מענק הפרישה ובשנה הבאה לבצע חרטה מרצף הפיצויים?
  חשוב לי לא לפגוע בפטור ממס לפנסיה (נוסחת השילוב) ולהשאיר את הכספים שבקרן הפנסיה בקופה (ברצף קצבה).

  תודה!

  • הי דודו,

   בכל שלב שתבחר לנצל את הפטור על כספי הפיצויים תפגע בפטור העתידי שלך על קצבת הזקנה (בהתאם לסכום אותו משכת היום).
   במידה ומענק הפרישה שלך עולה על משכורת עבור כל שנת עבודה אין באפשרותך לבצע עליו רצף קצבה והאפשרות העומדת בפניך היא רצף פיצויים. ואז יהיה ניתן לבצע חרטה בשנה הבאה.
   אפשרות נוספת היא פריסת מס, במקרה של סיום עבודה בשלושת החודשים האחרונים של השנה ניתן להתחיל את הפריסה החל משנת המס הבאה. לקריאה נוספת : https://pensuni.com/?p=3023

   • תודה נדב,

    אני רק רוצה לוודא שהבנתי נכון:
    בכל אחת מהאפשרויות, רצף פיצויים ופריסת מס אני יכול לבחור לשלם מס שולי על הכספים ולשמור את הפטור על הפיצויים לעתיד (כלומר לשלם מס שולי מהשקל הראשון)?

    יש לי פיצויים בגובה משכורת לשנה שהופקדו לקרן הפנסיה (כ-18 א' ש"ח לשנה) שאותם בכוונתי לייעד לקצבה ובנוסף אני אמור לקבל סכום נוסף עם סיום העבודה שעליו אני רוצה לשלם מס שולי לפי שיעור המס של השנה הבאה.

    • רק אם תקבל את הפיצויים אליך לכיס תידרש לשלם מס שולי, במידה ותכניס את הכספים לרצף פיצויים תמנע כעת מתשלום המס.

 10. שלום רב,
  בשנת 1979 הופקדו עבורי לקרן מקפת הותיקה הפרשות לפנסיה. כעת, בגיל הפרישה, קיבלתי את כל הסכום כתשלום חד פעמי (כ-6,000 ש"ח). שם המעביד השתנה מאז, והמוסד שמחליף אותו (והוא רשום כמעביד בקרן הפנסיה) מוכן לתת לי מכתב כללי שאין לו תביעות נגד היתרות, אבל לא מוכן לתת טופס 161.
  במס הכנסה חייבו אותי במס בהיעדר טופס 161. האם אני זכאי לקבל טופס 161 גם במקרה כזה? לחילופין, האם אפשר לדרוש פטור ממס על סמך משכורות השמורות אצלי מתקופת העבודה, ו\או בעזרת מכתב היעדר תביעות של המוסד הרשום כמעביד כיום?

 11. שלום נדב,

  יש לי חשבון גמל, האם כספי השלמת פיצויי פיטורין ייכנסו לחשבון ככספי הון או קצבה?
  אם הם מסווגים ככספי הון- האם ניתן להחיל עליהם רצף קצבה?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: