דף הבית / דיני עבודה / חוק פיצויי פיטורים : חישוב תשלום פיצויים לעובד שפוטר מעבודתו

חוק פיצויי פיטורים : חישוב תשלום פיצויים לעובד שפוטר מעבודתו

איך מחשבים את גובה הפיצויים לעובד שפוטר? האם יש לבצע השלמת פיצויים לעובד עם סעיף 14? איזה רכיבים מהשכר נחשבים כחלק מהשכר האחרון לפיצויים?

מי זכאי לקבל כספי פיצויים?

חוק פיצויי פיטורים קובע שעובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים.

גם במידה והעובד עזב את מקום עבודתו מאחת הסיבות המזכות בפיצוי פיטורים (התפטרות בשל מצב בריאותי, טיפול בילד, הרעה מוחשית בתנאי עבודה וכד') הוא יהיה זכאי לקבל את הפיצויים כאילו פוטר.

בכל מקרה אחר, עובד שהתפטר מעבודתו יהיה זכאי רק שפיצויי הפיטורים שהופקדו לרשותו לקרן הפנסיה (או לקופת הגמל או פוליסת הביטוח) יישארו ברשותו כחלק מהחיסכון הפנסיוני.

עובד שהתפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויי פיטורים לא יהיה זכאי להשלמת כספי פיצויים בהתאם לשכר האחרון.

קריאה נוספת :

חשוב לזכור, עובד שהגיע לגיל פרישה ועזב את עבודתו יהיה זכאי להשלמת כספי פיצויים כאילו פוטר מעבודתו.

איך מחשבים פיצויים לעובד שפוטר?

עובד בשכר חודשי שפוטר מעבודתו יהיה זכאי לכספי פיצויים בגובה משכורת אחרונה כפול שנות הוותק בעבודה.

וותקמשכורת
18,000 ש"ח
210,000 ש"ח
זכאות לפיצויים20,000 ש"ח

בהתאם לדוגמה, הפיצויים יחושבו כשכר בשנה שנייה, 10,000 ש"ח, כפול שנות הוותק בעבודה, 2, ולכן העובד יהיה זכאי ל- 20,000 ש"ח בסיום העבודה.

כיצד מחשבים את השכר האחרון לעובדים שאינם בשכר חודשי?

ישנם עובדים רבים שאינן מרוויחים שכר חודשי ועבורם יש לחשב את הפיצויים בצורה שונה. חשוב לשים לב שגם כאן בסיס החישוב לפיצויי הפיטורים הוא השכר האחרון של העובד.
את השכר האחרון יש לכפול בהתאם לסוג השכר / משרה.

סוג שכרהמשכורת לחישוב פיצויי פיטורים
עובד בשכר חודשימשכורת אחרונה
עובד בשכר יומי/שעתי החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על-פי השכר האחרון ערב הפיטורים
עובד בשכר קבלני ממוצע המשכורת של 12 החודשים שקדמו לפיטורין
עובד שעבר ממשרה חלקית למשרה מלאה ולהפך החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על-פי השכר ערב הפיטורים
עובד ששכרו האחרון הופחת ש לחלק את תקופת העסקה לצורך חישוב השכר .לגבי התקופה שלפני ההפחתה, לפי השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת התקופה, לפי השכר האחרון
עובד שחל שינוי זמני בשכרו האחרון לפי השכר האחרון לפני השינוי
עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו  החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, על-פי השכר האחרון ששולם עבור כל תקופה.

חישוב פיצויי פיטורים וסעיף 14

כיום סעיף 14 חל על מרבית העובדים במשק, סעיף זה משנה את הכללים לגבי אופן חישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד בסיום עבודה. במקרה של סעיף 14, חשוב לבחון שני דברים:

 • אחוז הפיצויים מהשכר שהופקד בהתאם לסעיף 14 (8.33% או 6%)
 • מועד החתימה על סעיף 14

חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בו עסקנו בהרחבה במאמר הקודם (סעיף 14 יתרונות וחסרונות), קובע שבתנאים מסויימים כספי הפיצויים שהופקדו בקופה (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח) יבואו במקום כספי הפיצויים אותם נדרש המעסיק לשלם בסיום עבודה.

קריאה נוספת

באופן הזה, מעסיק שהפקיד חודש בחודשו 8.33% מהשכר החודשי לטובת פיצויי פיטורים לא נדרש לבצע השלמת פיצויים לעובד שפוטר מעבודתו.

למה 8.33% ? ישנה חובה לשלם לעובד משכורת עבור כל שנת עבודה. משכורת היא 100%, במידה ומחלקים 100% ל – 12 חודשים מתקבל המספר 8.33%.

בהתאם לנתוני הדוגמה הקודמת, מכיוון והמעסיק הפקיד את כספי הפיצויים חודש בחודשו העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בגובה 18,000 שקלים ולא 20,000 שקלים.

וותקמשכורת
18,000 ש"ח
210,000 ש"ח
זכאות לפיצויים18,000 ש"ח

היתרונות למעסיק בחתימה על סעיף 14 הם שהוא לא ידרש לבצע השלמת פיצויים בשל עליית שכר או במקרה של הפסדים בקופה.

חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לעובד שהופקדו עבורו רק 6% לרכיב הפיצויים

בעבר ראינו כי באפשרות המעסיק להפקיד 8.33% או 6% מהשכר לרכיב הפיצויים, מעסיק שיפקיד רק 6% מהשכר לפיצויים ידרש לבצע השלמת פיצויים לעובד שפוטר (או עובד שהתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים). השלמת הפיצויים תעשה בהתאם לשכר האחרון של העובד.

המעסיק פטור מהשלמה בגין 72% מהכספים (6%*12 חודשים = 72%)  ונדרש בהשלמה של 28% מכספי הפיצויים בהתאם לשכר האחרון.

וותקמשכורתהפקדה לקרן פנסיה
18,000 ש"ח5,760 ש"ח
210,000 ש"ח7,200 ש"ח
זכאות לפיצויים?12,960 ש"ח

המעסיק נדרש להשלים 28% מהשכר של 10,000 ש"ח כפול שנתיים ותק.

במקרה זה העובד יקבל  18,560 ש"ח והמעסיק יחסוך 1,440 ש"ח מכיוון והעובד היה חתום על סעיף 14.

פיצויים שהופקדו לקרן הפנסיה12,960 ש"ח
השלמת פיצויים5,600 ש"ח
סה"כ פיצויים18,560 ש"ח

שאלה

האם המעסיק רשאי לקזז רווחים שנצברו בקרן הפנסיה מהשלמת הפיצויים לעובד שפוטר?

תשובה

לא, בהתאם לסעיף 14 כספי פיצויים שהופקדו לקופה יבואו במקום כספי הפיצויים שהמעסיק ישלם בסיום העבודה. המעסיק לא יכל לקזז רווחים (ומצד שני הוא לא נדרש להשלים הפסדים)

האם אני חייב לחתום על סעיף 14?

סעיף 14 חל בהתאם לצו הרחבה או בהתאם להסכם אישי בן העובד לבן המעסיק. ניתן לחתום על סעיף 14 תוך שלושה חודשים ממועד תחילת העבודה. בכל מקרה של חתימה מאוחרת על סעיף 14 הוא יחול ממועד החתימה. כיום בעקבות צו הרחבה לפנסיית חובה ותיקון 16, חל סעיף 14 באופן אוטומטי על הפקדות לפיצויים בגובה 6% מהשכר.

באפשרות המעסיק להחיל את סעיף 14 גם על הפקדות בגובה 8.33% וזאת גם מבלי להחתים את העובד.

עובד שלא חל עליו צו ההרחבה לפנסיית חובה או צו אחר הכולל את סעיף 14, נדרש לחתום על נוסח האישור הכללי לסעיף 14.

>>>נוסח האישור הכללי לסעיף 14

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שלא היה חתום בעבר על סעיף 14

החל משנת 2008 סעיף 14 חל באופן יחסי על כספי הפיצויים המופקדים לקופה. בסיום עבודה יש לחשב את גובה הפיצויים להם זכאי העובד בהתאם לתקופות בהם בוצעו ההפקדות.

עבור תקופה שלא חל בה סעיף 14 יש לחשב את הזכאות לפיצויים בהתאם לשכר האחרון של העובד במועד פיטוריו.

בתקופה שחל על העובד סעיף 14 יש לחשב את הזכאות לפיצויים בהתאם לאחוז כספי הפיצויים שהופקדו לקופה.

לדוגמה,

עובד עבד 5 שנים והרוויח שכר של 6,000 שקלים, על שכר זה בוצעו הפקדות פנסיוניות.

לאחר מכן, קודם בעבודתו והרוויח שכר חודשי של 10,000 שקלים. יחד עם הקידום הוא חתם על סעיף 14.

סעיף 14 יחול רק על תקופת עבודתו השנייה ובסיום עבודה מעסיק ידרש להשלים:

5 שנות עבודה * שכר אחרון פחות הסכום שהופקד לקופה.

בנוסף יהיה זכאי העובד לכל הכספים שנצברו לרשותו בתקופת העסקה השנייה.

חשוב לדעת, במקרה שאין סעיף 14 יכל המעסיק לקזז רווחים שנצברו בקרן הפנסיה מהשלמת הפיצויים אליה הוא נדרש בסיום עבודה. באותו האופן הוא נדרש להשלים הפסדים.

שאלה

התחלתי לעבוד לפני שנת 2008, האם חל עלי סעיף 14 באופן אוטומטי?

תשובה

לא, יש לבחון מהו השכר ממנו בוצעו הפקדות לפני שנת 2008 ומהם אחוזי ההפקדה. במידה ולא חל עליך צו ההרחבה לפנסיית חובה והמעסיק הפקיד לך בשיעורים הגבוהים יותר מאלה שהיו קיימים בצו או משכר הגבוה יותר מזה שהיה קיים בצו. לא חל עליך סעיף 14.
קריאה נוספת בהקשר זה : אילנה קאטר נגד קרן קורת ישראל

באיזה מקרים העובד זכאי להשלמת פיצויים?

באפשרות המעסיק להפקיד לפנסיה לרכיב הפיצויים 6% או 8.33% מהשכר. ישנם מקרים בהם למרות שהמעסיק ביצע הפקדה מלאה, הפקדה של 8.33%, עליו לבצע השלמת פיצויים בפיטורים או בהתפטרות המזכה בהשלמת פיצויים.

התחלת לעבוד והמעסיק לא הפקיד מייד לפנסיה

צו ההרחבה מחייב את המעסיק להפקיד לעובד חדש תוך חצי שנה מתחילת עבודתו לפנסיה. בסיום עבודה חסרים בקופת הפיצויים 6 חודשי עבודה. במידה ואתה זכאי להשלמת כספי פיצויים על המעסיק לשלם את הפיצויים החסרים עבור ששת החודשים הראשונים לעבודה.

רכיבי שכר שעליהם המעסיק לא הפקיד לפנסיה

האם פיצויי פיטורים הם משכר ברוטו או נטו?

התשובה לשאלה מה הוא השכר המשמש לחישוב פיצויי הפיטורים  מורכבת הרבה יותר והיא תקבע האם גם במקרה שחל על העובד סעיף 14 המעסיק יידרש להשלמת פיצויים.

ישנם רכיבי שעליהם אין חובה להפקיד לפנסיה, לדוגמה עמלות מכירה. אך רכיבי שכר אלו חייבים בתשלום הפיצויים בסיום עבודה. ולכן גם במידה והמעסיק הפקיד לכם 8.33% לכספי הפיצוייים הוא נדרש להשלמת הפיצויים בסיום עבודה.

לדוגמא עבור עמלות מכירה נדרש לשלם כפיצויים את ממוצע העמלות ב – 12 החודשים האחרונים.

רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים

בתקנות פיצויי פיטורים נקבע כי הרכיבים שיובאו בחשבון בחישוב שכר עבודה הם:

 1. שכר יסוד;
 2. תוספת ותק;
 3. תוספת יוקר המחיה;
 4. תוספת-משפחה;
 5. נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד.

לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת-משנה (א) או לפי חלק מהם, יובא בחשבון שכרו, שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.  

במילים אחרות, תוספות שלא נמנות עם התוספות שמופיעות בתקנות לא יובאו בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים.  

תשלומים עבור: אחזקת רכב, טלפון, שעות נוספות, פרמיה, משכורת 13, דמי נסיעה, הבראה, ביגוד ועוד הטבות, לא יובאו בחשבון לצורך חישוב הפיצויים.  

בפסיקה מבחינים בין רכיבי שכר שהן תוספת אמיתית לבין תוספת פיקטיבית שהיא חלק משכר הבסיס ולכן תילקח בחשבון בחישוב השכר האחרון לפיצויים.

ישנם מקרים בהם המעסיקים רושמים רכיבי שכר כתוספת כדי להקטין את עלויות המעסיק בהפקדה לפנסיה ופיצויים. במידה והעובד יוכיח, כי תשלום מסויים ששולם לו הוגדר כתוספת אך למעשה הוא תוספת פיקטיבית המהווה חלק משכר הבסיס, במקרה זה יש לקחת את התוספת בחשבון בחישוב השכר האחרון לפיצויים.

אופן השימוש ברכיבי השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים

חלק מרכיבי השכר יכולים להחשב כתוספת אמיתית או כתוספת פיקטיבית. ככל והם נחשבים תוספת פיקטיבית והמעסיק לא הפקיד עבורם בהתאם לסעיף 14 הרי יש לבצע השלמת פיצויים בסיום עבודה.

יש לקחת בחשבוןאין לקחת בחשבון
עמלות מכירהבונוס חודשי / שנתי שאינו תלוי בביצועי העובד
שעות נוספות גלובליותשעות נוספות
רכיבים פיקטיביים עבור רכבשווי רכב
שווי שימוש

עמלות

יש לקחת בחשבון את ממוצע העמלות שקיבל העובד ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים. במידה והמעסיק לא ביצע הפקדות עבור עמלות בהתאם לסעיף 14 הוא ידרש בביצוע השלמה בסיום עבודה.

בונוסים

בונוס המותנה ברווחי המעביד אינו חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים

שעות נוספות

שעות נוספות אינן נחשבות לצורך חישוב פיצויי פיטורים. גם עבור עובד המקבל תוספת תשלום גלובלי עבור שעות נוספות. רק במידה והעובד מקבל תוספת גלובלית ואינו מבצע שעות נוספות יהיה מדובר בתוספת פיקטיבית והעובד יהיה זכאי להשלמת כספי פיצויים.

שווי שימוש

אין לקחת בחשבון שווי שימוש עבור הטבות שמקבל העובד במקום העבודה כחלק מחישוב פיצויי הפיטורים. לדוגמא, גילום שי, חופשה וכל סעיף אחר.

אחזקת רכב

בדומה לתוספת גלובלית עבור שעות נוספות. כל עוד אחזקת הרכב היא סעיף אמיתי הוא לא ילקח בחשבון בחישוב הפיצויים. במידה ומדובר בתוספת פיקטיבית ואחזקת הרכב היא חלק מהשכר הרגיל יש להביא אותה בחשבון.

חוק פיצויי פיטורים : חישוב תשלום פיצויים לעובד שפוטר מעבודתו by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

53 comments

 1. מה יקרה במצב שבו המעביד הפריש 8.335 לפצויים אך לא החתים את העובד על סעיף 14.
  על 6%% מההפקדה הסעיף חל אוטומטי בגלל צו פנסיה חובה
  אך ה 2.33% שהופרשו עליהם צריכה להיות השלמה.
  האם החישוב יהיה חלוקה של הסכום הצבור בקופה יחסית ל 6% ו 2.33% ועל הה 2.33% תבוצע השלמה לפי :
  שכר אחרון * ותק – צבירה בקופה?

  • להבנתי כן,
   כאשר לעניין ה 2.33 המעסיק יוכל להתחשב ברווחים שנצברו בקופה (על רכיב זה) לצורך ההשלמה.

   (אם יש מישהו שסבור אחרת, שיפרט)

 2. היי נדב.
  האם עבור בונוסי מכירה קבועים באופן קבוע כל חודש בשכר.
  אמור המעסיק לשלם פיצויים?
  למרות שבחוזה האישי רשום שלא?
  המון תודה.
  יוסי

 3. המון תודה על התשובה.
  יש לי עוד שאלה אשמח אם תוכל לעזור לי.

  מבוטח שבא עם פנסיה מטיבה ועבר ממעסיק א למעסיק ב,מעסיק ב חייב להפריש על פי אחוזי ההפרשה בפנסיה המטיבה ממעסיק א.

  השאלה אם העובד עבר עם סעיף 14 האם פרט להפרשות המטיבות סעיף 14 יחול באופן אוטומט כמו ההפרשות העודפות?
  תודה רבה יוסי.

 4. עובד שעבד במשך 10 שנים, 3 שנים ראשונות ללא סעיף 14 ורק 7 שנים עם סעיף 14. האם המעסיק יכול להשתמש ברווחים של כספי הפיצויים משבע השנים האחרונות לטובת השלמה של 3 השנים הראשונות?

   • אז בעצם צריך לייחס את הרווחים (או ההפסדים) לתקופות באופן יחסי ?

    כלומר ערך פדיון פחות הפקדות, לחלק לכל חודשי העבודה כפול חודשי העבודה
    שבגינם יש צורך להשלים ?

    תודה רבה,

    • בדוגמא הזאת, צריך לחלק לשתי תקופות. בתקופה הראשונה צריך לחשב את חוב הפיצויים ולהפחית את גובה היתרה הקיימת בקרן.

 5. נדב שלום ,

  ראשית כל תודה על פוסטים מושקעים , תבורך.
  בתלוש שכר אני רואה כי המעסיק מפריש לי מהשכר בסיס כולל שעות נוספות.
  מצד שני בונוס חודשי שנע בין 1,000 ל 1,500 לא נכנס שם וממנו לא מופרש.
  האם תקין?

 6. נדב שלום
  תודה על הפוסט המועיל.
  2 שאלות:
  1. אמרת שכיום סעיף 14 הוא חלק מפנסיית חובה ונכלל אוטומטית. האם זה חל על כל עובד חדש במשק? או שניתן עדיין לא להחתים בכפוף להסכם עם המעסיק?

  2. בדוגמא של עובד שלא היה לו סעיף 14 במשך מספר שנים ואז חתם על סעיף 14 ועבד עוד מספר שנים תחת סעיף 14 ופוטר. במקרה זה תבוצע השלמה (אם נדרשת) עבור ה-5 שנים. השאלה היא האם ההשלמה היא לפי שכר שהיה לאחר 5 שנים (ערב החתימה על סעיף 14) או לשכר האחרון לפני שפוטר. ההגיון אומר שלשכר בתום חמש שנים אבל ראיתי מעסיק שעושה את ההשלמה לפי השכר האחרון בתום ההעסקה

  • ערב טוב,

   1. על חלק השכר שמבוטח בהתאם לצווי הרחבה יחול סעיף 14 באופן אוטומטי ועל 6% מרכיב הפיצויים
   2. החישוב יעשה בהתאם לשכר האחרון של העובד במועד פיטוריו

 7. נדב שלום. מה קורה במקרה בו יש עובד לו בוצעו הפרשות לפני 2008 ולא חל עליו סעיף 14 ובמקביל המעביד הפריש לקרן מרכזית לפיצויים. החוק קובע כי כיום יש לבצע חישוב של השלמת הפיצויים ולהעביר מהקרן המרכזית לפוליסה האישית של העובד. האם דבר זה מקבע את הפיצויים המגיעים לו או שתהיה התחשבנות חדשה במקרה ותהיה העלאת שכר לעובד?

  • השלמת הפיצויים היום לא מסיימת את החוב של המעסיק. אפשר לשלב את השלמת הפיצויים היום עם החתמה של העובד על סעיף 14 ובכך לגדר את הסיכון של השלמת הפיצויים לעובד בסיום העבודה בעתיד.

   • האם ניתן לכפות על העובד את סעיף 14 ע"י הודעה כי מהיום חל עליו סעיף 14 במקרים של פוליסות לפני 2008?

 8. אני עובדת במקום העבודה שלי מנובמבר 2005. בחוזה העבודה שלי לא מוזכר סעיף 14 כלל. המעסיק מפריש 8.33%. האם ביום הפיטורים אהיה זכאית למלוא הפיצויים? כלומר שכר אחרון כפול כל השנים?

  • פסיקה שהתקבלה לאחרונה קבעה שעובד שהיה לו הסכם מיטיב לפני כניסת פנסיית חובה לתוקף יהיה זכאי לפיצויים בהתאם למשכורת אחרונה כפול הותק (וזאת בתנאי שהמעסיק לא החיל עליו את סעיף 14 לאורך השנים)
   כלומר בסיום עבודה המעסיק יחשב את הפיצויים שהוא חייב לך ומהסכום הזה הוא יפחית את הפיצויים שנמצאים בקופה כולל הרווחים וישלם לך את הסכום הנדרש.

   • תודה רבה. איפה אני יכולה למצוא את הפסיקה הזו כדאי להראות למעסיק שלי?

 9. שלום,
  יש לי 2 תקופות בעבודה ולכן הבלבול .מקווה שתוכל לעזור

  התחלתי לעבוד ב2014.6 ב3.2015 נחתם סעיף 14.
  ישנם 10.5 חודשים בהם צריך לחשב לפי הנוסחה
  **שנות עבודה * שכר אחרון פחות הסכום שהופקד לקופה**

  **אין יודעים מה הסכום שהופקד בחודשים הללו ?
  ואיך מחשבים?

  שנית החישוב לאחר סעיף 14 יש לחשב כל חודש בחודשו לפי הבנתי ..
  העניין שהחישוב הוא הברוטו או נטו?
  (ראיתי את ההסבר על התוספות ),האם זה ברוטו לפני ניוכיים כגון ב.ל,דמי בריאות,ביטוח מנהלים
  התלוש לא מסודר (הראתי למישהו מוסמך ) ואני מתבלבל בחישוב

  אגב למה רשום ב161א "סכום משכורת הקובעת לפטור"
  זה קשור לחישוב הפיצוים?

  תודה מראש

  • אין בעיה לקבל מהקופה את הסכום שהופקד בחלוקה לפי תקופות. בעבור התקופה הראשונה המעסיק מחשב את חוב הפיצויים מבקש מהקופה את היתרה ומפחית מהחוב.
   החישוב צריך להעשות לפני ניכוים לפנסיה וביטוח לאומי וכד'

   הסברים על טופס 161 אפשר לראות בקישור הבא

 10. שלום נדב,

  עובד שפוטר והופרשו לו 6% חובת המעסיק להשלים 2.33% מהשכר האחרון.
  האם יש לבצע חישוב גם ע״פ שנות ותק ובמידה וסכום הפיצויים גבוה יותר מסך השלמת החברה והכספים שנצברו בקופה על העובד לגשת למס הכנסה ולקבל פטור על ההפרש?
  דוגמא:
  סכום הכספים שנצברו בקופה-7200 שרל
  השלמת החברה-5000 שקל
  סה״כ פיצויים לעובד-12,200 שקל

  האם בנוסף יש לבצע גם חישוב ע״פ ותק?
  2.3 שנים*4,500(שכר ממוצע)= 10,125 שקל
  ואת ההפרש יש לחייב במס ולשלוח את העובד עם טופס 16 למס הכנסה?

  תודה מראש על תגובתך

  • ערב טוב שירלי,

   המעסיק יכל לבצע את החישוב בטופס 161. עליו לציין בסעיף ח את מקורות התשלום, התשלום מהקופה והשלמת הפיצויים על ידי המעסיק בשורות נפרדות.
   בסעיף יא עליו למלא את גובה המענק החייב במס.

   רק במידה והעובד יבקש למשוך את הפיצויים בפטור ממס יהיה על העובד לגשת למס הכנסה יחד עם טופס 161א ולבקש מפקיד השומה להגדיל את הפטור ממס.

 11. נדב שלום,

  עבדתי מ2013 ופוטרתי כעבור חמש שנים . לא חתמתי על סעיף 14 אך מצד שני הופרש לי 6% לפיצויים .
  האם חל עליי סעיף 14 באופן אוטומטי? לא כל כך הבנתי את הנאמר בכתבה שלך שחישוב פיצויי פיטורים לעובד שלא היה חתום בעבר על סעיף 14-החל משנת 2008 סעיף 14 חל באופן יחסי על כספי הפיצויים המופקדים לקופה. בסיום עבודה יש לחשב את גובה הפיצויים להם זכאי העובד בהתאם לתקופות בהם בוצעו ההפקדות.

  האם אני חייבת לקבל 28% כפול חמש פלוס מה שנצבר לי בקופה או משכורת אחרונה כפול 5 שנים?

  • במידה ולא חל על מקום העבודה שלך צו הרחבה, והמעסיק הפקיד לך בהתאם לצו ההרחבה חל עלייך סעיף 14.
   המעסיק נדרש לבצע השלמת פיצויים של 28% כפול השכר האחרון כפול הוותק פלוס הכספים שנצברו בקופהץ

 12. היי.. התפטרתי מסיבות רפואיות כדין מפוטר. שנות וותק בעבודה 9 שנים ו8 חודשים. אני לא חתומה על סעיף 14. המעסיק מפריש 8.33 אחוזי הפרשה לפיצויים. האם מגיע לי גם פיצויים של שנות וותק כפול משכורת אחרונה? או שתבוצע רק השלמה? קראתי פה שמישהו אמר ש6 אחוז מההפרשה לפיצויים זה כדין חוק פנסיה (סעיף 14)? מה זה אומר מישהו יכול להסביר לי?

 13. שלום נדב. אישה עבדה לאחרונה( מ2005 עד 2018) 12,5 שנה בשופרסל ,הפרישו לה לקג"מ (הותיקה) 6% לפיצויים ו 7.5% לתגמולים. בגיל 62, בהגעה לגיל הפרישה היא התפטרה מעבודה. לא שולמה לה השלמת הפיצויים 2.33% והמעביד טוען שמבחינתו הפריש את מלוא לביטוח הפנסיוני (סך 13,5% ) ולא מגיעה לה השלמת הפיצויים. מה אתה חושב לגבי המקרה? אגב, השלמת הפיצויים לא שולמו לאף אחד בחברה. אודה לך על תשובה. האם יש תקנון או חוק כל שהו שמאפשר לא לבצע השלמה במקרה הזה.

  • ערב טוב גליה,

   לפי חוק פיצויי פיטורים, התפטרות בגיל פרישה דינה כפיטורים ויש לבצע השלמת כספים.

   התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים. (מתוך חוק פיצויי פיטורים)

 14. היי נדב, עבדתי 4 שנים בחברה מסוימת ששם הפרישו לי 6% לפיצויי פיטורים. ולפניי שבועיים פוטרתי משם, רציתי לדעת איך אני אמור לקבל את ההשלמה של ה-28% הנוספים, האם זה יכנס לקופת הפיצויים? או שאני אקבל את זה ישירות לחשבון הבנק שלי.
  תודה על שיתוף הידע שלך זה ממש עוזר לכולנו.

  • הי מאור,

   עליך לסגור זאת עם המעסיק, במידה ואתה רוצה לקבל את הכספים באפשרותך לקבל אותם בשכר האחרון. במידה ואתה רוצה לבצע רצף קצבה על הכספים כדאי שתקבל אותם לקופת הגמל או לקרן הפנסיה שלך.
   במידה ואתה מקבל מענק פרישה מוגדל אתה יכל לבקש שיפקידו אותו לקופת גמל ולבצע רצף פיצויים.

 15. שלום נדב,

  עובד בשכר חודשי שפוטר מעבודתו לאחר שנתיים ואשר:
  1. לא היה לו בטוח פנסיוני לפני העבודה הזו
  2. חתם בחוזה עם תחילת העבודה על סעיף 14
  3. אחרי חצי שנת עבודה הופרשו לו כל ההפרשות לפנסיה (לא כולל עבור 6 החודשים הראשונים) , כולל 8.33% לפיצויים

  האם נכון שהמעביד רשאי לשלם לו כפיצויים רק את מה שהצטבר בקרן הפנסיה בטענה שזה נובע מהחתימה של סעיף 14?
  לעניות דעתי המעביד חייב להשלים 8.33% משכרו האחרון כפול 6.
  האם אני צודק?
  מה הסימוכין לאן או לכאן?

  תודה,
  טומס

  • אתה צודק בהחלט,

   אתה יכל להפנות את המעסיק לאישור הכללי לסעיף 14 (תחפש כך בגוגל)
   בראש האישור מופיע המשפט הבא:
   תשלומים ששילם מעביד החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל
   לקצבה….יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו

   במידה והמעסיק לא שילם כספים לקופה, הכספים לא יכולים לבוא במקום כספי הפיצויים.
   בנוסף תראה את סעיף 3 באותו אישור, יתכן וזה רלוונטי
   אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו
   הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר.

 16. כאשר מדובר בעובד שנפטר לאחר 40 שנות עבודה, כיצד ניתן לדעת האם הופרשו מלוא 8.33% החייבים לפיצויים במהלך כל תקופת ההעסקה או שמא רק בחלקה ויש לקבל מן המעסיק השלמה של 2.33% עבור אותה תקופה? הקופה עברה מספר גלגולים לאורך השנים. האם המעסיק מחוייב להוציא דו"ח הפרשות לאורך השנים? האם הקופה תוכל להוציא מידע זה בהנחה שזו לא הקופה המקורית?

  תודה מראש

  • הייתי מתחיל בפניה לקופה לקבל דוח הפקדות. מודא את מועד תחילת הפקדה ולראות האם הוא תואם למועד תחילת העבודה ואז בודק את אחוזי ההפקדה לפיצויים.
   במידה ולא מסתדר עם הקופה אפשר לבקש מהמעסיק דוח של ההפקדות שביצע לעובד לאורך השנים.

   • פרשתי לפנסיה ב 1.1.2019 . עובד בחברה מ 9/2013 . לא חתום על סעיף 14 . הופרשו לפיצויים 8.33. האם אני זכאי להפרש בין הברוטו האחרון כפול שנות העסקתי לבין סכום הפיצויים שהצטברו בקרן.

    • לא בטוח, אין בחוזה שלך התייחסות לכך? שחל עליך סעיף 14.
     יתכן שבמקום העבודה שלך חל צו הרחבה שמכיל את סעיף 14 על כל העובדים.
     צריך לבדוק את כל הדברים האלה.

 17. שלום נדב
  בעלי קיבל 8.33% פיצויים מדי חודש (אם כי משכר ברוטו לא נכון לאור טעויות חוזרות ונשנות של הרואת חשבון של המעסיק). כרגע הוא צריך להשלים לו לפי שכרו האחרון. (ברוטו 8560)
  א. במידה ולא יהיה רצף קצבה – האם הכספים עוברים בתלוש משכורת אחרון עם ניכוי מס? האם הוא אמור אמור לראות בסופו של דבר את הפיצויים ברוטו כנטו?
  ב. במידה שנרצה שיפקיד לקופת גמל – מה שווי הסכום להפקדה? לפי ברוטו או נטו?

  • במידה ותקבלו את הפיצויים בתלוש, המעסיק ינכה את המס בהתאם לחישוב שהוא עשה בטופס 161. את הכספים הוא יצרף להכנסה החודשית וינכה מס שולי.
   במידה ותבחרו באחד הרצפים והכספים יעברו לקופת הגמל, הסכום יעבור כברוטו.

 18. שלום נדב,
  פוטרתי מעבודתי לאחר 8 שנים ו-3 חודשים. סכום הפיצויים שקיבלתי נמוך בכ-6,000 שח ממה שצריך להיות לפי חישוב ותק כפול משכורת אחרונה. למיטב ידיעתי אני לא חתומה על סעיף 14 או כל סעיף אחר שקשור לפיצויים. במהלך עבודתי בוצעו הפרשות לקופת פיצויים עפ"י האחוזים הקבועים בחוק. בבירור מול המעסיק חישוב הפיצויים שלי נעשה לפי השלמה של כל שנה ל-8.33%. אבל בסופו של דבר הסכום הכולל שקיבלתי (מה שנצבר בקופה וההשלמה מהמעסיק) יצא פחות מהסכום שצריך להיות לפי חישוב פיצויים על פי הקבוע בחוק. ההסבר שניתן לי ממנה"ח שיכול להיות שבקופה נצבר פחות כסף בגלל שהקופה הפסידה כסף וגם בגלל שהיו חודשים בהם הופרש לי פחות כסף כי השכר שלי היה נמוך יותר בגלל חוסר בשעות (מדובר בחודשיים בודדים במהלך כל התקופה ובחוסר שעות מזערי). לכל אורך התקופה הועסקתי ב-100% משרה. על בסיס משכורת חודשית. מה בעצם נכון לפי החוק? האם יש צורך לנקוט באמצעים משפטיים?

 19. שלום נדב,
  פוטרתי מעבודתי אחרי שנתיים כאיש מכירות, שכרי היה מורכב מבסיס + עמלות על מכירות, אני חתום על סעיף 14, והופרשו לי בפועל כל חודש ע"י המעסיק 6% מהשכר הממוצע במשק לפיצויים.
  מה מגיע לי מבחינת פיצויים?

  • חישוב הפיצויים הכולל יהיה ממוצע השכר כולל העמלות ב- 12 החודשים האחרונים כפול הוותק
   מכיוון והמעסיק הפקיד חלק לפנסיה הוא ידרש לבצע השלמה בהתאם ל – 28% עד השכר הממוצע במשק ו- 100% על השכר שעולה על השכר הממוצע במשק. כפול הוותק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: