דיני עבודה

חוק פיצויי פיטורים : חישוב פיצויים לעובד שפוטר מעבודתו

חוק פיצויים פיטורים קובע שעובד שפוטר לאחר שנת עבודה יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. איך מחשבים את גובה הפיצויים לעובד שפוטר? האם יש לבצע השלמת פיצויים לעובד עם סעיף 14? איזה רכיבים מהשכר נחשבים כחלק מהשכר האחרון לפיצויים?

המאמר הזה עוסק בזכאות לפיצויי פיטורים לעובד שפוטר מעבודתו, ועל אופן חישוב הפיצויים לעובד שפוטר. בשנת 2022 תקרת הפיצויים הפטורה ממס עומדת על 12,640 ש"ח לכל שנת עבודה. כדי לקרוא על אופן השימוש בפטור אפשר להיכנס למאמרים הבאים:

מי זכאי לקבל כספי פיצויים?

חוק פיצויי פיטורים קובע שעובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים.

גם במידה והעובד עזב את מקום עבודתו מאחת הסיבות המזכות בפיצוי פיטורים (התפטרות בשל מצב בריאותי, טיפול בילד, הרעה מוחשית בתנאי עבודה וכד') הוא יהיה זכאי לקבל את הפיצויים כאילו פוטר.

בכל מקרה אחר, עובד שהתפטר מעבודתו יהיה זכאי רק שפיצויי הפיטורים שהופקדו לרשותו לקרן הפנסיה (או לקופת הגמל או פוליסת הביטוח) יישארו ברשותו כחלק מהחיסכון הפנסיוני.

עובד שהתפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויי פיטורים לא יהיה זכאי להשלמת כספי פיצויים בהתאם לשכר האחרון.

קריאה נוספת :

איך מחשבים פיצויים לעובד שפוטר?

החישוב הבסיסי לזכאות לפיצויי פיטורים קובע כי עובד בשכר חודשי שפוטר מעבודתו יהיה זכאי לכספי פיצויים בגובה משכורת אחרונה כפול שנות הוותק בעבודה. את הפיצויים שמגיעים לעובד מחשבים בהתאם לשכר ברוטו ולא לשכר נטו. אנו נראה בהמשך המאמר איזה רכיבי שכר ילקחו בחשבון בחישוב הפיצויים שמגיעים לעובד.

כדי לחשב את חבות הפיצויים צריך להבין האם העובד חתום על סעיף 14 או שאינו חתום על סעיף 14. בניגוד למה שרבים חושבים, החתימה על סעיף 14 אינה אוטומטית.

דוגמה: (חישוב זה מתייחס לעובד שאינו חתום על סעיף 14)

וותקמשכורת
18,000 ש"ח
210,000 ש"ח
זכאות לפיצויים20,000 ש"ח

בהתאם לדוגמה, הפיצויים יחושבו כשכר בשנה שנייה, 10,000 ש"ח, כפול שנות הוותק בעבודה, 2, ולכן העובד יהיה זכאי ל- 20,000 ש"ח בסיום העבודה.

אנו נראה בהמשך כיצד מחשבים את הזכאות לעובדים שחתומים על סעיף 14 או עובדים שהופקדו עבורם כספים לקרן הפנסיה כפי שנהוג היום.


שאלה

האם המעסיק רשאי לקזז רווחים שנצברו בקרן הפנסיה מהשלמת הפיצויים לעובד שפוטר ולא חתום על סעיף 14?

תשובה

כן, בסיום עבודה יחשב המעסיק את חבות הפיצויים בהתאם לוותק ולשכר האחרון. המעסיק יבקש מהקופה דוח יתרות פיצויים (טופס עזר למילוי טופס 161) וישלים לעובד את הפער בין חבות הפיצויים לבין הסכום נצבר בקופה.

בהתאם לנתוני הדוגמה הקודמת

חבות הפיצויים לעובד היא 20,000 ש"ח ובקרן הפנסיה נצבר 19,000 ש"ח. המעסיק נדרש בהשלמת פיצויים של 1,000 ש"ח. במידה והסכום בקופה עולה על חבות הפיצויים המעסיק לא ידרש בהשלמת פיצויים לעובד.


כיצד מחשבים את השכר האחרון לעובדים שאינם בשכר חודשי?

ישנם עובדים רבים שאינן מרוויחים שכר חודשי ועבורם יש לחשב את הפיצויים בצורה שונה. חשוב לשים לב שגם כאן בסיס החישוב לפיצויי הפיטורים הוא השכר האחרון של העובד.
את השכר האחרון יש לכפול בהתאם לסוג השכר / משרה.

סוג שכרהמשכורת לחישוב פיצויי פיטורים
עובד בשכר חודשימשכורת אחרונה
עובד בשכר יומי/שעתי החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על-פי השכר האחרון ערב הפיטורים
עובד בשכר קבלני ממוצע המשכורת של 12 החודשים שקדמו לפיטורין
עובד שעבר ממשרה חלקית למשרה מלאה ולהפך החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על-פי השכר ערב הפיטורים
עובד ששכרו האחרון הופחת ש לחלק את תקופת העסקה לצורך חישוב השכר .לגבי התקופה שלפני ההפחתה, לפי השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת התקופה, לפי השכר האחרון
עובד שחל שינוי זמני בשכרו האחרון לפי השכר האחרון לפני השינוי
עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו  החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, על-פי השכר האחרון ששולם עבור כל תקופה.

חישוב פיצויי פיטורים לעובד עם סעיף 14

סעיף 14 לחוק פיצויים פיטורים קובע כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה (קרן הפנסיה, ביטוח מנהלים וכד') יבואו במקום כספי הפיצויים שישלם המעסיק בסיום עבודה. כיום סעיף 14 חל על מרבית העובדים במשק, סעיף זה משנה את הכללים לגבי אופן חישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד בסיום עבודה. במקרה של סעיף 14, חשוב לבחון שני דברים:

 • אחוז הפיצויים מהשכר שהופקד בהתאם לסעיף 14 (8.33% או 6%)
 • מועד החתימה על סעיף 14

חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בו עסקנו בהרחבה במאמר הקודם (סעיף 14 יתרונות וחסרונות), קובע שבתנאים מסויימים כספי הפיצויים שהופקדו בקופה (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח) יבואו במקום כספי הפיצויים אותם נדרש המעסיק לשלם בסיום עבודה.

באופן הזה, מעסיק שהפקיד חודש בחודשו 8.33% מהשכר החודשי (מהיום הראשון לתחילת העבודה) לטובת פיצויי פיטורים לא נדרש לבצע השלמת פיצויים לעובד שפוטר מעבודתו.

למה 8.33% ? ישנה חובה לשלם לעובד משכורת עבור כל שנת עבודה. משכורת היא 100%, במידה ומחלקים 100% ל – 12 חודשים מתקבל המספר 8.33%.

בהתאם לנתוני הדוגמה הקודמת, מכיוון והמעסיק הפקיד את כספי הפיצויים חודש בחודשו העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בגובה 18,000 ש"ח ולא 20,000 ש"ח.

וותקמשכורת
18,000 ש"ח
210,000 ש"ח
זכאות לפיצויים לעובד עם סעיף 1418,000 ש"ח

היתרונות למעסיק בחתימה על סעיף 14 הם שהוא לא ידרש לבצע השלמת פיצויים בשל עליית שכר או במקרה של הפסדים בקופה.

חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לעובד שהופקדו עבורו רק 6% לרכיב הפיצויים

בעבר ראינו כי באפשרות המעסיק להפקיד 8.33% או 6% מהשכר לרכיב הפיצויים, מעסיק שיפקיד רק 6% מהשכר לפיצויים ידרש לבצע השלמת פיצויים לעובד שפוטר (או עובד שהתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים). השלמת הפיצויים תעשה בהתאם לשכר האחרון של העובד.

המעסיק פטור מהשלמה בגין 72% מהכספים (6%*12 חודשים = 72%)  עליהם חל סעיף 14 ונדרש בהשלמה של 28% מכספי הפיצויים בהתאם לשכר האחרון.

וותקמשכורתהפקדה לקרן פנסיה
18,000 ש"ח5,760 ש"ח
210,000 ש"ח7,200 ש"ח
זכאות לפיצויים?12,960 ש"ח

המעסיק נדרש להשלים 28% מהשכר של 10,000 ש"ח כפול שנתיים ותק.

במקרה זה העובד יקבל  18,560 ש"ח והמעסיק יחסוך 1,440 ש"ח מכיוון והעובד היה חתום על סעיף 14.

פיצויים שהופקדו לקרן הפנסיה12,960 ש"ח
השלמת פיצויים5,600 ש"ח
סה"כ פיצויים18,560 ש"ח

שאלה

האם המעסיק רשאי לקזז רווחים שנצברו בקרן הפנסיה מהשלמת הפיצויים לעובד שפוטר וחתום על סעיף 14?

תשובה

לא, בהתאם לסעיף 14 כספי פיצויים שהופקדו לקופה יבואו במקום כספי הפיצויים שהמעסיק ישלם בסיום העבודה. המעסיק לא יכל לקזז רווחים (ומצד שני הוא לא נדרש להשלים הפסדים)


האם אני חייב לחתום על סעיף 14?

סעיף 14 חל בהתאם לצו הרחבה או בהתאם להסכם אישי בן העובד לבן המעסיק. ניתן לחתום על סעיף 14 תוך שלושה חודשים ממועד תחילת העבודה. בכל מקרה של חתימה מאוחרת על סעיף 14 הוא יחול ממועד החתימה. כיום בעקבות צו הרחבה לפנסיית חובה ותיקון 16, חל סעיף 14 באופן אוטומטי על הפקדות לפיצויים בגובה 6% מהשכר בהתאם להפקדות בגובה צו ההרחבה.

באפשרות המעסיק להחיל את סעיף 14 גם על הפקדות בגובה 8.33% וזאת גם מבלי להחתים את העובד על ידי משלוח הודעה לקופה ולעובד

עובד שלא חל עליו צו ההרחבה לפנסיית חובה או צו אחר הכולל את סעיף 14, נדרש לחתום על נוסח האישור הכללי לסעיף 14.

>>>נוסח האישור הכללי לסעיף 14

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שלא היה חתום בעבר על סעיף 14

החל משנת 2008 סעיף 14 חל באופן יחסי על כספי הפיצויים המופקדים לקופה עבור עובדים שמבצעים להם הפקדות בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה. בסיום עבודה יש לחשב את גובה הפיצויים להם זכאי העובד בהתאם לתקופות בהם בוצעו ההפקדות.

עבור תקופה שלא חל בה סעיף 14 יש לחשב את הזכאות לפיצויים בהתאם לשכר האחרון של העובד במועד פיטוריו.

בתקופה שחל על העובד סעיף 14 יש לחשב את הזכאות לפיצויים בהתאם לאחוז כספי הפיצויים שהופקדו לקופה.

לדוגמה,

עובד עבד 5 שנים והרוויח שכר של 6,000 ש"ח, על שכר זה בוצעו הפקדות פנסיוניות.

לאחר מכן, קודם בעבודתו והרוויח שכר חודשי של 10,000 ש"ח. יחד עם הקידום הוא חתם על סעיף 14.

סעיף 14 יחול רק על תקופת עבודתו השנייה ובסיום עבודה מעסיק ידרש להשלים:

5 שנות עבודה * שכר אחרון פחות הסכום שנצבר בקופה.

בנוסף יהיה זכאי העובד לכל הכספים שנצברו לרשותו בתקופת העסקה השנייה.

חשוב לדעת, במקרה שאין סעיף 14 יכל המעסיק לקזז רווחים שנצברו בקרן הפנסיה מהשלמת הפיצויים אליה הוא נדרש בסיום עבודה. באותו האופן הוא נדרש להשלים הפסדים.

שאלה

התחלתי לעבוד לפני שנת 2008, האם חל עלי סעיף 14 באופן אוטומטי?

תשובה

לא, יש לבחון מהו השכר ממנו בוצעו הפקדות לפני שנת 2008 ומהם אחוזי ההפקדה. במידה ולא חל עליך צו ההרחבה לפנסיית חובה והמעסיק הפקיד לך בשיעורים הגבוהים יותר מאלה שהיו קיימים בצו או משכר הגבוה יותר מזה שהיה קיים בצו. לא חל עליך סעיף 14.


חישוב פיצויי פיטורים לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים משתתף ברווחים

פוליסות ביטוחי מנהלים שנמכרו עד לדצמבר 2003 מכונות ביטוחי מנהלים משתתפים ברווחים, בהתאם לתנאי הפוליסה הרווחים על כספי הפיצויים בפוליסה נזקפו לטובת רכיב התגמולים. בעת סיום עבודה המעסיק יקבל שני נתונים:

 • ערך פדיון פיצויים למס
 • ערך פדיון פיצויים למעסיק

ערך פידיון פיצויים למס כולל את הרווחים שמיוחסים לטובת הפיצויים, נתון זה ישמש את המעסיק לצורך מילוי טופס 161. הנתון השני ערך פדיון פיצוים למעסיק, כולל את ערך הפיצויים בהתאם לתנאי הפוליסה והמעסיק ישתמש בו לצורך חישוב השלמת הפיצויים לעובד.

>>>קריאה נוספת : ערך פדיון פיצויים למעסיק וערך פדיון פיצויים למס – פסיקה עדכנית

במידה והעובד חתום על סעיף 14 המעסיק יהיה אדיש ולא ידרש להשלמת פיצויים לעובד

באיזה מקרים העובד זכאי להשלמת פיצויים נוספת?

באפשרות המעסיק להפקיד לפנסיה לרכיב הפיצויים 6% או 8.33% מהשכר. ישנם מקרים בהם למרות שהמעסיק ביצע הפקדה מלאה, הפקדה של 8.33%, עליו לבצע השלמת פיצויים בפיטורים או בהתפטרות המזכה בהשלמת פיצויים.

התחלת לעבוד והמעסיק לא הפקיד מייד לפנסיה

צו ההרחבה מחייב את המעסיק להפקיד לעובד חדש תוך חצי שנה מתחילת עבודתו לפנסיה. בסיום עבודה חסרים בקופת הפיצויים 6 חודשי עבודה. במידה ואתה זכאי להשלמת כספי פיצויים על המעסיק לשלם את הפיצויים החסרים עבור ששת החודשים הראשונים לעבודה.

רכיבי שכר שעליהם המעסיק לא הפקיד לפנסיה

האם פיצויי פיטורים הם משכר ברוטו או נטו?

התשובה לשאלה מה הוא השכר המשמש לחישוב פיצויי הפיטורים  מורכבת הרבה יותר והיא תקבע האם גם במקרה שחל על העובד סעיף 14 המעסיק יידרש להשלמת פיצויים.

ישנם רכיבי שעליהם אין חובה להפקיד לפנסיה, לדוגמה עמלות מכירה. אך רכיבי שכר אלו חייבים בתשלום הפיצויים בסיום עבודה. ולכן גם במידה והמעסיק הפקיד לכם 8.33% לכספי הפיצוייים הוא נדרש להשלמת הפיצויים בסיום עבודה.

לדוגמא עבור עמלות מכירה נדרש לשלם כפיצויים את ממוצע העמלות ב – 12 החודשים האחרונים.

רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים

בתקנות פיצויי פיטורים נקבע כי הרכיבים שיובאו בחשבון בחישוב שכר עבודה הם:

 1. שכר יסוד;
 2. תוספת ותק;
 3. תוספת יוקר המחיה;
 4. תוספת-משפחה;
 5. נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד.

לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת-משנה (א) או לפי חלק מהם, יובא בחשבון שכרו, שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.  

במילים אחרות, תוספות שלא נמנות עם התוספות שמופיעות בתקנות לא יובאו בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים.  

תשלומים עבור: אחזקת רכב, טלפון, שעות נוספות, פרמיה, משכורת 13, דמי נסיעה, הבראה, ביגוד ועוד הטבות, לא יובאו בחשבון לצורך חישוב הפיצויים.  

בפסיקה מבחינים בין רכיבי שכר שהן תוספת אמיתית לבין תוספת פיקטיבית שהיא חלק משכר הבסיס ולכן תילקח בחשבון בחישוב השכר האחרון לפיצויים.

ישנם מקרים בהם המעסיקים רושמים רכיבי שכר כתוספת כדי להקטין את עלויות המעסיק בהפקדה לפנסיה ופיצויים. במידה והעובד יוכיח, כי תשלום מסויים ששולם לו הוגדר כתוספת אך למעשה הוא תוספת פיקטיבית המהווה חלק משכר הבסיס, במקרה זה יש לקחת את התוספת בחשבון בחישוב השכר האחרון לפיצויים.

אופן השימוש ברכיבי השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים

חלק מרכיבי השכר יכולים להחשב כתוספת אמיתית או כתוספת פיקטיבית. ככל והם נחשבים תוספת פיקטיבית והמעסיק לא הפקיד עבורם בהתאם לסעיף 14 הרי יש לבצע השלמת פיצויים בסיום עבודה.

יש לקחת בחשבוןאין לקחת בחשבון
עמלות מכירהבונוס חודשי / שנתי שאינו תלוי בביצועי העובד
שעות נוספות גלובליותשעות נוספות
רכיבים פיקטיביים עבור רכבשווי רכב
שווי שימוש

עמלות

יש לקחת בחשבון את ממוצע העמלות שקיבל העובד ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים. במידה והמעסיק לא ביצע הפקדות עבור עמלות בהתאם לסעיף 14 הוא ידרש בביצוע השלמה בסיום עבודה.

בונוסים

בונוס המותנה ברווחי המעביד אינו חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים

שעות נוספות

שעות נוספות אינן נחשבות לצורך חישוב פיצויי פיטורים. גם עבור עובד המקבל תוספת תשלום גלובלי עבור שעות נוספות. רק במידה והעובד מקבל תוספת גלובלית ואינו מבצע שעות נוספות יהיה מדובר בתוספת פיקטיבית והעובד יהיה זכאי להשלמת כספי פיצויים.

שווי שימוש

אין לקחת בחשבון שווי שימוש עבור הטבות שמקבל העובד במקום העבודה כחלק מחישוב פיצויי הפיטורים. לדוגמא, גילום שי, חופשה וכל סעיף אחר.

אחזקת רכב

בדומה לתוספת גלובלית עבור שעות נוספות. כל עוד אחזקת הרכב היא סעיף אמיתי הוא לא ילקח בחשבון בחישוב הפיצויים. במידה ומדובר בתוספת פיקטיבית ואחזקת הרכב היא חלק מהשכר הרגיל יש להביא אותה בחשבון.

שאלות נפוצות לגבי חישוב כספי פיצויים

כמה פיצויים מגיעים לעובד?

עובד שפוטר מעבודתו זכאי למשכורת בעבור כל שנת עבודה.

כיצד נעשה חישוב הפיצויים?

הפיצויים מחושבים כמשכורת אחרונה כפול הוותק. במידה והעובד חתום על סעיף 14, כספי הפיצויים שנמצאים בקופה יבואו במקום כספי הפיצויים שהמעסיק נדרש לשלם ויתכן והמעסיק לא יהיה חייב בהשלמת פיצויים נוספים.

האם פיצויים מחושבים מהברוטו או מהנטו?

הפיצויים מחושבים מהברוטו. אך יתכן ויהיו רכיבי שכר כמו שעות נוספות שהם אינם חלק מחישוב רכיב הפיצויים.

האם אני זכאי לפיצויים עבור עמלות?

כן, עמלות מכירה הם רכיב החייב בפיצויי פיטורים. לצורך החישוב יש לחשב את גובה העמלות ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים.

האם עובד שהתפטר זכאי לפיצויים?

עובד שהתפטר זכאי לכספי הפיצויים שנצברו בקופה אך אינו זכאי להשלמת כספי פיצויים

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

חוק פיצויי פיטורים : חישוב פיצויים לעובד שפוטר מעבודתו by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. מה יקרה במצב שבו המעביד הפריש 8.335 לפצויים אך לא החתים את העובד על סעיף 14.
  על 6%% מההפקדה הסעיף חל אוטומטי בגלל צו פנסיה חובה
  אך ה 2.33% שהופרשו עליהם צריכה להיות השלמה.
  האם החישוב יהיה חלוקה של הסכום הצבור בקופה יחסית ל 6% ו 2.33% ועל הה 2.33% תבוצע השלמה לפי :
  שכר אחרון * ותק – צבירה בקופה?

  1. להבנתי כן,
   כאשר לעניין ה 2.33 המעסיק יוכל להתחשב ברווחים שנצברו בקופה (על רכיב זה) לצורך ההשלמה.

   (אם יש מישהו שסבור אחרת, שיפרט)

 2. היי נדב.
  האם עבור בונוסי מכירה קבועים באופן קבוע כל חודש בשכר.
  אמור המעסיק לשלם פיצויים?
  למרות שבחוזה האישי רשום שלא?
  המון תודה.
  יוסי

   1. בוקר טוב.
    יש לך אפשרות לתת להראות לי את זה בהוראות חוק.
    או בהחלטת בית משפט.
    תודה ושבוע טוב.
    יוסי

 3. המון תודה על התשובה.
  יש לי עוד שאלה אשמח אם תוכל לעזור לי.

  מבוטח שבא עם פנסיה מטיבה ועבר ממעסיק א למעסיק ב,מעסיק ב חייב להפריש על פי אחוזי ההפרשה בפנסיה המטיבה ממעסיק א.

  השאלה אם העובד עבר עם סעיף 14 האם פרט להפרשות המטיבות סעיף 14 יחול באופן אוטומט כמו ההפרשות העודפות?
  תודה רבה יוסי.

 4. עובד שעבד במשך 10 שנים, 3 שנים ראשונות ללא סעיף 14 ורק 7 שנים עם סעיף 14. האם המעסיק יכול להשתמש ברווחים של כספי הפיצויים משבע השנים האחרונות לטובת השלמה של 3 השנים הראשונות?

   1. אז בעצם צריך לייחס את הרווחים (או ההפסדים) לתקופות באופן יחסי ?

    כלומר ערך פדיון פחות הפקדות, לחלק לכל חודשי העבודה כפול חודשי העבודה
    שבגינם יש צורך להשלים ?

    תודה רבה,

    1. בדוגמא הזאת, צריך לחלק לשתי תקופות. בתקופה הראשונה צריך לחשב את חוב הפיצויים ולהפחית את גובה היתרה הקיימת בקרן.

 5. נדב שלום ,

  ראשית כל תודה על פוסטים מושקעים , תבורך.
  בתלוש שכר אני רואה כי המעסיק מפריש לי מהשכר בסיס כולל שעות נוספות.
  מצד שני בונוס חודשי שנע בין 1,000 ל 1,500 לא נכנס שם וממנו לא מופרש.
  האם תקין?

 6. נדב שלום
  תודה על הפוסט המועיל.
  2 שאלות:
  1. אמרת שכיום סעיף 14 הוא חלק מפנסיית חובה ונכלל אוטומטית. האם זה חל על כל עובד חדש במשק? או שניתן עדיין לא להחתים בכפוף להסכם עם המעסיק?

  2. בדוגמא של עובד שלא היה לו סעיף 14 במשך מספר שנים ואז חתם על סעיף 14 ועבד עוד מספר שנים תחת סעיף 14 ופוטר. במקרה זה תבוצע השלמה (אם נדרשת) עבור ה-5 שנים. השאלה היא האם ההשלמה היא לפי שכר שהיה לאחר 5 שנים (ערב החתימה על סעיף 14) או לשכר האחרון לפני שפוטר. ההגיון אומר שלשכר בתום חמש שנים אבל ראיתי מעסיק שעושה את ההשלמה לפי השכר האחרון בתום ההעסקה

  1. ערב טוב,

   1. על חלק השכר שמבוטח בהתאם לצווי הרחבה יחול סעיף 14 באופן אוטומטי ועל 6% מרכיב הפיצויים
   2. החישוב יעשה בהתאם לשכר האחרון של העובד במועד פיטוריו

 7. נדב שלום. מה קורה במקרה בו יש עובד לו בוצעו הפרשות לפני 2008 ולא חל עליו סעיף 14 ובמקביל המעביד הפריש לקרן מרכזית לפיצויים. החוק קובע כי כיום יש לבצע חישוב של השלמת הפיצויים ולהעביר מהקרן המרכזית לפוליסה האישית של העובד. האם דבר זה מקבע את הפיצויים המגיעים לו או שתהיה התחשבנות חדשה במקרה ותהיה העלאת שכר לעובד?

  1. השלמת הפיצויים היום לא מסיימת את החוב של המעסיק. אפשר לשלב את השלמת הפיצויים היום עם החתמה של העובד על סעיף 14 ובכך לגדר את הסיכון של השלמת הפיצויים לעובד בסיום העבודה בעתיד.

   1. האם ניתן לכפות על העובד את סעיף 14 ע"י הודעה כי מהיום חל עליו סעיף 14 במקרים של פוליסות לפני 2008?

 8. אני עובדת במקום העבודה שלי מנובמבר 2005. בחוזה העבודה שלי לא מוזכר סעיף 14 כלל. המעסיק מפריש 8.33%. האם ביום הפיטורים אהיה זכאית למלוא הפיצויים? כלומר שכר אחרון כפול כל השנים?

  1. פסיקה שהתקבלה לאחרונה קבעה שעובד שהיה לו הסכם מיטיב לפני כניסת פנסיית חובה לתוקף יהיה זכאי לפיצויים בהתאם למשכורת אחרונה כפול הותק (וזאת בתנאי שהמעסיק לא החיל עליו את סעיף 14 לאורך השנים)
   כלומר בסיום עבודה המעסיק יחשב את הפיצויים שהוא חייב לך ומהסכום הזה הוא יפחית את הפיצויים שנמצאים בקופה כולל הרווחים וישלם לך את הסכום הנדרש.

 9. שלום,
  יש לי 2 תקופות בעבודה ולכן הבלבול .מקווה שתוכל לעזור

  התחלתי לעבוד ב2014.6 ב3.2015 נחתם סעיף 14.
  ישנם 10.5 חודשים בהם צריך לחשב לפי הנוסחה
  **שנות עבודה * שכר אחרון פחות הסכום שהופקד לקופה**

  **אין יודעים מה הסכום שהופקד בחודשים הללו ?
  ואיך מחשבים?

  שנית החישוב לאחר סעיף 14 יש לחשב כל חודש בחודשו לפי הבנתי ..
  העניין שהחישוב הוא הברוטו או נטו?
  (ראיתי את ההסבר על התוספות ),האם זה ברוטו לפני ניוכיים כגון ב.ל,דמי בריאות,ביטוח מנהלים
  התלוש לא מסודר (הראתי למישהו מוסמך ) ואני מתבלבל בחישוב

  אגב למה רשום ב161א "סכום משכורת הקובעת לפטור"
  זה קשור לחישוב הפיצוים?

  תודה מראש

  1. אין בעיה לקבל מהקופה את הסכום שהופקד בחלוקה לפי תקופות. בעבור התקופה הראשונה המעסיק מחשב את חוב הפיצויים מבקש מהקופה את היתרה ומפחית מהחוב.
   החישוב צריך להעשות לפני ניכוים לפנסיה וביטוח לאומי וכד'

   הסברים על טופס 161 אפשר לראות בקישור הבא

 10. שלום נדב,

  עובד שפוטר והופרשו לו 6% חובת המעסיק להשלים 2.33% מהשכר האחרון.
  האם יש לבצע חישוב גם ע״פ שנות ותק ובמידה וסכום הפיצויים גבוה יותר מסך השלמת החברה והכספים שנצברו בקופה על העובד לגשת למס הכנסה ולקבל פטור על ההפרש?
  דוגמא:
  סכום הכספים שנצברו בקופה-7200 שרל
  השלמת החברה-5000 שקל
  סה״כ פיצויים לעובד-12,200 שקל

  האם בנוסף יש לבצע גם חישוב ע״פ ותק?
  2.3 שנים*4,500(שכר ממוצע)= 10,125 שקל
  ואת ההפרש יש לחייב במס ולשלוח את העובד עם טופס 16 למס הכנסה?

  תודה מראש על תגובתך

  1. ערב טוב שירלי,

   המעסיק יכל לבצע את החישוב בטופס 161. עליו לציין בסעיף ח את מקורות התשלום, התשלום מהקופה והשלמת הפיצויים על ידי המעסיק בשורות נפרדות.
   בסעיף יא עליו למלא את גובה המענק החייב במס.

   רק במידה והעובד יבקש למשוך את הפיצויים בפטור ממס יהיה על העובד לגשת למס הכנסה יחד עם טופס 161א ולבקש מפקיד השומה להגדיל את הפטור ממס.

 11. נדב שלום,

  עבדתי מ2013 ופוטרתי כעבור חמש שנים . לא חתמתי על סעיף 14 אך מצד שני הופרש לי 6% לפיצויים .
  האם חל עליי סעיף 14 באופן אוטומטי? לא כל כך הבנתי את הנאמר בכתבה שלך שחישוב פיצויי פיטורים לעובד שלא היה חתום בעבר על סעיף 14-החל משנת 2008 סעיף 14 חל באופן יחסי על כספי הפיצויים המופקדים לקופה. בסיום עבודה יש לחשב את גובה הפיצויים להם זכאי העובד בהתאם לתקופות בהם בוצעו ההפקדות.

  האם אני חייבת לקבל 28% כפול חמש פלוס מה שנצבר לי בקופה או משכורת אחרונה כפול 5 שנים?

  1. במידה ולא חל על מקום העבודה שלך צו הרחבה, והמעסיק הפקיד לך בהתאם לצו ההרחבה חל עלייך סעיף 14.
   המעסיק נדרש לבצע השלמת פיצויים של 28% כפול השכר האחרון כפול הוותק פלוס הכספים שנצברו בקופהץ

 12. היי.. התפטרתי מסיבות רפואיות כדין מפוטר. שנות וותק בעבודה 9 שנים ו8 חודשים. אני לא חתומה על סעיף 14. המעסיק מפריש 8.33 אחוזי הפרשה לפיצויים. האם מגיע לי גם פיצויים של שנות וותק כפול משכורת אחרונה? או שתבוצע רק השלמה? קראתי פה שמישהו אמר ש6 אחוז מההפרשה לפיצויים זה כדין חוק פנסיה (סעיף 14)? מה זה אומר מישהו יכול להסביר לי?

  1. הי דנה,

   במידה והתחלת לעבוד ב- 2009 והמעסיק הפקיד לך 8.33% מכספי הפיצויים ולא מופיע בהסכם העבודה שלך סעיף 14 ולא חל במקום העבודה צו הרחבה כזה או אחר.
   הרי לא חל עלייך סעיף 14 ומעסיק נדרש לחשב את סכום הפיצויים שמגיע לך כמשכורת אחרונה כפול הוותק פחות הסכום שנצבר בקופה.

   ראי פסיקה עדכנית בנושא :
   https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%95_%D7%9C%D7%95_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_14_%D7%90%D7%95_%D7%A6%D7%95_%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%93_%D7%9C%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%A2_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7

 13. שלום נדב. אישה עבדה לאחרונה( מ2005 עד 2018) 12,5 שנה בשופרסל ,הפרישו לה לקג"מ (הותיקה) 6% לפיצויים ו 7.5% לתגמולים. בגיל 62, בהגעה לגיל הפרישה היא התפטרה מעבודה. לא שולמה לה השלמת הפיצויים 2.33% והמעביד טוען שמבחינתו הפריש את מלוא לביטוח הפנסיוני (סך 13,5% ) ולא מגיעה לה השלמת הפיצויים. מה אתה חושב לגבי המקרה? אגב, השלמת הפיצויים לא שולמו לאף אחד בחברה. אודה לך על תשובה. האם יש תקנון או חוק כל שהו שמאפשר לא לבצע השלמה במקרה הזה.

  1. ערב טוב גליה,

   לפי חוק פיצויי פיטורים, התפטרות בגיל פרישה דינה כפיטורים ויש לבצע השלמת כספים.

   התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים. (מתוך חוק פיצויי פיטורים)

 14. היי נדב, עבדתי 4 שנים בחברה מסוימת ששם הפרישו לי 6% לפיצויי פיטורים. ולפניי שבועיים פוטרתי משם, רציתי לדעת איך אני אמור לקבל את ההשלמה של ה-28% הנוספים, האם זה יכנס לקופת הפיצויים? או שאני אקבל את זה ישירות לחשבון הבנק שלי.
  תודה על שיתוף הידע שלך זה ממש עוזר לכולנו.

  1. הי מאור,

   עליך לסגור זאת עם המעסיק, במידה ואתה רוצה לקבל את הכספים באפשרותך לקבל אותם בשכר האחרון. במידה ואתה רוצה לבצע רצף קצבה על הכספים כדאי שתקבל אותם לקופת הגמל או לקרן הפנסיה שלך.
   במידה ואתה מקבל מענק פרישה מוגדל אתה יכל לבקש שיפקידו אותו לקופת גמל ולבצע רצף פיצויים.

 15. שלום נדב,

  עובד בשכר חודשי שפוטר מעבודתו לאחר שנתיים ואשר:
  1. לא היה לו בטוח פנסיוני לפני העבודה הזו
  2. חתם בחוזה עם תחילת העבודה על סעיף 14
  3. אחרי חצי שנת עבודה הופרשו לו כל ההפרשות לפנסיה (לא כולל עבור 6 החודשים הראשונים) , כולל 8.33% לפיצויים

  האם נכון שהמעביד רשאי לשלם לו כפיצויים רק את מה שהצטבר בקרן הפנסיה בטענה שזה נובע מהחתימה של סעיף 14?
  לעניות דעתי המעביד חייב להשלים 8.33% משכרו האחרון כפול 6.
  האם אני צודק?
  מה הסימוכין לאן או לכאן?

  תודה,
  טומס

  1. אתה צודק בהחלט,

   אתה יכל להפנות את המעסיק לאישור הכללי לסעיף 14 (תחפש כך בגוגל)
   בראש האישור מופיע המשפט הבא:
   תשלומים ששילם מעביד החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל
   לקצבה….יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו

   במידה והמעסיק לא שילם כספים לקופה, הכספים לא יכולים לבוא במקום כספי הפיצויים.
   בנוסף תראה את סעיף 3 באותו אישור, יתכן וזה רלוונטי
   אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו
   הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר.

 16. כאשר מדובר בעובד שנפטר לאחר 40 שנות עבודה, כיצד ניתן לדעת האם הופרשו מלוא 8.33% החייבים לפיצויים במהלך כל תקופת ההעסקה או שמא רק בחלקה ויש לקבל מן המעסיק השלמה של 2.33% עבור אותה תקופה? הקופה עברה מספר גלגולים לאורך השנים. האם המעסיק מחוייב להוציא דו"ח הפרשות לאורך השנים? האם הקופה תוכל להוציא מידע זה בהנחה שזו לא הקופה המקורית?

  תודה מראש

  1. הייתי מתחיל בפניה לקופה לקבל דוח הפקדות. מודא את מועד תחילת הפקדה ולראות האם הוא תואם למועד תחילת העבודה ואז בודק את אחוזי ההפקדה לפיצויים.
   במידה ולא מסתדר עם הקופה אפשר לבקש מהמעסיק דוח של ההפקדות שביצע לעובד לאורך השנים.

   1. פרשתי לפנסיה ב 1.1.2019 . עובד בחברה מ 9/2013 . לא חתום על סעיף 14 . הופרשו לפיצויים 8.33. האם אני זכאי להפרש בין הברוטו האחרון כפול שנות העסקתי לבין סכום הפיצויים שהצטברו בקרן.

    1. לא בטוח, אין בחוזה שלך התייחסות לכך? שחל עליך סעיף 14.
     יתכן שבמקום העבודה שלך חל צו הרחבה שמכיל את סעיף 14 על כל העובדים.
     צריך לבדוק את כל הדברים האלה.

 17. שלום נדב
  בעלי קיבל 8.33% פיצויים מדי חודש (אם כי משכר ברוטו לא נכון לאור טעויות חוזרות ונשנות של הרואת חשבון של המעסיק). כרגע הוא צריך להשלים לו לפי שכרו האחרון. (ברוטו 8560)
  א. במידה ולא יהיה רצף קצבה – האם הכספים עוברים בתלוש משכורת אחרון עם ניכוי מס? האם הוא אמור אמור לראות בסופו של דבר את הפיצויים ברוטו כנטו?
  ב. במידה שנרצה שיפקיד לקופת גמל – מה שווי הסכום להפקדה? לפי ברוטו או נטו?

  1. במידה ותקבלו את הפיצויים בתלוש, המעסיק ינכה את המס בהתאם לחישוב שהוא עשה בטופס 161. את הכספים הוא יצרף להכנסה החודשית וינכה מס שולי.
   במידה ותבחרו באחד הרצפים והכספים יעברו לקופת הגמל, הסכום יעבור כברוטו.

 18. שלום נדב,
  פוטרתי מעבודתי לאחר 8 שנים ו-3 חודשים. סכום הפיצויים שקיבלתי נמוך בכ-6,000 שח ממה שצריך להיות לפי חישוב ותק כפול משכורת אחרונה. למיטב ידיעתי אני לא חתומה על סעיף 14 או כל סעיף אחר שקשור לפיצויים. במהלך עבודתי בוצעו הפרשות לקופת פיצויים עפ"י האחוזים הקבועים בחוק. בבירור מול המעסיק חישוב הפיצויים שלי נעשה לפי השלמה של כל שנה ל-8.33%. אבל בסופו של דבר הסכום הכולל שקיבלתי (מה שנצבר בקופה וההשלמה מהמעסיק) יצא פחות מהסכום שצריך להיות לפי חישוב פיצויים על פי הקבוע בחוק. ההסבר שניתן לי ממנה"ח שיכול להיות שבקופה נצבר פחות כסף בגלל שהקופה הפסידה כסף וגם בגלל שהיו חודשים בהם הופרש לי פחות כסף כי השכר שלי היה נמוך יותר בגלל חוסר בשעות (מדובר בחודשיים בודדים במהלך כל התקופה ובחוסר שעות מזערי). לכל אורך התקופה הועסקתי ב-100% משרה. על בסיס משכורת חודשית. מה בעצם נכון לפי החוק? האם יש צורך לנקוט באמצעים משפטיים?

 19. שלום נדב,
  פוטרתי מעבודתי אחרי שנתיים כאיש מכירות, שכרי היה מורכב מבסיס + עמלות על מכירות, אני חתום על סעיף 14, והופרשו לי בפועל כל חודש ע"י המעסיק 6% מהשכר הממוצע במשק לפיצויים.
  מה מגיע לי מבחינת פיצויים?

  1. חישוב הפיצויים הכולל יהיה ממוצע השכר כולל העמלות ב- 12 החודשים האחרונים כפול הוותק
   מכיוון והמעסיק הפקיד חלק לפנסיה הוא ידרש לבצע השלמה בהתאם ל – 28% עד השכר הממוצע במשק ו- 100% על השכר שעולה על השכר הממוצע במשק. כפול הוותק

 20. היי עבדתי במקום עבודה בדיוק 5 שנים והפקידה אמרה לי שהופרש לי 6 אחוז פיצויים 2.33 הם ישלימו לי אבל לא כללה שעות נוספות קבועות ב 6 אחוז והם היו חובה אצלנו
  האם מגיע לי שיכלול של אותם שעות נוספות.??

  1. שעות נוספות אינן רכיב המזכה בפיצויי פיטורים. במידה ומדובר ברכיב פיקטבי. כלומר התשלום החודשי לא מותנה במספר השעות יש לכלול את הרכיב בפיצויים

 21. אני בעלת פוליסת בטוח מנהלים משנת 12/1999 מסוג קרן י
  לפוליסה זו התווסף נספח הוני ב- 2002
  במהלך 2019 ביקשתי לנייד את הכספים ההונים לקופת גמל.
  חברת הביטוח הסכימה לנייד רק את כספי התגמולים ההונים.
  לאחר ברור מולם, נעניתי כי יתרת הכספים הם כספי פיצויים, ואלו אינם ניתנים לניוד.
  להלן הסיבה:
  "מבדיקתנו עולה כי בעקבות עזיבת עבודה….ב 09.2009 ובהתאם לאשור פקיד שומה שהתקבל,בוצעה התחשבנות לכספי הפיצויים בפוליסת ביטוח חיים…הכספים שבפוליסה שמקורם בכספים פטורים ממס,מוגדרים ככספי פרט מכיוון שהם ניתנים למשיכה בכל עת והרווחים הריאליים בגינם חייבים במס רווח הון בלבד."

  למעט הדוח האחרון שנשלח אליי בעת הברור. לא צויין בשום מסמך/דוח שקבלתי בעבר, שההגדרה של כספים אלו בפוליסה שונתה ל"פרט".
  שינוי שנראה לי מהותי כמו כן לא הוסברו לי השלכותיו (שבעתיד כספים אלו לא ניתנים לניוד אלא רק למשיכה). אשמח להבהרה:
  1) האם הגדרת כספי הפיצויים כפטורים (כחלק מההתחשבנות הבלתי נמנעת) מחייבת באופן אוטומטי שינוי הגדרה כספים אלו לכספי פרט ?   
  2) ואם כך האם שינוי הגדרת כספי הפיצויים ההוניים ל"פרט" היא תולדה מחייבת של תהליך עזיבת העבודה ? כלומר שאין בו בחירה. שהרי כספים אלו נשמרו תחת נספח ההוני משנת 2002 בהגדרה שונה.

  3) האם בהכרח הגדרת כספים אלו ככספי פרט משמעה על פי חוק רק זכאות למשיכה ולא לניוד ? אשמח להבין מדוע ?
  הרי המחוקק שואף ומעודד היום את בעלי הפוליסה להשאיר את כספי הפיצויים לפנסיה ובו בעת לאפשר לו להיטיב את ההשקעה. בעוד שכעת כספים אלו "מוחזקים" אצל המבטח.

  4) האם יש טיעון/דרך כלשהי בה אוכל לפעול לטובת ניוד כספים אלו, עם שמירה על טבעם (כפטורים) וללא תשלום מס רווח הון כעת ?

  בתודה מראש

  1. הוראות תיקון מס' 3 לחוק יצרו מצב בלתי הגיוני בו כספי פיצויים נזילים שהושארו בפוליסה לאחר התחשבנות מס "נסגרו לקצבה" באופן פאסיבי ללא בקשת המבוטח.

   רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון פרסמה "הבהרה לעניין טיפול בכספי פיצויים לאחר ניתוק יחסי עובד-מעביד בעקבות תיקון 3" – במסגרתה נקבע כי כספים אלו בפוליסה יקבלו מעמד של כספי פרט.

   כספי פיצויים שנותרו בפוליסה לאחר התחשבנות מס החל מיום 01/01/2008 ועד ליום 13/05/2012 נצבעו ככספי פרט ולכן לא ניתן לנייד כספים אלו לקופת גמל, ניוד לקופת גמל משמעותו הפקדה חדשה לקצבה.

   חשוב לציין כי כספי הפיצויים נשארו פטורים, את המס את משלמת רק על הרווחים שנצברו

   1. נדב, אני אסירת תודה לך על מהירות התגובה, הבקיעות והיכולת שלך להסביר בצורה כל כך ברורה נושא מורכב זה עבורי.

    מתוך סקרנות, כתבת "החל מיום 01/01/2008 ועד ליום 13/05/2012 נצבעו ככספי פרט". מה קרה לכספים האלו החל מ 13/05/2012 ?

    שוב תודה

     1. הבנתי, עוד הבהרה, כספי התגמולים ההונים שנויידו לקופת הגמל לעומת זאת, כן שומרים על טבעם ? כלומר זמינים למשיכה בסכום חד פעמי בפרישה ?

  2. היי נדב,
   בהמשך לשאלותיי כאן ותשובותיך. אני תוהה וסקרנית לדעת:
   1) ברמת העיקרון האם היית לי אפשרות במהלך עזיבת העבודה (2009) ובטרם הוגדרו הפיצויים הפטורים ככספי פרט לבקש למשוך אותם מהפוליסה ?
   2) במידה וכן, האם אז הייתי יכולה להפקידם לק. גמל למשיכה הונית ?
   3) לחילופין, האם היית אפשרות אז, לבטל את הנספח ההוני ולצבוע את כספים אלו כקצבה תחת מקדם הפוליסה המקורי (188) ? או המקדם בתקופת ביטול הנספח (2009). ?
   תודה לך

   1. הי מיכל,

    1. כן, גם כיום את יכולה למשוך את הכספים כסכום חד פעמי. פשוט תשלמי מס על הרווחים שנצברו
    2. לא, אחרי 2009 אין יותר חיסכון הוני
    3. לא, כספים שהיו הוניים ישארו כאלה בכל מקרה.

 22. הבנתי, עוד הבהרה, כספי התגמולים ההונים שנויידו לקופת הגמל לעומת זאת, כן שומרים על טבעם ? כלומר זמינים למשיכה בסכום חד פעמי בפרישה ?

 23. נדב שלום ,

  מגיע לי פיצויי פיטורין ממקום העבודה . סיימתי בסוף מרץ 2020 .
  המעביד חייב להשלים לי פיצויי פיטורין אולם הוא רוצה להשלים לפי צבירת הקופות של פברואר 2020 ולא לפי צבירת הקופות של מרץ 2020 .
  קיים פער גדול מאוד בגלל נפילת שוק ההון .
  האם אני זכאי לפי החוק לדרוש גמר חשבון לפי הצטברות של חודש מרץ 2020 והאם יש פסיקה בעניין?

  1. אם אתה לא חתום על סעיף 14, הוא נדרש להשלים לך פיצויים בקיזוז הכספים שנצברו בקופה.
   אם סיימת לעבוד בסוף מרץ, הוא צריך לקבל את היתרה של סוף מרץ ולהעביר לך טופס 161 עד 15 לאפריל כדי שתוכל למשוך את הכספים.

   אני לא מכיר פסיקות בעניין

   אם אתה חתום על סעיף 14 גובה היתרה בקופה לא רלוונטי למעסיק הוא לא צריך להתחשב ברווחים או בהפסדים בקופה.

 24. היי
  תודה מראש על העזרה .

  הועסקתי בעבודה נוספת כמלצרית מה16,06,19
  אתמול המעסיק הןדיע ללא התראה מוקדמת כי כולנו מפוטרים מאחר וסניף זה נסגר
  לחברה קיימים סניפים נוספים אך לא נותנים זאת כאופציה בטענה שאין לדעת מתי
  תהיה חזרה לשגרה

  האם אני זכאית לפיצויים ?

  1. מכיוון ועבדת פחות משנה את לא זכאית להשלמת פיצויים במידה ויש פיצויים שהופקדו לקרן הפנסיה את יכולה למשוך אותם.
   אך את זכאית להודעה מוקדמת בתשלום : יום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף

   1. תודה נדב
    החברה הוציאה אותי ב15/03 לחלת
    וכעת מבקשת שנחתום על טופס ויתור על שימוע
    חלק ממה שכתוב בטופס הוא
    ״הריני לאשר כי הנני שוהה בחלת בתקופת ההודעה המוקדמת וברור לי כי לא אהיה זכאי לכל תשלום בגין הודעה מוקדמת או תמורתה״
    האם מותר להם לעשות דבר כזה ?

 25. היי
  לי יש סעיף 14.
  ביקשתי לפני הקורונה מהקופה להעביר את הסכומים מהצבירה וההפקדות למסלול שיקלי וחלק קטן עד 15 אחוז מניות.

  בפועל החברה העבירה סכום קטן למסלול שביקשתי.
  כשבררתי ביולי לצערי הסתבר שהסכום שהעבירו היה רק כספי גמל, הסכום העיקרי של הפיצויים לא העבירו כי טענו שלא העברתי להם אישור מעסיק ושזה היה כתוב בטופס בקשה שלי. ( העברתי דרך האינטרנט )
  ההפסד שלי אלפי שקלים כי הם לא מוכנים להעביר את המסלול רטרו.

  מה ניתן לעשות?
  תודה!

 26. נדב שלום.
  העסקנו בבית הכנסת שלנו שני חזנים שיקראו בתורה במהלך כחמש שנים.
  העסקה שנעשתה עימם הייתה כך: תשלום מידי חודש בחודשו של 2000 ש"ח כל ראשון לחודש מרגע תחילת עבודתם לא כולל הגעה בחגים.
  ותשלום נוסף של 6,000 ש"ח שקיבלו את מלוא תמורתו לפני ראש השנה וזאת עבור הגעתם לכל החגים,
  וערבי החגים (ראש השנה, כיפור, סוכות, פסח, שבועות, פורים, וכו').
  כיום פיטרנו את החזנים ואנו אמורים לשלם להם את הפיצויים
  האם אנחנו אמורים לשלם את הפיצוי על פי 2000 ש"ח ואו על פי 2000 ש"ח פלוס התשלום השנתי לחגים חלקי 12 חודשים.
  הווי אומר על פי 2500 ש"ח.
  תודה ויום טוב.

  1. הי סעדיה,

   סוגיה מעניינת, אני מניח שהחישוב של השכר בוצע בהתאם לעבודה שהחזנים נדרשו לבצע ולכן ניתן תשלום נוסף בגין החגים.
   הייתי רואה את העבודה שהם ביצעו כעבודה בקבלנות וככזאת מבצע חישוב של השכר השנתי הכולל חלקי 12

 27. היי נדב
  תודה רבה לך על כל הפוסטים המפורטים
  רציתי לשאול בקשר לעבודה שלי- התחלתי ב-10.10.2018 כשבאמצע היו חודשים שהתלושים היו נמוכים במיוחד כי הייתי במחלה, חופשת לידה, ואז חזרתי, וחודשיים שוב הייתי בהעדרות.
  מהעבודה רוצים או שאתפטר או שאחזור:
  1. אם אני ימשוך עד שיהיה לי וותק שנתיים (עוד חודש) ובפועל אשלח אישורי מחלה, אקבל פיצויים על שנתיים?
  2. עובד שלא עבד בפועל בחודש האחרון לפי מה יחשבו את הפיצויים? לא מחשבים לפי החודש הגבוה?
  תודה רבה

  1. הי מלי,

   ככל ותבחרי להתפטר המעסיק לא חייב בהשלמת הפיצויים ותהיי זכאית לפיצויים שנצברו לך בקרן הפנסיה. לגבי חישוב השכר האחרון, זה תלוי בסוג העבודה. מי שעובד בשכר גלובאלי הפיצויים יחושבו לפי השכר האחרון. מי שעובד לפי שעות, הפיצויים יחושבו לפי כל תקופת העבודה.

 28. היי,
  אשמח להבין כיצד מתבצעת ההשלמה של תשלום הפיצוים.
  במהלך השנים משכורתי גדלה
  לא בוצעה חתימה על סעיף 14
  המעסיק הפריש מידי חודש 8.3 אחוז.
  השאלה היא האם המעסיק צריך לבצע השלמה, כאשר רווחים שנצברו בקופה זקופים לזכותו? או שההשלמה צריכה להתבצע רק בהתאם להפרשות?
  כלומר נניח עובד שעבד 10 שנים
  התחיל ב 1000 שח
  ובכל שנה משכורתו עלתה ב1000 שח
  האם סכום הפיצוים צריך צריך להיות:
  10000* 10 + רווחים שנצברו בקופה
  או
  10000* 10

  תודה רבה!

  1. המעסיק צריך לחשב משכורת אחרונה כפול הוותק ומהסכום שיוצא להפחית את הסכום שנצבר בקופה.

   ככל והוא וקיים פער יהיה עליו להשלים את הכספים. במידה וישנם עודפים הוא לא צריך לבצע השלמה

   1. נדב שלום , עובד שמועסק החל 2018 ולא חתום על הסכם סעיף 14 , המעסיק הפקיד לקרן הפנסיה / ביטוח מנהלים 6% מהשכר הכולל 8,000 ש"ח , העובד פוטר לאחר 3 שנות עבודה עם זכאות לפיצויים. סה"כ המענק שמגיע לעובד הוא 24,000 ש"ח , בטופס העזר סכום פדיון הפיצויים עומד על 25,000 ש"ח – האם במקרה כזה המעסיק נדרש להשלים בכל זאת 2.33% מהשכר עבור כל חודש עבודה או שכיוון ערך הפדיון הפיצויים גבוה מהמענק המגיע לעובד – אין צורך כלל בהשלמת פיצויים .

    תודה

 29. שלום,
  1. תודה על המאמרים וההסברים שלך.
  2 . לעניין משכורת חודשית ( לחישוב מס הכנסה) מסכמים 12 חודשים :שכר יסוד+ בונוסים + הבראה וללא שווי או החזרי הוצאות ומחלקים ב12.
  באם היו בתלושים ( שורה נפרדת ) הפחחות בגין ימים שנעדר או שעות חסרות – מפחיתים מהסיכום הנ"ל ?
  אותה שאלה לגבי שכר לפיצויים- החישוב ( עובד חודשי) הוא של שכר יסוד אחרון כפול וותק.
  ואם לאורך תקופה כולל בשכר אחרון – נוכה מהשכר יסוד – ימים חסרים / שעות חסרות – בשכר לפיצויים יהיה בהתאם ?

  תודה מראש

 30. שלום נדב, ראשית תודה על ההסברים המעולים שלך.
  עובדת לא חתומה על סעיף 14.
  התחילה לעבוד בתחילת שנת 2007.
  בסוף שנת 2008 נפתחה קרן פנסיה (לאחר שנתיים).
  הופרש כל השנים 8.33% לפיצויים.
  העובדת פוטרה ובקרן הפנסיה הצבירה לפיצויים עולה על גובה הפיצויים המלאים לה היא זכאית. כך שלכאורה אין צורך בהשלמת פיצויים מכיוון שאם הבנתי נכון, בגלל שמדובר בקרן פנסיה, הרווחים שייכים למעסיק וניתן להשתמש בהם לצורך חישוב השלמת הפיצויים (במידה וקיימת).
  מה לגבי תקופת העבודה שבה לא הופרשו כספים (שנתיים ראשונות)? האם גם תקופה זו כלולה בסכום הכולל רווחים?
  כלומר, אם בקופה הצטברו כספים אשר עולים על גובה פיצויי הפיטורין להם העובדת זכאית, אין צורך בהשלמה?
  תודה מראש

  1. נדב שלום,
   עובד החל לעבוד בשנת 2006 ולאחר שנת עבודה נפתחה עבורו קרן פנסיה .
   הוא לא חתום על סעיף 14 ופוטר.
   הופרש לפיצויים 8.33%
   הכספים שהצטברו בקרן הפנסיה גבוהים יותר מסכום הפיצויים המלאים לו הוא זכאי.
   האם כספים אלה יכולים לכסות עבור התקופה בה עבד, כאשר לא היתה לו קרן פנסיה? כלומר השנה הראשונה?
   תודה, קרן

 31. שלום,
  עבדתי עד לפני כשנה בחברה ממשלתית ופרשתי במסגרת הסכם פרישה מוקדמת מספר חודשים לפני גיל 67.
  אחרי שנה פנה אלי המעביד ואמר כי הhיתה טעות והם שילמו לי יותר ממה שהאוצר אישר להם לשלם לעובדים כפיצוי לפרישה מוקדמת. 2 חודשי שכר במקום חצי חודש. הם רוצים עכשיו, אחרי שנה, את הכסף בחזרה. עבר זמן. כבר דווח הכuל למס הכנסה בטפסי 161, הכסף הוצא לצרכים אישיים שלי – ועכשיו הם רוצים לעשות UNDO.
  האם זה חוקי?
  לא מדובר בטעות סופר אלא טעות אסטרטגית של מנהלי החברה שהציעו לי משהו מעבר לסמכותם כפי שהסתבר בדיעבד.
  האם יש תקדימים לכך?
  האם אין להם אחריות אישית לטעויות שלהם, ולא שלי?
  המעביד שלי שלח אותי לפני הפרישה להתייעצות עם יועץ פנסיוני בכיר על חשבונם שהסביר לי את התנאים, השגויים שלהם, וגרם לי להחליט על פרישה שבמחשבה לאחור לא הייתה רווחית עבורי.
  האם אין לו אחריות משפטית על הבדיקה שעשה?

 32. שלום,
  לא הבנתי נקודה מסוימת. האם יש משמעות לחתימה על סעיף 14 כאשר ההפרשה היא על פי פנסיית חובה ?
  זאת אומרת אם לדוגמא הפיצויים לא יצברו רווחים: אם העובד לא חתום על סעיף 14 , המעביד צריך להשלים מלבד ה-2.33% גם השלמה בגין ההפסדים ?
  וכמובן להפך , אם היו רווחים והעובד לא חתום על סעיף14 המעביד יכול להשתמש ברווחים להקטנת החבות של ה-2.33% ?

 33. שלום
  לגבי חישוב שכר עבודה לעובד שעתי לעניין פיצויים
  הבנתי שהמשכורת הקובעת לפיצויים והמשכורת לעניין שכר עבודה שונה בחישוב
  למשכורת הקובעת ניתן להוסיף רכיבים נוספים כגון ש"נ, בונוס הבראה וכו
  לגבי עובד שעתי אני מחשבת לפי שעות של כל התקופה את שכר העבודה לפיצויים, איך מחשבים את המשכורת הקובעת עם הוספת הרכיבים הנוספים?
  ולעניין שכר עבודה לפיצויים האם צריך לחשב את השעות עפ"י סה"כ שעות כולל נוספות או רק לפי שעות רגילות ?
  לדוג: אם עובד עבד 13 חודשים סה"כ שעות 1500 מתוכם 250 שעות נוספות, תעריף אחרון 45 ש"ח לשעה, הבראה 1890 בונוס 1000 ש"ח.
  איך מחשבים את השכר הקובע לפטור ואיך מחשבים את השכר עבודה לפיצויים ?

  אשמח למענה
  תודה רבה

 34. שלום רב,
  פוטרתי לאחר קצת יותר מחמש וחצי שנים.
  להבנתי אני זכאי לפיצויי פיטורין. כחלק מהפרשות הפנסיה המעסיק הפריש 6% ועל פי הבנתי עכשיו הוא צריך להשלים את ההפרש ל- 8.33%.
  איך בדיוק מתבצע החישוב של ההפרש? יש לציין שהשכר עלה בשנות העבודה וכיום אני מרוויח כ- 14000 ש"ח. האם אני צריך לקחת את המשכורת האחרונה ולהכפיל במספר השנים כפול 2.33%? האם יהיה שינוי עקב זה שהייתי כחודשיים בחל"ת קורונה? האם את השלמת הפיצויים המעביד מכניס לקופת הפנסיה שלי או שזה נכנס לחשבון הבנק שלי לשימוש מיידי?
  ושאלה נוספת לא קשורה, איך עובד לגבי דמי הבראה? האם אני זכאי לקבל עבור שנה זו? אם כן איך מתבצע החישוב?
  תודה מראש.

  1. הי אמיר,
   בגין החלק שלא הופקד עבורו לפנסיה אתה זכאי ל- 28% כפול הוותק כפול השכר האחרון, כאשר תקופה שהיית בחלת לא מזכה אותך בוותק (למעט 14 ימים)
   אתה רשאי לבחור לאן יופנו הכספים הנוספים האם לקופת גמל או לחשבון הבנק שלך – ראה עוד כאן https://pensuni.com/?p=8199
   לעניין דמי הבראה אתה זכאי לחלק היחסי של דמי ההבראה (נניח עבדת עד אפריל יגיע לך שליש)

   1. תודה על התשובה.
    28% זה בעצם ההפרש של 2.33% כפול 12 חודשים?
    במידה ואני מחליט לקבל את הפרש הפיצויים לבנק, האם זה נחשב שפדיתי פיצויים לעניין חישוב המס בפנסיה? אם החישוב שלי נכון מדובר על סכום של סביבות עשרים אלף שח, האם אני אהיה חייב בתשלום מס על זה?
    האם ישנם עוד פעולות/דברים/זכויות שאני צריך לקחת בחשבון בעת הפיטורים?
    ודבר אחרון, מה עושים עם הפנסיה עד שאמצא עבודה חדשה?
    תודה מראש וסליחה על אריכות הדברים.

    1. עכשיו שאני חושב על זה, כל ההפרשות של המעביד של 6% היו מסכום של 10551 שח ולא מגובה המשכורת. האם זה משנה משהו בחישוב כספי הפיצויים המגיעים לי?

 35. נדב שלום,
  עובד החל לעבוד בשנת 2006 ולאחר שנת עבודה נפתחה עבורו קרן פנסיה .
  הוא לא חתום על סעיף 14 ופוטר.
  הופרש לפיצויים 8.33%
  הכספים שהצטברו בקרן הפנסיה גבוהים יותר מסכום הפיצויים המלאים לו הוא זכאי.
  האם כספים אלה יכולים לכסות עבור התקופה בה עבד, כאשר לא היתה לו קרן פנסיה? כלומר השנה הראשונה?
  תודה, קרן

  1. ככל שהוא לא חתום על סעיף 14 בסיום עבודה יש לבקש מהקרן דוח יתרות פיצויים, יש לבצע חישוב של חבות המעסיק.
   ככל שיתרת הפיצויים בקרן עולה על חבות המעסיק אין צורך בהשלמה נוספת לפיצויים

 36. שלום נדב,

  האם ניתן לקבל פטור או הקלה במס הכנסה על סכום שניתן לעובד בעקבות פיטורים (חלף הודעה מוקדמת), רק על החלק שלא הופרש לפנסיה וללא משיכת כספי הפיצויים?

  למשל, שכר עובד שפוטר הוא 10,000 ש"ח.
  במועד הפיטורים ומתן חלף הודעה מוקדמת ניתנו לו 25,000 ש"ח.
  10,000 ש"ח שולמו על החודש האחרון בעבודה, 10,000 ש"ח נוספים שולמו כחלף הודעה מוקדמת ועוד 5,000 ש"ח שולמו על פדיון ימי חופשה שלא נוצלו.
  מה הפטור ממס שאפשר לקבל במצב כזה, ללא משיכת כספי רכיב הפיצויים בפנסיה?

  תודה.

  1. את הכספים שנמצאים בקרן הפנסיה ניתן לייעד לרצף קצבה ואת הפטור בהתאם לתקופת העבודה ניתן לנצל על חלף הודעה מוקדמת ששולמה בתלוש האחרון

    1. מעסיק נדרש לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני סיום עבודה,
     במקרים מסויימים המעסיק אומר לעובד שייסיים כעת לעבוד והוא יהיה זכאי לחלף הודעה מוקדמת כחלק ממענק הפרישה שלו

   1. 1. איך ניתן לחשב את הפטור ממס על חלף הודעה מוקדמת?
    2. מתי ולמי צריך להודיע על מנת לממש את הפטור?
    3. איזה מסמך צריך להגיש לצורך מימוש הפטור?

    תודה

    1. הודעה מוקדמת היא מענק פרישה לכל דבר,
     המעסיק צריך לציין אותה בטופס 161 תחת קוד 1
     עובד שרוצה לנצל את הפטור על הפיצויים על ההודעה המוקדמת – צריך לציין אותה בחלק ב' תחת העמודה הרלוונטית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button