דף הבית / סוגיות מיסוי בביטוח פנסיוני / טופס 116ג – פריסת מס הכנסה על מענק פיצויים החייב במס

טופס 116ג – פריסת מס הכנסה על מענק פיצויים החייב במס

פריסת הכנסה או פריסת מס באמצעות טופס 116ג מאפשרת לכם לפרוס את מענק הפרישה לאחור או קדימה ובכך להקטין את תשלומי המס. מלבד מענק פרישה ניתן לפרוס גם הפרשי שכר, פדיון ימי חופשה ואפילו היוון קצבה החייבת במס

משיכת כספי פיצויים פטורה ממס כל עוד היא עומדת בתנאים אותם הגדיר מס הכנסה. משכורת עבור כל שנת עבודה ולא מעבר להכנסה של 12,230 שקלים עבור כל שנה. במידה ואתה זכאי למענק פרישה מעבר לתקרה זו, כספי הפיצויים יהיו חייבים במס בהתאם למס השולי שחל עליך במועד קבלת הפיצויים בפועל.

עובד שלא מעוניין לנצל כעת את הפטור על כספי הפיצויים יכל לבחור בין רצף קצבה לרצף פיצויים.

הטבות מס

במידה והגעת לגיל פרישה ואתה חייב לממש רצף פיצויים או שאתה רוצה למשוך את כספי הפיצויים היום וסכום הפיצויים עולה על התקרה החייבת במס הכנסה, באפשרותך לבצע פריסת מס בהתאם לסעיף 8(ג)(3).
כלומר לבקש מפקיד השומה להתייחס לסכום הפיצויים שתקבל היום כאילו קיבלת אותו בחלקים שווים לאורך עד שש שנים.

את הבקשה לפריסת המס תבצע באמצעות טופס 116ג (להורדה)

ניתן לבצע את פריסת המס אחורה או קדימה (באישור פקיד השומה). ולשלם מס על כספי הפיצויים בהתאם למדרגות המס שחלו עליך בעבר או יחולו עליך בעתיד.

מי יכל לבצע פריסת מס?

 • במידה וכספי הפיצויים שברשותך עולים על התקרה החייבת במס (אחרת אין צורך בביצוע הפריסה)
 • את פריסת המס יכול לבצע העובד או השארים שלו במידה והעובד הלך לעולמו
 • סכום המס השולי שחל עליך נמוך מהמס המירבי (אחרת שוב אין משמעות לפריסה)

פריסת מס לאחור

בפריסת מס לשנים קודמות אין צורך בהתחשבנות מול מס הכנסה לאורך שנים, מכיוון שהכנסות שלך בשנים קודמות ידועות. פריסה זו מתאימה לעובד, שקיבל פיצויים מוגדלים, חלקם חייבים במס, ומשכורתו בשנים קודמות הייתה יחסית נמוכה.
את מענק הפרישה ניתן לפרוס לאחור בהתאם לשנות העבודה אליהם הוא מתייחס אך לא יותר מ – 6 שנים.

ניקח לדוגמא עובד שעבד במשך 20 שנים והרוויח שכר של 12,230 שקלים בחודש. מענק הפרישה שקיבל עומד על 400,000 שקלים.

פריסה אפשרית : 6 שנות פריסה לאחור
מענק פטור ממס: 20*12,230 = 244,600 שקלים
מענק חייב במס: 400,000-244,600 = 155,400 שקלים

אופן פריסת המס:

שנה סכום לפריסה
2018 25,900 ₪
2017 25,900 ₪
2016 25,900 ₪
2015 25,900 ₪
2014 25,900 ₪
2013 25,900 ₪

הסכום החייב יצטרף להכנסה החייבת במס באותה שנה.

פריסת מס לאחור יוצרת ודאות לפורש, הוא יודע מה הייתה הכנסתו באותה שנה, מה היו מדרגות המס ומה המס שישלם כעת על כספי מענק הפרישה.

פריסת מס קדימה

פריסת מס קדימה כדאית למי שצופה שהכנסותיו יקטנו ביחס לשנים קודמות. נניח פורש מעבודה היוצא לגמלאות או שכיר שהולך להקים עסק עצמאי ומאמין שבשנים הראשונות ההכנסות מהעסק יהיו נמוכות ביחס להכנסתו כשכיר.

פריסה קדימה מחייבת את אישור פקיד השומה ותיגבה מקדמה בשיעור שיקבע פקיד השומה על הסכום החייב במס בהתאם להנחות לגבי ההכנסה הצפויה בעתיד. בנוסף, בכל תום שנת מס יעשה חישוב מס אמיתי.

לפי נתוני הדוגמא הקודמת, סכום 244,600 פטור ממס, ומתוך הסכום החייב  155,400 שקלים, 46,620 שקלים ישולמו כמקדמה, ויתר הסכום יינתן לעובד.

חישוב המס הסופי ייעשה בתום כל שנת מס, כאשר להכנסות באותה שנת מס יצרפו את הסכום שלגביו נתבקשה פריסה.

נניח שבתום שנת המס 2018, הכנסות העבודה של העובד היו 70,000 שקלים . לסכום זה יצורף הסכום הקבוע 25,900 שקלים .
חבות המס תיקבע כאילו בשנת המס 2018, היו סך הכנסות עבודה   95,900 שקלים.
בחישוב זה, המס שהיה מוטל על הסכום שנפרס  25,900 ₪ הוא 14%, ומכיוון שהמקדמה ששולמה מראש הייתה 30%, הרי לגבי שנת  2018 יהיה זכאי העובד  להחזר של  16%×  25,900.

חישוב זה יתבצע בתום כל שנת מס בהתאם להכנסות שהיו באותה שנה.

בניגוד לודאות הקיימת בפריסה לאחור, בפריסה קדימה אין ודאות לפורש לגבי הכנסתו העתידית או אפילו לגבי מדרגות המס שיחולו עליו בעתיד.

כך לדוגמא, משנת 2011 מדרגת המס הגבוהה ביותר עלתה מ- 45% ל- 48%. בנוסף משנת 2013 יש מדרגת מס נוספת של 50% על הכנסות הגבוהות מהתקרה.

כללים לביצוע פריסת מס קדימה

 • עבור כל ארבע שנות עבודה, אתה זכאי לשנת פריסה אחת.
 • במידה והחלוקה בארבע נותנת מספר עם חצי ומעלה יש לעגל למעלה אחרת יש לעגל למטה. לדוגמא. עובד שעבד 15 שנים במקום עבודה. זכאי ל- 3.75 שנות פריסת מס. מכיוון ו 0.75 גדול מ 0.5 העובד יהיה זכאי ל- 4 שנות פריסת מס.
 • לא ניתן לבצע פריסת מס ליותר משש שנים. נניח כי אתה מבקש פריסת מס עבור שלושים שנות עבודה. 30 חלקי 4 שווה 7.5 אך לא ניתן לבצע את הפריסה ליותר מ – 6 שנים.
 • פריסת המס תחל בשנה שבה פרש העובד. למעט במקרה בו העובד פרש ב- 3 החודשים האחרונים של שנת המס. במקרה שכזה, ניתן לאשר, לפי בקשת העובד בלבד, להתחיל את הפריסה בשנת המס שלאחר שנת הפרישה.
מתכננים לצאת לפנסיה? הכנסה שלכם צפויה לרדת בשנה הקרובה? חשוב מאוד לתכנן מתי תפרשו מעבודה.

טופס 116ג – בקשה לפריסה

טופס 116ג משמש לצורך הגשת הבקשה לרשות המיסים.

חלק א' של הטופס מתייחס לפרטים האישים של הפורש. בחלק ב' נפרט את פרטי ההכנסה, בדוגמא שלנו מענק פרישה. בסעיף סכום הכנסה נרשום את סכום המענק החייב במס 155,400 שקלים

טופס 116ג-ב

בחלק ג' נבחר את סוג הפריסה המבוקשת, קדימה או אחורה, יש לפרט את שנות הפריסה. נניח כמו בדוגמא שלנו 6 שנות פריסה ואת ההכנסות לאותה שנה.

בפריסה אחורה יש לציין את ההכנסה המדוייקת לאותה שנה ולצרף טפסי 106 שיאמתו זאת. בפריסה קדימה יש לרשום הכנסות צפויות.

טופס 116-ג

בשורה התחתונה

 • פריסת מס רלוונטית למי שקיבל מענק פרישה חייב במס או למי שמסיים רצף פיצויים וחייב למשוך מענק פרישה החייב במס.
 • חישוב המס מתבצע במועד קבלת הפיצויים בפועל ולכן פריסת המס מקטינה את תשלום המס אותו תשלם.
 • פריסה לאחור מעניקה לך ודאות ומתאימה למי שהכנסתו עתידה לגדול.
 • פריסה קדימה טומנת לא מעט סיכונים ומתאימה למי שהכנסתו צפויה לרדת או למי שיוצא לפנסיה.
טופס 116ג - פריסת מס הכנסה על מענק פיצויים החייב במס by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

27 comments

 1. נדב

  אילו קטגוריות נכללות בפריסה ?

  מענק פרישה – כן
  פדיון חופשה ?

 2. שלום נדב.
  אני עמית לא פעיל במבטחים ותיקה משנת 1985 עם 9 שנות ותק. ומאז עובד במקום אחר ועומד לפני פרישה -גיל 67.
  מברור במבטחים: שכר לחישוב קצבה 5500 ש"ח. קצבה 900 ש"ח. חסכון פנסיוני 150000 ש"ח. הוסבר לי אם אני מחליט למשוך את כל הכספים, התגמולים כי 90000 ש"ח יהיו פתורים ממס ועל פיצויים כי 60000 ש"ח אני צריך להביא אישור מפקיד השומה.
  שאלתי. לפי איזה שכר יעשה חישוב פיצויים פתורים ממס. 5500 ש"ח -שכר לקצבה או מסכום אחר.
  תודה מראש. זאב.

 3. שלום נדב,
  האם ניתן לפרוס מענק פרישה בדיעבד?
  אם במועד קבלת מענק הפרישה שולם המס על כל החלק החייב (ללא פריסה), ובמידה והיתה קיימת זכאות לפריסה קדימה של מספר שנים שלא נוצלה, האם ניתן לאחר שנה/שנתיים לבקש החזר מס על בסיס פריסה של המענק ששולם?

 4. שלום נדב,
  מה המועד שבו ניתן לבקש פריסת מס קדימה על מענק פרישה חייב?
  לדוגמא: אם במועד קבלת מענק הפרישה קיימת זכאות לפריסה קדימה של 5 שנים, האם יש לבקש זאת במועד קבלת המענק, או שניתן לבקש גם במהלך אותם 5 שנים לבצע פריסה של המענק שהתקבל?

  • ערב טוב רחל,

   יש להגיש את הבקשה תוך שלושה חודשים מסיום העבודה. במידה ותבחרי ברצף קצבה ולאחר מכן תתחרטי ותבקשי לבצע פריסת מס יעמדו לרשותך פחות שנות פריסת מס. אפשר לקרוא על כך עוד במאמר העוסק בחרטה מרצף קצבה. https://pensuni.com/?p=1063

 5. היי נדב,
  קראתי במספר מקומות (לדוגמא, באתר ״כל-זכות״) שבמקרה של פריסה אחורה ניתן לבצע פריסה ביחס של 1:1 (שנת פריסה:שנת עבודה), ולא ביחס של 4:1 כמו בפריסה קדימה.
  האם ידוע לך על שינוי שנעשה לאחרונה בתקנות הפריסה?
  חג שמח!

 6. שלום נדב :
  כתבת בכותרת מי יכול לבצע פריסת מס – "במידה וכספי הפיצויים שברשותך עולים על התקרה החייבת במס (אחרת אין צורך בביצוע הפריסה)"
  האם זה בהכרח נכון? הרי ידוע ששימוש בפטור פוגע ביכולת שימוש בפטור על הקצבה המזכה בגיל פרישה. אז לפי מה שאני מבין יתכן גם שמי שמושך את הפיצויים לפני גיל פרישה יעדיף לנצל פריסה על כל הסכום ולא להשתמש בפטור. האם האבחנה שלי נכונה? תודה

  • הי עמי,

   לפי ההנחה שלך, עובד הגיע לגיל פרישה. כל הפיצויים שלו פטורים ממס (כלומר נמוכים מהתקרה) והוא מעדיף למשוך פיצויים ללא פגיעה בפטור על הקצבה.

   זה ניתן, אבל משיכה של הפיצויים, תקטין את חבות המס שלו על הקצבה ואז הוא "לא ינצל" פטור שמגיע לו. מהצד השני, אם הוא ימשוך פיצויים בפטור או בהיוון קצבה, כנראה גם כך הקצבה שלו לא גבוהה מספיק כדי להיות חייבת במס.

 7. שלום נדב
  אני מדבר על פריסת הפיצויי הון בצורה כזאת שלא תהיה לו חבות מס עליו גם בלי שימוש בפטור
  ור ודחיית קבלת הפנסיה בינתיים. זא שימוש הפיצויים כדי לאפשר יציאה לפנסיה מוקדמת ולקיחת הפנסיה עם מלוא הקצבה מזכה בגיל פרישה או אפילו אחרי גיל פרישה..לא הגיוני ?
  תודה עמי

  • תנסה אולי להציג דוגמא מספרית,

   בכל מקרה שאני מעלה בראש ישלם מס שולי, כזה או אחר בהתאם לגובה הפיצויים ומספר שנות הפריסה.

 8. סבבה – בוא נניח דוגמא תיאורטית 250000 מענק שכולו יכול להיות פטור -עבודה מעל 20 שנה. מפסיק לעבוד בגיל 62 ומושך את הכסף אם הוא יפרוס על פני חמש שנים זה יהיה חבות מס של 50000 לשנה שזה מתחת למינימום . ואז בגיל 67 הוא יכול לצאת לפנסיה ולקבל את כל הקצבה המזכה שלו..משהו שגוי בחישוב שלי?

  • בפריסה קדימה קובעים תשלום מס, פקיד השומה יכל לחייב (סביר להניח) ב- 10% מס ואז במידת הצורך תקבל החזר בכל שנה.

   נמשיך עם הדוגמא שלך, 250 אלף פיצויים, זאת אומרת שיש 500,000 תגמולים שמייצרים קצבה של 2500 שקלים שגם ככה פטורה ממס.

   למה לא לנצל מראש את הפטור על הפיצויים?
   בקצבאות מתחת לעשרת אלפים שקלים, גם משיכה של הפיצויים היא לא כזאת קריטית מבחינת פגיעה בפטור ובמס בפרישה.

 9. אה לא ידעתי שמינימום 10 אחוז הוא יחויב בכל מקרה…אני מדבר על 250000 פיצויי הון אבל חוץ מזה יש פיצויי קצבה ותמלוגים שמביאים קצבה של מעל 10000 שח שזה מס שולי 20 אחוז. חוץ מזה המיסוי על הפריסה זה לחמש שנים כאשר הפגיעה לקצבה המזכה זה לכל שנות הפנסיה דהיינו בממוצע מעל 15 שנה…נראה לי שזה גם גורם לכל החישוב להיות קצת יותר מסובך. אני צודק או טועה?

  • משיכה של פיצויים בגובה 250,000 יפגעו בפטור של 1875 שקלים. צריך לראות האם עדיף למשוך פיצויים בפטור, פיצויים ללא פטור או היוון קצבה.
   ניחוש שלי, הפערים לא יהיה כאלה גבוהים.

 10. בסדר גמור תודה רבה נדב

 11. נדב שלום
  פרשתי לאחרונה לגימלאות , לזכותי הפקדות ב"מבטחים" הותיקה קיצבה צפויה כ-10,000 ש"ח , וכן הפקדות לקופת גמל ופיצויים . המעביד לא מסייע לפורשים למלא טופס 161א . האם אתה יכול להציג דוגמא של פורש אשר צבר כספים במבטחים הותיקה המיועדים לקיצבה הפקדות פיצויים בסכום גבוה למדי אשר יחייבו פריסה ל-6 שנים קדימה ?
  שאלה נוספת , האם לצורך מילוי טופס 161א (מורכב למדי ) , ניתן למלא עצמאית או מומלץ לגשת ליועץ פנסיוני/יועץ מס הבקי בתחום ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: