דף הבית / קרן פנסיה / חלית? נפצעת? דע את זכויותיך בקרן הפנסיה

חלית? נפצעת? דע את זכויותיך בקרן הפנסיה

קרן הפנסיה כוללת מלבד החיסכון לפנסיה גם כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה.

הפיצוי מקרן הפנסיה ישולם כקצבה חודשית במקרה של מחלה, תאונת דרכים, פגיעה במלחמה או פעולת טרור, שמירת הריון מחלת מקצוע או תאונת עבודה או כל אירוע ביטוחי אחר והכל בהתאם לתקנון הקרן. מלבד פיצוי חודשי, תשלם קרן הפנסיה גם שחרור מפרמיות, כלומר הקרן תפקיד עבורך מידי חודש לטובת החיסכון את אותו הסכום כפי שהפקדת בתקופת העבודה יחד עם המעסיק שלך.

לדוגמא, עובד עם שכר של 10,000 שקלים שנהג להפקיד לקרן הפנסיה, יחד עם מעסיקו, 1,833 שקלים בחודש:

לפני הנכות לאחר הנכות
הפקדת עובד 500
הפקדת מעסיק 500
פיצויים 833
שחרור מפרמיות 1,833
סה"כ 1,833 1,833

מי נחשב כנכה בקרן הפנסיה?

בקרן הפנסיה קיימת הבחנה בין אבדן כושר עבודה חלקי למלא. אבדן כושר עבודה חלקי הוא זה העולה על 25% ואובדן כושר עבודה מלא יחשב מעל 75%. על אובדן כושר העבודה להימשך לתקופה העולה על 90 ימים.

עמית שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך
תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים, והכל כפי שייקבע על ידי הועדה הרפואית. (הגדרת נכה מתקנון קרן הפנסיה מבטחים החדשה)

רק ועדה רפואית של קרן הפנסיה רשאית להכיר באובדן כושר עבודה בקרן, כלומר גם במידה וקיבלת אחוזי נכות מביטוח לאומי או מועדה רפואית אחרת עליך לעבור ועדה רפואית של קרן הפנסיה.

רופא תעסוקתי

Photo credit: Alex E. Proimos / Foter / CC BY-NC

הועדה הרפואית בקרן הפנסיה

בועדה הרפואית של קרן הפנסיה יושבים רופאים תעסוקתיים הקובעים האם אתה יכל לשוב ולעבוד והכל בהתאם להשכלתך, הכשרתך או ניסיונך הקודם. כלומר, יתכן ונקבעו לך אחוזי נכות אך אתה יכל לשוב ולחזור לעבודתך או עבודה דומה בהיקף חלקי.

הכיסוי הביטוחי של קרנות הפנסיה לאובדן כושר עבודה מתמקד בהיבט התעסוקתי, כך שעל הוועדה הרפואית לקבוע האם העובד יכול לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת, בהתאם להשכלתו הכשרתו וניסיונו המקצועי. לוועדה הרפואית של קרנות הפנסיה יש שיקול דעת עצמאי והיא אינה כפופה לחוות דעת רפואיות מטעמו של העובד או החלטות הנוגעות למצבו הרפואי, שנקבעו על ידי מוסדות כמו משרדי ממשלה או המוסד לביטוח לאומי, הפועל על פי קריטריונים שונים מאלו של קרנות הפנסיה.

באפשרותך להביא רופא מטעמך שיישב בועדה הרפואית וקרן הפנסיה תשלם לרופא על השתתפותו בועדה כפי שהיא משלמת לרופא מטעמה.

לדוגמא, קרן הפנסיה משלמת לרופא שיושב בועדה 250 שקלים והרופא שלך לוקח 6,000 שקלים לועדה רפואית. קרן הפנסיה תשלם את העלות של 250 השקלים ואתה תשלם את היתר.

ערעור על החלטת הועדה הרפואית

על החלטת הועדה הרפואית אפשר לערער לוועדה הרפואית העליונה, החלטת הועדה הרפואית העליונה היא סופית בכל הנוגע לשאלות הרפואיות ולא ניתן לערער עליה בשאלות רפואיות. החלטת הועדה העליונה מחייבת הן את קרן הפנסיה והן את העמית

על החלטות שאינן רפואיות, לדוגמא החלטה שקובעת כי התביעה התיישנה או שאינך עמית פעיל, ניתן לערער לבית הדין לעבודה.

תקופת הכשרה ומחלה קודמת

הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מבוסס על ערבות הדדית בין העמיתים והם, ולא החברה המנהלת של קרן הפנסיה, אלה שנושאים בעלות תשלומי התביעות לאבדן כושר עבודה ומקרה מוות (למידע נוסף).

לכן, חשוב להדגיש, כי במקרים בהם התביעה לאובדן כושר עבודה הוגשה בטרם מלאו 60 חודשי חברות בקרן הפנסיה, חלה חובה על הקרן לבחון האם אובדן הכושר נובע ממחלה, תאונה או מום שארעו או החלו טרם ההצטרפות לקרן הפנסיה. במידה ואכן כך, העובד לא יהיה זכאי לקצבת נכות.

כאשר נדרשת קרן הפנסיה לבחון מצב רפואי קודם היא פונה לחברות איתור מידע רפואי. חברות אלו פונות אל המרכזים הרפואים בארץ במטרה לאסוף את התיק הרפואי של המבוטח.

תהליך איסוף החומר הרפואי לוקח זמן רב ועשוי לעכב את הזמן עד הועדה הרפואית. לא ניתן לזרז שלב זה ולא ניתן לוותר עליו גם אם המבוטח מביא בעצמו מידע רפואי.

כיצד מחושבת הקצבה החודשית?

הקצבה החודשית תיקבע בהתאם לתקנון הקרן ולמסלול הביטוחי בו היית מבוטח במועד קרות האירוע. כיום במרבית קרנות הפנסיה, הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה מלא הוא 75% מהשכר המבוטח בקרן. במידה ואכן זה הכיסוי הקיים לך הקצבה תחושב באופן הבא:

ניקח לדוגמא עובד עם שכר מבוטח של 10,000 שקלים והכנסה קובעת של 10,000 שקלים. (הכנסה קובעת היא הכנסה המחושבת לפי תקנון קרן הפנסיה).

במקרה של נכות העולה על 75% הקצבה החודשית שתשולם תהייה 10,000*75% = 7,500 שקלים

במידה ואחוז הכיסוי היה נמוך מ- 75% כך גם הקצבה החודשית. לדוגמא עובד עם אחוז כיסוי של 67%. במקרה זה הקצבה החודשית תעמוד על 6,700 שקלים.

אובדן כושר עבודה

כיצד מחושבת נכות חלקית בקרן הפנסיה?

הנכות החלקית מחושבת מתוך החלק היחסי של קצבת הנכות המלאה.

נניח, לפי נתוני הדוגמא הקודמת, עובד עם נכות חלקית של 50%.  סכום הקצבה לא יעמוד על 5,000 שקלים

אלא, 50% מתוך 7,500. כלומר העובד יקבל מידי חודש 3,750 שקלים.

ממתי תשלם קרן הפנסיה את קצבת הנכות?

הזכאות לקצבת נכות מתחילה מהיום ה- 91. כיום במרבית קרנות הפנסיה קיימים מנגנונים שונים לתשלום קצבאות גם על תקופת ההמתנה של שלושת החודשית הראשונים.

מנגנון זה נקרא פרנצ'יזה, והוא מסדיר את אופן התשלום עבור החודשים הראשונים.

חשוב לזכור כי פרנציזה אמנם משלמת על חודשי הנכות הראשונים אך אין היא מקטינה את זמן ההמתנה עד הזכאות לפנסיית נכות מהקרן.

עד מתי תשולם קצבת הנכות מקרן הפנסיה?

קצבת הנכות תשולם עד לתום תקופת הנכות או עד לגיל הפרישה. במידה והגעת לגיל הפרישה ותקופת הנכות טרם הסתיימה יופסק תשלום קצבאות הנכות ותקבל קצבת זקנה מהקרן בהתאם לסכום אותו צברת לפנסיה.

חשוב לדעת כי גיל הפרישה נקבע בהתאם לתקנון הקרן והוא אינו גיל הפרישה הרשמי במדינת ישראל. עד לאחרונה גיל תום הכיסוי הביטוחי לנשים היה 64 וגיל תום הכיסוי הביטוחי לגברים היה 67. לאחרונה עלה הכיסוי הביטוחי לנשים עד לגיל 67.

חלית? נפצעת? דע את זכויותיך בקרן הפנסיה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.

13 comments

 1. נדב הי.
  שלוש שאלות בנושא:
  1. במידה והגעתי למצב של נכות ועקב כך הפסקתי לשלם פרמיות עד כדי כך שבמועד הגשת התביעה הפנסיה בסטטוס מסולקת (לא חלה התישנות), האם אהיה זכאי לתשלום התביעה (מועד היוצרות העילה הקרן היתה פעילה)?
  2. אם תאושר תביעה במצב שתואר בשאלה 1, החל ממתי יתקבל תשלום בגין הנכות (ממועד הפסקת העבודה עקב נכות או ממועד הגשת התביעה ואילך)?
  3. היה ונוצרה נכות שברור שתימשך מעבר ל 90 יום (תאונה קשה או מחלה ממושכת), מתי נכון להגיש את התביעה?
  4. האם מומלץ להגיש תביעה לקרן הפנסיה לפני או אחרי הגשת התביעה לביטוח לאומי?
  תודה מראש.

  • שאלות חשובות אדר, נענה עליהן אחת אחת.
   1. הבדיקה היא האם במועד קרות האירוע היית עמית פעיל בקרן.
   2. תשלום התביעה יהיה ממועד קרות האירוע לפי מנגנון התשלום בקרן (פרנצי'זה וכד')
   3.ברגע שיש בידך אישורים המעידים על אבדן כושר עבודה העתיד להימשך מעל 3 חודשים יש לגשת ולהגיש את התביעה כדי לזרז עד כמה שאפשר את התהליך.
   4. תלוי באופן התביעה ותקנון הקרן. במקרה של תאונת עבודה, פגיעה ממלחמה או אירוע טרור יש קרנות שמנחות קודם כל להגיש תביעה לביטוח לאומי ורק לאחר מכן לקרן. בכל מקרה ניתן להגיש במקרים רבים את התביעות במקביל יתכן והתשלום מהקרן יהיה לאחר אישור התביעה בביטוח לאומי. תהליך זה עשוי להשתנות באוקטובר הקרוב.

   לקריאה נוספת,
   https://pensuni.com/?p=1405

 2. נדב שלום,
  1. במקרה של פגיעה בעבודה (כולל תאונת דרכים בדרך לעבודה ח"ח) ביטוח לאומי משלם קצבת נכות מעבודה. האם קרן פנסיה מקזזת מקצבת הנכות שלה את קצבת הנכות מעבודה מביטוח לאומי? האם זה שונה בקרנות שונות (תלוי בתקנון הקרן)?
  2. אם לעובד שכיר יש 2 קרנות פנסיה פעילות (מ-2 מקומות העבודה), האם כל קרן תשלם קצבת נכות מלאה או ששתי הקרנות האלה יתחילו לקזז את הקצבה אחת מול השנייה?
  תודה מראש על תשובתך.

  • גליה שלום,

   1. בקרנות הפנסיה כיום קיימים מנגנונים שונים לקיזוז במקרה של תאונת עבודה, אפשר לקרוא עליהם עוד כאן https://pensuni.com/?p=713

   בכוונת האוצר בעתיד הקרוב ליצר מנגנון אחיד לכל הקרנות, אפשר לקרוא עליו עוד בקישור בתגובה מעל.

   2. בהנחה שלשכיר יש שתי קרנות פנסיה שונות הוא מבטח בהן שכר שונה. כל קרן פנסיה תשלם בהתאם לשכר המבוטח אצלה. לא צריך להיות קיזוז בין שתי הקרנות.

 3. אני מקבל מקרן פנסיה כבר שנתיים וחצי פנסית נכות ע50 אחוזי נכות זמני זה תאונת עבודה ביטוח לאומי הכיר בטביעה 2 ועדה של ביטוח לאומי קבעו לי 20 אחוזי נכות לצמיתה 3 האם יש קיזוז ותסביר לי בבקשה מזה קיזוז דוגמה אני מקבל מהקרן 1500 ש וקיצבת נכות 1250 ש האם אני זכאי מהקרן לאיזה שהוא מענק עקב קביעת אחוזי נכות מהביטוח לאומי המשך יש לי ועדה של הקרן עוד 2 חודשים האים הקרן יכולה לקבוע לי אחוזי נכות לצמיתה אני לו עובד כבר שנתיים וחצי מאז התאונה עדיין בטיפולים יש לי מיסמכים רפואיים שמעידים על מצבי הרפואי אבקש תשובה הולמת ולפרט בבקשה תודה

  • ערב טוב יאיר,

   לא ניתן לפרט, גובה הקצבה מקרן הפנסיה שלך תלוי בשם הקרן ותלוי במועד שבו קרה לך האירוע. אין מענק חד פעמי מהקרן, הקצבה מהקרן נגזרת מאחוזי אבדן כושר העבודה שלך.
   בקרן הפנסיה גם במקרה של נכות מלאה, עדיין תידרש לעבור ועדה רפואית, יכל להיות שלא תוזמן לועדה אלא רק תידרש להציג מסמכים.

 4. המשך לתשובתך אני מקבל קיצבת נכות מעבודה מביטוח לאומי זה קשור לקרן פנסיה מבטחים האם יש קיזוז תוכל להסביר לי מזה קיזוז ויש קשר לקביעת הועדה של ביטוח לאומי לבין הועדה של הקרן ומה ההשלכות לכך להמשך ומזה הקיצבה שלך נגזרת מאחוזי אבדן כושר העבודה שלך תן לי בבקשה הסבר תודה ויום טוב

 5. שלום נדב.

  במקרה של אובדן כושר עבודה:
  נניח שהקצבה המתקבלת מהביטוח הלאומי גבוהה מהקצבה שמבטחים הותיקה אמורה לשלם ולאחר הקיזוז יוצא שמבטחים הותיקה לא צריכה לשלם קצבה חודשית. במקרה כזה, האם מבטחים הותיקה תשלם שחרור מפרמיות (הפקדת עובד + מעסיק), למרות שהיא לא משלמת קצבה חודשית?

  תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: