דף הבית / קרן פנסיה / נמצאת בשמירת הריון, מהיכן כדאי לקבל קצבה מקרן הפנסיה או מביטוח לאומי?

נמצאת בשמירת הריון, מהיכן כדאי לקבל קצבה מקרן הפנסיה או מביטוח לאומי?

נשים בשמירת היריון יכולות לתבוע את קרן הפנסיה בגין אבדן כושר עבודה, נוסף על זכאותן לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי. בתקופת ההיעדרות מהעבודה בשל שמירת ההיריון, על המעסיק להמשיך להפקיד הפקדות לטובת החיסכון הפנסיוני ושמירת הזכויות הביטוחיות.

בשנים האחרונות חל גידול במספרן של הנשים הנמצאות בשמירת היריון. אורח החיים המודרני, המעודד ריבוי הריונות בגילאים מאוחרים, לצד העלייה במספר טיפולי ההפריה ובעקבותיה הגידול בלידות של תאומים, הצטרפו לשלל הגורמים המובילים להיריון בסיכון.

אישה הנמצאת בשמירת היריון זכאית לקבל קצבה מביטוח לאומי, אך לא רבות יודעות כי שמירת הריון נחשבת לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה.

ולכן ניתן לתבוע גם את קרן הפנסיה עבור תקופת שמירת היריון.

עם זאת, חשוב לדעת כי לא ניתן לקבל שתי קצבאות – גם מביטוח לאומי וגם מקרן הפנסיה. לכן עלייך לבדוק מהיכן תקבלי את הקצבה הגבוהה ביותר עבור התקופה של שמירת היריון.

חשוב לזכור כי בתקופת שמירת ההיריון נדרשות נשים לשמור גם על זכויותיהן הפנסיוניות.

במאמר זה אנו מציגים מידע מעודכן, שיאפשר לכן לבחור באופן מושכל ממי לקבל את הקצבה המגיעה לכן עבור תקופת שמירת ההיריון.

שמירת הריון

תמונה צולמה על ידי  Bethany Brown

שמירת היריון וביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי ישלם עבור שמירת היריון את הנמוך מבין השניים: 292.77 שקלים ליום שמירת היריון או שכרה של האישה בשלושת החודשים שקדמו לשמירת ההיריון. חשוב לזכור כי המועד האחרון להגשת תביעת שמירת הריון לביטוח לאומי הוא 12 חודשים ממועד תחילת שמירת ההריון (קריאה נוספת על שמירת הריון באתר ביטוח לאומי)

מהקצבה המגיעה לך מביטוח לאומי ינכו ביטוח לאומי ומס הכנסה בהתאם לגובה הקצבה שלה תהיי זכאית.

ביטוח לאומי מגדיר 5 תנאים לצורך זכאות בשמירת הריון

 1. את תושבת ישראל
 2. את עובדת שכירה או עצמאית, ושילמת דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד בשל שמירת ההיריון.
 3. תקופת השמירה הראשונה צריכה להיות 30 יום רצופים לפחות. אם קיימת הפסקה בשמירת ההיריון, כל תקופה נוספת של שמירת היריון צריכה להיות 14 יום לפחות.
 4. עלייך להימצא בישראל
 5. אינך מקבלת קצבה מגורם אחר

חשוב לשים לב לתנאי החמישי לקבלת קצבת שמירת הריון מביטוח לאומי

הקצבה לשמירת היריון תשולם לך, רק אם את לא מקבלת תשלום מגורם אחר עבור ימי שמירת ההיריון, כמו ימי מחלה מהמעסיק, ביטוח מהמעסיק וכו'.

הפרשה לפנסיה על ידי המעסיק במהלך שמירת הריון

לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 (7א), אישה הזכאית לגמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. ימשיך המעביד להעביר עבורה תשלומים עבור התקופה בעדה שולמו דמי הלידה או דמי גמלת שמירת ההריון מביטוח לאומי. ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה את התשלומים החלים עליה. (לנוסח החוק המלא)

על המעסיק להמשיך להפקיד עבורך לקרן הפנסיה בתקופה שאת זכאית לקבל גמלה מביטוח לאומי. חשוב כי עלייך להעביר במקביל את חלקך בהפקדות למעסיק.

שמירת הריון וקרן הפנסיה שלך

נשים המבוטחות בקרן הפנסיה יכולות לתבוע את הקרן על אבדן כושר עבודה, אם שמירת ההיריון נמשכה לתקופה העולה על שלושה חודשים. קרן הפנסיה תשלם למבוטחת הנמצאת בשמירת היריון קצבה חודשית, העשויה להגיע עד ל- 75% מהשכר המבוטח בקרן.

מתי יוכר אבדן כושר עבודה?

ביטוח לאומי 30 ימים
קרן הפנסיה 91 ימים

בניגוד לביטוח לאומי, ניתן להגיש את התביעה לאובדן כושר עבודה עד שלוש שנים ממועד היציאה לשמירת הריון.

נוסף על כך תבצע קרן הפנסיה שחרור מפרמיות, כלומר, תפקיד במקום העובדת לקרן הפנסיה עבור החודשים שבהם נמצאה בשמירת היריון, באותם שיעורים כפי שהפקידה לפני שיצאה לשמירת היריון.

לדוגמה:

עובדת ששכרה המבוטח בקרן עמד על 7,000 ש"ח ואשר הפקידה לקרן פנסיה מידי חודש בחודשו, עם המעסיק, 1,295 ש"ח, תקבל מקרן הפנסיה קצבה חודשית בסך 5,250 ש"ח ושחרור מפרמיות בסך 1,295 ש"ח.

בסך הכול תקבל העובדת 6,545 ש"ח מקרן הפנסיה, 5,250 לחשבונה ו- 1,295 ש"ח לחיסכון הפנסיוני שלה.

כאמור, אי אפשר לקבל שתי קצבאות, גם מקרן הפנסיה וגם מהמוסד לביטוח לאומי. העובדת תצטרך לבחור אם לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה בסך 7,000 ש"ח או קצבה מקרן הפנסיה בסך 6,545 ש"ח.

בקרן הפנסיה קיימת תקופת התיישנות של שלוש שנים. לא ניתן להגיש תביעה עבור שמירת ההריון מאוחר יותר.

שמירה על זכויות בקרן הפנסיה בתקופת שמירת היריון

בתקופת העבודה נהגתן להפקיד לפנסיה מידי חודש אחוזים מהשכר, עם המעסיק. בתקופת שמירת ההיריון אין שכר חודשי ואין הפקדות לפנסיה.

אם תבחרו לקבל קצבה מקרן הפנסיה, תבצע עבורכם קרן הפנסיה שחרור מפרמיה, כלומר, הפקדות חודשיות בתקופת שמירת ההיריון באותו הגובה, שנהגתן להפקיד ממקום העבודה. אם תבחרו לתבוע את המוסד לביטוח לאומי באפשרותכן לקבל מקרן הפנסיה את השחרור בלבד.

איך מחליטים?

לא ניתן לתבוע הן את הביטוח הלאומי והן את קרן הפנסיה, ואם תקבלי קצבה משני הגופים, ידרוש המוסד לביטוח לאומי בחזרה את הקצבה ששילם. זאת, גם אם הקצבה ששולמה על ידיו גבוהה יותר מהקצבה ששולמה מקרן הפנסיה.

הקצבה המקסימלית אותה ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי עבור שמירת היריון היא בגובה השכר הממוצע במשק. משום כך כדאי לנשים ש-75% משכרן נמוך מהשכר הממוצע במשק כדאי לתבוע את המוסד לביטוח לאומי.

עם זאת, צריך לזכור כי מקרן הפנסיה מקבלים, נוסף על הקצבה החודשית, גם שחרור מפרמיה שעשוי להגיע למאות שקלים בחודש.

ביטוח לאומי עד 100% מהשכר כפוף לתקרה
קרן הפנסיה 75% מהשכר ללא תקרה + שחרור מפרמיה

נשים שמרוויחות פחות מ- 12,000 שקלים בחודש, כדאי שיתבעו את ביטוח לאומי על תקופת שמירת ההריון. מרוויחה יותר? תגישי תביעה לקרן הפנסיה.

דוגמה:

אישה המרוויחה 10,000 שקלים בחודש תקבל את הסכומים הבאים:

ביטוח לאומי 8,783 ₪
קרן הפנסיה 7,500 ₪

במקרה זה כדאי לך לתבוע את ביטוח לאומי לצורך קבלת הקצבה ובנוסף לתבוע מקרן הפנסיה את השחרור בגובה של 1,850 שקלים.

כיצד מחשבים את הפיצוי שאקבל מקרן הפנסיה במקרה של שמירת היריון

הכיסוי שתקבלי מקרן הפנסיה תלוי באחוז הכיסוי לנכות הקיים לך בקרן ובמסלול הביטוח שבחרה העמיתה. כיום, בכל קרנות הפנסיה מקבלות כל המבוטחות, כברירת מחדל, את אחוז הכיסוי הביטוחי הגבוה ביותר.

על כן, אם עדכנת בעבר את מסלול הביטוח שלך, חשוב שתבדקי מה אחוז הכיסוי הביטוחי הקיים לך בקרן ובמידה והוא נמוך מ- 75% בחני האם ניתן להגדילו.

בשורה התחתונה : ליהנות משני העולמות

לנשים המרוויחות מתחת ל- 12,000 שקלים עדיף לתבוע ולקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, שם ניתן לקבל 100% מהשכר, בניגוד לקרן הפנסיה שתשלם במקרה הטוב 75% מהשכר.

נשים שבחרו לקבל קצבת שמירת הריון מביטוח לאומי באפשרותכן לקבל שחרור מפרמיה בלבד מקרן הפנסיה.

נמצאת בשמירת הריון, מהיכן כדאי לקבל קצבה מקרן הפנסיה או מביטוח לאומי? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

24 comments

 1. ממש מעניין!
  זאת הטבה שקיימת רק במבטחים או שיש בעוד קרנות?
  מה לגבי התקנון האחיד שאמור מתישהו להיכנס לתוקף- הוא ירע את מצבן של המבוטחות במבטחים או ייטיב את מצבן של המבוטחות בשאר הקופות?

  • זה קיים במרבית הקרנות למעט הראל (אין לי מושג למה).
   האמת לא בדקתי את הסעיף הזה בתקנון האחיד. אני ממתין שתתפרסם טיוטה עדכנית של החוזר.

   • היי נדב, מה שלומך?

    קראתי את המאמר, תודה!
    אשמח להבהרה – כיצד מתיישבת המאמר שלך עם המידע בקישור המצ"ב https://pensuni.com/?p=482

    מה גם שרבות חברותי קבלו הו גמלת שמירת הריון והן פיצוי מהביטוח, אשמח לשמוע את דעתך

    תודה

    רבקה

    • רבקה,

     קישרת לאותו מאמר, האם זאת הייתה הכוונה שלך?
     לפי תנאי ביטוח לאומי לא ניתן לקבל קצבת שמירת הריון אם מקבלים קצבה מגוף אחר.
     ראי בתנאי הזכאות סעיף 6. לא משולם לה תשלום בעד תקופת שמירת ההיריון מגוף אחר

 2. אני קיבלתי קצבת שמירת הריון מהביטוח לאומי וגם קצבה חודשית מהראל פנסיה

 3. הסכום בכתבה 9464 בעד שמירת הריון מביטוח לאומי לא נכון! סכום מקסימלי שהם משלמים הינו 7000+ שזה השכר המקסימלי לקצבאות. הלוואי וזה היה נכון.

 4. אני יצאתי לשמירת הריון במשך חודשיים לפני הלידה. האם דמי הלידה מחושבים לפי סכום הקצבה שקיבלתי בשמירת הריון או לפי שכרי בזמן העבודה שקדם ליציאה לשמירת הריון? כי ההפרש הינו משמעותי ומאוד מדאיג אותי העניין.

 5. אני יצאתי לשמירת הריון במשך חודשיים לפני הלידה. האם דמי הלידה מחושבים לפי סכום הקצבה שקיבלתי בשמירת הריון או לפי שכרי בזמן העבודה שקדם ליציאה לשמירת הריון? כי ההפרש הינו משמעותי ומאוד מדאיג אותי העניין

  • מתוך אתר ביטוח לאומי:

   לעובדת שכירה מחושבים דמי הלידה ליום על-פי הכנסתה המלאה בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה את עבודתה, לחלק ב–90, אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום.
   מי שלא קיבלה שכר מלא בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שהפסיקה את עבודתה בגלל ההיריון או בגלל מחלה, חופשה, תאונה, שביתה, השבתה, אבל במשפחה או מפני כל סיבה אחרת שאינה תלויה בה, ויש בידה אישורים מתאימים – תיבדק האפשרות להשלמת שכרה בשלושת החודשים האלה או לחישוב שכרה על פי החודשים שקדמו לחודשים שבהם הייתה הירידה בשכרה

 6. האם אישה במעמד לא עובד שלא מקבלת דמי אבטלה זכאית גם כן לקצבה ?

  • מקרן הפנסיה ? כן.
   וזאת במידה והיא שמרה על זכויותיה בקרן הפנסיה באמצעות הסדר ריסק וכד'
   או שהאירוע התרחש במסגרת ארכת הביטוח (5 חודשים ממועד הפקדה אחרון בקרן)

 7. שלום ,
  הייתי ב5 חודשי שמירת הריון
  מסתבר שיש לכל עובדי החברה ביטוח אכ"ע קבוצתי ,אך התביעה שלי נדחתה עקב החרגה של
  טיפולי פוריות
  ,אין שום קשר בן סיבת שמירת ההריון להפריות , האם יש משהו לעשות בנידון ? מדובר בהמון כסף וחבל …
  יש דרך לערער על כך ?

  • בעבר לא פעם שמירת הריון הוחרגה בביטוחי אבדן כושר עבודה במסגרת חברות הביטוח.
   במידה ויש לך קרן פנסיה את יכולה לבדוק את הזכאות שלך לתבוע.

 8. שלום נדב,
  ציינת במאמר שניתן לקבל שחרור מהפרשות גם אם תבעתי שמירת הריון (וקיבלתי) מביטוח לאומי.
  ציטוט: "אם תבחרו לתבוע את המוסד לביטוח לאומי באפשרותכן לקבל מקרן הפנסיה את השחרור בלבד."

  שאלתי את הסוכן שלי והוא טוען שרק אם תובעים את קרן הפנסיה מקבלים את סעיף השחרור.

  תוכל לעשות לי סדר.
  תודה.

  • בוקר טוב,

   עלייך לתבוע את קרן הפנסיה לשחרור בלבד,
   יש לבדוק האם האפשרות הזאת קיימת בקרן הפנסיה שלך.
   מהבנתי זה קיים רק במנורה מבטחים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: