דף הבית / חדשות / מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן הפנסיה

מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן הפנסיה

חוסכים המבוטחים בקרן הפנסיה אינם יכולים לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה נוסף על אותו החלק השכר המבוטח בקרן הפנסיה, בקרוב יהיה באפשרותם לרכוש שוב, מטריה ביטוחית, ביטוח המשלים את הכיסויים הקיימים בקרן.

בחודש דצמבר נשלחה הבהרה למנהלי חברות הביטוח אודות הכיסויים לאבדן כושר עבודה אותם ניתן להציע למבוטחים בקרן הפנסיה. במסגרת ההברה נקבע כי למובטחים בקרן הפנסיה ניתן להציע הרחבות איכותיות בלבד לכיסוי הקיים בקרן הפנסיה ולא הרחבות כמותיות.

ביטוח אבדן כושר עבודה הוא ביטוח מסוג פיצוי, כך שבמקרה של אבדן כושר עבודה לא יהיה ניתן לקבל פיצוי משני מקורות. על בעל הרישיון  לבדוק האם המועמד לביטוח אינו מבוטח עבור אותו שכר בתכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה אחרת ועל מנת למנוע כפל ביטוח ותשלום דמי ביטוח לשווא, שיווק תכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה כמותי יהיה אפשרי רק כאשר למבוטח קיימת הכנסה שאינה מכוסה במסגרת תכנית קיימת.

בנוסף, ניתן להציע למבוטח להרחיב את הגדרת מקרה הביטוח כך שתכסה את עיסוקו הספציפי של המבוטח טרם מקרה הביטוח. במסגרת בירור צרכיו של המועמד לביטוח, יש לפרט את הערך המוסף של הרחבת הכיסוי להגדרת 'עיסוק ספציפי'.

מטריה ביטוחית

מקור

מטריה ביטוחית לקרן הפנסיה : הביטוח המשלים של קרנות הפנסיה

לחוסכים בקרן הפנסיה ניתן להציע כאמור הרחבה איכותית של הכיסוי לאובדן כושר עבודה הקיים בקרן הפנסיה. משרד האוצר מפרט את ההרחבות אותן ניתן להציע לחוסכים אלו.

הרחבה לכיסוי אבדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק ספציפי

הכיסוי הביטוחי הקיים בקרן הפנסיה הוא בהתאם להגדרה הקלאסית : השכלתו, הכשרתו או ניסיונו של החוסך. ולא פעם מואשם כביטוח אבדן כושר עבודה הנחות מזה הקיים בביטוחי המנהלים.

הגדרת נכות

מתוך תקנון קרן הפנסיה מבטחים החדשה

באפשרות החוסך לרכוש הרחבה בהתאם לעיסוק הספציפי שלו ב – 12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. במידה וקרן הפנסיה דחתה את התביעה בטענה הנוגעת להגדרת העיסוק של החוסך, לא תשלול חברת ביטוח את זכאותו של המבוטח שרכש הרחבה זו.

בעל הרישיון המשווק את ההרחבה העיסוקית לקרן הפנסיה  יפרט לחוסך את האירועים הביטוחיים שבגינם יש צורך בכיסוי זה והעיסוקים שאליהם יופנה המבוטח בקרות אותם אירועים, אם לא ירכוש כיסוי זה.

הרחבה לביטול תקופת אכשרה

בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה. תקופה שבה החוסך אינו מבוטח על מחלות שקדמו למועד הצטרפותו לתכנית. תקופת האכשרה בקרן הפנסיה היא 60 חודשים, במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי בקרן או הגדלת השכר תהייה תקופת אכשרה נוספת על גידול השכר. במהלך תקופת האכשרה, משלם העובד על כיסוי ביטוחי, הוא יהיה מבוטח לכל דבר למעט אירועים שקדמו להצטרפותו לתכנית.

באפשרות החוסך לרכוש הרחבה איכותית שתיכנס לתוקף במידה וקרן הפנסיה דחתה את התביעה בשל היותו של החוסך בתקופת אכשרה כהגדרתה בתקנון קרן הפנסיה.

הרחבה של ביטול תקופת אכשרה ניתן לשווק בתנאים הבאים:

 • הרחבה זו תוצע רק לעמיתים לגביהם מתקיימת תקופת האכשרה וכל עוד מתקיימת תקופת האכשרה. בתום תקופת האכשרה בקרן הפנסיה תבוטל הרחבה זו באופן אוטומטי ומיידי.
 • הרחבה זו לא תכלול החרגות רפואיות, אולם יכול שתכלול תוספת רפואית בהתאם להוראות החיתום הקיימות אצל המבטח לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים.

הרחבה לביטול קיזוז פיצוי חודשי מגורם ממשלתי

בקרן הפנסיה קיימים חמישה מקרים בהם מתבצע קיזוז מול גורמים ממשלתיים, באפשרות החוסך לרכוש הרחבה לביטול קיזוז זה כך שבמקרה האירוע הביטוחי תשלם הפוליסה קצבה מלאה.

חמשת המקרים בהם מתבצע הקיזוז הם:

 • משרד הביטחון נפגעי פעולות איבה
 • משרד הביטחון נכי צה"ל
 • משטרת ישראל – נכים
 • שירות בתי הסוהר – נכים
 • ביטוח לאומי – תאונות עבודה ומחלות מקצוע

כיצד יבוצע התשלום עבור ההרחבות הביטוחיות?

התשלום בעד ההרחבות לכיסוי נכות יעשה באחד מאלה:

 • על ידי המעביד מעבר לשיעורי ההפקדות המירביים לחיסכון הפנסיוני בהתאם להוראות הדין.
 • על ידי המעביד מתוך ההפקדות לחיסכון הפנסיוני, ובלבד שהמבוטח נתן הסכמתו המפורשת לכך בכתב, ובהתאם להוראות הדין.
 • על ידי המבוטח שלא מתוך החיסכון הפנסיוני.

בשורה התחתונה

בקרוב מאוד חוסכים המבוטחים בקרן הפנסיה יוכלו לרכוש מטריה ביטוחית המעניקה כיסוי לשלושה מקרים בהם הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה היה נחות מול ביטוח המנהלים. ההרחבה עיסוקית, ביטול תקופת אכשרה וביטול קיזוז מול גורמים ממשלתיים.

מקורות :

 1. שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה – טיוטה
 2. קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה – תיקון (טיוטה)
מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן הפנסיה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.

25 comments

 1. האם הכיסוי לאובדן כושר עבודה במבטחים הותיקה מתייחסת לתאונות עבודה או רק למחלות?

  • שבת שלום חנוך,

   המטריה הביטוחית חלה רק על הקרנות החדשות ולא על הקרנות הותיקות. בקרנות הותיקות מתקיים קיזוז במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר לעניין זה זכאות לקצבה בגין תאונת עבודה ומחלות מקצוע מביטוח לאומי.

 2. שלום. שאלה לא ישירה אך עדיין קשורה לאכ"ע. אם הייתי באכ"ע למשך זמן המזכה בתשלום. מהעבודה קיבלתי תשלום עבור ימי מחלה שצברתי. האם הביטוח מנהלים/קרן הפנסיה אמורים לתת לי תשלום עבור גריעת ימי המחלה מהצבירה שלי?

  • ערב טוב שי,

   בתקופת אבדן כושר העבודה אתה מקבל קצבה מהקרן. הקרן מפקידה לך במקביל לחיסכון. במידה וקיבלת גם ימי מחלה באותה תקופה המעסיק רשאי לדרוש את ימי המחלה חזרה ממך (קיבלת פיצוי כפול על אותה תקופה).
   הקרן לא מפצה אותך על ימי המחלה.

 3. דבר שאנשים לא מודעים, צהל מקזז מחיילי מילואים שנפצעו או נהרגו בעת שירותם ביטוח אכע ופנסיית נכות לנפצעים וחיסכון לקצבה ובפנסיה לשארי חייל מילואים שנהרג.
  מטריה לא עוזרת במקרה זה כי לא קרן הפנסיה לא משלמת (למעט מקפת עד לתקנון האחיד) אלא צהל לא משלם.

 4. מאיפה קונים את ההרחבה ? קרן הפנסיה או חברת ביטוח?
  ממה שראיתי רק להראל ומיגדל יש מטריה ביטוחית
  מה עם מנורה , כלל , הפניקס ?

 5. נדב, רציתי לשאול האם תהיה מטריה ביטוחית לצווארון כחול?
  ובכללי מה המענה הטוב ביותר שניתן לעשות באובדן כושר לבעלי הצווארון הכחול?

  • ערב טוב,

   מטריה ביטוחית ניתן למכור בהתאם להגדרה העיסוקית שיקבל המבוטח בביטוח מנהלים. מקצועות המוגדרים ככל עיסוק לא ניתן לצרף לביטוח מנהלים ולא תהייה עבורם מטריה ביטוחית בקרן הפנסיה לעניין זה. ככל הנראה המטריה תתן להם מענה ליתר הכיסויים, ביטול תקופת אכשרה וביטול הקיזוז מול גורמים אחרים.

 6. שלום נדב
  מאיזה אחוז נכות קרן הפנסיה תשלם קצבה בגין אובדן כושר עבודה?
  יש לי אכ"ע חיצוני והסוכן טוען שהביטוח ישלם החל מ 25% ועד 75% וקרן הפנסיה רק החל מ 75%.
  כמו כן הוא טוען שבביטוח הגדרנו מקצוע ספציפי ובקרן זה עיסוק כללי כך שפגיעה ביכולת שלי לעסוק בעיסוקי תוכר על ידי הביטוח ובקרן סביר שלא. כמו כן יש שם אובדן חלקי ובקרן אין, ירידה בשעות עבודה כתוצאה מתאונה תוכר בביטוח ובקרן לא. בביטוח זה מוגדר אובדן כושר עבודה ולא רק נכות (למרות שלא ברור לי איך זה יכול לקרות)…
  מה דעתך?
  תודה
  וכל הכבוד, זה כנראה הבלוג הכי חשוב היום ברשת

  • תודה רבה ברק,

   בקרן הפנסיה קיים באופן מובנה כיסוי לאבדן כושר עבודה חלקי, כזה העולה על 25%. צודק הסוכן שטוען שבפוליסה הכיסוי הוא ספציפי כלומר עיסוקי ועליך לבדוק שאכן הכיסוי שלך כזה.
   בקרן הפנסיה קיימת הבחנה בהתאם לעיסוקך, השכלתך והכשרתך. לעניין הסוגיה היכן תאושר התביעה והיכן לא, אני מציע שתציץ בטבלה בתחתית הקישור הבא
   https://pensuni.com/?p=4143

 7. זה נשמע ככה שכמעט כבר לא יהיה צורך או היגיון בביטוח מנהלים יותר, לפחות לא לקופות חדשות בלי מקדם קצבה מובטח.

  מתי זה אמור להיכנס לפועל הנושא הזה? האם זה ידוע כבר?

  • לביטוח מנהלים יהיו את היתרונות שלו לחוסכים שמעדיפים מוצר המבוסס על פוליסה ולא על תקנון.
   לגבי המטריה הביטוחית עדיין מוקדם להגיד מתי היא תיכנס לתוקף במבנה הנוכחי.

 8. היי נדב, רק חצי מהשכר שלי הוא שכר מבוטח,
  האם יש דרך להגדיל את השכר הקובע לאובדן כושר עבודה?

  • להפקיד באופן עצמאי על יתר השכר לקרן הפנסיה

   • לא כל השכר מבוטח בגלל שעות נוספות, קרן הפנסיה נפתחה ע"י המעסיק,
    האם אני יכול להפקיד לאותה קרן פנסיה באופן עצמאי?
    ומה במידה ואני לא מעוניין להפקיד עוד כסף לפנסיה, אלא רק מעוניין לשלם על ביטוח אכע?

    • הי עידו,

     ניתן לבצע את שתי האפשרויות, או להפקיד לקרן הפנסיה שלך באופן עצמאי או לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה על חלק השכר הלא מבוטח.

 9. המטריה הביטוחית מוצעת כחלק מכל קרן פנסיה ?או שיש רק לחברות ספציפיות?

  • בדרך כלל חברות הביטוח הציעו את הכיסוי כחלק מקרן הפנסיה שבבעלותן.
   כיום ממתינים לאישור לשיווק מחדש של המטריות, יכל להיות שחברות ביטוח יציעו מטריות גם עבור קרנות פנסיה שלא בבעלותן.

 10. ניסים לוי

  היי,
  קראתי בעיתון דה מרקר היוםו 5/3/2018 על כוונה לייקר את ביטוח אובדן כושר עבודה בביטוחי הפנסיה באחוזים גבוהים מאד

  האם לא כדאי בעקבות כך לוותר על הביטוח בפנסיה ולעשות ביטוח אובדן כושר עבודה איכותי יותר בביטוח מנהלים ?

  • הכתבה בדה מארקר עסקה ביקור תעריפי אבדן כושר עבודה, מהצד השני הוזלו עלויות הכיסוי הביטוחי. במידה ועלות אבדן כושר העבודה שלך בביטוח המנהלים מקבילה ואתה לא צריך ביטוח לשארים יכל להיות שכדאי לך לבחון את הנושא עם איש מקצוע.
   מצ"ב כתבה שלי בנושא https://pensuni.com/?p=4249

 11. שלום נדב,
  האם הכיסוי הבסיסי במסגרת קרן הפנסיה הוא על כלל המשכורת המדווחת לרבות מה שמופרש לקרן פנסיה המשלימה?

  • ערב טוב אלעד,

   בכל קרן פנסיה (מקיפה או משלימה) קיים כיסוי על חלק השכר המופקד אליה. בכל אחת מהקרנות אתה צריך לבחון את מסלול הביטוח שלך ואחוז הכיסוי.
   חשוב לשים לב שהמסלול בו אתה נמצא בקרן המשלימה כולל גם הוא כיסוי ביטוחי, בעבר בקרנות אלו מסלול בררת המחדל היה מסלול "יסוד" שלא כלל כיסויים ביטוחים.

 12. שלום נדב,

  אני בודק מחודש מרץ בכמה חברות ביטוח ומקבל את אותה התשובה שעדיין לא יצאו תוכניות המטרייה הביטוחית. יש לך מושג מתי הן אמורות לצאת לשוק? מה בערך יהיו העלויות? האם הן יעניקו לחוסכים בקרן הפנסיה את אותו כיסוי אכ"א כמו בביטוחי החיים?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: