קרן פנסיה

מה שווה ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה (והאם לרכוש מטריה ביטוחית)

תובעים את קרן הפנסיה לאובדן כושר עבודה? אחד מתנאי הזכאות לקצבה מתבסס על השכלה, הכשרה או הניסיון שצברתם. הכיסוי הביטוחי מטריה ביטוחית, יצמצם את חוסר הודאות.

אחד התנאים לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה הוא אבדן היכולת לעסוק בעבודה אחרת המתאימה לפי : השכלתו, הכשרתו או ניסיונו. הכיסוי הביטוחי – מטריה הביטוחית. מצמצם את אי הודאות שעומדת בפני החושש לדחיית התביעה.

בעבר סקרתי את ההבדל בכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה בין קרן הפנסיה לביטוח מנהלים, החסרונות ההמרכזיים בכיסוי לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה אותם הצגתי במאמר היו ההגדרה העיסוקית, תקופת האכשרה והקיזוז מול תשלום קצבה מגורם אחר.

כדי לפצות על ההבדל בין שני הכיסויים יכולים החוסכים בקרן הפנסיה המקיפה ובקרן הפנסיה המשלימה (כללית) לרכוש כיסוי ביטוחי בשם מטריה ביטוחית. המטריה הביטוחית היא פוליסת פרט שנרכשת על ידי העובד. הפוליסה מורכבת משלושה חלקים שניתן לרכוש כל אחד מהם בנפרד, כל חלק בפוליסה נועד לפצות על אותו חיסרון אותו ציינו מעל:

 • כיסוי לפי הגדרת העיסוק הספציפי – במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בשל אפשרות לעסוק בעיסוק אחר יכנס הכיסוי הביטוחי במטריה הביטוחית לתוקף.
 • ביטול תקופת האכשרה – במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בשל אירוע שקדם למועד ההצטרפות לקרן יכנס הכיסוי הביטוחי במטריה הביטוחית לתוקף.
 • ביטול קיזוז מול גורם אחר – במידה וקרן הפנסיה תקזז את תשלום התביעה במקרה של זכאות לתשלום מגורם אחר יכנס הכיסוי הביטוחי במטרייה לתוקף.

בעוד שהדיון לגבי רכישת שני הכיסוים האחרונים במטריה הביטוחית הוא יחסית פשוט, הדיון לגבי הגדרת העיסוק הספציפי הוא הרבה יותר מורכב.

מי זכאי לאובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה?

בקרן הפנסיה קיימת קצבת נכות, קצבה שתשולם למי שהוגדר כנכה בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.

מקור : תקנון קרן הפנסיה

התקנון כולל שלושה מבחנים לזכאות לאובדן כושר עבודה:

 • אחוז הפגיעה – לפחות 25%
 • משך הפגיעה – תקופה העולה על 90 ימים
 • אופן הפגיעה – כתוצאה המפגיעה המבוטח לא יכל לעסוק בעבודה אחרת המתאימה לו לפי : השכלתו, הכשרתו או ניסיונו.

אך בעוד ששני המבחנים הראשונים הם מדידים, המבחן השלישי מורכב יותר למדידה. אנו יכולים לבחון השכלה, אנו יכולים לבחון הכשרה אבל כיצד בוחנים ניסיון?

האם יש זכאות לקצבת אובדן כושר עבודה במקרה של פגיעה המתאימה להשכלה או להכשרה?

האם מי שעומד רק במבחן אחד או שניים זכאי לקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה? האם מי שנפגעה היכולת שלו לעבוד בהתאם להשכלתו או הכשרתו יהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן?

האם מורה שעבדה במשך שנה וסובלת כעת מיבלות במיתרי הקול זכאית לקצבה? האם מתכנת עם שנה של ניסיון שסובל מדלקת פרקים זכאי לקצבה?

כדי להיות זכאים לקצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה יש לעמוד בשלושת המבחנים. כלומר, העמית אינו יכל לעסוק בעבודה אחרת המתאימה לו לפי : השכלתו או הכשרתו או ניסיונו.

ככל שבאפשרותך לעבוד בהתאם לאחד משלושת המבחנים לא תהייה זכאי לקצבת הנכות מקרן הפנסיה.

כמה ניסיון צריך לצבור כדי לקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה?

כמה זמן נספר לצורך ניסיונו. במידה ושנה לא מספיקה אולי חמש שנים? או 20 שנים?

בעוד שבקרן הפנסיה הגדרת תקופת הניסיון נותרת מעורפלת, בפוליסות ביטוחי המנהלים הוגדר פרק הזמן לצורך בחינת הניסיון – שלוש שנים לפני קרות האירוע הביטוחי.

מקור : חוזר קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה

בנוסף, מבוטחים שזכאים לרכוש הגדרת עיסוק ספציפי ישפרו את הגדרת אופן הפגיעה ל – לעסוק בעיסוק שבו עסק ובמעמד שבו היה לפני קרות מקרה הביטוח ואת משך תקופת הניסיון ל- 12 חודשים במקום 3 שנים.

חוששים או חסרי ניסיון? הפתרון הוא מטריה ביטוחית

אין ספק שהכיסוי בביטוח המנהלים מקטין את החשש לדחיית התביעה על סמך העדר ניסיון. במקום הגדרה רחבה ומעורפלת כפי שקיימת בקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים מצמצם את תחום העיסוק לעיסוק שבו עסק החוסך ב- 12 החודשים שקדמו למקרה הביטוח.

כדי להמנע ממצב שבו החוסכים רוכשים את כל הפרה בשביל כוס חלב ניתן לרכוש רק את המטריה הביטוחית ובתוך המטריה הביטוחית רק את הפרק שעוסק בעיסוק ספציפי.

מי יכל לרכוש את ההרחבה לעיסוק ספציפי?

בני למד שלוש שנים בוינגייט ורכש הכשרה כמאמן חדר כושר. האם כעת הוא יכל לרכוש כיסוי לעיסוק ספציפי במסגרת ביטוח מנהלים או במסגרת המטריה הביטוחית?

למרות שלבני יש השכלה והכשרה לצורך ביצוע תפקידו כמאמן כושר. המקצוע של בני נחשב מקצוע מסוכן והוא אינו יכל לרכוש כיסוי לעיסוק ספיצפי. כמו בני ישנם מקצועות רבים שאינם יכולים לרכוש כיסוי זה.

מי כן יכל לרכוש מטריה ביטוחית?

רשימת העיסוקים שיכולים לרכוש כיסוי למטריה ביטוחית עשויה להשתנות בין חברות הביטוח המשווקות כיום את המוצר. בין העיסוקים ניתן למצוא :

מרצהביוכימאיעורכת דין
מורהעובד היי-טקשף
מזכירהפסיכולוגיתרואה חשבון

מלבד העובדה שרשימת העיסוקים משתנה מחברה לחברה גם סיווג העיסוקים ובהתאם לכך העלות עשויה להיות שונה בין החברות.

לדוגמה פיזיוטרפיסט, מקצוע נוסף הדורש מצד אחד השכלה ומצד שני עבודה פיזית. בחלק מחברות לא ניתן לרכוש כיסוי לעיסוק ספציפי לעיסוק זה במסגרת המטריה הביטוחית, בחלק ניתן לרכוש בתוספת מחיר ובאחרות ללא כל מגבלה.

כללמגדלהפניקסהראלמנורה מבטחים
48 ש"חלא ניתן10 ש"ח16 ש"חלא ניתן
סימולציה באמצעות מערכת ריטיירנט

אני עובד כמתכנת כבר שלוש שנים, האם אני צריך לרכוש מטריה ביטוחית?

ההחלטה האם לרכוש כיסוי ביטוחי זה הוא אחר היא החלטה מורכבת לכן חוזר שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה קבע כי במידה ובעל רישיון רוצה להציע לך לרכוש הרחבה לעיסוק ספציפי עליו לנמק בפניך באיזה מקרים קרן הפנסיה עשויה לדחות את התביעה שלך.

כמו בדוגמאות שהצגנו מעל : האם מורה עם יבלות במיתרי הקול אך ללא ניסיון תהייה זכאית לקבל קצבה מהקרן? האם מתכנת שסובל מתסמונת התעלה הקרפלית יהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן?

או ששניהם ידרשו למצוא עבודה אחרת בהתאם להשכלתם או הכשרתם?

מטריה ביטוחית כן או לא? ההחלטה היא של החוסך

בשורה התחתונה ההחלטה האם לרכוש את הכיסוי היא של החוסך. על החוסך להחליט איזה פגיעה עשויה למנוע ממנו לעבוד.

לטעמי עלות הכיסוי משקפת את הסבירות למימושו כשם שביטוח להשתלות או תרופות מחוץ לסל עולה רק כמה שקלים בחודש מכיוון והסתברות למימושו קטנה, כך גם עלות הפרק לעיסוק ספציפי במטריה.

לדוגמה העלות החודשית עבור רואה חשבון בן 30 עם שכר של 15,000 ש"ח נעה בן 7 ש"ח בחודש ל- 12 ש"ח בחודש

כללמגדלהפניקסהראלמנורה מבטחים
11 ש"ח12 ש"ח10 ש"ח12 ש"ח7 ש"ח
סימולציה באמצעות מערכת ריטיירנט

חוסך שרוצה לצמצם את האפשרות שהתביעה שלו תידחה בשל הגדרת העיסוק, יכל לרכוש את המטריה הביטוחית. במחיר הזה עלות הוודאות תהייה זולה יותר מאשר לרכוש את הכיסוי במסגרת ביטוח המנהלים.

חשוב לציין כי המטריה הביטוחית תשלם את התביעה רק במידה והתביעה תידחה על ידי קרן הפנסיה בטענה כי החוסך יכל לעבוד בעיסוק אחר בהתאם להשכלתו, הכשרתו וניסיונו. במידה והתביעה תידחה מסיבה אחרת המטריה לא תשלם את הקצבה.

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

מה שווה ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה (והאם לרכוש מטריה ביטוחית) by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. תודה שכתבת פוסט על נושא חשוב ובעייתי. לאחרונה הדיון בו הפך פופולרי. ממצב שלפני שנתיים אף חברת ביטוח לא רצתה למכור את המוצר למעט אחת וגם היא הצניעה אותו, פתאום כולן מוכורות אותו. מדוע?
  כמי שמשווק קרנות פנסיה ומוצרי ביטוח אני מתקשה למכור מוצר שאינני יודע לכמת את התועלת שלו ללקוח וזאת מכמה סיבות:
  1) חברות הביטוח לא מפרסמות את רשימת העיסוקים שלהם ניתן לרכוש מיטריה לעיסוק ספציפי. משום מה זה סוד.
  2) אין לי סטטיסטיקה של תביעות שנדחו בקרן הפנסיה בגלל עיסוק ספציפי והתקבלו במטריה. גם זה סוד כמוס מאד.
  3) אין לי דרך למלא את חובתי החוקית מול הלקוח ולנמק לו באילו מקרים המטריה תופעל משום שאין לי כסוכן את המידע הזה.
  4) מטריה היא מוצר משלים לתכנית פנסיה אבל מעסיקים לא יכולים לשלם עליה. זו תקלה.
  5) חוזר יישוב תביעות באבדן כושר עבודה שפורסם השנה מקשה מאד על חברות ביטוח להיות יצירתיות מבחינת דחיית התביעה ושליחת התובע לעבוד בעיסוק אחר. תודה לאל. כל מה שנותר הוא להוציא הנחיות דומות לקרן הפנסיה.
  לסיכום, היצירתיות של חברות הביטוח במכירת מוצר ביטוחי אחד שיבטח את הלקוח נגד חולשות במוצר ביטוחי אחר היא אבסורדית ולדעתי צריכה להיעלם.
  הפתרון צריך להיות לדעתי כזה:
  א) הגדרה פחות מעורפלת בתקנות לגבי נכות בקרן פנסיה.
  ב) אם א' לא מצליח אז לתת אפשרות לרכוש הרחבה לעיסוק ספציפי דרך קרן הפנסיה (כמו שרוכשים למשל קצבת נכות מתפתחת)
  ג) לבטל את המוצר הביטוחי הנותן ביטול קיזוז מגורם ממשלתי. אין סיבה לאפשר להרוויח ממצב ביטוחי, זה נוגד את יסודות הביטוח. וזה גם בזבוז של כספי ציבור.
  ד) לגבי ביטול תקופת אכשרה – יתכן שגם כאן יש מקום לאפשר רכישה של הביטול דרך קרן הפנסיה בתשלום נוסף ובכפוף להצהרת בריאות.

  1. הי יורם,

   הערות מצויינות

   לשינוי הגדרת הנכות בקרן הפנסיה עשויה להיות השפעה אדירה על המאזן האקטוארי בקרן או מנגד על עלות הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה. שינוי כזה עשוי מצד אחד להטיב עם החוסכים שלא עומדים היום בתנאי ההשכלה הכשרה או ניסיון אך מנגד עשוי לפגוע בכל היתר.

   מעניין האם מדיניות שכזאת תאומץ בעתיד.

   1. תודה נדב. האם יש אפשרות שתשתף סטטיסטיקה מהלמן, כמה תביעות נכות נדחו בגלל שהוכח שהמבוטח לא יכול לעסוק בעיסוקו אבל הקרן טענה שיכול לעסוק בעיסוק אחר?
    לגבי ההשפעה על המאזן האקטוארי, ברור שזה צריך להיות מתומחר, או ככיסוי בסיס או ככיסוי נוסף. באותה מידה שלמשל תומחרה ברות ביטוח לשאירים לרווק שחוזר מויתור החל מהתקנון האחיד. עובדה שכמעט כולם מוכנים לשלם את העלות הקטנה הזו. גם מטריה לעיסוק ספציפי הוא כיסוי זול. לגבר בן 35 במקצוע אקדמי "רגיל" מדובר בעלות של 0.1 אחוז מהשכר, וזה עוד בחברת ביטוח שצריכה להרוויח ולשלם עמלה לסוכן. בקרן הפנסיה אני מניח שזה יעלה פחות. זה ממש כלום.
    אני קורא לקרנות להכניס את הכיסוי הזה לתוך התקנון שלהם, לפחות כאופציה. אני בטוח שזה יהיה להיט. אני קורא כמובן למפקח לאשר את זה. אני מוכן להציע לו.

   1. אני שואל לגבי קרנות פנסיה שאינן בבעלות חברות ביטוח כמו למשל הלמן אלדובי, אלטשולר, מיטב, פסגות וכו'.
    איך עושים שם מטריה ביטוחית?

    1. נכון, עליך למצוא סוכן ביטוח שמתעסק בנושא הפנסיוני שעובד עם אחת מחברות הביטוח שמציעות מטריה ביטוחית לדוג' מנורה או הראל ולרכוש ממנו את המטריה.

 2. כדי להיות זכאים לקצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה יש לעמוד בשלושת המבחנים. כלומר, העמית אינו יכל לעסוק בעבודה אחרת המתאימה לו לפי : השכלתו או הכשרתו או ניסיונו

  צריך כמובן לתקן לקצבת נכות. כתבה נהדרת

  1. נכון- הערה נכונה
   הגדרה מבחינת התקנון היא קצבת נכות. השימוש במונח של אובדן כושר עבודה בהקשר הזה היה כדי להמשיך את הקו של תחילת המאמר.

 3. היי
  אני בעל עיסוק ספציפי ויש לי מטריה ביטוחית
  לכן אני מניח שבמקרה אירוע אני אדחה על ידי קרן הפנסיה בגלל המקצוע הספצפי ולכן אעבור למטריה ביטוחית
  האם לא עדיף לי להקטין בקרן פנסיה את ביטוח א.כ.ע ל-35% (ולחסוך עלויות) מכיוון שבכל מקרה אשתמש במטריה הביטוחית שם אקבל 75%?
  תודה

 4. הי נדב
  אני לא מפסיקה ללמוד ולהחכים מהאתר שלך.
  1. ממתי (איזו שנה) חברת הביטוח אפשרו לראשונה לרכוש את הכסוי של ביטול תקופת אכשרה?
  2. עמית פעיל בקרן פנסיה שפוטר מעבודתו וטרם מצא עבודה, האם יוכל לרכוש מטריה ביטוחית במצב שאין לו הכנסות (אבל כאמור הכיסוי בקרן הפנסיה בתוקף)?
  תודה.

 5. אחד מהקשיים הגדולים של הביטוח הזה,
  זה האפיון של העיסוק הספציפי.

  לחברות הביטוח אין את כל המקצועות ובכך נוצר איזשהו וואקום שגם החוסך לא יודע מה לעשות וגם חברת הביטוח.

 6. שלום נדב,
  תודה רבה על הפוסט. יש לי שתי שאלות:
  1. לגבי 'ביטול קיזוז מול גורם אחר' – האם תשלום קצבת נכות מביטוח לאומי נחשב כתשלום מגורם אחר, ויגרום לקיזוז תשלום מקרן הפנסיה?
  2. באופן כללי, לא ברורה לי ההגדרה בקרן הפנסיה "לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו". למשל, רואה חשבון שמשתכר (ומבוטח על) 20,000 ש"ח, ונניח שסובל מפגיעה קונגניטיבית שפוגעת לו ביכולת לעבוד בתור רואה חשבון, אבל הוא יכול לעבוד בעבודות פיזיות פשוטות בשכר מינימום (כגון אריזת מוצרים בסופרמרקט). האם קרן הפנסיה תדחה את תביעתו לאובדן כושר עבודה, מכיון שהוא מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי? כי הרי לפי ההגדרה היבשה, כל עבודה פשוטה מתאימה כמעט לכל "השכלה, הכשרה או נסיון" של כל אדם.

  1. הי רועי,

   1. קצבת נכות כללית אינה נחשבת קצבה ממקור אחר. קצבה אחרת מביטוח לאומי שנחשבת כזאת היא קצבת נפגעי עבודה או מחלות מקצוע.
   2. הוא אולי יכל לעסוק באריזה בסופר, אך העבודה לא מתאימה להשכלתו, הכשרתו או ניסיוני ערב האירוע הביטוחי. ולכן קרן הפנסיה תשלם את התביעה.

 7. הי נדב,
  תודה על האתר המושקע.
  אני שוקל קניית מטריה לקרן מטריה לקרן הפנסיה באחת מחברות הביטוח הגדולות
  מקריאה באותיות הקטנות והמבלבלות של הפוליסה גיליתי שהביטוח מסתיים 60 חודשים מיום ההצטרפות הראשונה לקרן הפנסיה כלומר אם הצטרפתי לקרן הפנסיה לפני יותר מ-5 שנים הביטוח לא חל ואני אשלם פרמיה לשווא.
  האם זה הגיוני??
  תודה

  1. הי יובל,

   החלק הרלוונטי אליו אתה מתייחס הוא ביטול תקופת אכשרה. בתום 60 חודשי חברות בקרן הפנסיה מסתיימת תקופת האכשרה ולכן אין עוד צורך בכיסוי הזה. לגבי יתר הכיסויים הם לא מסתיימים.

   1. הי נדב,
    תודה על התשובה אבל זה לא מה שהתכוונתי.
    ברור שאם אני מצטרף לראשונה לקרן הפנסיה אז אחרי 5 שנים אני כבר לא צריך את המטריה לתקופת vאכשרה.
    אבל מה קורה במצב שבו הצטרפתי לקרן הפנסיה לפני 10 שנים לקרן הפנסיה והיום יש לי עליית שכר מאוד משמעותית של 50% מהשכר ואני רוצה לבטח את החלק של עליית השכר שיש בגינו תקופת אכשרה של 5 שנים.
    לפי מה שאני מבין מקריאת הפוליסה אז הביטוח לא חל בגלל בגלל שהצטרפתי לקרן הפנסיה לפני יותר מ-5 שנים.
    נראה לי שהם רוצים לבטח רק מצטרפים חדשים לקרן הפנסיה.

 8. היי נדב,

  כחלק מעבודתי האחרונה בתור מתכנתת שבה עבדתי במשך 6 השנים האחרונות היה לי ביטוח אובדן כושר עבודה פרטי שעליו שילמה העבודה. כעת, עלי לשלם עליו בעצמי במידה ואני בוחרת להמשיך אותו. עלות הביטוח היא די גבוהה (באיזור ה-140 ש"ח לחודש).

  האם יש יתרון בכך שאשאיר את הביטוח אובדן כושר העבודה הפרטי בנוסף למרכיב הנכות שיש לי כחלק מקרן הפנסיה? אני משלמת ריסק לקרן הפנסיה מכיוון שאני לא עובדת כרגע. האם כדאי לי לבטל את הביטוח הפרטי ולהרחיב את ביטוח הנכות בפנסיה על ידי המטריה הביטוחית כדי להגדיר עיסוק ספציפי (הייטק/מתכנתת)?

  בנוסף, נאמר לי שבמידה ואבטל אותו וארצה לחדש אותו בהמשך אצטרך חיתום רפואי חדש. עד כמה זה משמעותי בהנחה שתחילת הביטוח הייתה לפני כ-5 שנים?

  תודה.

  1. הי לי,

   במידה ויש לך רובד שכר נוסף בביטוח מנהלים (או שהכיסוי שלך בקרן הפנסיה נמוך מ- 75%) או שקיימת בעיה בריאותית חשוב לשמר את הפוליסה.
   כל תשובה מעבר כבר נכנסת ליעוץ אישי

 9. היי נדב,
  תודה על הדברים המפורטים

  לא עד הסוף ברור לי הענין של הניסיון:
  האם עובד הייטק עם ותק של 10 שנים יוכל להידחות בקרן הפנסיה עקב היכולת לעבוד בעיסוק אחר?
  יש איזשהו רף שממנו ואילך פחות רלוונטי להוסיף את המטרייה הביטוחית?

  שוב, תודה ענקית
  אתה מסביר באופן בהיר וקראי נושאים מורכבים

  1. בוקר טוב חן,

   לצערי אין הגדרה ברורה בקרן הפנסיה של מהי תקופת הניסיון הנדרשת לצורך הכרה בניסיון שנצבר

 10. הי נדב,
  אני מקבל א.כ.ע מקרן הפנסיה שלי לעוד חודשיים ואז חוזר לעבוד. השכר המבוטח שבגינו אני מקבל את הקצבה הוא 9,000. כעת אתחיל לעבוד במשרה קטנה וארוויח 4,000. מאחר ואיני רוצה לפגוע בשכר הקובע, אעשה ריסק זמני לשנתיים. אני מעוניין כמובן שבעבודה החדשה יתחילו להפריש לי לפנסיה כבר מהחודש הראשון (או אחרי 3 חודשים רטרו ולא רק לאחר חצי שנה) מאחר ויש לי כיסוי ביטוחי קיים, אך לא רוצה שיפקידו לקרן הקיימת על מנת שלא יפגע לי בשכר הקובע. האם ניתן להראות למעסיק החדש שיש לי ביטוח קיים ולבקש שיפריש לקרן פנסיה אחרת (לדוגמא קרן ברירת מחדל) ? האם הוא מחויב להפריש לאותה קרן שיש בה את הביטוח הקיים?
  תודה רבה!

  1. אין בעיה לבקש מהמעסיק שיפקיד לך לכל מוצר פנסיוני, כדי לשמר את גובה השכר המבוטח אתה באמת יכל לבצע ריסק בקרן הפנסיה שלך אבל את ההפקדות תבצע לקופת גמל,
   אחרת במקרה של אירוע ביטוחי יתקיים קיזוז בין שתי הקרנות

   1. תודה נדב על תגובתך.
    לגבי הקיזוז – מניח שהתכוונת למקרה בו אתבע את 2 הקרנות? אם אתבע רק את הקרן עם השכר המבוטח הגבוה, אין פה עניין של קיזוז?
    ואז עדיף להפקיד לקרן ברירת מחדל עם דמי ניהול אפסיים ולא לקופת גמל.
    תודה

 11. נאמר לי שכעצמאי, הפרמיה של המטריה הביטוחית המיועדת לכיסוי עיסוק ספציפי, אינה מוכרת לצרכי מס. האם זה נכון ומהן הסיבות לכך? מה ההבדל העקרוני בין פרמיה בגין א.כ.ע לפרמיה בגין עיסוק ספציפי במטריה ביטוחית, שבגללו אין הכרה בפרמיה זו לצרכי מס הכנסה?

  1. הכל תלוי באישור שמופק על ידי חברת הביטוח, ראיתי אישורים שבהם המטריה מדווחת בדומה לכיסוי לאבדן כושר עבודה ולכן היא מוכרת לצרכי מס

 12. הי נדב,

  כיום יש לי כיסוי של "שמש משלים" במנורה הכולל עיסוק ספציפי שמוגדר בפוליסה. אתה יכול להסביר את ההבדל בין "שמש משלים" לבין כיסוי "מטריה טופ" שמשווק כיום לעניין העיסוק הספציפי? האם הכיסוי בשמש משלים אינו תלוי בדחיית תביעה בקרן הפנסיה לעומת ב"מטריה טופ" הזכאות היא רק בתנאי שהתביעה בקרן הפנסיה נדחתה בשל עיסוק סביר?

  1. למיטב זכרוני הפוליסה של שמש משלים נחותה ויקרה ביחס לכיסוי של המטריה,
   אני לא מכיר שם את אפשרות לקבל קצבה במקביל לקבלת קצבה מקרן הפנסיה

 13. היי נדב תודה רבה על המידע שממש מועיל!
  לאחרונה טען לי סוכן
  שעדיף להשקיע את הפנסיה בחברה שהיא עצמה חברת ביטוח (כגון הראל)
  ופחות בבית השקעות כיון שיותר פשוט לתבוע תביעה ביטוחית (כגון אובדן כושר עבודה)
  את הראל שהיא חברת ביטוח מאשר בית השקעות רגיל,
  האם ידוע לך על עדיפות שכזו?

  1. יכל להיות שלאותו סוכן קל יותר להתנהל מול הראל מאשר בית השקעות אחר.
   אני רוצה להאמין שמרבית הקרנות צברו מספיק ניסיון באופן הטיפול בתביעות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button