דף הבית / אקדמיה / קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? באיזה מוצר כדאי לחסוך?

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? באיזה מוצר כדאי לחסוך?

שאלת מליון השקלים היא קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. באיזה מן המוצרים הפנסיונים כדאי לחסוך כדי לקבל קצבת זקנה גבוהה יותר.

אני נתקל בפורומים לא פעם בשאלות של חוסכים שמתלבטים האם זה הזמן לוותר על המקדם המובטח בביטוח המנהלים ולהצטרף לקרן פנסיה. אנסה להציג כאן, עבורכם, מספר נקודות להשוואה בין קרן הפנסיה לביטוח המנהלים שיקלו עליכם, אני מקווה, להגיע לבחירה הנכונה.

מחקרים מראים כי עובד שהגיע היום לגיל שלושים, חייב לחסוך לפחות מליון שקלים כדי להבטיח לעצמו פנסיה של חמשת אלפים שקלים בחודש. לכן, הבחירות שלנו היום כעובדים, שכירים או עצמאים, יקבעו כיצד תראה הפנסיה שלנו בעתיד.
במאמר זה, נציג את הנקודות העיקריות להשוואה בין שני המוצרים הפנסיונים המובילים כיום בשוק- ביטוח מנהלים וקרן פנסיה. במטרה שתצליחו להגיע לבחירה מושכלת באיזה מן המוצרים לבחור.

סימן שאלה

התמונה נלקחה מאתר פליקר רישיון שימוש CC

כיצד בוחרים קרן פנסיה או ביטוח מנהלים

ישנם מספר קריטריונים לפיהם ניתן להשוות בין קרנות פנסיה לביטוחי מנהלים וכל אחד מהם יכל למלא מאמר שלם, בחרנו להציג כאן את ארבעת הקריטריונים החשובים ביותר:

 • סוג החוזה. אישי או קבוצתי
 • מקדם הפרישה
 • דמי הניהול
 • כיסוי ביטוחי

סוג החוזה: תקנון מול פוליסה אישית

קרן פנסיה מנוהלת מתוקף תקנון שמנוסח על ידי הנהלת הגוף המנהל וכפוף לאישור משרד האוצר, אמנם התקנון משתנה מתקופה לתקופה אך חשוב לזכור כי כל אישור שכזה מחייב את אישור המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

התקנונים משתנים בהתאם לשינוים בחוק או בהתאם לתחרות בין קרנות הפנסיה השונות. לדוג' בשנת 2007 ובשנת 2013 עם עדכון מקדמי תוחלת החיים בקרנות הפנסיה הוזלו בצורה משמעותית תעריפי עלויות הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה.
שיפורים אחרים שהוכנסו בתקנון קרן פנסיה לטובת המבוטחים היו פתיחת מסלולי השקעה, הוספת מסלולי ביטוח ואפשרויות שונות חדשות. מכיוון והתקנון הוא זהה כלפי כל המבוטחים בקרן, מבוטח שיבקש לעבור לקרן פנסיה אחרת יקבל על עצמו את התקנון הקיים באותה הקרן.

מיוני 2018 קיים תקנון תקני, תקנון אחיד, בכל קרנות הפנסיה. התקנון התקני נוסח על ידי הרשות לפיקוח על שוק ההון ביטוח וחיסכון במטרה להבטיח את זכויות החוסכים.

קריאה נוספת:

ביטוח מנהלים מתנהל לפי חוזה אישי, פוליסה, בין המבוטח לבין חברת הביטוח. הפוליסה היא הסכם אישי שמגדיר את תנאיו של המבוטח בביטוח המנהלים, חברת הביטוח  או המבוטח לא יכולים לשנות את הפוליסה במהלך התקופה באופן חד צדדי.
לכאורה מדובר בהסדר מצוין, אך האם הייתם רוצים למצוא את עצמכם כבולים באותו חוזה לארבעים שנים? כך, גם אם נערכים שינויים בנושא דמי ניהול או עלויות ביטוחיות הן לא חלות על פוליסות שנפתחו בעבר.

לדוגמא, בפוליסות שנפתחו לפני שנת 2004 עלויות הריסק יכולות להגיע לעד 28 אחוז מהפרמיה החודשית לעומת פוליסות שנפתחו מאוחר יותר. בפוליסות החדשות ניתן לרכוש בעלות נמוכה ריסק גבוה הרבה יותר.

מכיוון ומדובר בחוזה אישי, מבוטח שחתום על פוליסה בחברת ביטוח מסוימת ואינו מרוצה מהתשואות שמשיגה עבורו אותה חברת ביטוח יגלה שבמעבר לחברה אחרת הוא מאבד את כל התנאים שהיו לו בפוליסה הקודמת.

בנוסף, ראינו כיצד בשנת 2008 הממשלה טרפה את הקלפים והפכה את הפוליסות ההוניות לפוליסות לקצבה. כלומר פוליסה היא חוזה אישי ובלתי ניתן לשינוי, לפחות עד שהממשלה מתערבת.

יתרון : קרן פנסיה

מקדם המרה

מקדם הפרישה ממיר את החיסכון שצברנו לפנסיה החודשית שלנו, במועד הפרישה מחלקים את הסכום שנחסך בתכנית במקדם הפרישה.

לדוגמא חוסך שמקדם הפרישה שלו נקבע על 200 וחסך מליון שקלים בתכנית, יקבל פנסיה חודשית של 5000 שקלים.

ככל ומקדם הפרישה נמוך יותר כך פנסיית הפרישה תהייה גבוהה יותר.

קרן פנסיה, מקדם הפרישה בקרן הפנסיה נקבע במועד הפרישה בהתאם למסלול אותו בחר המבוטח ובהתאם למינו ומצבו המשפחתי. המקדם בקרן הפנסיה יכול להשתנות לאורך תקופת הביטוח בהתאם לשינויים בתוחלת החיים. אך צריך לדעת, כי כבר היום לוקחים המקדמים בקרן הפנסיה בחשבון קצב גידול בתוחלת החיים, רק גידול משמעותי מעבר לגידול זה יוביל לשינוי במקדמים.

לקריאה נוספת : מקדם ההמרה בקרן הפנסיה

ביטוח מנהלים, מקדם הפרישה בביטוח מנהלים נקבע עד לדצמבר 2012 במועד הצטרפות של העמית לתכנית על פי שנת הלידה שלו. המקדם יהיה ידוע לאורך כל תקופת החיסכון ועד הפרישה. במידה ובמועד הפרישה ירצה המבוטח לפרוש במסלול השונה מהמסלול בו נקבע לו המקדם, יקבע עבורו מקדם חדש במעמד הפרישה. חשוב לזכור כי המקדם בביטוחי המנהלים מגלם קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולא פחות מ- 240 קצבאות. במידה והמבוטח ילך לעולמו לאחר 20 שנה, איש לא יקבל אחריו דבר. החל משנת 2013 לא ניתן עוד להצטרף לפוליסות בעלות מקדם מובטח.

לקריאה נוספת

יתרון : במידה ומסלול בררת המחדל בביטוח המנהלים מתאים לך

שימו לב ! החל מינואר 2013 חוסכים מתחת לגיל 60 אינם יכולים להצטרף עוד לביטוח מנהלים בעלי מקדם מובטח.

דמי ניהול

אחד הגורמים המשפיעים ביותר על גובה החיסכון שייצבר לפרישה הוא דמי הניהול. דמי הניהול המירבים עבור כל אחד מהמוצרים הפנסיונים נקבעו על ידי משרד האוצר.

קרן פנסיהביטוח מנהלים
דמי ניהול צבירה0.5%2%
דמי ניהול מהפקדה6%13%

דמי ניהול אלו הם דמי הניהול המירבים. בביטוח המנהלים לא ניתן לשלם את דמי הניהול המלאים גם מהצבירה וגם מהפרמיה

מבוטח שיחסוך בביטוח מנהלים ישלם לאורך כל תקופת החיסכון דמי ניהול בשווי 32% מהחיסכון לעומת חוסך בקרן פנסיה שישלם רק 12.2%.

שימו לב ! דמי הניהול בביטוחי המנהלים הוזלו

בפוליסות שנפתחו לאחר ינואר 2013 דמי הניהול זולים יותר והם עומדים על 4% מהפקדה ו- 1.05% מהצבירה. באפשרותך להתמקח ולהוזיל את דמי הניהול בפוליסה.

דמי ניהול מלאיםדמי ניהול מופחתים
דמי ניהול צבירה1.05%0.5%
דמי ניהול מהפקדה4%3%

כדי לעודד את החיסכון בקרנות הפנסיה ולהוזיל את דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני, נבחרו בשנת 2018 ארבע קרנות בררת מחדל, ארבעת הקרנות הנחברות מציעות דמי ניהול מוזלים לכל חוסך המצטרף אליהן.

שם הקרןדמי ניהול מהפקדהדמי ניהול מצבירה
הלמן אלדובי1.49%0.05%
אלטשולר שחם1.49%0.10%
מיטב דש2.49%0.05%
פסגות1.68%0.905%

קריאה נוספת : פער של 600 אלף שקלים בפרישה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה

יתרון : יתרון מוחלט לקרן פנסיה

כיסוי ביטוחי

המוצרים הפנסיונים כוללים מלבד החיסכון לפנסיה גם מרכיבים ביטוחים של אבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות.

קרן פנסיה, קרן הפנסיה מתבססת על ערבות הדדית בין החברים בקרן. המשמעות היא שעלות הכיסוי הביטוחי אותו משלם כל עמית זולה משמעותית לעומת תכניות אחרות וסכום גדול יותר מופנה לחיסכון לפרישה.
בסוף כל חודש בודקת הנהלת הקרן האם קיים פער בין התשלומים שנגבו מהעמיתים בקרן לבין התחייבויות לתשלומי נכות או שארים לעמיתי הקרן. במידה וקיים פער חיובי מוחזר כסף לעמיתי הקרן במידה וקיים פער שלילי מוקטנות זכויות העמיתים בקרן.

ביטוח מנהלים הוא למעשה חוזה אישי, פוליסה, בין חברת הביטוח למבוטח, ולכן אינו תלוי במבוטחים אחרים. המבוטח משלם את הוצאות הכיסוי הביטוחי שלו עבור עצמו בלבד ועלויות אלו מושפעות ממצבו הבריאותי. לכן אנשים חולים או מעשנים צפויים לשלם עבור כיסוי ביטוחי מחיר גבוה יותר מאנשים בריאים.
בניגוד לקרנות הפנסיה, הביטוח הוא מוצר שנמכר על ידי חברת הביטוח וכלל בתוכו מרכיב של רווח עבור החברה. חשוב לציין כי מכיוון והביטוח בביטוח המנהלים הוא אישי, ניתן לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה עיסוקי או בהתאם למקצועו של המבוטח, כמובן שביטוח זה יעלה יותר מאשר ביטוח בקרן הפנסיה.

קריאה נוספת:

יתרון : מבחינת עלות :קרן פנסיה מבחינת הגדרה: ביטוח מנהלים

סיכום

המטרה של כל החוסכים להגיע לגיל הפרישה עם הסכום הגבוה ביותר על מנת לקבל את הפנסיה הטובה ביותר. היום אין כל ספק שהמוצר שיביא את הפנסיה הגבוהה ביותר ויעניק למבוטח ולמשפחתו כיסוי ביטוחי הולם הוא קרן פנסיה. חוסכים המשתכרים שכר הגבוה מפעמיים השכר הממוצע במשק, 20,000 שקלים, יכולים לבחון שימוש בתכניות פנסיוניות נוספות מלבד קרן הפנסיה כמו ביטוחי מנהלים או תכניות פנסיה משלימות.

קריאה נוספת : מרוויחים יותר מ- 20 אלף ש"ח בחודש?

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? באיזה מוצר כדאי לחסוך? by
Product
קרן פנסיה או ביטוח מנהלים
Reviewed by

on 20 במרץ 2019
Rating
Summary
שאלת מליון השקלים היא קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. באיזה מן המוצרים הפנסיונים כדאי לחסוך כדי לקבל קצבת פנסיה גבוהה יותר.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

34 comments

 1. הדרך להגיע לקבצה הגבוהה ביותר היא לחסוך דרך קופת גמל ולרכוש בנפרד ביטוח.
  כך מגדילים את עוגת ההפרשות ואת הצבירה.
  נכון להיום, צריך ללזור לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים מספר שנים לפני הפרישה בכדי שיהיה למנהל הקרן עדיין רצון לקבל אותנו.
  סביר להניח שבתוך כמה שנים, אפשר חהחה לפרוש לפנסיה גם עם קופת גמל.

  אגב, באפשרות זו סביר להניח שנצליח לחסוך בדמי הנהיול ביחס לביטוח מנהלים ונימנע מהנזק לאיזון האקטוארי שהפורשים היום מסבים לחוסכים הצעירים.
  החיסרןן מול קרן פנסיה הוא בזה שאין אגח מיועדות, אבל בכל מקרה, האוצר הולך לקחת אותן לחוסכים הצעירים כך שהנזק לא יהיה מאוד משמעןתי.
  מאידך בקופ"ג יש גם יכולת שליטה טובה יןתר על הטופן בו מושקע הכסף.

  • בוקר טוב יעקב,

   בעבר נגעתי בהבדלים בחיסכון בין קרן פנסיה לקופת גמל, אפשר לקרוא על כך בקישור הבא:

   https://pensuni.com/?p=1111

   (נראה לי שאני גם ירענן את הכתבה בעתיד)

   לעניין רכישת כיסוי ביטוחי באופן עצמאי בקופת גמל, יש לכך עלויות לא מבוטלות שלא בטוח שמצמצמות את הפער בדמי הניהול (במיוחד אם רוצים לרכוש ביטוח למקרה מוות באותו ההיקף כי שקיים בקרן הפנסיה)

 2. נדב שלום, אני מעוניינת לראות התפתחות מקדם קיצבה בפנסיה במהלך השנים, בכדי להשוות לביטוח מנהלים -והאם כדאי עבורי לשנות מפנסיה לביטוח מנהלים, היכן אוכל למצא (או למשל מה היה המקדם בקרנות ב 96 ומה הצפי? תודה

  • ערב טוב יעל,

   בשנת 1996 תקנון קרן הפנסיה היה תקנון מסוג זכויות. מאז עודכן המקדם בשנת 2008 ובשנת 2013. לצד עדכון מקדם הפרישה הוזלו הכיסויים הביטוחים.
   המקדם כבר היום מגלם בתוכו גידול בתוחלת חיים כלומר נלקחת בחשבון ההנחה שיהיה שיפור בתוחלת החיים העתידית. בקישור הבא תוכלי למצוא גליון עזר באקסל שמסייע לחזות את המקדם העתידי במידה ותוחלת החיים תמשיך לעלות מעבר להנחות הקיימות היום בקרן הפנסיה, את יכולה להעזר בו
   https://pensuni.com/?p=1762

   השאלה האם לעבור מביטוח מנהלים לקרן פנסיה היא לא רק שאלה של מקדם, יש לקחת בחשבון את מצבך המשפחתי, מסלול הפרישה המתאים לך, דמי הניהול בשתי התוכניות, הכיסויים הביטוחים הנדרשים ורמת השכר בא את נמצאת היום ואליה תגיעי בעתיד

 3. נדב שלום,

  בת 30. במקום העבודה הקודם שלי (5 שנים) החסכון היה בצורה של ביטוח מנהלים. לפני שנה התחלתי מקום עבודה חדש והתחלתי לחסוך דרך קרן פנסיה בתנאים מוטבים. רציתי אז לאחד את כל החסכונות לאותה קרן והמבטח דרכו נחסך ביטוח המנהלים התקשר "להסביר" למה לא כדאי לוותר על התנאים שיש לי שם וכו'. השארתי את הביטוח מנהלים שם, ללא הפקדות שוטפות מתוך כוונה לנייד אותו כביטוח מנהלים ולאחד את כל החסכונות תחת אותו גג לכשיתאפשר. בסוף החודש תעבור שנה מההפקדה האחרונה, והמעמד שלי ישתנה ל"לא פעיל". האם יש לכך משמעות כשארצה לנייד את הביטוח או לשוב ולהפקיד אליו? מתלבטת אם לפצל את ההפרשה בין הפנסיה לביטוח המנהלים.
  אשמח לשמוע את דעתך.

  • שלום רותם,
   בכל שלב יהיה ניתן להעביר את החיסכון הקיים בביטוח המנהלים אל קרן הפנסיה. לעומת זאת לא תוכלו לחדש בעתיד את ההפקדות לביטוח המנהלים.
   לפני שמחליטים האם לחדש את ההפקדות לביטוח מנהלים או להעביר את כל הכספים לקרן צריך לבחון- רמת השכר הנוכחית שלך וקצב הגידול שלה בעתיד. נניח כי השכר שלך היום עומד על כ- 17 אלף שקלים ובעתיד הקרוב יגיע ל- 22 אלף שקלים וקדימה.
   במקרה זה תצטרכי להפקיד חלק מהכספים במוצר פנסיוני נוסף מלבד קרן הפנסיה ולכן יהיה כדאי לשמר את הפוליסה הקיימת.
   במידה והשכר שלך לא צפוי לגדול בקצב כזה תוכלי לנהל את כל החיסכון בקרן פנסיה ולא תזדקקי למוצר פנסיוני משלים.
   תהליך שכזה דורש תכנון פנסיוני שניתן לעשות עם נציג הקרן או עם סוכן הביטוח, כדאי לבחון את הפער בחיסכון בין קרן הפנסיה לבין ביטוח המנהלים. עוד שיקולים שכדאי לקחת בחשבון הם מצב משפחתי וכד'

   • היי נדב,
    למה אם השכר גדל ל22 אלף לא מספיק רק להפריש לפנסיה?
    למה צריך מוצר פנסיוני משלים?
    האם יש הגבלה מבחינת ההפרשות לפנסיה?
    תודה!

    • בוקר טוב מאור,
     קרן הפנסיה מוגבלת בהפקדה שהיא רשאית לקלוט, בשנת 2016 מדובר בהפקדה חודשית של כ- 3880 שקלים בחודש ולכן אם אתה מרוויח משכר "שמיצר" הפקדה גדולה יותר עליך למוצא מוצר משלים. מידע נוסף אפשר למצוא כאן : תקרת הפקדה לקרן הפנסיה https://pensuni.com/?p=1281

 4. אז בעצם מי שמרוויח פחות מ18 אלף בחודש עדיף לעשות קרן פנסיה?
  ומי שמרוויח יותר עדיף רק ביטוח מנהלים או שכדאי לשלב את שניהם?

  • בוקר טוב,
   בהנחה שמדובר בעובד חדש שאין לו ביטוח ישן ואין לו צבירה קיימת. כרגע האפשרות הטובה ביותר שעולה על דעתי היא לפתוח רק קרן פנסיה.
   המסקנה עשוי להשתנות בהתאם לצבירה הקיימת של הלקוח והאם יש לו מוצרים קיימים.

 5. שלום נדב,
  אני בת 66 ועדין עובדת. בשנים האחרונות חסכתי בקרן הפנסיה מבטחים החדשה (שמור לי סכום של כ 250000 ש"ח מבטחים הותיקה).
  אני גרושה וכל ילדי מעל גיל 30. השכר שלי נטו הוא כ 15000
  סוכן ביטוח מציע לי לעבור לביטוח מנהלים. אני מאוד מתלבטת.
  מה הצעתך?
  תודה

  • ליאורה שלום,
   מה השיקולים שהוא מציע? בקרן הפנסיה דמי הניהול זולים יותר, המקדם שתקבלי בפרישה יהיה טוב יותר ואתה מקבלת הבטחת תשואה על הכסף.

 6. שלום,
  אני בת 45 עם ביטוח מנהלים מקדם 180.
  מרוויחה קצת יותר מפעמיים שכר ממוצע.
  האם כדאי לעבור לקרן פנסיה או להמשיך לשלם דמי ניהול מופרזים בביטוח המנהלים?

  • בוקר טוב,
   מקדם 180 נחשב מקדם טוב, וטוב יותר מזה הקיים בקרן הפנסיה. במידה ואת מרוויחה יותר מפעמיים השכר הממוצע, ככל הנראה תדרשי לחסוך במוצר משלים ולא תוכלי להסתפק רק בקרן הפנסיה.
   יתכן ויש לבחון שילוב של מוצר נוסף, אבל לא הייתי מוותר על הפוליסה שברשותך ללא יעוץ מתאים.

 7. היי נדב,
  עבור המשתכרים מעל תקרת ההפרשה לפנסיה, נניח שלוש פעמים השכר הממוצע, היית ממליץ על אינטרפולציה לא טרוויאלית (לא עד התקרה ומהתקרה) בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?

  ביטוח מנהלים ללא מקדם מובטח, וההפרש בעמלות לא מאד גבוה, לפחות יחסית (3/2, 0.2/0.4).

  השאלה נשאלת ברמה העקרונית.

 8. היי נדב,
  עבור המשתכרים מעל תקרת ההפרשה לפנסיה, נניח שלוש פעמים השכר הממוצע, היית ממליץ על אינטרפולציה לא טרוויאלית (לא עד התקרה ומהתקרה) בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?

  ביטוח מנהלים ללא מקדם מובטח, וההפרש בעמלות לא מאד גבוה, לפחות יחסית (3/2, 0.2/0.4).

  השאלה נשאלת ברמה העקרונית

  • במרבית המקרים הייתי ממליץ להפקיד עד התקרה לפנסיה. שיקולים אחרים יכולים להיות מצב משפחתי ו/או עיסוק מיוחד שדורש ביטוח עיסוקי הקיים בביטוח מנהלים

 9. שלום נדב,
  אני נשוי + 2, בן 40 בחודש הבא, עם שכר של 18K.
  האפיקים שברשותי הינם קרן השתלמות ילין לפידות עם הפרשה למקסימום וקרן השתלמות מקיפה של כלל ביטוח
  לפי ההפרשות הקבועות בחוק, עם דמי ניהול של 1% מההפקדות ו-0.2% מהצבירה.
  החל מהחודש הקרוב השכר מתעדכן ל- 20K ובזאת אעבור את גובה התקרה להפקדה בקרן הפנסיה.
  מה היית ממליץ – קרן פנסיה משלימה או ביטוח מנהלים?
  אם כן באיזה תמהיל? והאם עלי להחיל ביטוח ריסק על אף הביטוח הפנסיוני? (יש לי נכס בבעלותי + חסכונות + ללא משכנתא).
  מה עלי לעשות אם כן? אודה לך מאד על תשובתך המנומקת.

  • הי איתן,

   התגובה הבאה לא אמורה להוות תחליף ליועץ אישי שתקבל מבעל רישיון. הייתי משווק בין שני המוצרים על סמך דמי הניהול שתקבל בכל אחד מהם ועל סמך הצורך שלך בכיסוים ביטוחים. ככל שהצורך שלך בכיסוי ביטוחי גבוה יותר כך הייתי מעדיף את הקרן המשלימה.

   נגעתי קצת במוצרים המשלימים, קרן פנסיה, קופת גמל ופוליסת ביטוח בקישור הבא https://pensuni.com/?p=1393

 10. שלום נדב, בת 43, אני במקום עבודה חדש וצריכה לחליט על פנסיה/ביטוח מנהלים. יש לי ביטוח עם מקדם 188 משנת 2000, אבל בגלל מעביד שלא שילם אכע ובעיות רפואיות כיום אף חברה לא מוכנה לבטח אותי באכע/ביטוח בריאות וכו. הסוכן המליץ לעבור לפנסיה ואמר שאהיה מכוסה תחת התנאים הקבוצתיים ולכן לא צריכה לתת הצערת בריאות, אבל אני לא מעוניינת לווותר על הביטוח מנהלים שהוא בתנאים מעולים. הבנתי שיש אפשרות לפצל, השמכורת שלי היא 10000. איך היית ממליץ לפצל או בכלל מה לעשות. תודה מראש!

  • בוקר טוב אורית,
   לא ניתן לתת יעוץ אישי במסגרת האתר. את צריכה לזכור כי במידה ותפצלי את השכר שלך בין קרן הפנסיה לביטוח מנהלים תהיי מבוטחת על שכר נמוך יותר בקרן הפנסיה.

 11. שלום נדב,
  תודה רבה על הפוסט הנהדר, רק הבהרה קטנה, האם המסקנה שלך שעדיף קרן פנסיה היא על פני ביטוח מנהלים חדש – ללא מקדם, או שהעדיפות היא גם על פני ביטוח הכולל מקדם מובטח.
  ולגופו של ענין, אני בת 38, והמשכורת המבוטחת שלי היא -7100 ש"ח, יש לי ביטוח מנהלים שנפתח לי לפני כ-8 שנים עם מקדם של 222 האם זה דבר שווה שלא כדאי לוותר עליו?
  דמי ניהול שלי הם 3.9 מהפקדה ו-1.25 מחיסכון

  • ערב טוב,

   לא ניתן לתת יעוץ אישי במסגרת התגובות באתר. מהנתונים היבשים שציינת (דמי ניהול ושכר) הרי עדיף לך לחסוך בקרן פנסיה, יחד עם זאת לא נגעת בפרמטרים אחרים כמו העיסוק שלך או המצב הבריאותי שלך.
   עלייך להתייעץ עם איש מקצוע לפני קבלת החלטה.

 12. שלום נדב ,
  בן 56 נשוי לאשתי 46 + ילד 7 ילדה 13 .כרגע בין עבודות .רק אני עובד ואשתי לא עובדת .ולוקח משכתנא כמובן.
  משכורת אחרונה 17K
  משכורת צפויה 22K
  מחזיק בביטוח מנהלים פניקס מקדם 157 ממוצע דמי ניהול 1.37%/ 0.6% – זמנית עשיתי ריסק – ללא פדיונות
  וקרן פנסיה מנורה מיבטחים חדשה ממוצע דמי ניהול 2.35%/ 0.22% -זמנית עשיתי ריסק – ללא פדיונות
  עד היום הפרשתי 30% לביטוח מנהלים ו- 70% לקרן פנסיה .
  באיזה מינון עלי להמשיך על מנת לקבל פנסיה מקסימלית בפרישה .

  אשמח לקבל המלצה כללית

  תודה

 13. שלום נדב,
  אני גרוש בן 50. מצה בריאותי די טוב. עיסוק: מורה. יש לי ביטוח מנהלים פוליסה מסולקת משנת 2011 עם 270k עם מקדם 197 ודמי ניהול מצבירה 1.25%. מעבר לכך יש לי פוליסות נוספות מכל מיני סוגים.
  מתלבט האם להעביר את הכספים לפנסיה.
  אשמח לקבל המלצה כללית כולל יתרונות וחסרונות.
  האם יש מקדמים מסויימים בביטוחי מנהלים, שהם מאוד נמוכים ועבורם לא שווה בכל מקרה להעביר לפנסיה?
  יש לי ביטוחי מהלים נוספים עם מקדמים 157.63 ו- 128.12

  • ערב טוב אלדד,

   לא ניתן לתת המלצה במסגרת האתר, ככלל אצבע לא מומלץ לנייד פוליסות שנפתחו לפני יוני 2001. בפוליסות אלו המקדמים נמוכים מאוד (הבאת כאן דוגמאות לשתי פוליסות כאלו).
   בקרן הפנסיה דמי הניהול שתשלם יהיו זולים משמעותית מהפוליסה המסולקת שברשותך ומקדם הפרישה שלך (במידה ותבחר במסלול רווק) יהיה נמוך משמעותית.

 14. שלום נדב,
  אני בן 35, עם ביטוח מנהלים ומקדם 202 שנחשב לא טוב במיוחד, אני שוקל לעבור לקרן פנסיה או קופת גמל, בשל דמי הביטוח(אכא וביטוח חיים) הגבוהים ודמי הניהול בביטוח המנהלים שמכרסמים לי את חיסכון.
  השאלה שלי היא כזו, לא הצלחתי להבין עד הסוף מה קורה עם הכסף שצברתי במקרה של מוות.

  בקרן פנסיה אני מבין שהשארים מקבלים קיצבה והקרן שנצברה הולכת לטובת קרן הפנסיה, האם זה נכון?
  ומה קורה אם חס וחלילה אני מת בתור אלמן והילדים שלי מעל גיל 21? הלכה הקרן והילדים לא מקבלים כלום?

  ואיך זה עם ביטוח המנהלים וקופת גמל? האם המוטבים מקבלים את הקרן? ומה קורה אם המוות מתרחש לאחר היציאה לפנסיה? עדיין המוטבים מקבלים את ייתרת הקרן?

  תודה רבה נדב, האתר הזה עזר לי המון

  • ערב טוב אופיר,

   במקרה של מוות לפני היציאה לפנסיה הכספים לא הולכים לאיבוד. במידה ואין לך שארים היורשים או המוטבים שלך יקבלו את הסכום שנצבר בקרן כסכום חד פעמי.
   אני מציע לך לקרוא את המאמרים הבאים, אולי הם יסייעו לך בגיבוש החלטה.
   האם ניתן להוריש את קופת גמל https://pensuni.com/?p=2761
   האם ניתן להוריש את כספי קרן הפנסיה (למרות שצריך לעדכן שם מספר דברים בהתאם לתקנון התקני) https://pensuni.com/?p=2733

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: