ביטוח מנהלים

למה בוטל המקדם המובטח בביטוחי המנהלים?

אחד היתרונות של ביטוחי המנהלים היה מקדם המרה לקצבה שנקבע במועד ההצטרפות לתכנית, מקדם מובטח. בשנת 2012 בוטל המקדם המבוטח וכיום ניתן להצטרף רק לתכניות ללא מקדם מובטח.

ביולי 2012 הודיע המפקח על הביטוח עודד שריג כי החל משנת 2013 תיאסר על חברות הביטוח האפשרות למכור פוליסות ביטוח מנהלים בעלי מקדם תוחלת חיים מובטח. החלטה זו המצטרפת לרפורמה בדמי ניהול העתידה לשנות את פניו של החיסכון הפנסיוני כפי שהכרנו אותו.

 מדוע בוטלו המקדמים המובטחים?

בפני האוצר עמדו שתי מטרות בשעה שהכריז על ביטול המקדמים המובטחים, האחת הגנה על ציבור החוסכים לפנסיה והשנייה שמירה על יציבות חברות הביטוח. לפני שנפרוט מטרות אלו, נסביר בקצרה כי מקדם הקצבה המבוטח מתרגם בפרישה חיסכון צבור לקצבה חודשית שתשולם לחוסך לשארית חייו.

רעידת אדמה בביטוחי המנהלים
רעידת אדמה בעולם ביטוחי המנהלים

לדוגמה:
מקדם 200 משמעו שצבירה של מיליון ש"ח תניב פנסיה חודשית למבוטח של 5,000 ש"ח = 200 / 1,000,000
בביטוח המנהלים מקדם הקצבה מובטח למסלול הביטוח שנקבע בפוליסה ואינו ניתן לשינוי בעתיד גם אם תוחלת החיים תעלה.

>>>קריאה נוספת : הצטרפת לביטוח מנהלים, האם אתה מכיר את המקדם שלך?

שמירה על יציבות המבטחים

מקדם הקצבה המבוטח שאינו ניתן לשינוי בידי חברות הביטוח יוצר עבור החברות חשיפה לגידול בתוחלת החיים. ממחקר חדש שערך אקטואר אגף שוק ההון, אסף מיזן, עולה כי השיפור בתוחלת החיים בישראל עולה על הערכות מוקדמות. על פי הערכות המפקח, לא ניתן לחזות את השיפור בתוחלת החיים ולכן קיים קושי רב בתמחור הסיכון שלה.
כבר היום נדרשות חברות הביטוח לרתק עתודות בעבור פוליסות בעלות מקדם מובטח אשר הופקו בעבר, המפקח חושש כי בעקבות הרפורמה בדמי הניהול והדרישה להגדלה נוספת של העתודות כתוצאה מעליית תוחלת חיים תפגע באופן מיידי ברווחיות ובהון חברות ביטוח.

חשוב לציין, כי מקדם תוחלת חיים מובטח לא קיים בשום מקום אחר בעולם מלבד ישראל ולא קיימת אפשרות לגידור סיכון זה באמצעות רכישת ביטוח משנה.

האם זה הזמן לרכוש ביטוח מנהלים?

עד כה עסקנו בשאלה, כיצד ישפיע המקדם המבוטח על חברות הביטוח. אך האם למבוטח לא כדאי למהר ולרכוש ביטוח מנהלים לפני שתיפסק מכירתו בשנת 2013? המפקח על הביטוח בחן את כדאיות המקדם לחוסכים בשני אופנים, גובה דמי הניהול ומסלול הפרישה המובטח.

דמי ניהול בביטוחי מנהלים גבוהים משמעותית מדמי הניהול בקרן הפנסיה.

מכיוון ועלותו של המקדם המובטח מגולמת בדמי הניהול. דמי הניהול בפוליסות ביטוחי המנהלים גבוהים באופן משמעותי מדמי הניהול הקיימים בקרנות הפנסיה, בשנת 2013, לאחר הרפורמה המוזילה את דמי הניהול בביטוחי המנהלים, יעמדו דמי הניהול מהצבירה בפוליסות ביטוחי המנהלים על 1.1%, יותר מפי שתיים מדמי הניהול המקסימליים בקרנות הפנסיה העומדים כיום על  0.5%.

המשמעות היא כי לאורך זמן, יקבל המבוטח מקדם פרישה מובטח אך בשל עלותו הגבוהה הסכום הצבור לרשותו בתכנית החיסכון יהיה נמוך משמעותית מהסכום אותו חסך חוסך אחר בן גילו בקרן הפנסיה.

>>>קריאה נוספת : היכן עדיף לחסוך בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

בן הזוג שלך מבוטח בביטוח המנהלים, כדאי שתהייה לך פנסיית זקנה משלך.

מקדם הקצבה המובטח אשר שנמכר בחברות הביטוח, מבטיח קצבה במסלול פרישה אחד. מסלול המבטיח 240 קצבאות.

כלומר בניגוד לקיים בקרנות הפנסיה החוסך בביטוח המנהלים יקבל קצבה לכל ימי חייו ולאחר מותו בת הזוג שלו תקבל קצבת פנסיה עד לתום תקופת 240 הקצבאות.

 לדוגמה:

חוסך יצא לפנסיה בגיל 67, עם פנסיה חודשית של 5,000 ש"ח, ונפטר בגיל 83. אשתו תמשיך לקבל קצבה חודשית של 5,000 ש"ח לתקופה של 4 שנים ולאחר מכן קצבה זו תיפסק.

המקדם מובטח אך לא במסלול הרצוי לפורש

במשרדו של המפקח על הביטוח חוששים כי מסלול הקצבה אינו תואם בהכרח את צרכי מבוטח, ומבוטח עלול להתפתות לבחור מסלול שאיננו הולם את צרכיו רק בשם המקדם המובטח.
מבוטח שיבקש לשנות את מסלול הפרישה שלו ביציאה לפנסיה ולהבטיח לבת זוגתו פנסיה לכל ימי חייה, בדומה לקיים בקרן הפנסיה, יאבד את המקדם המובטח ויקבע עבורו מקדם פרישה חדש על פי לוחות התמותה העדכניים במועד הפרישה.

המשמעות הינה שהמבוטח חסך כל ימיו בתכנית מבטיחה מקדם ואף שילם עבורו דמי ניהול גבוהים אך ביום הפרישה יקבע עבורו מקדם אותו יכל  היה לקבל בתכניות  חסכון זולות יותר.

מה מתכנן האוצר בשנת 2013?

החל משנת 2013, תיפסק מכירת הפוליסות בעלות מקדם הפרישה המובטח. האוצר מאשר לחברות הביטוח להמשיך ולשווק פוליסות בעלות מקדם מובטח רק למבוטחים מגיל 60 ומעלה. בנוסף על חברות הביטוח להבטיח את המקדם בכל מסלולי הפרישה ולא רק במסלול המבטיח 240 קצבאות.

>>>קריאה נוספת : האם כדאי להעביר ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה לצורך קבלת קצבה?

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

למה בוטל המקדם המובטח בביטוחי המנהלים? by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

אולי יעניין אותך גם

Back to top button