דף הבית / תכנון פרישה / הפחד מחיים קצרים בקרב החוסכים במוצרים פנסיונים

הפחד מחיים קצרים בקרב החוסכים במוצרים פנסיונים

הבטיחו לכם לחיות לנצח או לפחות עד גיל 90? מה יקרה במידה ותמותו קודם? מה יקרה לכסף שחסכתם? מה יקרה לפנסיה שיקבל כעת בן הזוג שלכם? הפחד מחיים קצרים הוא אחד הסיכונים שחוסכים במוצרים הפנסיונים צריכים לקחת בחשבון ביציאה לפנסיה.

המונח סיכון חיים קצרים מתייחס למקרה בו הפורש נפטר זמן קצר לאחר הפרישה או מוקדם מהזמן ששיער. המוות המוקדם גרם לחוסך לנצל רק חלק קטן מהחיסכון אותו ייעד לפרישה. תיאור המונח באופן זה מתייחס לפרישה פיננסית, לפורשים הפנסיונים קיים חשש נוסף,  החשש שלאחר מקרה המוות יישאר בידי המשפחה סכום קטן מזה שהיה נשאר לו החוסך היה עדיין בחיים.

בעוד שבפרישה הפיננסית קובע החוסך את שיעור המשיכה החודשי (או השנתי) ובאפשרותו לעדכן את סכום המשיכה בכל שלב, בפרישה הפנסיונית לאחר בחירת מסלול הפרישה לא ניתן עוד לבצע שינויים באופן קבלת הקצבה ובסכומה.

בדקות הקרובות נבחן את שני מוצרי הביטוח המקובלים, קרן פנסיה וביטוח מנהלים, ונראה כיצד סיכון החיים הקצרים מאיים עליהם.

3716831750_57d80f4fb4_z

מקור Stephan Ridgway

החשש מחיים קצרים בביטוח המנהלים

מסלול הפרישה המקובל בפוליסת ביטוח המנהלים מבטיח תשלום קצבאות למוטבים לתקופה מוגדרת, במידה והפורש נפטר לאחר תום תקופת הבטחת הקצבאות לא תשולם עוד קצבה למוטבים.

פוליסות ביטוח עד ליוני 2001

פוליסות שנפתחו עד ליוני 2001 העניקו מקדם קצבה נמוך לפורש ופנסיית זקנה גבוהה. במרבית הפוליסות קיימת תקופת הבטחה בת 120 חודשים.

כלומר, המבוטח יקבל קצבה חודשית לכל חייו ובמידה ונפטר במהלך 10 שנים ממועד קבלת הקצבה הראשונה יקבל המוטב קצבה חודשית עד להשלמת  120 החודשים ממועד הפרישה.

לאחר השלמת תום 120 החודשים, יפסקו גם התשלומים למוטבים.

החשש: מקרה מוות של הפורש במהלך תקופת הקצבאות (או מיד בתום התקופה) יותיר את המוטב ללא קצבה חודשית.

ניקח לדוגמא שני בני זוג, האחד מהנדס שהרוויח שכר גבוה והיה מבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים ישנה, ובת הזוג עבדה במשרות שונות לאורך השנים חלקם בחלקיות משרה וכיום מקבלת פנסיה מקרן הפנסיה.

כל עוד הבעל בחיים, לשני בני הזוג ישנה הכנסה מכובדת, במקרה מוות של הבעל. תקבל האישה קצבה חודשית רק עד לתום תקופת הבטחה ולאחר תום 120 חודשי הבטחה תיפסק הקצבה (הגבוהה) מביטוח המנהלים ועליה יהיה ללמוד להסתדר בגיל מבוגר מהקצבה אותה צברה בקרן הפנסיה.

סיכון נוסף שקיים בפוליסה מסוג זה הוא מקרה של מוות מיד לאחר תום תקופת 120 הקצבאות, נניח כי הבעל יצא לפנסיה בגיל 67 והלך לעולמו בגיל 78. במקרה זה לא תשולם כלל קצבה למוטבים.

מה ניתן לעשות?

פורש המבוטח בפוליסה שנפתחה עד ליוני 2001 יכל לבחור במסלול פרישה המבטיח קצבה מלאה (או חלקית) לבת הזוג שלו לכל ימי חייה. בפוליסות מתקופה זו, חישוב המקדם יעשה על פי לוחות התמותה ההיסטוריים. בחירה באפשרות שכזו תגדיל את מקדם הפרישה ותקטין את פנסיית הפרישה ביחס למצב הקיים אך היא תצליח לאזן את ההכנסה החודשית של משק הבית גם במקרה ובן הזוג ימות.

בביטוחי המנהלים בתום תקופת הבטחת הקצבאות לא תשולם עוד קצבה למוטבים.

פוליסות בעלות מקדם מובטח עד דצמבר 2012

פוליסות שנפתחו עד לדצמבר 2012 העניקו מקדם מובטח לחוסכים, במרבית הפוליסות שנפתחו באותה התקופה קיימת תקופת הבטחה ל – 240 חודשים. בניגוד למקרה הקודם, כאן תקופת ההבטחה הרבה יותר ארוכה, כלומר חוסך שילך לעולמו בתחילת תקופת הפרישה עדיין יעמיד לרשות בת הזוג שלו קצבה חודשית לתקופה לא מבוטלת, אך במציאות שבה תוחלת החיים של הפורשים הולכת וגדלה יתכן ולא יהיה די בכך.

ניקח לדוגמא חוסך שיצא לפנסיה בגיל 67, עם פנסיה חודשית של 5,000 שקלים, ונפטר בגיל 83. אשתו תמשיך לקבל קצבה חודשית של 5,000 שקלים לתקופה של 4 שנים ולאחר מכן קצבה זו תיפסק.

בהנחה שבת הזוג הייתה צעירה בשלוש שנים ובמועד הפטירה גילה היה 80, היא תמצא את עצמה בגיל 84 ללא פנסיה. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאריכים כי בשנת 2055 תוחלת החיים של נשים במדינת ישראל תגיע ל- ל- 94.9 שנים. כלומר האלמנה תצטרך לבלות 10 שנים עם פנסיה קטנה יותר.

מה ניתן לעשות?

בניגוד למקרה הקודם, בפוליסות הישנות חישוב מקדם הפרישה בוצע בהתאם ללוחות התמותה ההיסטורים, במקרה זה יחושב המקדם בהתאם ללוחות התמותה במועד היציאה לפנסיה והמקדם עתיד להשתנות בהתאם.

החשש מחיים קצרים בקרן הפנסיה

בקרן הפנסיה מסלול בררת המחדל אינו כולל בתוכו תקופת הבטחה, אך הוא כולל פנסיית זקנה לבת הזוג לכל ימי חייה בשיעור של 60% מפנסיית הזקנה של הפורש. הסכנה: במועד הפרישה החוסך ישנה את בררת המחדל, בניסיון לשפר את מצבו.

נמחיש זאת באמצעות דוגמא:

פנסיונר נשוי יליד 1952, היוצא לפנסיה בגיל 67 עם צבירה של מיליון שקלים.

פנסיה לפנסיונר

מסלול בררת המחדל בקרן מבטיח לפורש פנסיה חודשית של 5,326 שקלים בחודש, במקרה מוות תקבל בת הזוג קצבה חודשית של 3,195 שקלים. חוסך שישנה את בררת המחדל ויבחר להגדיל את פנסיית הזקנה שלו ל – 5,738 שקלים בחודש, ישאיר את בת הזוג שלו עם 1,721 שקלים מידי חודש לכל ימי חייה.

גם בבררת המחדל קיים סיכון במקרה של חיים קצרים, פנסיית הזקנה של האלמנה תקטן ב- 40% מהכנסה הקודמת של המשפחה.

מה ניתן לעשות?

גם בקרן הפנסיה ניתן לבחור בתקופת הבטחה, חשוב לזכור כי תקופת הבטחה היא למעשה ביטוח אותו אנו רוכשים על הפנסיה החודשית שלנו והוא יקנה לנו פנסיה חודשית נמוכה יותר.

לדוגמא: פנסיונר נשוי יליד 1952, היוצא לפנסיה בגיל 67 עם צבירה של מיליון שקלים ומעניק לבת זוגתו פנסיית זקנה של 60% מהפנסיה שלו.

במידה ויבחר תקופת הבטחה פנסיית הזקנה לפנסיונר ופנסיית הזקנה לאלמנה יראו כך

הבטחת קצבאות

חשוב לזכור ! במקרה מוות של הפנסיונר עד לתום תקופת הבטחת הקצבאות תקבל האלמנה פנסיה הזהה לפנסיה אותה קיבל הפנסיונר. רק לאחר תום תקופת הקצבאות ירד שיעור הקצבה.

לדוגמא, במקרה שנבחר תקופת הבטחה של 180 חודשים, יקבל הפנסיונר קצבה חודשית של 5,160 שקלים, במקרה של מוות תקבל האלמנה פנסיה חודשית הזהה לשלו עד לתום תקופת ההבטחה ולאחר מכן תקבל קצבה חודשית של 3,096 שקלים מידי חודש.

בשורה התחתונה

המוצרים הפנסיונים מגדרים את סיכון החיים הארוכים של המבוטח, אך מכיוון ולא ניתן לעשות בהם שינויים לאחר היציאה לפנסיה הם מוגבלים במענה אותו הם מסוגלים לתת במקרה של חיים קצרים.

על הפורש לזכור כי אל הפרישה יוצאים כזוג ולבחון בצורה ראויה את ההכנסות הצפויות למשק הבית בתקופה לאחר הפרישה. בנוסף יש לבחון מה יקרה להכנסות של משק הבית במקרה של מוות של אחד מבני הזוג.

חשוב לזכור, כי גידור הסיכון לחיים קצרים במוצרים הפנסיונים יחייב את החוסכים להסתגל לפנסיה חודשית הקטנה יותר מזו שהיו מקבלים אלמלא היו מגדרים את הסיכון.

יש לכם הצעות נוספות לגידור הסיכון בפרישה? ספרו לנו בתגובות

הפחד מחיים קצרים בקרב החוסכים במוצרים פנסיונים by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

18 comments

 1. נדב הי.
  מה קורה בקרן פנסיה (מסלול ברירת מחדל בפרישה), אם המבוטח נפטר שנה אחרי היציאה לפנסיה ואלמנה שנתיים אחריו, מה קורה ליתרת החיסכון?
  לאיזו קרן תשובתך מתייחסת, האם זה זהה בכל הקרנות ובעיקר מה יקרה כשיכנס התקנון האחיד לתוקף?
  נקודה נוספת, לא התייחסת לפוליסות מנהלים חדשות (שנמכרות החל מ 2013), מה קורה שם?

  • בוקר טוב הדר,

   בכל קרנות הפנסיה מסלול בררת המחדל מעניק פנסיית זקנה של 60% לאלמנה ואינו כולל תקופת הבטחה. במידה והחוסך לא בחר תקופת הבטחה, "ילד הכסף לאיבוד".

   בפוליסות ביטוח מנהלים מ- 2013 יקבע המקדם במועד הפרישה בהתאם למסלול הפרישה שיבחר המבוטח.

 2. היי
  באם לחוסך אין בן|בת זוג – מה קורה לכסף ?

  • בוקר טוב חיים,

   במידה והפורש פרש כרווק הוא יקבל קצבה גבוהה יותר בהווה או לחלופין יבחר הבטחת קצבאות ובמקרה של מוות יתרת הכסף תעבור למוטבים כסכום חד פעמי.

   כתבתי על כך כאן
   https://pensuni.com/?p=1096

   פורש שהתאלמן לאחר היציאה לפנסיה ולא בחר תקופת הבטחת, יתרת הכסף "תלך לאיבוד".

 3. הי נדב,
  תודה רבה על המאמר המעניין!
  יש לי שתי שאלות:
  1. ביטוח מנהלים- מה קורה בהנחה ונשאר כסף לאחר ששני בני הזוג נפטרים. נניח החוסך בגיל 67 ואשתו שנתיים אחריו?
  2. לא הבנתי מה אפשר לעשות בפוליסות ביטוח המנהלים החדשות יותר (2001-2012) על מנת שאשת החוסך תמשיך לקבל קיצבה

  תודה רבה!

  • תודה אוריה,
   1. בביטוח המנהלים בררת המחדל כוללת הבטחת קצבאות, במידה ונותרו עוד קצבאות מובטחות. המוטבים יקבלו את יתרת הכסף.
   2. יש לבחור במסלול הכולל קצבה לאלמנה, במקרה זה, מקדם הפרישה יקבע במעמד הפרישה ולא יתבסס על המקדם המובטח.

 4. תודה, כתוב מעניין ומעשיר.
  לא התייחסת למה קורה עם כספי הפנסיה בקרנות ובביטוחי מנהלים במקרה מוות של המבוטח לפני הפרישה.

  • תודה אביה,

   נגעתי בנקודה הזאת במספר מקומות, "זה פחות מעניין" בהקשר הזה מכיוון ושווי הכספים לא הולך לאיבוד.
   בקרן הפנסיה תשולם קצבת שארים שלא תפחת מסכום הצבירה ובביטוח מנהלים ישולם החיסכון וביטוח החיים במידה וקיים.

   ראה כאן התייחסות נוספת לקרן הפנסיה – https://pensuni.com/?p=293

 5. קופת גמל בעצם מגנה עלינו מפני סיכון החיים הקצרים אך לא מיטיבה עמנו במקרה של חיים ארוכים מן הממוצע. מכיוון שגם בקרן הפנסיה וגם בביטוח מנהלים ישנו מרכיב של "הימור" על אורך החיים שלנו לאחר הפרישה אני חושב שקופת גמל הכרחית כמרכיב בעוגת החסכון הפנסיוני שלנו.

 6. האם הבטחת קיצבאות קיים גם במקפת הותיקה ? אני עומדת לצאת לפנסיה ולקבל פנסיה של כ5500.00 ש"ח ואין לי יורשים מלבד אחים

  • להבנתי אין אפשרות כזאת, יש אפשרות להוון את הפער בין הקצבה שלך לשכר המינימום ולקבל את הפער כסכום חד פעמי. במקרה זה הקצבה שלך כמובן תקטן.

 7. היי נדב,
  מה דין הכספים של קרן פנסיה של אדם בגיל 70 שבחר לא למשוך את הכספים בצורה של קצבה ולהשאיר את הקרן כפי שהיא ?
  הכוונה היא לשכיר בעל שליטה שעדיין ממשיך לקבל שכר ואין לו צורך בקצבה.

  • ערב טוב,

   האם הוא נשוי? האם הוא מתכנן לקבל קצבה מהכספים בעתיד? במידה והוא לא רוצה לקבל קצבה מהכספים בעתיד והוא נשוי היום כדאי שיעביר את הכספים למוצר פנסיוני אחר שהוא טוב יותר ככלי הורשה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: