דף הבית / דיני עבודה / מהי קרן בררת מחדל?

מהי קרן בררת מחדל?

משרד האוצר פרסם את הזוכות במכרז החדש לבחירת קרן בררת מחדל לאומית. הזוכות במכרז ישמשו כקרנות בררת המחדל למשך שלוש שנים, החל מנובמבר 2018 ועד אוקטובר 2021. דמי הניהול שיינתנו למצטרפים החדשים יהיו בתוקף למשך עשר שנים.

דמי הניהול של הזוכות במכרז 

שם הקרן דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מצבירה מכרז קודם: דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מצבירה
אלטשולר שחם 1.49% 0.1%
הלמן אלדובי 1.49% 0.05% 1.49% 0.001%
מיטב דש 2.49% 0.05% 1.31% 0.01%
פסגות 1.68% 0.0905%

בנוסף, דמי ניהול שיגבו ממקבלי הקצבאות באותם קרנות לא יעלו על 0.3%.

עמיתים שהצטרפו במסגרת ההסדר הקודם לקרנות הפנסיה של מיטב דש והלמן אלדובי יהנו מדמי הניהול הקודמים עד לתום 10 השנים.

למה צריך קרן בררת מחדל?

בסעיף 20א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), נקבעה זכותו של העובד לבחור בכל שלב את הקופה אליה הוא מעוניין לבצע את ההפקדות הפנסיוניות.

רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם ובכפוף להוראות אלה.

בחוק ההסדרים האחרון, אף הורחב סעיף 20א, והוא כעת מעגן גם את זכותו של העובד לבחור את בעל הרישיון לצורך ביצוע הפעולות בקופת הגמל.

 עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל,

אם החוק מגדיר במפורש את זכותו של העובד בבחירת המוצר הפנסיוני, מדוע נזקק המעסיק לקופת בררת מחדל?

בסעיף 20ב לחוק, קובע המחוקק כי במידה וקיימת חובה של המעסיק לבצע הפקדות, והעובד לא בחר קופה, יהיה רשאי המעסיק להפקיד את הכספים לקופת בררת מחדל.

נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.

מטרת הסעיף למנוע מצב שבו המעסיק מעכב את התשלומים רק בשל העובדה שהעובד טרם בחר קרן פנסיה.

מתי יכל המעסיק להפנות עובדים לקרן בררת המחדל?

ראינו כי בסעיף 20ב, תפקידו של המעסיק להעביר כספים לקופת בררת המחדל כדי לעמוד בדרישות החוק לביטוח פנסיוני והעובד לא הודיע על בחירתו. האם בכל שלב ניתן להפנות עובדים לקרן בררת מחדל?

בנובמבר 2012 פנה המפקח הקודם, עודד שריג, לחברות הביטוח לקראת סיום המכירה של ביטוחי המנהלים עם מקדם מובטח. אחד החששות שלו היו שעובדים רבים יצורפו לביטוח מנהלים ללא ידיעתם. מתוך המכתב אפשר להבין את כוונת המפקח לגבי תפקידה של קרן בררת המחדל.

נזכיר כי הוראות סעיף 20(ב) האמורות חלות רק לעניין צירוף לראשונה שמבצע מעביד עבור עובד חדש בהיעדר בחירה מפורשת של העובד. לפיכך, לא ניתן לשנות תמהיל מוצרי חסכון פנסיוני של עמית קיים, ובכלל זה: שינוי תמהיל כתוצאה משינוי הסכם ברירת מחדל של מעבידו, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של העובד.

כלומר לפי המפקח ניתן לצרף עובד לקרן בררת מחדל רק בתנאים הבאים:

 1. צירוף לראשונה של עובד חדש אשר לא ביצע בחירה מפורשת בקרן פנסיה אחרת
 2. לא ניתן להפנות עובדים קיימים להם כבר קיים חיסכון פנסיוני

יש אף כאלה המרחיבים את הפרשנות וטוענים כי בכל מקרה של עובד בעל הסדר פנסיוני קודם לא ניתן להפנות אותו לקרן בררת מחדל ויש להפנות אותו לבעל רישיון.

מה משמעות קרן בררת המחדל של משרד האוצר?

הקרנות שנבחרו על ידי משרד האוצר ישמשו כקרן בררת מחדל עבור מעסיקים שטרם קבעו קרן בררת מחדל אחרת, אליה יופנו עובדים שלא ביצעו בחירה בהתאם לסעיף 20א. בנוסף, עובדים אחרים יוכלו לבחור להצטרף לאותה הקרן מבחירה חופשית

מהי קרן בררת מחדל? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

24 comments

 1. האם היית ממליץ להצטרף לקרנות הנ"ל ? דמי הניהול נשמעים מפתים למדי למען האמת. רק החשש שלי הוא שמא זה יבוא על חשבון איכות ניהול ההשקעות ואיכות התפעול והשירות. מה דעתך ?

  • ערב טוב,

   מעבר בלוג אני עובד גם בקרן פנסיה שלא ניגשה למכרז, כך שאני שומר את דעתי לעצמי 🙂

  • כיום יש לך 4 קרנות שמתחרות אחת בשנייה. אם השירות של אחת לא טוב אתה יכול לעבור לקרן אחרת ועל כן יש להן מוטיבציה לתת לך שירות טוב בנוסף הדמי ניהול הפעם מאוד ריווחים עבורם כך שלעומת המכרז הקודם הבעיה של השירות אמורה להיות פחות בעייתית.
   בקשר לאיכות ניהול השקעות לקרנות יש אינטרס לנהל השקעות בצורה הטובה ביותר. רוב החברות אם לא כולם מנהלים קרנות השתלמות קופ"ג וקרנות נאמנות בדמי ניהול גבוהים משמעותית.
   על כן כל מה שהם צריכים לשמור על רמת איכות השקעה זה לחכות את מקביליהם היקרים כך שזה לא באמת עולה להם כסף.
   בנוסף לפי מחקרים ניהול השקעות אקטיבי לא מנצח ניהול פסיבי בטווח הארוך. סתקל על VTI לדוג' עם דמי ניהול של 0.04%. הם השאירו אבק בעשור האחרות כמעט לכל קרנות הפנסיה עם לא לכולם.
   יתר על כן, ברגע שתמלא טיפסי העברה לקרנות הנ"ל שימור לקוחות בקרן הנוכחית שלך צפוי לפנות אליך ולהוריד משמעותית את דמי הניהול כדי לשמר אותך כלקוח.
   איני סוכן פנסיוני ולא מדובר על המלצה לבצע פעולה כלשהיא אלה להעשיר את הידע שלך.

 2. שבת שלום
  פניתי לסוכו הביטוח שלי שהוא אמר שהוא לא עובד עם הקרנות שזכו במכרז ולכן היא לא יכול להעביר אותי לשם
  מה אני יכולה ךלעשות ?
  גלי

 3. שאלה:
  בקרן הפנסיה שלי קיים מקדם המרה של 199 (לא מובטח)
  האם כאשר אעבור לקרן ברירת המחדל (קרן הפנסיה של הלמן אלדובי וקרן הפנסיה של מיטב דש) אקבל מקדם המרה שונה? האם החברות התחייבו במכרז על טבלת מקדמי המרה בה אוכל לבדוק את מקדם ההמרה לו התחייבו הרלוונטי אליי?

  • בוקר טוב ירון,

   בכל קרנות הפנסיה מקדמי הפרישה נקבעים במועד הפרישה. המקדמים היום דומים מאוד בין הקרנות. אתה יכל לבחון היום בתקנון של מיטב דש והלמן אלדובי את המקדמים הרלוונטים אליך.

 4. שלום נדב,

  האם ניתן לחסוך "פנסיה" לעוזרת בית באמצעי חיסכון שונים, למשל קופ"ג, או חיסכון, במקום בקרן פנסיה?
  אלי

  • כל עוד זה מוצר פנסיוני (קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). צריך לזכור כי העוזרת צריכה לבחור את המוצר.

   במידה והיא לא בוחרת אפשר להפקיד לה לקרנות בררת המחדל

 5. שלום רב

  היום לי יש ביטוח מנהלים דרך הפניקס עם מקדם מובטח של 200 ודמי ניהול של 1.25 מהצבירה ו 2.5 מהפקדה.

  לפי מה שהבנתי ,הדבר היחיד שמובטח זה מקדם מפני תוחלת החיים,שבשקלול דמי הניהול המופקעים צריך לחיות עד עד גיל תשעים ומשהו בשביל שזה יתחיל להיות משתלם..

  האם כדאי לי במקרה הזה לעבור לאחת מקרנות הברירת מחדל?

  ואם כן אני מתלבט בין אלטשולר לבין מיטב.

  לאלטשולר תשואות גבוהות יותר לאורך זמן.

  למיטב דש דמי ניהול נמוכים יותר בתוכנית הקודמת(ניתן להצטרף עד סוף החודש)

  תודה

  • ערב טוב אוהד,

   לא משנה באיזה מהקרנות תבחר דמי הניהול יהיו זולים יותר מביטוח המנהלים שקיים לך היום.
   לפני שתבצע את הבחירה יש לבחון את המצב הבריאותי שלך ואת גובה השכר ממליץ שתקרא גם את הכתבה הבאה: https://pensuni.com/?p=4762

   לעניין הבחירה בין שתי הקרנות, לאלטשולר שחם יש תשואות עבר טובות יותר, למיטב דש יש מגוון רחב של מסלולי השקעה.

   שים לב שדמי הניהול הקיימים במיטב דש הם עד לסוף החודש.

   אתה יכל לבחון גם הצעות של חברות אחרות, יתכן ותקבל שם הצעות טובות יותר 🙂

 6. היי תודה על התגובה המהירה.

  בנוגע להשוואה בין קרנות ברירת המחדל הישנות לחדשות.

  בקרנות החדשות:דמי ניהול לפורשים – נקבע כי הקרנות הנבחרות יחוייבו להציע דמי ניהול נמוכים בשיעור של עד 0.3% מהצבירה.

  האם בקרנות ברירת מחדל הישנות ברגע היציאה לפנסיה מחושב המקדם לפי דמי
  גם לפי דמי ניהול של0.3% או לפי דמי ניהול של 0.5%

  אם הם לוקחות 0.5% אז איך ניתן לדעת איזו קרן עדיפה החדשה או הישנה?

  תודה

  • במכרז הקודם לבחירת קרן בררת מחדל לא הוגדרו דמי ניהול לפנסיונרים, כיום זה אינו רלוונטי מכיון וזה קרנות בררת המחדל הקודמות (מיטב דש והלמן אלדובי) זכו גם במכרז הזה.

   במידה ואתה לא פורש מחר, קריטריון דמי הניהול לפנסיונרים אינו רלוונטי לגביך ותוכל לשקול אותו בפרישה.

 7. שלום נדב, האם בתנאי המכרז נקבע שדמי הניהול מהצבירה לא ישתנו במקרה שנפסקות ההפקדות לקרן ברירת מחדל והיא הופכת לבלתי פעילה ?

  • אני לא מכיר את התנאי הזה במכרז, אני יודע שחלק מהקרנות אכן יגבו את דמי הניהול עליהם הם התחייבו במכרז במידה והקרן לא תהייה פעילה.

 8. תודה ! מי מהן?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: