דף הבית / דיני עבודה / סעיף 20 : זכותך לבחור את קרן הפנסיה שלך

סעיף 20 : זכותך לבחור את קרן הפנסיה שלך

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, מסדיר את זכותו של העובד לבחור הן את סוג החיסכון הפנסיוני שלו, את הגוף המנהל ואת הסוכן שייצג אותו

החיסכון הפנסיוני הוא מקור ההכנסה העיקרי של העובד לאחר פרישה לגמלאות. הגבלות על חופש הבחירה של העובד בבחירת המוצר הפנסיוני שלו, לרבות מניעת הטבה בדמי ניהול, משמעותן הפחתת כספי החיסכון ופגיעה ברמת החיים של העובד לאחר פרישתו לגמלאות.

בהודעה לעיתונות שפורסמה באגף שוק ההון במשרד האוצר נטען כי לאחרונה התקבלו תלונות, מהן עולה כי מעסיקים רבים  במשק מונעים מעובדיהם למצות את זכויותיהם בכל הנוגע לבחירה חופשית בתחום החיסכון הפנסיוני, וזאת בניגוד להוראות החוק (לקריאה).

סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל), קובע כי עובד שזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22 לחוק קופות גמל, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

או במילים אחרות, זכותו של העובד לבחור הן את המוצר הפנסיוני אליו הוא רוצה להצטרף והן את הגוף המנהל את אותו המוצר. מעסיק או שלוחו שמפר זכות זו עובר למעשה על החוק.  תכלית הסעיף האמור היא לאפשר לעובד לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני שבו הוא מעוניין להפקיד את תשלומיו ואת תשלומי המעסיק, מבלי שמעבידו יוכל להגביל אותו בעניין זה, והכל על מנת שהעובד יוכל להתאים את מוצר החיסכון הפנסיוני לצרכיו ולמקסם את תועלתו.

זכותו של העובד לבחור

הודעת הממונה הגיעה בעקבות מקרים, בהם מעסיק או מנהל ההסדר שפועל במקום העבודה ומספק שירותי סליקת כספים למעסיק, מונע מעובד להצטרף לקרן פנסיה מסוימת או לממש תנאי הצטרפות לקרן פנסיה מסוימת שהוסכמו בין הקרן פנסיה לבין אותו עובד, הכוללים הטבה בדמי ניהול. או מקרים אחרים בהם מנהל ההסדר מערים קשיים על העובד בהצטרפות לקרן.

מה אומר החוק- זכות העובד לבחור קרן פנסיה

​סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קובע כי עובד רשאי לבחור להצטרף לכל קופת גמל, או להמשיך להפקיד בה, בכל עת. מעסיקו של העובד לא יתנה את תשלום הכספים שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות. כמו כן, החוק קובע שהוראה זו גוברת על כל חוק או הסכם אחר.

רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם ובכפוף להוראות אלה.

בחודש נובמבר 2015  במסגרת חוק ההסדרים האחרון, אף הורחב סעיף 20א, והוא כעת מעגן גם את זכותו של העובד לבחור את בעל הרישיון לצורך ביצוע הפעולות בקופת הגמל.

 עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל,

מספר דגשים מתוך החוק 

  • החוק אוסר על מעסיק או שלוחו לאלץ עובד לבצע תשלומים למוצר פנסיוני מסוים או לחברה מסוימת. "מוצר פנסיוני" – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות.
  • החוק אוסר על מעסיק או שלוחו למנוע הטבות בדמי ניהול או אחרות, שהעובד הצליח להשיג.
  • החוק אוסר על מעסיק או שלוחו למנוע העברת הפקדות לחיסכון פנסיוני, בהתאם לבחירת העובד.

חשוב לדעת
משרד האוצר השיק קמפיין לחידוד המודעות לזכות הבחירה. את הקמפיין מלווה גם אכיפה. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פועלת לאכוף את זכותם של עובדים לבחור באופן חופשי את החיסכון הפנסיוני. בין היתר, הקים אגף שוק ההון את "קו הצדק הפנסיוני" דרכו ניתן להתלונן על פגיעה של מעסיקים בחיסכון הפנסיוני של עובדים. בכוונתה של הממונה למצות את הדין עם מעסיקים שיפרו את הוראות החוק. הפרת הוראות סעיף 20, גוררת מאסר או קנס בסך של למעלה מ- 1,800,000 ש"ח.

קישורים נוספים:

סעיף 20 : זכותך לבחור את קרן הפנסיה שלך by
Product
סעיף 20 לחוק הגמל
Product Author
נדב טסלר
Reviewed by

on 14 במאי 2016
Rating
Summary
סקירה מקיפה אודות, סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, מסדיר את זכותו של העובד לבחור הן את סוג החיסכון הפנסיוני שלו, את הגוף המנהל ואת הסוכן שייצג אותו

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים