דף הבית / חדשות / מה צפוי לנו ? ריכוז התקנות והחוזרים הצפויים להיכנס בחצי שנה הקרובה

מה צפוי לנו ? ריכוז התקנות והחוזרים הצפויים להיכנס בחצי שנה הקרובה

במשרד האוצר מחלקים את השנה לשני חצאים, ינואר ויולי. אחרי שסקרנו את התקנות הצפויות להיכנס בשנת 2016 מגיע חלקה השני של השנה וזה הזמן לראות מה כבר נכנס לתוקף ומה עתיד להיכנס בחודשים הקרובים.

ריכוז התקנות והחוזרים הצפויים להשפיע עלינו בחודשים הקרובים

ממשק מעסיקים

החל מינואר 2016 מעסיקים להם יש יותר מ- 100 עובדים נדרשים להעביר דיווחים כספיים במבנה אחיד אותו הגדיר האוצר. ביולי 2016 היו צפויים מעסיקים להם יש יותר מ- 50 עובדים להתחיל לדווח בהתאם לתקנות האוצר.
סטטוס: בעקבות תקלות רבות בקליטת הכספים בהם נתקלו מעסיקים שכבר החלו לעבוד במבנה האחיד פרסמו במשרד האוצר מכתב הבהרות בו הם מודים כי במטרה להקל על תהליך יישום התקנות  מעסיקים להם יש יותר מ- 50 עובדים יתחילו בשימוש בממשק האחיד רק בחודש פברואר 2017.

הגדלת הפקדות בחיסכון הפנסיוני

בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי בין ההסתדרות לנציגי המעסיקים (פברואר 2016) להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק, פנסיית החובה בישראל תגדל. הפנסיה תעמוד לכל הפחות, על שיעור הפקדות כולל של 18.5% משכר העובד ולא 17.5% כפי שהיה עד כה. הגדלת שיעור ההפקדות תתבצע בשתי פעימות. ביולי 2016 ובינואר 2017.

רכיב המצב כיום יולי 2016 ינואר 2017
הפקדות עובד 5.5% 5.75% 6.0%
הפקדות מעסיק 6.0% 6.25% 6.5%
פיצויים 6.0% 6.0% 6.0%

סטטוס: למרות חתימת על צו הרחבה שמרחיב את ההסכם הקיבוצי וכניסתו לתוקף בחודש יולי 2016 עדיין נותר מה לעשות. נדרש לאשר בכנסת את תיקון 16 המחליף את תיקון 12 בהתאם לכתוב בצו ההרחבה ולתקן את האישור הכללי לסעיף 14.

עלות תפעול ההסדר הפנסיוני

במסגרת הדיונים על חוק ההסדרים הוסכם כי המעסיק יישא בעלות התפעול של ההסדר הפנסיוני של עובדיו. העלות תעמוד על שיעור של 0.6% + מע"מ מהפקדה החודשית לביטוח פנסיוני של העובד ובכל מקרה לא פחות מסך של 10.5 שקלים פלוס מע"מ לעובד לחודש. העלות השקלית תעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן. במקביל עלות זו תפחת מדמי הניהול שמשלם המבוטח.
סטטוס: הסדר זה צריך להיכנס לתוקף ביולי 2016 רטרואקטיבית מינואר 2016. אך עדיין קיימות בעיות באופן ישום ההסכם. לדוגמא העלות היא עבור עובד, מה עושים במקרה של עובד שיש ברשותו מספר תכניות. או מה עושים במקרה שעלות התפעול גבוהה מעלות דמי הניהול הנגבים מהעובד.

תקנון תקני לקרנות הפנסיה

במטרה להקל על החוסכים בהשוואה בין קרנות הפנסיה פעל האוצר ליישום תקנון אחיד. התקנון יסדיר את אחוז הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה לנכות ושארים, את התוספות הביטוחיות ואת ההגדרות השונות.
סטטוס : טיוטת חוזר. תחילתו של החוזר ביום 3 ביולי 2016 אך מועד היישום צפוי להידחות.

מנגנון עדכון קצבאות לפורשים בקרן הפנסיה

במטרה למנוע את הגרעון האקטוארי שיוצרים הפורשים בקרנות הפנסיה שאף האוצר ליצור מנגנון עדכון לקצבאות הזקנה אותם מקבלים הפורשים החל מאוגוסט 2015.
סטטוס : טיוטת חוזר. החל מאוגוסט פורשים מקרנות הפנסיה מקבלים מכתב המודיע כי קצבת הפנסיה שלהם עתידה להשתנות אך אופן ישום החוזר עדיין אינו ברור במיוחד לאור הכוונה להגדיל את אחוז הזכאות לאגרות חוב מיועדות בקרב הפורשים.

שינוי אופן הקצאת אגרות החוב מבטיחות התשואה בקרן הפנסיה

בכוונת האוצר להגדיל את אחוז אגרות החוב מבטיחות התשואה אותן מקבלים החוסכים בקרן הפנסיה שחצו את גיל 60 ל- 60% מהחיסכון במקום 30% כפי שקיים היום. בנוסף, אחוז אגרות החוב לחוסכים בין גילאי 50 ל- 60 יעמוד על 30%.
סטטוס : החוזר צפוי להיכנס לתוקף ביולי 2016. אך עדיין קיימים קשיים באופן ישום החוזר. לדוגמא כיצד ישפיע החוזר על אופן חישוב הקצבאות עבור הפורשים. בנוסף, איגוד בתי ההשקעות והתאחדות חברות הביטוח פנו לבג"ץ בטענה כי המדינה מפלה לרעה את עמיתי קופות הגמל וביטוחי המנהלים, בכך שהיא אינה מנפיקה להם איגרות חוב מיועדות.

קרן בררת מחדל

משרד האוצר הגדיר כללים לקביעת קרן בררת מחדל במקום העבודה ובחירת קרן בררת מחדל ארצית עבור עובדים שבמקום עבודתם לא נבחרה קרן בררת מחדל. משרד האוצר היה צפוי להודיע על הזוכות במכרז עד הראשון ליוני. הקרנות הזוכות היו צפויות להתחיל לפעול החל מספטמבר 2016.
סטטוס : בשל כוונת האוצר להעניק עדיפות במכרז לקרנות הפנסיה הקטנות איגוד חברות הביטוח הגיש בג"ץ בנושא, ובית המשפט אסר כרגע על פרסום הזוכים במכרז.

במשרד האוצר מחלקים את השנה לשני חצאים, ינואר ויולי. אחרי שסקרנו את התקנות הצפויות להיכנס בשנת 2016 מגיע חלקה השני של השנה וזה הזמן לראות מה כבר נכנס לתוקף ומה עתיד להיכנס בחודשים הקרובים

עקוב אחרי פנסיוני

מהלך לריכוז קרנות הפנסיה שהיו לא פעילות עד ליוני 2015. בקרן הפנסיה הפעילה. בהתאם לנתוני האוצר למעלה מ- 50% מחשבונות החוסכים בקרנות הפנסיה הם של חוסכים לא פעילים. במרבית המקרים חוסכים אלו משלמים את דמי הניהול המירבים בקרן, 0.5%. במטרה להוביל להוזלת דמי הניהול יזם משרד האוצר מהלך רוחבי לאיחוד חשבונות לא פעילים של חוסכים אשר לא היו פעילים עד ליוני 2015.
סטטוס: תהליך העברת הכספים בין החברות יתחיל עד ליום 30 לספטמבר 2016

הוראות לתשלום מקופת גמל לחיסכון

במטרה להגדיל את התחרות בשוק הקצבאות תיקן האוצר בתיקון 13 את אופן תשלום הכספים מקופת גמל. במסגרת טיוטת החוזר, הכספים ישולמו כאנונה חודשית למשך 240 חודשים בכפוף לרכישת כיסוי ביטוחי לאריכות ימים.
סטטוס: טיוטת חוזר

קופת גמל להשקעה

במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני, ועידוד הציבור למשיכת כספים שייצברו בו כקצבה בתקופת הפרישה, מתכוון האוצר מוצר חיסכון נוסף שייקרא קופת גמל להשקעהקופת גמל החדשה תאפשר לחסוך עד 70,000 שקלים בשנה אותם ניתן למשוך אותם בכל עת, ללא הטבות מס בהפקדה, ומתן פטור ממס רווחי הון אם העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבה.
סטטוס : אושר בוועדת הכספים, ממתין לאישור הכנסת

מה צפוי לנו ? ריכוז התקנות והחוזרים הצפויים להיכנס בחצי שנה הקרובה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

11 comments

 1. נדב , תודה על העידכונים.

  ל מושמושי מהדיון בסולידית,
  בהמשך לטענות כיווץ, איפוס או פגיעה אנושה אפשרית בקצבאות הביטוח הלאומי
  מפנה אותך לסעיף בפוסט "מנגנון עדכון קצבאות לפורשים בקרן הפנסיה"
  ולפוסט ההפניה משם בשם "מנגנון עדכון לקצבאות הזקנה" שאני בעצם רואה שכבר הגבת אליו.

  בברכה.
  אמיל והבלשים.

 2. שלום נדב.
  אחותי גרה בארה"ב כבר מעל 30 שנים.יש לה כמה זנבות של קופות גמל שונות בארץ.לאחרונה קראתי כי ישנה אפשרות לבקש מקופות הגמל לבצע העברה של הכספים וסגירה סופית דרך הוראה באינטרנט.
  אולי ידוע לך כיצד זה מתבצע והאם הם מעבירים את הכסף גם לחשבונות בנק בחו"ל.האם הפעולה כרוכה בעמלות,האם ההוראה כבר בתוקף ולמי או לאן לפנות על מנת לממש אותה.
  תודה מראש על כל מידע בנושא.

  • ערב טוב אריק,

   לכל קופת גמל יש את הנהלים שלה למשיכת כספים ולזיהוי הלקוחות. יש חברות שמאפשרות פניה באמצעות המייל ויש כאלה שמחייבות העברת מסמכי מקור.

   אולי הקישור הבא יוכל לעזור לכם,
   https://pensuni.com/?p=1092

 3. פוסט מעולה כרגיל.
  מהי הסיבה להערכתך שמועד היישום של התקנון האחיד ידחה ?

 4. התקנות בנושא אג"ח מיועדות נכנסו לתוקף. איך זה עובד ניתן לשנות מסלול השקעה נניח למנייתי ואז יהיה 60% אג"ח מיועדות מובטח ועד 40% מניות כשבמקרה ויהיה ירידה בשווקים האם האג"ח המיועדות ירדו להשתוות או ישארו באחוז יותר גבוהה עד להשוואתם. כנ"ל בהפוך מתי מתבצע עידכון האג"ח המיועדות בתיק? כמובן בהנחה והחוסך מעל גיל 60.

  • ערב טוב עומר,

   החל מיולי האחרון החשיפה לאגרות חוב מיועדות בתיק הפנסיונרים היא 60% לפחות, יתרת אגרות החוב המיועדות מחולקת בין יתר החוסכים.
   שים לב שההקצאה היא לפנסיונרים (בתיק הפנסיונרים) ולא לחוסכים מעל גיל 60. אין כרגע מסלולים מנייתים לפנסיונרים. איזון התיק נעשה פעם בחודש.

   • עומר שמואלי

    כלומר עדיף לאנשים מעל גיל 60 להתחיל לקבל קצבה כפנסיונרים על מנת להגדיל את הייציבות של הקרן? מה הרעיון?

    • לא בהכרח, חשוב לזכור כי קבלת הקצבה בגיל 60 תחושב לפי מקדם גבוה יותר בנוסף הפורש יצטרך לבצע תאום מס במידה ויש לו הכנסה נוספת.

     • עומר שמואלי

      העיניין הוא האם המקדם שווה את חוסר היציבות של הקצבה גם עקב רמת סיכון לתשואה נמוכה יותר בעקבות העדר אג"ח מיועדות בנוסף לסיכוי שהמקדם יגדל. זאת ועוד גם כך בלי שהשקעתה את הכסף המקדם לא עולה הרבה ואת הכסף שאתה מקבל עד גיל הפרישה יוצא שיקח כ-30 שנה להחזיר בעודף הקצבה עד הפנסיה. (כמובן ללא הכנסת מיסים על הקצבה מצד אחד ומצד שני ללא רווחים שהכסף הנצבר מהקצבה יעשה בתקופה הנ"ל (פחות משיכה של ההפרש). כך שהגדילו עוד יותר את הכדאיות למשוך פנסיה מוקדם גם אם אתה עובד.

 5. עומר שמואלי

  יש לי עוד שאלה האם החוזר יצא לפועל ופנסיונרים יכולים לנייד את הפנסיה שלהם?

  • לא עדיין לו. אולי בעקבות השינוי שיהיה בינואר לעניין אופן חישוב התחייבות לפנסיונרים תהייה אפשרות כזאת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: