דף הבית / מוצרי חיסכון / קופת גמל להשקעה – אפיק החיסכון החדש שלך

קופת גמל להשקעה – אפיק החיסכון החדש שלך

קופת גמל להשקעה, מהווה אלטרנטיבה לחיסכון בבנק או בפוליסת חיסכון. הקופה מאפשרת את משיכת הכספים בכל שלב ללא קנס או משיכת הכספים החל מגיל 60 כקצבה חודשית פטורה ממס. 

במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני, ועידוד הציבור למשיכת כספים שייצברו בו כקצבה בתקופת הפרישה, אושר על ידי משרד האוצר מוצר חיסכון חדש, קופת גמל להשקעה. קופת גמל החדשה תאפשר לחסוך עד 70,000 שקלים בשנה אותם יהיה ניתן למשוך בכל עת ללא קנסות יציאה , ללא הטבות מס בהפקדה, ומתן פטור ממס אם תבחרו לקבל כספים אלו כקצבה חודשית. בשנת 2018 עומדת תקרת ההפקדה לקופת גמל להשקעה על 70,281 שקלים.

קופת גמל להשקעה

תכירו את קופת הגמל החדשה בשכונה מקור Jack-Benny Persson

קופת הגמל להשקעה היא מוצר חיסכון חדש המאפשר לכל אחד לחסוך עד ל- 70,281 שקלים בשנה באמצעות קופת הגמל. את כספי קופת הגמל להשקעה יהיה ניתן למשוך בכל שלב כסכום הוני – חד פעמי ללא קנסות יציאה. או החל מגיל 60 כקצבה חודשית פטורה ממס.

החיסכון בקופת הגמל להשקעה מהווה אלטרנטיבה ראויה לפקדונות בבנקים, השקעה בקרנות נאמנות או לחיסכון במסגרת פוליסות החיסכון.

במה שונה קופת גמל להשקעה מקופת גמל רגילה?

קופת הגמל "הרגילה" היא מוצר חיסכון פנסיוני לגיל פרישה אליה ניתן להפנות הפקדות פנסיוניות ממקום העבודה, כספים שמופקדים בקופת גמל רגילה אפשר למשוך רק בגיל פרישה כקצבה בכפוף לכללי מס הכנסה. כספים שמופקדים בקופת גמל להשקעה אפשר למשוך כל הזמן בדומה למכשירי חיסכון אחרים הקיימים בבנקים או פוליסות חיסכון שקיימות בחברות הביטוח.

שימו לב ! לקופת הגמל להשקעה ניתן להפקיד כספים במעמד עצמאי ולא ניתן להעביר אליה תשלומי עובד ומעסיק (תשלומים פנסיונים).

מה העלויות של קופת הגמל להשקעה?

כמו כל מוצר פנסיוני בקופת הגמל להשקעה ישנם דמי ניהול. דמי הניהול המירבים אותם ניתן לשלם על קופת הגמל להשקעה זהים לדמי הניהול בקופות הגמל הרגילות.

דמי ניהול מהפקדה 4%
דמי ניהול מצבירה 1.05%

בשל התחרות בתחום, דמי הניהול הממוצעים בקופת הגמל להשקעה עומדים על 0.7% מהצבירה.

שימו לב ! בחלק מהגופים תשלמו דמי ניהול על ההפקדה במידה ותבחרו בהפקדות שוטפות על סכומים נמוכים.

כיצד ניתן למשוך את הכספים מקופת הגמל להשקעה?

את הכספים מהמוצר החדש אפשר למשוך בשתי דרכים, הדרך הראשונה היא משיכה חד פעמית של הכספים בכל זמן שתרצו. הדרך השנייה היא משיכה של הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס החל מגיל 60.

משיכת כספי קופת הגמל להשקעה כקצבה חודשית

קופת הגמל להשקעה מהווה אלטרנטיבה מצוינת לחוסכים המבקשים להגדיל את פנסיית הזקנה, ההפקדה לקופת הגמל להשקעה אינה מעניקה הטבות מס במועד ההפקדה וכספי הפנסיה יהיו בעתיד פטורים ממס הכנסה או ממס רווח הון. כדי לקבל קצבה חודשית על החוסך להעביר את הכספים לקרן פנסיה, פוליסת ביטוח ובעתיד לקופת גמל לחיסכון.
הקצבה החודשית תשולם בהתאם למכשיר החיסכון אליו בחר החוסך להעביר את הכספים ובהתאם לתנאיו.

קופת גמל להשקעה אינה משלמת קצבה, לכן לצורך קבלת הקצבה יש להעביר את הכספים למוצרים המשלמים קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. אופן חישוב הקצבה יהיה בהתאם לתנאי המוצר ומסלול הפרישה אותו תבחרו.

לדוגמא

חוסך שבחר להעביר חיסכון בגובה חצי מליון שקלים מקופת גמל להשקעה לקרן פנסיה. בהנחה שמקדם הפרישה בקרן הפנסיה עומד על 200, החוסך יקבל קצבה חודשית בגובה 2,500 שקלים. הקצבה החודשית תהיה פטורה ממס.

הפנסיה תשולם בהתאם למסלול הפרישה שנבחר בקרן הפנסיה, כאשר בררת המחדל בקרן הפנסיה מעניקה פנסיה לבן הזוג בשיעור של 60% מהפנסיה של החוסך. לאחר מות החוסך ובן הזוג לא תשולם או קצבה לילדים. חוסך שירצה להבטיח תשלום גם לילדים יצטרך לבחור מסלול הכולל הבטחת קצבאות.

מה קורה עם כספי קופת גמל להשקעה במקרה של מוות?

בניגוד לקופת גמל רגילה. במקרה של מוות הכספים שיועברו לידי המוטבים יהיו חייבים במס כאילו הפקידו אותם בעצמם ולא יהיו פטורים ממס רווח הון.

היכן כספי קופת הגמל להשקעה מושקעים?

ניהול קופת הגמל להשקעה נעשה במסלולים חדשים ולא במסלולים הקיימים בקופות הגמל, לצורך כך הוקמו מסלולי השקעה חדשים בכל החברות שירצו לנהל קופת גמל להשקעה. שימו לב, היקפי הכספים המנוהלים במסלולים עדיין נמוכים. ניתן לעקוב אחר המסלולים באתר משרד האוצר, גמלנט.

האם ניתן לנהל קופת גמל להשקעה כקופת IRA ?

לא. נכון להיום לא ניתן לנהל קופת גמל להשקעה בניהול אישי (ira).

האם ניתן להשוות בין התשואות של קופות הגמל להשקעה?

קופות הגמל להשקעה נפתחו בנובמבר 2016 ולכן רק לאחרונה ניתן להשוות בין התשואות שלהן באתר גמל נט

האם ניתן להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה?

בהחלט, אחד היתרונות של קופת גמל להשקעה הוא המעבר בין מסלולי השקעה מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס. ניתן לחסוך במסלול השקעה לטווח קצר ובהמשך להעביר את הכספים למסלול מנייתי מבלי שזה יחשב כאירוע מס.

איך מצטרפים לקופת הגמל להשקעה?

חברות הביטוח ובתי ההשקעות השיקו לאחרונה את המוצר, באפשרותכם לפנות לחברות באמצעות הקישורים המצורפים

חברה שם קופת הגמל להשקעה מסלולי השקעה נבחרים
מגדל מגדל גמל להשקעה שקלי טווח קצר, אג"ח ממשלתי, מסלול מניות, אג"ח עד 10% מניות, מסלול כללי, מסלול הלכה
מנורה מבטחים חיסכון טופ מסלול כללי, מסלול אג"ח מסלול פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% מניות, מסלול פאסיבי מניות, מסלול שקלי טווח קצר, מסלול הלכה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מסלול כללי, מניות, אג"ח עד 15% מניות, אג"ח, מסלול כספי
פסגות פסגות גמל להשקעה מסלול כללי, מניות, אג"ח קונצרני, אג"ח עד 10% מניות
אקסלנס אקסלנס גמל להשקעה  מסלול כללי פאסיבי, אג"ח, אג"ח עד 15% מניות, מניות פאסיבי, מסלול כללי
הראל הראל גמל להשקעה שקלי קצר, אג"ח עד 10% מניות, אג"ח עד 20% מניות, מסלול כללי, מסלול מנייתי

האם ניתן להעביר את כספי קופת הגמל להשקעה בין החברות?

את קופת הגמל להשקעה ניתן להעביר ולנייד בין החברות השונות מבלי שהדבר יחשב כאירוע מס. זה המוצר היחידי אותו ניתן לנייד מבלי לבצע פדיון ולשלם מס רווח הון. בגיל הפרישה יהיה ניתן לנייד את הכספים לקרן פנסיה או לקופת גמל "רגילה".

בנוסף, יהיה ניתן להעביר את המוצר בין מסלולי השקעה (בדומה לפוליסות החיסכון) מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס.

קופת גמל להשקעה היא מוצר החיסכון היחידי אותו ניתן לנייד בין החברות מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס. את המס רווחי הון נשלם רק במועד הפדיון.

כיום עדיין לא ניתן לבצע את הניוד בין החברות השונות, הפעולה תתאפשר בעתיד הקרוב.

האם יש יתרונות נוספים למוצר?

כן, בהחלט. מכספים שמופקדים לקופת גמל להשקעה ניתן לקבל הלוואה. תנאי הלוואה  דומים לתנאים שמקבלים במקרה של הלוואה מקרן השתלמות נזילה ועומדים בחלק מהחברות על ריבית של פריים מינוס חצי.

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין מוצרי חיסכון אחרים?

קופת הגמל החדשה מאפשרת לחוסכים משיכה של הכספים בכל שלב במהלך החיסכון. בדומה לאפיקי השקעה אחרים גם השקעה בקופת הגמל החדשה תהייה חייבת במס במועד המשיכה למי שיבחר למשוך את הכספים כסכום הוני.

קופת הגמל החדשה צפויה להוות אלטרנטיבה הן לחסכונות בבנקים והן לחסכונות בפוליסות החיסכון, הפוליסות הפיננסיות. קופות הגמל להשקעה מאפשרות למעמד הביניים לחסוך את סכום החיסכון הראשוני שלו, עד ל- 70,000 שקלים בשנה במוצר שאמור להיות זול יותר מחסכונות פיננסים הקיימים היום.

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין תיקון 190?

חוסכים המעוניינים לקבל קצבה מוכרת יכולים להיות אדישים בין שני המוצרים, הן קופת הגמל להשקעה והן תיקון 190 מאפשרים את הפיכת כספי החיסכון לקצבה מוכרת. עבור יתר החוסכים שמחפשים אלטרנטיבת השקעה ומתלבטים באיזה מוצר לחסוך, עליכם לשאול את עצמכם שתי שאלות:

 • מה טווח ההשקעה הנדרש?
 • באיזה גיל תרצו למשוך את הכספים?

משיכת כספים לפני גיל 60 תחייב אתכם לחסוך בקופת הגמל להשקעה, במידה ואתם מעוניינים למשוך את הכספים לאחר גיל 60 ובהינתן ויש לכם זכאות לקצבה מזערית מומלץ לשקול חיסכון בהתאם תיקון 190.

בעקבות אישור קופת הגמל להשקעה עלו בקרב הגולשים באתר שאלות לגבי ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל להשקעה לבין חיסכון בהתאם לתיקון 190. ריכזנו עבורכן את היתרונות הקיימים בכל מוצר והחסרונות שלהם אחד מול השני. – לקריאה

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין פוליסת חיסכון?

בדומה לפוליסת החיסכון קופת הגמל החדשה מאפשרת משיכת הכספים בכל שלב, אך בניגוד אליה היא מהווה אלטרנטיבה לאלה המתלבטים. במידה ויבחרו להשאיר את הכספים עד לגיל פרישה יהיה באפשרותם להפוך את כספי החיסכון לכספי קצבה מוכרת פטורה ממס.

קופת גמל להשקעה

בנוסף, חשוב לזכור כי קופת הגמל החדשה היא מוצר פנסיוני אותו ניתן לנייד בין החברות השונות במטרה להוזיל את דמי הניהול או כדי לצרפו לחיסכון פנסיוני אחר. בעוד שפוליסת החיסכון נחשבת כפוליסת פרט אותה לא ניתן לנייד והפטור על הקצבה שניתן לקבל ממנה מוגבל.

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין חיסכון בקרן נאמנות?

בעוד שקופת הגמל להשקעה היא מוצר חדש, בקרנות הנאמנות בישראל ניתן למצוא מגוון רחב של מסלולים ודמי ניהול שנעים בין 0.25% לכמעט 4% בשנה. אך עדיין לקופת הגמל להשקעה צפויים להיות יתרונות לא מעטים מול מוצר החיסכון הותיק.

 • ניתן לשנות את מסלול ההשקעה מבלי שהדבר יחשב כאירוע מס
 • ניתן להעביר את הכספים בין החברות השונות מבלי שהדבר יחשב אירוע מס
 • ניתן לקבל הלוואה על חשבון הכספים בקופה
 • ניתן להמיר את הכספים בגיל פרישה לקצבה חודשית

בשורה התחתונה, למי זה טוב?

 1. קופת הגמל להשקעה מהווה אלטרנטיבה לחיסכון לילדים בפוליסות החיסכון. חוסך בן 40 עם ילדים קטנים יוכל לחסוך במס רווחי הון במידה ויבחר לחסוך בקופת הגמל החדשה.
 2. קופת הגמל להשקעה מהווה מכשיר מצויין לחוסכים בעלי שכר גבוה המבקשים להגדיל את פנסיית הזקנה שלהם מבלי לנעול את הכספים בקרן הפנסיה.
 3. בנוסף, הקופה מהווה מוצר חיסכון פנסיוני שמשאיר עד לרגע האחרון את זכות הבחירה בידי החוסך. האם לקבל סכום הוני או להפוך את הכספים לכספי קצבה מוכרת הפטורה ממס.

הרקע להקמת קופת הגמל להשקעה: חזרתו של החיסכון ההוני

הטבות המס השונות לחיסכון פנסיוני על ידי המדינה באו בכדי לעודד אזרחים לחסוך לגיל פרישה כדי להבטיח שיהיה להם מקור הכנסה מספק בתקופת הפרישה אשר יאפשר להם קיום בכבוד ללא תלות כלכלית.
לצד הטבות המס, וכדי להבטיח שכספי החיסכון הפנסיוני יממשו את המטרה שלשמה נועדו, נקבעו מגבלות שונות בנוגע לתנאים ולאופן המשיכה של הכספים. כך למשל, לעניין משיכת כספי חיסכון פנסיוני, נקבע כי המשיכה תיעשה כקצבה חודשית שתשולם לחוסך עד פטירתו. ככל שצבר החוסך סכומים המקנים לו קצבה מעל לסכום הקצבה המזערי (כ-4,418 ש"ח), תהייה לו אפשרות הבחירה לבין קבלת הסכום העודף דרך קצבה חודשית או דרך משיכה חד-פעמית.

בתיקון 3 בוטלה קופת הגמל הישנה בה ניתן היה לחסוך ולמשוך כספים בסכום חד-פעמי. תיקון זה הביא להפחתה ניכרת בשיעור ההפקדות לקופות גמל  אשר החליפו וצמצם את חלופות החיסכון של הציבור. יש אף המאשימים את תיקון 3 בהפיכת שוק הדיור לאפיק השקעה חליפי לחיסכון בקופות הגמל.

במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני, ועידוד הציבור למשיכת כספים שייצברו בו כקצבה בתקופת הפרישה, הוחלט להקים מוצר חיסכון חדש שייקרא קופת גמל להשקעה. קופת גמל זו תאפשר לחסוך עד 70,000 שקלים בשנה שחוסך יכול למשוך אותם בכל עת, ללא הטבות מס בהפקדה, ומתן פטור ממס רווחי הון אם העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבה.

>>שימו לב, האלטרנטיבה המתוארת בהמשך צפויה להיסגר על ידי האוצר ולכן לא כדאי לקחת אותה בשיקולי ההחלטה האם לחסוך בקופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה שווה קצבה מוכרת

הקצבה המוכרת מקורה בכספים שבמועד ההפקדה לא קיבלנו עליהם הטבת מס ולכן במועד קבלת הקצבה, החל מגיל 60, הכספים יהיו פטורים ממס.

קופת הגמל להשקעה מעמידה בפני החוסך שתי חלופות, הראשונה חיסכון נזיל בקופת גמל אותו ניתן למשוך בכל שלב. חיסכון זה יהיה חייב במס רווחי הון בדומה למוצרי השקעה אחרים. האפשרות השנייה והמעניינת יותר היא חיסכון הכספים עד לגיל הפרישה ואז בחירה בין קבלת הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס כקצבה מוכרת, או היוון הכספים בקופה בהתאם לכללי היוון קצבה מוכרת.

כיצד מהוונים קצבה מוכרת?

ניתן להוון כספי קצבה מוכרת החל מגיל 60. היוון כספי הקצבה יהיו חייבים במס של 15% על הרווח הנומינאלי. ניתן להוון גם כספי קצבה מוכרת בפטור ממס, כלומר משיכת כספי קופת הגמל להשקעה ללא מס רווחי הון. וזאת בתנאי שלא נצלנו את יתרת ההון הפטורה על הקצבה המזכה.

כזכור קצבת הזקנה פטורה ממס עד לתקרה של 8,380 שקלים כפול אחוז הפטור. בשנת 2016  עדכן אחוז הפטור והוא עומד על 49 אחוזים, שיעור זה יעלה בהדרגה עד ל- 67% בשנת 2025. באפשרותך לנצל את מלא הפטור על קצבת הזקנה לצורך משיכה חד פעמית של יתרת ההון הפטורה.

יתרת ההון הפטורה– סך הסכום עליו ניתן לקבל פטור ממס. מחושב בשנת 2016 על ידי הכפלת הסכום 8,380 כפול המקדם 180 כפול אחוז הפטור ב-49%. השנה עומד הסכום על 739,116. שקלים, מסכום זה יש להפחית מענקים פטורים שנמשכו במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה. כאשר הם מוכפלים במקדם 1.35 וממודדים.

בשורה התחתונה, למי זה טוב?

 1. קופת הגמל להשקעה מהווה אלטרנטיבה לחיסכון לילדים בפוליסות החיסכון. חוסך בן 40 עם ילדים קטנים יוכל לחסוך במס רווחי הון במידה ויבחר לחסוך בקופת הגמל החדשה על פני הפוליסה הפיננסית.
 2. בנוסף, הקופה מהווה מוצר חיסכון פנסיוני שמשאיר עד לרגע האחרון את זכות הבחירה בידי החוסך. האם לקבל סכום הוני או להפוך את הכספים לכספי קצבה מוכרת הפטורה ממס.
קופת גמל להשקעה - אפיק החיסכון החדש שלך by
Product
קופת גמל להשקעה
Reviewed by

on 16 בפברואר 2018
Rating
Summary
קופת גמל להשקעה, מהווה אלטרנטיבה לחיסכון בבנק או בפוליסת חיסכון. הקופה מאפשרת את משיכת הכספים בכל שלב ללא קנס או משיכת הכספים בגיל פרישה כקצבה חודשית.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

159 comments

 1. שלום נדב
  בזמנו כתבת שעובד יכול להפריש לקרן השתלמות יותר מ 2.5% ובכך להפוך את קרן ההשתלמות לחסכון כאשר כל הפקדה מעל 1571.20 תמוסה במס רווחי הון.
  שאלתי היא במידה ויש על החלק הכספי שכן ממוסה במס (כל שקל מעל 1572) הפסדי הון האם נוצר סוג של מגן מס כמו שנוצר בתיק השקעות בבנק/בבית השקעות ?
  עוד שאלה קטנה, האם באמת יש הבדל בין להשקיע סכומים מעל 1571 ש"ח בחודש בקרן ההשתלמות או להעדיף בעצמי לקנות קרן נאמנות ולהשקיע דרכה ?

  • ערב טוב אבי,

   אתה בטח מתכוון למאמר הזה,

   https://pensuni.com/?p=2540

   כל הפקדה מעבר ל- 2.5% מהשכר תהייה חייבת במס רווח הון גם אם סכום זה יהיה נמוך מהסכום אותו ציינת. מס רווח הון יחושב במועד המשיכה, כלומר במידה ויהיו הפסדים בקופה במהלך השנים החישוב יעשה רק בסוף.

   האם כדאי להשקיע בקרן השתלמות או בקרן נאמנות? תלוי במספר גורמים, עלות קרן ההשתלמות אותה בחרת לעומת דמי הניהול בקרן ההשתלמות ובנוסף הסבלנות שלך כחוסך, חיסכון בקרן השתלמות נעשה דרך השכר, אני רואה בזה סוג של יתרון מכיוון ואנו לא רואים את הסכום יורד מחשבון הבנק שלנו או מכרטיס האשראי אנחנו לא מתייחסים אליו כהפסד. מדובר ביתרון פסיכולוגי אך הוא לא משפיע על כל החוסכים.

   • 1. כלומר אם הבנתי נכון, הקרנות השתלמות יודעות במעמד המשיכה לבצע קיזוזי מס במידה ובשנים מסויימות יש הפסדי הון ?
    2. האם בדו"ח שאקבל מהקופה יהיו מצויין מהו הסכום בגינו אשלם מס או שהקרנות השתלמות לא מפרטות את זה ?
    3. בנושא אחר, קופת גמל שאני מפריש בגינה לפי סעיף 47 מהשכר (ההפרשות התחילו אחרי 2008) :
    3.1. האם הגיל הקובע הוא 60 או 67 ?
    3.2 אם יש לי קרן פנסיה וסכום הפנסיה המשוער גבוה מ 4,500 בחודש האם אוכל לקבל את קופת הגמל כהוני והאם זה יהיה פטור ממס ?
    3.3 האם ניתן לנייד קופה זו לקופת הגמל החדשה שפתח האוצר ?

    • בוקר טוב,

     1. כן
     2. כן, תהייה הפרדה בין הסכום שחייב במס רווחי הון במועד המשיכה לבין הסכום הפטור.
     3.1 ניתן לקבל קצבה החל מגיל 60. הפטור ממס על הקצבה אפשרי מגיל 67
     3.2 יתכן וחלק מהסכום יהיה פטור ממס בהתאם ליתרת ההון הפטורה אותה אתה מנצל ומענקי פיצויים אותם משכת במהלך השנים.
     3.3 לא קופת גמל להשקעה מתייחסת לכספים עליהם לא נתנה הטבת מס במעמד ההפקדה

 2. היי,
  תוכל להסביר את עניין כדאיות החיסכון בקוםת גמל להשקעה לילדים
  מדוע אדם בן 40 עם ילדים קטנים יחסוך כך במס רווחי הון? הנקודה הזאת לא הייתה לי ברורה.
  תודה

  • בוקר טוב מיכל,

   מכיוון והחל מגיל 60 ניתן למשוך את הכספים במס של 15% וזאת במקום מס רווחי הון של 25% יתכן ויהיה יתרון בחיסכון בקופה מסוג זה.

 3. אז מה יהיו כספים מלפני 2008 אחרי 2008 וגם קופת גמל חדשה?
  זה רק לכספים חדשים
  לא יותר כדאי לחזור לשיטה הישנה?

 4. ענית לי בפייסבוק
  אני מעדיף את ההתכתבות באתר
  למעשה ענית שזה מיועד רק לכספים חדשים
  האם צריך לפתוח קופת גמל חדשה?
  האם זה יהיה מסלול בכל קופות הגמל או רק בחברות מסויימות?
  אם אין הטבות מס במסלול הזה אז עדיף לחסוך כבר מתחילת השנה ולא לחכות לסוף שנה

 5. בקרן השתלמות הפקדה של העובד מעבר ל 2.5% מהשכר ועד לתקרה המותרת ( 1572 לחודש ? ) , האם הפקדה זו תהנה מאיזשהו הטבת מס בזמן ההפקדה דרך תלוש השכר ? ( זיכוי ? ניכוי ? ) .
  הבנתי שהפקדה מעבר ל 2.5% עד לתקרה תהיה חייבת במס רווחי הון בזמן המשיכה אבל מה קורה בזמן ההפקדה מבחינת הטבות מס לגביי ההפקדה העודפת מעל 2.5 % ?

  תודה.

 6. האם אפשר כבר היום להתחיל להפקיד לקופה כזו או שהתיקון עוד לא ניכנס לתוקף?

 7. נראה כי רשות המיסים רואה במשיה חדפעמית לא כהוון קיצבה עם מס נומינלי בשעור 15%כי אם
  דומה לח-ו חדש כהגדרתו בסעיף 23 לחוק הגמל,דהיינו משיכה הונית תחויב במסשיעור 25% על הרווח הריאלי
  ולא כקיצבה מוכרת 15% על הרווח הנומינלי.

 8. תגובתי לא פורסמה למרות שהיא עושה סדר במסוי קופת גמל להשקעה וסותרת את הניכתב על ידך.
  לא ראיתי באף אחת מהתגובות התיחסות לנושא.נכתב שכבר היתה תגובה דומה אך לא ראיתי בתגובות.

  • ערב טוב דני,

   עברתי שוב על התזכיר, לא ראיתי התייחסות לעניין המיסוי. ההשוואה היחידה לכספים בחשבון חדש היא בנושא עיקולים.
   להבנתי משיכה לפני גיל פרישה תהייה חייבת במס רווחי הון, משיכה לאחר גיל פרישה תחשב כהיוון קצבה מוכרת.
   כפי שאני רואה את זה, הפקדה במעמד עצמאי של כספים שלא ניתנה עליהם הטבת מס שווה קצבה מוכרת ולכן ניתן להוון אותם במס של 15%.
   אבל בוא נחכה לאישור אולי ימציאו מודל מיסוי חדש.

   • נדב האם ביררת את נושא המסוי על קופת גמל להשקעה משיכה לאחר גיל 60 תחויב במס בשיעור 255 ולא 15% למרות שזה הוון קיצבה מוכרת

    • נדב
     ביררתי שוב מול רשות המיסים,משיכה חד פעמית מקופפת גמל להשקעה תחויב במס בשעור 25 % על הרווח הריאלי,בכל גיל גם לאחר גיחל 60 .אין מדובר בהוון קיצבה בדומה לתיקון 120 ואין דרישה לקיצבה מזערית

     • להבנתי תהיינה שתי אפשרויות משיכה לאחר גיל 60, אחת כזאת ואחת כזאת.

      • צפריר זנזורי

       שלום נדב / דני

       מבחינת פקודת מס הכנסה, כספי קופת גמל להשקעה מוגדרים כקצבה מוכרת. בנוסף, נכון להיום, האפשרות לעשות היוון קצבה מוכרת על כספים אלה ולמשוך אותם ב- 15% מס נומינלי לא נשללה בחוק.
       עם זאת, מהתייעצויות ומידע מגורמים שונים, לרבות אגף שוק ההון, עולה כי כוונת "המשורר" לא הייתה ביצוע של היוון קצבה מוכרת על כספים אלה ומשיכתם ב- 15% מס נומינאלי.
       לפיכך, לדעתי, עלינו לפעול באחריות ולא להציג אפשרות זו ללקוחות מכיוון שככל הנראה אפשרות זו "תיסגר" בהמשך

       שבת שלום

 9. נדב,
  האם יתאפשר ניהול עצמי של הכספים בקופת הגמל (בסגנון IRA)?

  • זה לא מוגדר בתזכיר החוק, אבל היום כל נושא ה IRA נמצא בדיון מחדש (ומדובר בהפקדות במעמד עצמאי) אז יתכן וזה יהיה אפשרי.

   • היי נדב –
    האם יש הבדל מהותי בין חיסכון בקופה החדשה לפעילות תחת תיקון 190 ?
    מה המועד המשוער לתחילת פעילות בקרן החדשה ?
    תודה

 10. הי,

  ציינת שהמשיכה ההונית בגיל 60 תיהיה חייבת במס 15% נומינלי.
  מכיוון שזה לא מס ריאלי, כמו שאר המיסים בשוק ההון
  [להבדיל ממיסים של פיקדונות שיקליים] – יש לתת לך את הדעת…
  יכול להיות מצב שגם ה 15% נומינלי יהיה יותר מ 25% ריאלי.

  • במשיכה הונית, לאו דווקא שצורת המיסוי המוצעת טובה יותר לחוסך.
   ניקח לדוגמא אדם בן 40 שמפקיד 100,000.
   אם האינפלציה ב20 השני0 (עד גיל 60) תהיה בממוצע 2% (אמצע היעד) והתשואה השנתית הנומינלית שלו תהיה 7% – יהיו בידיו 386,968 ש"ח.
   הרווח הנומינלי שלו הוא 286,968 ש"ח והרווח הריאלי שלו הוא 160,419 ש"ח.
   לפי 25% על הרווח הריאלי, הוא ישלם 40,105 ולפי 15% על הנומינלי הוא ישלם 43,045 ש"ח.
   כלומר שיטת החישוב המוצעת תגרום לו להפסד של 2,941 ש"ח

   התועלת העיקרית אם כן היא באפקט דחיית המס שמאפשר ליצור רווח גם על המיסים שנדחו.

   • ערב טוב איתן,
    משיחות שהיו לי, עולה הטענה כי יתכן ולאחר גיל 60 הלקוח יוכל לבחור במסלול המשיכה. האם לבצע משיכה החייבת במס של 25% או לבצע היוון של קצבה מוכרת.

    אני מציע שנמתין עד לפרסום התקנות בנושא, אני מבטיח לעדכן את הפוסט בהתאם לתקנות הסופיות.

    חשוב לציין כי גם לטענות שעלו בתקשורת לגבי מגבלת ההשקעה של 100,000 שקלים אין מקום בתזכיר החוק שאושר בממשלה.

 11. שלום נדב
  הגעתי אל האתר שלך בעקבות פוסט אצל הסולידית על קופת הגמל החדשה.רוצה לשאול.מבירורים קודמים שעשיתי לפני כשנה בדבר אפשרות השקעה במסלול פוליסת חיסכון בחברות הביטוח ,נאמר לי כי הרווחים שם ממוסים ב-15% מס הכנסה,כמו פיקדונות בבנק.
  אם איני טועה אתה מציין בפוסט זה כי המיסוי במסלול פוליסת חיסכון עומד על 25% מס הכנסה.
  ביררתי את האפשרות עבור אמי בת ה-81.האם בגלל גילה היא אמורה לשלם מס מופחת במסלול חיסכון לפנסיה בחברות הביטוח,או שהמיסוי הוא לכל אדם או שנמסר לי מידע לא נכון בדבר 15% בלבד.
  אודה לך אם תמצא את הזמן להבהיר עבורי נקודה זו.
  בתודה וברכה אריק שכטמן.

 12. תודה נדב על התשובה המהירה.

 13. שאלה שמנקרת במוחי בקשר לקופת גמל להשקעה: אם בוחרים למשוך את הכסף כקצבה:
  1. מה קורה אם מאריכים ימים ?
  2. מה קורה אם נפטרים בטרם עת ? מה יהיה לגבי יתרת הכספים בקרן?
  ולפי איזה מקדם תשולם הקצבה ?

  • בוקר טוב,

   בכל הנוגע לקופת הגמל להשקעה רב הנסתר על הגלוי, רק אתמול החליטו לקבוע את הסכום המירבי אותו יהיה ניתן להפקיד לקופה. נמתין לאישורי החקיקה בכנסת ואז נחדד את כל הכתוב במאמר.
   לעניין השאלות שציינת, נראה לי שהן יותר מתייחסות לתיקון 13 וקופות הגמל ופחות לקופת הגמל להשקעה, מצב קישור למידע נוסף

   https://pensuni.com/?p=2833

 14. שלום נדב
  בחלוף מס' חודשים, האם יש פרטים חדשים לגבי קופ"ג להשקעה ?
  (מתי תכנס לתוקף ? אפשרות ל IRA לשכירים ועוד..)
  תוד וסופש נעים

 15. תודה

 16. האם יש חדש? האם יש תאריך יעד להפעלת הקופה?

 17. שלום נדב,
  יש בלבול גמור בנוגע לנושא הקלות המס ואשמח אם תוכל להבהיר אותן.
  1. האם ניתן למשוך את כל הכספים החל מגיל 60 ולשלם רק 15% מס רווחי הון נומינלי ללא קשר לקצבה?
  2. מהן ההטבות אם מושכים קצבה ומאיזה גיל ההטבות האלה בתוקף (60, גיל פרישה)?
  מהן ההטבות מגיל 60 ומהן ההטבות מגיל פרישה?
  תודה!

  • שלום איציק,

   התייחסתי לנושא אפשרויות המשיכה כאן https://pensuni.com/?p=3367
   במקור הייתה הצעה לאפשר משיכה מקופת הגמל להשקעה מעבר לגיל 60 בכפוף לקבלת קצבה מזערית במס של 15%. ככל הנראה האוצר יחסום בעתיד אפשרות זו

 18. שלום

  מאמר מעניין ומחכים מאד.

  אני לא מוצא באף אתר התייחסות ל

  1) אופן חישוב הקצבה (מקדמים וכו')

  2) האם יש שטיקים כמו בפנסיה (ערבות הדדית/תשואה דמוגרפית/…)

  • ערב טוב רמי,

   כתבתי כאן למעלה, החל מגיל 60 לצורך קבלת הקצבה צריך להעביר את הכספים למוצר משלם קצבה. לא ניתן לקבל קצבה מקופת גמל להשקעה. תשלום הקצבה יהיה בהתאם למוצר אליו בחרת להעביר את הכספים, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח ובעתיד קופת גמל לחיסכון.

   • שלום נדב
    בדקתי אופציה לקבלת קצבה בקופה משלמת
    זה יקר לטעמי
    הרי קופת גמל להשקעה באה שרובד שני או שלישי לפנסיה
    לכן למקום את התקורה של הקופה המשלמת שהיא בהחלט גבוהה
    אני מעדיף למשוך את הכסף בהוראת קבע למשיכה והיתרה תמשיך לשאת תשואה
    משיכה כזאת עד תקרה מסויימת זכאית לפטור ממס או מס מינימאלי
    שארית הכסף תלך ליורשים זה פשוט אינו כרוך בהחלטות קשות

    כמו כן לא פורסם מה הם תנאי ההורשה של קופת גמל להשקעה

    האם כמו קופת גמל רגילה?

    תודה על האתר החשוב שאתה מפעיל

    • בוקר טוב,

     משיכה כזאת זהה למשיכה רגילה. הכספים יהיו חייב במס רווח הון בשיעור של 25%

     לא ראיתי פרסומים חדשים לגבי מעמד המוטבים נראה לי שזה יהיה כמו בקופת הגמל הקיימת

 19. תודה על האינפורמציה.
  אני בחור צעיר (39)
  רציתי לשאול – מה אתה אומר על משיכת כספי פיצויים לשם השקעה בקופות הגמל החדשות?
  המחשבה היא לבצע משיכה מביטוח מנהלים (עם מקדם קצבה מובטח) בהם דמי הניהול יחסית גבוהים. והמחשבה היתה להשקיע אותם בקופת גמל להשקעה, מנייתית מדדית (נניח באינטרגמל).

  היתרונות – גמישות ושליטה גדולה יותר באסטרטגיית ההשקעה ( יכול לבחור 100% מנייתי/מדדיי) – סיכון ארוך טווח גבוה יותר אבל פוט' לתשואה גבוה יותר, כמו גם נזילות גבוהה יותר באם אהיה מעוניין למשוך משיכה חד פעמית ולשלם מס רווח הון.
  על פניו אם בוחר למשוך כקצבה יש לי פטור ממס בדיוק כמו השארה של כספי הפיצויים בביטוח.
  החסרון – האם עצם המשיכה תפגע בגובה הפטור ממס לקצבה מזכה. (עד כמה זה משמעותי בכלל ביחס נניח לפוט' הגידול בתשואה בביצוע מהלך כזה?)

  ממש אשמח לחוות דעתך המלצות ו/או הסתייגויות מביצוע מהלך כזה. תודה מראש!

  • אז למה למשוך את כספי הפיצויים? תנייד את הפיצויים לקופת גמל (רגילה) ותעביר אותם בין מסלולי השקעה.

   • תודה על התשובה המהירה!
    אז רק כדי שאבין יותר טוב את תשובתך.
    אם אני מנייד כספי פיצויים לקופת גמל זה לא יפגע בגובה פטור המס מקצבה? (כלומר לא יחשב משיכה של כספי הפיצויים?)
    בנוסף האם אין אפשרות לנייד לקופת גמל להשקעה? (כלומר אפשר לנייד רק לקופת גמל רגילה?)
    זה אכן מספק לי יותר גמישות בבחירת אסטרטגיית ההשקעה, אבל במקרה של קופת גמל רגילה אני לא מאבד את יתרון הנזילות? כלומר היכולת למשוך את הכסף לפני גיל 60 ו/או במשיכה הונית (לא קצבתית?)

   • תודה נדב על התשובה המהירה!
    אז רק כדי שאבין יותר טוב את תשובתך.
    אם אני מנייד כספי פיצויים לקופת גמל זה לא יפגע בגובה פטור המס מקצבה? (כלומר לא יחשב משיכה של כספי הפיצויים?)
    בנוסף האם אין אפשרות לנייד לקופת גמל להשקעה? (כלומר אפשר לנייד רק לקופת גמל רגילה?)
    זה אכן מספק לי יותר גמישות בבחירת אסטרטגיית ההשקעה, אבל במקרה של קופת גמל רגילה אני לא מאבד את יתרון הנזילות? כלומר היכולת למשוך את הכסף לפני גיל 60 ו/או במשיכה הונית (לא קצבתית?)

    • ניוד אינו פוגע בפטור ממס, לא ניתן לנייד כספי פיצויים (שלא בוצעה עליהם התחשבנות) לקופת גמל להשקעה.
     זה לא פוגע במעמד הכספים בקופה, לצורך משיכה קצבתית בעתיד של הכספים תצטרך להעביר אותם לקופה משלמת.

 20. שלום נדב,
  אדם מעל גיל 60 או אף פנסיונר אחרי גיל פרישה שמקבל קצבת פנסיה, מעוניין לחסוך כסף בקופת גמל להשקעה. האם ניתן לחסוך לאורך שנים, נאמר עד גיל 70 ולדחות את תחילת מועד הקצבה לגיל זה ואז לבצע משיכה ע"י היוון?

  • רפאל שלום,

   בניגוד למה שהתפרסם בעבר, באוצר יאפשרו משיכת כספים מקופת גמל להשקעה בשתי דרכים. משיכה החייבת במס רווחי הון של 25% או העברת הכספים למוצר פנסיוני אחר לצורך קבלת קצבה פטורה ממס.
   האפשרות של קבלת קצבה לא תתאפשר.

   במידה ומדובר בפנסיונר שמקבל קצבה העולה על הקצבה המזערית יתכן וכדאי לו לשקול הפקדות במסגרת תיקון 190. עוד על ההבדלים בין שני המוצרים https://pensuni.com/?p=3460

 21. הי,
  יש לי 2 שאלות על קופות גמל להשקעה:

  1. האם יהיה ניתן אחרי גיל 60 למשוך חלק מהכסף כסכום חד פעמי (ולהנות מהטבת המס של 15%) ואת היתרה לקבל כקצבה. לדוגמא, נניח שבקופת הגמל בגיל 60 יש לי 100 אלף שח, אז למשל 30 אלף אני רוצה לקבל כסכום חד פעמי (עם הטבת מס של 15%) ואת היתר – 70 אלף – אני רוצה לקבל כקצבה. האם אפשרי?

  2. בנוגע לקבצה, האם יהיה ניתן לצרף את הכספים לביטוח מנהלים שברשותי אשר נרכש לפני 2013 ובו מקדם קבוע מובטח? אני כמובן רוצה להשתמש במקדם הקבוע המובטח על הכספים שבקופת הגמל להשקעה.

  תודה,

  • שלום נדב,

   על השאלה הראשונה עניתי מעל.

   1. בניגוד למה שהתפרסם בעבר, באוצר יאפשרו משיכת כספים מקופת גמל להשקעה בשתי דרכים. משיכה החייבת במס רווחי הון של 25% או העברת הכספים למוצר פנסיוני אחר לצורך קבלת קצבה פטורה ממס. האפשרות של היוון קצבה לא תתאפשר.

   2. בכפוף לתנאי הפוליסה. סביר להניח שפוליסות בעלות מקדם מובטח אטרקטיבי לא יאפשרו זאת.

   • הי,

    1. אז אם אני מבין אותך נכון, הייתרון היחיד מבחינת מיסוי שנשאר לקופת הגמל להשקעה (ביחס לאפיקי השקעה אחרים) הוא האפשרות לקבלת הכסף כקצבה בגיל 60 עם פטור מלא ממס. נכון?
    כלומר אם אני בוחר למשוך את הכסף כסכום חד פעמי (אחרי גיל 60) עדיין אשלם מס של 25%?

    2. האם תהיה באפשרותי לבחור באיזה גיל (כמובן ש 60 ומעלה) אני רוצה להתחיל לקבל את הקצבה? למשל בגיל 65 ולא בגיל 60?

    תודה

    • בוקר טוב,

     1. נכון, האפשרות להחליט האם לקבל קצבה בעתיד או למשוך את הכסף במס רווחי הון. יתרון נוסף של קופת הגמל להשקעה על פני פוליסות החיסכון הוא האפשרות לנייד קופות גמל להשקעה מחברה לחברה מבלי שהדבר יחשב כאירוע מס.

     2. בהחלט, חשוב לזכור כי עליך להעביר את הכספים לקופה משלמת לקצבה לצורך קבלת הקצבה החודשית.

     • הי נדב,

      במידה ואין לי קצבה מזערית מינימאלית לפנסיה, אני מעל גיל 60 ואני בוחר להשקיע כסף בקופת גמל להשקעה:

      1. האם למרות שאין לי קצבה מזערית מינימאלית לפנסיה, עדיין יחול עליי תשלום מס רווח הון של 25% או מס מופחת?

      2. להבנתי מאתר "פרישה", יש חוק שמדבר על תשלום מס מופחת מעל גיל 60 בכל מקרה שההכנסות השנתיות הן מתחת ל171,840.
      (http://www.prisha.co.il/article/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A1-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%92%D7%99%D7%9C-60/)

      החוק אומר שבהתאם להכנסה הנמוכה מ171,840- בכל מקרה יחול בפועל מס רווח הון בשיעור נמוך מ-25% (בהתאם למדרגות ההכנסה המס ינוע בין 10%-20% בפועל).

      האם החוק יהיה תקף גם במקרה שאחליט להשקעה בקופת גמל להשקעה?

      3. במידה ואחליט להפוך את הכספים לקצבה, האם ידוע לך לפי איזה מקדם זה יעבוד? (ואם לא בדיוק, אז בגדול..?)

      מודה לך מאוד.

      שי

      • עברתי על תקנות מס הכנסה ועברתי על הקישור ששמת באתר פרישה.

       שים לב שאחרי שהוא מצטט את התקנות הוא כותב : שווה לבדוק אם מגיע לך החזר מס

       ללא הפניה לתקנה הרלוונטית. כך שלא הייתי לוקח את זה בחשבון בשיקולי ההשקעה שלי.

       אני מכיר את תקנה 125ד שמאפשרת למי שהיה בן 55 בשנת 2003 לפטור ממס על ריבית מתכנית חיסכון.

       לגבי הפיכת הכספים לקצבה חודשית, עליך להעביר את הכספים למוצר משלם קצבה כמו קרן פנסיה או פוליסת ביטוח. הקצבה תשולם בהתאם לתנאים הנהוגים באותו מוצר ולמקדם הקיים בו.

       • לגביי המיסוי, אני מצטט:
        "מה דינו של רווח הון ? נפנה לסעיף 89 (א) (דין תמורה ודין ריווח הון) לפקודת מס הכנסה: "דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף 2 ודין ריווח הון כדין הכנסה חייבת, והכל בשינויים המחוייבים לפי הענין ובאין פירוש אחר מפורש או משתמע מהוראות חלק זה או חלק ה1".

        לפי הבנתי מהנקרא, המשמעות היא שעבור כל מי שההכנסות החייבות במס הנוספות אינן מגיעות לסך של 171,840 ₪ בשנה דין מס רווח הון = דין הכנסה חייבת.

        נכון שצריך לבקש החזר מס, אבל עקרונית לפי הדוגמא המעשית שהוא נותן שם אני מעריך שאשלם חצי או אפילו פחות מ-25% (במידה ומס הכנסה יאשרו החזר מס, מה שעל פניו נראה שכן).

        אשמח אם תוכל לעזור בפתרון בעיה מופשטת (ולא לייעץ, לא בעיה אמיתית שלי).

        אם יש לאדם סכום של 350K שכרגע מושקע בבנק.

        והוא מתלבט בין מספר אלטרנטיבות:
        1. להשאיר אותו בבנק, ולשלם מס רווח הון של 25% או פחות (אם הוא עומד בהגבלות הרלוונטיות, ומס הכנסה יאשרו לו החזר).
        2. תיקון 190 – לא רלוונטי עבורו כי אין לו קצבה מינמאלית.
        3. קופת גמל להשקעה –
        מבחינת מיסוי – אין יתרון להבנתי.

        מבחינת קצבה – אני גם לא בטוח: קח 350K, תחלק אותם לתשלום חודשי של 1.5K וזה יספיק ל-20 שנה.

        בוא נניח שאותו אדם ירצה להמיר לקצבה בגיל 70. רק אז יקבעו לו מקדם על פי גילו שבטח ובטח לא יספיק ל-20 שנה כי גם חברות ההשקעה/הביטוח צריכים להרוויח משהו מזה.

        אם הבנתי נכון,
        -יתרון מיסויי אין
        -יתרון קצבתי – אין

        במקרה הזה איזה יתרון יחסי יש בלהפקיד את הסכום בקופת גמל להשקעה?

        איזו אופציה היא עדיפה לאותו האדם ומדוע?
        שוב מדגיש שלא מדובר בי אלא בדוגמא מופשטת ולצורך הדיון בלבד ואתה לא מייעץ לי.
        (אם יש לך פתרון אחר אשמח לשמוע)

        • המקדם היום לאדם יליד 1990 שיפרוש בגיל 70 עומד על 185 בהנחה שאותו אדם נשוי, במידה והוא רווק המקדם יהיה טוב יותר בהרבה. במידה והאדם כבר היום בן 70 המקדם יהיה 175 לאדם נשוי. אבל זאת לא השאלה. מה מטרת הכסף, מה הצרכים שלו. האם הוא צריך ביטחון בהכנסה קבועה? קצבה היא בהחלט פתרון מצויין. אם הוא צריך לשמור סכום כסף ליום סגריר קופת גמל להשקעה היא עוד אלטרנטיבה לצד אחרות שקיימות היום.

       • ועוד שאלה,

        במידה ואבחר להפקיד את הכסף לפנסיה/פוליסת ביטוח/קופת גמל להשקעה במטרה לייצר הכנסה נוספת כקצבה,

        1. האם בתור שכיר אני יכול לעשות זאת? איך?
        2. אם מסוכם שאקבל קצבה X ל-20 שנה אבל אחרי 10 שנים אני הולך לעולמי. האם יתרת הסכום עוברת בירושה לילדיי?

        שוב, המון תודה.
        שי

        • 1. האם אנחנו מדברים על הפקדה של 350 אלף? לקופת גמל להשקעה אפשר להפקיד 70 אלף שקלים מידי שנה. למוצרים אחרים יש מגבלות אחרות. ניתן לבצע את ההפקדה גם אם אתה שכיר היום.
         2. במועד הפרישה עליך לבחור במסלול פרישה הכולל תקופת הבטחה. במקרה זה, גם במידה ותמות ואין לך בת זוג הכספים יעברו לילדיך. אפשר לקרוא על כך כאן, הפחד מחיים קצרים בקרב החוסכים https://pensuni.com/?p=3248

 22. נדב שלום,

  רציתי לשאול אם אני רוצה לפתוח קופת גמל להשקעה, האם אני צריכה לפנות לכל אחד מחברות הביטוח שרשמת לעיל, ולהגיד שאני רוצה לפתוח קופ"ג להשקעה במסלול זה וזה, ולשאת איתם כמה דמי ניהול? איך היית מציע לי לעשות זאת? האם יש לך טיפים לגבי קבלת דמי ניהול מוקטנים/זולים, וכמה זה דמי ניהול ריאליים נחשבים?

  שאלה שניה, אני מבינה שאפשר להפקיד עד 70,000 ש"ח בשנה, האם אפשר לפתוח שתי קופ"ג להשקעה? אם כן, באילו מסלולים אתה ממליץ (בהתחשב שיש לי עוד 6 שנים עד הפנסיה), האם כדאי לפתוח בשתי חברות ביטוח שונות, או עדיף באותה חברת ביטוח, אך לבחור 2 מסלולים שונים (במקצת).

  תודה.

  • שלום רותי,

   חוץ מניהול האתר אניעובד במנורה מבטחים כך שאני ימנע מעזרה בבחירת חברה המנהלת קופת גמל להשקעה. את יכולה לעשות סקר שוק בין החברות ולראות מי מציעה לך את דמי הניהול הטובים ביותר על ההפקדה. יש סקרים כאלה שאפשר למצוא ברשת, לדוגמא באתר של הסולידית.

   לגבי הסכום להפקדה, בעיקרון מותר לכל אדם להפקיד עד 70 אלף שקלים בשנה לקופת גמל, כך שאינך יכולה לפתוח קופות שונות בחברות שונות.
   האם את מתכננת לממש את הקופה כחלק מקצבה הזקנה או כחיסכון אחר לפרישה? צריך לקחת שיקולים אלו כאשר את בוחרת את מסלול ההשקעה שלך. מסלול ההשקעה יושפע גם מהחברה שבה תבחרי לנהל את קופת הגמל להשקעה ובהתאם למסלולים שהיא מציעה.

 23. תודה על תשובתך המהירה.
  מטרת ההשקעה/חיסכון היא להגדלת קצבת הפנסיה הצפויה.

  אז אם אני מבינה טוב, אוכל להפקיד רק 70,000 ש"ח בחברה ובמסלול שאבחר, ואם יש לי סכום נוסף, אוכל להפקיד לאותה קופה רק בשנה הבאה, או למצוא אפיק השקעה אחר. האם נכון?

  תודה.

  • נכון בהחלט

   במידה ואת מעוניינת מראש שהכסף ישמש אותך לקצבה למה לא להפקיד מראש למוצר אחר? קופת גמל רגילה או פוליסת ביטוח

   • כי לפי הבנתי יש כאן הטבת מס, וזה המוצר הטוב יותר לאחר קרן השתלמות. האם לא כן?

    • בוקר טוב, אין הטבת מס על ההפקדה לקופת גמל להשקעה. היתרון של המוצר הוא שאפשר למשוך את הכספים בכל שלב. במידה והכוונה שלך היא לקבל קצבה מהכספים, אפשר מראש לבצע את ההפקדה למוצר שמשלם קצבה.

 24. שלום נדב
  האם הקטע לעיל "כיצד מהוונים קצבה מוכרת?"
  עדיין בתוקף לגבי גמל להשקעה?

 25. הי נדב
  לפי מה תחושב גובה הקיצבה ? הרי לא נקבע כאן מקדם..

 26. נדב שלום

  תודה על כל המידע והתובנות.

  אני בן 47 ויש לי חסכונות פנסיונים שכיום מתורגמים לקצבה של כ8,000 אש"ח בביטוח מנהלים (שנת 99 מקדם 157) וכ-3000 ש"ח בקרן פנסיה.
  כמו כן ברשותי בביטוח המנהלים כספי פיצויים פטורים ברצף פיצויים בסכום של כ-70 אש"ח.

  משיקולי השקעה לטווח ארוך (משיכה כקצבה) – האם לאור הנתונים שלי משתלם להוציא את הכספים הפטורים ולהעבירם לקופות גמל להשקעה ?
  שאלות משנה שיעזרו לי להחליט:
  1. האם נכון שכל 10 אש"ח שאני מושך בפיצויים משפיעים על הפטור ממס על הקצבה בשיעור של 10,000/180= 55 ש"ח כל חודש ?
  2. האם חישוב המס על כספים שנצברו בקופ"ג להשקעה יהיה נפרד או זה יתווסף לקצבה שאני אמור לקבל מביטוח המנהלים/קרן פנסיה ?

  תודה
  אייל

  • שלום אייל,

   כפי שכתבת בעצמך משיכת הכספים היום תפגע בפטור העתידי שלך על הקצבה. במידה ותבצע התחשבנות מס על כספי הפיצויים הם יהפכו לפיצויים בחשבון חדש ודינם יהיה זהה לכספים שנמצאים בקופת גמל להשקעה כלומר, יהיה ניתן למשוך אותם בעתיד ככספי קצבה מוכרת הפטורה ממס.

 27. שלום, אם אני רוצה למשוך את הכספים מקופת גמל להשקעה כקצבה חודשית אז מה יהיה המקדם? איך ממירים סכום בקופת גמל להשקעה לפנסיה חודשית? האם לוקחים את הכסף ומעבירים לקרן הפנסיה שלי ואז לוקחים את כל הסכום שצברתי בקרן הפנסיה ומחלקים במקדם של קרן הפנסיה? האם לוקחים את כל הסכום מוסיפים לביטוח מנהלים שלי ומחלקים את כל הסכום במקדם של ביטוח המנהלים? לפי מה שנשמע לי אז עדיף לי להשקיע כמה שיותר בקופת גמל להשקעה שכן בסוף אני יכל לבחור אם להשאיר את הכספים בקופת גמל להשקעה ולמשוך חד פעמית או להעביר אותם לקרן פנסיה ולמשוך משם כפנסיה כלומר כל האופציות פתוחות.

 28. צהריים טובים נדב,
  נהנה כתמיד מכתבותיך.
  עם זאת, שים לב שכרגע לא ניתן לנייד קופות אלו,
  כולל לקופה משלמת!!! היות ותקנות הניוד החדשות עדיין בגדר טיוטה ולא נכנסו לתוקף…
  (ותקן אותי אם אני טועה)

 29. שלום נדב,
  האם ניתן אחרי גיל 60 לנייד קופת גמל להשקעה לקופה משלמת ושם לבצע היוון קצבה מוכרת פטורה ממס ?

  • אני מוצא את הפתרון להעביר את הכסף לקופה משלמת כפתרון יקר
   מדוע אי אפשר למשוך מגמל להשקעה קצבה חודשית בהוראת קבע
   ולשלם על המשיכה מס מופחת
   ויתרת הכסף מתשיך לצבור רווחים
   מדוע זה חייב לעבור דרך חברת ביטוח שתמיד גוזרת קופון שמן
   היתרה שלא נמשכה תעמוד לרשות היורשים כמו כל קופת גמל?
   המעבר דרך חברות הביטוח יקר ולא יעיל

  • לא, האפשרות למשוך את כספי קופת הגמל להשקעה במס של 15% נסגרה רגע אחרי שעלתה. האפשרות היחידה היא למשוך את הכספים כקצבה חודשית (קצבה מוכרת) או משיכה במס רווחי הון של 25%.

   • נדב, לא הבנתי את תשובתך.
    האם אפשרי לנייד קופת גמל להשקעה לקופת גמל משלמת בחברת ביטוח ?
    אחרי הניוד לקופה משלמת – האם מותר לבצע היוון קצבה מוכרת, אחרי גיל 60 ?
    במידה ומותר – האם כללי תשלום המס הם לפי כללי היוון קצבה מוכרת ?
    אני לא מדבר על 15%, במקום 25%, אלא על ניוד ואז היוון בפטור, בהתאם לכללים מקובלים.
    תודה

    • לא, לא אפשרי ניוד קופת הגמל להשקעה והיוון הכספים לאחר מכן. זאת האפשרות שהייתה מפורטת ברחבה במאמר וציינתי שהיא לא אפשרית יותר.
     יהיה מעניין לראות איך ימנעו את זה בפועל לצורך החובה לנייד את הכספים לקרן פנסיה לצורך קבלת קצבה.

     • אז באם המטרה היא להפקיד לתכנית נזילה, אחרי גיל 60, ובזמן משיכה לבצע היוון קצבה מוכרת בפטור ממס, לאיזה תכנית להפקיד ? לחיסכון פרטי בחברת ביטוח ? המטרה היא מס אפס.

      • בוקר טוב יורי,
       אין תכנית שמבטיחה לך נזילות לפני גיל פרישה ואפשרות לבצע היוון לאחר גיל הפרישה. במידה ואתה מוכן לוותר על הנזילות לפני גיל פרישה אתה יכל לבחור להפקיד בהתאם לתיקון 190. כתבתי על הבדלים בין שני האפיקים בקישור הבא: https://pensuni.com/?p=3460

       • אני בגיל פרישה 67 ויש לי פנסיה מעל המינימום הנדרש. האם בתיקון 190 הכסף יהיה נזיל וגם ניתן להיוון קצבה מוכרת בפטור ממס ? תודה

        • בתיקון 190 הכספים נזילים או שניתן להוון אותם, במידה ולא ניצלת את כל יתרת ההון הפטורה שלך אפשר לבצע גם היוון פטור ממס. אפשר לקרוא עוד על האפשרות בקישור הבא https://pensuni.com/?p=2795 חשוב לציין שלא מדובר בהמלצה לבצע הפקדה לתיקון 190, עליך לבחון גם את החסרונות שבמהלך ולהתייעץ עם איש מקצוע שיבחן את כללי המיסוי שחלים עליך.

 30. אני רוצה לפתוח קופת גמל להשקעה יש לי 80,000 ש"ח ואני רוצה לעשות בנוסף להפקדה הו"ק חודשית לאותה קופה האם כדאי לפתוח את הקופה על שמי יחד עם הבת שלי ?(בשנה הבאה אוכל לעדכן שוב רק על שמי והבת תהיה המוטבת)
  אני מעוניינת שהקופה תהווה אלטרנטיבה נוספת לקרן הפנסיה שיש לי

  • בוקר טוב ענת,

   במידה ואת מתכננת להעביר את הכספים בעתיד לפנסיה שלך, לא תוכלי לפתוח את קופת הגמל להשקעה על שם הבת. את חייבת שהקופה תהייה על השם שלך.
   את יכולה השנה להפקיד רק 70,000 שקלים.

 31. מרדכי יעקובי

  היי נדב,
  1. כשביקשתי לנייד קופת גמל להשקעה , נאמר לי שאי אפשר לנייד קופות דמל להשקעה. זה קצת סותר את מה שאמרת לגבי ניוד.
  2. מתי אמורה להכנס קופת גמל לחסכון ומה יהיה מנגנון תשלום הקצבאות, הדעת נותנת שלמי שיש קצבה מינימלית הוא יוכל למשוך את זה כאנונה מבלי לרכוש ביטוח אריכות ימים. שאם לא כן , עדיף לנייד את הכספים לקרן פנסיה ולקבל קצבה. השאלה אם קרן הפנסיה יודעת לצבוע כספים אלו וכספים שמופרשים מהמשכורות שלא קבלתי עליהם הטבות מס לצורך פטור ממס?

  • בוקר טוב,

   1. קופת הגמל להשקעה נולדה לפני פחות משנה. לפעמים השוק רוצה להקדים את התקנות. כך שעדדין יש בעיה בניוד קופת גמל להשקעה.
   2 קופת גמל לחיסכון מותנית בביטוח אריכות ימים, עדיין אף אחת מהחברות לא הציגה מוצר כזה ולא ברור מתי והאם יוצג מוצר כזה. נגעתי בזה ובתיקון 13 קצת כאן https://pensuni.com/?p=2833
   3. קרן פנסיה יודעת לזהות כספים פטורים בהתאם לדיווח שקיבלה בניוד מקופת הגמל. היא תשלם את הכסף בפטור ממס בהתאם לאישור פקיד השומה ובקיצור חיים פשוטים לא יהיו

 32. קופת הגמל להשקעה הונאה אחת גדולה
  נושאים את שם הגמל לשווא
  אין אותם המסלולים למה?
  תשואה יותר נמוכה למה? כי זה מתחרה תוכניות לחיסכון של חברות הביטוח.
  דמי ניהול יותר גבוהים.
  אי אפשר להפוך לקצבה כי חברות הביטוח לא מוכרות קצבה כמו שנדב כתב
  המפקחת על הביטוח אינה מתערבת למרות פניות חוזרות ונשנות
  הבעיה שהציבור מצביע ברגלים הצבירה ממש מינימאלית ומי שנתקע צריך למשוך את בניכוי מס מלא
  ממש מרגיש מרומה

  למה כל הסיבוך ?
  לאפשר משיכה חודשית עד אלפיים שקל ללא מס מעל גיל פרישה

 33. יום טוב,
  דיברתי עכשיו עם אלטשולר שחם כדי לבדוק פתיחת קופת גמל להשקעה וכאשר הזכרתי שאני חושבת להעביר אליהם קופה שכבר פתחנו במקום אחר, היא אמרה שלא ניתן לנייד יותר קופות גמל להשקעה.
  ציטוט מדוייק : "אני מכירה את החוק, אבל בפועל לא ניתן לנייד"
  עוד מישהו שמע על זה? נתקל בבעיית ניוד?

 34. שלום נדב,

  האם אוכל בעת משיכה לפני גיל 60 של כספים מקופת גמל להשקעה, לקזז מס על רווחים מול הפסדי העבר ממסחר במניות בהנחה ואני מעביר משנה לשנה את ההפסדים ?

  תודה

  • שלום נדב,
   ברשותך אחדד את השאלה של פיש: אם יש לי הפסדי הון מועברים משנים קודמות – האם ניתן לקזז אותם מול רווחי הון במשיכה לפני גיל 60 מקופ"ג להשקעה?
   זאת אומרת האם מבחינת קיזוז ההפסדים: 25% מס רווחי הון במשיכה הונית מקופ"ג להשקעה זה כמו 25% מס רווחי הון במכירת קרנות נאמנות?
   ברור שלצורך הקיזוז יש להגיש דוח למס הכנסה (כי קרנות נאמנות כנראה בבנק וקופ"ג להשקעה כנראה בבית השקעות).
   תודה רבה!

 35. מה לגבי יורשים של קופת גמל להשקעה האם הם מקבלים את כל הכסף.?

  • בקופת גמל להשקעה המוטבים יהיו קודמים.
   במידה ולא מונו מוטבים אז יורשים לפי צו ירושה.
   וכן יוכלו לקבל את הכספים/תיקון 190.

  • במקרה מוות של החוסך (לפני העברת הכספים למוצר משלם קצבה) הכספים יועברו למוטבים

 36. מה החוקים לגבי קצבה? איך נקבע גובה הקצבה? האם היא לכל החיים? מה קורה עם כסף שנשאר במקרה מוות?
  בפרט, מה קורה אם רוצים למשוך כסף אחרי שכבר התקבל חלק כקצבה? למשל, נניח ששמתי 70,000 והקופה עשתה 10%. אז יש 77,000. נניח שהחלטתי לקבל כקצבה ונניח שהקצבה היא 7,000 לשנה. אחרי שנה החלטתי למשוך את יתרת הקופה. האם מאחר ויש בה 70,000 כעת, הדבר יחשב כאילו אין רווח או שה-7000 שנמשכו יחשבו כ6363 קרן והשאר רווח כלומר בקופה נשאר 6363 רווח שעליו אשלם מס?

  • ערב טוב איתי,
   לצורך קבלת הקצבה יש להעביר את הכספים מקופת הגמל להשקעה לקופה משלמת קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. במקרה זה הקצבה תשולם בהתאם לכללים הנהוגים במוצר ולא תוכל עוד למשוך את הכספים כסכום חד פעמי.

 37. שלום נדב,
  ברשותך אחדד את השאלה של פיש: אם יש לי הפסדי הון מועברים משנים קודמות – האם ניתן לקזז אותם מול רווחי הון במשיכה לפני גיל 60 מקופ"ג להשקעה?
  זאת אומרת האם מבחינת קיזוז ההפסדים: 25% מס רווחי הון במשיכה הונית מקופ"ג להשקעה זה כמו 25% מס רווחי הון במכירת קרנות נאמנות?
  ברור שלצורך הקיזוז יש להגיש דוח למס הכנסה (כי קרנות נאמנות כנראה בבנק וקופ"ג להשקעה כנראה בבית השקעות).
  תודה רבה!

 38. שלום נדב,
  ברשותך אחדד את השאלה של פיש: אם יש לי הפסדי הון מועברים משנים קודמות – האם ניתן לקזז אותם מול רווחי הון במשיכה לפני גיל 60 מקופ"ג להשקעה?
  זאת אומרת האם מבחינת קיזוז ההפסדים: 25% מס רווחי הון במשיכה הונית מקופ"ג להשקעה זה כמו 25% מס רווחי הון במכירת קרנות נאמנות?
  ברור שלצורך הקיזוז יש להגיש דוח למס הכנסה (כי קרנות נאמנות כנראה בבנק וקופ"ג להשקעה כנראה בבית השקעות).
  תודה רבה!

 39. "לצורך קבלת הקצבה יש להעביר את הכספים מקופת הגמל להשקעה לקופה משלמת קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. במקרה זה הקצבה תשולם בהתאם לכללים הנהוגים במוצר ".
  זה מה שענית לשואל קודם,ממי אני אקבל את הקיצבה ? מאחת מחברות הביטוח ? למשל לי יש ביטוח מנהלים ישן ששם מקדם קיצבה שונה,כיצד הכספים יאוחדו ? מה המקדם הקצבה היום ? ניתן יהיה למשוך חלק מהכספים הונית ולשלם מס,והיתרה בקיצבה ?
  תודה.

  • אתה לא יכל לאחד את הכספים לפוליסה ישנה שלך. אתה יכל להעביר את הכספים לקרן פנסיה או לפוליסת ביטוח מנהלים חדשה. מקדם הפרישה יהיה בערך 200 תלוי במסלול שתבחר (מה גיל בת הזוג, האם תרצה תקופת הבטחה וכד').
   באפשרותך להחליט לפני המעביר האם למשוך סכום חד פעמי מקופת הגמל להשקעה ואת היתרה להעביר לצורך קבלת קצבה.

 40. בניגוד למה שמופיע בכתבה (כמו גם בכל הכתבות האחרות בנושא), לא ניתן לנייד קופת גמל להשקעה.
  בבתי השקעות טוענים כי אין תקנות לניוד הקופות האלו, לא ברור לי באשמת מי.
  אם רוצים לעבור לבית השקעות אחר, חייבים למשוך את הכסף תוך תשלום מס ולפתוח קופה חדשה בחברה אחרת (ואם זה לא נעשה באותה שנה מפסידים גם את הוותק).

  הגיע הזמן שהאוצר יתעורר כי המשקיעים בקופות גמל להשקעה הפכו לבני ערובה של החברות המנהלות.

 41. שלום נדב,
  האם בעבור שנת המס של 2017, ניתן עדיין להעביר כספים(חודש ינואר 2018) לקופת גמל להשקעה?

 42. אהלן נדב.
  תודה על הכתבה.

  פתחתי היום קופ"ג להשקעה, להבנתי האופציה של קבלת הלוואה של עד 80% מהקופה בריבית של פריים מינוס חצי (בדומה לקרן השתלמות) עוד לא אפשרית בגלל חסמים של האוצר.
  כך נאמר לי ע"י אלטשולר, ילין ומיטב.

  מכיר את הסוגייה?

  • בוקר טוב,

   אני לא מכיר מגבלה כזאת של האוצר. למיטב ידיעתי במנורה מבטחים נותנים הלוואה מקופת גמל להשקעה

 43. נדב שלום,

  רק לעשות סדר כי נראה שהכתבה המקורית והתגובות לה נכתבו די מזמן:

  האם בעת משיכת קופת הגמל להשקעה כתשלום אחד לפני או אחרי גיל 60 משלמים 25% מס רווח הון ריאלי, כמו בקרנות נאמנות ?

  ומה קורה בעת משיכת קופת הגמל להשקעה כקצבה? האם הקצבה מתחילה להיות משולמת בגיל 60 או בגיל פרישה? אם כן, איך זה נעשה כי הרי קרן פנסיה או ביטוח מנהלים אליהם יש להעביר את כספי הגמל להשקעה משולמים רק מגיל פרישה? בנוסף, האם כל כספי החסכון מובטחים לחוסך ולשאריו או שכמו בפנסיה וביטוח מנהלים ייתכן מצב בו במקרה של פטירת החוסך לא תמשיך להיות משולמת הקצבה?

  • הי גבי,

   בכל משיכה של הכספים מקופת הגמל להשקעה שלא בדרך של קצבה חודשית הכספים יהיו חייבים במס רווח הון של 25%.

   החל מגיל 60 באפשרותך להתחיל לקבל קצבה מוכרת מהכספים. לצורך קבלת הקצבה עליך להעביר את הכספים לקופה משלמת לקצבה (כיום קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) הקצבה תשולם בהתאם לתנאי המוצר. כלומר יש באפשרותך לבחור מסלולים הכוללים תקופת הבטחה או מסלולים ללא תקופת הבטחה. לבחירה של תקופה שכזו יש השפעה על גובה הקצבה שתשולם.

   • אז בהנחה שאנו מתייחסים לקופת הגמל להשקעה כתכנית חסכון טהורה ולא כביטוח לשעת פרישה, אתה מבין שאין שום היגיון בלקבל את הכספים כקצבה?
    גם אם בחרתי במסלול עם תקופת הבטחה, עדיין בהעדר אריכות ימים לי או לבת זוגי חלק מהכסף שהפקדתי לקופת הגמל להשקעה (שמקורו כאמור בכספי חיסכון שישבו בפיקדון בבנק או בקרן נאמנות) לא יחזור אליי ויעבור למעשה ליתר העמיתים (בפנסיה) או לחברת הביטוח (בביטוח מנהלים). תודה

    • אלה שני פתרונות שונים, אם אתה מעונין בקופת הגמל להשקעה כמכשיר חיסכון לא צריכה לעניין אותך אפשרות לקבלת קצבה.

     במידה ובחרת לקבל קצבה ככל הנראה הערכת קודם לכן שמצב בריאותך יאפשר לך לקבל קצבאות לאורך התקופה הארוכה ביותר ולאחר מותך לבת הזוג אחריך.

 44. שלום לך
  אני בן 60 רוצה לחסוך כספים לפרישה.הפנסיה הצפויה לי מביטוח מנהלים,נמוכה.
  האם יש דרך טובה יותר ?
  תודה.

  • ערב טוב,

   חסרים עמון פרמטרים בשאלה שלך, לדוגמא:
   1. מה מקור הכספים שאתה רוצה לחסוך? האם מדובר בחיסכון שוטף או סכום חד פעמי שאתה רוצה להפקיד?
   2. איך אתה רוצה לקבל את הסכום בפרישה. כקצבה חודשית? כאנונה חודשית?
   3. מה המצב הבריאותי שלך, מה המצב המשפחתי?

   ואלה רק מספר שאלות. בקיצור ממליץ לך לגשת ליעוץ מתאים לקראת פרישה לגיבוש תכנית פעולה לשנים הקרובות.

 45. שלום,

  הפקדתי בתחילת השנה 70,000 ש"ח ואני כרגע צריך את הכסף (או חלק ממנו)
  במידה ואמשוך את הכסף עכשיו באמצע השנה, האם אוכל להפקיד שוב את הסכם שמשכתי לקראת סוף השנה?

 46. שלום לך,

  יש פרסומים באינטרנט שהתקרה לפקדה עודכנה ל 150,000 ש"ח לשנת 2018.
  האם נכון?

 47. נדב שלום,
  אני מעוניין לפתוח לבנותי קופות גמל להשקעה על שמן.
  אך אני מעוניין שהכסף ילך למטרות אותן אני רוצה לאשר כמו לימודים דירה ולא לבזבוזים שלהן.
  האם במידה והקופה על שמן הכסף שלהו לאחר גיל 18 והן זכאיות לעשות בו ככל שירצו – או שגם לי נשארת איזושהי שליטה על הכסף?

  תודה,
  רון

  • במידה וקופת הגמל להשקעה נפתחה על שמן לא תהייה לך בעתיד שליטה על הכסף ולא תוכל במידה ותרצה להפנות אותו בעתיד לצורך הגדלת קצבת הזקנה.

 48. האם בגמל להשקעה אפשר לקבל הלוואה כמו בקופת גמל רגילה?

  • תלוי בחברה,

   יש חברות שמאפשרות לקבל הלוואה מקופת גמל להשקעה כמו בהלוואה מקרן השתלמות נזילה (לדוג מנורה מבטחים).

 49. נדב שלום,
  קורא את מאמריך בשקיקה – יישר כוח!
  אני בן 45, מפקיד מדי שנה 70 אש"ח לקופ"ג להשקעה, ומתכוון בגיל 60 להעבירה לקרן פנסיה ולמשוך קצבה מוכרת. בנוסף יש לי פנסיה תקציבית מצה"ל, ואין לי קרן פנסיה היום:
  1. האם הקצבה המוכרת תהיה פטורה ממס הכנסה? (קראתי באחד מפרסומיך שקצבה לא פטורה ממס הכנסה במידה ויש עוד הכנסה).
  2. האם קרן הפנסיה תבקש תקופת אשכרה לפני שתחל לשלם לי קצבאות? (אני רוצה להתחיל לקבל מגיל 60, במידה שתהיינה פטורות כאמור ממס הכנסה)

  • תודה רבה יובל,

   1. הקצבה המוכרת פטורה ממס בעבור כל סכום ללא קשר להכנסות אחרות (כיום).
   2. ניתן להעביר את הכספים לקרן הפנסיה ולקבל קצבה באופן מיידי. שים לב שהעברת כספים לקרן פנסיה מקיפה מוגבלת בתקרה של כ- 48 אלף שקלים בעבור כל שנת הפקדה. כלומר, במידה ואתה מפקיד היום 70 אלף שקלים, בעתיד תצטרך למצוא פתרון לחלק מהכספים (אפשרות אחרת היא שבשנים בסמוך לפרישה, תפקיד סכומים נמוכים יותר)

   • תמיד לומדים עוד משהו.

    בשנים שלפני גיל 60, גם אם אפקיד לדוגמא 1 ש"ח לגמל להשקעה, ויהיה מספיק כסף בקופה, אוכל בגין שנה זו להעביר 48 אש"ח לקרן פנסיה?

    48 אש"ח כולל רווחים? כלומר, מי שחסך 20 שנה בקופ"ג להשקעה לא יוכל להעביר לקרן פנסיה יותר מ960 אש"ח?

 50. שלום נדב,

  יש לי מספר שאלות:

  1. במידה ואני פותח קופת גמל להשקעה באחד מבתי ההשקעות בישראל ובהנחה שאני לא פודה את הכספים:
  יש צורך בדיווח למס הכנסה?

  2. במידה ואני משקיע את הכספים עצמאית דרך ברוקר זר ובהנחה שאיני פודה את הכספים, עלי לדווח למס
  הכנסה?

  תודה מראש

 51. היי,

  רציתי לדעת האם ניתן לבפקיד 70,000 ש"ח לשתי קופות גמל שונות באותה שנה ?
  במידה והופקד – ישנה סנקציה מבחינת המדינה ?

  תודה

 52. שלום נדב,

  האם ההפקדה לקופת הגמל להשקעה עונה על ההגדרה של הפקדה לפנסיה לעצמאים ע"פ חוק ? או שיש צורך בהפקדה באמצעות כלי פיננסי אחר לצורך הענין, ואם כן לאיזה ?

  תודה

  • ערב טוב,

   לא. הפקדה לקופת גמל להשקעה לא מחליפה הפקדה למוצרי חיסכון פנסיוני כמו קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. אך היא יכולה להוות כלי משלים לחיסכון לעצמאי.
   ראה עוד בנושא כאן – איך לבנות תכנית פנסיה אפקטיבית לעצמאים https://pensuni.com/?p=4935

 53. היי נדב,
  האם קבלת קצבה מקופת גמל להשקעה פטורה ממס לכל קצבה שהיא? (גם 100 אלף לחודש לצורך העניין ?).
  האם הקצבה המתקבלת מקופת הגמל להשקעה פוגעת בפטור ממס החלקי הקיים בקרן פנסיה חדשה ?

  תודה,

  • הפקדה לקופת גמל להשקעה נחשבת כקצבה מוכרת וככזאת הקצבה ממנה תהייה פטורה ממס ואינה תלויה בפטור על הקצבה מקרן הפנסיה (קצבה מזכה). לצורך קבלת הקצבה צטרך בעתיד להעביר את הכספים לקרן פנסיה / פוליסת ביטוח.

   שים לב שכיום לא ניתן לנייד את הכספים, אני מניח שזה יטופל בחודשים הקרובים.

 1. Pingback: קופת גמל להשקעה: פרספקטיבה סולידית - הסולידית

 2. Pingback: מה צפוי לנו ? ריכוז התקנות והחוזרים הצפויים להיכנס בחצי שנה הקרובה -

 3. Pingback: כל מה שצריך לדעת לקראת חיסכון לכל ילד -

 4. Pingback: מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לתיקון 190? -

 5. Pingback: תכנית חיסכון לכל ילד : האם לחסוך בבנק או בקופת גמל? -

 6. Pingback: שאלות ותשובות בנושא קופת גמל להשקעה -

 7. Pingback: שם קוד : תיקון 190 -

 8. Pingback: מה עושים עם הכסף מהחתונה? אלה ככל הנראה העצות הטובות ביותר שתקבלו -

 9. Pingback: האם גם אתם עושים את הטעויות האלה בניהול הפנסיה שלכם? -

 10. Pingback: קצבה מוכרת : 7 דרכים ליצר פנסיה פטורה ממס -

 11. Pingback: חיסכון לפנסיה, איפה מתחילים? המדריך היחידי שתצטרכו לקרוא -

 12. Pingback: איך אני חוסך לילדים? -

 13. Pingback: איך (באמת) לחסוך לילדים -

 14. Pingback: האם עצמאי שהוא גם שכיר חייב להפקיד לפנסיית חובה לעצמאים? -

 15. Pingback: סוף השנה כבר כאן : 7 דברים שחשוב לבצע לפני תום שנת המס -

 16. Pingback: תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2019 -

 17. Pingback: הלוואה לכל מטרה :השוואת אפשרויות לקבלת הלוואה -

 18. Pingback: 3 אלטרנטיבות להגדלת החיסכון הפנסיוני -

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: