דף הבית / צרכנות / שאלות ותשובות בנושא קופת גמל להשקעה

שאלות ותשובות בנושא קופת גמל להשקעה

בסוף שנת 2016 אישר משרד האוצר מכשיר חיסכון חדש בישראל – קופת גמל להשקעה. מכיוון ומדובר במכשיר חיסכון חדש, ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות  לגבי כדאיות החיסכון במוצר.

יש לכם שאלות נוספות? רשמו לנו בתגובות

מה זה בכלל קופת גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון חדש המאפשר הפקדת כספים באופן חד פעמי או באופן שוטף ומשיכה שלהם ללא קנסות בכל זמן.

במה שונה קופת גמל להשקעה מקופת גמל רגילה?

קופת הגמל "הרגילה" היא מוצר חיסכון פנסיוני לגיל פרישה. הפקדות עובד ומעסיק לקופה עשויות לזכות את החוסך בהטבות מס את הכספים שמופקדים בקופת גמל רגילה אפשר יהיה למשוך רק בגיל פרישה כקצבה בכפוף לכללי מס הכנסה. כספים שמופקדים בקופת גמל להשקעה אפשר למשוך כל הזמן בדומה למכשירי חיסכון אחרים הקיימים בבנקים או פוליסות חיסכון שקיימות בחברות הביטוח.

כמה ניתן להפקיד לקופת הגמל להשקעה?

כדי לא להתחרות במוצרי חיסכון אחרים, משרד האוצר הגביל בשלב זה את ההפקדה לקופת הגמל להשקעה. סכום ההפקדה עומד על 70,000 שקלים לשנה לכל אדם. כלומר במידה ואתם רוצים לפתוח תכנית על שם הילדים, ניתן להפקיד בכל תכנית כזאת עד 70,000 שקלים בשנה.

השקעה

מקור

מה דמי הניהול שנשלם על קופת הגמל להשקעה?

דמי הניהול המירבים אותם ניתן לשלם על קופת הגמל להשקעה זהים לדמי הניהול בקופות הגמל הרגילות.

דמי ניהול מהפקדה 4%
דמי ניהול מצבירה 1.05%

בשל התחרות בתחום דמי הניהול הממוצעים בקופת הגמל להשקעה עומדים על 0.7% מהצבירה.

שימו לב ! בחלק מהגופים תשלמו דמי ניהול על ההפקדה במידה ותבחרו בהפקדות שוטפות על סכומים נמוכים.

כיצד ניתן למשוך את הכספים מקופת הגמל להשקעה?

את הכספים מהמוצר החדש אפשר למשוך בשתי דרכים, הדרך הראשונה היא משיכה חד פעמית של הכספים בכל זמן שתרצו. הדרך השנייה היא משיכה של הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס החל מגיל 60.

כמה מס משלמים את משיכת הכספים מקופת הגמל להשקעה?

המס שנשלם על משיכת הכספים תלוי באופן המשיכה, משיכה חד פעמית או משיכה כקצבה חודשית.

 • משיכה חד פעמית לפני גיל פרישה, המס שישולם הוא מס רווח הון, בדומה לכל מוצר חיסכון אחר. גובה המס עומד כיום על 25% על הרווח הריאלי. בשיטה זו מתחשבים באינפלציה ומחשבים את הרווח הריאלי בניכוי העלייה במדד.
 • משיכה חד פעמית לאחר גיל פרישה. חוסך שיש כבר ברשותו קצבה מזערית יכל למשוך את הכספים מקופת הגמל להשקעה באותו האופן כפי שהיה מושך כספים שהופקדו בהתאם לתיקון 190. גובה המס שישולם במקרה זה הוא 15% על הרווח הנומינלי. בשיטה זו לא מתחשבים באינפלציה. בוחנים את סכום הכסף שהושקע ואת סכום הכסף שנפדה.  לדוגמה: אדם השקיע 10,000 ש"ח בפיקדון שקלי וקיבל 10,100 ש"ח. על הרווח, 100 ש"ח, הוא משלם 15% ולכן הוא יקבל רק 10,085 ש"ח. (משרד האוצר צפוי לסגור אפשרות זאת)
 • משיכת הכספים בגיל פרישה כקצבה. קבלת הכספים כקצבת זקנה פטורה ממס (בדומה לקצבה מוכרת). לצורך קבלת הקצבה יש להעביר את הכספים לקופה משלמת כמו קרן פנסיה או פוליסת ביטוח

כיצד מקבלים קצבה פטורה ממס מקופת גמל להשקעה?

קופת הגמל להשקעה מהווה אלטרנטיבה מצוינת לחוסכים המבקשים להגדיל את פנסיית הזקנה, ההפקדה לקופת הגמל להשקעה אינה מעניקה הטבות מס במועד ההפקדה וכספי הפנסיה יהיו בעתיד פטורים ממס הכנסה או ממס רווח הון. כדי לקבל קצבה חודשית על החוסך להעביר את הכספים לקרן פנסיה, פוליסת ביטוח ובעתיד לקופת גמל לחיסכון.
הקצבה החודשית תשולם בהתאם למכשיר החיסכון אליו בחר החוסך להעביר את הכספים ובהתאם לתנאיו.

לדוגמא

חוסך שבחר להעביר חיסכון בגובה חצי מליון שקלים מקופת גמל להשקעה לקרן פנסיה. בהנחה שמקדם הפרישה בקרן הפנסיה עומד על 200, החוסך יקבל קצבה חודשית בגובה 2,500 שקלים. הקצבה החודשית תהיה פטורה ממס.

הפנסיה תשולם בהתאם למסלול הפרישה שנבחר בקרן הפנסיה, כאשר בררת המחדל בקרן הפנסיה מעניקה פנסיה לבן הזוג בשיעור של 60% מהפנסיה של החוסך. לאחר מות החוסך ובן הזוג לא תשולם או קצבה לילדים. חוסך שירצה להבטיח תשלום גם לילדים יצטרך לבחור מסלול הכולל הבטחת קצבאות.

היכן כספי קופת הגמל להשקעה מושקעים?

ניהול קופת הגמל להשקעה נעשה במסלולי השקעה חדשים ולא במסלולים הקיימים בקופות הגמל, לצורך כך הוקמו מסלולי השקעה חדשים בכל החברות שבחרו לנהל קופת גמל להשקעה. שימו לב, מכיוון ומדובר במוצר חדש, היקפי הכספים המנוהלים במסלולים עדיין נמוכים.

האם ניתן להשוות בין התשואות של קופות הגמל להשקעה?

מסלולי ההשקעה בקופות הגמל להשקעה נפתחו בנובמבר 2016 ולכן חברות הביטוח ובתי ההשקעות עדיין אינם יכולים לפרסם נתוני תשואה ולא ניתן למצוא את התשואות באתר הגמל נט. אפשר לראות את התשואה החודשית של כל מסלול ומסלול באתר החברה המנהלת.

האם ניתן להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה?

בהחלט, אחד היתרונות של קופת גמל להשקעה הוא המעבר בין מסלולי השקעה מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס. ניתן לחסוך במסלול השקעה לטווח קצר ובהמשך להעביר את הכספים למסלול מנייתי מבלי שזה יחשב כאירוע מס.

איך מצטרפים לקופת הגמל להשקעה?

חברות הביטוח ובתי ההשקעות השיקו לאחרונה את המוצר, באפשרותכם לפנות לחברות באמצעות הקישורים המצורפים

חברה שם קופת הגמל להשקעה מסלולי השקעה נבחרים
מגדל מגדל גמל להשקעה שקלי טווח קצר, אג"ח ממשלתי, מסלול מניות, אג"ח עד 10% מניות, מסלול כללי, מסלול הלכה
מנורה מבטחים חיסכון טופ מסלול כללי, מסלול אג"ח מסלול פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% מניות, מסלול פאסיבי מניות, מסלול שקלי טווח קצר, מסלול הלכה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מסלול כללי, מניות, אג"ח עד 15% מניות, אג"ח, מסלול כספי
פסגות פסגות גמל להשקעה מסלול כללי, מניות, אג"ח קונצרני, אג"ח עד 10% מניות
אקסלנס אקסלנס גמל להשקעה  מסלול כללי פאסיבי, אג"ח, אג"ח עד 15% מניות, מניות פאסיבי, מסלול כללי
הראל הראל גמל להשקעה שקלי קצר, אג"ח עד 10% מניות, אג"ח עד 20% מניות, מסלול כללי, מסלול מנייתי

האם ניתן להעביר את כספי קופת הגמל להשקעה בין החברות?

את קופת הגמל להשקעה ניתן להעביר ולנייד בין החברות השונות מבלי שהדבר יחשב כאירוע מס. זה המוצר היחידי אותו ניתן לנייד מבלי לבצע פדיון ולשלם מס רווח הון. בגיל הפרישה יהיה ניתן לנייד את הכספים לקרן פנסיה או לקופת גמל "רגילה".

בנוסף, יהיה ניתן להעביר את המוצר בין מסלולי השקעה (בדומה לפוליסות החיסכון) מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס.

קופת גמל להשקעה היא מוצר החיסכון היחידי אותו ניתן לנייד בין החברות מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס. את המס רווחי הון נשלם רק במועד הפדיון.

האם יש יתרונות נוספים למוצר?

כן, בהחלט. מכספים שמופקדים לקופת גמל להשקעה יהיה ניתן לקבל הלוואה. תנאי הלוואה  דומים לתנאים שמקבלים במקרה של הלוואה מקרן השתלמות נזילה ועומדים בחלק מהחברות על ריבית של פריים מינוס חצי.

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין מוצרי חיסכון אחרים?

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין פוליסת חיסכון?

בדומה לפוליסת החיסכון קופת גמל להשקעה מאפשרת משיכת הכספים בכל שלב, אך בניגוד אליה היא מהווה אלטרנטיבה לחוסכים שמתלבטים האם לקבל קצבה מהחיסכון שלהם.. במידה ויבחרו להשאיר את הכספים עד לגיל פרישה יהיה באפשרותם להפוך את כספי החיסכון לכספי קצבה מוכרת פטורה ממס. אפשרות זאת אינה קיימת בפוליסת החיסכון.

קופת גמל להשקעה

בנוסף, בניגוד לפוליסת חיסכון, ניתן להעביר כספים בין חברות המנהלות קופות גמל להשקעה מבלי שהדבר יחשב אירוע מס.

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לבין חיסכון בקרן נאמנות?

בעוד שקופת הגמל להשקעה היא מוצר חדש, בקרנות הנאמנות בישראל ניתן למצוא מגוון רחב של מסלולים ודמי ניהול שנעים בין 0.25% לכמעט 4% בשנה. אך עדיין לקופת הגמל להשקעה צפויים להיות יתרונות לא מעטים מול מוצר החיסכון הותיק.

 • ניתן לשנות את מסלול ההשקעה מבלי שהדבר יחשב כאירוע מס
 • ניתן להעביר את הכספים בין החברות השונות מבלי שהדבר יחשב אירוע מס
 • ניתן לקבל הלוואה על חשבון הכספים בקופה
 • ניתן להמיר את הכספים בגיל פרישה לקצבה חודשית
שאלות ותשובות בנושא קופת גמל להשקעה by
Product
קופת גמל להשקעה
Reviewed by

on 14 בפברואר 2017
Rating
Summary
בחודש הקרוב צפוי לאשר משרד האוצר מכשיר חיסכון חדש בישראל - קופת גמל להשקעה. ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות שבטח יתעוררו בכם לגבי כדאיות החיסכון במוצר.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.

93 comments

 1. האם אפשר לנהל כIRA?

 2. הי נדב,
  בהנחה שאני מייעד את כל הסכום שנצבר בקופה כזו לקצבה כדי ליהנות מפטור ממס, האם יש תקרה לגובה הקצבה הפטורה במקרה שהצלחתי לחסוך סכום מאד גדול? וכמובן, לפי איזה מקדם מחושבת הקצבה?
  תודה!

  • יורם שלום,

   אין תקרה לסכום שתוכל להעביר לקצבה. תיקח בחשבון שאתה יכל לחסוך בקופה עד 70,000 שקלים בשנה. לקבלת הקצבה יש להעביר את הכספים לקופה משלמת קצבה כמו קרן פנסיה או פוליסת ביטוח.

   • איך המדינה מתכוונת לוודא שאדם לא פותח במקביל 10 קופות ב10 חברות ומפקיד בכל אחת 70,000₪?

   • האם נתוני הקופות הללו יופיעו במסלקה הפנסיונית?

   • נדב שלום,

    אני מבין שהיתרון בקופת גמל להשקעה או תיקון 190 היא למשוך את הכסף כקיצבה פטורה ממס אחרי גיל פרישה, אך אני מבין שגובה הקיצבה נקבע ע"י מקדם קיצבה (נניח כ 200 כרגע) ואינו תלוי בי, והכסף מועבר לגורם פנסיוני כלשהו שמשלם לי ולא ע"י הגוף המנהל את ההשקעה.

    1. האם מה שכתבתי נכון ?
    2. בניגוד לקרן פנסיה רגילה שם יש עניין של ביטוח הדדי בין עמיתים רבים שחלקם חי יותר וחלקם פחות, כאן מדובר בכסף שכולו שלי, איך ייתכן שאם אני ואשתי נמות "מוקדם" ואין לי ילדים מתחת ל 21, הם לא יוכלו לרשת את יתרת הכסף ?

    תודה

    אריק

    • בוקר טוב אריק,

     מה שכתבת נכון
     לכן אין כאן הבדל בין קרן פנסיה רגיל לבין כספים אותם העברת. ברגע שתעביר את הכספים לקרן פנסיה או לפוליסת ביטוח הכספים יתנהגו בהתאם למסלול הפרישה הנבחר. בשני המוצרים ניתן לבחור במסלול הכולל הבטחת קצבאות וכך במקרה של מוות יקבלו המוטבים את יתרת הקצבאות הצפויות.

     • כלומר, בחירה בקבלת החסכון כקצבה נותן לי פטור ממס מצד אחד אך מחתן אותי עם מנגנון קצבתי שגובה ממני קנס במקרה שאני רוצה הבטחת קצבאות או מותיר אותי עם הסיכון שאחיה פחות ממספר חודשי המקדם. האם מישהו עשה תחשיב המשווה תשלום מס מצד אחד מול תשלום הפרמיה להבטחת קצבה מצד שני?

      • בוקר טוב יורם,

       נראה לי שהמוצר עדיין צעיר בכדי שמישהו יעשה את החישוב הזה. האלטרנטיבה מבחינתך צריכה להיות קבלת אנונה חודשית אל מול קבלת קצבה. ואז לבדוק מה הסכום שישולם בהתאם לאותה הנחת תשואה במספר מצבי חיים.

     • נדב שלום,

      לצערי לא ענית לשאלה, כתבתי שבניגוד לקרן פנסיה רגילה כאן מדובר בכסף שכולו שלי ,אם אני ואשתי נמות "מוקדם" והילדים מעל 21 אז איך הם יקבלו את יתרת הקצבאות ?

      תודה

      אריק

      • אריק,

       משיכת הכספים היא בדיוק כמו בקרן פנסיה רגילה. זאת אומרת שבמקרה מוות במידה ולא תבחר תקופת הבטחה הכסף "ילך לאיבוד".

 3. היי נדב,
  בד"כ בפוליסות חיסכון אין דמי ניהול מהפקדות ובמקרה זה יש (ועוד 4 %.. שגם לאחר התמקחות סביר שיקפצו אוטומטית לאחר שנתיים בדומה לקרן פנסיה מבלי לידע את הלקוח במועד ההקפצה- אני טועה?).

  במקרה של פטירה לאחר בחירה בתשלום קצבתי.. האם שארית הכספים עוברת ליורשים?

  תודה.
  גלעד.

  • דמי הניהול הנל הם דמי הנירול המירביים בקופות הגמל, סביר להניח שדמי הניהול במוצר יהיו אטרקטיבים יותר מאשר דמי הניהול בפוליסות החיסכון.

   לצורך קבלת קצבה יש להעביר את הכספים למוצר משלם קצבה, דין היורשים יהיה כדין התנאים הקיימים במוצר הנבחר.

 4. 70,000 ש״ח לאדם בקופה? איך תהיה דרך לדעת אם יש לו מספר קופות?

  • מצ"ב ההנחיה בתקנון הקופה :

   חברה מנהלת תבדוק עמידה בתקרת ההפקדה במועד הפקדת כספים לקופת גמל להשקעה ולא בתום שנת
   הכספים.

   כלומר אחריות החברה לבדוק עמידה בתקרת ההפקדה בקופת הגמל להשקעה שבניהולה

 5. מה הרציונל מאחורי ה15% נומינלי במקום 25% ריאלי? זה דיי הימור ובכלל לא ברור שזה עדיף.

  ושאלה נוספת בנושא, האם יהיה ניתן לבחור בכל זאת ב25% ריאלי במידה וזה יהיה משתלם יותר?

  תודה רבה

  • משיכה במס של 15% נומינאלי תהייה למעשה היוון של קצבה מוכרת, היא תהייה אפשרית לאחר גיל הפרישה בכפוף לכך שתהייה לך כבר קצבה מזערית. חוסך שלא ירצה בכך יוכל למשוך במס של 25%.
   כתבתי על כך עוד כאן http://pensuni.com/?p=2652

 6. שלום רב,
  האם קופת הגמל להשקעה זהה להשקעה לפי תיקון 190 או שיש עדיפות לאחת מהן

  תודה

  • שלום פנינה,

   לא מדובר במוצרים זהים. קופת גמל להשקעה ניתן למשוך בכל שלב במס של 35%. משיכה של הפקדה בהתאם לתיקון 190 אפשרית רק לאחר גיל פרישה בכפוף לכך שיש ברשותך קצבה מזערית של כ- 4500 שקלים. במידה ובכל זאת תבקשי למשוך הדבר יחשב כמשיכה שלא כדין החייבת במס של 35%.

   הבדל נוסף, קופת גמל להשקעה מוגבלת בסכום של 70,000 שקלים בשנה צמוד למדד, הפקדה לתיקון 190 מוגבלת בסכום של כמה מליוני שקלים.

 7. שבוע טוב נדב

  אני מעל גיל 57.
  האם יש הגיון לחסוך כספים בקופה כזו ואז להמיר בגיל 65 לקופה "משלמת" לטובת "קצבה מוכרת"?
  הרי מקדם הקצבה שאני אקבל יהיה "מטורף" בגובהו – למה כדאי לי?
  האם יש דרך אחרת שאני יכול להגדיל את הפרשת הכספים ל-"קצבה מוכרת" בפוליסה הישנה והטובה שלי עם מקדם של 144? (זאת מעבר ל-"שחיטה" של כחלון בנושא המתרחב של תקרות הפרשה למינהן).

  • שלןם נדב

   כיצד ניתן להיחלץ מתשלום מס בשיעור גבוה (עקב הפרשות מעל תקרות) כיום בתמורה ל-"קצבה מוכרת" בעתיד שלמעשה מחזירה לי רק חלק מהכסף עקב שיעורי מס נמוכים הרבה יותר בפרישה?

   • ערב טוב אבי,

    לא הבנתי את כוונתך, כספי קצבה מוכרת פטורים לגמרי ממס בפרישה. היום יש לך זקיפה על הפקדה מעבר לתקרה ובעתיד הכסף יהיה פטור ממס כקצבה.

    • נדב לצערי זה לא ממש נכון.

     לדוגמא, אם התקרה היא 24 אלף אז אדם שמרוויח 30 אלף אמור להפריש מה-6 אלף האחרונים כך שלא ישלם עליהם מס הכנסה כפול כשיקבל קצבה כי כבר ישלם בהפרשה.

     בפועל, הוא מחלק את ההפרשות שלו ל2 קופות מחברות שונות (בן היתר כי יש מגבלה על התקרה שאפשר להפריש לפנסיה – בערך 19.5 אלף). נניח 15 אלף לפנסיה במיטב דש ו15 אלף לגמל בIBI.
     גם מיטב דש וגם IBI חושבות שהוא מרוויח 15 אלף, ושזה 15 אלף שהיה עליהם פטור ממס. לכן 2 החברות האלובגיל פנסיה יפרישו לו וינכו לו מס הכנסה.

     כלומר הוא שילם מס על ההפרשות והרווחים מכל ה30 אלף ולא רק 24.

     אם יש דרך לפתור את העניין הזה אני יותר מאשמח לשמוע.
     אני חושב שזה ראוי לפוסט משלו אפילו שכן זה רלוונטי לכל מי שמרוויח מעל לתקרה (24 אלף).
     הבנתי שגם בממשק המעסיקים החדש אין אפשרות למעסיק לדווח על אילו מהכספים שולם מס ואילו לא. גם אם יש אפשרות אני בספק אם מעסיקים עושים את זה בפועל – הסוכן שלי לפחות טוען שאין אפשרות ושוהא התעמת על כך עם נציגי משרד האוצר בעבר.

     • אני לא מכיר מספיק את השדות בממשק כדי לדעת אם יש אפשרות למעסיק לסמן הפקדות מעבר לתקרה. כיום האפשרות היחידה שקיימת היא לשמור טפסי 106 לסיום עבודה

      • גם זה בעייתי, כי זה אומר שמישהו בדיעבד יצטרך להחליט איזו מהקופה קיבלה את הכסף הפטור ואיזו לא.
       נניח שקופה אחת מושקעת באג"ח ואחת במניות? זה נשמע לא סביר שנוכל לבחור בדיעבד.

       מה גם שזה יהיה מאוד מאוד קשה לחשב את זה רטרואקטיבית כי בכל שנה היו רווחים שונים, והתקרה משתנה משנה לשנה.

       בקיצור זה בלאגן ואני מאמין שבסוף אנשים ישלמו כפל מס. אולי רק המתוחכמים ביותר לא.

    • ערב טוב נדב
     משרד האוצר מאלץ אותי לשלם מס הכנסה גבוה היום 34% על הפרשה מעל התקרה וכך גורם להעלאת מס
     בתמורה הוא נותן לי פטור "קצבה מזכה" בגיל פרישה.
     כל זאת בניגוד למצב הקודם שלא שלמתי מס בשכר מעל התקרה והייתי משלם רק בפרישה מס נמוך יותר. (כוון שרמת השכר בפרישה נמוכה יותר).
     האם כדאי לי לא להפריש מעל התקרה ולקבל את הכסף במזומן היום ולא בגיל הפרישה?

     • טעות סופר – התכוונתי ל-"קצבה מוכרת".

      • איך שאני רואה את זה לא ניתן לברוח מתשלום המס. גם אם יעבירו לך את הסכום לשכר תשלם מס של 34%. אם תפקיד לפנסיה לפחות תקבל גם את הפקדת המעסיק וגם תקבל בעתיד פנסיה גבוהה יותר

 8. שלום נדב
  אני רואה פה חיסרון משמעותי של בדמי ניהול שהם 4 אחוז מצבירה + 1 אחוז מההפקדה.
  כאשר בפוליסות חיסכון יש רק אחוז מהצבירה שהיא סביב 1%
  הדמי ניהול מטורפים לאומת פוליסת חיסכון..
  האם אני מפספס משהו?

 9. האם ניתן להפקיד לקופת הגמל גם אם המפקיד עבר את גיל היציאה לפנסיה? גבר מעל גיל 67 שעדיין עובד ולא מושך קיצבה מקרן הפנסיה וקצבת זיקנה מהביטוח הלאומי?

 10. קופות גמל תקנה 190 לא מאפשרות למשוך 30 ומשהו אלף שקל בתואנות מסוימות.
  האם משיכה מקופת גמל לחיסכון לאחר גיל 60 תהיה כפופה למגבלה זו?

  • בתיקון 190 לא ניתן למושך סכום של 33,408 (בעבור כל הפקדה) כסכום הוני ללא אישור מס הכנסה. הפקדה לקופת גמל להשקעה לא מעניקה הטבת מס ולכן לא צפויה הבעיה הזאת. מצד שני הפקדה לקופת גמל להשקעה מוגבלת בסכום ההפקדה ל- 70,000 שקלים בשנה צמוד מדד. כך שזה לא מהווה תחליף הולם להפקדה במסגרת תיקון 190

   • שלום.ברצוני להבהיר כי קופת גמל להשקעה אינה מוגדרת כקופת גמל לקיצבה.
    לפיכך המסוי שונה מתיקון 190 גם לאחר גיל 60.המס יהיה בכל מקרה 25% מס על רווח ריאלי ללא תלות בקיצבה מזערית.לא ניתן למשוך את הכספים במס של 15% על הרווח הנומינל גם לא לאחר גיל 60 וגם אם יש קיצבה מזערית.הבדל זה מהותי בהשואה בין קופת גמל לפי 190 לבין קוםת גמל להשקעה.דני גיגי בנק הפועלים.

    • דני שלום,

     בגיל פרישה ניתן לנייד את הכספים מקופת הגמל להשקעה לקרן פנסיה (או לקופת הגמל אחרת).
     במצב זה דין הכספים יהיה זהה לכספי קצבה מוכרת ויהיה ניתן להוון אותם ככספי קצבה מוכרת או לחלופין לקבל קצבת זקנה פטורה ממס.

 11. מיסוי ריאלי של 25% מתייחס גם לאינפלציה וגם להפרשי מטבע אם משקיעים בקרנות שנסחרות במטבע חוץ, בבורסה האמריקאית למשל?

 12. בפועל נראה שק.ג. להשקעה נותנת את אותם יתרונות של קה"ל ? [ במידה ואני משתשמש בה כגמלה בגיל פרישה] ?

 13. דניאל גבעתיים

  שלום,
  כיצד ממירים את הכספים בקצבה חודשית?

  האם מרגע שהמרתי את הכספים לקצבה חודשית אני עדיין יכול להפקיד כספים בקופה?

  האם הקצבה החודשית מובטחת?

  • בוקר טוב דניאל,

   להמרת כספים לקצבה יש לנייד את קופת הגמל להשקעה למוצר המשלם קצבה. מאותו הרגע מדובר במוצר חדש. אתה יכל לפתוח חשבון חדש בקופת גמל להשקעה ולהפקיד אליו

 14. שלום,

  האם יהיה ניתן להעביר כספים ממוצר פנסיוני אחר (לדוגמא ביטוח מנהלים) לקופת גמל להשקעה ?

 15. האם ניתן להפקיד ב-IRA?

 16. שלום נדב
  נניח שהגעתי לגיל 60 וצברתי בקופת גמל להשקעה סכום של 100,000 שח.
  אני רוצה להנות מההטבות מס ולכן מחליט לקבל קצבה.
  השאלה כיצד קובעים את סכום הקצבה החודשית ?
  האם יש מקדם קצבה או ששואלים אותי לכמה זמן אני רוצה לקבל את הקצבה ואם נניח אני אומר ל 10 שנים אז לוקחים את ה 100,000 שחסכתי ומחלקים ב – 120 (=10 שנים כפול 12 חודשים) ואז הקצבה החודשים תהיה 833.33 ש"ח (100,000 לחלק ל 120).
  תודה, יואב

  • בוקר טוב יואב,

   לצורך קבלת הקצבה מקופת גמל להשקעה עליך להעביר את הכספים לקופה משלמת קצבה נניח קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

 17. שלום נדב
  האם אפשר כבר להפקיד לקופה להשקעה?

  למעשה קופות הפנסיה אינן מעוניינות לקבל כספים פנסיונים של בעלי גיל מבוגר
  וגם גם פוליסות ביטוח הן יקרות מאוד לטעמי

  צריך לאפשר מסלול נוסף משיכה חודשית מהקרן לשלם מס על הסכום הנמשך
  רצוי לעשות את זה תלוי גיל ולשלם מס מופחת החל מגיל 67 כי זה הולך כנראה לצריכה של פנסיונר

  תודה
  חדיד

 18. שלום נדב
  הבנתי שיש קופות גמל שכבר יצאו עם גמל להשקעה
  אבל דמי הניהול הם גבוהים בהרבה מדמי ניהול של גמל רגיל (0.25%)
  האם זאת היתה כוונת המחוקק שיעשקו אותנו על 70,000 ש"ח שמפקידים בשנה
  מספיק שהם גובים בפוליסות חיסכון דמי ניהול מאוד גבוהים.
  מי שיש לו סכומים גדולים יגיע אליהם לפוליסות החיסכון
  עבור סכומים קטנים אסור לגבות יותר מאשר מגמל רגיל שהלקוח מקבל עבור הגמל שלו.

  מה צריך לעשות?
  להתלונן אצל סלינגר?
  לעשות מחאה בפייסבוק?

  • שלום קותי,

   להבנתי דמי הניהול שמציעים הם כ- 0.7% שזה נמוך יותר ממה שמציעים בפוליסות החיסכון. המוצר הושק רק לפני חודש, יכל להיות שבהמשך דמי הניהול ירדו

 19. שלום נדב,

  האם נשאר יתרון כלשהו לקופת הגמל הישנה?
  במידה ועד כה הפקדתי כספים לקופת גמל רגילה יש סיבה להמשיך ולא לעבור לקופת הגמל להשקעה ?

  • מדובר בשני מוצרים שונים, הפקדה לקופת גמל ישנה מעניקה הטבת מס במועד ההפקדה. במידה וההפקדה שלך היא לא לצורך הטבות מס יתכן וכדאי להעביר את ההפקדה לקופת גמל להשקעה.

 20. שלום
  היום לכל אדם בישראל יש "סל" פטורים ממס מקצבה. גובה הסל היום הוא קצת מעל 700 אלף.
  האם הפטור ממס רווחי הון בגיל 60 (במשיכה כקצבה) "אוכל" מסל הפטורים או שהוא בנוסף לו?

  • בוקר טוב טלי,

   במידה ואת זכאית לקצבה מזערית את יכולה להחליט האם לנצל את תקרת ההון הפטורה לצורך היוון קצבה מוכרת. במידה ובחרת לעשות זאת את מקטינה כמובן את הפטור ממס על פנסיה שמקורה מעבודה (קצבה מזכה)

   את המשמעות של כל הביטויים ומידע נוסף אפשר למצוא בקישור הבא http://pensuni.com/?p=2686 (מילון לפרישה, תחת היון קצבה מוכרת)

 21. הי,
  1. האם בהגיעי לגיל 60 אוכל למשוך רק חלק מהכסף כסכום חד פעמי ואת היתרה לקבל כקצבה? למשל, נניח וצברתי מאה אלף שח. ארצה בגיל 60 למשוך 30 אלף כסכום חד פעמי ולהנות ממס מופחת של 15%. את היתרה 70 אלף ארצה לקבל כקצבה ולהנות מפטור מלא. האם אפשרי?
  2. בנוגע לקצבה, האם אוכל לצרף את הכסף לביטוח מנהלים שברשותי? הביטוח מנהלים נרכש לפני 2012 ויש לי מקדם מובטח

  תודה,
  נדב

 22. האם אפשרי להעביר מוצר פנסיוני כגון ביטוח מנהלים וכד' לקופת גמל להשקעה?

  • לא, לא ניתן לנייד הפקדות פנסיוניות לקופת גמל להשקעה. הפקדות פנסיוניות נועדו לגיל פרישה וקופת גמל להשקעה היא מוצר שניתן למשוך בכל שלב.
   ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה באופן עצמאי מכרטיס אשראי, הוראת קבע או ישירות מהתלוש דרך מקום העבודה אבל לא הפקדות פנסיוניות.

 23. הי נדב,
  למה מחקת את החלק הקשור למשיכה ב-15% נומינלי?
  האם אפשרות זו נסגרה ע"י משרד האוצר?

  • זאת אכן הכוונה של האוצר, אני לא רוצה שזה יהיה שיקול בהחלטות ההשקעה של החוסכים.

   • תודה רבה.
    אם כי נכון לעכשיו האפשרות לעכשיו קיימת…

   • היי נדב

    האופציה של 15% מס למי שיש לו כבר קצבת פנסיה מספקת היא משמעותית ביותר.
    האם נראה לך שיוכלו לעשות זאת בדיעבד? כלומר אם אכניס כספים היום לקופ"ג כזו כדי להנות מה 15% מס, האם יש אפשרות שישנו לי את המיסוי ל 25% בעוד כמה שנים?

 24. שלום נדב
  האם אתה יכול לפרשן לנו את ההחלטה אתמול בעניין הפקדה לגמל עם אפשרות משיכה של 15% מס?

  זה רק לעולים חדשים ואמידים או לכל אחד
  תודה
  חדיד

 25. היי נדב
  אתה מכיר חברה המאפשרת מסלול ira לשכירים?
  מישהו מחברי הבלוג?
  תודה

 26. גליה דולב

  בוקר טוב
  תודה על הכתבה המועילה
  ברשותך 3 שאלות
  1 לא הבנתי לגבי משיכת כספים כקצבה בפטור ממס האם זה מגיל 60 כמו קצבה מוכרת או מגיל פרישה
  2אתה כותב שזה המכשיר היחידי כאשר עושים ניוד זה לא אירוע מס אבל אם אני מנייד בין קרנות פנסיה האם בניוד יש אירוע מס ?
  3 למה לא ניתן לקבל קצבה מקופת גמל להשקעה ? בקופת גמל לחיסכון לא ניתן לקבל קצבה כיום ?
  תודה רבה ושבת שלום
  גליה

  • ערב טוב גליה,

   1. מדובר בקבלת קצבה כמו במקרה של קצבה מוכרת
   2. קופת גמל להשקעה בניגוד לקרן פנסיה ניתן למשוך בכל שלב. המקבילה הדומה ביותר לקופת הגמל להשקעה היא פוליסת החיסכון אבל אותה לא ניתן לנייד לחברות אחרות.
   3. תיקון 13 היה אמור לאפשר לקופת גמל לחיסכון לשלם קצבה. כיום עדיין לא ניתן לקבל קצבה מקופת גמל לחיסכון. בעתיד כדי לקבל קצבה מקופת גמל להשקעה יהיה צורך לנייד אותה למוצר אחר, אחד המוצרים האפשרים הוא קופת הגמל לחיסכון (עוד על תיקון 13 http://pensuni.com/?p=2833 )

 27. גליה דולב

  בוקר טוב
  ברשותך אני מבקשת חידוד בנושא המיסוי בקופת גמל להשקעה
  1 האם כאשר אני מהוונת בגיל 60 אני משלמת מס 15 אחוז על הרווח הנומינלי
  2האם כאשר אני מהוונת בגיל פרישה אני פטורה ממס רווחי הון
  3האם כאשר אני מושכת כקצבה החל מגיל 60 אני פטורה ממס רווחי הון
  תודה
  שבוע טוב
  גליה

 28. שלום נדב
  האם תוכל להבהיר את החתימה של שר האוצר על יותר אג"ח מיועדות
  לבעללי גיל גבוה
  1. איך זה ישפיע על מי שטרם מימש את תוכנית הפנסיה שלו
  2. איך זה ישפיע על מי שכבר כן מימש את תוכנית הפנסיה שלו ומקבל פנסיה חודשית
  תודה חדיד

 29. שאלה:
  אני לאחר גיל 69 ויש פנסיה מזערית ומעלה.
  אם אפקיד נניח 200,000 ש"ח לקו"פ ג לפי תיקון 190, האם אוכל למשוך לפרקים כהון גם חלקים מההפקדה ?
  או, במקרה של משיכה כהון עלי למשוך את כל הסכום הנמצא בקופה ?

  • בוקר טוב,
   במידה ויש לך קצבה מזערית (כפי שציינת) אפשר למשוך את כספי הקצבה המוכרת לשיעורין. משיכת הכספים תהייה חייבת במס רווחי הון של 15%.

 30. שלום רב,

  איזה אחוז מס רווחי הון ישלם בן 70 במשיכה הונית של קופת גמל להשקעה?

  תודה

 31. בדקתי קצת נתונים של קופת גמל להשקעה וזה די מאכזב
  למשל אין מסלול 50 עד 60 שנתן יותר מאשר המסלול שלהם
  כמות המסלולים דלילה זה מראה שאין להם עניין בדבר הזה והם ימיתו אותו בהקדם האפשרי
  כמות הצבירה בגמל להשקעה זה לא אטרקטיבי
  בגלל דמי ניהול גבוהים והעדר מסלולים

  • בוקר טוב,

   מסלול 50 עד 60 זה אחד ממסלולי ההשקעה תלוי גיל. בקופות הגמל להשקעה אין מסלולים כאלה. מצד שני יש הרבה מסלולים פאסיבים או מסלולים מתמחים. צריך לזכור שמדובר במוצר חדש בן פחות חצי שנה ולמרות זאת החברות גייסו כבר מליונים.

 32. תודה על תשובתך
  הרושם שלי מנתוני הצבירה עגום לםחות בחברת הראל
  הרי זה מיועד לאנשים שתוך עשור או שני עשרוים יזדקקו לכסף לצרכים םנסיוניים
  האם יש משהו יותר טבעי מאשר לתת להם מסלול מתאים ?
  אם זה גמל צריכים להיות מכל מסלולי גמל יכולים להוסיף גם מסלולי השקעה נוספים
  חברות הביטוח ממש לא מעוניינות בעידוד המסלול הזה מעדיפים שיגווע לאיטו
  חדיד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים