דף הבית / חדשות / מה צריך לדעת על שירות עקוב אחרי פנסיוני : איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה

מה צריך לדעת על שירות עקוב אחרי פנסיוני : איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה

שירות עקוב אחרי של משרד האוצר חוזר. במהלך שנת 2018 יתבצע איחוד נוסף של חשבונות לא פעילים.  מה אתם צריכים לדעת על המהלך שמוביל האוצר לאיחוד קרנות פנסיה

משרד האוצר חוזר עם עקוב אחרי 2, לאחר שבשנה האחרונה בוצע איחוד כספים לא פעילים בתשע פעימות חוזר האוצר למהלך נוסף של עקוב אחרי – איחוד כספים לא פעילים. מהלך זה יתבצע בשתי פעימות בתחילת שנת 2018.

שלבי איחוד קרנות הפנסיה

 • במהלך חודש ספטמבר 2017 ישלחו מכתבים לחוסכים בקרנות הפנסיה, על החוסכים להודיע האם הם לא מסכימים להעברת המידע למשרד האוצר
 • קרנות הפנסיה יעבירו מידע אודות חשבונות הפנסיה שברשותם למשרד האוצר
 • מכתבים ישלחו לחוסכים עם הודעה על כך שנמצא חשבון נוסף בקרן פנסיה אחרת
 • באפשרות החוסכים לבחור האם להעביר את החיסכון הלא פעיל אל החיסכון הפעיל שברשותם
 • חוסכים שלא יבצעו כל פעולה, יעברו החסכונות הלא פעילים אל החיסכון הפעיל שברשותם בתחילת שנת 2018
 • חוסכים שלא מעוניינים בהעברת המידע או הכספים צריכים להודיע על כך כבר במכתב הראשון שיקבלו

איזה יתרונות טמונים לחוסכים בשירות עקוב אחרי?

בעבר כתבנו לא מעט על היתרונות באיחוד קרנות פנסיה, מעבר להוזלה ניכרת של דמי הניהול, חיבור התכניות מאפשר יצירת רצף לכיסוי ביטוחי, הפחתת עלויות כיסוי ביטוחי ומניעה של תופעות "כספים אבודים".

האם ישנם חסרונות שיש לקחת בחשבון?

צברתם סכום העולה על 100 אלף שקלים בקרן הפנסיה הלא פעילה שלכם? עליכם להתייעץ עם איש מקצוע לגבי כדאיות איחוד החשבונות.

לא רבים יודעים, אך גם בקרן הפנסיה הלא פעילה קיים ביטוח למקרה מוות. במקרה זה תשולם קצבה חודשית בהתאם לצבירה בקרן. – לקריאה

מטרת האוצר היא לטפל במהלך שנת 2018 בחשבונות הלא פעילים שנותרו מהמהלך הקודם, באמצעות איחוד החסכונות הלא פעילים לחיסכון פעיל. חוסך שברשותו שני חשבונות פעילים בשתי קרנות פנסיה יצטרך להחליט לאיזה חשבון הוא רוצה לאחד את הכספים. חוסך שבחר להשאיר מבחירה חשבון לא פעיל יצטרך לזכור להודיע על כך במסגרת ההודעות שיקבל מקרן הפנסיה.

חוסכים שלא יבצעו כל פעולה, יעברו החסכונות הלא פעילים אל החיסכון הפעיל שברשותם.

בשנת 2017 החל גם איחוד חשבונות אוטומטי כחלק מתהליך ההצטרפות לקרן פנסיה. למידע נוסף באתר האוצר שלי

נוסח המכתב כפי שנקבע על ידי משרד האוצר וישלח אל ביתך

בחודש ספטמבר ישלחו מכתבים לחוסכים בקרנות הפנסיה בדבר האפשרות לאיחוד קרנות פנסיה בין חשבונות לא פעילים לחשבונות פעילים. מטרת האוצר במהלך שזכה לכינוי "עקוב אחרי" היא לרכז את החיסכון הפנסיוני במקום אחד.

איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת

לעיתים קרובות בעת מעבר למקום עבודה חדש, כספי הפנסיה לא ממשיכים להיות מופקדים בקרן הפנסיה שבה חסכת לפני כן, אלא נפתח לך חשבון בקרן פנסיה אחרת. מכיוון שבשוק העבודה המודרני קיימים לא מעט מעברים של עובדים בין מקומות עבודה, יכול להיות שכספי הפנסיה שלך מפוזרים בין מספר קרנות פנסיה. על מנת לאפשר לך לרכז את כל החשבונות שרשומים לזכותך בקרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת, דבר שיפשט עבורך את תמונת המצב לגבי היקף החיסכון ויגדיל את כוח המיקוח שלך לשיפור תנאי החיסכון הפנסיוני שלך. הליך איחוד החשבונות ייעשה בצורה אוטומטית, ללא צורך במעורבות פעילה שלך, אלא אם כן תבחר שלא לבצע אותו.

איך מתבצע הליך איחוד חשבונות?
תחילה נדרש לאתר את הכספים הרשומים על שמך בקרנות פנסיה בהן אתה במעמד עמית לא פעיל. תהליך האיתור יתבצע על ידי העברת פרטיך (ת.ז, תאריך לידה ותאריך פתיחת החשבון) למערכת אוטומטית לאיתור חשבונות באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. המערכת תבצע את האיתור ללא מגע יד אדם. יובהר כי הפרטים יימחקו בתום הליך איחוד החשבונות וישמשו אך ורק לאיתור חשבונות בקרנות פנסיה ולא ישמשו לצרכים אחרים.

אם את/ה לא מעוניין/ת שפרטיך יועברו מכיוון שאתה לא מעוניין לבצע איחוד בין החשבונות הלא פעילים שלך לבין החשבונות הפעילים שלך בקרנות הפנסיה, באפשרותך למסור לנו הודעה על כך באחת מהדרכים הבאות: (כאן יופיעו אמצעי ההתקשרות עם קרן הפנסיה שלך)

שים לב!
אם לא תעביר הודעה על כך שאת/ה לא מעוניין/ת להעביר את פרטיך האישיים לשם ביצוע איחוד החשבונות עד ליום 7/9/2016, נעביר את פרטיך לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצרכי איתור חשבונות לא פעילים שרשומים על שמך בקרנות פנסיה. בכל מקרה, אם יאותרו חשבונות לא פעילים, יישלח אליך מכתב נוסף שבו תוכל לסרב לביצוע איחוד החשבונות.

מדוע בחר האוצר באיחוד החשבונות?

בקרנות הפנסיה החדשות היו כ-1.8 מיליון חשבונות לא פעילים שהיוו כמחצית מהחשבונות בקרנות. סך הכספים המנוהלים בחשבונות אלה עמד על כ-25 מיליארד ש"ח. ריבוי החשבונות הלא פעילים נובע, בין השאר, מכך שבשוק העבודה המודרני עובדים משנים בתכיפות מקום עבודה ולעיתים קרובות נפתחת לעובד תכנית פנסיונית חדשה בעת הצטרפותו למקום עבודה חדש.

בשנת 2017 בוצע מהלך כולל לטיפול בחשבונות הלא פעילים בקרנות הפנסיה, מהלך זה התפרס על פני 9 פעימות חודשיות.

מתוך דוח הממונה על שוק ההון לשנת 2014, אפשר לראות כי במרבית קרנות הפנסיה מספר העמיתים הלא פעילים הוא כמעט 50% מכלל העמיתים בקרן. מצד אחד בקרנות הפנסיה הגדולות יש את המספר הגדול ביותר של עמיתים לא פעילים כך שהן צפויות לאבד את סכומי הכסף הגבוהים ביותר, אך מהצד השני גם מספר העמיתים הפעילים בהן הוא הגבוה ביותר כך שהן צפויות לקלוט סכומים מקרנות פנסיה אחרות.

עמיתים לא פעילים

כיצד המהלך צפוי להשפיע על קרנות הפנסיה?

ניתוח הנתונים של קרנות הפנסיה מלמד כי דמי ניהול ממוצעים שנגבו מחשבון לא פעיל גבוהים כמעט כפליים מדמי ניהול שנגבים מחשבון פעיל. במרבית קרנות הפנסיה, עמיתים לא פעילים ישלמו דמי ניהול מלאים של 0.5%. לפי נתוני האוצר, בשנת 2014 דמי ניהול שנגבו בפועל מעמיתים לא פעילים הסתכמו מעל ל-120 מיליוני ש"ח, לפיכך שירות "עקוב אחריי פנסיוני" יש פוטנציאל לייצר חיסכון של כ-60 מיליוני ש"ח בכל שנה.

כאמור כספי החיסכון צפויים להחליף ידיים ולעבור בין קרנות הפנסיה הגדולות, כך שחסכונות לא פעילים בקרן הפנסיה של הראל צפויים, לדוגמא, להצטרף לחשבון פעיל בקרן הפנסיה מבטחים החדשה. בעוד שעבור החשבון הלא פעיל שילמו העמיתים דמי ניהול מלאים במרבית המקרים עבור החשבון הפעיל הם ישלמו דמי ניהול נמוכים יותר.

מה צריך לדעת על שירות עקוב אחרי פנסיוני : איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

25 comments

 1. תודה רבה נדב על הפוסט האינפורמטיבי!
  האם הדבר יתבצע גם בביטוחי מנהלים וקופות גמל?

  • לא, בשלב זה , זה יתבצע רק בקרנות פנסיה.
   בקופות גמל יש שיקולים נוספים לפיצול חשבונות ובביטוחי מנהלים יש מקרים רבים בהם לא ניתן לאחד חשבונות לא פעילים.

 2. האם המשפחה לא תפסיד במקרה מוות?
  כי הם יקבלו קיצבת שאירים לפי השכר. ויפסידו את ההורשה של הכסף שנצבר בחשבון הלא פעיל.

  • ערב טוב אלי,

   גם במידה והקרן לא פעילה לא יהיה ניתן למשוך את הסכום בצורה חד פעמית. קרן פנסיה לא משלמת סכום חד פעמי לשארים, היא משלמת קצבה חודשית בהתאם לתנאי עמית לא פעיל. מדובר בחלוקה של סכום חלקי מקדם. אפשר לקרוא על כך עוד כאן :

   https://pensuni.com/?p=2733

   חוסך שאכן רוצה לנקוט במהלך שציינת כדאי שיעביר את הכספים לקופת גמל.

   • נדב, לא מדוייק
    במידה ובחישוב הפנסיה החודשית הקיצבה פחות מ5% מהשכר הממוצע ניתנת אפשרות בחירה לוותר על קיצבה ולקבל את הצבירה כסכום הוני

    • זה גרושים,
     בגיל 40 מדובר כבר בסכום של 117 אלף שקלים שיבטיח כבר את קצבת המינימום. תעלה בגיל והסכום יירד. כלומר אנחנו מדברים על סכומים שמתחת ל- 100K שקלים.

   • עדיין, כשאין שאירים, (גרושה עם ילדים בוגרים – מקרה שכיח), המשפחה תפסיד מאיחוד הקופות.

    • לכן אני מציע למי שחושב על סכום הוני שיעביר את הכסף לקופת גמל

     • גם אפשרות. לדעתי אם ניתן להוריד לדנח 0.25 או פחות במסולקת אז עדיף לפצל! בפנסיה יש אגח יעודי 30%. אני לא אומר כל סכום אבל מעל 80 אלף ודאי שלא לאחד, איחוד חשבונות לא בדק בהכרח שאתה לא משלם מקסימום בקופה הפעילה שתקלוט את הכספים

 3. היי,
  1. מה קורה אם יש רק חשבון אחד לא פעיל ואין חשבון פעיל?
  2. מה קורה אם יש כמה חשבונות לא פעילים ואין חשבון פעיל?
  תודה

 4. היי נדב.
  שאלה: נגיד ויש לימקרן פנסיה לא פעילה עם צבירה של 300,000 שח.
  ויש לי גם קרן פנסיה נוספת. פעילה.
  במותי – המוטבים יקבלו את הכספים – מזומן! מקרן הפנסיה הלא פעילה?

 5. מה לגבי קרנות פנסיה משלימות/כלליות? מאחדים?

  • במידה וללקוח קרן משלימה הפעילה במקום אחר תעבור הקרן המשלימה המוקפאת אל הקרן המשלימה הפעילה. במידה ואין קרן משלימה פעילה במקום אחר ויש קרן מקיפה הפעילה במקום אחר, תעבור גם הקרן המשלימה אל אותו אותו מקום.

 6. היי,

  במידה ואני לא רוצה לחכות עד שהקרנות יאספו אוטומטית – איך אני יכול לבקש בעצמי שהם יאספו לקרן מסוימת ?

  • ערב טוב,

   אתה יכל לפנות לאותה קרן אליה אתה רוצה לאחד את הכספים ולחתום על טופס מעבר בין קרנות. עליך לציין את פרטי הקופות שיש לך שאתה רוצה שיעברו לקרן הנוכחית.

 7. קראתי את המאמר והתגובות עם עניין רב, תודה. נשארה שאילה קטנה: האוכל לאחד בקרן פנסיה גם כסף שיש לי
  וזורם (פעיל בזמן הזה) במבטחים חדשה מינהלי?
  >ודה מראש.
  בברכה, איליה

  • במידה ואתה רוצה לאחד קרן פעילה עליך לפנות לגוף אליו אתה רוצה להעביר את הכספים שיבצע את המהלך.

   • ייתכן שאינני מבין נכון, אך חשבתי שמבטחים חדשה מינהלי היא לא קרן פנסיוני. לכן שאלתי את שאלתי. תודה על ההסבר קצר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: