דף הבית / קרן פנסיה / מה ההבדל בין ביטוח חיים לקצבת שאירים?

מה ההבדל בין ביטוח חיים לקצבת שאירים?

ביטוח חיים נועד להחליף את הכנסתו של המבוטח במקרה של מוות ולדאוג לבני המשפחה ולמוטבים. שני פתרונות ביטוח החיים המקובלים כיום הם ביטוח החיים (ריסק) שנמכר יחד עם ביטוח המנהלים ופנסיית השאירים שקיימת באופן מובנה בקרן הפנסיה. בדקות הקרובות נשווה בין שני הכיסויים על פני מספר פרמטרים.

את ביטוח החיים אפשר לרכוש יחד עם פוליסת ביטוח המנהלים אך גם בנפרד כפוליסה עצמאית. עלות הביטוח נקבעת בהתאם למספר פרמטרים בהם מין, שנת לידה והאם המובטח מעשן או לא מעשן.

לצורך השוואה בין הצעות הביטוח השונות הקים משרד האוצר מחשבון ביטוח חיים. במחשבון ניתן לראות עלות בסיסית לרכישת ביטוח חיים. (במקרים רבים ניתן לקבל הנחה על הסכום המופיע במחשבון)

מחשבון ביטוח חיים משרד האוצר

מי זכאי לקבל את כספי הביטוח : מוטבים מול שארים

הבדל הראשון בין שני הכיסויים הביטוחים, ביטוח החיים וקצבת השאירים, הוא מי יהיה זכאי לקבל את הכספים במקרה המוות. בביטוח החיים המבוטח מגדיר את המוטבים, שהם אלה שיקבלו את סכום הביטוח.

המוטבים לא חייבים להיות בני משפחתו של המבוטח.

בניגוד למוטבים בחברת הביטוח, בקרן הפנסיה יקבלו את הכספים השאירים. הגדרת השאירים מופיעה בתקנון קרן הפנסיה והם ורק הם יהיו זכאים לקבל את פנסיית השארים כקצבה חודשית.

השארים בהתאם לתקנון הקרן הם:

 • בן זוג או ידוע בציבור
 • ילד או ילד חורג
 • הורה נתמך

תקנון קרן הפנסיה מפרט ברחבה מתי יוגדר כל אחד מהשארים כשאר הזכאי לקבל קצבה.

לדוגמא בן חורג יהיה זכאי לקצבה במקרה הבא:

קצבת שארים

 

מקור : פרק הגדרות תקנון מנורה מבטחים פנסיה

שאלה : האם במקרה של מוות, במידה ואין לי שארים, הכספים יעלמו?

תשובה : כמובן שלא, הכספים ישולמו כסכום חד פעמי למוטבים או ליורשים. בנוסף חוסך שאין לו שאירים יכל לוותר על הכיסוי הביטוחי וכך יותר כסף יופנה לחיסכון (האם זה כדאי…?)

חוסך לא יכל למנוע את הזכאות של השאירים לקבל את הכספים גם במחיר של ויתור על שאירים. חוסך שויתר על כיסוי ביטוחי לשארים ונפטר שאריו יקבלו את הקצבה בהתאם לחישוב קצבה לעמית לא פעיל (לפי גובה הצבירה בקרן).

צורת תשלום הכספים במקרה של מוות: תשלום חד פעמי מול קצבה חודשית

במקרה של מוות תשלם פוליסת ביטוח החיים סכום חד פעמי למוטבים שהוגדרו בפוליסה. בנוסף במידה והפוליסה נרכשה כחלק מפוליסת ביטוח המנהלים תשולם גם יתרת החיסכון בפוליסת המנהלים (תגמולים ישולמו למוטבים וכספי פיצויים ישולמו לשארים)

בניגוד לפוליסת ביטוח חיים, קצבת השארים מקרן הפנסיה תשולם כקצבה חודשית לשאריו של המבוטח.

 • בן או בת הזוג יקבלו קצבה לכל ימי חייהם.
 • ילדים יקבלו קצבה עד לגיל 21

שאלה : במידה ויש לי שארים האם הם יכולים לבחור לקבל את הסכום באופן חד פעמי בדומה לביטוח החיים?

תשובה : לא. במקרה מוות בקרן הפנסיה יהיה ניתן לקבל את הכספים כקצבה חודשית. יהיה ניתן לקבל את הסכום כסכום חד פעמי רק במקרה מוות כאשר אין בן זוג והשאר הקטן ביותר עבר את גיל 18.

שאלה: האם השארים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה במקביל לקבלת קצבת שארים?

תשובה : לא, לא ניתן לבצע משיכה של כספים במקרה של זכאות לקצבת שארים.

קריאה נוספת : על אופן חישוב קצבת השארים בקרן הפנסיה ומקרים בהם יהיה ניתן לקבל סכומים חד פעמים במקרה מוות

גובה סכום הביטוח שישולם במקרה מוות

כפי שראינו במחשבון של משרד האוצר המבוטח בביטוח החיים הוא זה שקובע את הסכום אותו הוא מעוניין לרכוש. ככל שיקנה סכום גבוה יותר כך בקרות המקרה המוטבים יקבלו סכום גבוה יותר.

חשוב לדעת, ביטוח חיים הוא ביטוח מסוג פיצוי. כלומר לא קיים כפל ביטוחי בפוליסת ביטוח חיים, כך שבמקרה של מוות תקבל המשפחה פיצוי מכל פוליסות ביטוח החיים.

>>>לא יודעים האם יש לכם כבר פוליסת ביטוח חיים? אתם יכולים לבדוק זאת בהר הביטוח

לדוגמא, מבוטח רכש פוליסות ביטוח חיים בגובה של 500,000 שקלים בשתי חברות ביטוח שונות.

במקרה של מוות המוטבים יקבלו סכום חד פעמי של 1,000,000 שקלים.

בפנסיית השארים גובה הקצבה יקבע בהתאם לשכר המבוטח בקרן הפנסיה, מסלול הביטוח בקרן וגיל הצטרפות לתכנית.

כאשר הסכום המירבי אותו ניתן לקבל הוא בגובה הכנסה המבוטחת בקרן.

לדוגמא,

בהתאם לתקנון התקני בקרנות הפנסיה כל אישה וכל גבר שהצטרף עד לגיל 41  יקבלו כיסוי מלא למקרה של מוות.

מבוטח על שכר של 10,000 שקלים הלך לעולמו והשאיר אחרי אישה ושני הילדים.

 • האישה תקבל קצבה בגובה 6,000 ש"ח בכל חודש.
 • כל ילד יקבל קצבה בגובה של 2,000 ש"ח עד לגיל 21.

כאשר אחד מהילדים יפסיק לקבל קצבה תעלה הקצבה החודשית של הילד השני ל- 4,000 שקלים, אותם יקבל עד לגיל 21.

ביטוח חיים

שאלה : האם סכום הצבירה שלי משפיע על הקצבה שתקבל משפחתי?

תשובה: סכום הקצבאות לא יפחת מהסכום אותו צברת בקרן הפנסיה. במידה וסכום החיסכון עולה על סכום הקצבאות יוגדלו קצבאות השארים או שתהייה אפשרות למשוך את הפער כסכום חד פעמי.

האם סכום ביטוח החיים חייב במס?

בעוד שכספי ביטוח החיים (ריסק) פטורים ממס קצבת שארים מקרן הפנסיה שעולה על תקרה חודשית 8,380 ש"ח בחודש יהיו חייבים במס. קצבת שארים נמוכה יותר תהייה פטורה ממס.

טבלה מסכמת : מה הבדל בין ביטוח חיים לפנסיית שארים

ביטוח חיים פנסיית שארים
צורת תשלום סכום חד פעמי קצבה חודשית
גובה הסכום שישולם בהתאם לסכום שנרכש בהתאם לשכר המבוטח בקרן ומסלול הביטוח
מי זכאי לקבל את הכספים המוטבים שארים בהתאם לתקנון הקרן
האם הסכום חייב במס? לא קצבת שארים שעולה על 8,380 ₪ בחודש

יש לי כיסוי ביטוחי לשאירים בקרן הפנסיה, האם אני צריך לרכוש בנוסף גם ביטוח חיים?

כפי שראינו קצבת השאירים מקרן הפנסיה מבוססת על השכר המבוטח בקרן ותיתן מענה למשפחתו של החוסך למשך תקופה ארוכה אך הקצבה אינה נותנת מענה למקרים הבאים:

 • חלקי שכר לא מבוטחים
 • הוצאות חד פעמיות שנגרמות עקב מקרה המוות
 • השארת דף חלק למשפחה לאחר מקרה המוות
 • דאגה לילדים מעבר לגיל 21
 • חוסך שאין לו שארים בהתאם לתקנון קרן הפנסיה

>>רוצים לדעת למה קניתי ביטוח חיים?

רכישת ביטוח שארים בקרן הפנסיה זולה משמעותית מרכישת ביטוח חיים בסכום חד פעמי. לכן עליה להוות את הבסיס להגנה המשפחתית במקרה מוות של החוסך. בנוסף לביטוח זה על החוסך לרכוש ביטוח חיים בסכום חד פעמי בהתאם לצרכים (וליכולות הכלכליות) שלו.

>>רוצים לחשב כמה ביטוח חיים את צריכים לקנות? כנסו למחשבון ביטוח חיים

מה ההבדל בין ביטוח חיים לקצבת שאירים? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

13 comments

 1. שלום נדב,

  כעצמאי, לא ברור לי מהו אופן חישוב הקיצבה, שהרי אין "שכר מבוטח" במשמעותו אצל שכירים.
  אודה לתשובתך.

  • שלום אוהד,

   השכר לעצמאי בקרן הפנסיה מחושב על ידי חלוקה של סכום ההפקדה באחוז תגמולים קובע שבררת המחדל שלו היא 16%
   נניח הפקדה חודשית שלך היא 1,000 שקלים השכר החודשי שיגזר מכך הוא 6,250 שקלים.
   חלק מהקרנות מציעות אפשרות לבחירת אחוז תגמולים קובע בשיעור נמוך יותר, לדוגמא 10% כך שעבור אותה הפקדה תקבל שכר מבוטח גבוה יותר.

 2. שלום נדב,

  תודה על הפוסט המעניין.
  כעצמאי, לא ברור לי מהו אופן חישוב הקיצבה, שהרי אין "שכר מבוטח" במשמעותו אצל שכירים.

  אודה לתשובתך.

 3. היי נדב,

  האם פוליסת ביטוח קיצבתיות כמו "מגדל להכנסה" או "רצף הכנסה" חייבות במס?
  כלומר אם אני קונה פוליסה שבמקרה מוות תעניק קצבה חודשית של 5000 ₪ ל20 שנה הקרובות, האם ה-5000 ₪ יחוייבו במס?

  תודה רבה מראש

 4. שאלה
  נניח שאני במסלול "משפחה" וילדי עברו את גיל 21
  האם עדיין גובים לי ביטוח.שארים עבור הילדים ?
  ובכלל , האם ישהבדל בין מבוטח עם 10 ילדים למבוטח עם ילד אחד ?
  או שהחיוב נעשה לפי המצב המשפחתי ה "ממוצע" של עמית בגיל ומין מסויים ?

  • החיוב נעשה לפי גיל המבוטח, לכל גיל מחשבים "גילאי" ילדים וירטואלים.
   לגבי השאלה עם 10 ילדים, בסופו של דבר תשלום עבור 10 ילדים יהיה זהה לתשלום עבור ילד אחד. פשוט סך הקצבה תתחלק על פני יותר ילדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: