דף הבית / מכתבים למערכת / מעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה ותקופת אכשרה

מעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה ותקופת אכשרה

בהעברת כספים מקרן לפנסיה לקרן פנסיה הזכויות שצברתי נשמרות. מה קורה כאשר אני בוחר להעביר כספים מביטוח מנהלים לקרן הפנסיה. האם הוותק שצברתי ביטוח המנהלים עובר? או שאין לוותק כל משמעות?

מכתבים למערכת

הוראות מיוחדות לעניין העברה לקרן חדשה

בהנחיות הפיקוח לניוד כספים (חוזר הניוד) נקבעו כללים להעברת כספים לקרן פנסיה חדשה. בסעיף 4ב בחוזר נקבע כי:

עמית פעיל שעבר מקופה מעבירה לקרן חדשה, יובאו לגביו במניין חודשי הביטוח לסיכוני נכות ולסיכוני מוות, כל חודשי הביטוח הרצופים האחרונים שצבר בקופה המעבירה לאותם סיכונים.

ההגדרה בחוזר מתייחסת לקופה מעבירה ולא לקרן פנסיה מקיפה. כלומר גם במידה ויש לך כיסויים ביטוחים בביטוח המנהלים, הוותק אותו צברת יחשב לך לצורך תקופת אכשרה בקרן הפנסיה.

חשוב לזכור בביטוח מנהלים, אתה מבוטח מהיום הראשון

אמנם הכיסוי הביטוחי אותו צברת בביטוח המנהלים יספר לך לצורך תקופת האכשרה בקרן הפנסיה,  אך בניגוד לביטוח המנהלים אינך מבוטח לכל דבר ועניין.
חשוב לזכור במידה והיית מבוטח פחות מחמש שנים בביטוח המנהלים ברגע שתעבור לקרן הפנסיה תצטרך להשלים את תקופת האכשרה שלך. עד לתום תקופת האכשרה אתה לא מבוטח על מחלות שקדמו להצטרפותך לביטוח.

תקופת אכשרה לאבדן כושר עבודה ותקופת אכשרה למקרי מוות

הכיסוי הביטוחי בחברת הביטוח שונה מהכיסוי הביטוח בקרן הפנסיה. בחברת הביטוח קיים כיסוי לאבדן כושר עבודה ובדרך כלל סכום חד פעמי למקרי של מוות. כדי לבחון האם הוותק שצברת בביטוח המנהלים זהה לוותק אותו היית צובר בקרן הפנסיה יש לבחון את גובה הכיסוי שהיה לך בביטוח המנהלים.

 אבדן כושר עבודה

במידה ובביטוח המנהלים היית מבוטח על 75% משכרך וכעת אתה מבטח 75% משכרך בקרן הפנסיה, צברת תקופת אכשרה עבור כל התקופה שבה רכשת ביטוח לאבדן כושר עבודה. במידה והכיסוי שלך בביטוח המנהלים היה נמוך ביותר מ – 10% מהכיסוי הביטוחי שלך בקרן הפנסיה, תידרש לצבור תקופת אכשרה חדשה עבור פער זה.

ביטוח למקרי מוות

במרבית המקרים מבוטחים בביטוח המנהלים רוכשים ביטוח למקרה של מוות כסכום חד פעמי.  בעוד שהביטוח בקרן הפנסיה הוא מסוג קצבה שתשולם לשארים. כדי להשוות בין הסכומים נעזרים במקדמים שמופיעים בתקנון קרן הפנסיה.

בוחנים את החלק היחסי של כל מוטב בתשלומי ביטוח החיים, ובודקים האם סכום המתקבל מחלוקת סכום ביטוח במקדם ההכפלה לקצבת שאירים בקרן הפנסיה. במידה והפער בין קצבת השארים המתקבלת  (קצבת שאירים רעיונית) נמוך ביותר מעשרה אחוזים מקצבת השארים בקרן הפנסיה תדרש תקופת אכשרה חדשה על פער זה.

דוגמא:

נניח כי מדובר במבוטח בן 28, עם שכר של 10,000 שקלים שרכש ביטוח למקרה של מוות על סך חצי מליון שקלים.

קצבה לבת הזוג בקרן פנסיה ₪ 6,000
תשלום חד פעמי בביטוח מנהלים ₪ 500,000
קצבה רעיונית ₪ 1,704

בקרן הפנסיה תשולם לבת הזוג קצבה חודשית בגובה 60% מהשכר המבוטח בקרן, 6000 שקלים, נדרש להמיר את סכום הביטוח בביטוח המנהלים לקצבה חודשית. לצורך כך נעזר במקדמים שמופיעים בתקנון הקרן (במקרה הזהתקנון מבטחים החדשה) נספח ט'2: מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמנת פעיל

מכיוון והמבוטח בן 28, ולכן המקדם עבורו יהיה 293.37.

חלוקה של סכום הביטוח במקדם תחלץ את סכום קצבת השארים הרעיונית, 1,704 שקלים.

1,704<6,000

המסקנה, במקרה זה נדרשת תקופת אכשרה על הפער בין הקצבאות.

באיזה מקרים הוותק בביטוח המנהלים לא יחשב לצורך תקופת ההאכשרה?

למרות הנאמר בסעיף הקודם, בסעיף 4ב3 בחוזר מפורטים שלושה מקרים בהם למרות שהיה קיים כיסוי ביטוחי בביטוח המנהלים, הוותק שנצבר לא יחשב לצורך תקופת אכשרה.

 1. ביטוח חיים קבוצתי
 2. ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי
 3. ביטוח נכות הנספח לביטוח חיים קבוצתי.

ניתן לראות כי שלושת המקרים מתייחסים למצב שבו הכיסוי הביטוחי היה חלק מביטוח קבוצתי (קולקטיבי) ולא ביטוח אישי ששולם על ידי המעסיק או העובד.

בשורה התחתונה

 1. ניתן להעביר וותק מביטוח מנהלים לקרן פנסיה לצורך תקופת אכשרה
 2. חשוב לזכור כי בעוד בביטוח המנהלים תהייה מבוטח מהיום הראשון בקרן הפנסיה תהייה מבוטח עבור מחלה קודמת רק בתום חמש שנים
 3. חשוב לבחון האם למרות הכיסוי הביטוחי בביטוח המנהלים תידרש להשלמת תקופת אכשרה ועבור איזה סכום
 4. במידה והיית מבוטח בביטוח קבוצתי (קולקטיבי) הוותק שצברת לא יעבור איתך.
מעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה ותקופת אכשרה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

16 comments

 1. היי נדב,
  שאלה שלא קשורה לפוסט הזה דווקא.
  האם עמית לא פעיל יכול להעביר את הצבירה מקרן פנסיה אחת לאחרת?
  האם ניתן במקרה של צבירה גדולה להשתמש בזה על מנת להתמקח ולרדת מדמי הניהול המקסימלים של 0.5%?
  תודה

 2. יש פוסט בנושא חסכון והטבות מס לגביי רכיבים לא פנסיונים ? לחוסך שכיר שרוצה ליהנות באופן עצמאי מהטבות המס ?

  תודה.

 3. הי נדב,
  בהנחה ויש מבוטח מבוגר,מעשן ועם עיסוק מסוכן, ומעוניין בביטוח מנהלים, מה עושים במידה והאחוזים לא קונים לו 75% אובדן כושר עובדה ? אלא רק 30% לדוגמא… ואינו מעוניין לשלם את היתרה מכיסו….

 4. היי,
  שאלה : האם מותר לחברת הביטוח לשנות את דמי הניהול של ביטוח המנהלים בעקבות שינוי מקום העבודה?

  תודה

  • ערב טוב,

   צריך לבחון בתנאי הפוליסה האם קיים סייג כזה לשינוי דמי הניהול. במקרים רבים בפוליסות מופיעה התפתחות דמי הניהול לאורך השנים ללא קשר למעסיק שמפקיד.

 5. שלום רב,
  אני בת 65. ברשותי שתי פוליסות.
  האחת משנת 2006 בשם מסלול היא מסולקת. יש בה יתרה של כ 25,000 ש"ח ואמורה לשלם קיצבה בגיל 70 בסך 135 ש"ח.
  השניה משנת 2012 בשם חסכון פיננסי 2009. היא מסולקת. יש בה כ 25000 ש"ח ואמורה לשלם קיצבה של 96 שקלים בגיל 80!
  הכנסתי והכנסת בן זוגי גבוהה משכר המינימום ואין לנו תנאי מתנאי המסכנות.
  האם יש דרך כל שהיא למשוך את הכסף בהתחשב בכך שגם בעת התשלום מדובר בסכום שלא שווה את עלות ההעברה הבנקאית?
  תודה.

 6. הי נדב,
  כרגיל תענוג.. יש לי תוספת ושאלה.

  להבנתי בחוזר הניוד מופיע סייג נוסף לתקופת הכשרה – קיומה של "החרגה או תוספת חיתום בקופה המעבירה לעמית העובר" (סעיף 4ב 3).

  בנוסף – האם מקדמי ההכפלה לחישוב הסכום בסיכון נמצאים בתקנון האחיד החדש באותו הפורמט כפי שהצגת מתוך תקנון מנורה-מבטחים?

 7. הי נדב,

  האם יש משמעות לוותק הביטוחי במקרה של ביטוח מנהלים? אני היום מבוטח במגדל והציעו לי לעבור לכלל עם תנאים טובים יותר אך לא באופן משמעותי. האם המעבר עלול לפגוע לי בוותק הביטוחי (במידה ויש דבר כזה?) או בזכויות?

  תודה!

  • בביטוח מנהלים אתה מבוטח מהיום הראשון בכפוף למילוי הצהרת בריאות.
   אני מניח שבמקרה המקרים אתה מדבר על מעבר מפוליסה שנפתחה לאחר שנת 2013 ?

 8. אכן כן, הפוליסה שלי לצערי נפתחה אחרי 2013.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: