דף הבית / קרן פנסיה / מה קרה למסלולי הביטוח בקרן הפנסיה בעקבות התקנון התקני?

מה קרה למסלולי הביטוח בקרן הפנסיה בעקבות התקנון התקני?

מסלול הביטוח בקרן הפנסיה קובע את אחוז הכיסוי למקרה מוות ואבדן כושר עבודה של החוסך, עד כה היו מסלולי הביטוח שונים בין קרנות הפנסיה. בעקבות התקנון התקני, שמות המסלולים ואחוזי הכיסויים הפכו להיות זהים. האם שינוי זה אכן יקל על החוסכים?

מסלול הביטוח בקרן הפנסיה מגדיר את זכויותיו של החוסך לעניין אבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות (פנסיית השארים). מועד ההצטרפות לקרן קובע את גובה הכיסויים הביטוחים שיקבל החוסך ומכאן את עלות הביטוח שישלם מידי חודש.

באפשרות החוסך לעבור בין מסלולי הביטוח השונים בכל שלב, להקטין את הכיסוי הביטוחי או להגדיל את הכיסוי הביטוחי בכפוף לאישור הקרן.

טרם כניסת התקנון התקני לתוקף היו מסלולי הביטוח בקרנות הפנסיה שונים זה מזה והעניקו כיסוי ביטוחי בהתאם לתקנון אותה קרן.

לדוגמה,

ראו את מסלולי קרנות הפנסיה של מנורה מבטחים וכלל פנסיה

מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה של מנורה מבטחים מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה של כלל
מסלול ברירת המחדל  : מסלול כללי  מסלול ברירת המחדל : מסלול בסיסי
מסלול כללי לנשים לגיל 64 מסלול משפחה (עתיר ביטוח ושארים)
מסלול עתיר חיסכון מסלול עתיר ביטוח שארים
מסלול חיסכון מירבי לפרישה מוקדמת מסלול עתיר ביטוח נכות
מסלול ביטוח מירבי מסלול עתיר חיסכון
מסלול משווה מסלול עתיר חיסכון בפרישה מוקדמת
מסלול ביטוח שארים מוגבר מסלול בסיסי נכות מינימלאית
מסלול משולב מוטה חיסכון מסלול יסודי
מסלול משולב מוטה חיסכון
מסלול ביטוח שארים מופחת
מסלול ביטוח נכות מופחת

קל להבחין כי שמות המסלולים שונים בין הקרנות, מעבר להבדל הסמנטי בשם לא ניתן להסיק משם המסלול לגבי הכיסויים שהוא מעניק. לדוגמא מסלול כללי ומסלול משווה במנורה מבטחים או מסלול בסיסי ומסלול יסודי בכלל פנסיה.

בנוסף, מעבר להבדל בשמות, בכל אחת מהקרנות הוגדר מסלול בררת מחדל שהעניק כיסויים בגובה שונה.

לדוגמה,

חוסך בן 30 שהצטרף לראשונה לקרן הפנסיה של כלל או מנורה מבטחים קיבל את הכיסויים הבאים בכל אחת מהקרנות

אחוז כיסוי לאבדן כושר עבודה אחוז כיסוי לשארים
מנורה מבטחים – מסלול כללי 75% 100%
כלל פנסיה – מסלול בסיסי 75% 77%

הכיסוי לאבדן כושר עבודה בשתי הקרנות היה זהה, אך בכיסוי לשארים קיים פער משמעותי.

מכיוון והחוסך הצטרף לקרן הפנסיה של כלל בגיל 30, אחוז הכיסוי שלו למקרה מוות עמד רק על 77% במקום הכיסוי המירבי שיכל לעמוד על 100%.

במידה והחוסך מעוניין להגדיל את הכיסוי שלו למקרה מוות ל- 100% עליו לבחור במסלול משפחה ולא במסלול בסיסי.

הדוגמה כאן מתייחסת רק לשתי קרנות פנסיה, מסלולי הביטוח היו שונים זה מזה בכל אחת מהקרנות.

גובה הכיסוי הביטוחי נקבע בהתאם למועד ההצטרפות הראשונה. חוסך המנייד את הכספים מקרן לקרן, גיל הצטרפות יעבור איתו לקרן הפנסיה החדשה.

התקנון התקני עושה סדר במסלולי הביטוח בקרנות הפנסיה

בחודש יוני האחרון (2018) נכנס לתוקף התקנון התקני בקרנות הפנסיה, מטרת התקנון התקני כפי שנוסחה בטיוטת החוזר היתה:

לפשט ולהנגיש את זכויות וחובות העמיתים הקבועות בתקנוני קרנות הפנסיה, על מנת להגביר את המודעות של החוסכים בדבר זכויותיהם בקרנות הפנסיה, להגדיל את כוח המיקוח שלהם ולהביא להגברת התחרות בענף קרנות הפנסיה.

בכוונת הרשות לפיקוח על שוק ההון ביטוח וחסכון היתה לקבוע מערכת של כללים אחידים שתקל על החוסכים בקרנות הפנסיה בהבנת זכויותיהם הפנסיוניות והקלה על חסמים במעבר בין הקרנות השונות. מהלך זה הוא חלק ממהלך כולל אותו הובילה הרשות בשנים האחרונות ובא לידי ביטוי גם באופן ניסוח פוליסות הבריאות או פוליסות אבדן כושר עבודה.

לתפיסת הרשות, כאשר קווי המסגרת אחידים, ללקוח קל יותר להשוות בין המוצרים על בסיס קריטריונים כמו תשואות, דמי ניהול או שירות.

>>>קריאה נוספת : הכיסויים הביטוחים בקרנות הפנסיה בעידן התקנון התקני

אלה הם מסלולי הביטוח בכל קרנות הפנסיה לאחר כניסת התקנון החדש לתוקף:

 • מסלול ברירת המחדל : נכות 75% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 47)
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)
 • נכות 75% שארים 40%
 • נכות 37.5% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 45)
 • נכות 37.5% שארים 40%
 • נכות 75% שארים 100% לפורשים עד גיל 60 (למעט גבר המצטרף מגיל 49)

שמות מסלולי הביטוח אחידים בכל החברות, השמות כבר לא כלליים והם כוללים את גובה הכיסוי הביטוחי שיקבל החוסך בכל אחד מהם.

לדוגמה,

נכות 75% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)

אחוז הכיסוי לנכות ואחוז הכיסוי לשארים נקוב במסלול (כאשר בסוגריים מופיע הסייג מי לא יקבל כיסוי מלא)

מה הבדל בין המסלולים השונים?

עבור נשים שלושת המסלולים הראשונים זהים, נשים יקבלו בכל אחד מהמסלולים כיסוי מלא לנכות ולשארים בעבור כל גיל הצטרפות. אך בעבור גברים, מעבר לגיל 41 כל מסלול יעניק כיסוי אחר לנכות ושארים. גברים המצטרפים לראשונה מעבר לגיל זה צריכים לבחון טוב מאוד את הכיסויים שיקבלו בכל אחד מהמסלולים.

לדוגמה חוסך בן 45

שם המסלול אחוז כיסוי לנכות כיסוי לשארים
מסלול ברירת המחדל : נכות 75% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)  75% 70%
נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 47)  47% 100%
נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)  62.5% 83%

המסלול הראשון יעניק לו את הכיסוי הגבוה ביותר לנכות, השני יעניק את הכיסוי הגבוה ביותר לשארים ואילו השלישי ינסה לאזן בין השניים.

מסלול מספר 4 ומסלול מספר 5 מפחיתים את הכיסוי לנכות או שארים בהתאם לשם המסלול. בתמורה הם יגדילו את הכיסוי השני במסלול.

מסלול מספר 6, נכות 37.5% שארים 40%, הוא המסלול שמחליף את מסלול עתיר חיסכון בתקנון החדש. זה הוא המסלול שמעניק את הכיסוי המינימלי בכל גיל הצטרפות.

מסלול 7, נכות 75% שארים 100% לפורשים עד גיל 60 (למעט גבר המצטרף מגיל 49), יאפשר להגדיל את הכיסוי הביטוחי לשארים במחיר קבלת כיסוי ביטוחי עד לגיל 60 בלבד.

שימו לב, הסוגריים () מופיעים אחרי הכיסוי לגביו קיים הסייג. במידה ואין סוגריים לא קיים סייג לאחוז הכיסוי.

הכיסויים הביטוחים ינתנו כבררת מחדל עד לגיל 67, באפשרות החוסכים לבחור גיל תום כיסוי 60, 62, 64 או 67.

ש: האם חייבים להצטרף למסלולים החדשים?

מבוטחים במסלול ביטוח ישן המצטרפים למקום עבודה חדש יכולים להמשיך במסלול הביטוח שקיים להם היום. במידה ויעברו למסלול ביטוח אחר לא יוכלו לחזור עוד למסלול הביטוח הקיים.

עקרונות מסלולי הביטוח בתקנון התקני

כיסוי מירבי בכל גיל הצטרפות

בדוגמה מעל ראינו כי חוסך שהצטרף לקרן הפנסיה של כלל קיבל כיסוי לשארים שעמד רק 77% משכרו המבוטח. אחד מעקרונות התקנון החדש הוא להעניק כיסוי מירבי בכל גיל הצטרפות.

לדוגמה,

גבר ואישה שהצטרפו לראשונה לקרן הפנסיה של כלל בגיל 30

נכות 75% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) מסלול בסיסי
אישה 100% 58%
גבר 100% 77%

בתקנון הקודם אחוז הכיסוי לשארים לגבר עמד על 77% ואילו הכיסוי של האישה עמד על 58% בלבד.

כיום לאחר כניסת התקנון החדש לתוקף, אחוז הכיסוי למצטרפים חדשים יהיה:

 • אישה שתצטרף לקרן הפנסיה תקבל כיסוי מלא לאבדן כושר עבודה וכיסוי מלא למקרה של מוות בכל גיל הצטרפות.
 • גבר שיצטרף לקרן הפנסיה עד לגיל 41 יקבל כיסוי מלא לאבדן כושר עבודה וכיסוי מלא לשארים. ככל שגיל הגבר יעלה על 41 במועד הצטרפות הראשונית, הכיסוי הביטוחי שלו לשארים יהיה נמוך יותר.

בעוד שלפני גיל 41 גובה הכיסוי הביטוחי לגבר ואישה יהיה זהה, גבר שיצטרף לראשונה לאחר גיל 41 יקבל כיסוי נמוך יותר לשארים.

לדוגמה,

גבר שהצטרף לראשונה בגיל 45, יקבל כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה בגובה 75% וכיסוי לשארים בגובה 75%.

את אחוז הכיסוי בכל גיל ניתן לראות בתקנון קרן הפנסיה בנספח ב'.

שימו לב ! המסלולים החדשים וגובה הכיסויים הביטוחים חלים רק על מצטרפים חדשים או כאלה שהפסיקו את ההפקדות לתקופה שעולה על 12 חודשים (כלל זה עשוי להשתנות בין הקרנות).

מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה

מסלולי הביטוח החדשים בקרן הפנסיה, נדרשת הקפדה יתרה

ש : האם גיל הכניסה משתנה במעבר בין קרנות?

לא, גיל הכניסה עובר יחד איתך אל קרן הפנסיה החדשה שלך ואיתו נקבעים הכיסויים הביטוחים.

הגדרת הכיסוי המינימלי אותו ניתן לרכוש

כשם שהתקנון החדש מגדיר כיסוי מירבי, התקנון קובע את אחוז הכיסוי המינימלי אותו ניתן לרכוש בקרן הפנסיה. אחוז הכיסוי יעמוד על :

כיסוי אחוז הכיסוי
אבדן כושר עבודה 37.5%
שארים 40%

בכל מסלול אותו יבחר החוסך, ובכל גיל הצטרפות אחוז הכיסוי שיהיה ניתן לרכוש לא יפחת מכיסוי זה.

מסלולי הביטוח זהים (רק למצטרפים חדשים)

התקנון החדש הגדיר את מסלולי הביטוח החדשים ואת אחוזי הכיסוי, אך מסלולים אלו חלים רק על מצטרפים חדשים לקרנות הפנסיה ועל חוסכים המחדשים את ההפקדות לקרן לאחר הפסקה של 12 חודשים. על כל יתר מאות אלפי החוסכים בקרן הפנסיה חל עדיין מסלול הביטוח הישן שלהם.

האם כדאי לעבור למסלולי הביטוח החדשים?

חוסך שיעבור ממסלול הביטוח הקיים שלו היום לא יוכל לחזור אליו בעתיד. במידה והמסלול החדש עדיף או זהה למסלול הקיים אין כלל דילמה. אך ישנם מקרים בהם חוסכים לא יוכלו לנצל עוד את היתרונות שהיו קיימים במסלול הביטוח שלהם.

נבחן מספר דוגמאות,

גבר שהצטרף לראשונה בגיל 46 לקרן הפנסיה של מנורה מבטחים

תקנון מנורה מבטחים העניק עד כה כיסוי מלא לגברים שהצטרפו לקרן הפנסיה עד לגיל 47. מעבר לקרן הפנסיה אחרת (או שינוי מסלול ביטוח) יקטין את הכיסוי הביטוחי לשארים מ- 100% ל- 70%

חוסכים המבוטחים במסלול עתיר חיסכון

מסלול עתיר חיסכון הוא מסלול המקטין את אחוז הכיסויים הביטוחים ומאפשר לחוסך להגדיל את החיסכון לגיל פרישה. המקביל למסלול עתיר חיסכון במסלול החדש הוא מסלול נכות 37.5% שארים 40%, חוסכים שיצטרפו בכל גיל יקבלו כיסוי זה בקרן.

בעבר אחוז הכיסוי במסלול עתיר חיסכון נקבע בהתאם למועד הצטרפות הראשון לתכנית.

דוגמה עבור גברים מתוך תקנון קרן הפנסיה של כלל.

גיל כניסה כיסוי לנכות כיסוי לשארים
25 37.5% 36.5%
30 37.5% 28.9%
35 29.9% 22.4%
40 22.6% 16.9%
45 16.5% 12.4%

ככל שגיל ההצטרפות היה מאוחר יותר, כך אחוז הכיסוי היה נמוך יותר ועלות הכיסוייים הביטוחים נמוכה יותר.

חוסך שהיה מבוטח בעבר במסלול עתיר חיסכון ויעבור למסלול אחר או לקרן פנסיה אחרת, ידרש לשלם יותר עבור הכיסוי הביטוחי שלו.

חוסכים במסלול עתיר שארים

בחלק מקרנות הפנסיה מסלול עתיר שארים העניק כיסוי של 85% לאלמנה במקום 60% ביתר המסלולים. כיסוי עודף זה הגיע על חשבון הכיסוי לילדים אך הוא הבטיח תשלום קצבה גבוהה יותר לאורך זמן לאלמן או לאלמנה. בדומה ליתר הדוגמאות שהצגנו, במעבר ממסלול זה למסלול אחר יפחת הכיסוי לאלמנה ל- 60%.

בחלק מקרנות הפנסיה מאפשרים לשמור על אחוז הכיסוי הנמוך הקיים במסלול עתיר חיסכון או על הכיסוי הגבוה כפי שהיה קיים במסלול עתיר שארים במהלך הניוד.

התקנון התקני מחייב התאמה נכונה של מסלולי הביטוח

אחת ממטרות האוצר בתקנון התקני היתה, לפשט ולהנגיש את זכויות וחובות העמיתים הקבועות בתקנוני קרנות הפנסיה, אך מסלולי הביטוח החדשים בצירוף מספר כללים נוספים בתקנון השיגו מטרה הפוכה.

כל מעבר מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת מחייב בדיקה לגבי גובה הכיסוי הקודם שהיה למבוטח בקרן הפנסיה הקודמת והתאמה למסלולי הביטוח החדשים. בחלק מהמקרים ידרש החוסך לרכוש ביטוח מעבר לזה הקיים בקרן הפנסיה.

לדוגמה אותו הגבר שהצטרף לראשונה למנורה מבטחים בגיל 46, במידה והוא יעבור למסלול בררת המחדל בקרן פנסיה אחרת אחוז הכיסוי שלו יפחת מ- 100% ל- 70%.

באפשרותו לבחור מסלול ביטוחי אחר :  מסלול מספר 2  – נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 47)

במסלול זה הכיסוי למקרה מוות ישמר ויעמוד על 100% אך הכיסוי לאבדן כושר עבודה יפחת ל – 40% בלבד.

כפי שהזכירה איילה אבני בכתבה שלה, אין באפשרות העובד לרכוש השלמה של ביטוח אבדן כושר עבודה ולכן יהיה עליו לבחור:

אבדן כושר עבודה מלא או כיסוי מלא לשארים

או אפשרות אחרת, שלוב של כיסוי מופחת בקרן הפנסיה ורכישה של ביטוח חיים למקרה של מוות.

גיל הכניסה כבר לא קבוע

הגדרנו את גיל הכניסה כגיל ההצטרפות לראשונה או גיל חידוש ההפקדות לאחר הפסקה שעולה על 12 חודשים. אך בתקנון החדש גיל הכניסה מושפע מגורם נוסף, משיכת תגמולים.

משיכה או העברה (אפילו חלקית) של כספי התגמולים תזיז את גיל הכניסה למועד ההפקדה הראשון, בהזזת גיל הכניסה יקבע גובה הכיסוי הביטוחי בהתאם לגיל הכניסה החדש.

לדוגמא, חוסך שהצטרף לראשונה לקרן הפנסיה בגיל 25 ואחוז הכיסוי שלו עומד על 75% לאבדן כושר עבודה ו- 100% לשארים.

כיום בגיל 45 הוא מבקש למשוך חלק מכספי התגמולים, בתמורה אחוז הכיסוי שלו לשארים יפחת ל- 75%.

איש מקצוע טוב, ינווט יחד איתו בין מסלולי הביטוח במטרה להתאים לו את הכיסוי הטוב ביותר, כפי שראינו באחת הדוגמאות.

שם המסלול אחוז כיסוי לנכות כיסוי לשארים
מסלול ברירת המחדל : נכות 75% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)  75% 70%
נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 47)  47% 100%
נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)  62.5% 83%

מסלול ביטוח בהתאמה אישית

מעבר לשבעת מסלולי הביטוח הקיימים, בחלק מקרנות הפנסיה החוסך יכל לבחור במסלול ביטוח בהתאמה אישית, שם הוא יוכל לבחור בכיסוי הביטוחי המתאים לו לנכות ושארים בהתאם למגבלות.

מסלולי ביטוח

ישנם מקרים בהם המסלול בהתאמה אישית מאפשר לקבל כיסוי הגבוה יותר מאשר במסלולים המובנים.

בשורה התחתונה

מסלולי הביטוח עושים סדר בהבנת גובה הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה. אך עבור החוסכים הקיימים נדרשת בחינה רצינית במעבר ממסלול ביטוח קיים לאחד ממסלולי הביטוח החדשים במטרה לבצע התאמה נכונה של הכיסויים הנדרשים לעובד ומשפחתו.

יש לכם שאלות נוספות על מסלולי הביטוח החדשים בקרנות הפנסיה?

שתפו אותנו בתגובות.

מה קרה למסלולי הביטוח בקרן הפנסיה בעקבות התקנון התקני? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

34 comments

 1. אחלה כתבה.
  נדב,
  לעניין ביטוח שארים, לא ברור ככ איך עובד בפועל ומי זכאי למה?
  1.מה קורה עם הכספים הצבורים כשלמבוטח אין לו ילדים/בת זוג? האם ניתן לעדכן מוטבים קרובים אחרים? (אחים/אחיינים)
  2. מה קורה עם הכספים הצבורים כשהזוג גרוש ואין ילדים מתחת לגיל 21?
  3.כשבני זוג מתגרשים והילדים מתחת לגיל 21 השארים זה רק הילדים?

  • בוקר טוב רונית,

   שאלות חשובות, נגעתי בהם בעבר במספר מקומות. בקרן הפנסיה משולמת קצבת זארים, במידה ואין שארים הקצבה תשולם למוטבים או ליורשים של החוסך.

   לגבי יתר השאלות, את יכולה לקרוא כאן,
   https://pensuni.com/?p=2639

   • נדב, אני חושב שיש לך טעות בתשובה… במידה ואין שארים, מה שישולם למוטבים/יורשים זאת היתרה הצבורה (ולא קצבה).

   • תודה על הכתבה והתשובות, נותרתי עם שתי שאלות:
    1. חוסך רווק ללא ילדים שויתר על ביטוח השארים – אם לאחר גיל 41 יכנס לביטוח שארים, האם הגיל הקובע הוא ההצטרפות לקרן או תחילת ביטוח השארים?
    2. האם משיכת התגמולים שמשפיעה על "גיל הכניסה" כוללת גם משיכת פיצויים?

    שוב תודה

    • ערב טוב דורון,

     1. גיל הכניסה ישאר בהתאם לגיל המקורי שבו הצטרף החוסך לקרן.
     2. כספי תגמולים הם תגמולי העובד ותגמולי המעסיק. משיכת כספי הפיצויים לא משפיעה על גובה הכיסוי הביטוחי של החוסך.

 2. השינוי אכן מבורך. סוף סוף אפשר להבין מה כל מסלול אומר.
  מה שעוד קצת חסר הוא להבין מה עלות כל מסלול (בהתאם לגיל המבוטח כמובן). את המידע הזה קשה מאד למצוא. אני חושב שחשיפת נתון זה תעזור למבוטח לבחור את הסיכון מול העלות.

  • בוקר טוב,

   האמת שהתשובה לשאלה הזאת פשוטה, אפשר לחשב בקלות יחסית את עלות הכיסוי לאבדן כושר עבודה באמצעות הנספחים בתקנון, אפשר להעזר בתקנון של הראל (למיטב זכרוני יש שם דוגמא).

   בקרן הפנסיה עלות הכיסוי תיגזר מהסכום שישולם במקרה של אבדן כושר עבודה, ככל שירכש סכום נמוך יותר (מסלול עתיר חיסכון), העלות תהייה נמוכה יותר.

   לדעתי, הכדאיות בהקטנת הכיסוי ביחס להגדלת פנסיית הזקנה נמוכה.

   • תודה נדב. בזמנו קבלתי את המידע ממנורה מבטחים אבל אחרי לחץ. אחטט כעת בתקנון כדי לגלות עוד. אולי זה רעיון למאמר נוסף שלך על העלויות של הכיסויים הביטוחיים מול ההשלכה וההשפעה של הבחירות הביטוחיות על גובה הקצבה.

 3. כתבה מעולה.

  בהחלט מחזק את התגובה של "עתידות הדרכה כלכלית". כשניסיתי לברר עם גוף הפנסיה שלי מה תהיה עלות שינוי הכיסוי, נאמר לי שאין דרך לקבל את הנתון והאפשרות היחידה שלי לדעת היא לשנות את הכיסוי ולבחון את הדוחות הרבעוניים והשנתיים. פשוט מגוחך.
  האם קיימת דרך אחרת להבין מה תהיה עלות השינוי ממסלול ברירת מחדל למסלול עתיר חיסכון (עבור חוסך שהינו מתחת לגיל 41)?

  • בוקר טוב תומר,

   ראה את התשובה שכתבתי ליורם :

   האמת שהתשובה לשאלה הזאת פשוטה, אפשר לחשב בקלות יחסית את עלות הכיסוי לאבדן כושר עבודה באמצעות הנספחים בתקנון, אפשר להעזר בתקנון של הראל (למיטב זכרוני יש שם דוגמא).

   בקרן הפנסיה עלות הכיסוי תיגזר מהסכום שישולם במקרה של אבדן כושר עבודה, ככל שירכש סכום נמוך יותר (מסלול עתיר חיסכון), העלות תהייה נמוכה יותר.

   לדעתי, הכדאיות בהקטנת הכיסוי ביחס להגדלת פנסיית הזקנה נמוכה.

 4. נדב, ציינת שקיים גם מסלול פנסיה בהתאמה אישית. האם זה אומר שגבר בכל גיל יכול לבחור במסלול של 75% לנכות, ו – 100% לשאירים?

  • לא, גם שם קיימת מגבלה בהתאם לגיל,
   בטפסי הצטרפות (לפחות במנורה מבטחים) מופיע בעבור איזה גיל ניתן לרכוש את הכיסוי המירבי

 5. ראיתי שהמינימום לשארים הינו 40% במסלול החדש. גם בתור רווק לא תהיה אפשרות להוריד את הכיסוי ל-0?

  ואם אני כבר במסלול קיים האם אני יכול לאפס את הכיסוי הנ"ל או שהרגולציה החדשה תמנע ממני לעשות את זה?

  • במידה ואתה רווק ללא שארים או עם ילדים ללא בן זוג יש באפשרותך לוותר על הכיסוי הביטוחי.

   חשוב לזכור, כי כעת בתקנון התקני ויתור שכזה יגרור תקופת אכשרה חדשה לעניין שארים.

   • אני לא יודע איך זה בכל הקרנות, אבל במגדל מקפת ויתור על כיסוי ביטוחי עדיין שומר על תקופת האכשרה, תמורת תשלום כלשהו, וזה המצב ברירת המחדל. עדיין יש אפשרות לבטל את תקופת האכשרה, אבל לצורך זה חייבים לפנות למוקד השירות שלהם במיוחד (ז"א לא סתם למלא טופס "סטנדרטי"). אני חושב שזאת החלטה טובה שתמנע מאנשים לבטל בטעות את תקופת האכשרה שהם כבר צברו.

    • אכן, אפשרות זאת קיימת בקרנות הפנסיה הגדולות בהם מגדל מקפת.

     • אני ראיתי בתקנון של מנורה שמי שכבר היה לו ויתור שארים ביום 31/5/18 – לא תהיה לו תקופת אכשרה כשייגמר הויתור (רק הויתור הקרוב)

      • נכון, תקופת האכשרה חלה רק על מי שיתר על מיוני.

       • לפי התקנון של מנורה (סעיף 30.2) נראה שמצב ברירת המחדל דומה למקפת, ובו לא יהיה צורך לתקופת אכשרה חדשה במקרה של ויתור:

        "30.2. ויתר עמית כאמור, לא ייגבו מהעמית דמי ביטוח בשל כיסוי ביטוחי למקרה
        מוות למעט דמי ביטוח בשל מוות כנכה, ולמעט דמי ביטוח בשל ביטול תקופת
        אכשרה בגין הגדלת הכיסוי לשאירים לאחר תום תקופת הוויתור, והכל החל
        מהחודש העוקב למועד בקשתו."

        ובדומה למגדל, אפשר לבטל את זה גם:

        "30.7. עמית רשאי לוותר על הכיסוי לביטול תקופת אכשרה כמפורט בסעיף 30.2,
        במקרה זה תימנה תקופת אכשרה לשאיריו בתום תקופת הויתור על כיסוי
        ביטוחי לשאירים."

 6. לעניין מעבר אוטומטי למסלול התקנון האחיד לאחר הפסקת הפקדות של מעל 12 חודשים, האם המעבר האוטומטי בעקבות הפסקת תשלומי פרמיות ביטוח (כלומר אי תשלום ריסק זמני אותו ניתן לשלם עד 24 חודשים בעת הפסקת הפקדת תגמולים) או בעקבות הפסקת הפקדות לתגמולים?

  • ערב טוב גילה,

   מדובר בהפסקת הפקדות, הסדר ריסק שומר על המבוטח פעיל והכיסוי הביטוחי נשמר.
   צריך לראות בהתאם לכללי הקרן לכמה זמן הכיסויים הביטוחים נשמרים לאחר הפסקת הפקדות.

 7. שאלה לבבי קביעת גיל ההצטרפות –
  אדם שהצטרף לביטוח מנהלים בגיל 35 ובגיל 46 עבר (כולל ניוד צבירות) לקרן פנסיה,
  האם גיל ההצטרפות שלו יהיה 35 או 46?

  שאלה נוספת –
  האם ניוד תגמולים לקופת גמל, דינו כמשיכה (איפוס גיל הצטרפות)?

  תודה על הבלוג, הפוסט והתשובות

  • הי איתן,

   ניוד כספים לקרן הפנסיה בהם כספים מביטוח מנהלים יקדים את גיל ההצטרפות לקרן.

   וניוד כספים מחוץ לקרן (אפילו שקל) יפגע בגיל ההצטרפות.

 8. שלום נדב

  אני נשוי פלוס 1, בן 32. יש לי ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי ממקום העבודה.
  מתלבט בין מסלול ביטוחי עתיר חסכון (למקסם חסכון פנסיוני) לבין מסלול ביטוחי עתיר שארים מופחת נכות.
  האם יש סימולציות שמראות כמה קצבת הפנסיה הצפויה תפגע בעקבות תוספת התשלום במסלול הביטוחי המורחב לאורך השנים בהתאם לתקנון הביטוחי החדש?
  בנוסף כמה משמעותית ההוזלה בעלות הביטוחית אם מורידים את גיל הפרישה מ67 ל60?

  מהי המלצתך המקצועית בהתלבטות שלי?

  תודה רבה

  • הי אילון,

   אתה יכל לבקש מקרן הפנסיה שלך שתבצע לך סימולציה של פנסיית הזקנה בהתאם לכל אחד מהמסלולים, הפער בפנסיה יהיה קטן מ- 5%.
   אני אישית, לא ממליץ לבצע מהלך שכזה.
   נגעתי בסוגיה הזאת בקישור הבא https://pensuni.com/?p=2089

 9. שאלה:

  לי יש כסף באחת הקרנות, עם ותק משנת 2007 (גיל הצטרפות שלי היה 23). מסלול הביטוח שלי הוא מה שנקרא היה בסיסי – 75% נכות, 100% שארים.
  האם זה בטוח במאה אחוז שאם אעביר את הצבירה שלי לקרן אחרת אני אשאר עם אותו מסלול ביטוח? גם אם זה יהיה אחרי גיל 41?
  במילים אחרות שאלתי היא האם עניין גילאי ההצטרפות נכון רק למי שמצטרף לראשונה בלי שהיתה לו קרן לפני כן, או שמעביר לאחר הפסקת הפקדות? אם יש לי הפקדות רצופות כל הזמן אז גיל ההצטרפות לא ייפגע אף פעם?

  תודה

  • כל עוד גיל הכניסה שלך לפנסיה הוא לפני 41 תקבל כיסוי מלא בכל קרן.
   במידה ותבצע משיכה של כספי תגמולים גיל הכניסה שלך יתאפס והכיסוי יקבע בהתאם לגיל הנוכחי שלך.

 10. נכנסתי לקרן פנסיה של הראל לפני 7 שנים בגיל 33 ובחרתי במסלול "עתיר ביטוח" מתוך מחשבה שבמסלול זה הכיסוי הביטוחי יהיה גדול יותר. בדיעבד מסתבר שמסלול ברירת המחדל היה נותן לי את אותו כיסוי.

  1. האם למעשה שילמתי בעבור הכיסוי הביטוחי יותר במהלך השנים?

  2. היום אני בן 39 וחצי – אם אעבור ממסלול עתיר ביטוח למסלול ברירת המחדל החדש שגם הוא מעניק 75% נכות ו 100% שיארים אשלם פחות בגין הכיסוי הביטוחי על אותו היקף ביטוחי?

  • צהריים טובים אורן,

   עלות הכיסוי נקבעת בהתאם לגובה הכיסוי שיש לך ולא בהתאם למסלול שבחרת. במידה ובמסלול החדש גובה הכיסוי זהה למסלול הקיים, כך גם העלות זהה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: